You are on page 1of 4

BAB TAJUK SUB TAJUK

1. Vitae Kurikulum / Profil Pegawai
e-Profil

e-SPLG

e-Hrmis

2. Falsafah Pendidikan Negara Huraian FPN
BAB 1
3. Pelan Pembangunan Pendidikan Ringkasan PPPM
Peranan dan Malaysia (PPPM)
Tanggungjawab

4. Skop Kerja
Pekeliling dan surat ikhtisas berkaitan bidang
tugas

Terma tugas DG41, DG44, DG48

Buku terma GC

5. Sasaran Kerja Tahunan SKT 2012

(3 tahun terakhir sebelum kenaikan
SKT 2013
gred – perlu ada)

SKT 2014

1. Matlamat Pengajaran Masa
Headcount / Audit prestasi
Hadapan (3 tahun terakhir sebelum
kenaikan gred – perlu lengkap)
Analisis PMR / SPM

e-Prestasi

2. Cadangan Aktiviti Penambahbaikan
Jika OT1, TOV, ETR tak capai:

Post mortem program

BAB 2 Kajian Tindakan

Pelan Pembangunan Perancangan program baharu
Profesionalisme
3. Penyertaan Dalam Aktiviti PPB
Surat, Nota Curai, Sijil Penyertaan, Dokumen
Bergambar dan bahan edaran aktiviti (bahan
bercetak / powerpoint) di sekolah / luar sekolah
sebagai PESERTA:

Dokumen Daerah Lain / JPN / KPM Bergambar dan bahan edaran aktiviti (bahan bercetak / powerpoint) sebagai: AJK Jurulatih Utama . Nota Curai. Sijil Penyertaan. Sumbangan kepada JKD / PPD / Surat. Lain-lain Aktiviti PPB Dokumen Bercetak dan Bergambar PLC Lawatan Penanda Aras Wacana Ilmu Ulasan Buku Coaching & Mentoring 1. Senarai Tugas dan Tanggungjawab Buku Pengurusan Sekolah di Sekolah (3 tahun terakhir sebelum kenaikan gred – perlu lengkap) Surat lantikan tugas BAB 3 Tugas Dalam Jawatankuasa Ad-Hoc Sumbangan kepada Pamplet dan buku program tugas yang diamanah Organisasi / Profesion 2. Mesyuarat Latihan Dalam Perkhidmatan Seminar Kursus Bengkel Program Panitia Dsbnya 4.

Buku Rekod Mengajar 201.. Hasil Penulisan dan Penerbitan Dokumen dalam bentuk: (Kertas kerja / Laporan / Buletin / Cakera padat buku Ilmiah dan Buku Rujukan) di peringkat sekolah / JKD / PPD / Daerah Lain / JPN / KPM Contoh kertas kerja Powerpoint Bahan bercetak Dsbnya 1.. Contoh Hasil Kerja Lembaran kerja murid Modul relief Kajian tindakan dalam pdp Laporan pdp Bahan PBS . Buku Rekod Mengajar (3 tahun Buku Rekod Mengajar 201. Sukatan / Huraian Sukatan / Huraian sukatan tingkatan Rancangan Pelajaran Tahunan / Perancangan Strategik / Plan J BAB 4 Rancangan pelajaran tahunan Bahan Bukti Plan J Pembelajaran dan Pengajaran Perancangan strategik panitia 3. Urusetia Fasilitator PPMP (Negeri) 3. 2. terakhir sebelum penilaian kenaikan gred) Buku Rekod Mengajar 201..

atau powerpoint) sebagai PENCERAMAH PPD. Maklumbalas dan penilaian murid Borang SPSK PK 10 dan ketua jabatan . Rakaman pembelajaran dan Video pengajaran pengajaran Penilaian Pembelajaran dan Portal e-Guru Pengajaran Bahan slaid pdp 3. Sijil Penghargaan.Anugerah Guru di Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah 3.Guru Inovatif Pencapaian Dalam Perkhidmatan . Dokumen Taklimat. Anugerah Dalam Perkhidmatan Sijil dan dokumen bergambar . JPN. Surat.Guru Super . Jemputan Untuk Ceramah. Nota Curai. Inovasi dan Hasil Kreativiti PdP Alatan mengajar Kaedah pengajaran baharu Fun learning 1. Bengkel.Munshi Dewan . Buku kerja Buku nota Dsbnya 4. Bahan bukti keberkesanan pdp Laporan oleh pemantau / pencerap dalaman dan luar sekolah BAB 6 2. Anugerah Dalam Pdp Sijil dan dokumen bergambar Anugerah / . daerah lain.APC BAB 5 2. KPM 1. Konsultasi dan Seminar Bergambar dan bahan ceramah (bahan bercetak sebagai PENCERAMAH di sekolah.