You are on page 1of 4

மமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமமம

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG MAYFIELD
13300 TASEK GELUGOR, PULAU PINANG.
TEL : 04-5737392 Faks : 04-5737392
Emel : pbd2049@jpnpp.edu.my

Guru guru , 08.08.2017
SJK(T) LADANG MAYFIELD .

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT PANITIA SAINS KALI KETIGA TAHUN 2017

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Mesyuarat tersebut akan diadakan sebagaimana butiran berikut:

Tarikh : 14.8.2017 (KHAMIS)
Masa : 1.30- 2.30 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat

3. Agenda mesyuarat ialah:
3.1.UcapanAluan
3.2.Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu
3.3.Analisa PKBS 1
3.4 Perancangan Aktiviti Panitia
3.5 Kelas UPSR
3.5..Hal-hal Lain
3.6.UcapanPenangguhan

4. Kerjasama daripada pihak tuan/puan untuk menghadiri mesyuarat menepati masa amat
dihargai serta didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

.................................................
(PN.P.SUTHMOTHY)
Guru Besar.

10. 4.BORANG MAKLUMAN BIL NAMA GURU TANDATANGAN 1. 9. 12. 8. 5. 13. 6. 3. 7. 2. 11. .

11. 2. 8. 12. . 5.BORANG KEHADIRAN BIL NAMA GURU TANDATANGAN 1. 4. 7. 3. 6. 10. 9.

2. 11. 6. 9.…………………………………………… BIL NAMA GURU TANDATANGAN 1. 12. 7. 13. 4. 10. 5. . 3. 8.