You are on page 1of 2

Exerciţii de fonetică

1. Arătaţi câte litere şi câte sunete au cuvintele de mai jos:
abia, gimnastică, cer, ghete, cireaşă, ciornă, cheie, chip, ceas, cinci, exprim,
flux, geam, genunchi, geamăt, gheţuş, gherghină, ghindă, ghicitoare, gard,
veghe, gingie, îngheţ, chioşcuri, xerox.

2. Identificaţi vocalele, semivocalele, diftongii, triftongii din
cuvintele de mai jos:
astăzi, auriu, au, aveau, aerisit, biată, biologie, baie, credeau, eu, eram, cuib,
deal, dădeau, doi, fier, geam, greu, iar, mi-au adus.

3. Daţi câte două exemple de cuvinte sau grupuri de cuvinte care
conţin silabe alcătuite din:
a) două cuvinte;
b) un cuvânt întreg şi începutul altui cuvânt;
c) un cuvânt;
d) două sau mai multe sunete ale aceluiaşi cuvânt;
e) un sunet;
f) sfârşitul unui cuvânt şi începutul altui cuvânt.

4. Despărţiţi în silabe cuvintele de mai jos:
coeziune, vitraliu, deunăzi, reînfiinţare, coafa, abject, recordman, şifonier,
excrescenţă, astmatic, astfel, deodată, gârlă, leneşi, lingvist, dezinteresat,
sublinia, sinonim, binoclu, de-abia, ambiguu, inerent, chintesenţă,
promptitudine, auster, chioşcuri, imixtiune, gangster, ketchup.

5. Puneţi corect accentul pe următoarele cuvinte: ianuarie,
duminică, butelie, sever, matur, reporter, anost, aripă, splendid, unic.

6. Daţi câte două exemple de cuvinte care să aibă accentul:
a) pe ultima silabă;
b) pe penultima silabă;
c) pe antepenultima silabă;
d) pe a patra silabă

7. Alegeţi forma corect accentuată:

diplómă. Arătaţi valorile lui e din enunţul: Ea este eleva mea de nota zece. . doctoriţă- doctoríţă. haltére-háltere. Precizaţi grupurile vocalice din cuvintele: moşie. cráter. Tólstoi –Tolstói 8. Daţi câte cinci exemple de cuvinte în care litera x să se pronunţe [cs] şi [gz]. poet. le-au. 9.dỉplomă.cratér. legítim-legitím.augùst. aripioară. cùmul –cumùl. meu. uzual. 10. el. duceau.áugust.