You are on page 1of 3

KASUNDUAN

(MEMOPRANDUM OF AGREEMENT)

ALAMIN NG LAHAT:

KAMI, ROSALINA DE JESUS DIAZ (A.K.A. ROSALIONDA J. DIAZ, widow at MARIA ROSARIO
WILLIAMS (A.K.A. ROSARIO J. DIAZ, divorced) sa pamamagitan ng kapangyarihan na iginawad (SPECIAL
POWER OF ATTORNEY ditto ay nakalakip bilang Annex “A”) na may Doc. No. 10076; Page No. 226; Series of
2017 by Consul Melchor P. Lalunio, Jr. of Consulate General of the Republic of the Philippines, dito ay kinatawan
ni ERLINDA CRUZ MONES sapat ang gulang, Filipino, at naninirahan sa 309 Mabini Homesite, Cabanatuan City
dito ay makikila bilang UNANG PANIG,
AT
MICHAELA CORPUZ CAGADAS, may sapat na gulang, Filipino at naninirahan sa 060 Melencio,
Vijandre, Cabanatuan City, Nueva Ecija ay makikilala bilang IKALAWANG PANIG

ay nagkakasundo at nagsasalaysay:

1. Na ang UNANG PANIG ay kinatawan si ROSALINA DE JESUS DIAZ (A.K.A. ROSALIONDA J. DIAZ, widow
at MARIA ROSARIO WILLIAMS (A.K.A. ROSARIO J. DIAZ, divorced) sa pamamagitan ng kapangyarihan na
iginawad sa UNANG PANIG (SPECIAL POWER OF ATTORNEY ditto ay nakalakip bilang Annex “A”) na may
Doc. No. 10076; Page No. 226; Series of 2017 by Consul Melchor P. Lalunio, Jr. of Consulate General of the
Republic of the Philippines;
2. Na kung saan ang UNANG PANIG ay may kapangyarihan na ibenta ang lupa na matatagpuan sa Bo. of San
Jose and Pobl., Cabanatuan City at may titulo bilang Transfer Certificate of Title No. T- 130108 at may sukat
na THREE HUNDRED (300) SQUARE METERS sa halagang ONE MILLION SEVEN HUNDRED
THOUSAND PESOS (P 1, 700, 000.00);

3. Na nagkasundo ang MAGKABILANG PANIG na ibebenta ng UNANG PANIG sa IKALAWANG PANIG ang
nasabing lupa sa nasabing halaga;
4. Na ang ibabayad ng IKALAWANG PANIG ay inapply ng loan sa Banco De Oro (BDO) at ito ay naapproved
na, subalit hindi pa narerelease ang halagang P 1, 700, 000.00 sapagkat ang requirement ng BDO ay ang
nasabing titul0 na binibili ng IKALAWANG PANIG at ito ay dapat na nakapangalan na sa IKALAWANG
PANIG upang mairelease ang nasabing halaga na P 1, 700, 000.00 bilang pambayad sa nasabing lupa;

5. Na ang MAGKABILANG PANIG ay nagkasundo, upang marelease ang nasabing halaga at upang
mabayaran ang nasabing lupa, dito ay pumayag ang UNANG PANIG na kahit wala pang naibibigay na
anumang bayad o cash, ay pumapayag na maitransfer na sa pangalan ng IKALAWANG PANIG ang
nasabing titulo upang mairelease ang pera na ibabayad naman ng IKALAWANG PANIG sa UNANG PANIG;
6. Na nangangako ang IKALAWANG PANIG na sa sandaling marelease na ang nasabing halaga na
manggagaling sa BDO, ay ibabayad ito agad ng buo sa UNANG PANIG bilang kabayaran sa nasabing lupa;
7. Na kung sakali na ang IKALAWANG PANIG ay hindi tumupad sa kasunduang ito ay may karapatan ang
UNANG PANIG na magsampa ng anumang kaukulang kaso (Civil at Criminal case) laban sa IKALAWANG
PANIG;
8. Na ang kasunduan na ito ay buong puso na napagkasunduan ng magkabilang panig at sa katunayan ay
lumagda ang magkabilang panig sa ibaba nito;
SA KATUNAYAN NG LAHAT NG ITO ay lumagda kami sa ilalim nito ngayong ika- 27 ng Oktubre, 2017, dito
sa Cabanatuan City.

ERLINDA CRUZ MONES MICHAELA CORPUZ CAGADAS
Unang Panig Ikalawang Panig
Employee ID no: 83674-0605 Postal ID no: PRN A66160386930
Issued by: Wesleyan University-Philippines Issued by: Philippine Postal Corp.

PAGPAPATUNAY
REPUBLIKA NG PILIPINAS )
LUNSOD NG KABANATUAN ) S.S

Sa HARAP KO, bilang Notaryo Publiko sa Lunsod ng Cabanatuan, ngayong ika- 27 ng Oktubre, 2017 ay
dumulog ang magkabilang panig na kilala kong silang nagsagawa ng nauunag kasunduan at pinatunayan nila sa
harap kong malaya at kusang-loob nilang pagpapasya.

SAKSI ANG AKING LAGDA AT SELYONG PANATAK.

Doc. No. 240
Page No. 49
Book No. 62
Series of 2017

___ Until December 31.aabroad ng IKALAWANG PANIG at nangangako naman ang IKALAWANG PANIG na iingatan at isasauli din ang nasabing titulo sa UNANG PANIG o sa tunay na nagmamay-ari ng nasabing lupa. Natividad. 13.__ ng _______________ dito sa Cabanatuan City. Chapter Roll No.E. ________________________. NT-324251. No. 10. Nueva Ecija at may sukat na THREE HUNDRED (300) SQUARE METERS at may titulo bilang Transfer Certificate of Title No.S Sa HARAP KO. GARCIA Doc. at naninirahan sa ______________________________ dito ay makikila bilang UNANG PANIG. Filipino. Natividad. Municipality of Gen. Cab.No. bilang Notaryo Publiko sa Lunsod ng Cabanatuan. N. ___ Notary Public Page No. AT SPOUSES MELANIO GAGOTE at ANASTACIA AZURIN GAGOTE . SAKSI ANG AKING LAGDA AT SELYONG PANATAK. SA KATUNAYAN NG LAHAT NG ITO ay lumagda kami sa ilalim nito ngayong ika. Na nangangailangan ngayon ang IKALAWANG PANIG na magkaroon ng show property sa kanyang pag aabroad at nakikiusap ang IKALAWANG PANIG na mahiram ang Original o Owner’s Duplicate copy ng nasabing titulo o ang Certificate of Title No. City-12-27-2013 Series of 2014 IBP No 880711. ___ PTR.12-27-13. ngayong ika. _________________________ MELANIO GAGOTE ANASTACIA AZURIN GAGOTE Unang Panig Ikalawang Panig Ikalawang Panig ID no:___________________ ID no:_________________ ___________________________ Issued on/at:_____________ Issued on/at:___________ __________________________ PAGPAPATUNAY REPUBLIKA NG PILIPINAS ) LUNSOD NG KABANATUAN ) S. Nueva Ecija ay makikilala bilang IKALAWANG PANIG ay nagkakasundo at nagsasalaysay: 9. Filipino at naninirahan sa Talabutab Norte. Na nakabili ang UNANG PANIG sa IKALAWANG PANIG ng lupa na matatagpuan sa Talabutab Norte. MCLE IV-0002636 . 11. CBN-0437731. JEREMIAS C. Na ang nasabing lupa ay kasalukuyan pang nakapangalan sa IKALAWANG PANIG at hindi pa naisasalin sa UNANG PANIG. 2014 Book No.__ ng ____________________ ay dumulog ang magkabilang panig na kilala kong silang nagsagawa ng nauunag kasunduan at pinatunayan nila sa harap kong malaya at kusang-loob nilang pagpapasya. ATTY. Na ang kasunduan na ito ay buong puso na napagkasunduan ng magkabilang panig at sa katunayan ay lumagda ang magkabilang panig sa ibaba nito. KASUNDUAN ALAMIN NG LAHAT: AKO. NT- 324251 upang magamit sa pag. 45770. may sapat na gulang. Gen. Na nagtitiwala naman ang UNANG PANIG at pumapayag na mahiram ang nasabing titulo ng IKALAWANG PANIG at pananagutan ng IKALAWANG PANIG ang titulo na kanyang hinihiram. 12. sapat ang gulang.