You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR LINTAH, 22000 JERTEH

,
TERENGGANU.

TAJUK PROJEK: GELANGGANG SERBA GUNA

LATAR BELAKANG

Sekolah Kebangsaan Alor Lintah merupakan sebuah sekolah yang masih
kekurangan prasarana walaupun sekolah ini sudah mempunyai bangunan baru.
Sebagaimana yang kita maklum, prasarana yang sesuai seperti gelanggang
serba guna untuk kemudahan para pelajar amatlah penting untuk
meningkatkan pretasi dalam aktiviti kokurikulum. Ketiadaan kemudahan
prasarana yang sempurna juga menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat
memperkembangkan potensi diri dalam sukan. Justeru, Unit Kokurikulum SK
Alor Lintah berazam untuk mewujudkan sebuah gelanggang serba guna di
mana gelanggang ini boleh digunakan untuk pelbagai permainan yang
memerlukan gelanggang seperti sepak takraw, bola tampar, bola jaring,
badminton, futsal dan tenis. Diharapkan dengan kewujudan gelanggang serba
guna ini akan memberi manfaat kepada para pelajar dan seberusnya
melahirkan bakat-bakat baru dalam permainan tersebut.

MATLAMAT

1. Menyediakan prasarana yang sesuai dan selesa untuk kemudahan pelajar
bersukan.
2. Menyediakan kemudahan untuk aktiviti kokurikulum lain.
3. Program jangka panjang bagi melahirkan bakat-bakat baru.
4. Memperkembangkan potensi diri pelajar dalam pelbagai bidsang
permainan.
5. Memenuhi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dalam penekanan
terhadap aktiviti kokurikulum.

rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. ~ Lokasi yang strategik akan mewujudkan prasarana yang boleh memberi kemudahan untuk bersukan kepada pelajar-pelajar secara berpusat. Alor Lintah. SUMBER KEWANGAN ~ Jangkaan sumber kewangan – memohon daripada ADUN Jertih. emosi. Melahirkan pelajar-pelajar yang sihat dan seimbang dari segi jasmani. Menjadi pemangkin kepada penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan. Meningkatkan kecemerlangan kurikulum dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. 5. Melahirkan bakat-bakat baru serta mewujudkan atlit-alit yang berkualiti. OBJEKTIF 1. LOKASI PROJEK ~ Lokasinya berhampiran dengan padang sekolah dan di hadapan bangunan pejabat (blok A). 2. Meningkatkan kecemerlangan kokurikulum SK. 3. 4. .

Disemak oleh. WAN JUSOH) Yang Dipertua PIBG SKAL. Disediakan oleh. *Bersama-sama ini dilampirkan beberapa contoh GELANGGANG SERBA GUNA. Guru Besar. Disahkan oleh. (ZAINURA BT. . seterusnya ke peringkat negeri dan kebangsaan. PENUTUP Pihak sekolah khususnya Unit Kokurikulum berharap semoga projek ini akan menjadi kenyataan kerana dengan pembinaan gelanggang serba guna iniakan dapat menyelesaikan masalah ketiadaan gelanggang dan dapat memberikan manfaat kepada pembangunan diri pelajar. Kemudahan ini diharapkan dapat menjadi perangsang kepada pelajar-pelajar untuk lebih bersaing dalam apa jua kejohanan baik di peringkat sekolah dan daerah. (WAN MOHD ARIFF RASHIDDIN B. MAHMUD) (AZMI BIN YAAKOB) GPK kokurikulum.