You are on page 1of 4

1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ : Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ : Απόλυτη τιμή

Σήμερα θα μιλήσουμε για την απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού.

1. Έστω μια ευθεία με πραγματικούς αριθμούς (άξονας). Πάνω σε αυτήν
παίρνω το μήκος ΟΑ να είναι ίσο με 1 μονάδα μήκους. Στο σημείο Ο το οποίο
ονομάζουμε αρχή του άξονα αντιστοιχούμε τον αριθμό 0 , ενώ στο σημείο Α
τον αριθμό 1. Τοποθετήστε τώρα τους αριθμούς –1 , 2 , –2 , 3 , –3 , 4 , –
4,α(α>0),β(β<0)

2. Να συμπληρώσετε τώρα τον παρακάτω πίνακα :

Αριθμός 1 –1 2 –2 3 –3 4 –4 α –α β –β
Απόσταση
του
αριθμου
από το 0

3. Τι είναι γεωμετρικά η απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού α;
……………………………………………………………………………………………..
4. Την απόσταση του αριθμού α από την αρχή του άξονα Ο μπορούμε
να συμβολίσουμε και d(α,0) = α και διαβάζεται …………………………………

5. Να συμπληρώσετε τον αλγεβρικό ορισμό x = ..... αν χ>0
x = ..... αν χ<0 και x = ..... αν χ=0

6. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω 8 = ..... , -7 = ..... , -2 �
3 = ..... , α2 = ..... ,
-3
= ....... , 3π- = ........... , x 2 - 2x + 1 = .........................
-4
7. Αν Α = x - 3 - x - 7 και 3 < x < 7 τότε :

α) Να συμπληρώσετε τις ισότητες :

i) x - 3 = .........................
2

ii) x - 7 = .........................

β) Να γράψετε την παράσταση Α χωρίς τα απόλυτα.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

8. Γράψτε χωρίς την απόλυτη τιμή την παράσταση K = 3 2 - x + 8

9. Αν α > 0 να συμπληρώσετε τις ισότητες : 2α + 1 = ........... και -α - 5 = .........
10. Αν α < 0 να συμπληρώσετε τις ισότητες : α = ........ και 3α - 5 = .............
11. Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς  2 ,χ2, 
2

12. Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς  , χ, - 
για τις διάφορες τιμές του χ

Σε ένα υπό κατασκευή κτίριο ,ύψους 50 μέτρων από την επιφάνεια του
εδάφους ,με υπόγεια βάθους 20 μέτρων από την επιφάνεια του
εδάφους , οι εργάτες μετακινούνται με δυο πλατφόρμες επιβίβασης –
αποβίβασης ,την Α και τη Β. Προκειμένου οι εργάτες να γνωρίζουν σε
ποιο ύψος βρίσκονται, σε κάθε πλατφόρμα υπάρχει ηλεκτρονική ένδειξη
για το ύψος σε μέτρα σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους ,θετική
όταν βρίσκονται πάνω από αυτή και αρνητική όταν βρίσκονται πάνω
από αυτή

13.Αν γνωρίζουμε ότι οι δυο πλατφόρμες απέχουν 10 μέτρα από την επιφάνεια
του εδάφους , ποια είναι τα πιθανά ύψη στα οποία μπορεί να βρίσκονται
και ποιοί οι δυνατοί συνδιασμοί των υψών τους ;

Α πλατφόρμα B πλατφόρμα
3

Δηλαδή τα δυο ύψη είναι είτε ………..μεταξύ τους είτε …………………….

Άρα αν |α|=|β|, τότε α=…….. ή α=………

Γενικώς αν |x|=|α|, τότε x=…….. ή x=………

14)Η ένδειξη στη Α πλατφόρμα είναι -5 και στη Β πλατφόρμα 3,ποια είναι η μεταξύ
τους απόσταση; ……………………………………………………………………
…………………………….. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω
πίνακα:

Θέση Α Θέση Β Απόσταση Α από Β Απόσταση Β από Α
πλατφόρμας πλατφόρμας πλατφόρμα πλατφόρμα

2 8

-3,5 10

-9 -7,1

4,6 -5

0 12,9

Αν θεωρήσουμε ότι η Α πλατφόρμα βρίσκεται σε ύψος α και η Β πλατφόρμα
βρίσκεται σε ύψος β , τότε η απόσταση της Α από την Β (δηλαδή του αριθμού α
από τον αριθμό β) συμβολίζεται με d(α,β) και είναι ίση με |α-β|, ενώ η
απόσταση της Β από την Α (δηλαδή του αριθμού β από τον αριθμό α) συμβολίζεται
με d(β,α) και είναι ίση με |α-β|.

16.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

α β d(α,β) d(β,α)

2 8

-3,5 10

-9 -7,1

4,6 -5

0 12,9
4

17.Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα τι συμπεραίνεις για τους αριθμούς d(α,β)
και d(β,α)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ποιά σχέση συνδέει τους αριθμούς |α-β|και |α-β| ;
…………………………………………………………………………………………………………………

18.Μπορείς να συμπληρώσεις τις παρακάτω σχέσεις;

Αν α>β τότε |α-β|=……………
Αν α<β τότε |α-β|=……………
Αν α=β τότε |α-β|=……………

19 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις
x + 3x 2 1- 2 x + x2
α)Α= 1+ 3 x
β)Β= 1- x

20Μετρήσαμε τις πλευρές ενός ορθογωνίου και τις βρήκαμε 2m και 1m
αντίστοιχα . Αν η πρόβλεψη για το λάθος της μέτρησης είναι 0,1 cm να
εκτιμήσετε την περίμετρο του ορθογωνίου