You are on page 1of 2

Isi Kandungan

BIL TAJUK MUKA SURAT

1 1.0 Pengenalan 1

2.0 Punca- punca berlaku masalah tingkah laku di
bilik darjah
2.1 Punca daripada murid
2.2 Punca daripada keluarga
2
2.3 Punca daripada guru 2-5
2.4 Punca fizikal bilik darjah
2.5 Punca kesihatan murid

3.0 Langkah-langkah mengatasi tingkah laku
bermasalah di bilik darjah
3.1 Kenal pasti faktor penyebab
3.2 Ibu bapa menjadi teladan yang baik
3 6-8
3.3 Guru perlu bersifat asertif
3.4 Pengurusan bilik darjah
3.5 Kaedah pengajaran yang sesuai

4 4.0 Rumusan 9

5 5.0 Rujukan 10

6 6.0 Lampiran 11

PENDIDIKAN AWAL KANAK- KANAK NAMA PENSYARAH : EN ZAKARIA ABDUL WAHAB PN ROHANI ABDULLAH TARIKH HANTAR : 15 OGOS 2017 . INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 08000 SUNGAI PETANI. KEDAH DARUL AMAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JUN 2016 TAJUK TUGASAN : TUGASAN 1 (PENULISAN AKADEMIK) NAMA : YEAP QIAN JU ANGKA GILIRAN : 2016252340063 NOMBOR KAD PENGENALAN : 970326-07-5318 NAMA KURSUS : PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU KOD KURSUS : EDUP 3043 KUMPULAN / UNIT : PISMP AMBILAN JUN 2016 / SEMESTER 3 KELAS : P3D .