You are on page 1of 6

TRANG D LIU AN TON V SN PHM

THNG TIN AN TON SN PHM

1. Tn sn phm v nh sn xut

Tn sn phm : POLY ALKYD


Nh sn xut : Cng ty 4Oranges Co., Ltd
L C02-1, KCN c Ha 1,
p 5, c Ha ng, c Ha,
Long An, Vit Nam
in thoi: + 84 723 779 618
Fax: + 84 723 779 610
ng dng sn phm : Lp ph ngoi: Sn trang tr gc dung mi

2. Nhn bit cc nguy hi

Sn phm ny b phn loi l nguy him theo Ch th 1999/45/EC


v cc bn hiu chnh.
D chy
Hi dung mi c th gy ra bung ng v chng mt.
c hi cho sinh vt di nc, c th gy hu qu lu di trong
mi trng nc.
Cc cu cnh bo ph: Cha hn hp ca 2-butanone oxime,
hexaonic acid, 2-ethyl-, cobal salt. C th sn sinh d ng.

3. Thnh phn/ Thng tin v cc cht cu thnh

Cc cht nguy him cho mi trng hay sc khe theo nh ngha Ch Th Cht Nguy Him 67/548/EEC

Tn ha cht S CAS S EC % theo Phn loi


trng lng

Naptha (petroleum), hydrodesulfurized heavy 64742-82-1 265-185-4 25 - 50 R10


Xn, R65
R66, R67
N, R51/53
2-butanone oxime 96-29-7 202-496-6 0.1 1 Carc. Cat. 3
R40
Xn, R21
Xi, R41
R43
Hexanoic acid, 2-ethyl-, cobnalt salt 13586-82-8 237-015-9 0.1 - 1 Xi, R38
R43
N, R51/53
Xem phn 16 c th din gii y ca nhm t C,
Muta. Cat. 2, Repr. Cat. 2, Carc. Cat. 3, R, Xn, Xi, N
c khai bo bn trn

Gii hn phi nhim ngh nghip, nu c, c lit k trong mc 8.

Poly Alkyd Page 1 of 6


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

4. Cc bin php s cu
Cc bin php s cu
Tng qut : Trong tt c trng hp nghi ng hay triu chng khng gim, phi a i bc s. Khng
c a bt c vt g vo ming ca ngi bt tnh. Nu bt tnh t nm v tr phc
hi v tm h tr y t.
Ht phi : a ra ch thong kh, Gi nn nhn trong tnh trng m v thoi mi. Nu ngng th, th
khng u hay hin tng suy gim h hp lm h hp nhn to hay cho th Oxy, thc
hin bi nhn vin c hun luyn.
Tip xc ngoi da : Ci qun o v giy dp dnh cht c. Ra sch da bng x bng v nc hoc dng
nhng cht ra da c cng nhn. Khng c s dng dung mi hay cht pha long.
Tip xc mt : Kim tra v tho b knh st trng. Ngay lp tc ra mt bng dng nc t nht 15 pht,
gi cho mi mt m.
Nut phi : Nu nut phi, tm t vn y t ngay v a cho thy bnh ng cht hay nhn hiu ny. Gi
nn nhn trong tnh trng m v thoi mi. Khng c p nn ra.

5. Cc bin php cha chy

Phng tin cha chy : Bt, Bnh phun nc hoc phun sng. Bt ha cht kh, CO2, ct hoc t ch dng cho
nhng m chy nh.
Phng tin cha chy: Khng c dng vi phun nc c p lc ln.
khng thch hp
Cc khuyn co : m chy s sinh sn ra khi en dy. Tip xc vi sn phm phn hy c th nguy him
cho sc khe. C th cn dng c th thch hp. gi mt cho cc bnh cha k bn
bng cch phun nc lnh ln trn cc thng ny. Khng cho nc dng cha chy
chy xung cng hoc knh rch.

6. Cc bin php x l tnh hung ha cht b chy trn ra bt ng


Phng nga : Loi tr ngun pht la, thng gi tt cho khu vc cha. Trnh ht hi sng. Tham kho
cc bin php c lit k trong phn 7 & 8. Ht v dn cht chy bng cht khng gy
chy, cht hp th nh ct, t hay bn ri cho vo bnh cha x l theo ng quy nh
ca i phng.(xem phn 13).
trn : Nn chi ra bng cht ty sch. Trnh dng dung mi.
Ghi ch: xem phn 8 v thit b bo h c nhn v phn 13 v x l cht thi.

7. X l v lu tr
X l : Hi nng hn khng kh v c th lan ta khp sn. Hi c th hnh thnh hn hp d n
vi khng kh. Ngn nga to thnh nng gy chy n ca hi sn trong khng kh v
trnh nng ca hi sn cao hn Gii Hn Tip Xc Ngh Nghip. Ngoi ra, sn phm
ch c s dng ti nhng ni loi tr nh n khng mn chn v cc ngun bt la
khc. Thit b in phi c bo v theo tiu chun thch hp.
kh tnh in trong lc di chuyn phi tip t cho thng cha v ni thng cha vi
thng nhn bng dy ni kh tnh in. Ngi iu khin phi mang giy v qun o chng
tnh in, sn phi thuc loi dn in. Gi bnh cha ng kn. Trnh xa sc nng, tia la
v la. Khng c s dng cng c pht ra tia la.
Trnh tip xc vi da v mt. Trnh ht bi, ht, sng hay hi sn khi thi cng sn phm
ny. Trnh ht bi khi phun ct.
Cm khng c n, ung v ht thuc trong khu vc x l, tr v ch bin cht ny.
Trang b cc dng c bo h c nhn thch hp (xem phn 8).
Khng c dng p sut lm sch thng cha. Thng cha khng phi l bnh chu
c p sut.
Lun tr trong bnh lm t cht liu nh bnh cha gc.
Tun th lut an ton sc khe v lao ng.
Khi ngi iu khin lm vic trong phng phun, th d c ang phun hay khng, h thng
thng kh cng khng kh nng kim sot cc ht bi v hi dung mi trong mi trng

Poly Alkyd Page 2 of 6


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

hp. Trong tnh hung nh vy, h phi mang khu trang c ni vi ng dng kh nn
trong qu trnh phun v cho n khi mt cc ht bi v hi dung mi t xung di
mc nguy hi.
Lu tr : Lu tr theo ng quy nh ca a phng. Tun theo cnh bo trn nhn hiu. Lu tr
ni kh ro, thong mt, thng thong. xa sc nng hay nh sng mt tri trc tip.
Trnh xa ra khi ngun bt la.
Trnh xa ra: cht oxy ha, kim mnh, axit mnh.
Cm ht thuc. Cm ngi khng c nhim v vo ra. Cc thng sn m ra phi c
ng li cn thn v dng ng trnh r r. Khng c vo cng rnh.

8. Kim sot phi nhim/ Bo v c nhn


Cc bin php k thut : Phi thng gi tt. Khi p dng c, cn t c iu ny bng cch s dng ng thng
hi ti ch v thit b my ht tht tt. Nu nng iu ny khng duy tr nng bi v
hi dung mi di Gii Hn Tip Xc Ngh Nghip, phi mang dng c bo v h h hp
thch hp.

Tn thnh phn Gii hn phi nhim ngh nghip


Naptha (petroleum), hydrodesulfurized heavy EH40-WEL (Lin hip Vng quc Anh), 1/2005).
3
STEL: 850 mg/m 15 pht. Hnh thc: mi hnh thc
STEL: 150 ppm 15 pht. Hnh thc: mi hnh thc
3
TWA: 566 mg/ m 8 gi. Hnh thc: mi hnh thc
TWA: 100 ppm 8 gi. Hnh thc: mi hnh thc
Hexanoic acid, 2-ethyl-, cobalt salt EH40/2005 WELs (Lin hip Vng quc Anh), 8/2007
Cht d ng da. Lu : nh Co
2
TWA: 0.1 mg/m , (nh Co) 8 gi

Thit b bo h c nhn:
H h hp : Nu ngi lao ng tip xc vi nng cao hn Gii Hn Tip Xc Ngh Nghip, h phi
mang dng c th thch hp c kim nghim. S dng mt n c b lc dung mi v
lc bi khi thi cng bng sng phun (nh loi b lc kt hp A2-P2). Ti ni kn, dng
khng kh nn hay thit b th khng kh trong lnh. Khi thi cng bng c ln hay bng chi,
nn dng mt n c b lc dung mi.
Da v c th : Nhn vin phi mc qun o chng tnh in lm t si thin nhin hay si tng hp chng
nhit cao.
Tay : Mang gng tay thch hp.
ngh: gng tay (thi gian chu ha cht) >8 ting nh cao su nitril, Cao su butyl, Viton 4H
Khng ngh: gng tay (thi im t ph) < 1 ting: polyvinyl alcohol (PVA).
chn ng loi vt liu lm gng tay bo h, nn tham kho li khuyn ca cc nh
cung cp gng tay chu ha cht, nn lu kh nng chu ha cht v thi gian thm thu
ca ha cht vo vt liu.
Ngi s dng phi xem xt rng vic chn la loi gng tay lm vic vi sn phm ny
l thch hp nht v nn nh cc iu kin c th khi s dng, nh trong nh gi ri ro
ca ngi dng.
Mt : S dng knh mt c thit k an ton bo v trnh vng bn cht lng.

9. Thuc tnh l ha

Tnh trng vt l : Cht lng.


Mi : c trng.
Mu : Theo bng mu.
o
im chy : 36 C.
0
c : 68 75 KU, (25 1 C)
3
T trng : 0.970 1.170 g/m
Tnh ha tan : Khng ha tan trong nc.
Hm lng V.O.C : Max. 800 g/l

Poly Alkyd Page 3 of 6


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

10. Tnh n nh v phn ng

n nh khi s dng, lu tr v x l iu kin bnh thng. (xem phn 7).


Sn phm c hi khi phn hy: carbon monoxit, carbon dioxit, khi v cc Oxit ni-t.
Trnh xa ra cc cht oxy ha, kim mnh, axit mnh phng nga phn ng ta nhit mnh.

11. Thng tin v c tnh

Khng c sn d liu v ch phm ny. Sn phm ny c nh gi theo phng php quy c ca Hng Dn v Sn
Phm Nguy Hi 1999/45/EC v c phn loi theo mi nguy hi c tnh. Xem phn 2 v 15 bit thm chi tit.
Tip xc vi nng hi dung mi vt qu Gii Hn tIp Xc Ngh Nghip c th gy ra tc hi cho sc khe nh kch ng
mng nhy v h h hp, tc dng ph cho thn, gan v h thn kinh trung ng. Dung mi c th gy mt s cc hu qu trn
khi thm thu qua da. Triu chng v du hiu bao gm au u, chng mt, mt mi, yu c th, bun ng v trong trng
hp nng, bt tnh. Tip xc nhiu ln hay lu di vi sn phm ny c th lm m t nhin ca da b mt i, hu qu l bnh
vim da, mt cm gic. Nu vng vo mt, cht lng c th gy kh chu v tn hi mt. Nut phi c th gy bun nn, tiu
chy, nn ma, kch thch tiu ha v vim phi.
Cha 2-butanone oxime, hexanoic acid, 2-ethyl-, cobalt salt. C th sn sinh d ng.

Ghi
Tn sn phm/ thnh phn Danh mc Tn trong danh mc Phn loi
ch

hexanoic acid, 2-ethyl-, Gii hn phi nhim ca Lin hip


Hp cht Cobalt Carc.
cobalt salt Vng quc Anh EH40-WEL

12. Thng tin sinh thi

Khng c d liu no v ch phm ny.


Khng cho chy vo cng hoc knh rch.
Sn phm ny c nh gi theo phng php quy c ca Hng Dn v Sn Phm Nguy Hi 1999/45/EC v c phn
loi theo mi nguy hi c tnh. Xem phn 3 v 15 bit thm chi tit.
Cht c hi cho mi trng thy sinh

Tn sn phm/ thnh phn Th nghim Kt qu Loi S phi nhim


Paptha (petroleum) - Cp tnh EC50 < 10 mg/l Daphnia Daphnia 48 gi
Hydrodesulfurizsd heavy - Cp tnh IC50 < 10 mg/l To Selenastrum 72 gi
- Cp tnh LC50 < 10 mg/l C 96 gi

Thng tin sinh thi

Thi gian bn phn


Tn sn phm/ thnh phn Quang phn Phn hy sinh hc
hy sinh hc
Paptha (petroleum)
- - Khng
Hydrodesulfurizsd heavy

13. Cc cn nhc khi thi b

Khng cho chy vo cng hoc knh rch. Cht v/hay bnh cha phi x l nh
cht thi nguy hi.
Danh mc cht thi Chu u (EWC) : Tiu chun 08 01 11* cht thi v vc ni c cha dung mi hu c hoc cht nguy
him khc. Nu sn phm ny pha vi cc cht thi khc, quy tc ny khng cn
c p dng. Nu pha vi cc cht thi khc, th phi c ch nh mt quy tc
thch hp.

Poly Alkyd Page 4 of 6


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

14. Thng tin v vn chuyn

Chuyn ch trong nh xng ca ngi s dng: lun lun chuyn ch trong nhng thng ng c y kn v nhng
thng ny phi c dng ng v gi cht. Nn m bo l nhng ngi chuyn ch sn phm bit px l trong trng hp
b tai nn hoc b .
Quy nh vn chuyn quc t

Tn vn chuyn thch hp: Sn


Vn chuyn ng bin : Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy
S UN : 1263
Phn loi :3
Nhm ng gi : III
Nhn hiu :

nh du :

Thng tin ph
ADR/ RID : M hn ch vn chuyn ng hm: (D/E)
S xc nh mi nguy: 30
IMDG : Danh mc cp cu (EmS): F-E, S-E
Cht gy nim bin: ng
Vn chuyn theo cc quy nh ca ADR/ RID, IMDG/IMO v ICAO/IATA v cc quy nh quc t.

15. Thng tin quy nh

Quy nh ca EU : Sn phm ny c xp loi v dn nhn hiu hng cung cp ng theo


Hng Dn 1999/45/EC nh sau:
K hiu cnh bo nguy him :

Cm t nguy c : R10- D chy.


R67- Hi dung mi c th gy ra bun ng v chng mt
R51/53- c cho sinh vt di nc, c th gy hu qu c hi lu di trong mi
trng nc.
Cm t an ton : S23- ng ht phi hi hoc hi kh khi phun ra.
S24/S25 Trnh tip xc vi da v mt.
S51- Ch s dng khu vc thng thong.
Hn ch v hng dn : Hn ch dnh ring cho ngi s dng chuyn nghip.
Tip th v S dng
Quy nh quc gia
Dng trong cng nghip : Thng tin trong bn ti liu v an ton ny khng phi ch nh s thm lng
ring ca ngi s dng v cc ri ro ti s lm, nh do lut php v sc khe
v an ton quy nh. Cc iu khon ca nhng quy tc quc gia v sc khe v
an ton s lm p dng cho vic s dng sn phm ny c s.
Phn loi cht c : 4
(TCVN 3164-79)

Poly Alkyd Page 5 of 6


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

16. Thng tin khc

Phn loi CEPE : 1


Cc cum t R- y : R10- D chy.
Cp n trong phn 2 v 3 R40- Bng chng hn ch v hu qu gy ung th
Vng quc Lin hip Anh R20- C hi khi ht.
R21- C hi khi tip xc vi da.
R65- C th gy tn hi phi nu nut phi
R41- Nguy c gy tn hi nghim trng cho mt.
R38- D ng cho da.
R43- C th gay ra nhy cm khi tip xc vi da.
R66- Phi nhim nhiu ln c th gy ra kh hay nt da.
R67- Hi dung mi c th gy ra bun ng va chng mt
R51/53- c cho sinh vt di nc, c th gy hu qu c hi lu di trong mi
trng nc.
Tham chiu bng phn loi : Carc. Cat. 3-Cht gy ung th loi 3
y phn 2 v 3 Xn C hi
Xi Gy d ng
N Nguy him cho mi trng
Bng Thng tin An ton ny c son tho theo Ch Th EU 91/115/EEC v cc chnh sa.
Ngi c lu :
Thng tin trong bng Thng Tin An Ton da trn kin thc hin nay ca chng ti v lut l hin hnh. Sn phm ny khng
c php s dng cho nhng mc ch khc ngoi mc ch nu phn 1, ngoi tr trng hp trc c nhn c
cc hng dn x l bng vn bn. Ngi s dng c trch nhim phi thc hin cc th tc cn thit p ng cc yu cu
ca quy nh v lut l a phng. Thng tin trong bng Thng Tin An Ton ch c hiu l s din gii cc yu cu an ton
cho sn phm ca chng ti. Thng tin ny khng nn c xem nh l s bo m v cc c tnh ca sn phm.

PHIN BN : 01
PHT HNH 1/2015 BI 4 ORANGES

Poly Alkyd Page 6 of 6