You are on page 1of 10

TRANG D LIU AN TON V SN PHM

THNG TIN AN TON SN PHM

1. Tn sn phm v nh sn xut

Tn sn phm : EXPO ALKYD

M t sn phm : Sn
Loi sn phm : Cht lng
ng dng sn phm : Lp ph ngoi: Sn

Nh sn xut : Cng ty TNHH 4 Oranges,


L CO2-1, KCN c Ha 1,
p 5, c Ha ng, c Ha,
Long An, Vit Nam
in thoi: + 84 723 779 618
Fax: + 84 723 779 610

2. Nhn bit cc nguy hi

Mc xp loi nguy him : CHT LNG D CHY Loi 3


C TNH H THNG/C QUAN MC TIU C TH - TIP XC 1 LN
(cc tc dng gy m) Loi 3

Cc thnh phn c bn ca nhn GHS (H Thng Hp Tc Ton Cu V Phn Loi V Ghi Nhn Ha Cht)

Hnh cnh bo :
T cnh bo : Cnh Bo.
Cnh bo nguy c : Hi v cht lng d chy
C th gy u oi v chng mt.
Cc cng b v phng nga
Tng qut : c k nhn trc khi s dng. Trnh xa tm vi ca tr em. Nu cn t vn v
y hc, tham kho thng cha hoc nhn sn phm.
Ngn chn : C c hng dn c bit trc khi s dng. Khng x l khi cc lu v an
ton cha c c v hiu. S dng thit b bo v c nhn nh yu cu.
Mang gng tay bo h. Mang bo h mt hoc mt. Gi trnh xa ngun
nng, tia la, ngn la trn v b mt nng. Khng c ht thuc. S dng
thit b in, thng gi/chiu sng v tt c cc thit b lm vic vi vt liu c
thit k chng n. Ch s dng dng c khng pht tia la. C cc bin php
phng nga trnh pht tnh in. Gi cho thng cha c y kn. Ch s dng
ngoi tri hoc mt khu c thng kh tt. Trnh thi ra mi trng. Trnh ht

Expo Alkyd Page 1 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

th hi. Qun o dng trong vic nhim bn khng c php ra ngoi ni lm


vic.
Phn ng : NU b phi nhim hoc c quan ngi: Hy tm chm sc y t. NU HT PHI:
Chuyn ngi b tai nn ra ni thong kh v cho ngh t th d th. Gi
cho TRUNG TM CHNG C hoc thy thuc nu qu v cm thy khng
khe. NU B DNH VO DA (hoc tc): Tho b ngay lp tc qun o b nhim
bn. Sc ra bng nc hoc vi phun. NU B DNH VO DA: Ra bng nhiu
nc v x phng. Nu xy ra kch ng hoc mn da: Hy tm chm sc y t.
Lu tr : Ct gi kha kn. Ct gi mt ni thng gi tt. Gi lnh.
X l : Vt b ni dung/thng cha ph hp vi cc quy nh a phng, khu vc, quc
gia v quc t.
L trnh vo : Khng c sn.
Cc him ha khc khng cn : Khng bit cht no
phi c phn loi

3. Thng tin v thnh phn cc cht

Cht/pha ch : Hn hp.
Cc cch khc xc nh lai lch : Khng c sn.
S ng k CAS (Dch V Thng Tin C Bn Ha Cht Ca Hoa K) / cc m s khc
S CAS : Khng p dng.
S ng k EC : Hn hp.

Tn thnh phn nguy him % S CAS

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy 25 50 64742-82-1

xylene 0.01 0.05 1330 - 20 - 7

2-butanone oxime 0.1 - 1 96 - 29 - 7

Hexanoic acid, 2-ethyl-, cobnalt (2+) salt 0.1 - 1 136 - 52 - 7

Vi hiu bit hin ti ca nh cung cp v mc c c p dng, khng c thnh phn b sung no b phn
loi l c hi vi sc khe v mi trng cn phi bo co trong phn ny.
Gii hn phi nhim ngh nghip, nu c, c lit k phn 8.

4. Cc bin php s cu
Cc bin php s cu
Tng qut : Trong tt c trng hp nghi ng hay triu chng khng gim, phi a i bc s.
Khng c a bt c vt g vo ming ca ngi bt tnh. Nu bt tnh t
nm v tr phc hi v tm h tr y t.
Ht phi : a ra ch thong kh, gi nn nhn trong tnh trng m v thoi mi. Nu ngng
th, th khng u hay hin tng suy gim h hp lm h hp nhn to hay cho
th Oxy, thc hin bi nhn vin c hun luyn.

Expo Alkyd Page 2 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

Tip xc ngoi da : Ci qun o v giy dp dnh cht c. Ra sch da bng x bng v nc hoc
dng nhng cht ra da c cng nhn. Khng c s dng dung mi hay
cht pha long.
Tip xc mt : Kim tra v tho b knh st trng. Ngay lp tc ra mt bng dng nc t nht
15 pht, gi cho mi mt m.
Nut phi : Nu nut phi, tm t vn y t ngay v a cho thy bnh ng cht hay nhn hiu
ny. Gi nn nhn trong tnh trng m v thoi mi. Khng c p nn ra.
5. Cc bin php cha chy

Phng tin cha chy : Bt, bnh phun nc hoc phun sng. Bt ha cht kh, CO2, ct hoc t ch
dng cho nhng m chy nh.
Phng tin cha chy : Khng c dng vi phun nc c p lc ln.
khng thch hp
Cc khuyn co : m chy s sinh sn ra khi en dy. Tip xc vi sn phm phn hy c th
nguy him cho sc khe. C th cn dng c th thch hp. gi mt cho cc
bnh cha k bn bng cch phun nc lnh ln trn cc thng ny. Khng cho
nc dng cha chy chy xung cng hoc knh rch.

6. Cc bin php x l tnh hung ha cht b chy trn ra bt ng

Phng nga : Loi tr ngun pht la, thng gi tt cho khu vc cha. Trnh ht hi sng.
Tham kho cc bin php c lit k trong phn 7 & 8. Ht v dn cht chy
bng cht khng gy chy, cht hp th nh ct, t hay bn ri cho vo bnh
cha x l theo ng quy nh ca i phng (xem phn 13).
trn : Nn chi ra bng cht ty sch. Trnh dng dung mi.
Ghi ch: xem phn 8 v thit b bo h c nhn v phn 13 v x l cht thi.

7. X l v lu tr
X l : Hi nng hn khng kh v c th lan ta khp sn. Hi c th hnh thnh hn hp
d n vi khng kh. Ngn nga to thnh nng gy chy n ca hi sn trong
khng kh v trnh nng ca hi sn cao hn Gii Hn Tip Xc Ngh Nghip.
Ngoi ra, sn phm ch c s dng ti nhng ni loi tr nh n khng
mn chn v cc ngun bt la khc. Thit b in phi c bo v theo tiu
chun thch hp.
kh tnh in trong lc di chuyn phi tip t cho thng cha v ni thng
cha vi thng nhn bng dy ni kh tnh in. Ngi iu khin phi mang giy
v qun o chng tnh in, sn phi thuc loi dn in. Gi bnh cha ng kn.
Trnh xa sc nng, tia la v la. Khng c s dng cng c pht ra tia la.
Trnh tip xc vi da v mt. Trnh ht bi, ht, sng hay hi sn khi thi cng
sn phm ny. Trnh ht bi khi phun ct.
Cm khng c n, ung v ht thuc trong khu vc x l, tr v ch bin cht
ny.Trang b cc dng c bo h c nhn thch hp (xem phn 8).
Khng c dng p sut lm sch thng cha. Thng cha khng phi l
bnh chu c p sut. Lun tr trong bnh lm t cht liu nh bnh cha
gc.Tun th lut an ton sc khe v lao ng.
Khi ngi iu khin lm vic trong phng phun, th d c ang phun hay khng,
h thng thng kh cng khng kh nng kim sot cc ht bi v hi dung mi
trong mi trng hp. Trong tnh hung nh vy, h phi mang khu trang c
ni vi ng dng kh nn trong qu trnh phun v cho n khi mt cc ht bi
v hi dung mi t xung di mc nguy hi.

Expo Alkyd Page 3 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

Lu tr : Lu tr theo ng quy nh ca a phng. Tun theo cnh bo trn nhn hiu.


Lu tr ni kh ro, thong mt, thng thong. xa sc nng hay nh sng
mt tri trc tip.Trnh xa ra khi ngun bt la.Trnh xa ra: cht oxy ha, kim
mnh, axit mnh. Cm ht thuc. Cm ngi khng c nhim v vo ra. Cc thng
sn m ra phi c ng li cn thn v dng ng trnh r r. Khng
c vo cng rnh.

8. Kim sot phi nhim/ Bo v c nhn


Cc thng s kim sot

Gii hn phi nhim ngh nghip

Tn thnh phn nguy him Gii hn phi nhim

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy Ministry of Health (Vit Nam, 10/2002).


TWA: 525 mg/m3 8 gi. Biu mu: All forms
xylene B Y T (Vit Nam, 10/2002).
STEL: 300 mg/m3 15 pht.
TWA: 100 mg/m3 8 gi.
cobalt bis (2-ethylhexanoate) B Y T (Vit Nam, 10/2002).
TWA: 0,05 mg/m3 8 gi.
STEL: 0,1 mg/m3 15 pht.

Thit b bo h c nhn:
H h hp : Nu ngi lao ng tip xc vi nng cao hn Gii Hn Tip Xc Ngh
Nghip, h phi mang dng c th thch hp c kim nghim. S dng mt
n c b lc dung mi v lc bi khi thi cng bng sng phun (nh loi b lc kt
hp A2-P2). Ti ni kn, dng khng kh nn hay thit b th khng kh trong lnh.
Khi thi cng bng c ln hay bng chi, nn dng mt n c b lc dung mi.
Da v c th : Nhn vin phi mc qun o chng tnh in lm t si thin nhin hay si tng
hp chng nhit cao.
Tay : Mang gng tay thch hp.
ngh: gng tay (thi gian chu ha cht) >8 ting nh cao su nitril, cao su butyl,
viton 4H
Khng ngh: gng tay (thi im t ph) < 1 ting: polyvinyl alcohol (PVA).
chn ng loi vt liu lm gng tay bo h, nn tham kho li khuyn ca cc
nh cung cp gng tay chu ha cht, nn lu kh nng chu ha cht v thi
gian thm thu ca ha cht vo vt liu.
Ngi s dng phi xem xt rng vic chn la loi gng tay lm vic vi sn
phm ny l thch hp nht v nn nh cc iu kin c th khi s dng, nh
trong nh gi ri ro ca ngi dng.
Mt : S dng knh mt c thit k an ton bo v trnh vng bn cht lng.

9. Thuc tnh l ha

Tnh trng vt l : Cht lng.


Mi : c trng.
Mu : Theo bng mu.
im chy : 36oC.
c : 68 75 KU, (25 1 0C)
T trng : 0.970 1.170 g/m3
Tnh ha tan : Khng ha tan trong nc.
Hm lng V.O.C : Max. 800 g/l

Expo Alkyd Page 4 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

10. Tnh n nh v phn ng

n nh khi s dng, lu tr v x l iu kin bnh thng. (xem phn 7).


Sn phm c hi khi phn hy: carbon monoxit, carbon dioxit, khi v cc Oxit ni-t.
Trnh xa ra cc cht oxy ha, kim mnh, axit mnh phng nga phn ng ta nhit mnh.

11. Thng tin v c tnh

Thng tin v cc tc dng c

c tnh cp tnh

Tn sn phm/ thnh phn Kt qu Loi Liu lng Ghi ch

Xylene LC50 Ht phi Kh. Chut 6700 ppm 4 gi

2-butanone oxime; ethyl LD50 ng ming. Chut 4300 mg/kg -


methyl ketone oxime LD50 ng ming. Chut 930 mg/kg -

Kch ng/n mn

S phi Theo di tc
Tn sn phm/ thnh phn Kt qu Loi im
nhim dng kch ng

Mt Cht gy
2-butanone oxime; ethyl kh chu nghim Th - 100 microliters -
methyl ketone oxime
trng

Nhy cm
Khng c sn.
Tnh t bin
Khng c sn.
Tnh gy ung th
Khng c sn.
c tnh gy qui thai
Khng c sn.
c tnh i vi mt c quan c th chu tc ng (phi nhim mt ln)

Tn Loi Cch phi nhim C quan c nhm ti

Naphtha (petroleum), Loi 3 Khng p dng Cc tc dng gy m


hydrodesulfurized heavy

Expo Alkyd Page 5 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

c tnh i vi mt c quan c th chu tc ng (phi nhim lp li nhiu ln)


Khng c sn.

Tn Loi Cch phi nhim C quan c nhm ti

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate Loi 1 Khng xc nh Khng xc nh

Nguy him b ngt t nn ma


Tn Kt qu

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy HIM HA HT PHI - Loi 1

Thng tin v cc ng tip : Khng c sn.


xc c kh nng xy ra
Tc ng sc khe cp tnh tim n
Tip xc mt : Cha bit hu qu nghim trng hoc nguy him tai nn no.
Ht phi : C th gy suy nhc h thng thn kinh trung ng (CNS). C th gy
u oi v chng mt.
Tip xc ngoi da : Gy kch ng da nh. C th gy ra mt phn ng d ng da.
Nut phi : C th gy suy nhc h thng thn kinh trung ng (CNS).
Cc triu chng c lin quan n cc c im l hc, ha hc v c
tnh
Cc triu chng c lin quan n cc c im l hc, ha hc v c tnh
Tip xc mt : Cc triu chng bt li c th bao gm nhng iu sau y: au nhc
hoc kch ng kh chu, chy nc mt, b .
Ht phi : Cc triu chng bt li c th bao gm nhng iu sau y: bun nn
hay nn ma, au u, bun ng/mt mi, chng mt/hoa mt, bt tnh,
trng lng bo thai b gim, tng t l cht ca bo thai, cc d tt
xng
Tip xc ngoi da : Cc triu chng bt li c th bao gm nhng iu sau y: kch ng
kh chu, b , trng lng bo thai b gim, tng t l cht ca thai nhi,
cc d tt xng.
Nut phi : Cc triu chng bt li c th bao gm nhng iu sau y: trng lng
bo thai b gim, tng t l cht ca thai nhi, cc d tt xng.
Cc tc ng chm, tc thi v c cc tc ng mn tnh t vic phi nhim ngn hn v lu di
Phi nhim ngn hn
Cc tc dng tc thi c th gp : Khng c sn.
Cc tc dng chm c th gp : Khng c sn.
Phi nhim lu di
Cc tc dng tc thi c th gp : Khng c sn.
Cc tc dng chm c th gp : Khng c sn.
Tc ng sc khe mn tnh tim n : Khng c sn.
Tng qut : Nu b nhy cm, mt phn ng d ng nghim trng c th xy ra v
sau ny khi c tip xc mc thp.
Tnh gy ung th : Nghi ng gy ung th. Ri ro b ung th ty thuc vo thi gian v mc
phi nhim.
Tnh t bin : Cha bit n hu qu nghim trng hoc nguy him tai hi no.
c tnh gy qui thai : B nghi ng lm tn thng tr cha sinh.
Cc nh hng v pht trin c th : Cha bit n hu qu nghim trng hoc nguy him tai hi no.
nh hng kh nng sinh sn : B nghi ng lm tn thng kh nng sinh sn.

Expo Alkyd Page 6 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

Cc s liu o lng c
Cc gi tr c tnh c cp tnh

L trnh Gi tr ATE (c tnh c cp tnh)

Ngoi da 65256,1 mg/kg


Ht vo (cc cht hi) 652,6 mg/l

12. Thng tin v sinh thi

c tnh
Khng c sn
bn v kh nng phn hy

Tnh b vi khun
Tn sn phm/ thnh phn Chu k bn phn r di nc Quang phn
lm thi ra
xylene - - D dng

Kh nng tn lu

Tn sn phm/ thnh phn LogPow BCF Tim nng

Naphtha (petroleum),Hydrodesulfurized
- 10 n 2500 Cao
heavy
3,12 8.1 n 25.9 Thp
Xylene
0,63 5,011872336 Thp
2-butanone oxime; ethyl methyl ketone
- 15600 Cao
oxime cobalt bis (2-ethylhexanoate)

Kh nng phn tn qua t


H s phn cch t/nc : Khng c sn.
(Koc)
H qu xu khc : Cha bit n hu qu nghim trng hoc nguy him tai nn no.
13. Yu cu trong vic thi b

Phng php thi b: Cn trnh hoc gim thiu ti a vic to ra rc, cht thi. Vic hy b sn phm ny, cc
dung dch hoc cc bn sn phm phi lun tun th cc quy nh v bo v mi trng
v lut v hy cht thi, cng nh bt k cc quy nh no khc ca nh chc trch a
phng. X l cc sn phm tha hay khng ti ch c bi nh thu x l c php.
Cht thi khi cha x l khng c vt b vo h thng thot nc tr khi hon ton
tun th cc yu cu ca tt c cc nh chc trch c thm quyn. Bao b ng cht thi
phi c thu hi ti ch. Ch nn xem xt vic t chy hoc chn lp khi vic thu hi ti
ch l khng th thc hin c. Cht ny v bnh cha cn phi c x l theo cch
an ton. Cn phi cn thn khi lm vic vi cc dng c ng rng cha c lm sch
hoc ra sch. Bnh rng hay tu thy c th gi li cn sn phm. Hi ca cn sn
phm c th to ra mt bu kh quyn rt d chy hoc n trong dng c ng. Khng
ct, hn, mi cc dng c ng qua s dng tr khi chng c lm sch cn thn
phn bn trong. Trnh lm ly lan nhng vt liu b tro, v khng cho chng thot ra
v tip xc vi t, dng nc, khu vc thot nc, cng rnh.

Expo Alkyd Page 7 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

14. Yu cu trong vn chuyn


Vn chuyn theo cc quy nh ca ADR/ RID, IMDG/IMO v ICAO/IATA v cc quy nh ca quc gia.

Chuyn ch trong nh xng ca ngi s dng: lun lun chuyn ch trong nhng thng ng c y kn
v nhng thng ny phi c dng ng v gi cht. Nn m bo l nhng ngi chuyn ch sn phm bit
x l trong trng hp b tai nn hoc b .
UN IMDG IATA

S UN 1263 1263 1263

Tn ring theo Lin Hp Sn Paint Paint


Quc (UN) dng trong
vn chuyn

(cc) nhm nguy hi vn 3 3 3


chuyn

Quy cch ng gi III III III

Mi nguy cho mi trng Khng. No. No.

Cc bin php phng Chuyn ch trong nh Chuyn ch trong nh Chuyn ch trong nh


c bit cho ngi dng xng ca ngi s xng ca ngi s dng: xng ca ngi s
dng: lun lun chuyn lun lun chuyn ch trong dng: lun lun chuyn
ch trong nhng thng nhng thng ng c y ch trong nhng thng
ng c y kn v kn v nhng thng ny phi ng c y kn v
nhng thng ny phi c dng ng v gi cht. nhng thng ny phi
c dng ng v gi Nn m bo l ngi c dng ng v gi
cht. Nn m bo l chuyn ch sn phm phi cht. Nn m bo l
ngi chuyn ch sn bit lm g trong trng hp ngi chuyn ch sn
phm phi bit lm g trong b tai nn hoc b . phm phi bit lm g
trng hp b tai nn hoc trong trng hp b tai
b . nn hoc b .

Thng tin b sung - Emergency schedules (EmS) -


P-E, S-E

IMDG: Cht lng c nht


cao. Vn chuyn theo quy
nh 2.3.2.5 (p dng cho
thng cha cht lng di
30 lt).

Vn chuyn s lng ln theo Ph Lc II ca MARPOL 73/78 v M Thng Trung Chuyn S Lng Ln (IBC)
Thng tin b sung
ADR (Empty) RID : Tunnel restriction code: (D/E)
S xc inh mi nguy: 30
iu khon c bit: 640E
ADR/RID: Cht lng c nht cao. Khng b gii hn, tham kho mc 2.2.3.1.5 (p
dng cho cc thng cha cht lng di 450 lt).

Expo Alkyd Page 8 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

15. Quy chun k thut v quy nh php lut phi tun th

Cc quy nh v an ton, : Cha r c quy nh quc gia v/hoc khu vc no c p dng i vi


Y t v mi trng cho sn phm sn phm ny (bao gm c cc thnh phn ca n).

Thng t s 05/1999/TT-BYT

Tn thnh phn nguy him Loi Ghi ch

xylene Loi 2

Phn loi cht c (TCVN-3164-79): 4


Quy nh quc t

Danh mc ca Hip c v V kh Ha hc cc cht ha hc theo cc lch trnh I, II, III


Khng lit k

Ngh nh th Montreal (Ph lc A, B, C, E)


Khng lit k.

Hip c Stockholm v cc cht gy nhim hu c bn


Khng lit k.

Cng c Rotterdam v Tha Thun C Hiu Bit Trc (PIC)


Khng lit k.

Ngh nh th UNECE Aarhus v PP v cc kim loi nng


Khng lit k.

Danh sch quc t


Bn k khai ti nguyn Quc gia
c : Khng xc nh.
Canada : Khng xc nh.
Trung Quc : Khng xc nh.
Chu u : Khng xc nh.
Nht Bn : Khng xc nh.
Malaysia : Khng xc nh.
Niu Di Ln : Khng xc nh.
Phi Lut Tn : Khng xc nh.
Cng Ha Hn Quc : Khng xc nh.
i Loan : Khng xc nh.
Hoa K : Khng xc nh.

16. Thng tin khc

Lch s
Ngy in : 11/03/2016
Ngy pht hnh/Ngy hiu chnh : 01/03/2016
Ngy pht hnh ln trc : 01/03/2015
Phin bn : 02

Expo Alkyd Page 9 of 10


TRANG D LIU AN TON V SN PHM

Bng t vit tt : ATE = c tnh c hi cp tnh


BCF = H s nng sinh hc
GHS = H thng phn loi v dn nhn ha cht hi ha ton cu
IATA = Hip hi vn ti hng khng quc t
IBC = Coongtenow kh trung
IMDG = Hng ha nguy him hng hi quc t
LogPow = Loogiarit ca h s phn chia octanol/nc
MARPOL 73/78 = Cng c quc t v vic ngn chn nhim t tu
thuyn, 1973, c sa i bi Ngh nh th nm 1978.
(Marpol = Marine Pollution ( nhim hng hi))
UN = Lin hp quc

Tham kho : Khng c sn.

Quy trnh s dng a ra phn loi

Phn loi C s l lun

Flam. Liq. 3, H226 Cn c vo d liu th nghim


Skin Irrit. 3, H316 Phng php tnh ton
Skin Sens. 1, H317 Phng php tnh ton
Carc. 2, H351 Phng php tnh ton
Repr. 2, H361 (Kh nng sinh sn) Phng php tnh ton
Repr. 2, H361 (Thai nhi) Phng php tnh ton
STOT SE 3, H336 Phng php tnh ton
Aquatic Acute 3, H402 Phng php tnh ton

Tham kho : Khng c sn.

Cho thy thng tin thay i k t phin bn pht hnh trc .


Ngi c lu :
Thng tin trong bng Thng Tin An Ton da trn kin thc hin nay ca chng ti v lut l hin hnh. Sn phm
ny khng c php s dng cho nhng mc ch khc ngoi mc ch nu phn 1, ngoi tr trng hp
trc c nhn c cc hng dn x l bng vn bn. Ngi s dng c trch nhim phi thc hin cc th
tc cn thit p ng cc yu cu ca quy nh v lut l a phng. Thng tin trong bng Thng Tin An Ton
ch c hiu l s din gii cc yu cu an ton cho sn phm ca chng ti. Thng tin ny khng nn c xem
nh l s bo m v cc c tnh ca sn phm.

Expo Alkyd Page 10 of 10