San Do Kai traducere şi comentarii de Maestrul Taisen Deshimaru1975 CHIKUDO DAI SEN NO SHIN, TO ZAI MITSU NI AI FUSU.

NINKON NI RIDON ARI. DO NI NANBOKU NO SO NASHI, REIGEN MYO NI KOKETTARI, SHIHA AN NI RUCHU SU. JI WO SHU SURU MO MOTO KORE MAYOI. RINI KANO UMO MATA SATORI NI ARAZU. MON MON ISSAI NO KYO. EGO TO FUEGO TO ESHITE SARA NI AIWATARU. SHIKARA ZAREBA KURAI NI YOTTE JUSU. SHIKI MOTO SHITSUZO WO KOTONISHI. SHO MOTO RAKKU WO KOTO NISU. AN WA JOCHU NO KOTO NI KANAI. MEI WA SEI DAKU NO KU WO WAKATSU. SHIDAI NO SHO ONOZUKARA FUKUSHU. KONO SONO HAHA WO URU GA GOTOSHI, HIWA NESSHI KAZAWA DOYO. MIZU WA URUOI, CHI WA KENGO. MANAKO WA IRO, MIMI WA ONJO, HANA WA KA SHITA WA KANSO. SHIKA MO ICHI ICHI NO HO NI OITE NENI YOTTE HA BUNPU SU. HONMATSU SUBEKARAKU SHUNI KISU BESHI. SONPI SONO GOWO MOCHI YU, MEICHU NI ATATTE AN ARI. AN SO WO MOTTE AU KOTO NAKARE. ANCHU NI ATATTE MEI ARI. MEI SO WO MOTTE MIRU KOTO NAKARE. MEI AN ONO ONO AITAI SHITE, HI SURU NI ZENGO NO AYU MI NO GOT O SHI. BAN MOTSU ONOZUKARA KO ARI. MASANI YO TO SHO TO WO IUBESHI. JISON SUREBA KANGAI GASSI RI OZUREBA SENPO SASO U. KOTO WO UKETE WA SUBEKARAKU SHU WO ESUBESHI. MIZUKARA KIKU WO RISSURU KOTO NAKARE. SOKO MOKU DO WO ESEZUNBA, ASHI WO HAKOBUMO IZUKUNZO MICHIWO SHIRAN. AYUMI WO SUSUMU REBA GON NON NI ARAZU. MAYO TE SENGA NO KO WO HEDATSU. TSUTSU SHINDE SANGEN NO HITO NI MOSU. KOIN MUNA SHIKU WATARU KOTO NAKARE. INTRODUCERE Shin Jin Mei, Hokyo Zan Mai, San Do Kai. Aceste trei sutre sunt esenţa Zen-ului. San Do Kai a fost scrisă de către Maestrul Sekito Kisen. Sekito a primit ordinaţia de la Eno iar după moartea lui Eno transmisiunea i-a fost dată de Seigen. Linia de transmisiune este asta: Seigen, Sekito, Yakusan. Sekito Kisen, în chineză Shih-t’ou sau Hsi-ch’ien, s-a născut în anul 700 şi a murit în anul 790. El practica zazen aşezat pe o piatră, de unde şi numele său: Sekito. Seki: piatră To: cap Sekito: cap de piatră. San Do Kai. Ce semnificaţie au cele trei kanji-uri? San: reuniune, întâlnirea ce adună împreună. San Zen de exemplu: a veni la Zen, a se apropia de maestrul Zen. Do: asemănător, egal cu, la fel (nu are sensul de Cale). Kai: Calea sau locul de întâlnire. De asemenea are înţeles de petrecere. San Zen Kai: petrecerea de la zazen. Kai poate să însemne fuziune. San Do Kai este un poem ritmat, este grupat în tranşe de câte cinci ideograme. El cuprinde cincisprezece fraze a câte cinci ideograme. De ce se intitulează San Do Kai? San: a se asemăna; Do: egalitate: Kai: unire. San Do Kai: întâlnire egal unire. Maestrul Sekito la timpul său, citise şi studiase o carte foarte cunoscută a Maestrului Jo (ce nu era călugăr Zen) în care era scris: „ Adevăratul înţelept, marele om Adună, reuneşte, amestecă toate şi fiecare existenţă. El realizează fuziunea tuturora şi apoi creează sinele, Mintea curată a fiecăruia din aceste lucruri. El uneşte toate existenţele Conform minţii sale. „

Eno a avut un mare număr de discipoli.Acesta este adevăratul înţelept. To zai mitsu ni ai fusu. înţeleptul ce deţine puteri magice. Deja putem întrevedea cele două şcoli: Rinzai şi Soto. Plecând de la această frază a compus apoi San Do Kai. Dar. o mulţime compactă. În China sen este sihastru. de asemenea sudul. Deci. Cerul şi pământul reprezintă unitatea ego-ului. chikudo dai sen no shin: mintea marelui sfânt. universul în totalitatea sa. aşezat pe o piatră. a cărui inteligenţă era foarte profundă. marelui înţelept al Indiei. cei mai importanţi au fost Seigen şi Nangaku. departe de soare şi de mizerii. nume foarte interesant. făcea doar zazen. Semnificaţiile lui sunt numeroase. Înţeleptul nu are ego însă fiecare lucru este un ego. marelui Buddha. secret De la est la vest. Mitsu din Hokyo Zan Mai: în mod secret. Sekito primise ordinaţia de la Maestrul Eno. strânsă. pentru a căuta Calea. cea dintâi sutră. în schimb. „ Spiritul marelui înţelept al Indiei s-a transmis în mod intim.În zilele noastre călugării trebuie să recite San Do Kai în fiecare dimineaţă. Putem spune că înţelegerea sa asupra Zen-ului era veritabilă. În „Sutra Nirvanei”. Şi în acelaşi timp. Dai sau Tai are sensul de mare. marele înţelept: Buddha. peste tot în spaţiu. Baso. Baso era foarte mare şi foarte puternic…ca un cal. To zai este estul sau vestul. dintre care. Sekito. ego-ul este unitate. Dai sen: marele înţelept al Indiei. nordul şi toate celelalte direcţii. iubea foarte mult discuţiile. Dai sen.” Mitsu ni ai fusu: Mintea de Buddha. Perioada în care a trăit Sekito a fost perioada în care Zen-ul Soto şi Zen-ul Rinzai sau despărţit. înţelept. de la nord la sud. În realitate. Chikudo dai sen no shin.marele călugăr. Mintea de Buddha există în fiecare minte. Găsim aici iarăşi kanji-ul mitsu. el avea încă un discipol: Sekito. în toate direcţiile. Chikudo este India. To zai nu este limitat. Buddha Shakyamuni. Sen – este cel care se retrage în profunzimile muntelui. ezoterice. Dai fusu : transmis. precum aerul şi lumina. Acesta nu era aşa de inteligent şi practica zazen aşezat pe un pietroi. Dai sen stă la originea numelui meu Tai sen. Nangaku a avut la rândul lui un discipol foarte inteligent şi plin de forţă: Baso. SAN DO KAI Identitatea a ceea ce se întâlneşte şi se reuneşte. se afirmă că în fiecare lucru există natura de . Toate existenţele sunt ego-uri. el este unificat cu toate lucrurile. Tai are un sens mai larg decât Dai. direct. Baso: bunicul calului. el conţine estul şi vestul. foarte puţini dintre ei îi înţeleg adevărata semnificaţie. Sen este compus din două ideograme: la stânga omul. dat lui… De la est la vest: înseamnă de la India până-n China. la dreapta muntele. Sen în chineză înseamnă sihastru. se găseşte peste tot. Shin : minte. apropiat. intim.

Natura de Buddha este natura originară. dacă studiem în profunzime kanji-urile. sunt abolite frontierele. suflet. San Do Kai era rezervat discipolilor. Do ni nanboku no so nashi. Jinshu era un om inteligent. ku. fuziunea personalităţii proprii cu Buddha. sudul nu mai este separat de nord. textele erau caligrafiate. Pe Cale. cu puţină educaţie. În plus. Eno. Inteligenţa diferă de la o fiinţă la alta. 2. înţeleptul. Kanji-ul so poate să însemne maestru dar. . Buddha. originalitatea. So: nici o diferenţă. există două posibilităţi de a traduce această frază. însa pe Cale toate fiinţele sunt identice. nu există nici Cale de Nord. Frazele următoare dezvolta relaţiile. Reigen: sursa de unde izvorăşte apa pură. însă în ceea ce priveşte Calea. În ceea ce priveşte fiinţele umane. O să explic mai clar. sudul diferă de nord. Deci avem aceste două posibilităţi de traducere: 1. era un text secret. este esenţa oricărui element aflat în cosmos. cei doi mari discipoli ai lui. sudul şi nordul nu există. El uneşte această energie cu ego-ul său. Calea nu cunoaşte frontierele. foarte abil. adevărata minte. Rei: minte. neinteligent. Do ni nanboku no so nashi. Deci. nici Cale de Sud. Dar de ce Maestrul Sekito a scris aceasta frază? După moartea lui Konin. Pe vremea când San Do Kai a fost scris. energia cosmică penetrează ego-ul. Nu numai personalitatea şi caracterele lor diferă ci şi ei ca oameni. Aceste patru fraze constituie începutul lui San Do Kai. Doar afluenţii noroioşi curg în obscuritate. Sursa spirituală este pură şi strălucitoare. Are loc realizarea unificării ego viaţă cosmică. se apropie de această energie cosmică aflată în ego-ul său. Este interesant să constatăm că. sensibil. Natura de Buddha este energia cosmică prezentă în fiecare viaţă. mai inteligenţi şi mai şcoliţi îi domină pe cei din sud. distanţele. înţelesul lui ar fi cu totul altul. senzaţiile şi inteligenţa diferă.Buddha. în totală unitate cu sistemul cosmic. în aparenţă. Eno şi Jinshu s-au despărţit. întâlnirea dintre Buddha şi ego. nu există nici Maeştri din Nord şi nici Maeştri din Sud. Dar a fost el cel care a primit transmisiunea succesiunii de la Maestrul Konin. incult. Din cauza suprafeţei mari a Chinei diferenţierile între nord şi sud creează puternice caracteristici proprii zonei. Ego-ul devine energie cosmică şi în acelaşi timp. De ce sud şi nord? Şi în China ca şi în Europa ca şi în Franţa. în el însuşi. Ninkon ni ridon ari. Omul devine în armonie. o simplă eroare în stânga. Reigen myo ni kokettari shiha an ni ruchu su. Oamenii din sud şi nord se războiesc fără încetare pentru putere şi supremaţie. Chinezii din nord. Pe Cale. nu existau tipografii. Deci acela este momentul în care Zen-ul a fost divizat în cele două şcoli: de nord: Jinshu şi de sud: Eno. Aceasta ideogramă înseamnă Nord. Insă noi trebuie să înţelegem adevăratul sens al kanji-ului so. Nanboku. dacă considerăm faptul că ar fi putut fi caligrafiat greşit.

atunci când vă înţelegeţi adevărata voastră personalitate. acest lucru înseamnă shiki soku ze ku. shiki. promovate de sanran. existenţă. Şi atunci. sursa spirituală strălucitoare şi curată este murdărită de curgerea fenomenelor în viaţa noastră. Kanji-ul ji are ca semnificaţie fenomen. Dar sursa lui shiki este ku. . Să te ataşezi prea mult de fenomene este cauza iluziei. cele două aspecte se unesc. Asta înseamnă sanran. mugurele îmboboceşte. Să urmăreşti. creierul nu mai înseamnă nimic. Dar nu trebuie să ne gândim că ku devine shiki şi nici că shiki devine ku. Pe creangă. dar el nu are un sens malefic ci mai degrabă înţelesul de profunzime. Dacă o apă stătătoare este noroioasă. însă trebuie să ne aflăm mereu dincolo de dualism. materia. Însă. se scufundă în gânduri. Ku soku ze shiki. dimensiunea sa este imensă. Încă o dată. în kontin. Deci. de fenomen profund creat de natură. fapt (nu ideea). ku soku ze shiki. strălucitor. El devine „murdar şi noroios”. Amândouă sunt necesare. Prin opoziţie. Ku soku ze shiki. Această apă pură este nepătată. o apă care curge prea tare din cauza numeroaselor fenomene. Rădăcina spune: „ Fără mine. realizăm că totul vine de la bonno-urile noastre. clar. curat. se identifică.” Nu. Rădăcina devine ramură. iar acest ku (acest fără numen) se schimbă în shiki în funcţie de împrejurări şi de mijloace. voi realizaţi şi care vă sunt bonno-urile. ele fuzionează. dar în acelaşi timp. să vedem cum dorinţe nesfârşite se ridică din străfundurile conştiinţei noastre. existenţa fără numen. crearea de karmă ia sfârşit. Apoi ku devine shiki. ce vrea sa zică cu asta? În zazen. n-aţi putea trai. Să te ataşezi prea mult de shiki este iluzie…. Noi am devenit prea mult „nimic”. Dacă reuşim să ajungem la această adevărată originalitate. Cu toate astea. Nu există fixitate. Să urmăreşti. va fi de asemenea murdară şi poluată Trebuie găsită calea de mijloc între blocajul kontin-ului şi agitaţia excesivă din sanran.. este dokan: cercul. fără de început sau sfârşit. universală. roata vieţii. shiki. fiecare îşi ocupă propria poziţie. sursa este necesară: ea este rădăcina. Bazele viitorului se clădesc pe propriile noastre creaţii. Când subconştientul iese la suprafaţă împreună cu cortegiul lui de gânduri complicate avem posibilitatea să înţelegem complexitatea mintii noastre. voi n-aţi putea exista. nu este aşa. pe tradiţia străveche şi clasică. frunze. Shiki soku ze ku. Ji wo shu suru mo moto kore mayoi. să întâlneşti esenţa (numenul) Nu este veritabilul satori. creierul se complică. flori şi roade. Când te fixezi doar pe ku înseamnă că eşti blocat. fenomene. apoi înfloreşte şi din nou ciclul se reia… ca întrun cerc. să întâlneşti ku nu este adevăratul satori.Myo: pur.” Frunza răspunde:” Fără mine n-aţi putea respira. nu trebuie să rămânem fixaţi pe sursă. în cele din urmă. Crearea joncţiunilor neuronale ia sfârşit. Cele doua sunt separate. Avem de asemenea kanji-ul umbră. eşti adormit. Daca realizăm faptul că sursa originalităţii personale este ku. înţelegem sursa bonno-urilor noastre şi infinitatea fără de limite a conştiinţei. că sursa noastră spirituală este fără numen: ku. Acesta este dokan. să ramii fixat pe shiki înseamnă să fii prea „ pe creanga”. Bonno soku bodai: bonno-urile devin satori. San Do Kai reprezintă esenţa Zen-ului.

Egoul absolut trebuie să fie şi für das ich – pentru „eu”. El a plecat în Japonia pentru a studia filozofia Zen-ului. Sartre!. şi el a căzut la rândul lui în impas.fiinţa. care vor esenţa.1814). sfântul Tommaso D’Aquino. Fichte este incomplet. Rei este lumea ideilor. raţiunea pura:” Noi suntem. fie că e vorba de ceea ce era acum două mii de ani. Aici ku înseamnă raţionalism. nu trebuie să uităm importanţa esenţialismului.” Ce reprezintă Tathandlung şi Handlung? Adevărata conştiinţă şi acţiunea reflexivă reală. Ji este lumea vizibilă a materiei şi a fizicii. Activităţile noastre. Citindu-i cartea veţi vedea că profesorul Herrigel scrie că educaţia maeştrilor Zen .. Filozofia europeană este poarta deschisă către gândirea buddhistă. Jaspers. Pentru cei care sunt contra esenţei (numenului) acest ataşament înseamnă iluzie. a realizat fuziunea criticii raţiunii pure cu metafizica transcendentală creând astfel Weltvernunft. Jaspers dorea să studieze Zenul. Dar veritabila certificare a egoului nu poate fi făcută prin prisma obiectivului. după ce a studiat Kant. Deja acum doua mii de ani buddhismul considera existenţialismul şi esenţialismul (mu) ca fenomene fundamentale. ideea. a metafizicii. Discuţiile s-au repetat fără încetare şi în Europa însă buddhismul rezolvase de mult această problemă prin Nagarjuna cu a lui „Cale de mijloc”. de fapt acţiunea noastră. însă materia în sine nu poate fi demonstrată. (1762.. Kant. spiritul şi materia sunt în unitate. esenţa fără numen.Există oameni ataşaţi prea tare de fenomene. Dar şi aceste persoane ce sunt împotriva fenomenelor se află în eroare. Şi ji. Kierkegaard. însă nu a practicat deloc zazen. nici să urmăm doar ku. problema este mereu aceeaşi. Ambele puncte de vedere sunt greşite. Descartes. nimic. fenomenul. Buddhismul se afla deja dincolo de aceste dualităţi prin „Calea de mijloc”. pentru că a studiat textele lui Nagarjuna a reuşit să înţeleagă totuşi ceva din profunzimile existenţialismului. fiinţa şi non . în mod particular către Zen. desfăşurarea acestora ne definesc egoul. Herrigel a reuşit să înţeleagă doar respiraţia din timpul trasului cu arcul şi educaţia de la maestru la discipol. Dar a avea doar un singur punct de vedere înseamnă să te găseşti în eroare. Unde este adevărul? Trebuie să creăm şi să ne bazăm pe ambele puncte de vedere. însă din păcate a murit la scurt timp după aceea. judecata spirituală. L-am întâlnit pe Jaspers la Universitatea Heidelberg puţin înainte de moartea lui şi am discutat împreună. În Japonia un profesor i-a dat de înţeles că Zen-ul este dificil şi l-a sfătuit să abordeze tirul cu arcul. Mu. Jaspers. există oameni care urmăresc. Bineînţeles. În Europa Kant a declarat:” Lumea fenomenala poate fi recunoscută. raţiunea universală. Trebuie creată calea de mijloc. desfăşurarea acţiunilor noastre: activitatea originară a egoului. Problematica existenţei a fost primordială în toate filozofiile. Noi putem vorbi de Dumnezeu fără a putea însă certifica fiinţa (faptul de a exista) a lui Dumnezeu. Fichte. iar Marx are un punct de vedere diferit: obiectivitatea materiei dă posibilitatea ca ea să fie recunoscută Este posibil ca materia să fie recunoscută. rădăcina egoului? Este activitatea noastră.” Hegel a negat opinia lui Kant. shiki este practica. De cealaltă parte. existenţa. Aceleaşi discuţii se repetă iar şi iar… Un filozof german. fie că e vorba de zilele noastre. cu toate astea. Ce este egoul absolut. Nici să nu ne ataşăm doar de fenomene. În India. faptul. au vorbit despre această problemă în existenţialism şi esenţialism. Profesorul Herrigel a înţeles impasul. Însă pentru Maestrul Dogen. lumea spirituală. Jaspers mi-a spus că el gândea că filozofia buddhistă are o dimensiune mai mare decât cea europeană. lumea idee. noi avem o inteligenţă practică. Raţiunea pură înseamnă a găsi câteva acţiuni raţionale căutând doar în lumea obiectivă. lumea vizibilă.

auzi lătratul unui câine. Omul trebuie să urmeze sistemul cosmic. Gen ni bi ze shin i: ochii. se ajută reciproc. Fiecare este liber. în acelaşi timp omul trebuie să urmeze acest sistem…să urmeze legile naturii. O să traduc direct. păstrează profunde relaţii de interdependenţă. fuzionează. Ce înseamnă asta? Porţile sunt cele şase simţuri. obiectul rămâne obiect. simţim gustul. rădăcina rămâne rădăcină în poziţia ei de rădăcină. imaginea florii şi ochii noştri nu sunt separate dar în acelaşi timp ele sunt separate. Guvernate de legea interdependenţei. Acestea se pot uni într-un mod armonios. Ego to fuego. însă fiecare are o relaţie şi o corelaţie profundă cu cealaltă. se suportă. Iar dacă această armonioasă întâlnire n-are loc Fiecare rămâne pe poziţia ei. Dacă în timpul zazenului auzim sunetul clopotului templului. În Europa. contopirea. auzim. filozofia. rădăcina. nasul.. Ele sunt opuse sistemului cosmic. Fiecare este liberă. Şi astfel ele cad în impas.împreună. Urechile reprezintă poarta iar lătratul câinelui . Jaspers şi Heiddeger au cercetat filozofia buddhistă dar n-au reuşit s-o găsească. corpul (pipăitul) şi conştiinţa. luna luminează acoperişurile caselor liniştite şi tăcute. La fel cu acest exemplu este şi cu simţurile noastre. Fiecare rămâne pe poziţia sa esenţială. Culoarea florii. Este vorba deci de porţile de intrare în corpul nostru. fără nici o armonie cu ordinea cosmică şi cu ordinea naturii. Obiectul ultim sau principiul ultim al cosmosului nu se găseşte în creierul frontal. ca de altfel nici Herrigel. cele două aflându-se intr-o relaţie de interdependenţă – separate dar împreună – pentru că de fapt ele aparţin aceluiaşi arbore. ştiinţele se bazează pe gândirea creierului pre-frontal. n-a reuşit. rădăcina – să ia apa din pământ. însă. Ego este asemenea luminii lunii ce penetrează lacul adânc fără să lase nici o urmă. nu se poate armoniza cu sistemul cosmic. are fiecare poziţia sa esenţială. Atunci când noi vedem culoarea florii. Ego…fuego. Fiecare depinde de poziţia fiecăruia. urechile. Şi- . în pământ. Sensul acestei fraze este foarte profund.este ceva minunat. acest obiect se găseşte în tot cosmosul. Mon mon issai no kyo.obiectul. De ce gândim? De ce vedem. la fel. Atunci când ele nu sunt împreuna. În legătură cu filozoful german Fichte ţin să adaug un lucru. Ego to fuego to eshite sara ni aiwataru. frunzele rămân frunze. Ele nu sunt fixe. poarta pe unde se intră. sunetul clopotului. Porţile şi obiectele acestora se interpenetrează. fapt total necunoscut în Europa. Înseamnă că ego: împreună. adevărata raţiune a lui „a face”. separată de frunze. Acestea sunt împreună dar în acelaşi timp nu sunt împreună. la funcţiunile sale. în particular conştiinţa proprie creierului pre-frontal. Floarea ochilor noştri. cele şase porţi de intrare în corpul nostru şi obiectele acestora… de exemplu putem privi o floare. Ele sunt relative una la cealaltă într-un mod delicat şi subtil. ramurile se combină. Acest filozof vroia să înţeleagă mai mult „a face”. Omul însuşi. În fuego: ne . în vântul violent al văii. simţim senzaţiile? Graţie acestor organe de simţ. frunzele – oxigenul din aer. Este criza civilizaţiei noastre. ele nu sunt relative una la cealaltă. gura. când auzim sunetul clopotului are loc combinarea. fuego. intrarea. legilor naturii. în acelaşi timp. Mon: poarta. sunetul lui este obiectul. Împreună dar ne împreună. dar în acelaşi timp. dar nici el.

scurt. iar organele de simţ nu penetrează obiectul. Lectura directă a textului nu vorbeşte decât despre combinarea a ceea ce este sus cu ceea ce este la mijloc. însă în realitate este vorba de combinarea a ceea ce este sus cu ceea ce este jos. există „ego şi fuego” şi există non „ego şi fuego”: împreună dar ne – împreună. Shikara zareba kurai ni yotte jusu. Jo (zo): imagine. rotund. Această profunditate întunecată este lumea combinării elementelor. Felul sunetului se schimbă în funcţie de bucurie sau suferinţă. Fuego semnifică dualitatea şi relativitatea organelor de simţ şi a obiectelor acestora ce rămân pe poziţiile lor esenţiale. tenebrele obscure. Moto: origine. Mei wa sei daku no ku wo wakatsu.împreună şi împreună. Hokyo Zan Mai şi Zen-ul. sus. există peste tot. şi toată lumea poate vedea acel obiect. Ea nu va fi pătată niciodată. Legea. obiect vizibil în forma sa. sunetele. uniunea organelor de simţ ce devine unitate fără relativitate. cu toate simţurile noastre. principiu inviolabil şi fără intervenţie. joncţiunea. Acest lucru ne este o simplă dualitate. nu doar pentru noi ci pentru toată lumea. Culorile. În primul rând: Shiki: culoare. Contactul cu lucrurile murdare nu le murdăreşte. metoda justă prin care se poate separa ceea ce este pur de ceea ce este impur. gândirea. . Sho moto rakku wo koto nisu. Dar. Bineînţeles că ea va fi influenţată pentru scurt timp de acesta însă curând ea-şi va regăsi condiţia sa normală. de pe poziţia existenţială a fiecăruia Putem discerne ceea ce este pur de ceea ce este impur. jos. Eu cred că până în prezent nici un european n-a înţeles San Do Kai. Insă. de exemplu. putem vedea culoarea florii. statutul Zen-ului – San Do Kai – este legea naţională pentru Zen-ul Soto. Obiectul nu penetrează organele de simţ.astfel. Ego semnifică combinarea. ca relaţia dintre apa lacului şi lună. Combinare ce are loc în toate direcţiile. An are sensul de întunecimea adâncimilor. ne . la mijloc. Rei este mijlocul. statutul Asociaţiei Zen Europene (vechea denumire a asociaţiei create de Maestrul Taisen Deshimaru în 1970). La fel este şi cu gustul. Există de asemenea şi noţiunea de separare şi dispersie. principiul interdependenţei. nici un monism ci este un minunat principiu Zen. o conştiinţă pură rămâne nepătată chiar în contact cu lucrurile murdare. Fiecare rămâne pe poziţia proprie. Chu (tsu) : calitate. obiectele sunt clare. rădăcină. Obiectul însă nu ne pătrunde în ochi. Şi. în prezenţa luminii. lung. an. auzi sunetul clopotului. Shiki moto shitsuzo wo kotonoshi. profunzimile unde are loc combinarea elementelor. An wa jochu no koto ni kanai. Esenţa tuturor obiectelor vizibile posedă în funcţie de fiecare obiect Calităţi şi imagini diferite. Persoana care nu înţelege San Do Kai este ca o persoană care nu cunoaşte legile statului său sau.

are loc o influenţare a imaginaţiei. Sunetul este profunditate. lung sau scurt. celebru în Franţa. În spatele acestei fraze simple se ascunde o mare profunzime. Sunetul bucuriei este diferit de sunetul suferinţei. ultimă simplicitate a elementelor. jos. Sunetul n-are formă. Ele sunt ansambluri de lumină. Albastru. o formă. cuprinde negativul. apa şi aerul. Ku: suferinţă. Această carte are ca subiect modul în care se pot vedea culorile folosind audierea de diferite sunete emise de pian. molecule şi particule elementare. obscure. la mijloc. acute şi grave. Noi ne dorim să . iar percepţia culorilor este diferită. care nu se aseamănă. în ce mod aceste elemente se combină între ele pentru a forma o moleculă. Niels Bohr şi Stanford Moore au studiat structura atomului. Am citit de curând o carte cu titlul Sunetul Văii. obiectul vederii are o culoare. Această formă de combinare este o combinare comparativă. poate fi imaculat sau murdar. joase. acoperişurile roşii”. o figură. culoarea slipului este percepută ca fiind diferită de cea a kesei. yang. iar în poziţia lor existenţială. iar în cele din urmă ele devin lumină pură. Mai târziu. mare sau mic. Lumina separă purul de murdar. Rakku:Bucurie. Mei: clar. Sho: voce. ele trebuie interpretate în acest sens. Aceste elemente sunt ascunse. Şi în corpul nostru avem locuri întunecoase şi locuri luminate. roşu. profesorul Pauling a scris despre natura legăturilor chimice: „ Particulele elementare constitutive ale materiei sunt supuse forţelor de atracţie şi de respingere şi formează configuraţii ce reprezintă poziţia în care acestea sunt în echilibru. puternice sau slabe).” Profunditatea. elemente numeroase se combină (sunetele înalte. în timp ce organele sexuale sunt ascunse. Cele patru mari genuri semnifică elementele de bază ale cosmosului. forţa centrifugă şi forţa centripetă. obiectele posedă numeroase caracteristici. Moto : origine. yin. această teorie permite explicarea modului în care diferitele elemente constitutive ale unui atom se asamblează. argintiu. gri. Toate astea sunt foarte interesante şi aş vrea să fac o comparaţie între ştiinţă şi Zen. În domeniul simţurilor. Teoria lui Dalton a văzut lumina zilei în 1804. Natura celor patru mari feluri revine automat la sursă Aşa cum copilul îşi regăseşte mama.) Obiectele vederii au o formă. noi putem discerne ceea ce este pur de ceea ce este impur. (Notă: explicaţiile date pentru kanji-uri sunt metafore. sunet. Şi în aceasta adâncime. el este un ansamblu al tenebrelor. Faţa ne-o putem vedea cu uşurinţă într-o oglindă. în adâncime. În domeniul organele simţurilor. focul. negru. An: tenebre.Kotonoshi: diferit. Ele sunt reprezentative pentru cele şase simţuri ale noastre. rotund. pozitivul. o combinare de lanţuri de ioni. sinonimă cu ansamblul. luminos. Dar în prezenţa luminii obiectele devin clare. pământul. Un exemplu: „ Cerul este albastru. sunetul şi culoarea predomină. culoarea se deschide de la negru la gri… la fel este şi cu amestecul de culori şi de sunete şi tonalităţi ale muzicii şi sunetelor. Sunetul văii şi ecoul acestuia se extinde până departe. Originea sunetului diferă în funcţie de bucurie sau suferinţă. În funcţie de înălţimea sunetelor.

Forţa centripetă este iubirea. Ne găsim tot timpul în prezenţa forţei de respingere (centrifugă) şi celei de atracţie (centripete). însă Tozan realizase deja asta acum doua mii de ani. care se creează şi apoi se separă sunt de fapt lumină. Mereu există repetarea unirii şi separării materiei. Să doreşti să ai o personalitate puternică înseamnă să doreşti puterea autonomiei. Automat. În cosmos. de cooperare pentru a se reuni apoi unele cu altele. individualistă. Dacă forţa de respingere este puternică. de respingere. Lumea tenebrelor silenţioase. circulaţie şi apoi din nou dispersie. acest echilibru trebuie mereu restabilit. a combinării şi echilibrării acestor două forţe. puternic autonomă. sunt lumina. Să doreşti să te alături celorlalţi înseamnă să doreşti puterea universalităţii. Separarea şi unirea naţiunilor globului nostru pământesc urmează aceeaşi teorie a legăturilor chimice dintre neutronul şi nucleul particulelor. să dobândim o personalitate puternică. Ea este forţa de interdependenţă şi de universalitate. cele patru mari elemente revin la origine. sursa forţei universalităţii. Dorim să ne alăturăm celorlalţi. Armonia dintre aceste forţe antagoniste este aidoma armoniei dintre căruţaş şi hăţuri. Celulele care se divizează într-un număr incalculabil. trebuie să i se facă acelaşi tratament. O forţă centrifugă. În lumea fenomenelor este întotdeauna aşa. Separare. Celulele care se nasc. Forţa centrifugă semnifică o personalitate puternică. este un lucru important atât pentru ştiinţă cât şi pentru Zen.. Aceste forţe opuse trebuie să fie echilibrate şi puternice. devin forţe ale vieţii. ceea ce este integrat şi apoi respins. Atracţia. Am studiat acest lucru foarte profund. Această alternare are loc fără încetare. Echilibrul devine instabil. cea a combinării în structuri. este forţa centripetă. La fel este şi cu caracterul nostru. Separare. personalitatea afirmată şi caracteristica ei va fi puternică. dezvoltă. Eu spun mereu „ordine cosmică”. De exemplu călirea oţelului. Tot timpul ne aflăm în prezenţa sintezei. Forţa centripetă este cea a unirii şi asamblării. apoi combinare. Această forţă va fi întărită prin contactul fiinţelor umane între ele. de independenţă. De la pozitiv la negativ. metabolism. În zazen suntem singuri dar în acelaşi timp. care sunt în opoziţie. Această forţă a vieţii se divide în două părţi: puterea autonomă. insă ce înseamnă asta? Ordinea cosmică este echilibrul dintre forţa centrifugă şi cea centripetă. Acest lucru ţine de ceea ce este ascuns. În psihologie asta înseamnă adaptare.devenim puternici. Forţa centrifugă este esenţa luminii. În zazen aceste puteri se întăresc. unirea femeii cu bărbatul în timpul actului sexual. Totul aparţine ordinii cosmice şi depinde de aceasta. să luăm acest exemplu. Trebuie să explic ce este ordinea cosmică. În zilele noastre se poate da o explicaţie ştiinţifică. forţa întregului şi inserarea. Forţele de rezistenţă. Forţa centrifugă este înţelepciune şi extensie. dispersie. pe toate direcţiile şi lumea luminii înseamnă delimitarea care există între ceea ce este pur şi ceea ce este întinat. în extensie. În zazen suntem aceste două puteri. prin forţa complementarităţii. mişcarea apare. Din contră. puterea universală. Dacă forţa centripetă este dezvoltată atunci şi forţa universalităţii va fi de asemenea. Este ordinea cosmică. Cele două forţe sunt indispensabile şi necesare pentru fiinţele umane. echilibrul se reinstalează. obscur. antrenează o forţă autonomă şi o personalitate puternică. Asta este la fel pentru tot. Forţa centripetă este natura drepturilor şi îndatoririlor. . suntem în interdependenţă cu ceilalţi. de la negativ la pozitiv. din nou un dezechilibru apare. Aceste două puteri sunt în contradicţie. Pentru a-i mări rezistenţa mai întâi el este băgat în foc până devine alb apoi el este scufundat într-o baie de apă rece iar apoi bătut cu ciocanul. îmbinare. Este o ordine naturală care are la bază echilibrul dintre forţa centrifugă şi cea centripetă. şi spiritul de uniune.

destinată unei persoane cu personalitate puternică. sursa aerului în cer. . Iar unirea lui A cu Buddha înseamnă că cele două forţe sunt în echilibru. cea a asamblării. de extensie şi de atracţie. La fel şi pentru fiinţa umană. vântul este în mişcare. La fel şi pentru elementul lichid. În momentul echilibrului exact. cealaltă la care forţa centrifugă domină va trebui să primească o educaţie forte. amprentată de compasiune şi iubire universală. Adevăratul echilibru dintre cele două forţe : centrifugă + centripetă = zero. Pentru a se realiza unirea lui A cu Buddha este necesară o combinare. Pentru antrenamentul personalităţii. Ieri v-am vorbit despre forţa centrifugă şi forţa centripetă. Cea a cărei forţă centripetă este puternică va avea o excelentă personalitate pentru exterior. mişcarea nu mai există. A şi Buddha se atrag unul pe celălalt de către forţa centripetă şi se resping datorită forţei centrifuge. Focul de lemne din sobă şi fierul topit în creuzet nu au aceeaşi temperatură. Apa este udă. astfel vântul este generat. adevăratul echilibru. Forţa centripetă. iar pentru alţii. forţa centripetă este iubire. Stratificarea rocilor permit analizarea structurii sale. lent. forţele sunt în echilibru. Noi posedăm aceste două forţe necesare. Fiecare dintre noi este guvernat de aceleaşi principii. Aerul se pune în mişcare pornind de la o zonă de înaltă presiune către o zonă de joasă presiune. Nobil sau vulgar pot fi folosite. pământul cu timpul poate deveni piatră. Ruperea echilibrului antrenează mişcarea şi transformarea. chiar poate deveni un taifun. ea există în profunditatea obscură. acelaşi şi în cazul educaţiei discipolilor. Viaţa fiziologică este reglată de acelaşi principiu. forţa centrifugă devine calitate: interiorul devine puternic. are forţa de atracţie. Începutul şi sfârşitul se reîntorc în nimic. extensie şi puterea de a acţiona. pot avea loc o multitudine de fenomene. Prin dezvoltarea aspectului calitativ. În mod asemănător. O mare specializare în extensie. Pentru ochi. forţa centrifugă. alta este centripetă. Este adevărul. completă. Fără existenţa acestei armonii pacea şi liniştea nu pot exista. concentrarea şi extinderea repetată dau o forţă şi mai mare acesteia. Este o personalitate şi o individualitate puternică. Începutul şi sfârşitul provin de la aceeaşi sursă: ku. sursa este focul. Pentru a se realiza separarea lui A de Buddha este necesară dispersia. El poate deveni un fenomen rapid. Forţa centripetă dezvoltă aspectul cantitativ: exteriorul devine puternic. precum frunzele copacului Sunt hrănite prin rădăcină. pământul este tare. Nu putem înţelege esenţa vântului. Focul încălzeşte…. cele două forţe conţin ambele puteri. după bunul vostru plac! Este o traducere făcută cuvânt cu cuvânt. este culoarea. Cele două forţe de respingere şi de atracţie sunt necesare. Bineînţeles.Forţa centrifugă este înţelepciune. Focul încălzeşte. O discipolă a mea este centrifugă. Limba poate distinge săratul de dulce. Pentru unii una dintre forţe domină. Echilibrul este o înţelepciune puternică. originea. Forţa centrifuga este interioară şi are forţa de respingere şi dispersie. personalitatea este puternică şi completă. Însă la unii domină forţa centripetă iar pentru alţii. Noi nu putem vedea originea. Urechile percep sunetele. nasul simte aromele. de specializare şi universalizare. Cele două forţe rezidă în calitate. Cu toate acestea. Cele două forţe sunt antagoniste însă atunci când ele se află în echilibru. Însă toate existenţele.

Pentru că sursa vieţii nu poate fi aflată prin ştiinţă. originea acestor sunete? Într-o zi. o multitudine de culori va apărea. un tânăr călugăr îşi întrebă maestrul: „ Clopotul bate.Pentru ochi este acelaşi lucru. mi. umbra kyosakului. Mereu eu spun că ku este existenţa fără numen. re. doar ku va rămâne. apar şi numeroasele fenomene. originea şi fenomenele vor dispărea. nici creierul ci interdependenţa tuturor organelor din care rezultă activitate şi energie. Dar care este sursa. Sho este sursa originară. transformându-se în mii şi mii de sunete diferite. sunetul? Cui aparţin ele? Pentru satori şi pentru „caca de pe vârful nasului”…este acelaşi lucru. do se bazează doar pe şapte note. la existenţa fără numen. Fiecare concept ar utilitatea lui. Maestrul meu Kodo Sawaki repeta mereu: „ Era un tip care avea puţin caca pe vârful nasului ce continua să întrebe: „ Dar cine pute aici?” De unde vine mirosul. Ce este Calea? Direcţia? Fără existenţă…nu avem direcţie. Dacă avem ochii închişi nu putem înţelege ce înseamnă să vezi. nu are nici un fel de importanţă. Ea nu este nici inima. Când mintea este fără obiect şi fără scop nu este complicată. Rădăcina este sursa unică. . şi. bogat. sărat. un scop apare. Această energie este legată de energia cosmică. dau numeroase sunt fenomenele ce pot apărea. aceeaşi. Atunci când sursa. aceasta va continua să lingă farfuria chiar dacă aceasta este goală. În ku soku ze shiki non – numenul devine o multitudine de fenomene. Gama do. Dumnezeu. Hipotalamusul are un rol important în cadrul conştiinţei noastre (inconştient. ku. într-un templu. Buddha. dar dacă îi deschidem. iar în final. limba nu poate simţi nici un gust. Care este sursa conştiinţei noastre? Nu este doar creierul cu neuronii săi. Aceea este ku. prost. Lacul Michigan…apoi revenim iar la Paris trecând prin Oceanul Atlantic şi apoi prin Normandia. Nasul percepe diferite şi numeroase mirosuri. În zazen nu vedem decât peretele din faţa noastră. Dar mai mult. bogat. sfârşitul. sol. inteligent. Dacă nu mâncăm. însă fără succes. sărac. Dar la început şi la sfârşit ele revin la ku. acru şi blând. produce mulţimea de frunze. Care este Calea? Veritabilul satori? Ego-ul? Dar. Dar dacă un obiect. la urmă se revine iar la mine însumi. care devin muzică. demon. fa. în Austria. la. În cele din urmă totul se rezumă la mine însumi. Unii caută estul în Germania. Unde se află estul? Estul nu există. originea vieţii? Nenumăraţi profesori s-au străduit să rezolve această problemă. Sonpi sono go wo mochi yu. în Mongolia…apoi în Japonia. Statele Unite. Însă există diferite concepte: nobil. fiinţă umană… însă la urma urmei. Nu priviţi cu o viziune întunecată. în Cehoslovacia. aceeaşi savoare câinele şi pisica o simt diferit. cum ar fi cel de dulce. în Ungaria. O singură rădăcină. doar câteva lucruri. În întuneric există lumină. Dacă punem o bucăţică de carne pe nasul unei pisici. rezultatul final. sărac. dar unde se află sunetul?” Această întrebare a devenit un koan celebru. un colţ de zafu. subconştient şi conştient). Care este sursa. trecând de la sunetele cele mai grave până la cele mai înalte. Însă pe stradă putem vedea culori foarte variate. însă funcţia limbii este aceea de a percepe şi diferenţia gusturile. şoldurile rotunde ale fetei aşezate în faţa noastră. în Ukraina. vulgar. urechile mele aud sunetul. În shiki soku ze ku fenomenele nu au numen.

Nu priviţi cu o viziune luminoasă. .În lumină există întunericul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful