PERNYATAAN PROFESIONAL a) Apa Yang Akan Dilaksanakan Semasa Praktikum.

Praktikum merupakan satu wadah yang memberi peluang kepada guru pelatih untuk mengamalkan segala pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari semasa di Institut Pendidikan Guru (IPG) serta membina insan guru secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah di bawah bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Praktikum satu memfokuskan kepada matapelajaran major guru pelatih di IPG dengan waktu mengajar minimum adalah 8 jam dan maksimum 12 jam.

Banyak perkara yang perlu dilakukan dan di selesaikan semasa praktikum di sekolah. Bukan saja hanya mengajar, saya perlu menyediakan rancangan pengajaran harian (RPH) setiap hari, sentiasa bersedia diberi tugas oleh pihak sekolah, menyertai segala aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah, menghadirkan diri disetiap perjumpaan guru -guru selain perlu menyiapkan semua tugasan

praktikum yang telah disenaraikan untuk memenuhkan Port -Folio yang perlu ada bagi setiap guru pelatih yang menjalani praktikum ini. Selain itu juga, saya perlu

menjalin hubungan baik bersama semua warga sekolah termasuk jaga, tukang kebun mahupun pekerja kantin. Saya perlu memehami budaya di sekolah serta komiti di situ selain perlu membiasakan diri den gan loghat kawasan tempat mengajar untuk saya terapkan bahasa baku kepada murid -murid semasa mengajar.

Tidak dilupakan, saya perlu sentiasa bersedia untuk dipantau oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada bil -bila masa sahaja. RPH perlu sentiasa lengkap serta set induksi yang mantap perlu saya sediakan agar proses pengajaran dan pembelajaran yang saya kendalikan berjalan baik dengan lancar. Saya perlu sentiasa bersedia lebih-lebih kerenah murid yang sentiasa ingin main bola semasa waktu Pendidikan Jasmani.

Khabarnya

juga,

masih

ada

beberapa

jenis

sukan

yang

belum Jika

dipertandungkan pada peringkat zon atau QIT mahupun peringkat daerah.

diberi peluang oleh pihak sekolah, ingin sahaja saya melatih pasukan sekolah dalam apa-apa jenis sukan sebagai pendedahan kepada sya untuk melatih dan membentuk pasukan sukan sekolah ketika bertugas sebagai guru kelak.

PERNYATAAN PROFESIONAL b) Apa Yang Telah Dilalui Dan Dilaksanakan Sepanjang Praktikum.

21 Mac 2010 jam 7.20 pagi saya melangkah masuk ke pejabat Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh ( 2 ) sebuah sekolah kategori luar bandar. Saya juga ada terdengar yang mengatakan sekolah ini merupakan ³Sekolah Berprestasi Rendah´. Namun ianya tidak mengganggu gugat fokus saya terhadap peraktikum yang akan saya jalankan selama 4 minggu di sini bersama seorang lagi rakan saya Zairuddin bin Muhammad Nafi.

Hari pertama seperi biasa sesi perkenalan bersama guru -guru serta warga sekolah. Pertemuan dengan GPK 1 sebagai tanda selamat datang setelah ketiadaan Guru Besar yang tidak hadir pada hari tersebut. Saya meneruskan perjalanan ke stor sukan bagi melihat alatan yang ada serta sebagai persediaan saya untuk mengajar. adalah sangat penting. Beramah mesra bersama guru -guru seawal hari pertama Secara kebetulan, terdapat 4 o rang guru di sekolah

berkenaan merupakan bekas anak murid pensyarah pembing kami, Miss foo Ai Peng, jadi ada juga cerita yang ingin disembangkan.

Saya mula mengajar pada hari kedua setelah mendapat waktu tugas pada hari pertama daripada GPK1. Perkenalan diri bersama anak murid saya lakukan sedikit. Sesi pengajaran berjalan dengan cukup menduga hati. Setiap hari situasi hampir sama iaitu, ³cikgu nak main bola´, ³main bla lagi seronok cikgu´. Namun saya terus lakukan tugas saya seperti yang saya rancang. B arulah saya tahu tugas sukar menanti saya ketika mula mengajar sebenar kelak.

Saya sempat menyertai beberapa aktiviti dan program sekolah terutamanya membentuk dan melatih pasukan sekolah. Hajat saya tercapai jua untuk melatih sukan bola tampar kepada mu rid-murid, namun jangka masa seminggu latihan sebelum ke hari pertandingan tidak cukup membawa mereka ke tahap yang lebih tinggi. Begitu juga bagi sukan bola sepak dan bola baling. ³English Camp´ di bawah panitia Bahasa Inggeris yang saya sertai sebagai Fa silitator memberi pendedahan terhadap matapelajaran Minor saya. Selain itu kami juga di beri tugas untuk melaksanakan Ujian SEGAK, satu ujian yang wajib dilakukan oleh murid tahu4 hingga tingkatan 5.

PERNYATAAN PROFESIONAL c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum

Ternyata Praktikum sememangnya memberi kesan yang positif kepada setiap guru pelatih kerana mendedahkan kepada situasi sebenar sekolah. Praktiku m 1 telah selesai dan pelbagai pengalaman telah saya perolehi. Pendedahan pertama membawa kepada penambahbaikan yang perlu dilakukan sebagai persediaan sebelum memasuki Praktikum 2 pada semester depan.

Berkaitan dengan apa yang telah dicapai sepanjang praktikum, dapat saya simpulkan bahawa menjadi tanggungjawab guru membentuk murid bukan sahaja dari segi akademik malah sahsiah mereka. Walaupun ada masa seronok ketika bersama murid, tentu ada yang menguji kesabaran sehingga tangan ingin naik ke muka mereka. Semua telah saya lalui untu Praktikum 1 ini. Pergaulan bersama warga sekolah boleh dianggap memuaskan. Saya masih lemah dalam pergaulan atau dengan kata lain, kemahiran sosial yang lemah dengan masih ada sifat malu dan segan. Saya perlu perbaiki el emen itu. Namun terdapat guru yang telah

menjadi rakan baik kami berdua.

Kami sentiasa bantu membantu terutamanya

dalam menjayakan beberapa program sekolah.

Dalam membentuk pasukan sekolah, saya telah cuba sedaya upaya saya namun masa yang diberikan tidak mencukupi untuk memberi kemahiran yang lengkap kepada mereka, kerenah mereka juga amat menguji kesabaran dan membuatkan saya perlu sentiasa memikirkan cara terbaik dalam melatih mereka dalam masa yang singkat. Budaya suka juga telah berjaya diterapkan sedikit demi sedikit kepada murid-murid.

Kesimpulannya, Praktikum satu telah memeberi gambaran kepada saya situasi sebenar sekolah. Saya perlu mempersiapkan diri sebelum menjadi guru berijazah pada tahun 2012 kelak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful