Cursul 1 – GESTIUNE HOTELIERA 04.10.

2007
Cap I : Managerul de hotel
1.1. Managementul – arta si stiinta
1.1.1. Fundamentele teoretice ale managementului organizatiilor
1.1.2. Principiul managementului si sistemul de management
1.1.3. Functiile managementului si atributele conducerii
1.1.4. Sistemul organizatoric
1.1.5. Misiunea, obiectivele si strategiile firmei
1.1.6. Managementul schimbarii
1.2. Managerul de hotel
1.2.1. Cine este managerul intr-o organizatie hoteliera?
1.2.2. Trasaturi, calitati, responsabilitati si activitati manageriale
1.2.3. Stiluri de conducere
1.2.4. Putere, influenta si autoritate
1.2.5. Conducerea echipei
1.2.6. Competenta manageriala
1.2.7. Reguli de comportament ale managerilor in raport cu subordonatii
Cap II : Previziunea si planificarea activitatii hoteliere
2.1. Ce reprezinta previziunea si planificare?
2.1.1. Procesul de planificare
2.1.2. Pregatirea planurilor sau a programelor de masuri
2.2. Sistemul decizional
2.2.1. Procesul de elaborare a deciziilor
2.2.2. Procesul de luare a deciziilor
2.2.3. Clasificarea deciziilor
2.2.4. Instrumente in sprijinul procesului decizional
2.3. Monotorizarea si controlul planificarii
2.4. Continutul activitatilor de planificare
Cap III : Organizarea activitatii hotelului
3.1. Functia de organizare
3.2. Structura organizationala a hotelului
3.2.1. Front-office (receptia)
3.2.2. Housekeeping (serviciul de etaj)
3.2.3. Organigrama
3.3. Functii sau posturi specifice comartimentului de cazare. „Fisa postului”
3.4. Stabilirea normativelor de personal hotelier
3.5. Stabilirea standardelor de proceduri operationale
Cap IV : Coordonarea activitatii
4.1. Coordonarea – functie a managementului
4.2. Tipuri de coordonare
4.3. Comunicarea
4.3.1. Tipologia comunicarii
4.3.2. Tehnici de comunicare
4.3.3. Comuncarea – instrument managerial
4.4. Sistemul informational
Cap V : Antrenarea personalului hotelier
5.1. Atrenarea – functie a managementului
5.2. Teorii motivationale
5.2.1. Teoria lui Maslow
5.2.2. Teoria lui Hertzberb
5.2.3. Teoria X si Y a lui McGregor
5.3. Tipuri de motivare
5.3.1. Motivarea pozitiva si negativa
5.3.2. Motivarea economica si morala
5.3.3. Motivarea intrinseca si extrinseca
5.3.4. Motivarea cognitiva si afectiva
5.4. Cerinte privind motivarea personalului
5.5. Motivare si putere
5.6. Tehnici motivationale
Cap VI : Controlul si evaluarea activitatilor hoteliere
6.1. Functia de control – evaluare
6.1.1. Stabilirea standardelor si procedurilor
6.1.2. Controlul propriu-zis. Listele de control
6.1.3. Evaluarea
6.1.4. Corectarea
6.2. Controlul calitatii serviciilor
6.3. Controlul eficientei activitatii
6.4. Diversificarea serviciilor hoteliere
Cap VII : Cultura organizationala
7.1. Contextul organizational
7.1.1. Profilul organizatiei
7.1.2. Cultura organizationala. Elementele culturii.
7.1.3. Tipuri de culturi organizationale
7.2. Mediul de afaceri al hotelului
7.2.1. Mediul extern
7.2.2. Mediul intern
7.3. Contextul international
7.3.1 Teza lui Hofstede
7.3.2. Caracteristicile culturii manageriale ale firmei japoneze
Cap VIII : Marketing hotelier
8.1. Marketing – concepte si scurt istoric
8.2. Marketingul serviciilor
8.2.1. Conceptul de marketing al serviciilor
8.2.2. Conceptul de marketing turistic
8.2.3. Obiectivele marketingului
8.2.4. Organizarea activitatii de marketing
8.3. Piata firmei
8.3.1. Conceptul de piata a firmei
8.3.2. Piata firmei de turism
8.3.3. Identificarea segmentelor de piata si alegerea pietei-tinta
8.3.4. Segmentarea pietei
8.3.5. Strategii de marketing in turism
8.4. Marketingul mix al serviciilor
8.4.1. Concept. Variabile ale marketingului mix.
8.4.2. Marketingul mix in firmele turistice
a) Politica de produs
b) Politica de pret
c) Politica de distributie
d) Politica de comunicare
e) Variabile specifice marketingului mix
f) Alte variabile de marketing in industria ospitalitatii
8.5. Comportamentul consumatorului de produse turistice
8.5.1. Piata consumatorilor de produse turistice
8.5.2. Factori de influenta
8.5.3. Procesul luarii deciziei de cumparare
8.5.4. Procesul post-cumparare sau evaluarea deciziilor
8.5.5. Fidelizarea
Cap IX : Managementul financiar
9.1. Informatia contabila in managementul firmei si principiile fundamentale ale sistemului contabil
9.2. Elementele componente ale bilantului contabil simplificat
9.3. Indicatori financiari si masurarea performantei
9.3.1. Indicatorii echilibrului financiar
9.3.2. Analiza performantelor economice
9.3.3. Analiza eficientei capitalului investit
9.4. Planificarea financiara
9.5. Tarifele unitatilor hoteliere
9.5.1. Concept
9.5.2. Metoda costurilor totale si punctul de echilibru al vanzarilor
Bibliografie:
- Draica Constantin „Ghid practic de turism intern si international”, Ed. All, Bucuresti 1999.
- Radu Emilian „Managementul firmei de comert si turism”, Bucuresti 1994.
Cap I Managerul de hotel
1.1. Managementul – arta si stiinta
Motto: „Excelenta are radacini in cunoastere profunda”
1.1.1. Fundamentele teoretice ale managementului organizatiilor
Etimologic, cuvantul management are radacina in latinescul „manus”(= strunirea cailor care trag
la o caruta prin intermediul haturilor). A fost preluat in engleza din italianul „managiare” cuvant
transformat in vorbire „to manage” (= apregati, a admisnistra, a rezolva, a duce la bun sfarsit).
Ce este managementul?
+ Henry Fayol intelegea prin management „stiinta de a conduce prin atributele de a prevedea, a
organiza, a comanda, a coordona si a controla.
+ Peter Drucker afirma ca „necesitatile marilor intreprinderi trebuie satisfacute de oameni obisnuiti,
capabili de performante neobisnuite”.
+ Frederick Taylor spunea ca este „arta de a sti precis ce trebuie facut, cat mai bine si cat mai ieftin”
Definitia curenta in SUA : „ To have things done trough other” care se traduce in felul urmator:
„ Managementul presupune stabilirea obiectivelor, coordonarea activitatii pentru a obtine profit printr-o
comunicare adecvata, cu oameni competenti si motivati”.
Notiunea de management are o tripla semnificatie, si anume:
A. Aceea de PROCES, activitatea avand in competenta functiile sau atributele conducerii, respectiv
previziunea, organizarea, antrenarea, controlul si evaluarea.
B. Aceea de STIINTA
C. Aceea de TOTALITATE A PERSOANELOR care conduc o firma, o organizatie.
Pentru ca face parte din cultura organizationala a managerului de hotel, abordam cateva aspecte legate
de istoricul managementului. In evolutia gandirii si practicilor manageriale, sec al XIX-lea a fost cel care
a pus bazele cristalizarii acestora ca stiinta. Astfel, Scoala Clasica a Managementului a fost reprezentata
de Henry Fayol (1841-1925) – inginer minier francez, el a propus o analiza teoretica a activitatilor
manageriale, analiza care a rezistat unei jumatati de secol de discutii critice, el este totodata intemeietorul
ceolr 5 functii ale managementului : PREVEDEREA SI PLANIFICAREA (examinarea viitorului si
intocmirea planului de actiune); ORGANIZAREA (crearea structurii materiale si umane a firmei);
COORDONAREA ( corelarea, unificarea si armonizarea tuturor activitatilor); CONTROLUL sau
supravegherea activitatilor pentru a asigura desfasurarea lor in conformitate cu regulile stabilite si
ordinele transmise.
Frederick Taylor (1856-1917) – fondatorul managementului stiintific, cel care spunea ca „ obiectul
principal al managementului trebuie sa fie asigurarea maximei prosperitati pentru patroni si deopotriva
maxima prosperitate pentru angajati”; si care a propus 4 mari principii:
1. Dezvoltarea unei stiinte reale a muncii
2. Selectia stiintifica si perfectionarea continua a angajatului
3. Armonizarea stiintei muncii cu forta de munca atent selectionata si perfectionata.
4. Cooperarea constanta dintre conducere si muncitori.
Max Weber (1864-1920) – profesor berlinez a carui principala contributie la studiul organizatiilor a fost
teoria relatiilor de autoritate facand distinctia dintre putere, adica indeplinirea ordinelor in mod voluntar
de catre cei care le primesc, socotindu-le legitime. Weber clasifica organizatiile in functie de felul in care
autoritatea era impartita in organizatii de tip : carismatic, traditional si rational (birocratic).
Scoala Relatiilor Umane – o alta scoala a managementului are ca principali reprezentanti pe:
Douglas McGregor (1906-1964) – specialist in psihologie sociala si intemeietorul Teoriei X si Teoriei Y
privind motivatia umana in intreprinderi.
Rensis Likert (1903-1981) – american specializat in psihologia sociala. El este fondatorul Institutului de
Cercetare Sociala din cadrul Universitatii Michigan (1946). Dupa Likert, managementul este un proces
relativ; pentru a fi eficienti si pentru a comunica, liderii trebuie sa-si adapteze permanent conduita si sa
tina cont de cei pe care ii conduc.
Cursul 2 11.10.2007
Frederick Herzberg – a carui teorie motivationala se bazeaza pe doua categorii de factori:
igienici si motivatori.
Abraham Maslow – intemeietorul teoriei nevoilor umane cunoscuta sub denumirea Scara lui
Maslow sau Piramida lui Maslow. El este cel care spunea „odata ce nevoile fiziologice hrana, locuinta,
securitate personala au fost satisfacute, nevoi de tip superior, de ex: nevoia de afiliere la un grup, stiinta si
autorealizare, vor intregi potentialul uman si personalitatea individului.”
Henry Mintzberb – e cel care a afirmat ca: „rolul managementului este determinat pentru bunul
mers al organizatiei”. Teoria lui a dus la trecerea de la pregatirea personalului pentru a realiza sarcini la
formarea si dezvoltarea acestuia in vederea exercitarii anumitor roluri.
Scoala contemporana de management
º Herbert Simon – sociolog si politolog american este detinatorul premiului Nobel pentru
Economie in 1978. Considera ca managementul este echivalent cu stiinta de a elabora decizii, iar
atentia sa este indreptata spre modul in care sunt elaborate deciziile si asupra modului in care sunt
fundamentate pentru o maxima eficacitate.
º Victor Vroom – profesor si consultant in domeniul psihologiei si a comportamentului
organizatilor.
º Alfred Chandler – afirma ca structura unei organizatii rezulta din strategia adoptata, strategia
fiind determinata de obiectivele fundamentale ale organizatiei si de obiectivele pe termen lung.
º Thomas Peters si Robert Waterman – patroni a unei bine cunoscute firme de consultanta
manageriala, lor li se datoreaza cele 8 caracteristici pentru companiile americane care s-au dovedit
a fi la baza unor excelente performante:
1. Inclinatia spre actiune
2. Apropierea de client
3. Autonomia si spiritul intreprinzator
4. Productivitatea obtinuta prin intermediul oamenilor
5. Bratul la treaba, mintea la calitate
6. Fidelitate fata de domeniu
7. Forma simpla, nivel de conducere redus
8. Atribute simultan rigide si suple.
º William Ouchi – american de origine japoneza, initiatorul teriei „Z”, adica a modelului bazat pe
teoria „Y” a lui McGregor ce pledeaza pentru un anumit management bazat pe angajarile pe
termen lung investind in perfectionarea anagajatilor si o politica de promovare lenta in cadrul
organizatilor.
1.1.2. Principiile managementului si sistemele de management
Activitatea pe care trebuie sa o efectueze managerul trebuie sa se bazeze pe urmatoarele principii:
i. Principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management si
caracteristicile esentiale ale acestuia si ale mediului ambiant.
ii. Principiul managementului participativ
iii. Principiul motivarii tuturor factorilor implicati in activitatea firmei
iv. Principiul eficientei.
Componentele sistemului de management:
a) Pentru sistemul organizatoric:
- regulamentul de organizare si functionare
- organigrama
- descrierea functiilor posturilor
- grupul informal
- rolul informal
- liderul informal
b) Sistemul informational, include:
o Data transmiterii si primirii informatiei
o Un raport al camerelor ocupate si libere inainte de inceperea propriu-zisa a zilei hoteliere
o Circuit informational, respectiv de la cine si catre cine trebuie transmisa informatia
o Procedura informationala care poate fi verbala sau scrisa, directa sau intermediata de suporturi
audio-vizuale
o Mijloace de prelucrare a informatiei
o Date privind momentul distrugerii informatiei, cine are acees la informatie, cand se deblocheaza
anumite informatii, cand si cum se arhiveaza informatiile.
c) Sistemul decizional
C respectiv, ansamblul deciziilor adoptate si aplicate de manager in cadrul hotelului care directioneaza
dezvoltarea firmei pe ansamblu si pe elemente componente
Decizii importante :
- numarul serviciilor, numarul de produse ce fac parte din portofoliul de activitati al firmei
- durata de viata al produsului hotelier
- necesitatea adaptarii la tendintele pietei pe termen mediu si lung.
d) Sistemul de metode si tehnici de management :
¬ Acestea au ca functii asigurarea suportului logistic si metodologic pentru exercitarea
ansamblului proceselor si relatiilor de management,eficientizarea muncii managerului, dezvoltarea
potentialului mangerial si de executie din hotel.
1.1.3. Sistemul organizatoric
= asigura diviziunea, combinarea si functionarea proceselor de munca
- componentele lui sunt : organizarea formala si organizarea informala.
• Organizarea FORMALA C este reglementata de acte normative cu caracter intern si cuprinde
organizarea procesuala si organizarea structurala.
A. Organizarea procesuala
= asigura delimitarea si dimensionarea sarcinilor, atributiilor, activitatilor si functiunilor firmei si
corelarea acestora cu obiectivele si componentele structural-organizatorice, care sunt : compartimente,
sectoare si posturi.
Functiunile firmei sunt :
1) Functiunea de CERCETARE – DEZVOLTARE :
- cuprinde activitati prin care se asigura proiectia hotelului in viitor sub forma strategiilor si
politicilor globale.
2) Functiunea COMERCIALA :
- asigura adaptarea hotelului la cerintele si exigentele mediului ambiant si valorificarea
necesitatilor si oportunitatilor acestuia. Activitatile specifice acestei functiuni se refera la : marketing,
vanzare, aprovizionare, depozitare.
3) Functiunea de PRODUCTIE :
- vizeaza activitati specifice ale managementului operativ precum programarea si controlul
serviciilor hotelului, intretinerea si remedierea echipamentelor, controlul calitatii, asigurarea nivelului
calitativ al serviciilor etc.
4) Functiunea de PERSONAL :
- asigura gestiunea resurselor umane, respectiv selectia, anagajarea, evaluarea, motivarea,
pregatirea, perfectionarea si promovarea angajatilor, activitati precum relatiile cu publicul,
secretariatul, activitati administrative.
5) Functiunea FINANCIAR-CONTABILA:
- asigura functionarea eficienta a parhiilor economico-financiare, evidenta si gestiunea
patrimoniului si controlul financiar al gestiunii.
• Organizarea STRUCTURALA C Structura face posibila aplicarea managementului si creeaza un
cadru pentru transmiterea ordinelor si comenzilor care fac posibile planificarea, organizarea,
coordonarea si controlul activitatilor din cadrul organizatiei.
La stabilirea unei bune structuri organizatorice trebuie luate in calcul urmatoarele aspecte:
- Definirea posturilor
- Centralizarea si descentralizarea
- Gradul de ierarhizare
- Gradul de incarcare cu sarcini a fiecarui post de lucru si a fiecare functii de conducere
- Comunicarea
- Unitatea de comanda
Gradul de incarcare se refera la numarul de subordonati aflati in conducerea directa a unui manager.
Nivelele managerial formeaza o ierarhie. Nr. niv. org. e strans legat de gradul de incarcare a
postului de lucru.
C. CENTRALIZARE SI DESCENTRALIZARE
Puterea pe care o detine nivelul managerial indiferent de niv., reflecta masura centralizata sau
descentralizata a managementului. Cand puterea este centralizata, procesul de implementare a deciziilor
dureaza mai mult timp deoarece tb sa detina aprobari de la toate niv ierarhice superioare. De pilda, atunci
cand un sef de receptive are restrictie pentru vanzarea camerelor la un pret negociabil si are aprobarea
directorului de cazare, clientul are mult de asteptat, centralizarea devenind in acest caz o povara.
Sunt insa cazuri in care strategiile si obiectivele hotelului trebuie realizate la nivel central, in
acest caz, centralizarea fiind un fapt pozitiv. Este ocolit in acest fel haosul in desfasurarea activitatii.
Totusi, in ultimul timp tentinta catre descentralizare e din ce in ce mai mare.
D. SPECIALIZAREA
Se refera la atributiile postului unui angajat. Specializarea cunostintelor deriva din nevoia
hotelului de a angaja personal cu aptitudini si cunostinte profesionale, iar cea de rutina decurge din
impartirea serviciilor in elemente mai simple din domeniul activitatii de productie sau administrative.
Activitatea din cadrul serviciilor de front-office: casier, facturier, lucrator, concierge, receptioner,
etc.
E. DEFINIREA POSTURILOR
Presupune efortul managerilor de a inlatura orice ambiguitati de a clarifica baza pe care se poate
face evaluarea performantei, de a define coordonarea activitatii respectivului post, cu celelalte si de a
gandi o cat mai mare libertate de actiune pentru posturile situate la un nivel ierarhic inferior.
De exemplu, atunci cand se defineste postul unui receptionerm trebuie sa se precizeze limita
minima a camerelor mandabile si libertatea de a negocia pretul cu clientul.
F. UNITATEA DE COMANDA SI SUBORDONARE
Unitatea de comanda este sistemul structural prin care angajatul este subordonat unui singur
manager. Dubla subordonare poate crea confuzii si poate duce la subminarea autoritatii unuia sau altuia
dintre manageri.
G. COMUNICAREA
Structura organizatorica tb. stabilita in asa fel incat fluxul informational sa nu fie obstructionat.
Intr-un hotel acest lucru este essential intrucat, de cele mai multe ori, neplacerile consumatorilor de
datoreaza tocmai modului defectuos in care circula informatiile intre sectoare si compartimente.
Structurile organizatorice se pot contrui fie ca structure traditionale in care personalul este grupat
dupa functii, produse, servicii sau amplasare si structure cu linii de subordonare multiple, cum ar fi
echipele de proiect sau structurile matriceale.
Structurile functionale se potrivesc organizatiilor cu departamente extreme de specializate in care
comunicarea inter-departamentala este esentiala.
Structurile pe produse sau servicii grupeaza personalul pe linii de produse, contribuind la
dezvoltarea unor produse capabile sa raspunda necesitatilor consumatorului.
Structurile geografice pot fi adoptate de lanturile hoteliere multinationale si nationale ca si de
lanturile de restaurante sau de agentiile de turism. Avantajele acestui tip de structura constau in
exploatarea pe plan local a diferentelor dintre pietele vizate, iar dezavantajele constau in fluxul
informational adesea costisitor si dificil. Echipele de proiect sunt formate din angajati proveniti de la
mai multe compartimente ale organizatiei, avand dubla subordonare.
Structurile matriceale reprezinta o forma permanenta a structurii de proiect, permanentizand dubla
subordonare.
1.1.5. MISIUNEA, OBIECTIVELE SI STRATEGIILE FIRMEI
A.MISUNEA FIRMEI
Este expresia generala a ratiunii de a exista a unei organizatii. Ea este reprezentata unei idei
abstracte care directioneaza evolutia organizatiei. O misiune corect formulata trebuie sa raspunda la
urmatoarele intrebari.
-cine este firma?
-ce face firma?
-incotro se indreapta firma?
Misiunea presupune stabilirea:
-segmentului de consumatori
-nevoilor consumatorilor
-tehnologiilor folosite a functiilor performante
De exemplu: Declaratia intreprinderii din Juris, Dublin e formata astfel: “Noi, compania Juris
suntem o echipa dedicata satisfacerii nevoilor consumatorilor nostril, furnizandu-le produse si servicii de
cea mai buna calitate, angajatii nostri dezvoltandu-si personalitatea si competentele profesionale si
indeplinindu-si atributiile cu mandrie si deosebita grija pentru succesul companiei si al colaboratorilor.”
B. FORMULAREA OBIECTIVELOR
Dupa analiza mediului intern si extern al firmei si dupa definirea misiunii se poate trece la
stabilirea obiectivelor specifice. Cele mai multe firme nu urmaresc un obiectiv ci un grup de obiective
cum ar fi: profit, cresterea volumului vanzarilor, cresterea cotei de piata, reducerea riscurilor, inovarea,
reechiparea, retehnologizarea.
Obiectivele trebuie sa fie ierarhizate, realizabile, realiste si compatibile cu conjunctura existenta
pe piata.
C. STRATEGIILE FIRMEI
Daca obiectivele defines ceea ce vrea sa realizeze o firma, strategiile trebuie sa ii arate calea prin
care realizarea acestora devine posibila.
In management, una dintre cele mai mari acceptiuni ale termenului il defineste ca determinarea si
evaluarea cailor alternative de actiune pentru realizarea unei misiuni sau a unui obiectiv deja stability si
eventual altegerea uneia dintre aceste alternative. O firma poate utilize 3 tipuri de strategii:
Strategii organizationale – sunt cele prin care firma stabileste ce domeniu de afaceri va aborda si cum isi
va distribui resursele intre aceste domenii
Strategia de crestere presupune urmatoarele tipuri:
b.1. strategia concretizarii – extinde volumul de activitate in domeniul de afaceri current. Acest lucruse
face prin dezvoltarea pietei, dezvoltarea produsului. De pilda, in cazul grupului Acor, aceasta inseamna
diversificarea de lanturi diferite, la preturi diferite: Sofitel – lux, 4****, Mercur, 3***, Ibis 2**,
Formula1 - 1*
b.2. strategia concentrarii – presupune integrarea pe orizontala (prin absorbtia unor firme sau servicii
similar cu cele ale firmei mama) si integrarea pe vertical (consta in extinderea operatiunii activitatii
firmei in afaceri conexe. In aceasta situatie se afla grupul Acor, atunci cand isi extinde afacerea de
constructii hoteliere prin intermediul altor companii. Cel mai vizibil efect al intreprinderii este existanta
hoteliera a unor unitati ce apartin unor lanturi integrate: ex. Lantul Intercontinental – Intercontinental
Bucuresti, Holiday Inn, Grand Plaza Bucuresti
Strategia diversificata:
 Consta in promovarea unor activitati in domenii de afaceri care se diferentiaza de domeniul de
afaceri curent al firmei.
 Diversificarea poate sa fie concentrata atunci cand se realizeaza prin utilizarea unor domenii de
afaceri diferite de cel curent dar inrudite.
 Exemplul 1) : Grupul hotelier ACCOR a preluat produsul cazinouri infiintand ACCOR CASINOS.
Tot el a preluat si spatii pentru reuniuni sub denumirea de ATRIA – 10 , pachete de servicii
cuprinzand tratamente prin utilizarea unor tehnici de relaxare si in acelasi timp descoperirea de
regiuni pitoresti: THALASSA. Pachetele de servicii cuprind si inchirierea de resedinte secundare sub
denumirea de PARTHENON
 Exemplul 2) : Acelasi lucru s-a intamplat si cu lantul hotelier Holiday Inn care propune in afara
marcilor consacrate anexe in America de tipul HOLIDAY INN SELECT HOTELS cu facilitati in
camere si spatiile destinate oamenilor de afaceri in paralel cu organizarea de evenimente, HOLIDAY
INN HOTELS AND SUITE – ca locuinte secundare, KROWN PLAZA HOTELS AND RESORTS
cu toate camerele echipate ca spatii de lucru si facilitati pentru oamenii de afaceri.
1.2. Managerul de hotel
Moto: „Modalitatea de a-ti asigura o buna reputatie este aceea de a te asigura ca esti ceea ce vrei
sa pari” (Socrate).
1.2.1. Managerul intr-o organizatie hoteliera
Managerul este persoana care realizeaza obiectivele organizatiei cu aportul colaboratorilor
sai. El este cel care administreaza resursele organizatiei pentru indeplinirea unui obiectiv. Aceste
resurse pot fi: materii prime, bani etc.
1.2.2. Trasaturi, calitati, responsabilitati si activitati manageriale
Trasaturi: inteligenta, initiativa, increderea in sine, viziune de ansamblu asupra organizatiei.
Calitati: 1. Specialist in domeniul pe care il conduce
2. Cultura generala
3. Capacitate de a lucra cu oamenii
Responsabilitatile managerului:
1. Realizarea obiectivelor impuse
2. Crearea unui cadru de munca propice pentru desfasurarea unor activitati.
Activitati: In acest domeniu s-a facut trimitere la teoriile lui Henry Fayol si cele a lui Mintzberg.
• Managerul de tip Fayol : conduce prin exemplul personal, ca lider are
cunostinte profesionale, isi cunoaste personalul cu care lucreaza vrand sa
pastreze o imagine de ansamblu asupra organizatiei sale combinand mintea,
ratiunea cu afectul.
• Managerul de tip Mintzberg este mai afectat de agitatia cotidiana decat
managerul de tip Fayol. Este preocupat de „acum” si de „aici” trecand
permanent de la o provocare la alta (in opinia specialistilor).
Conform ghidului propus de „The Economist Book” o activitate manageriala eficienta necesita
aptitudini deosebite si anume:
- sa stii sa asculti ca sa stii sa vorbesti
- sa fii un exemplu pentru ceilalti
- sa transmiti informatii clare tot timpul
- sa alegi omul potrivit la locul potrivit
- sa fii cinstit, perseverent si curajos
- sa stii cand sa ceri ajutorul celorlalti
1.2.3. Stiluri de conducere
Una din cele mai cunoscute si utilizate teorii bazate pe stiluri de conducere a fost
dezvoltata de BLAKE & MOUTON care identifica 2 dimensiuni principale ale stilului managerial:
1) Preocuparea fata de productie
2) Preocuparea fata de oameni
BLACK & MOUTON declara ca stilul managerial de echipa orientat catre productie si catre
oameni este eficient deoarece stimuleaza increderea si dezvoltarea pe termen lung al oamenilor.
Teorii conjucturale asupra conducerii
Cel mai puternic model al stilului managerial este cel dezvoltat de FIEDLER, cunoscut
sub numele de abordare conjuncturala. Acest stil fiind determinat de 4 variabile :
1. liderul
2. sarcina
3. subordonatii
4. contextul
Teoria lui FIEDLER conduce catre ideea unui stil managerial influentat de anumite
variabile externe. Fiedler aduce in discutie sintagma de distanta psihologica prin care defineste
inclinatia unot lideri de a pastra o distanta emotionala intre ei si grup.
Fiedler considera aceasta inclinatie rezonabila pentru ca permite adoptarea unui stil
autoritar. Cu cat esti mai distant cu atat iti este mai usor sa comanzi.
1.2.4. Influenta si autoritate
Puterea reprezinta capacitatea unei persoane de a influenta alte persoane.
Influenta este procesul prin care o persoana poate afecta alte persoane (emotional).
Autoritatea este dreptul de a exercita puterea.
1.2.5. Competenta manageriala
Preocuparea pentru competenta a aparut pentru a furniza un indice in definirea contributiei
managerului la functionarea organizatiei.
Competentele manageriale de baza identificate de BOYTZIS reprezinta un amestec de aptitudini,
motivatii si roluri sociale.
Aceste competente se refera la – exemple- : gandire logica, orientarea spre eficienta, incredere in sine etc.
1.2.6. Reguli de comportament ale managerilor in raport cu subordonatii
1. Sa te comporti cu altii asa cum vrei sa se comporte si ei cu tine
2. Respecta demnitatea fiecarei persoane
3. Scapa de inchipuiri, aparente si imagini
4. Respecta orice colaborator
5. Nu folosi zvonurile si barfele ca instrumente de manipulare’
6. Comunicarea organizationala privita ca sistem trebuie efectuata cu bun simt.
Exemplu: Sloganul hotelului Sofitel din Bucuresti este urmatorul
S
Obiectivele hotelului Sofitel:
- Adaptabilitatea tuturor colaboratorilor la realizarea unor sarcini pozitive si benefice pentru
consumatori
- Fidelizarea consumatorului
- Implicarea angajatilor pentru realizarea obiectivelor pentru organizatie
- Rentabilitatea activitatii hotelului
- Mentinerea mijloacelor de munca ale hotelului Sofitel in perfecta stare de functionare
- Afirmarea bunul simt in cadrul organizatiei
- Reglarea functionarii activitatii hotelului Sofitel pentru obtinerea profitului dorit
- Evolutie continua
Cap. 2 Planificarea activitatii hoteliere
Planificarea reprezinta prima functie a managementului ce reuneste activitati legate de estimarea
evolutiei viitoare a firmei. Ea este totodata un ansamblu de activitati prin care organizatia pregateste caile
de decizie pentru prevenirea problemelor cu care s-ar putea confrunta.
Etapele planificarii:
1. Stabilirea obiectivelor –este etapa care stabileste ce trebuie planificat
2. Stabilirea calendarului activitatilor
3. Identificarea resurselor
4. Verificarea exactitatilor informatilor inscrise in plan
Pentru efectuarea riguroasa a activitatilor se utilizeaza, de obicei diagrama GANTT.
Lunile anului
si activitatile
Ian Feb Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Nov. Dec
Analiza de
situatie.
Audit.
Dezvoltarea
unei strategii
a calitatii
produsului
Elaborarea
planului de
perfectionare
a activitatilor
Corelarea
obiectivului
de calitate cu
celelalte ale
firmei
Elaborarea
planului de
comunicare
Controlul
activitatilor
intreprinse
Sistemul decizional
Decizia poate influenta in mod decisiv functionarea firmei. Ea poate sa determine prabusirea
acesteia daca decizia nu este corecta sau poate sa impinga firma pe culmile succeselor pentru a gasi
formula fericirii.
Elaborarea decizilor presupune multa atentie din partea managerului la urmatorii factori:
- subiectivi
- conditiile exterioare firmei
- timpul
Procesul de elaborare a decizilor
1) Herbert Simon ¬ intelegerea problemei ¬ face referire la analiza de situatie sau audit.
2) Proiectarea sau cercetarea sistematica in vederea gasirii solutilor la problema identificata si
inteleasa.
3) Alegerea sau gasirea solutiei care satisface cel mai bine criteriile stabilite
Clasificarea decizilor
a. Programate – ce presupun activitati de rutina si existenta unor proceduri clare pentru realizarea
obiectivelor.
b. Neprogramate, nestructurate – pentru care nu exista nici o metoda pusa la punct de realizarea
obiectivelor.
Cap. 3 Organizarea activitatii hotelului
Functia de organizare urmeaza etapei de planificare si este actiunea prin care managerul foloseste
toate instrumentele de care dispune pentru a se asigura ca resursele necesare implementarii planului sunt
suficiente.
Organizarea presupune urmatoarele actiuni specifice:
i. Definirea rolului fiecarui compartiment din cadrul firmei
ii. Precizarea responsabilitatilor si drepturilor fiecarui post
iii. Stabilirea relatiei dintre compartimente
iv. Repartizarea resurselor pe tipuri de obiective
Fisa postului
Functia: Director cazare
Compartiment: Cazare
Nivel ierarhic: 1
Relatii:
- de autoritate (care pot fi ierarhice si functionale)
- de colaborare (cu directorul restaurantului)
- de reprezentare
- de control
Responsabilitati:
- planifica si programeaza activitatea de cazare
- organizeaza si coordoneaza activitatea de vanzare a produsului cazare
- elaboreaza politica tarifara si controleaza aplicarea acesteia
- asigura respectarea standardelor de calitate a produsului cazare
Cerintele functiei:
- studii superioare
- experienta 10 ani
- cunostinte : cultura generala, cunostinte de specialitate(domeniul turismului)
Cap. 4 Coordonarea activitatii hotelului
Prin coordonare managerul armonizeaza deciziile si actiunile subordoneaza orientandu-le catre
realizarea obiectivelor si componentelor acestora.
Suportul coordonarii il constituie comunicarea. De comunicare depinde intelegerea problemelor
cu care se confrunta hotelul. Comunicarea influenteaza natura relatilor cu angajatii, capacitatea
managerilor de a motiva angajatii si de a conduce personalul.
Comunicarea influenteaza in acelasi timp schimbul de informatii cu mediul extern.
Comunicarea este procesul care cuprinde ansamblul operatilor de transmitere si primire a
informatiei.
Codificare = procesul de transformare a gandurilo, ideilor, sentimentelor in cuvinte, gesturi, mimica etc.
ce pot fi intelese de catre receptor.
Modelul comunicarii:

Tipuri de comunicare: In literatura de specialitate se mentioneaza urmatoarele tipuri:
& Comunicarea verbala – se acorda o atentie deosebita procesului de ascultare
& Comunicare non-verbala – se acorda importantei tinutei/vestimentatiei
COMUNICAREA ORGANIZATIONALA
Definitie:
Comunicarea organizationala cuprinde ansamblul relatiilor de comunicare dintre
departamentele/ compartimentele , deviziile/sectoarele unei organizatii.
Comunicarea de la nivelul front-office catre celelalte departamente ale hotelului
Informatii transmise de la
nivelul front-office-ului
Mijloace (canale) de
transmitere a informatilor
Departamente receptoare la
informatii transmise de la
nivelul front-office
* informatii referitoare la clienti
in speta la rezervari de locuri si
opiniile acestora cu privire la
calitatea produsului/serviciului
turistic.
O cardex (fisierul clientilor)
O documentul numit situatia
camerelor si chestionarul de
opinie.
 departamentul de marketing
* situatia camerelor, sosirile de
turisti pe categorii
* tratamente speciale pentru
VIP-uri
O situatia camerelor, fisa de
anuntare a sosirii si plecarii
persoanelor, fisa de comanda
VIP.
 serviciul de etaj
* starea camerelor O situatia camerelor
O registrul defectiunilor
 departamentul tehnic
* numarul clientilor
* sosirile si plecarile de turisti
* protocol in camera
* rezervari de bilete
* comenzi la room-service etc.
O fisa de anuntare a sosirii si
plecarii
O contracte pentru grupuri,
vouchere
 departamentul de marketing si
restaurantul
* situatia serviciilor prestate O nota de plata  serviciul contabilitate
Sistemul informational:
DEF: Sistemul informational reprezinta ansamblul de date si informatii, fluxuri si circuite
informationale, proceduri si mijloace astfel concepute incat sa conduca la realizarea obiectivelor
organizatiei.
Documentele specifice sistemului informational din cadrul departamentului de cazare:
- fisa de cazare - documente pt servicii suplimentare fara plata
- situatia rezervarilor - bonul de servicii
- diagrama camerelor - diagrama grupului
- lista sosirilor - situatia prestatiilor
- lista plecarilor - raportul de gestiune
- fisa clientului - raportul cameristei
- fisa de cont - nota de defectiuni etc.
- cardex-ul (gest history)
Cap. 5 ANTRENAREA PERSONALULUI HOTELIER
DEFINITIE: Ansamblu de actiuni prin care personalul hotelier este motivat sa contribuie
la realizarea obiectivelor.
TEORII MOTIVATIONALE:
1. Teoria lui Maslow
2. Teoria lui Hertzberg – exista 2 categorii de factori ce determina satisfactia in munca.
+ in prima categorie sunt inclusi factorii: promovare si statut in organizatie.
+ in cea de-a doua categorie sunt inclusi factorii: conditiile de lucru, salariul.
3. Teoria XY, a lui McGregor
• Teoria X spune ca: „ anagajatii nu pot lua decizii singuri ci trebuie ghidati de un superior”
• Teoria Y spune ca: „anagajatii sunt lasati mai liberi si li se delega si autoritate”
TIPURI DE MOTIVARE:
+ Motivare PRECUNIARA (exprimata prin bani, cadouri, bonuri de masa).
+ Motivare MORALA (promovare, aprecieri din partea sefului).
TEHNICI MOTIVATIONALE:
a) Tehnica asculta si raspunde
b) Tehnica feed-back-ului sau retroactiunea (implica aprecieri fata de subordonatul
care a realizat ceva asa cum trebuie)
c) Tehnica dezvoltarii personale ( implica posibilitatile angajatului de a se perfectiona
continuu in plan profesional prin participarea la team building sau la cursuri la distanta
precum si posibilitatile acestuia de a promova in ierarhia organizatiei.
CAP. 6 CONTROLUL SI EVALUAREA ACTIVITATII HOTELIERE
Ultima functie a managementului este reprezentata de controlul si evaluarea actiunilor
intreprinse.
CONTROLUL = masurarea abaterilor de la obiectivele stabilite
EVALUAREA = reperarea problemelor si a cauzelor acestora prin problema intelegand o deviere
de la standard ale carei cauze trebuie identificate.
Controlul inseamna supravegherea desfasurarii activitatii in conformitate cu regulile stabilite si cu
ordinele transmise.
INTEGRAREA TURISMULUI ROMANESC IN STRUCTURILE EUROPENE
Romania va trebui sa indeplineasca cerintele comunitare ale integrarii in Europa si sa se adapteze
politicilor Europei Unite.
Romania este parte integranta a Uniunii Europene fiind singura patrie din Europa de Est care din
anii 70 a avut un cadru juridic bine definit in relatiile cu Europa Unita.
O serie de factori subiectivi si obiectivi fac din Europa Unita partenerul comercial al lumii.
Strategia de pregatire a Romaniei pentru integrarea in Europa Unita adoptata la Snagov constituie
depunerea de catre Romania a cererii de aderare in structura europeana.
Turismul nu este un capitol aparte in capitolele ce au in vedere turismul. Cele care intra in atentia
conducatorilor europei sunt politicile in domeniul mediului inconjurator, IMM-urile, politica in domeniul
concurentei. De asemenea sunt avute in vedere politicile sociale si ocuparea fortei de munca.
SITUATIA SERVICIILOR TURISTICE IN ROMANIA
Exista similitudini care atrag atentia referitor la situatia turismului in membrele Europei Unite.
Acestea sunt : performantele economice, factorii de dezvoltare a turismului din care fac parte
telecomunicatiile, raportul calitate-pret, subventiile.
Romania este o destinatie recunoscuta in turismul international dar mai trebuie sa-si dezvolte
domenii precum : legislatia, calitatea servicilor, nivelul educatiei si formarii profesionale.
In raport cu Franta, Japonia, Rusia, SUA, China devine o mare puteere in industria turismului.
In ceea ce priveste sosirile vizitatorilor din tarile Europei Unite acest indicator inregistreaza curs
ascendent cu o dinamica mai pronuntata in ultima perioada.

3.4.3.2. Strategii de marketing in turism . Teorii motivationale 5.3.3.2.2. Atrenarea – functie a managementului 5. Evaluarea 6. Piata firmei de turism 8.3.3. Tehnici motivationale Cap VI : Controlul si evaluarea activitatilor hoteliere 6.1.2.1. Controlul calitatii serviciilor 6. Controlul eficientei activitatii 6.2. Tipuri de motivare 5. Stabilirea standardelor si procedurilor 6. Marketingul serviciilor 8.3. Piata firmei 8. Mediul extern 7.5. Segmentarea pietei 8. Contextul organizational 7.3. Teoria X si Y a lui McGregor 5.4.3.3.1.2.2.3.2.1 Teza lui Hofstede 7.1.3. 7.1.2. Mediul de afaceri al hotelului 7.3.3.4.2.4.1. Cultura organizationala. Organizarea activitatii de marketing 8. Elementele culturii.3. Contextul international 7. Functia de control – evaluare 6. Caracteristicile culturii manageriale ale firmei japoneze Cap VIII : Marketing hotelier 8.1.2.1.2.2.2.3.3. Cerinte privind motivarea personalului 5. Profilul organizatiei 7. Marketing – concepte si scurt istoric 8.1. Conceptul de piata a firmei 8. Diversificarea serviciilor hoteliere Cap VII : Cultura organizationala 7.2.4. Motivarea economica si morala 5.1.4.2. Teoria lui Hertzberb 5.2.1. Motivarea cognitiva si afectiva 5.3. Corectarea 6.2. Controlul propriu-zis.5.1. Motivare si putere 5.1. Listele de control 6. Mediul intern 7. Teoria lui Maslow 5.1. Tipuri de culturi organizationale 7.1. Motivarea intrinseca si extrinseca 5. Conceptul de marketing al serviciilor 8. Motivarea pozitiva si negativa 5. Obiectivele marketingului 8. Identificarea segmentelor de piata si alegerea pietei-tinta 8.2. Conceptul de marketing turistic 8.6.3.1.1.3.2.3.Cap V : Antrenarea personalului hotelier 5.1.2.

Factori de influenta 8. Fidelizarea Cap IX : Managementul financiar 9. Tarifele unitatilor hoteliere 9. Informatia contabila in managementul firmei si principiile fundamentale ale sistemului contabil 9. Procesul post-cumparare sau evaluarea deciziilor 8.4.4. Metoda costurilor totale si punctul de echilibru al vanzarilor Bibliografie: Draica Constantin „Ghid practic de turism intern si international”. Radu Emilian „Managementul firmei de comert si turism”. Piata consumatorilor de produse turistice 8.5. 8. All.2. Variabile ale marketingului mix. Ed. Planificarea financiara 9.3.5.8.4.5.2. Marketingul mix al serviciilor 8. Procesul luarii deciziei de cumparare 8.4. Comportamentul consumatorului de produse turistice 8.5.5.1. .5. Concept 9. Elementele componente ale bilantului contabil simplificat 9.5.1.3. Concept. Marketingul mix in firmele turistice a) Politica de produs b) Politica de pret c) Politica de distributie d) Politica de comunicare e) Variabile specifice marketingului mix f) Alte variabile de marketing in industria ospitalitatii 8.3.2.1.5. Bucuresti 1994.2.5. Analiza performantelor economice 9.3.3. Bucuresti 1999. Analiza eficientei capitalului investit 9.2. Indicatori financiari si masurarea performantei 9.1.4.3.5. Indicatorii echilibrului financiar 9.1.

A fost preluat in engleza din italianul „managiare” cuvant transformat in vorbire „to manage” (= apregati. Aceea de STIINTA C. cel care spunea ca „ obiectul principal al managementului trebuie sa fie asigurarea maximei prosperitati pentru patroni si deopotriva maxima prosperitate pentru angajati”. Astfel. a rezolva. cuvantul management are radacina in latinescul „manus”(= strunirea cailor care trag la o caruta prin intermediul haturilor). Pentru ca face parte din cultura organizationala a managerului de hotel. Dezvoltarea unei stiinte reale a muncii 2. In evolutia gandirii si practicilor manageriale. a comanda. antrenarea. ORGANIZAREA (crearea structurii materiale si umane a firmei). sec al XIX-lea a fost cel care a pus bazele cristalizarii acestora ca stiinta. cat mai bine si cat mai ieftin” Definitia curenta in SUA : „ To have things done trough other” care se traduce in felul urmator: „ Managementul presupune stabilirea obiectivelor. socotindu-le legitime. adica indeplinirea ordinelor in mod voluntar de catre cei care le primesc.1. Aceea de PROCES. Armonizarea stiintei muncii cu forta de munca atent selectionata si perfectionata.1. Fundamentele teoretice ale managementului organizatiilor Etimologic. Managementul – arta si stiinta Motto: „Excelenta are radacini in cunoastere profunda” 1. Notiunea de management are o tripla semnificatie. . capabili de performante neobisnuite”. Frederick Taylor (1856-1917) – fondatorul managementului stiintific. si care a propus 4 mari principii: 1. coordonarea activitatii pentru a obtine profit printr-o comunicare adecvata. analiza care a rezistat unei jumatati de secol de discutii critice. unificarea si armonizarea tuturor activitatilor). B. respectiv previziunea. a duce la bun sfarsit). Ce este managementul?  Henry Fayol intelegea prin management „stiinta de a conduce prin atributele de a prevedea. controlul si evaluarea. cu oameni competenti si motivati”. COORDONAREA ( corelarea. 4. a coordona si a controla.1. abordam cateva aspecte legate de istoricul managementului. Cooperarea constanta dintre conducere si muncitori. Scoala Clasica a Managementului a fost reprezentata de Henry Fayol (1841-1925) – inginer minier francez. Aceea de TOTALITATE A PERSOANELOR care conduc o firma. organizarea. a organiza. el este totodata intemeietorul ceolr 5 functii ale managementului : PREVEDEREA SI PLANIFICAREA (examinarea viitorului si intocmirea planului de actiune). si anume: A.  Frederick Taylor spunea ca este „arta de a sti precis ce trebuie facut. Selectia stiintifica si perfectionarea continua a angajatului 3. o organizatie. a admisnistra.  Peter Drucker afirma ca „necesitatile marilor intreprinderi trebuie satisfacute de oameni obisnuiti. activitatea avand in competenta functiile sau atributele conducerii. Weber clasifica organizatiile in functie de felul in care autoritatea era impartita in organizatii de tip : carismatic.Cap I Managerul de hotel 1. el a propus o analiza teoretica a activitatilor manageriale. traditional si rational (birocratic). Max Weber (1864-1920) – profesor berlinez a carui principala contributie la studiul organizatiilor a fost teoria relatiilor de autoritate facand distinctia dintre putere. CONTROLUL sau supravegherea activitatilor pentru a asigura desfasurarea lor in conformitate cu regulile stabilite si ordinele transmise.

de ex: nevoia de afiliere la un grup.2007 Frederick Herzberg – a carui teorie motivationala se bazeaza pe doua categorii de factori: igienici si motivatori. Alfred Chandler – afirma ca structura unei organizatii rezulta din strategia adoptata. securitate personala au fost satisfacute. Considera ca managementul este echivalent cu stiinta de a elabora decizii. Thomas Peters si Robert Waterman – patroni a unei bine cunoscute firme de consultanta manageriala. liderii trebuie sa-si adapteze permanent conduita si sa tina cont de cei pe care ii conduc. Productivitatea obtinuta prin intermediul oamenilor 5. Dupa Likert. nevoi de tip superior. El este cel care spunea „odata ce nevoile fiziologice hrana. Forma simpla.      . mintea la calitate 6. pentru a fi eficienti si pentru a comunica. Bratul la treaba. initiatorul teriei „Z”. locuinta. Teoria lui a dus la trecerea de la pregatirea personalului pentru a realiza sarcini la formarea si dezvoltarea acestuia in vederea exercitarii anumitor roluri. Cursul 2 11. Atribute simultan rigide si suple. stiinta si autorealizare. Scoala contemporana de management Herbert Simon – sociolog si politolog american este detinatorul premiului Nobel pentru Economie in 1978. Victor Vroom – profesor si consultant in domeniul psihologiei si a comportamentului organizatilor. William Ouchi – american de origine japoneza. El este fondatorul Institutului de Cercetare Sociala din cadrul Universitatii Michigan (1946). Inclinatia spre actiune 2. strategia fiind determinata de obiectivele fundamentale ale organizatiei si de obiectivele pe termen lung. vor intregi potentialul uman si personalitatea individului.” Henry Mintzberb – e cel care a afirmat ca: „rolul managementului este determinat pentru bunul mers al organizatiei”. managementul este un proces relativ. Apropierea de client 3. nivel de conducere redus 8.10.Scoala Relatiilor Umane – o alta scoala a managementului are ca principali reprezentanti pe: Douglas McGregor (1906-1964) – specialist in psihologie sociala si intemeietorul Teoriei X si Teoriei Y privind motivatia umana in intreprinderi. iar atentia sa este indreptata spre modul in care sunt elaborate deciziile si asupra modului in care sunt fundamentate pentru o maxima eficacitate. lor li se datoreaza cele 8 caracteristici pentru companiile americane care s-au dovedit a fi la baza unor excelente performante: 1. Fidelitate fata de domeniu 7. adica a modelului bazat pe teoria „Y” a lui McGregor ce pledeaza pentru un anumit management bazat pe angajarile pe termen lung investind in perfectionarea anagajatilor si o politica de promovare lenta in cadrul organizatilor. Abraham Maslow – intemeietorul teoriei nevoilor umane cunoscuta sub denumirea Scara lui Maslow sau Piramida lui Maslow. Rensis Likert (1903-1981) – american specializat in psihologia sociala. Autonomia si spiritul intreprinzator 4.

include: Data transmiterii si primirii informatiei Un raport al camerelor ocupate si libere inainte de inceperea propriu-zisa a zilei hoteliere Circuit informational. ansamblul deciziilor adoptate si aplicate de manager in cadrul hotelului care directioneaza dezvoltarea firmei pe ansamblu si pe elemente componente Decizii importante : . Principiul managementului participativ iii. .2.necesitatea adaptarii la tendintele pietei pe termen mediu si lung. Principiile managementului si sistemele de management Activitatea pe care trebuie sa o efectueze managerul trebuie sa se bazeze pe urmatoarele principii: i. cine are acees la informatie.1. respectiv de la cine si catre cine trebuie transmisa informatia Procedura informationala care poate fi verbala sau scrisa.eficientizarea muncii managerului. Principiul eficientei. directa sau intermediata de suporturi audio-vizuale o Mijloace de prelucrare a informatiei o Date privind momentul distrugerii informatiei.numarul serviciilor. cand si cum se arhiveaza informatiile.durata de viata al produsului hotelier . cand se deblocheaza anumite informatii. ii. Componentele sistemului de management: a) - Pentru sistemul organizatoric: regulamentul de organizare si functionare organigrama descrierea functiilor posturilor grupul informal rolul informal liderul informal b) o o o o Sistemul informational. Principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management si caracteristicile esentiale ale acestuia si ale mediului ambiant. c) Sistemul decizional  respectiv. Principiul motivarii tuturor factorilor implicati in activitatea firmei iv. dezvoltarea potentialului mangerial si de executie din hotel.1. numarul de produse ce fac parte din portofoliul de activitati al firmei . d) Sistemul de metode si tehnici de management :  Acestea au ca functii asigurarea suportului logistic si metodologic pentru exercitarea ansamblului proceselor si relatiilor de management.

vanzare. 5) Functiunea FINANCIAR-CONTABILA: . asigurarea nivelului calitativ al serviciilor etc. combinarea si functionarea proceselor de munca . 2) Functiunea COMERCIALA : . pregatirea. secretariatul. Functiunile firmei sunt : 1) Functiunea de CERCETARE – DEZVOLTARE : . evaluarea.asigura adaptarea hotelului la cerintele si exigentele mediului ambiant si valorificarea necesitatilor si oportunitatilor acestuia.asigura gestiunea resurselor umane. • . Organizarea procesuala  asigura delimitarea si dimensionarea sarcinilor. evidenta si gestiunea patrimoniului si controlul financiar al gestiunii. coordonarea si controlul activitatilor din cadrul organizatiei. activitati administrative. sectoare si posturi. care sunt : compartimente. organizarea.asigura functionarea eficienta a parhiilor economico-financiare.componentele lui sunt : organizarea formala si organizarea informala.cuprinde activitati prin care se asigura proiectia hotelului in viitor sub forma strategiilor si politicilor globale. intretinerea si remedierea echipamentelor. respectiv selectia. aprovizionare. activitatilor si functiunilor firmei si corelarea acestora cu obiectivele si componentele structural-organizatorice. depozitare.1.3. atributiilor. anagajarea. perfectionarea si promovarea angajatilor.1. Organizarea FORMALA  este reglementata de acte normative cu caracter intern si cuprinde organizarea procesuala si organizarea structurala. 3) Functiunea de PRODUCTIE : . Sistemul organizatoric = asigura diviziunea. activitati precum relatiile cu publicul. • Organizarea STRUCTURALA  Structura face posibila aplicarea managementului si creeaza un cadru pentru transmiterea ordinelor si comenzilor care fac posibile planificarea. 4) Functiunea de PERSONAL : . controlul calitatii. La stabilirea unei bune structuri organizatorice trebuie luate in calcul urmatoarele aspecte:  Definirea posturilor  Centralizarea si descentralizarea  Gradul de ierarhizare  Gradul de incarcare cu sarcini a fiecarui post de lucru si a fiecare functii de conducere  Comunicarea  Unitatea de comanda Gradul de incarcare se refera la numarul de subordonati aflati in conducerea directa a unui manager. A. Activitatile specifice acestei functiuni se refera la : marketing. motivarea.vizeaza activitati specifice ale managementului operativ precum programarea si controlul serviciilor hotelului.

Totusi. Specializarea cunostintelor deriva din nevoia hotelului de a angaja personal cu aptitudini si cunostinte profesionale. e strans legat de gradul de incarcare a postului de lucru. Structurile functionale se potrivesc organizatiilor cu departamente extreme de specializate in care comunicarea inter-departamentala este esentiala. Echipele de proiect sunt formate din angajati proveniti de la mai multe compartimente ale organizatiei. niv. Structurile organizatorice se pot contrui fie ca structure traditionale in care personalul este grupat dupa functii. E. Sunt insa cazuri in care strategiile si obiectivele hotelului trebuie realizate la nivel central. Structurile matriceale reprezinta o forma permanenta a structurii de proiect. Dubla subordonare poate crea confuzii si poate duce la subminarea autoritatii unuia sau altuia dintre manageri. servicii sau amplasare si structure cu linii de subordonare multiple. Nr. Structurile pe produse sau servicii grupeaza personalul pe linii de produse. avand dubla subordonare. F. . cum ar fi echipele de proiect sau structurile matriceale. G. facturier. cu celelalte si de a gandi o cat mai mare libertate de actiune pentru posturile situate la un nivel ierarhic inferior. Este ocolit in acest fel haosul in desfasurarea activitatii. receptioner. contribuind la dezvoltarea unor produse capabile sa raspunda necesitatilor consumatorului. reflecta masura centralizata sau descentralizata a managementului. Cand puterea este centralizata. lucrator. procesul de implementare a deciziilor dureaza mai mult timp deoarece tb sa detina aprobari de la toate niv ierarhice superioare. neplacerile consumatorilor de datoreaza tocmai modului defectuos in care circula informatiile intre sectoare si compartimente.. de a define coordonarea activitatii respectivului post. Structurile geografice pot fi adoptate de lanturile hoteliere multinationale si nationale ca si de lanturile de restaurante sau de agentiile de turism. UNITATEA DE COMANDA SI SUBORDONARE Unitatea de comanda este sistemul structural prin care angajatul este subordonat unui singur manager. atunci cand se defineste postul unui receptionerm trebuie sa se precizeze limita minima a camerelor mandabile si libertatea de a negocia pretul cu clientul. in ultimul timp tentinta catre descentralizare e din ce in ce mai mare. stabilita in asa fel incat fluxul informational sa nu fie obstructionat. in acest caz. centralizarea fiind un fapt pozitiv. C. iar dezavantajele constau in fluxul informational adesea costisitor si dificil.Nivelele managerial formeaza o ierarhie. atunci cand un sef de receptive are restrictie pentru vanzarea camerelor la un pret negociabil si are aprobarea directorului de cazare. Avantajele acestui tip de structura constau in exploatarea pe plan local a diferentelor dintre pietele vizate. concierge. CENTRALIZARE SI DESCENTRALIZARE Puterea pe care o detine nivelul managerial indiferent de niv. clientul are mult de asteptat. D. SPECIALIZAREA Se refera la atributiile postului unui angajat. COMUNICAREA Structura organizatorica tb. produse. centralizarea devenind in acest caz o povara. etc. De exemplu. DEFINIREA POSTURILOR Presupune efortul managerilor de a inlatura orice ambiguitati de a clarifica baza pe care se poate face evaluarea performantei. permanentizand dubla subordonare. Activitatea din cadrul serviciilor de front-office: casier. de cele mai multe ori. org. Intr-un hotel acest lucru este essential intrucat. iar cea de rutina decurge din impartirea serviciilor in elemente mai simple din domeniul activitatii de productie sau administrative. De pilda.

cresterea volumului vanzarilor. FORMULAREA OBIECTIVELOR Dupa analiza mediului intern si extern al firmei si dupa definirea misiunii se poate trece la stabilirea obiectivelor specifice.1. reechiparea.1. strategia concretizarii – extinde volumul de activitate in domeniul de afaceri current.MISUNEA FIRMEI Este expresia generala a ratiunii de a exista a unei organizatii. realiste si compatibile cu conjunctura existenta pe piata. Lantul Intercontinental – Intercontinental Bucuresti. realizabile. 4****.2. Holiday Inn. Cel mai vizibil efect al intreprinderii este existanta hoteliera a unor unitati ce apartin unor lanturi integrate: ex. Mercur. In aceasta situatie se afla grupul Acor. C. O misiune corect formulata trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari. strategia concentrarii – presupune integrarea pe orizontala (prin absorbtia unor firme sau servicii similar cu cele ale firmei mama) si integrarea pe vertical (consta in extinderea operatiunii activitatii firmei in afaceri conexe.5. in cazul grupului Acor. Ibis 2**. Grand Plaza Bucuresti . -cine este firma? -ce face firma? -incotro se indreapta firma? Misiunea presupune stabilirea: -segmentului de consumatori -nevoilor consumatorilor -tehnologiilor folosite a functiilor performante De exemplu: Declaratia intreprinderii din Juris.1* b. 3***. In management. Dublin e formata astfel: “Noi. Obiectivele trebuie sa fie ierarhizate. Formula1 . OBIECTIVELE SI STRATEGIILE FIRMEI A. STRATEGIILE FIRMEI Daca obiectivele defines ceea ce vrea sa realizeze o firma. atunci cand isi extinde afacerea de constructii hoteliere prin intermediul altor companii. furnizandu-le produse si servicii de cea mai buna calitate. inovarea. dezvoltarea produsului.1. MISIUNEA. la preturi diferite: Sofitel – lux. strategiile trebuie sa ii arate calea prin care realizarea acestora devine posibila. aceasta inseamna diversificarea de lanturi diferite. retehnologizarea. reducerea riscurilor. Cele mai multe firme nu urmaresc un obiectiv ci un grup de obiective cum ar fi: profit. compania Juris suntem o echipa dedicata satisfacerii nevoilor consumatorilor nostril. una dintre cele mai mari acceptiuni ale termenului il defineste ca determinarea si evaluarea cailor alternative de actiune pentru realizarea unei misiuni sau a unui obiectiv deja stability si eventual altegerea uneia dintre aceste alternative.” B. De pilda. O firma poate utilize 3 tipuri de strategii: Strategii organizationale – sunt cele prin care firma stabileste ce domeniu de afaceri va aborda si cum isi va distribui resursele intre aceste domenii Strategia de crestere presupune urmatoarele tipuri: b. Acest lucruse face prin dezvoltarea pietei. Ea este reprezentata unei idei abstracte care directioneaza evolutia organizatiei. cresterea cotei de piata. angajatii nostri dezvoltandu-si personalitatea si competentele profesionale si indeplinindu-si atributiile cu mandrie si deosebita grija pentru succesul companiei si al colaboratorilor.

Managerul de hotel Moto: „Modalitatea de a-ti asigura o buna reputatie este aceea de a te asigura ca esti ceea ce vrei sa pari” (Socrate). • Managerul de tip Fayol : conduce prin exemplul personal. Tot el a preluat si spatii pentru reuniuni sub denumirea de ATRIA – 10 . responsabilitati si activitati manageriale Trasaturi: inteligenta. Cultura generala 3. 1.1.  Diversificarea poate sa fie concentrata atunci cand se realizeaza prin utilizarea unor domenii de afaceri diferite de cel curent dar inrudite.2. Crearea unui cadru de munca propice pentru desfasurarea unor activitati. HOLIDAY INN HOTELS AND SUITE – ca locuinte secundare. Trasaturi. Activitati: In acest domeniu s-a facut trimitere la teoriile lui Henry Fayol si cele a lui Mintzberg.2.2. bani etc. ca lider are cunostinte profesionale. isi cunoaste personalul cu care lucreaza vrand sa . calitati. Aceste resurse pot fi: materii prime. Pachetele de servicii cuprind si inchirierea de resedinte secundare sub denumirea de PARTHENON  Exemplul 2) : Acelasi lucru s-a intamplat si cu lantul hotelier Holiday Inn care propune in afara marcilor consacrate anexe in America de tipul HOLIDAY INN SELECT HOTELS cu facilitati in camere si spatiile destinate oamenilor de afaceri in paralel cu organizarea de evenimente.  Exemplul 1) : Grupul hotelier ACCOR a preluat produsul cazinouri infiintand ACCOR CASINOS. Managerul intr-o organizatie hoteliera Managerul este persoana care realizeaza obiectivele organizatiei cu aportul colaboratorilor sai. Realizarea obiectivelor impuse 2.2. El este cel care administreaza resursele organizatiei pentru indeplinirea unui obiectiv. Specialist in domeniul pe care il conduce 2. pachete de servicii cuprinzand tratamente prin utilizarea unor tehnici de relaxare si in acelasi timp descoperirea de regiuni pitoresti: THALASSA. 1. KROWN PLAZA HOTELS AND RESORTS cu toate camerele echipate ca spatii de lucru si facilitati pentru oamenii de afaceri. Capacitate de a lucra cu oamenii Responsabilitatile managerului: 1. increderea in sine. viziune de ansamblu asupra organizatiei. 1. initiativa.Strategia diversificata:  Consta in promovarea unor activitati in domenii de afaceri care se diferentiaza de domeniul de afaceri curent al firmei. Calitati: 1.

subordonatii 4. Fiedler aduce in discutie sintagma de distanta psihologica prin care defineste inclinatia unot lideri de a pastra o distanta emotionala intre ei si grup. perseverent si curajos sa stii cand sa ceri ajutorul celorlalti 1.• pastreze o imagine de ansamblu asupra organizatiei sale combinand mintea. . 1. cunoscut sub numele de abordare conjuncturala. Acest stil fiind determinat de 4 variabile : 1. Cu cat esti mai distant cu atat iti este mai usor sa comanzi. Fiedler considera aceasta inclinatie rezonabila pentru ca permite adoptarea unui stil autoritar.2.2. sarcina 3.4. Influenta si autoritate Puterea reprezinta capacitatea unei persoane de a influenta alte persoane. Managerul de tip Mintzberg este mai afectat de agitatia cotidiana decat managerul de tip Fayol. contextul Teoria lui FIEDLER conduce catre ideea unui stil managerial influentat de anumite variabile externe. Teorii conjucturale asupra conducerii Cel mai puternic model al stilului managerial este cel dezvoltat de FIEDLER. Este preocupat de „acum” si de „aici” trecand permanent de la o provocare la alta (in opinia specialistilor). - Conform ghidului propus de „The Economist Book” o activitate manageriala eficienta necesita aptitudini deosebite si anume: sa stii sa asculti ca sa stii sa vorbesti sa fii un exemplu pentru ceilalti sa transmiti informatii clare tot timpul sa alegi omul potrivit la locul potrivit sa fii cinstit. liderul 2. Influenta este procesul prin care o persoana poate afecta alte persoane (emotional). Stiluri de conducere Una din cele mai cunoscute si utilizate teorii bazate pe stiluri de conducere a fost dezvoltata de BLAKE & MOUTON care identifica 2 dimensiuni principale ale stilului managerial: 1) Preocuparea fata de productie 2) Preocuparea fata de oameni BLACK & MOUTON declara ca stilul managerial de echipa orientat catre productie si catre oameni este eficient deoarece stimuleaza increderea si dezvoltarea pe termen lung al oamenilor.3. ratiunea cu afectul.

3. Reguli de comportament ale managerilor in raport cu subordonatii 1. aparente si imagini Respecta orice colaborator Nu folosi zvonurile si barfele ca instrumente de manipulare’ Comunicarea organizationala privita ca sistem trebuie efectuata cu bun simt. orientarea spre eficienta. Exemplu: Sloganul hotelului Sofitel din Bucuresti este urmatorul S Obiectivele hotelului Sofitel: Adaptabilitatea tuturor colaboratorilor la realizarea unor sarcini pozitive si benefice pentru consumatori Fidelizarea consumatorului Implicarea angajatilor pentru realizarea obiectivelor pentru organizatie Rentabilitatea activitatii hotelului Mentinerea mijloacelor de munca ale hotelului Sofitel in perfecta stare de functionare Afirmarea bunul simt in cadrul organizatiei Reglarea functionarii activitatii hotelului Sofitel pentru obtinerea profitului dorit Evolutie continua .2. 2.2. Sa te comporti cu altii asa cum vrei sa se comporte si ei cu tine Respecta demnitatea fiecarei persoane Scapa de inchipuiri. Competentele manageriale de baza identificate de BOYTZIS reprezinta un amestec de aptitudini.: gandire logica. 1. motivatii si roluri sociale. incredere in sine etc.6. 4. Competenta manageriala Preocuparea pentru competenta a aparut pentru a furniza un indice in definirea contributiei managerului la functionarea organizatiei.5. Aceste competente se refera la – exemple.Autoritatea este dreptul de a exercita puterea. 6. 1. 5.

Dec . de obicei diagrama GANTT.Cap. Dezvoltarea unei strategii a calitatii produsului Elaborarea planului de perfectionare a activitatilor Corelarea obiectivului de calitate cu celelalte ale firmei Elaborarea planului de comunicare Controlul activitatilor intreprinse Ian Feb Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Audit. Oct. 2. 4. Lunile anului si activitatile Analiza de situatie. 3. Nov. Ea este totodata un ansamblu de activitati prin care organizatia pregateste caile de decizie pentru prevenirea problemelor cu care s-ar putea confrunta. 2 Planificarea activitatii hoteliere Planificarea reprezinta prima functie a managementului ce reuneste activitati legate de estimarea evolutiei viitoare a firmei. Etapele planificarii: 1. Sept. Stabilirea obiectivelor –este etapa care stabileste ce trebuie planificat Stabilirea calendarului activitatilor Identificarea resurselor Verificarea exactitatilor informatilor inscrise in plan Pentru efectuarea riguroasa a activitatilor se utilizeaza.

conditiile exterioare firmei . Programate – ce presupun activitati de rutina si existenta unor proceduri clare pentru realizarea obiectivelor. Ea poate sa determine prabusirea acesteia daca decizia nu este corecta sau poate sa impinga firma pe culmile succeselor pentru a gasi formula fericirii.timpul Procesul de elaborare a decizilor 1) Herbert Simon  intelegerea problemei  face referire la analiza de situatie sau audit. Neprogramate. Elaborarea decizilor presupune multa atentie din partea managerului la urmatorii factori: . ii. nestructurate – pentru care nu exista nici o metoda pusa la punct de realizarea obiectivelor. Cap.Sistemul decizional Decizia poate influenta in mod decisiv functionarea firmei. 2) Proiectarea sau cercetarea sistematica in vederea gasirii solutilor la problema identificata si inteleasa. iii. 3 Organizarea activitatii hotelului Functia de organizare urmeaza etapei de planificare si este actiunea prin care managerul foloseste toate instrumentele de care dispune pentru a se asigura ca resursele necesare implementarii planului sunt suficiente. 3) Alegerea sau gasirea solutiei care satisface cel mai bine criteriile stabilite Clasificarea decizilor a. Definirea rolului fiecarui compartiment din cadrul firmei Precizarea responsabilitatilor si drepturilor fiecarui post Stabilirea relatiei dintre compartimente Repartizarea resurselor pe tipuri de obiective . b.subiectivi . iv. Organizarea presupune urmatoarele actiuni specifice: i.

de colaborare (cu directorul restaurantului) .de control Responsabilitati: . cunostinte de specialitate(domeniul turismului) Cap.studii superioare .de reprezentare . gesturi. Comunicarea influenteaza natura relatilor cu angajatii. ideilor.cunostinte : cultura generala.de autoritate (care pot fi ierarhice si functionale) . sentimentelor in cuvinte. Comunicarea este procesul care cuprinde ansamblul operatilor de transmitere si primire a informatiei.elaboreaza politica tarifara si controleaza aplicarea acesteia .planifica si programeaza activitatea de cazare . Comunicarea influenteaza in acelasi timp schimbul de informatii cu mediul extern.experienta 10 ani .Fisa postului Functia: Director cazare Compartiment: Cazare Nivel ierarhic: 1 Relatii: . Suportul coordonarii il constituie comunicarea. 4 Coordonarea activitatii hotelului Prin coordonare managerul armonizeaza deciziile si actiunile subordoneaza orientandu-le catre realizarea obiectivelor si componentelor acestora. ce pot fi intelese de catre receptor. Modelul comunicarii: Tipuri de comunicare: In literatura de specialitate se mentioneaza urmatoarele tipuri: & Comunicarea verbala – se acorda o atentie deosebita procesului de ascultare .organizeaza si coordoneaza activitatea de vanzare a produsului cazare . mimica etc. Codificare = procesul de transformare a gandurilo. capacitatea managerilor de a motiva angajatii si de a conduce personalul.asigura respectarea standardelor de calitate a produsului cazare Cerintele functiei: . De comunicare depinde intelegerea problemelor cu care se confrunta hotelul.

vouchere  departamentul de marketing si restaurantul  nota de plata  serviciul contabilitate Sistemul informational: DEF: Sistemul informational reprezinta ansamblul de date si informatii.& Comunicare non-verbala – se acorda importantei tinutei/vestimentatiei COMUNICAREA ORGANIZATIONALA Definitie: Comunicarea organizationala cuprinde ansamblul relatiilor de comunicare dintre departamentele/ compartimentele . sosirile de turisti pe categorii  tratamente speciale pentru VIP-uri  starea camerelor Mijloace (canale) de transmitere a informatilor  cardex (fisierul clientilor)  documentul numit situatia camerelor si chestionarul de opinie.  situatia camerelor  registrul defectiunilor Departamente receptoare la informatii transmise de la nivelul front-office  departamentul de marketing  serviciul de etaj  departamentul tehnic  numarul clientilor  sosirile si plecarile de turisti  protocol in camera  rezervari de bilete  comenzi la room-service etc. . proceduri si mijloace astfel concepute incat sa conduca la realizarea obiectivelor organizatiei. fisa de anuntare a sosirii si plecarii persoanelor.  situatia camerelor.  situatia serviciilor prestate  fisa de anuntare a sosirii si plecarii  contracte pentru grupuri.  situatia camerelor. fluxuri si circuite informationale. deviziile/sectoarele unei organizatii. fisa de comanda VIP. Comunicarea de la nivelul front-office catre celelalte departamente ale hotelului Informatii transmise de la nivelul front-office-ului  informatii referitoare la clienti in speta la rezervari de locuri si opiniile acestora cu privire la calitatea produsului/serviciului turistic.

Documentele specifice sistemului informational din cadrul departamentului de cazare: fisa de cazare situatia rezervarilor diagrama camerelor lista sosirilor lista plecarilor fisa clientului fisa de cont cardex-ul (gest history) . a lui McGregor • Teoria X spune ca: „ anagajatii nu pot lua decizii singuri ci trebuie ghidati de un superior” • Teoria Y spune ca: „anagajatii sunt lasati mai liberi si li se delega si autoritate” TIPURI DE MOTIVARE:  Motivare PRECUNIARA (exprimata prin bani.situatia prestatiilor . Teoria lui Hertzberg – exista 2 categorii de factori ce determina satisfactia in munca.bonul de servicii . bonuri de masa). cadouri. TEORII MOTIVATIONALE: 1. + in cea de-a doua categorie sunt inclusi factorii: conditiile de lucru. 5 ANTRENAREA PERSONALULUI HOTELIER DEFINITIE: Ansamblu de actiuni prin care personalul hotelier este motivat sa contribuie la realizarea obiectivelor.raportul de gestiune .documente pt servicii suplimentare fara plata . Teoria XY. 3.diagrama grupului . .  Motivare MORALA (promovare. salariul. Cap.nota de defectiuni etc. aprecieri din partea sefului). Teoria lui Maslow 2.raportul cameristei . TEHNICI MOTIVATIONALE: a) Tehnica asculta si raspunde b) Tehnica feed-back-ului sau retroactiunea (implica aprecieri fata de subordonatul care a realizat ceva asa cum trebuie) c) Tehnica dezvoltarii personale ( implica posibilitatile angajatului de a se perfectiona continuu in plan profesional prin participarea la team building sau la cursuri la distanta precum si posibilitatile acestuia de a promova in ierarhia organizatiei. + in prima categorie sunt inclusi factorii: promovare si statut in organizatie.

. Turismul nu este un capitol aparte in capitolele ce au in vedere turismul. factorii de dezvoltare a turismului din care fac parte telecomunicatiile. O serie de factori subiectivi si obiectivi fac din Europa Unita partenerul comercial al lumii. INTEGRAREA TURISMULUI ROMANESC IN STRUCTURILE EUROPENE Romania va trebui sa indeplineasca cerintele comunitare ale integrarii in Europa si sa se adapteze politicilor Europei Unite. SUA. China devine o mare puteere in industria turismului. Controlul inseamna supravegherea desfasurarii activitatii in conformitate cu regulile stabilite si cu ordinele transmise. Strategia de pregatire a Romaniei pentru integrarea in Europa Unita adoptata la Snagov constituie depunerea de catre Romania a cererii de aderare in structura europeana. De asemenea sunt avute in vedere politicile sociale si ocuparea fortei de munca. Rusia. In raport cu Franta. Cele care intra in atentia conducatorilor europei sunt politicile in domeniul mediului inconjurator. 6 CONTROLUL SI EVALUAREA ACTIVITATII HOTELIERE Ultima functie a managementului este reprezentata de controlul si evaluarea actiunilor intreprinse. IMM-urile. raportul calitate-pret. Acestea sunt : performantele economice. Romania este o destinatie recunoscuta in turismul international dar mai trebuie sa-si dezvolte domenii precum : legislatia. calitatea servicilor. politica in domeniul concurentei. Romania este parte integranta a Uniunii Europene fiind singura patrie din Europa de Est care din anii 70 a avut un cadru juridic bine definit in relatiile cu Europa Unita. CONTROLUL = masurarea abaterilor de la obiectivele stabilite EVALUAREA = reperarea problemelor si a cauzelor acestora prin problema intelegand o deviere de la standard ale carei cauze trebuie identificate. SITUATIA SERVICIILOR TURISTICE IN ROMANIA Exista similitudini care atrag atentia referitor la situatia turismului in membrele Europei Unite. Japonia. subventiile. nivelul educatiei si formarii profesionale.CAP.

In ceea ce priveste sosirile vizitatorilor din tarile Europei Unite acest indicator inregistreaza curs ascendent cu o dinamica mai pronuntata in ultima perioada. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful