You are on page 1of 11

ROMNIA

JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

REGULAMENTPRIVINDIDENTITATEACROMATICACLDIRILORDIN
MUNICIPIULTIMIOARA

Preambul

Dacnmajoritateariloreuropene,cromaticaestereglementatattpentru
zoneleistoriceprotejate,ctipentruzoneledeconstruciinoi,nlegislaiaromneasc
nuexistprecizriconcretereferitoarelagamedeculoripermisei,maiales,interzise.

nultimiiani,oraeleromnetiauexperimentatdiverseschemedecolorare,
alesengeneraldeproprietarisaudearhitecti,fraexistaoabordareunitar,fiec
vorbimdecazulreabilitrilortermicealeblocurilorsaudeinterveniileincorecteasupra
cldiriloristorice.

Pentruaputeaeliminaneconcordanelecromaticerezultatenurmaacestei
abordriichiarnunelecazuriadisconfortuluivizual,estenecesarelaborareaunui
regulamentcromatic.

Culoareaesteunelementesenialnpercepiavizual,eanupoatefidetaatde
material,luminsaucondiiidemediu.Este,mpreuncuvolumetria,unfactor
generatoralimaginiiurbane.Culoareaesteunconceptcuprinztor,carejoacunrol
importantlatoateniveluriledeproiectarespaial,delaarhitecturlaplanificare
urban.

Culoareaestecelmaivizibilelementcomponentalfaadei,fiindprimulelement
remarcat.Tocmaideaceea,gustuliculoareapreferataproprietaruluinuartrebuis
fieelementulpredominantnalegereaculorii,ciarmoniadintreculorilefaadeiicele
alecldirilornvecinatetrebuiesfieelementulhotrtor.

PrimiipaiaufostfcuilaTimioaracusprijinulexperilorgermanidincadrul
programulGTZ,cndafostelaboratndrumarulpentruinterveniileasupracldirilordin
CartierulCetateidinzoneleistoriceprotejatedinTimioara,carecuprinderecomandri
pentrucldirileaflatenzoneleistorice.Materialuldefa,pentrucomponentadezone
istorice,foloseteexperienaprogramuluiGTZdelaTimioaraidelaSibiu.

CapitolulI.Dispoziiigenerale

Art.1PrezentulRegulamentseaplictuturorcldirilordeperazamunicipiului
Timioara.

1
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Art.2DocumentaiatehnicdepusspreautorizarelaPrimriaMunicipiuluiTimioara
varespectaprevederileprezentuluiRegulament;

Art.3nmodexcepional,sepotaprobapropuneridefaadecarenusencadreazn
normeledeculoarestabilitedeprezentulRegulament.Acesteavorputeafiautorizate
doarnbazaavizuluiComisieideEsteticUrban.ComisiadeEsteticUrbanseva
nfiinaprinDispoziieaPrimaruluiMunicipiuluiTimioara,fiindocomisietehnic;

Art.4Faadavafitratatcauntotunitar.Estestrictinterziszugrvireapariala
faadei,indiferentdezonancareeamplasatcldirea.Proprietariicldirilorauobligaa
suniformizezeaspectulcromaticalcldirilor,respectndprevederileprezentului
Regulament,ndecursde12lunidelaintrareanvigoareaprezentuluiRegulament.

Art.4.1Excepiedelaprevederileart.4facproprietariidecldiricareauexecutat
lucrrilepebazdeautorizaiedeconstruireincondiiilencareaurespectataceast
autorizaie.
CapitolulII.Norme

9 HCLnr.428din30.07.2013privindaprobarea"ETAPEIa3aelaborarePUG
Propuneripreliminarecevorfisupusespreavizare";
9 HCLnr.224/2008privindaprobareandrumaruluipentruRegulamentulde
UrbanismalCartieruluiCetateialaltorzoneistoriceprotejatedinTimioara;
9 PlanulUrbanisticGeneralRegulamentelocaledeurbanism;

CapitolulIII.Principiigenerale

Art.5PrezentulRegulamenturmreterespectareaurmtoareleprincipiigenerale:

a. Prinelaborareaunuiconceptcromaticclar,carepoatefimbuntitprin
varietateindividualsepoatedastrzilorsaucartierelorpropriullorcaracter.
b. Culoareafolositlascarmare,deexemplu,ceaaunuicartier,poatefiun
elementdelegtur,careconfercoerenplanificriiurbane.
c. Spaiulpublictrebuieconsideratoentitatespaialunitar,ncarelumina,forma
iculoareasepotsprijiniunapealta.
d. Luminaesteoparteintegrantaprocesuluideproiectarenplanificareaurban.
Deaceea,sevaacordaatenielaorientareasolar,darilaorientareasurselor
deluminartificial.
e. ntrunproiect,formaiculoareatrebuiessesusinreciproc.
f. Folosireaculorii,atuncicndseconstruiesccldirinoisausereabiliteazcladiri
trebuiesinseamadetendinadoritdeautoritateapubliclocalconform
prezentuluiregulament.
2
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

g. Avndnvedereschimbrilecontinuecareaulocnzoneleurbane,sevoranaliza
relaiiledintreculoriivariabileledemediu.

Art.6Lazugrvireafaadeisevorluanconsiderareurmtoarelecriteriinalegerea
culorii:

6.1.Dimensiuneafaadei:ncazulsuprafeelormarisevoralegeculorintonurictmai
deschise.

6.2.Vecintile:alegereaculoriisevafacenarmoniecucldirilenvecinate.

6.3.Luminanatural:pentrufaadelecldirilorexpuseluminiinaturaleintensesepot
folosiculorisaturate.

6.4.Mediunatural:spaiileverzisuntconsiderateelementecromaticeisevainecont
deacesteanalegereaculorilor.

6.5.Coninut:propunereadezugravireafaadeitrebuiesfiecorelatcugeometriai
elementelefaadei.

6.6.Oricetipdenscrispublicitaraplicatcuvopseadirectpefaadesteinterzis.

CapitolulIV.Cldiriledinzoneleistorice

Art.7.ZoneleistoriceicldirileistoriceaacumaparelenprezentulRegulamentsunt
celeevideniatenAnexa1,zoneconstruiteprotejate.

7.1.ncazulcldiriloristorice,esteobligatoriecercetareaminuioasdinpunctde
vederetehnicasubstaneiconstruiteoriginaleianalizareaelementelorstilisticeide
plasticarhitectural.Reconstituireaaspectuluiistoricalfaadei,sevarealizapebazde
materialiconograficdeepoc,nsensulreintregiriieicudetaliiledearhitecturide
decoraiedispruteodatculucrrileanterioarederefacere.

Art.8Atuncicndreconstituireaaspectuluiiniialalfaadeinuesteposibilsevor
respectaurmtoarelereguli:

(1) Culorilesealegnfunciedeconfiguraiafaadei,respectndelementele
decorativespecifice.GamadeculoripermisesteceadinANEXA2,respectnd
culorilencare,iniial,cldiriledinTimioaraaveautratatefaadele:ocru,crem,
verdedeschis,nuanedegri;

3
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

(2) Evideniereaprinculoridiferiteaunorporiunialefaadeisevafacecu
respectareaprincipiilorgeneraledinCapitolulIII;
(3) naintedezugrvireafaadei,constructorulareobligaiarealizriiprobeide
culoare,carevaficonfirmatdeproiectantibeneficiar;

Art.9CldirilecareconformLegii422/2001privindprotejareamonumenteloristorice,
suntclasatecamonumente,ansamblusausitvorfianalizateindividualdeComisiade
EsteticUrban.

Art.10Cldirilenouconstruitesaucareurmeazsseconstruiascicaresunt
amplasatenzoneleistoricevorrespectacromaticazoneisireglementrileprezentului
Regulamentreferitoarelacldirileistorice.

CapitolulV.CldirilesituatencartiereleTimioarei,alteledectceleistorice

Art.11PentrucldirilesituatencartiereleTimioarei,alteledectceleistorice,se
acceptlazugrvireafaadelordoarculorileprevzutenAnexa3.

11.1ncazulcldirilorcumaimultdepatruniveluriseacceptlazugrvireafaadelor
doarculoriledeschise,pastelate,apropiatedecelenaturale.

Art.12Seinterzicelazugrvireafaadelorfolosireaculorilorsaturate,stridente,nchise.

Art.13Esteinterzisfolosireaamaimultdedouculoricabaz/fundallazugrvirea
faadelor,conformAnexei3.

13.1Adiional,estepermisutilizareaiaaltorculori,conformAnexei3,nsdoar
pentrumarcareadiverselorelementeconstructivesaupentruelementede
contrast/armoniecromatic(accente).Acesteculori,cumulate,nuvordepi20%din
suprafaafaadei.

Art.14Nuaneledeculorinecontrastantesepotfolosipecldirileaflatepestrzi
nguste,iaraccentelecromaticemaiintensesepotfolosipecldiriledinspaiimailargi.

CapitolulVI.Relaiacucelelalteelementeconstructive

Art.15ncazulcelorlalteelementeconstructive,indiferentdezonancareseaflsituat
imobilul,se aplic urmtoarele reguli:

15.1.Pentruelementeledefinisaj,(cumarficrmidaaparent,piatraialte
asemenea),amplasatepefaada cldirii, culoareaacestoraselimiteazlaculoarea
4
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

natural,nevopsit.Caelementdefinisaj,lemnulsepoatefolosifienculoareanatural
protejatcubaiurisaulacuri,fieselimiteazlaculorileexpusenpaletadeculori,la
culorilepentruaccente/detalii.

15.2.Culoareaelementelordetmplrie,agardurilorialzidurilormprejmuitoarevafi
narmoniecupaletadeculorialeaspentrucldire.

15.3Culoareaacoperiuluivafinarmoniecuculorilealesepentrucldireicu
caracterularhitecturalalzoneiivarespectaCapitolulIIIPrincipiigenerale,al
prezentuluiRegulament.

Art.16Seinterzicefolosireacaelementedefinisajpefaad,placrilecugresie,faian,
PVC.

Art.17Pentruacoperiurilecldirilordinzoneleistoricesuntpermisedoarnvelitori
avndaceeaiform,culoareimaterialcamodeluloriginal:ncazulcelordiniglseva
folosiiglceramiccrmizie,iarncazulcelormetalicesevarespectatipuldematerial
idetaliiletradiionale.

17.1Esteinterzisnlturareaornamentelordepefaadeleiacoperiurilecldirilor
istorice.

Art.18Esteinterzisndeprtareadepefaadelecldirilor,aelementelordeart
mural.Proprietariicldirilorcaredorescsintervinpefaadecudecoraiunideart
muralsaustreetartvoraveanevoiedeAvizulComisieideEsteticUrban.

18.1.naccepiuneaprezentuluiRegulament:

9 ArtmuralLucraredetehnicdecorativ,careconstnasamblareaartistica
unorbucimicidemarmur,deceramic,desticl,desmaletc.dediferiteculori,
lipitentreelecumortarsaucumastic.(deex.mozaicartadeacreaimaginicuun
ansambludeprimaimicisaupiese,ssemenecuosingurpiesgigantdeart);
9 Streetartinterveniipefaadcudiferitetehniciexpresive:spray(pesuportcu
vopsealavabil),vopsealavabil,autocolante,hrtii,pixuripermanente,colaj,
aerografie,alteefectespeciale(depicurare,decreditare,detrasareetc.).

CapitolulVII.Autorizareiavizare

Art.19Pentruemitereacertificatuluideurbanism(CU)dectrePrimriaMunicipiului
Timioara,dosarulvaconinenmodobligatoriu,nplusfadeactelesolicitatepentru
eliberareaCU:

5
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

9 fotografiicusituaiaexistent;
9 simularefotocuvecintile;

Art.20PentruemitereaautorizaieideconstruiredectrePrimriaMunicipiului
Timioara,documentaiatehnicvaconinenmodobligatoriu:

9 fotografiicusituaiaexistent;
9 planecolorcupropuneriledefaadcuprezentareacromaticiipropusei
atuturorelementelorconstructive,cuprecizareacoduluideculoareNCS,
nconformitatecuprezentulRegulament;
9 desfurarestradal(simularefoto)cuvecintile,narmoniecucldirile
nvecinate;

Art.21Incazulcldirilorlacaresefaclucrridezugrviresaudereabilitaretermici
pentrucarenuesteobligatorieobinereaautorizaiedeconstruire,conformLegii
50/1991,art.11,sevaobtineAvizulDirecieiUrbanism,nconformitatecuprezentul
Regulament.AcestecazurisuntprecizatenAnexa4;

21.1.ActelenecesarepentruobinereaAvizuluiDirecieiUrbanismsunt:

9 cereretip,conformAnexei4;
9 copieextrasCF;
9 fotografiicusituaiaexistent;
9 planecolorcupropuneriledefaadcuprezentareacromaticiipropusei
atuturorelementelorconstructive,cuprecizareacoduluideculoareNCS,
nconformitatecuprezentulRegulament;
9 desfurarestradal(simularefoto)cuvecintile,narmoniecucldirile
nvecinate;

Art.22PentrucldirilepentrucareestenecesarobinereaAvizuluiComisieide
EsteticUrban,proprietarulvaprezenta:

9 fotografiicusituaiaexistent(dacecazul);
9 planecolorcupropuneriledefaadcuprezentareacromaticiipropusei
atuturorelementelorconstructive,cuprecizareacoduluideculoareNCS,
nconformitatecuprezentulRegulament;
9 studiucromaticpentruntregansamblul/frontstradal/frontdepia,n
funciedeamplasareacldirii;

CapitolulVIII.Sanciuni

6
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Art.23.ncazulnerespectriiprezentuluiRegulament,sanciunilecaresevoraplica
prorietarilordecldirisuntceleprevzutedeLegea50/1991privindautorizarea
executriilucrrilordeconstrucii;

23.1.ncazurilencare,conformprezentuluiRegulamentestenevoiedoardeAvizul
DirecieiUrbanism,sanciunilevorfidupcumurmeaz:

9 2.000leipentrurealizarealucrrilordezugrvireafaadeifradeineAvizul
DirecieiUrbanismsaufrarespectaceleaprobateprinAvizulDireciei
Urbanism;

Art.24ncazurileprevzutelaart.23,proprietariivorfiobligaisrefacfaadacu
respectareaprezentuluiRegulament;

Art.25Sanciunileprecizatenusuntlimitativeurmndaseactualiza/completaconform
prevederilorlegaleilocalenvigoareladataaplicriiacestora.

CapitolulIX.Dispoziiifinale

Art.26Proprietariidecldiritrebuiesconsulteprofesionitindomeniuatuncicnd
iniiazproiectedeconstruciinoi,ntreinereirenovare.

Art.27PrezentulRegulamentintrnvigoaredela1ianuarie2015.

Primar,Arhitectef,
NicolaeROBUCiprianSilviuCDARIU

7
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ANEXE
ANEXA1Zoneconstruiteprotejate

ANEXA2/PALETADECULORIPENTRUCLDIRILEDINZONAISTORIC

CULOAREDEBAZ:

NCS:S0500N NCS:S2030Y60R NCS:0809Y32R


NCS:S0507Y NCS:S3020R90B NCS:2112Y27R
NCS:S0510Y10R NCS:S3020G30Y NCS:1212Y31R
NCS:S1000N NCS:S2050Y10R NCS:2203Y41R
NCS:S1515Y10R NCS:S3040Y10R NCS:S0520Y
NCS:S1010Y NCS:S2070Y80R NCS:1216Y17R
NCS:S1500N NCS:3922Y26R NCS:S1040Y
NCS:S1015G60Y NCS:S1510G60Y NCS:1811Y01R
NCS:S2020Y NCS:0606Y41R NCS:S0507G40Y
NCS:S1515G40Y NCS:2422Y06R NCS:S2502G

CULORIPENTRUACCENTE

NCS:S8000N NCS:S1060Y NCS:S1020B10G


NCS:S5040G10Y NCS:S6030G90Y NCS:S1050G50Y
NCS:S3050Y50R NCS:S3060R NCS:S7010Y50R
NCS:S4050G30Y NCS:S5020R50B NCS:2903Y49R
NCS:S6005Y20R NCS:S1005Y10R NCS:S1030Y70R
NCS:S1050Y30R NCS:1607Y41R NCS:3628Y50R
NCS:S5000N NCS:3334Y71R NCS:0504Y21R
NCS:S5040G50Y NCS:S4030B10G NCS:2435Y35R
NCS:3234Y17R

NOT:
1. Culoriledebazpotfifolositeipentruculoripentruaccente;
2. PaletadeculoareindiccoduriledeculoareNCS(NaturalColourSystem),care
estestandardulinternaionaldeculoarefolositnproducereavopselurilor;

8
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ANEXA3/PALETADECULORIPENTRUCLDIRILEDINCARTIERELETIMIOAREI,
ALTELEDECTCELEISTORICE

CULOAREDEBAZ:

NCS:S2002B50G NCS:S1510R90B NCS:S6005G80Y


NCS:S1005Y20R NCS:S1015G20Y NCS:S2020Y
NCS:S0507Y NCS:S1020Y10R NCS:S2002R50B
NCS:S0500N NCS:S1002G NCS:S2030Y60R
NCS:S1010Y50R NCS:S2020Y20R NCS:S1020R80B
NCS:S2010R90B NCS:S3020R90B NCS:S3005G80Y
NCS:S1015G60Y NCS:S3020G30Y NCS:S0530Y
NCS:S1015G90Y NCS:S1515Y10R NCS:S1500N
NCS:S0507G40Y NCS:S2002Y NCS:S1010R
NCS:S1015Y30R NCS:S1510R40B NCS:S3030B

CULORIPENTRUACCENTE

NCS:S7502B NCS:S7010R10B NCS:S2040G50Y


NCS:S7020G50Y NCS:S2070Y80R NCS:S3020Y30R
NCS:S6020Y50R NCS:S4040B10G NCS:S3020R90B
NCS:S7020R10B NCS:S4050B90G NCS:S2060Y50R
NCS:S3060R NCS:S3050Y50R NCS:S1502G
NCS:S6030R90B NCS:S3020R30B NCS:S1515G40Y
NCS:S5020G50Y NCS:S1070Y70R NCS:S1060Y
NCS:S5010G90Y NCS:S5005B20G NCS:S1005Y40R
NCS:S1050Y30R

NOT:
1. Culoriledebazpotfifolositeipentruculoripentruaccente;
2. PaletadeculoareindiccoduriledeculoareNCS(NaturalColourSystem),care
estestandardulinternaionaldeculoarefolositnproducereavopselurilor;


9
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ANEXA4
Aceastcereresefolosetedoarncazurilecldirilorlacaresefaclucrridezugrviresaudereabilitare
termicipentrucarenuesteobligatorieobinereaautorizaiedeconstruire,conformLegii50/1991,art.11
CERERE
NVEDEREAOBINERIIAVIZULUIDIRECIEIDEURBANISMPENTRU
ZUGRVIREAIMOBILULUISITUATPESTR./BDUL

Persoanfizic/Asociaiedeproprietarireprezentatprin:
Numeleiprenumele
CNP
Persoanjuridic:
Denumire
SediuC.I.F.

Email:Telefon:
Niveluldenlimealcldirii:

Culorilealesepentruzugrvire

Culoridebaz:
1. ..............................................................(sevamenionacodulNCS)
2. .............................................................(sevamenionacodulNCS)

Culoripentrudetalii/accente(mpreunnuvordepi20%dinsuprafaazugrvit)
3. ..............................................................(sevamenionacodulNCS)
4. .............................................................(sevamenionacodulNCS)
5. ..............................................................(sevamenionacodulNCS)
6. .............................................................(sevamenionacodulNCS)

Alteelementeconstructive
Existelementedefinisajpefaad?
Crmidaparent
Piatr
Lemn 10
Altele........................................................................................(menionaicare)
Vorfivopsite/zugrviteialteelementeconstructive?
Elementedetmplrie(ferestre,ui,pori)
Gardsauzidmprejmuitor
Altele........................................................................................(menionaicare)
ROMNIA
JUDEUL TIMI
MUNICIPIUL TIMIOARA
DIRECTIA URBANISM
Str. tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro


Subsemnatul..............................................................declarpeproprierspunderecamnelesc
nerespectareaRegulamentuluiprivindidentitateacromaticacldirilordinMunicipiul
Timioara,aprobatprinHCLnr..........................atrageurmtoarelesanciuni:
ntre1.0002.000leipentrurealizarealucrrilordezugrvireafaadeifradeineAvizul
DirecieiUrbanismsaufrarespectaceleaprobateprinAvizulDirecieiUrbanism;
Sanciunileprecizatenusuntlimitativeurmndaseactualiza/completaconformprevederilor
legaleilocalenvigoareladataaplicriiacestora.
RefacereafaadeinconformitatecuAvizulDirecieiUrbanism

Prezentadeclaraieconstituieactpublicirspund,potrivitlegiipenale,pentruinexactitateasau
caracterulincompletaldatelormenionate.

SEMNTURAITAMPILA

_________________________________________________

ANEXEZURMTOARELE:
CopieextrasCF
fotografiicusituaiaexisten;
planecolorcupropuneriledefaadcuprezentareacromaticiipropuseiatuturor
elementelorconstructive,cuprecizareacoduluideculoareNCS,nconformitatecu
Regulamentul;
desfurarestradal(simularefoto)cuvecintile,narmoniecucldirilenvecinate;
Altele(menionai).....................................................................................................

LEGEAnr.50din29iulie1991privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii
ART.11(1)Sepotexecutafrautorizaiedeconstruireurmtoarelelucrricarenumodificstructurade
rezisteni/sauaspectularhitecturalalconstruciilor:
e)zugrveliivopsitoriiexterioare,dacnusemodificelementeledefaadiculorilecladirilor;
h)lucrridereparaii,nlocuiriorireabilitrifrmodificareacalitiiiformeiarhitecturaleaelementelorde
faad,dacacestelucrrinuseexecutlaconstruciileprevzutelaart.3alin.(1)lit.b),astfel:
1.finisajeinterioareiexterioaretencuieli,placaje,alteleasemenea;
3.lucrridereabilitareenergeticaanvelopeii/sauaacoperiuluidacnuseschimbsistemulconstructival
acestuia,respectivteras/arpantlacldiridelocuitindividualecucelmult3niveluri,carenusuntmonumente
istoriceclasatesauncursdeclasare,respectivsituatenafarazonelordeprotecieamonumentelori/saua
zonelorconstruiteprotejatestabilitepotrivitlegii;

11