You are on page 1of 1

BORANG PERTANDINGAN MASAKAN

HARI TERBUKA SK DURIAN MENTANGAU 2017

AHLI KUMPULAN 1
NAMA :
NO. IC :
NO. TEL :
TANDATANGAN :

AHLI KUMPULAN 2
NAMA :
NO. IC :
NO. TEL :
TANDATANGAN :

AHLI KUMPULAN 3
NAMA :
NO. IC :
NO. TEL :
TANDATANGAN :

MENU MASAKAN : 1
2

UNTUK KEGUNAAN HAKIM

PERMARKAHAN :

RASA HIASAN HIASAN JUMLAH


KEBERSIHAN (30%) (40%) (15%) (15%) (100%)

DISAHKAN OLEH :

KETUA HAKIM