ORDO THELEMA

&
ORDO TEMPLI OCCULTIS
KNJIGA RECI I MEDITACIJA
REDA SKRIVENOG HRAMA
Frater Libero X!º
August 2010 e.v.


KNJIGA RECI I MEDITACIJA
REDA SKRIVENOG HRAMA


0. Uvodna praksa !nicijata Reda Skrivenog Hrama je predstavljena u Liber Kaaba i definise meditaciju o
sedam astralnih kocki koje se formiraju koriscenjem projekcija i vibracija odredenih rituala kroz koje se dolazi do
povezivanja svesti sa energijama Aeona Thelema-e.

Neditativnim "ulaskom" u sedmu kocku dolazi se u stanje pogodno i prigodno za obavljanje Neditacija o
!menima, Recima i Formulama koje su primljene i ovde razotkrivene u cilju sistematskog graduiranog budenja
!nicijata.

Predlazu se sledeci oblici rada sa predstavljenim formulama.

1. Nantranje Reci prilikom izvodenja uobicajenih dnevnih radnji, prilikom jutarnje i vecernje meditacije
(uz Asanu i Pranajamu), mantranje pre spavanja - prilikom ulaska u san. Ovi oblici rada se lako mogu prilagoditi
zivotnim i duhovnim okolnostima.

2. !ntelektualno i teorijsko istrazivanje smisla navedenih Reci je pogodno kao uvodenje svesnog dela
razuma !nicijata u saglasje sa smislom vibracije Svesti kojoj se pristupa. Pri tome, svaka Rec predstavlja
objasnjenje Univerzuma na odredenom nivou poimanja i posmatranja.

3. Predstavlja se set "vodenih meditacija" kroz odredene simbole i oblicja Tarota radi povezivanja
!nicijata sa astralnim uticajima Reci. Preporucuje se izvodenje celokupnog niza neditacija, po jedna meditacija,
dan za danom, s pocetkom na dan nakon mladog meseca. Nakon cega sledi nekoliko dana obitavanja u Kaaba-i
do vrhunca tokom punog meseca. !nace, ovi radovi se mogu prilagoditi po licnoj inspiraciji, nacin rada se u vecem
delu prepusta aspirantima, jedino sto je uslov jeste pridrzavanje datim formulama.

+. Sexomagicke operacije predpostavljaju koriscenje odredene Reci tokom akta Svetog Sjedinjenja
Svestenika i Svestenice Aeona prilikom Nise Svetog Duha.

5. Postoje Rezultati ovog Duhovnog rada. Ostvarenje odredenih spoznaja predstavlja napredovanje na
Duhovnoj stazi !nicijacije u O.'.T.'. i O.T.O., ali i dolazak u kontakt i komunikaciju sa A.'.A.'. i A.'.A.'.A.'.

Ovo su Sveta !mena !nicijacije:

0º - ON

!º - !LOD
!!º - OK!B
!!!º - NABN

!vº - JAHBULON
vº - DA!ON
v!º - BRON

v!!º - KAHS
v!!!º - BABALON
!Xº - BAFON!TR

Xº - ABRAHADABRA
X!º - ON

LIBER KAABA
Kaaba Meditacija

Frater Alion.'.Aiwass.'.

Cini sto ti je volja ce biti sav Zakon.

Ovo je meditacija Zelatora i Adepata Reda Telemita.


0.
Neka svaki Zelator i Adept O.'.T.'. nakon sto je izucio i praktikovao NTRP, NTRH, Rubinovu Zvezdu, Safirnu
Zvezdu, Ritual Terion-a i Ritual Babalon-e, prihvati ovu praksu kao sintezu tog obimnog ritualnog rada.

1.
Sedeci u asani, praktikujuci pranajamu, neka Zelator vizualizira oko sebe svetlosnu Kocku. Neka na toj Kocki budu
svi simboli koji se pojavljuju u NTRP-u. Neka unutar Kocke bude prozet Kabalistickim Krstom. Neka sve to
upotpuni vibriranjem odgovarajucih formula i imena.

2.
Neka zatim, drzeci u viziji ovu prvu Kocku, vizualizira oko sebe drugu Kocku. Na njoj neka vizualizira sve simbole i
znake iz NTRH-a. Unutar toga neka bude prozet krstom LvXa i neka sve bude upotpunjeno vibriranjem
odgovarajucih formula i imena.

3.
Neka ucini isto, ali neka treca Kocka sada sadrzi simbole i energije Rubinove Zvezde.

4.
U cetvrtoj Kocki neka bude prozet energijama Safirne Zvezde.

5.
Peta Kocka neka bude obelezena simbolom Heptagrama Zveri i energijama koje obelezavaju taj ritual.

6.
Sesta Kocka neka sadrzi na sebi, na svakoj strani, simbol Hepragrama Babalon, i neka bude prozet energijama
tog rituala.

7.
Neka zatim oko sebe, oko svih ovih Kocki, koje drzi u svesti vizualizira jednu Kocku Ne-Ega, bilo da je ona Kocka
LvX-a ili Kocka NOX-a neka upije sve i neka Adept obitava u tome u svojoj Tisini. Da, neka Adept obitava u svojoj
Tisini.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

I° - ILOD

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me !LOD u sebe.

PUST!NJAK... kreci se vizualizirajuci sebe u ovom oblicju, sa celokupnim okruzenjem... kreces se putem, ka Jajetu
koje je okruzeno Zmijom... nosis stap i lampu... dolazis do Jajeta i vidis...
URAvNOTEZENJE ... Boginja Naat... sjedini se sa prikazom... opazas zatim...
ÐAvO... Phallos, kao stablo Drveta Zivota prodire u Kosmicku Kteis... sjedini se s prikazom... vidis zatim...
CAR!CA... ona stoji izmedu Dva Stuba, crnog i Belog... postani Ona, Ti si Svetlost unutar nje...
Prolazis izmedu dva stuba i stazom se vracas u Kocku.


II° - OKIB

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me OK!B u sebe.

ÐAvO... vizualiziraj ova oblicja i poistoveti se sa prikazom... uzdizi svest kroz stablo Phallosa ka zvezdanom
nebu... u praznini prostora sagledavas sledece...
SRECA... tocak se okrece i sile munja izbijaju... postani To... skoncentrisi se na osovinu... postajes...
PUST!NJAK... hodas putem... nosis stap i lampu svetlosti... ides ka jajetu i zmiji... to te menja u...
NAG... poistoveti se sa tim prikazom... nalazis se unutar Piramide...
Prolazis uzanim prolazom i vracas se u Kocku...


III° - MABN

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me NABN u sebe.

OBESEN! COvEK... sedis na mirnoj povrsini beskrajne vode... mirno se poistoveti sa prikazom... postajes...
LUDA...unutar sebe pojmi da si u Jajetu Duha... Ti si Detetova Najka... postajes...
NAG... poistoveti se sa prikazom... sile kruze oko tebe... ispinjava te sila u svojoj punini... vidi veliki sjajni trougao
sa tackom u sredini... zatim se sve prazni i postajes...
SNRT... kostur u asani, sa znamenjima cakri... Ti si Dete Najke... skoncentrisi se na Krunu glave... Prikazujeti se
Boginja !sis sa detetom Harpokratom u narucju... sjedini se sa prikazom...
Kroz tu svetlost se polako vrati u Kocku...


IV° - JAHBULON

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me JAHBULON u sebe.

PUST!NJAK... prolazis kraj dva stuba... belog i crnog... kreces se stazom, sa lampom i stapom u ruci... hodas ka
jajetu i zmiji... ulazis u jaje i postajes...
LUDA... poistoveti se sa prikazom... nosis belu masku... skoncentrisi se na svoje srediste... u tome vidi...
ZvEZDA... postajes Ona... lij zvezdanu vodu... ogledajuci se u vodi vidis...
NAG... postani On... upijaj sile...vidi beli trougao... postajes...
H!JEROFANT... poistoveti se sa njim... nosis crnu masku i plast... vidi crni trougao...isijavaj mir... unutar sebe
vidi...
URAvNOTEZENJE... poistoveti se sa prikazom... beli i crni trougao su sjedinjeni unutar tebe... skoncentrisi se na
njenu Krunu... krst svetlosti... vidis...
ÐAvO... preuzmi to oblicje... spusti svest ka korenu... postajes...
SNRT... kostur sa znamenjima cakri... skoncentrisi se na srediste grudi... crno-beli heksagram sa krstom u
sredistu i krugom koji sve opasuje... prizivaj !me JAHBULON...
Kroz tu svetlost se polako vrati u Kocku...

V° - DAION

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me DA!ON u sebe.

CAR!CA... nalazis se u Hramu, izmedu dva stuba, u Njenom oblicju... unutar tebe je ...
LUDA... jaje Duha... poistoveti se sa prikazom... skoncentrisi se na Zvezdu u sredistu... postajes...
PUST!NJAK... mirno hodas Putem... iduci postajes...
ÐAvO... ides do drveta... postajes Ono... uzdizi svest kroz samo srediste... ka nebu... stupas pred...
SNRT... postajes to oblicje... uzdigni svest ka Boginji Zvezda... obitavaj u praznini uma...
U miru se vrati u Kocku...


VI° - BRON

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me BRON u sebe.

NAG... poistoveti se s Njim... unutar sebe probudi sjaj...
SUNCE... sjedini se sa prikazom... sijaj svetlost... u sredistu postani...
ÐAvO... mirno hodaj kao jarac, krunisan vencem od cveca... lezi na zemlju i prepusti se... vidi...
SNRT... kostur u asani sa znamenjima cakri... ispred tebe je simbol Tacke u Krugu... skoncentrisi se na to...
U miru se vrati u Kocku...


VII° - KAHS

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me KAHS u sebe.

SRECA... pred tobom je tocak kosmickih proporcija... galaksije su tackice unutar njega... promatraj tri Bica koja
su na obodu... promatraj okretanje tocka... svetlost osovine je u sredistu, a obod tocka drze prozeti pentagrami...
poistoveti se sa prikazom... sa tim se prozima...
LUDA... sjedini se sa time... skoncentrisi se na srediste glave... vidis...
ZvEZDA... postani Ona... Pentagram ti je na grudima... uzdigni svest ka Zvezdi na nebu... unutar nje vidis...
EON... sjedini se sa prikazom... postajes Horus... isijavaj Oganj Duha u svet... zatim se smiri, utisaj...
Postani svestan Kocke u kojoj si...


VIII° - BABALON

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me BABALON u sebe.

NAG... nalazis se unutar Kocke kao On... budi jasno svestan svih njegovih alata... postajes...
LUDA... budi svestan kretanja i tokova oko sebe... postajes...
NAG... snazno se poistoveti sa Njim... postajes...
LUDA... snazno se poistoveti sa Njim... iz toga sledi...
URAvNOTEZENJE... stojis izmedu dva stuba... poistoveti se sa prikazom... tiho... postajes...
ÐAvO... stojis u oblicju Bafometa... ispunjavas Univerzum... unutar sebe se utisavas...
SNRT... smiraj... nestajanje... tisina...
Tiho obitavaj u Kocki...


IX° - BAFOMITR

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me BAFON!TR u sebe.

NAG... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
LUDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
KULA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
ÐAvO... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
OBESEN! COvEK... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
PUST!NJAK... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
STRAST... poistoveti se sa celokupnim prikazom... postajes...
SUNCE... poistoveti se sa celokupnim prikazom...
Obitavaj u Kocki...


X° - ABRAHADABRA

Unutar Kocke, sedi i izvesno vreme prizivaj !me ABRAHADABRA u sebe.

LUDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
NAG... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
SUNCE... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
LUDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
ZvEZDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
LUDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
CAR!CA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
LUDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
NAG... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
SUNCE... poistoveti se sa celokupnim prikazom... uzdizi se u vis... postajes...
LUDA... poistoveti se sa celokupnim prikazom...
Naposletku, kao Beba Hoor-Paar-Kraat, u tisini obitavaj unutar Kocke...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful