You are on page 1of 84

LETM BECERLER

Anlamak - Anlatmak - Anlamak

KLU-Pnarhisar MYO-2017
Giri

letiim, insann ana rahmine ilk dt andan


itibaren sahip olduu en temel beceri olarak
deerlendirilmektedir.
Bu adan bakldnda ise iletiim, insann varlk
srdrme biiminin bir rndr diyebiliriz.
nsan hayatnda gerekleen her trl gelimeden ve
deiikliklerden kolayca etkilenen bir olgudur.
letiim insana zg bir olgudur.
Giri

Sosyal bir varlk olmas sebebiyle insan, iletiim


kurarak dier insanlarla bir uyum ve ibirlii iinde
yaayabilir.
Yani iletiim yalnzca insanlar iin deil; kurumlar iin
de hayati nem tayan bir olgu haline gelmitir.
zellikle son zamanlarda kurumlarn i yapma
alkanlklarndaki farkllamalar, tzel birer kiilik olan
kurumlar iin iletiim becerilerini ve kurumsal iletiim
ynetimi abalarn yadsnamaz derecede nemli hale
getirmitir.
Giri
letiim en temel becerimizdir ama ayn zamanda
bamz da artan bir zelliktedir.
Herkes kendisini en iyi iletiimci olarak grr ve
karsndakinin de kendisi gibi olmasn bekler.
Dier bir deyile, herkes kendi mizacn erdem kabul
eder ve kendine benzemeyen insanlar hatal bulur.
letiim iki adml bir sretir; ilk adm karmzdaki
kiiyi anlamak ikinci adm ise anlamaktr.
Ve iletiim, anlayarak balar.
LETM NEDR?
letiimin Doas-I

1994 ylnda M. Zllolu tarafndan yazlm


letiim Nedir? kitabnda 4560 tane iletiim
tanmnn varlndan bahsedilmektedir.
letiimin Doas-II

letiim hem zel yaamdaki bir insann,


hem kurumlarda alan
yneticinin/personelin hem de kurumlarn
ta kendisinin varlklarn srdrme
biimlerinin bir rndr.
letiim her eydir!
letiim televizyondur, gazetedir.
letiim yaznsal bir eletiridir.
letiim maara duvarlarndaki yazdr.
letiim sa biimimizdir, giyim tarzmzdr.
letiim bazen araya mesafe koymaktr.
letiim bazen susmaktr.
letiim bazen bakmaktr.
letiim bazen glmektir.
letiim bazen yazmaktr.
Ksacas iletiim her eydir.
letiim Kavram
Dkmen, iletiimi bilgi retme, aktarma ve
anlamlandrma sreciolarak tanmlamtr.

Sims,letiimi iki veya daha fazla kii ya da grup


arasnda ortak bir anlaya ulamak iin yaplan
bilgi paylam olarak ifade etmektedir.

Oktay, ise iletiimi, belirli kiilerin, belirli bilgilere,


dncelere ve tutumlara sahip olmas amacyla,
dnce ve duygularn ve bir olay ve bir durum
zerine bilgilerin aktarlmasdr eklinde
tanmlamaktadr.
letiim bir btndr.
Beden Dili

Baarl iletiimin en temel ncelii olan doru anlama


eylemini etkili bir biimde gerekletirebilmek iin
karmzdaki kiinin beden dilinin nasl okunmas
gerektiini, bedenimizin iletiim kurarken aslnda
szlerimizden daha nemli olduunu ve beden dilimizi
nasl doru kullanabileceimizi bilgili ve becerikli
olmamz gerekmektedir.
Doru ve baarl anlamak iin karmzdaki kiinin ses
tonu ve konumasnn akcl, beden duruu,
mimikleri ile mesafe ve bedensel temas nemlidir.
Ses Tonu ve Konumann Akcl

Sesin etkili bir biimde kullanlmas, kiinin kendini


ortaya koyuu ve mesajn iletmesindeki etkinlik
asndan byk nem tar.
Ortama ve mesaja uygun bir ses tonu, akc bir slup,
ak, iitilir ve dzgn cmlelerle yaplan bir konuma,
dinleyende rahatlk uyandracak ve sylenenleri etkili
klacaktr.
Dolaysyla, yaplan aklamalardaki nemli noktalar
dikkate alarak mesajmz gndermek, karmzdaki
kiinin bizi etkili ve doru anlamasna da olanak
salayacaktr.
Beden Duruu

Karmzdaki kiinin (alcnn) bizi doru anlamas iin


beden duruumuzun nemi de byktr.
Verdiimiz mesajn alc tarafndan anlalmas
noktasnda, alc bizim beden duruumuzu ve onun
verdii mesaj okumaya ve anlamaya alr.
Mimikler

Kii, duygu ve dncelerini beden diliyle, en ok da


mimikleriyle da vurur.
Yz ifadesi, verilen mesajla uyum iinde olur ya da
alnan mesaja gre ekillenir.
Dolaysyla, verdiimiz mesajn alc tarafndan etkili bir
biimde anlalmasnda mimiklerimizin etkisi
byktr.
Mesafe ve Bedensel Temas

nsanlar, evrelerinde oluturduklar bo mekanlar


yoluyla da iletiimde bulunurlar. Bakalarna olan
uzaklmz ayarlayarak onlara baz mesajlar iletiriz.
Bir insana ok yakn durmak ve bedensel temas,
ilikiye belirli bir yaknlk ve scaklk katar. Byle bir
yaknlk istei iinde olmayan kimse, bu durumdan
rahatszlk duyar.
Dolaysyla, bize gnderilen mesaj doru ve etkili
anlamamz noktasnda mesaj gnderen kii ile
aramzdaki mesafe ve bedensel temas da nemli bir
gce sahiptir.
LETM VE ALGI

D dnyann farkndal algyla balar.


Alg, duyu organlarmzdan beynimize ulaan verilerin
rgtlenmesi, yorumlanmas ve anlamlandrlmasdr.
Baka bir deyile hem kiinin referans erevesi, hem
de iletilerin hedefin alc kanallarna uygun olup
olmamas alglamann temelini oluturur.
Alg

Alg olmadan dnce, dnce olmadan da iletiim


salamak mmkn olamaz.
Ksaca, insann duygularn isteklerini ve dncelerini
anlatmak ve aktarmak iin kulland iletiim
(sistemleri) dncenin maddi aracdrlar.
nsan evresiyle etkileime girdike belli bir bilin
kazanr. Bu bilinci sayesinde de toplum ierisindeki
varln etkin klar ve kendi yaamn kolaylatrmann
yollarn bulur.
Alg

Alg, iletiimden kuvvetle etkilenen bireyin kendisine


zel evresinin farkna varma hali olarak
tanmlanmaktadr.
letiim, anlamak, anlamak, atmak zerine yani
karlkl bir etkileim zerine kuruludur.
Bu etkileimi ve bilgi alveriini insanlarn alg
dzeyine gre tasarlar ve sonra hedef kitlemize uygun
kanallar vastasyla gndeririz.
Algnn Farkllamasnn Nedenleri

Fizyolojik Nedenler
zgemi
Kltrel Deerler
Gncel Duygu Durumu
evresel Faktrler
Fizyolojik Nedenler

Gzmzn grebilmesi, kulamzn


duyabilmesi, beynimizin ileyebilmesi.
zgemi

Deneyimlerimizin, algmz etkileyecek


derecede iz brakm olmas.
Kltrel Deerler

Yorumlarmz etkileyen kltrel bir


birikime ve yarglara sahip olunmas.
Gncel Duygu Durumu

Gn iinde yaam olduumuz bir


olayn anlk tepkilerimizde ve
alglarmzda etkili olmas.
evresel Faktrler

Sosyal bir varlk olan insann, iinde


bulunduu ortam/durumu etkileyen
d evredeki etmenler.
rnein;

Her insann mutluluk gstergesi olan glmek; krsalda


ve ya douda utan, kibir anlamna gelebilir:kentte ve
ya Batda ise doal bir istek ve davran anlamna
gelebilir.
Baz lkelerde st ast ilikileri daha resmi iken
dierlerinde daha samimidir.
Avustralyada mdrnze ismi ile bile hitap
edebilirken Trkiyede karsnda nnz iliklemek
durumunda kalabilirsiniz.
nsan-alg-iletiim

Grld zere;
insan davranlar, alglar ve iletiimi ok farkl
deikenlerden etkilenmektedir.
Kaynak, mesajnn daha fazla alglanabilir dzeyde
olmasn salayabilmek asndan, tm faktrleri
dikkate alarak mesajn oluturmaldr.
Gnlk yaanmzda, srekli bir alg bombardman
altndayz; beynimiz milyonlarca uyarnn arasndan
kendisine uygun bulduklarn seiyor.
ETKN DNLEME
Etkin Dinleme-I
Anlamak, unsurun baarl bir biimde bir arada
tutulabilmesine baldr.
Bunlardan birincisi, niyet, ikincisi bilgi ve ncs de
gayrettir.
nce karmzdakini anlama niyeti tamal, eer bir
atma varsa, bunu zmek iin gereken yntemleri
bilmeli, nihayet bunun iin gereken gayreti
gstermeliyiz.
Etkili bir anlama sreci iin bu unsur da tek bana
ie yaramaz. Bunlar birlikte hayata geirebilmemiz
noktasnda ise iyi bir dinleme gerekletirmeliyiz.
Etkin Dinleme-II
Anlamak iin dinlemek gerekir.
Ancak dinlemek kulamza arpan kelimeleri duymak
demek deildir.
Dinlemek, balant kurmaktr.
Dinlemek, karmzdakine hak vermek deil, ona nem
vermektir.
Ancak etkin dinleme, karmzdakini onaylamak ya da
ikna olmak demek deildir.
Etkin Dinleme-III

Etkin dinleme yaparak bilmeliyiz ki;


Karmzdakini onaylamama zgrlne sahibiz.
Evet ya da hayr diyebiliriz.
Dinlemek, balant kurmak olduundan dinlemek iin
iddialama, tartma ve karmzdakini yenme
alkanlklarndan vazgemelidir.
nk asl ihtiyacmz, hayatmz paylatmz kiilere
stnlk salamak deil, onlarla balant/iliki
kurmaktr.
Etkin Dinlemeyi Engelleyen Unsurlar

Dinliyor Gibi Grnmek


Semek
Prova Yapmak
Akl Okumak
Karlatrmak
phelenmek
Dinlemek her zaman anlamay salamak demek
deildir. nk duymak ve dinlemek ayn ey deildir.
Etkin Dinleme-III

Dinleme bilisel bir sretir.


Yaplan aratrmalar, bir konumay dinleyen kiilerin
konumann hemen ardndan ancak yars
anmsayabildiklerini gstermitir.
Bu durum insanlarn dinlemek istememesinden deil,
insan beyninin ileyi eklinden kaynaklanr.
Etkin Dinleme-IV

Baz durumlarda insanlar btn dikkatlerini verdikleri


halde baz eyleri tam anlamyla anlayamadklarn
fark eder.
Bu noktada dinlediimiz eyi bize aktaran kaynaa geri
bildirimde bulunmak nemlidir.
Geri bildirim sayesinde eksik kalan noktalar
tamamlanabilir, ya da anlatmda anlamay engelleyen
birtakm etkenler varsa onlar giderilmeye allabilir.
Etkin Dinleme-VI

yi bir dinleyici ncelikle karsndaki insana nem


vermek durumundadr.
Bir insana nyarglarla yaklamak ve onun ne
anlatacan tahmin etmeye almak dinleme
srecinin balamadan bitmesine sebep olur.
Konuan kiiyi gerekten dinleniyorsa, onu jest ve
mimiklerle onaylamak ya da yeri geldiinde soru
sormak beraberinde gelir.
Etkin Dinleme-VII

Ayrca kardaki kii konuurken onun szn kesmek


ya da onun sylediklerini tamamlamaya almak
hatal dinleme davranlarndandr.
Onu kmsemek, alaya almak ya da yanl anlattn
ima etmek hem yanltr hem de dinleme etkinliinin
sona ermesine sebebiyet verir.
Etkin Dinlemede evre Faktr

Etkin dinlemeyi etkileyen faktrlerin arasnda evre


nemli bir yer igal etmektedir.
Mesajnn etkin bir biimde dinlenilmesini isteyen bir
kaynak, mesaj ile uygun bir mekn seiminde
bulunmaldr.
Grltnn bozucu etkisinin azald, yeterince
aydnlk, iletiim srecine dardan mdahale edilmesi
engellenen meknlar iletiimin kalitesini arttracaktr.
rnek-I

Bir yazar, kitap imza gnn bir kitapda


yapmaldr.
Ancak kalkp, stiklal Caddesinin zerinde imza
gn yapmaya kalkarsa, okurlaryla yapt sylei
ve imza treni, dier d evreden gelen grlt ve
etmenlerle bozulmaya neden olacaktr.
rnek-II- mesaj ve mekan uyumu
Etkin bir dinleme iin verilecek mesajla seilen mekn
uyumlu olmaldr.
Bir baka rnekte, Eski Amerikan Bakan George W.
Bush, Trkiye ziyaretinde konumasn boaz
kprsnn Avrupa yakas kysna yakn bir yerde
yapmtr.
Amerikan Bakannn yer seimi tesadf deildir.
Nitekim konumasnn iinde, Amerikann bir bat
toplumu olarak dou toplumlaryla barmas gerektii
ynnde bir konuma yapmtr.
Bush, mekan seimiyle konumasna daha fazla etki
katmay baarmtr.
yi Bir Dinleyici-I
Sadece szlere deil, beden diline de dikkat eder.
Dinledii kadar, anladn kaynaa geri bildiren
davranlar sergilerler. Bu sayede iletiim daha verimli
bir hal almaktadr.
letiim tek tarafl gerekleen bir olay deildir.
Her iki tarafnda iletiimden istediklerini elde
etmesiyle sonulanr.
yi Bir Dinleyici-II
Mekn seiminin yan sra anlatan kii/kaynak ile gz
temas kurmal,
Tm dikkatini kar tarafn sz ve beden dili
hareketlerine odaklamal,
Sz kesmemeli,
Anlatlan onaylamak ve anlatlmak istenenlerin
ieriin niyetini doru alglamal.
Bunun iinde sylenenleri belirten hafif ba
sallamalar vs. gibi metotlar, kayna da rahatlatt
gibi dinleyicinin de etkin bir dinleme pozisyonunda
olduu mesajn verir.
EMPATK LETM
Empati

Empati kelimesi Antik Yunan kkenli empatheia


kelimesinden gelmektedir.
ngilizcede bir bakasnn ayakkabsn giyebilme
eklinde ifade edilmektedir.
Trkede eduyum olarak kullanlmaktadr.
Bilisel ve duyusal bir sretir.
Kardaki bireyin i dnyasn anlama ve i dnyasn
grmektir.
Empati Kavram

Empati, bir insann, kendisini karsndaki insann


yerine koyarak onun duygularn ve dncelerini
doru olarak anlamasdr.
Empati insan ilikilerinin sreklilii asndan nemli
bir etmendir.
nsanlarn karlarndaki kii ile empati kurabiliyor
olmalar, iletiimin baladn ve alcnn, kayna
alglamaya altn ve etkili bir dinleme
sergilediinin gstergesidir.
Oto Empati ve Allo Empati

Empati sosyal ben hakknda edinilen bilginin zel


bir eklidir.
Kiinin kendini, bakalarnn gz ile grme
yatknl oto empatidir.
Bakalarn, baka insanlarn gz ile grme
yatknl ise allo empatidir.

rn:kendisini babasnn yerine koyarak annesini


anlamaya alan bir gen allo empati
kurmaktadr.
Empatinin Aamalar

Birinci Aama: Olaylar karmzdaki gibi alglamaya


almak,
kinci Aama: Karmzdakinin duygu ve dncelerini
doru olarak anlamak (duygusal ve bilisel yn),
nc Aama: Kendisini anladmz karmzdakine
szlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade
etmek.
rn: Sevgilisinden ayrlm bir arkada.
Empati & Sempati
Empati de sempati de bir iletiim etkinliidir.
Sempati kavram olarak bir insann sahip olduu
duygu ve dncelerin aynsna sahip olmaktr.
Bir kiiye sempati duyuyorsak, onun acsn da
sevgisini de paylarz.
Empatide ise hak vermesek bile karmzdaki kiinin
duygu ve dncelerini anlamaya alrz.
Empatide zdeim kurmak esas iken,
Sempati de yanda olmak esastr.

rn. Eleri doum yapan erkekler/sempatik ac


rnein

Teoman dinleyen ve onu seven dinleyicilerinden


birisiniz ve onu ok iyi bir ekilde zmsemisinizdir.
Onu dinleyen arkadalarnzla, hep birlikte onun bir
arksn dinleyince mrldanrsnz ve bir paylamda
bulunursunuz.
Ancak onu dinleyen arkadalarnzn, onu dinlerken ne
hissettiini anlamayabilirsiniz.
Eer anlasaydnz, sempati duymann yan sra empati
de duymu olursunuz.
rnei biraz deitirelim

Teoman bir gece kulb k bir paparazziyi, fotoraf


ektii iin yumruklamtr.
Bu olayda, Teomana sempati duyanlar: Adamn
gzne sabahn 4nde flash patlatyorlar, Teoman az
bile yapm diyebilir ve Teomana hak verir.
Ancak, Teomana empati ile bakanlar Adamn gzne
flash patlatmlar ama keke vurmasaym, sonuta
adamlarda iini yapyor diyebilir ve Teomann yapm
olduu bu harekete hak verebilir veya vermeyebilir de.
EMPATK LETM

Bireyler aras ilikilerde gnderilen iletilerin duygusal


yn ve ierii ile alglanmas ve anlalmas empatik
iletiim olarak tanmlanmaktadr.
Kardakinin ierisinde bulunduu artlar dikkate
alnmadan gnderilen mesajlar muhatapta beklenen
etkiyi gstermez ve gerekli feed-back de alnmaz.
Dolays ile de sorunun zm noktasnda mesafe kat
edilemez.
Empatik letiim

Empatik iletiim ile kii isel bir bak as kazanr.


Ald mesaj nce kendi ierisinde objektif bir
deerlendirmeye tabi tutar ve verecei cevap
karsndakine are olacak ekilde kodlanr.
atan, kavga eden bireylerde empati yoksunluu;
anlaan bireylerde ise empati zenginlii vardr
denilebilir.

rn. Kurumsal hedefler/rgt perspektifi


Empatik letiim ve Benlik/Ego Durumlar

Empatik iletiim srecinde bireyler eitli benlik


durumlar ierisine girmektedirler.
Bu benlik durumlar, empatinin kurulmasnda ve
srdrlmesinde olduka nem tamaktadr.
Benlik/ego durumu; kiilerin iinde bulunduklar
durumu ifade ederken, dier bir deyile duruma
uygun deimez bir duygu ve yaant biimidir.
Benlik/Ego Durumlar

Her insann kiilii ben durumundan olumaktadr.


Bunlar;
ocuk Benlik/Ego Durumu
Ana-Baba (Ebeveyn) Benlik/Ego Durumu
Yetikin Benlik/Ego Durumu
ocuk Benlik/Ego Durumu

Bireyin kendi ocukluundan izler tayan duygu,


dnce ve davran biimleridir.
Bu benlik durumunun zellikleri; yaratclk, doallk,
spontanlk, hayal kurma, snrl olmama vb.
Doutan gelen fizyolojik ihtiyalarn yannda,
sansrsz duygular iermektedir.
Ana-Baba (Ebeveyn) Benlik/Ego Durumu

Bireylerin yaamlarnda karlatklar ebeveyn


figrlerinin duygu, dnce ve davran biimleridir.
Kiinin bata anne-babas olmak zere d evreden
ald tutum, alglama eklindeki davranlar
iermektedir.
Yetikin Benlik/Ego Durumu

Bireyin iinde bulunduu ann gereine uygun olarak


dier iki benlik durumundan ayr ekilde duygu,
dnce ve davran biimleridir.
Kiinin akl banda insan olarak tanmland,
Test etme, ayrt etme, problem zme yeteneklerinin
olutuu benlik tipidir.

Kiinin en etkin ekilde empati kurabildii benlik


tipidir.
ETKL LETM VE
DORU ANLATMA
Etkili letiim ve Doru Anlatma

Kiileraras iletiimi doru bir biimde salamak iin


karmzdakinin mesajn anlamak nemlidir.
Ayn zamanda da kar tarafa mesaj doru bir biimde
aktarmak iin doru ifadelerle anlatmak salkl
iletiim iin arttr.
Etkili iletiimin ilk adm anlamak, ikincisi anlatmaktr.
letiim becerileri sayesinde bireyler, evrelerini daha
iyi anlar, anlaml ilikiler kurabilirler.
letiim Becerisi Tanm
letiim becerisi ise;
Saygy ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme,
somut konuarak uygun bir biimde kendini aabilme,
duygu ve dnceleri kardaki kiiye maske takmadan
ben dili ile iletebilme, ben sava vermeden,
bakalarn kk grmeden kendi haklarn
koruyabilme, szel mesajlarla szel olmayan mesajlar
uyumlu olarak kullanabilme biiminde, bireyin
karsndaki kiilerle doyum verici ilikiler kurabilmesini
salayan, bakalarndan olumlu tepkileri getiren ve
bireyin toplum iinde yaamasn kolaylatran
renilmi davranlar olarak tanmlanabilir.
letiim Becerisinin n Koullar

Sayg duymak/empati&sempati
Anlamak,
Ak ve net ifadeler kullanmak,
Ben dilini kullanmak,
Kendini amak,
Paylamda bulunmak,
nyarglardan arnmak.
KENDN AMA

Kiileraras ilikilerin akl, geliimi ve


srdrlebilirlii asndan en nemli faktrlerden
biridir.
Kendini ama davran kiinin dndklerinin,
hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysz bir ekilde
iletilmesi, bireyin kendini karsndakine tantmas
ynnde atlm en etkili admdr.
Kendini Ama
Bireyin sosyal onay grp grmemesi ve dier
insanlardan olumlu-olumsuz geri bildirimler almas
kendi ben kavramn daha doru saptamasn veya
deitirmesini salar.
Ayrca kendini ama yakn bir ilikinin ekillenmesinde
nemli bir aratr.
Kiisel bilgiler bireylerin kendilerini amasyla
paylaldka ilikilerin gelimesi salanr.
Ancak bilgi paylam ve kendini ama davran
srasnda meydana gelebilecek bir takm olumsuzluklar
etkili iletiimi engelleyebilmektedir.
KIZGINLIK
Kzgnlk her canlnn tehdit karsnda gsterdii doal
bir tepkidir.
Dier tm duygular gibi, kzgnlk da organizmada baz
fizyolojik deiikliklere yol aar; kalbin daha hzl
arpmasna, kan basncnn ykselmesine, enerji veren
hormonlarn salglanmasna sebep olur.
Kzgnlk kavram da dier byn duygular gibi iletiim
asndan olumsuz bir etki yaratr.
Burada nemli olan duygu kontroln doru bir
ekilde salamak ve kzgnln bir iletiim engeli
olmasnn nne gemektir.
Peki Neden Kzarz?
Yaplan almalar, insanolunun genel olarak 2 temel
nedenden dolay kzdn ortaya koymaktadr.
Bunlar;
Bize gre doru, bize gre adil veya bize gre drst
olmayan durumlarla karlatmzda bizler kzarz.
Kzmamza neden olan dier bir unsur da
beklentilerimizdir.
Bu beklentilerimiz karlanmadnda ya da
gereklemediinde kzarz.
Amigdala ve Prefrontal Lob

Amigdala insan beyninde yer alan bademe benzeyen


ve insanlarn kzmasna neden olan blmdr.
Duygularn merkezidir.
Prefrontal Lob ise, bilgilerin topland, szgeten
geirildii ve ne yaplacana karar verildii blmdr.

rn: Babasndan araba isteyen bir ocuk.


BEN DL & SEN DL
Bizler insan ilikilerimizde kzdmzda ya kzgnlmz
bastrrz ya da da vururuz.
Kzgnlmz bastrmak yerine ounlukla da
vurmay tercih ederiz. Peki neden?
Karmzdaki kiinin bir dahaki seferde benzer bir
olayda bize ayn biimde davranmasn engellemek
iin.
Ancak bunun da bir takm yollar vardr. Karmzdaki
kiiye ynelik ifade biimimiz nasl bir dil
kullandmz aa karr.
Ben Dili & Sen Dili

Birey rahatsz olduu bir konuda sen dilini kullanarak;


Sen ne kadar ok baryorsun! yerine,
Ben dilini kullanarak; Bardn zaman zlyorum
ve bana deer vermediini dnyorum cmlesiyle
kar taraf sulamadan dncelerini iletmesi
nemlidir.
Kiileraras iletiimde ben dilinin kullanlmas
iletiimin etkinlii ve kalitesini arttrmaktadr.
YEN MEDYA VE
SANAL LETM
letiim Olgusu

letiim insanlk tarihi kadar eski bir olgudur.


Bireyleraras iletiim ile dier insanlarla etkileimde
bulunuruz.
Kltrleraras iletiim ile yeni kltrleri renip
onlarla yakn iliki kurarz,
Kitle iletiimi ile medya adn verdiimiz kitle iletiim
aralaryla bilgileniriz, eleniriz, medya tarafndan baz
konularda ikna da edilmeye allrz.
letiim Olgusu

Tm bu iletiim biimleri sosyal bir varlk olan insanlar


iin vardr.
Bu iletiim biimleri ile her trl iletiimi kurar,
evremiz ile etkileime gireriz.
Son yllarda teknolojinin hzla gelimesi ve yaylmas ile
iletiim kurama biimleri deimi ve sanal iletiim
biimi ortaya kmtr.
letiim insanlarn kendi evinden ve hatta mobil
(seyyar) aralar vastas ile gerekletirilebilir hale
gelmitir.
Genel letiim emas
Yeni Medya ve Sanal letiim

Yeni medya ve sanal iletiimden nce medya kavramn


tanmlamak gereklidir.
Geleneksel medya olarak da tanmlanan kitlesel medya,
kitle iletiimi iin kullanlan gazete ve dergi gibi basl
yaynlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli veya hem
sesli hem de grntl iletileri tayan ortamlardr.
Geleneksel medya aralar; ie bilgisayar kartrmadan
ve barndrd iletileri bilgisayar yardmyla ilemeden
ve kayt etmeden kullanan iletiim ve kitle iletiimi
aralardr.
Yeni Medya ve Sanal letiim

Kitle iletiimi dediimizde bir kaynaktan kitleye yani


byk bir insan topluluuna ynelik yaplan bir iletiim
biimini dnmemiz gerekir.
Kitle iletiim aralar denildiinde ise insanlarn kitleler
biiminde alc durumda olduu iletiim srecinde
iletileri tayan aralardr.
Bu iletileri kitlelere tayan aralar gazete, radyo,
televizyon vb. olabilir.
Yeni Medya ve Sanal letiim

Teknolojinin ilerlemesi ve buna bal olarak da


bilgisayarlarn kullanlmas ve yaygnlamas ile metin,
ses, resim gibi elerin bilgisayara aktarlmas,
dier bir deyile saysallamas (dijitallemesi) yeni bir
devrin balangc olarak kabul edilmitir.
ok zet bir tanmla yeni medya iletilerin
saysallamas ile ortaya km bir terimdir diyebiliriz.
Yeni Medya ve Sanal letiim

Ancak yeni medya kavram iletilerin bilgisayarla


saysallatrlmasndan ok daha ileride ve ok daha
geni bir kavramdr.
Bilgi toplumunun zelliklerine baktmzda
bilgisayarlama ve iletiimin, ticaretin, retimin ve
hizmetlerin bilgisayar destei ya da tamamen
bilgisayarlarla yapldn grmekteyiz.
Bu nedenle bilgi toplumu yeni medya aralarn
kullanmann yan sra iletiiminin byk bir blmn
de yeni medya aralar ile gerekletiriyoruz.
Toplumsal Yapdaki Deiimler

Yerlemede, topluluk oluturmada retimde egemenliin


aklanmasnda temel belirleyicileri ortaya karan ey
toplumsal yapdaki deimelerdir.
Temel etkinliin tarmsal faaliyetlerde olduu Tarm toplumu
ile balayan sre, hammadde ve seri retime odakl Sanayi
Toplumundan sonra yerini bilgi+iletiim+teknoloji
birlikteliiyle Bilgi Toplumuna brakmtr.
BLG TOPLUMU- (Endstri tesi toplum)

Bilgi toplumu olma dncesi, bilginin ve bilgi


retiminin zaman iinde oransal olarak nasl
deitiini ve anlaml bir biimde artma gsterdiini
aklayan deneysel (bilimsel) almalarn sonucunda
ortaya kmtr.
Bilgi toplumu bilginin kullanmnn yaygnlat, ya da
insanlarn bilgiye ulamasnn kolaylat bir
toplumdur.
Bilgi Toplumu

Bilgi toplumu; her trl bilgiyi reten, bilgi alarna


balanan, hazr bilgilere erien, eriilmi bilgileri
kolaylkla yayabilen ve bu bilgileri her sektrde
kullanabilen bir toplum olarak tanmlanabilir.
Bilgi toplumunda, bilgi sektr egemen olmaktadr.
Maddi mallar yerine; bilgi kullanlarak bilginin
retimi n plana kmaktadr.
Bilgi toplumu, iletiim hizmet ve aralarn en st
dzeyde kullanmay amalayan bir toplumdur.
Bilgi Toplumu- Sanal letiim

Yeniliklerin ve yeni dncelerin hzla yaylmas ve


insan hayatn kolaylatrmas iin iletiimin ok hzl ve
anlk olmas gerekmektedir.
Bu nedenlerle endstri tesi toplum ya da bilgi
toplumu sanal iletiim ve sanal iletiim aralarn en
uygun dzeyde kullanmay amalar.
Yeni Medya ve Sanal letiim Kavramlar
Yeni medya kitle iletiimine de yenilikler getirmitir.
Daha nce izleyici konumunun, istisnalar dnda,
tesine geemeyen bireyler yeni medya uygulamalar
ile birlikte ierie ve uygulamalara da eriebilir bir
konuma gelmitir.
Bu adan bakldnda; yeni medya iletiimde
etkileimi artran, iletileri saysal bir biime getiren ve
herkesin kolayca eriebilecei ortamlar olarak
tanmlanabilir.
Yeni medya aralar ile yaplan iletiime de sanal
iletiim ad verilmektedir.