You are on page 1of 10

Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Objektif

Konstruk : Pengetahuan

Arahan : Pilih kata seru yang sesuai untuk mengisi tempat kosong.

1. _________, kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas!

A Amboi C Aduhai

B Syabas D Nah

Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Objektif

Konstruk : Kefahaman

Arahan : Pilih kata seru yang sesuai untuk mengisi tempat kosong.

2. ______________ tuan hamba, lepaskanlah hamba ! Hamba tidak bersalah.

A Aduhai

B Hai

C Eh

D Wahai
Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Objektif

Konstruk : Aplikasi

Arahan : Pilih kata seru yang sesuai untuk mengisi tempat kosong.

Soalan 3 berdasarkan gambar 1

Gambar 1

3. ________, hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya.

A Hai C Wah

B Amboi D Eh
Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Objektif

Konstruk : Analisis

Arahan : Pilih ayat-ayat yang menggunakan kata seru yang betul.

4. A Aduh, beraninya dia menentang ketuanya!

B Oh, sanggup engkau tinggalkan ibumu di kampung!

C Cis, itu alasannya saja untuk tidak ke sekolah!

D Aduhai, murah betul kuih-muih yang dijual di sini!

Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Objektif

Konstruk : Sintesis

Arahan : Pilih ayat-ayat yang menggunakan kata seru yang betul.

5. I Eh, tinggallah di sini barang sehari dua lagi!

II Aduh, sakitnya kakiku! Siapakah yang membuang serpihan kaca di sini?

III Hai, Edrina! Bila kamu balik dari Johor Bahru?

IV Wah, rupa-rupanya kamulah yang membocorkan rahsia kami!

A I, II dan III sahaja C II, III, dan IV sahaja

B I, III dan IV sahaja D I, II, III, dan IV sahaja


Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Objektif

Konstruk : Penilaian

Arahan : Pilih jenis ayat yang betul.

6. Eh, datuk dan nenek rupa-rupanya yang datang!

A ayat silaan

B ayat seruan

C aayat tanya

D ayat perintah

Arahan : Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.

7. A Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya! kata Emilia kepada Nora.

B Eh, kamu belum tidur lagi rupanya! kata Emilia kepada Nora.

C Eh, kamu belum tidur lagi rupanya, kata Emilia kepada Nora.

D Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya, kata Emilia kepada Nora
Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Subjektif

Konstruk : Pengetahuan

Arahan : Tuliskan BETUL atau SALAH bagi pernyataan yang berikut.

1. Aduh, aku digigit kerengga! ( )

2. Eh, ambillah duit ini untuk berbelanja! ( )

3. Hai, pergi kamu dari sini! ( )

4. Wah, cantik sungguh pemandangan di sini! ( )

5. Nah, terimalah tikamanku ini! ( )

6. Eh, murid-murid, ingatlah akan nasihat saya tadi! ( )

7. Cis, sombongnya orang itu! ( )

8. Nah, inilah peluang yang kita nanti-nantikan! ( )

9. Hai, baru aku sedar akan kesilapanku ini! ( )

10. Amboi, kamu pun ada di sini! ( )


Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Subjektif

Konstruk : Kefahaman

Arahan : Garisi kata seru yang betul dalam ayat-ayat di bawah.

1. ( Hai, Nah ), terimalah tikamanku ini!

2. ( Cih, Wah ), cantik lukisan ini!

3. ( Aduhai, Aduh ), malang sekali anak-anak yatim itu!

4. ( Wahai, Eh ), kamu rupanya yang berada di sini!

5. ( Cis, Hai ), lama sungguh kita tak berjumpa!

6. ( Ah, Wah ), aku tidak peduli lagi!

7. ( Amboi, Ah ), cantiknya burung merak it!

8. ( Cis, Wahai ), berani engkau menentang aku! kata Demang.


Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Subjektif

Konstruk : Aplikasi

Arahan :Lengkapkan ayat di bawah dengan kata seru yang sesuai.

Wahai Oh Wah Eh Hai

Aduhai Ah Nah Amboi Cis

1. _____________, kecewanya kami apabila mendengar keputusanya itu!

2. _____________, teman janganlah kamu bertindak begini!

3. ____________, sudah masak rupa-rupanya buah rambtan itu!

4. ____________, inilah yang kauidam-idamkan selama ini!

5. ____________, datang juga engkau ke sini!

6. ____________, kamu sudah berkereta sekarang! kata Mohan kepada Azura.

7. ____________, berani engkau menentang aku! kata Dollah.

8. _____________, malang sungguh nasib kanak-kanak di bumi Palestin itu!


Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Subjektif

Konstruk : Analisis

Arahan : Lengkapkan ayat di bawah dengan kata yang sesuai.

1. _____________, mahalnya _________ di kedai ini!

2. _____________, lama kita tidak ___________! kata Nita kepada kawaannya

3. _____________, sakitnya ____________ aku! kata datuk.

4. _____________, sungguh cantik ___________ ciptaan pereka muda itu!

5. _____________, kamu masih ______________! Mengapa tidak pergi lagi?

6. _____________, baru pakcik _____________! Kamu ini anak Pak Ismail.

7. _____________, tinggi sungguh _______________ yang baru dibina itu!

8. _____________, anakku, ingatlah ____________ ibu ini!


Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Subjektif

Konstruk : Sintesis

Arahan : Berdasarkan situasi yang diberikan, bina ayat yang menggunkan kata seru yang betul.

1. Nina terkejut akan kedatangan mak ciknya dari kampung.

___________________________________________________________________

2. Qistina kagum akan kecantikan bakul-bakul rotan anyaman nenek Tania.

___________________________________________________________________

3. Nasir menolak ajakan kawannya ke sesuatu tempat dalam keadaan marah.

__________________________________________________________________

4. Alice memberikan majalah ini kepada adiknya dalam keadaan marah.

___________________________________________________________________

5. Puan Dahlia menasihati anak-anak supaya rajin belajar.

__________________________________________________________________
Tajuk : Ayat Seruan

Tahun :4

Jenis : Subjektif

Konstruk : Penilaian

Arahan : Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

1. wah kami tidak menyangkka bahawa kamu akan menang dalam pertandingaan bahas itu

___________________________________________________________________

2. amboi baru terpilih mewakili pasokan sekolah sudah sombong sindir norman

_____________________________________________________________________

3. eh duiit RM10.00 siapakah tuan punya duit ini tonya roslin

__________________________________________________________________

4. eh kamu belom tidur lagi rupenya kata emilia kepada nora

___________________________________________________________________

5. wah cantiknya rumah baharo encik ramli yang terletak di kawasan lapeng itu

____________________________________________________________________