You are on page 1of 6

. .

. .
(, 29 - 31 2017)
***

,
. ,
,
,
,
,

,
, ,
, .1


, ,
, ,

.
,
,

,
.
(. 5, 18).

1 , , , ,
, 2012, , . 736, .13-25.
1

Z:\Total\2017\Taxidia 2017\Episkepsis ATP eis Athinas 01.-02.11.2017\omilia atp kata tin 2 diethni diaskepsi ton
athinon.doc

,

,
.
,

, , ,
,
, ,
.

,
. , ,

, ,
.
.
, ,


:
, .
, ,
, , .
, ,
,

, ,

, ,
,

.
,
, ,
2

Z:\Total\2017\Taxidia 2017\Episkepsis ATP eis Athinas 01.-02.11.2017\omilia atp kata tin 2 diethni diaskepsi ton
athinon.doc
, ,
.
,

.
.

***

,

,

, ,
, ,
,
.

,
, ,
,

, ,
, , ,
, ,

,
, , ,
.
,
,
,

. ,
,

Z:\Total\2017\Taxidia 2017\Episkepsis ATP eis Athinas 01.-02.11.2017\omilia atp kata tin 2 diethni diaskepsi ton
athinon.doc

, .
,

,
,
(. ',26). , ,
,
: ,
.
, .
: ,
.
, , 1872,
, 2016,
, ,
, ,
, , ,
,
.


,
,
.
' 2015,
. ;
.
,
.
, ,
. ,

,

,
4

Z:\Total\2017\Taxidia 2017\Episkepsis ATP eis Athinas 01.-02.11.2017\omilia atp kata tin 2 diethni diaskepsi ton
athinon.doc
.


., . , ,
,
.. , ,

, , .

, ,
,
, , .

,
,
, ,


, .
, ,


,
, ,


. ,
,
,
, ,

5

Z:\Total\2017\Taxidia 2017\Episkepsis ATP eis Athinas 01.-02.11.2017\omilia atp kata tin 2 diethni diaskepsi ton
athinon.doc
, ,
.
,

.


,

.

Z:\Total\2017\Taxidia 2017\Episkepsis ATP eis Athinas 01.-02.11.2017\omilia atp kata tin 2 diethni diaskepsi ton
athinon.doc