You are on page 1of 15

XadeProfes

Instalacin e manual de
usuario
CONTROL DE VERSINS E DISTRIBUCIN

XADEPROFES_guiaInstalacionManu
NOME DOCUMENTO: al VERSIN: 01.00
COD. DOCUMENTO:
ELABORADO POR: Equipo desenvolvemento xade DATA: 21/11/2014
VALIDADO POR: DATA:
APROBADO POR: DATA:

REXISTRO DE CAMBIOS
Versin Causa da nova versin Data de
aprobacin
01.00 Creacin do documento 21/11/2014

LISTA DE DISTRIBUCIN (opcional)


Nome Nmero de copia rea/Centro/Localizacin

CLUSULA DE CONFIDENCIALIDADE
Este documento es propiedad de la Amtega (Axencia para a Modernizacin Tecnolxica de Galicia).
Deber utilizar dicho material exclusivamente para los servicios que fueron acordados con la Amtega y que requieren
necesariamente de su utilizacin. Est prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo, de los contenidos de
este documento para cualquier uso no acordado con la Amtega.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 2 de 15
ndice
1.Introducin.................................................................................................................................................. 4
1.1.Principais caractersticas de XadeProfes............................................................................................. 4
2.Instalacin e configuracin......................................................................................................................... 5
2.1.Instalacin en sistemas Windows......................................................................................................... 5
2.2.Acceso aplicacin en Windows......................................................................................................... 7
2.3.Instalacin nun sistema Linux.............................................................................................................. 8
3.Pantalla de acceso a XadeProfes............................................................................................................. 10
4.Pestana de cualificacins.......................................................................................................................... 11
5.Erros mostrados....................................................................................................................................... 15

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 3 de 15
1. Introducin

Esta gua contn informacin do seu interese, xa que describe as operacin bsicas con XadeProfes,
unha nova ferramenta posta a sa disposicin pola Xerencia de Proxectos de Educacin, dependente da
rea de Solucins Tecnolxicas Sectoriais pertencente Axencia para a Modernizacin Tecnolxica de
Galicia (AMTEGA) en colaboracin coa Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria.

1.1. Principais caractersticas de XadeProfes


Permite poer sinxelamente as notas dos seus alumnos nas avaliacins.

Esas notas podern verse inmediatamente no Xade.

Ao entrar realzase unha precarga das cualificacins xa existentes.

Para utilizala son necesarios o seu usuario e contrasinal que usa normalmente para acceder
aplicacin do Xade.

Aplicacin multiplataforma: funciona en Windows e Linux.

Cada profesor pode rexistrar as cualificacins dos alumnos aos que imparta algunha materia.

Os titores poden rexistrar e modificar as cualificacins de calquera alumno do seu grupo.

Director, secretario e usuarios pertencentes ao Perfil predefinido de acceso total podern


rexistrar e modificar cualificacins de calquera alumno do centro.

Ampliar as sas funcionalidades para permitir tamn a introducin de faltas.

Est prevista a vindeira aparicin unha versin para dispositivos mbiles.

Se vostede atopa algn problema no funcionamento desta ferramenta, ou ten algunha suxestin respecto
ao seu funcionamento, por favor, comunquese coa UAC a travs do numero de telfono 881 997 701 en
horario 08:00 a 20:00 de luns a venres ou utilice o correo electrnico uac@edu.xunta.es.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 4 de 15
2. Instalacin e configuracin
En caso de precisar axuda por favor chame a UAC, onde o guiarn durante todo o proceso de instalacin.

En primeiro lugar debe baixar o arquivo de instalacin de XadeProfes axeitado para o seu sistema
operativo dende os servidores da Consellera. Para facelo deber dirixirse ruta Utilidades>XadeProfes.

2.1. Instalacin en sistemas Windows


SO USUARIOS WINDOWS XP: Se no seu equipo ten a versin Windows XP debe realizar un paso a
maiores, debe de descargar un XadeProfesInstalador.zip, unha vez descargado descomprimao e siga co
proceso tal como se redacta a continuacin.

USUARIOS WINDOWS XP e WINDOWS 7/8:


Cun explorador prema das veces na icona do arquivo de instalacin.

Marque os dous cadrios que lle aparecen e prema en Next,

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 5 de 15
Seguidamente debe escoller a carpeta de destino onde se instalar o XadeProfes, prema en Install

Pode aparecer unha destas das pantallas, en calquera caso prema en Close

Pode aparecer esta fiestra, ou ben...

... ou ben, pode aparecer esta

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 6 de 15
2.2. Acceso aplicacin en Windows
Unha vez instalada, chega o momento de executala por primeira vez, pode facelo a travs de tres camios
distintos e excluntes entre si:

Opcin 1: No escritorio, prema das veces


na icona da aplicacin

Opcin 2: A travs do men de aplicacins de Windows, prema en XadeProfes e de novo en


XadeProfes

Opcin 3: A travs do inicio rpido da barra de tarefas

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 7 de 15
2.3. Instalacin nun sistema Linux
Obtea o XadeProfes.deb dos servidores da Consellera, obtido desde a ruta Utilidades>XadeProfes e
prema para instalalo.

Prema no XadeProfes.deb
A seguir aparcelle o instalador de paquetes, prema en Install Package

Prema en Install Package

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 8 de 15
Ten que sarlle unha fiestra coma esta

Neste punto no lanzador de aplicacins, dentro do men Educacin aparecer un XadeProfes. E pode
premer nel para executar a aplicacin.

En caso de que por algn motivo non lle apareza no lanzador, pode acceder no directorio no que se
instalou o .deb que /usr/bin/xadeprofes, premer en XadeProfes e/ou crear un acceso directo para esa
aplicacin.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 9 de 15
3. Pantalla de acceso a XadeProfes
En calquera caso, sexa Linux ou Windows o resultado de executar a aplicacin o que se amosa:

No recadro de Nome de usuario/a: introduza o seu nome de usuario.

No recadro de Contrasinal: introduza o contrasinal de usuario.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 10 de 15
4. Pestana de cualificacins
Se fixo as operacins anteriores correctamente, abrirase unha pestana nova, a de cualificacins, na que
se centralizarn tdalas operacins para cualificar os alumnos.

Imos explicar os campos que aparecen:

Usuario: amsase o usuario co se que conectou a XadeProfes.

Data: amsase a data actual.

Ano acadmico: amsase a convocatoria na que se rexistrarn as cualificacins

Centro: aqu escollemos o centro no que imos cualificar. Esto porque determinados usuarios poden
cualificar en centros distintos. Unha vez escollido o centro, crgase o seguinte recadro cos grupos aos que
ten acceso o usuario/profesor.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 11 de 15
Grupo: aqu escollemos o grupo que imos cualificar

Avaliacin: escollemos a avaliacin na que queremos cualificar

Materia: escollemos a rea, mbito, materia, mdulo, unidade, criterio.. que queremos cualificar. Cando
se escolle unha materia automaticamente crganse os alumnos matriculados nesa materia. Pode
ocorrer que vostede sexa un profesor de Matemticas, e por erro escolle Lingua galega, non se preocupe,
XadeProfes, non lle vai a amosar ningn alumno, para non permitirlle cualificar alumnos que non son
seus.

Cadro de avaliacin

Cadro de materias

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 12 de 15
Este un exemplo ficticio, con cualificacins irreais, de alumnos imaxinarios dun centro real. Estamos
ante un IES, dun grupo de ciclos formativos, cando escollemos no recadro de avaliacins de despois no
recadro de materias, aparecen automaticamente as notas que estn actualmente cargadas no Xade para
ese grupo/materia/avaliacin.

Se hay notas gardadas previamente, amsanse na pantalla, en caso contrario aparecen en branco.
Fxese en que os resto dos combos aparecen deshabilitados, agora mesmo o que pode facer
poer/cambiar notas e premer o botn Gardar cualificacins ou ben premer o botn Cancelar
carga.

Ao premer Gardar cualificacins comezan as validacins das cualificacins, garda de notas en


Xade, e a auditora das operacins realizadas. De existir algn erro, aparecera unha fiestra aparte.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 13 de 15
Se por calquer motivo desexa non gardar as notas que est introducindo neste intre, basta con premer o
botn Cancelar carga, asi non se gardar nada e mostrarnse as notas previas cargadas en
operacins anteriores.

Unha nota importante, cando preme o botn de cancelar carga, os dous botns (gardar e cancelar)
mostranse deshabilitados, deste xeito debe cambiar de materia para poder seguir cualificando. Se quere
volver cualificar a mesma que cancelou, chega con escoller outra distinta e logo escoller a mesma do
principio.

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 14 de 15
5. Erros mostrados
Esta ferramenta efecta varias validacins das cualificacins introducidas, para iso fai unha serie de
operacins automticas e invisibles para o usuario/profesor, e informa do seu resultado. Normalmente
aparecen en forma de fiestras de erro e/ou de informacin. Estea moi atento, na meirande das situacins
reslvense cambiando as cualificacins, en caso de que non saiba como proceder, pase en contacto ca
UAC segundo se conta na introducin da presente gua. Lembre que sempre pode seguir cualificando a
travs do Xade.

Exemplo de erro, da pistas das validacins que se fixeron e non se pasaron.

Tea en conta que ao aparecer unha fiestra de erro similar anterior, non se garda nada en Xade.

Exemplo de que todo foi ben, e as cualificacins


foron gardadas correctamente

XADEPROFES_guiaInstalacionManual_v.01.01 Pxina 15 de 15