You are on page 1of 2

Name Contact Number Committed Received

S Thirumal -Pawn Jewellers 9443872392 10000 10000


S Pandeeswaran -BSNL 9442432227 3000 3000
M Mahindra Kumar 7358419998 2000 2000
R Jeyaganesh 9940515974 2000 2000
V Balaji 8973509565 2000 2000
T Vijayakumar 9087718403 2000 2000
P Subash chandrasekar 9600676665 2000 2000
V Nagaraj- Nagoor 9600030314 2000 2000
V Naveen 9677925727 2000 2000
N Sivakumar 9894170072 2000 2000
V Pandiyaraj 9159109539 1500 1500
M Sankar Ganesh 9047058185 1500 1500
9566990195
P Saraswathi Narayanan
9840680850 1500 1500
N Sugan Raj 8760421360 1000 1000
G Kanagaraj Number Not Available 1000 1000
G Muthuraj 8608614946 1000 1000
G Tamilselvam 8489071944 1000 1000
T Kamalakannan 8682919455 1000 1000
S Sivakumar 9629405092 1000 1000
V Murugaperumal 9486671101 1000 1000
V Palpandi 9843321454 1000 1000
N Ravikumar 9894133539 1000 1000
R Anburaj 7904928560 1000 1000
V Mareeswaran 7550167403 1000 1000
T Chinnaraj 9025513299 1000 1000
P Jeyaseelan 9843723018 1000 1000
K Ananthakunar 8300069635 1000 1000
K Sankar Ganesh 9944699503 1000 1000
R Marichamy 9629278893 1000 1000
G Marichamy 7904697067 1000 1000
G Karthi 9791717443 500 500
P Mahalingam 9787511865 500 500
P Manikandan 9751147818 500 500
G Ramamoorthy 9994472562 500 500
M Sundaramoorthy 9159269891 500 500
A Palanikumar 9894485203 500 500
K Manthiramoorthy - Hotel 9600223676 500 500
K Lakshmanaperumal - Auto 8098161545 500 500
S Selvam 8124353522 500 500
S Saravanan 8680915063 500 500
Ramachandran -Usilamani Number Not Available 500 500
N Nagendraperumal 9442608949 500 500
N Rameshkumar 8489470061 500 500
P Perumal 8099253836
M Suresh Kumar Number Not Available
M Satheesh Kumar 9003171770
S Ananthakumar 8189853857
S Rajesh Kannan 7339522582
R Pandi 9171605483 500
R Ramamoorthy 9941193122
M Muthuraj 7373072336
P Seenu Sugumaran 9566806064 500
B Prasanth 7810029608 100
B Vasanth 7094775042 100
O Thavaprakasm Number Not Available
O Azhaguraja 9600044540
O Rajaguru 9600066827
O Pasupathy 8220574731
S Manojarabi 8870174888
S Neelasan Rabi 9443561229 1000
A Perumal Number Not Available
LIC Thirumal Sons 9486497012
L Muthukumar -Mandela Number Not Available
V Manthira Kumar -Velavan Hotel 9790352233 1000
G Sankar 8610267442
G Suresh 9047275648
V Senthil Number Not Available
V Vinoth 9498183546
V Prabhu 7598259719
O Kanagaraj 8870651264 500
P Moorthy -Kerala 9489303634
A Murattukalai 7845799510
K Desiyavinayagaselvam 8248493007 1000
S Mugunthan Ceylon Number Not Available
S Kannan -Chennai 9840354958
Gurusamy- Thavudu 9751108990