You are on page 1of 2

LAMPIRAN

FOTO

Memanaskan aquades
0,7 g Al2(SO4)3 1,7 g K2SO4
hingga 80oC

Melarutkan 0,7 g Al2(SO4)3


Melarutkan 1,7 g K2SO4 Mencampurkan kedua
dengan 5 mL aquades
dengan 10 mL aquades larutan
80oC
Memindahkan campuran Mendinginkan pada suhu
ke dalam cawan kamar hingga terbentuk
penguapan hingga kristal