You are on page 1of 1

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA

Avaliao Diagnstica 3ano

Nome do Aluno: ____________________________________________Data: ____/____/____

De acordo com as cores pedidas, pinta o desenho a lpis de cor.


Pinta os restantes espaos a teu gosto.

Aluno(a): _________________________________________________________

Data: ____/____/____ Professor(a): ____________________________