You are on page 1of 7

SMK PERMATA JAYA, RENGIT, BATU PAHAT,JOHOR.

2017
UJIAN PENILAIAN FEB TAHUN 2017

NAMA PELAJAR KELAS


KERTAS PEPERIKSAAN BAHASA CINA TINGKATAN 1
2 JAM

1.
2.
3.


34%

A 10

10

1. B
1.
A
B
C
D

2. A
1
2.

A B C D

3.C
3.

A B C D

4. 4.C

A B C D

5. 5.B


A B C D

6. 6.B

A
B
C
D

7. 7.D

A
B
C
D

8. 8.C

A 1995
B

2
C
D

9. 9.B
A
B
C
D

10. 10.A
A
B
C
D

B
1. 6%
a. .
b.
c. ( )
d. ( )
e. ( )
f. ( )

2. 5%

2. yn zh
a. d.
h ch
b. e.
g
c.

3
3. 2%

a. sheng
b. cheng

4. 2%

a. bu
b. yi

5. 4%

a.
b.
c.
d.

6. 2%

a.
b.

7. 1%
b
a.
b.

4
c.
d.

8. 2%


[20%]

1. 3
2. 3
3. C 1
4. 3
5.
5%
+5

30
14

16

;?


?
?

21
200

6
1.
2.
3.