PEMERINTAH KOTA TUAL

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS UN
Jl. Soekarno Hatta No. 02 tlp. (0916)22365

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UN
Nomor :
TENTANG
INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS
KEPALA PUSKESMAS
Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan klinis perlu ditetapkan
indicator mutu layanan klinis;
b. Bahwa untuk menjamin peningkatan mutu layanan klinis pasien perlu
dilakukan pengukuran terhadap indicator mutu layanan klinis;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b perlu menetapkan keputusan
kepala puskesmas tentang indicator mutu layanan klinis
Mengingat :
a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang praktek kedokteran;
b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
c. Keputusan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor
128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kewajiban Dasar Puskesmas
d. Keputusan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor
129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Di Rumah
Sakit;
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor
1691/MENKES/PER/VIII/2001 Tentang Keselamatan Pasien;

M. SKM NIP. L. ORAPLEAN.19690512 198911 2 003 . MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Puskesmas Un Tentang Indicator Mutu Layanan Klinis Kesatu: Menentukan indicator mutu layanan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. maka akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinuya Ditetapkan di Tual Pada Tanggal : Kepala Puskesms Un DINA.