Cetak

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2017)
(SEKOLAH RENDAH)

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELAS
SEKOLAH : SK NANGA MACHAN
PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2
DARJAH : D4
Bilangan Calon Mengikut Kategori
Bil Calon Peratus
Kelas Sekurangnya Tidak Hadir Bil Calon GPS kelas
Daftar Semua A Semua E Menguasai
1B 1C 1D 1E 1T Semua ABCD E
4_BIRU 20 0 0 0 5 15 0 0 0 5 15 25.00 % 3.61
4_MERAH 17 0 0 0 0 16 1 8 1 0 16 0.00 % 4.69
JUMLAH 37 0 0 0 5 31 1 8 1 5 31 13.51 % 4.09

Nota
Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.