SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GADONG, BEAUFORT

BORANG PENGHAKIMAN
PERTANDINGAN BERCERITA
NAMA PESERTA : ________________________________ GILIRAN PESERTA : ________ TAJUK CERITA : ______________________________________

KRITERIA 1 2 3 4 5 ULASAN

LEMAH SEDERHANA BAIK AMAT BAIK CEMERLANG

TEKNIK PERSEMBAHAN 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

TEKNIK PERSEMBAHAN MENARIK DAN MEMIKAT
PENONTON,TENANG, MEYAKINKAN DAN GERAK GERI
BERSAHAJA

BAHASA DAN PERTUTURAN 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

BAHASA GRAMATIS, INTONASI YANG BETUL, SEBUTAN
JELAS DAN TEPAT

PENGHAYATAN CERITA 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20

MENGHAYATI DAN MENYAMPAIKAN CERITA DENGAN
LANCAR

INTERAKSI DENGAN AUDIENS 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15

IMPAK HUBUNGAN ANTARA PENCERITA DENGAN
AUDIENS PENGGUNAAN PANDANGAN MATA

MESEJ : NILAI DALAM CERITA 01 02 03 04 05

CERITA MENGANDUNGI UNSUR-UNSUR PENGAJARAN
DAN NILAI-NILAI MURNI SEJAGAT YANG SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN DAN TAHAP UMUR PESERTA

TEMPO PENCERITAAN : PERKEMBANGAN CERITA 0-1 2-3 4-5 6-7 8-10

SESUAI DENGAN JALAN CERITA (MENENTUKAN KLIMAKS
ATAU ANTIKLIMAKS SESUATU CERITA)

MENDATAR SEPANJANG PENCERITAAN DAN TIDAK BEREMOSI) MARKAH PENALTI (MAKSIMUM .10) KETUA HAKIM SAHAJA TANDATANGAN : ______________________________ UNTUK TINDAKAN URUS SETIA NAMA : ______________________________ JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 100 . BEAUFORT BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA KAWALAN SUARA 0-1 2-3 4-5 6-7 8-10 SESUAI MENGIKUTI JALAN CERITA (TIDAK MENJERIT. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GADONG.