Societatea cu răspundere limitată

Societatea cu răspundere limitată reprezintă o întreprindere fondată de persoane juridice şi
(sau) persoane fizice, care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei
activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi firmă, în baza actului de constituire. SRL este
persoană juridică.
Răspunderea: Societatea cu răspundere limitată poartă răspundere pentru obligaţiile asumate
cu întreg patrimoniul ei. Asociaţii societăţii poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii
numai în limitele valorii cotelor care le aparţin.
Nr. De asociați: Societatea cu răspundere limitată poate fi înfiinţată şi de o singură persoană
juridică sau fizică. In societăţile cu răspundere limitată numărul asociaţilor nu poate fi mai mare
de 50.
Documente de constituire: Pe lângă prevederile art. 108 alin 1 din Codul Civil,în mod special la
societatea cu răspundere limitată,în actul de constituire,trebuie să se indice,conform art. 146 CC:
a. Cuantumul capitalului social (minimum 5400 lei)
b. Valoarea nominală a participărilor
Societatea cu răspundere limitată are denumire deplină şi poate avea denumire abreviată.
Denumirea deplină şi cea abreviată trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate cu
răspundere limitată” sau abrevierea “S.R.L.”
Taxe: Taxa pentru înregistrare – 250 lei (urgenţă 500 lei)
Perfectarea documentelor de constituire – 108 lei (urgenţă 216 lei)
Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 108 lei
Verificarea denumirii – 39 lei
Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei, pentru 6 luni – 100 lei
Extras din Registru - 126 lei
Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat - 54 lei
Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie - 15 lei
Ştampila - 226 lei + 9 lei + 15 lei .