You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA KELAB BOLA JARING 2017

TARIKH: 21 JUN 2017


MASA: 2:50 3:30 PETANG
TEMPAT:
KEHADIRAN: SEMUA AHLI KELAB BOLA JARING
TURUT HADIR: 1. JUSNIZA BINTI SPAWI
2. KIU SU NA
3. CHANG CHIEW LING
4. SITI NORMAZILLA

1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan mengucapkan ribuan terima kasih dan
mengalu-alukan kehadiran guru penasihat dan murid-murid.
1.2 Beliau memperkenalkan guru-guru penasihat kelab yang akan sama-sama
membantu dalam melaksanakan aktiviti kelab dan kerjasama murid-murid
diharapkan agar dapat melicinkan perjalanan aktiviti yang dirancang.
1.3 Diminta kepada murid-murid agar dapat hadir pada setiap kali perjumpaan pada
masa dating.

Tindakan: Guru penasihat dan ahli

2. Perlantikan Jawatankuasa Murid


3.1 Mesyuarat bersetuju dengan perlantikan jawatankuasa murid seperti berikut:
Pengerusi:
Naib Pengerusi:
Setiausaha:
AJK:

3.2 Pengerusi mengucapkan tahniah kepada barisan murid yang dilantik sebagai
Ahli Jawatankuasa dan berharap agar mereka dapat menjalankan tugas denga sebaik-
baiknya sepanjang tahun ini.
Tindakan: Guru Penasihat dan semua ahli
3. Hal-hal lain
3.1 Pengerusi berharap kelab doktor muda dapat menjalankan aktiviti seperti yang
dirancang dengan sempurna dan mendaat kerjasama sepenuhnya daripada semua
ahli.
3.2 Pengerusi juga mengingatkan semua ahli mesti menjaga kesihatan dengan hadir ke
sekolah setiap hari agar menjadi contoh kepada murid-murid yang lain.
3.3 Pengerusi juga menasihati murid bersarapan pagi sebelum ke sekolah agar
bertenaga untuk memulakan pembelajaran sepanjang hari.

Tindakan: Guru Penasihat dan semua ahli

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.30 petang.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

__________________ ___________________
( ) (SIA SU LING)
SETIAUSAHA KELAB DOKTOR MUDA KETUA PENASIHAT KELAB DOKTOR MUDA