You are on page 1of 8

PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

1. THNG TIN V SN PHM V CNG TY

Tn sn phm : SikaGrout -212-11


M sn phm : 000000608563

Loi sn phm : rn

Khuyn ngh v hn ch khi s dng


s dng sn phm : Grouting mortar

Nh sn xut / Nh cung cp thng tin chi tit


Cng ty : Sika Limited (Vietnam)

a ch : Nhon Trach District


TUY HA INDUSTRIAL ZONE
Dong Nai Province 10000

in thoi : +8461560700

in thoi khn cp :

Telefax : +8461560699

2. THNG TIN V S NGUY HI

Phn loi theo GHS


n mn/kch ng da : Nhm 2

Tn thng mt nghim : Nhm 1


trng/kch ng mt

c tnh h thng ln c quan : Nhm 3 (H h hp)


mc tiu c th (Phi nhim
n l )

Thnh phn nhn theo GHS


Hnh cnh bo nguy c :

Li cnh bo : Nguy him

Cnh bo nguy him : H315 Gy kch ng da.


H318 Gy tn thng mt nghim trng.
H335 C th gy kch ng h hp.

Cc lu phng nga : Bin php phng nga:


P261 Trnh ht bi/ khi/ kh/ sng/ hi/ bi nc.
P264 Ra sch da tht k sau khi thao tc vi ho cht.

1/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

P271 Ch s dng ngoi tri hoc khu vc c s thng


thong tt.
P280 eo gng tay bo h/ bo v mt/ bo v mt.
Bin php ng ph:
P302 + P352 NU TIP XC LN DA: Ra bng nhiu nc
v x phng.
P304 + P340 + P312 NU HT PHI: Chuyn nn nhn ra ni
thong kh v gi ngh ngi t th thoi mi. Gi ti TRUNG
TM CHNG C/ bc s nu bn cm thy khng khe.
P305 + P351 + P338 + P310 NU BAY VO MT: Ra cn
thn bng nc trong mt vi pht. Tho b knh p trng nu
c v d lm. Tip tc ra. Gi ngay cho TRUNG TM
CHNG C hoc bc s.
P332 + P313 Nu xy ra hin tng kch ng da: Tm kim s
t vn/ chm sc y t.
P362 Ci b qun o b nhim ho cht v git sch trc khi
ti s dng.
Lu tr:
P403 + P233 Lu tr ni c s thng thong tt. Gi thng
cha lun ng kn.
P405 Phi kha cn thn khi lu tr.
Vic thi b:
P501 Tiu hy thnh phn bn trong/ thng cha ha cht ti
c s x l cht thi tiu chun.

Cc nguy c khc khng c trong GHS


c bit l cha xy ra.

3. THNH PHN/ THNG TIN V CC THNH PHN

Cht Gy/Hn hp : Hn hp

Thnh phn nguy him


Tn ha hc S CAS Nng (%)
quartz (SiO2) 14808-60-7 >= 40 - < 60
Cement 65997-15-1 >= 30 - < 40
calcium sulfate 7778-18-9 >= 1 - < 1,5

4. BIN PHP S CU V Y T

Li khuyn chung : Di chuyn ra khi khu vc nguy him


Tham vn bc s.
a phiu d liu an ton ho cht ny cho bc s chm sc.

Trng hp tai nn tip xc : Di chuyn ra ni c khng kh trong lnh.


theo ng h hp Hi kin bc s sau khi tip xc nhiu.

Trng hp tai nn tip xc : Ngay lp tc ci b qun o v giy b nhim.


trn da Ra sch bng x bng v tht nhiu nc.
Nu cc triu trng vn cn, hy gi bc s.

Trng hp tai nn tip xc : Mt lng nh bn vo mt cng c th gy m hoc tn


theo ng mt thng m khng th phc hi.

2/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

Trong trng hp tip xc vi mt, ngay lp tc ra mt


bng nhiu nc v hi kin bc s.
Tip tc ra mt trn ng n bnh vin.
G b knh p trng.
M rng mt khi ra.

Trng hp tai nn theo : Xc ming bng nc v sau ung tht nhiu nc.
ng tiu ha Ngay lp tc gy nn v gi bc s.
Khng cho ung sa hoc cc ung c cn.
Khng a bt c ci g vo ming nn nhn b bt tnh.

Cc nh hng v triu : cc nh hng gy kch ng


chng quan trng nht, biu Ho
hin cp tnh v biu hin Ri loi h hp
chm Chy nc mt qu nhiu
Vim da
xem chng 11 bit thm thng tin chi tit v nh hng
sc khe& cc triu chng
Gy kch ng da.
Gy tn thng mt nghim trng.
C th gy kch ng h hp.

Lu i vi bc s iu tr : iu tr theo triu trng.

5. BIN PHP X L KHI C HA HON

Cc phng tin cha chy : S dng cc bin php cha chy ph hp vi hon cnh a
ph hp phng v mi trng xung quanh.

Cc sn phm chy nguy hi : Cha tng bit c cc sn phn gy n c hi

Cc phng php cu ha : Quy trnh chun dng trong chy n ha cht


c th

Thit b bo h c bit dnh : Trong trng hp ha hon, eo cc dng c th c nhn.


cho lnh cu ha

6. BIN PHP PHNG NGA NG PH KHI C S C

Bin php phng nga c : S dng cc thit b bo h c nhn.


nhn, trang thit b bo h v Trnh ht bi.
quy trnh ng ph khn cp khng c php vo khi cha c trang b an ton

Cc bin php phng nga : C gng phng trnh cc vt liu i vo ng ng hoc


v mi trng ng nc.

Cc phng php v vt liu : Thu gom v tiu hu m khng to ra bi bn.


cha ng v lm sch. Gi trong cc bnh cha kn thch hp tiu hu.

7. YU CU V CT Gi

Li khuyn khi bo v khi : Trnh to ra bi. Cung cp ng x thng gi thch hp ti ni


chy n bi c to thnh.

3/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

Cc bin php phng nga : Khng c ht hi/bi.


s dng, thao tc an ton Trnh vt qu gii hn phi nhim ngh nghip cho php
(xem phn 8).
Khng ha cht ri vo mt, ln da, hoc qun o.
V bo h c nhn, xem phn 8.
Cm ht thuc, n ung ti khu vc s dng.
tun theo cc tiu chun khi x l cc sn phm ha cht

Cc iu kin lu gi an : Lu gi trong bnh cha ban u.


ton ti ni thng gi tt.
Quan st cc cnh bo ghi trn nhn.
Lu tr theo cc quy nh ca a phng.

8. KIM SOT PHI NHIM V YU CU V BO H C NHN

Cc thnh phn c cc thng s cn kim sot ti ni lm vic


Thnh phn S CAS Loi gi tr Cc thng s C s
(Dng phi kim sot / Nng
nhim) cho php
quartz (SiO2) 14808-60-7 TWA (Bi ht 0,025 mg/m3 ACGIH
ht phi qua (Silica)
mi v
ming)
Cement 65997-15-1 TWA (Bi ht 1 mg/m3 ACGIH
ht phi qua
mi v
ming)
calcium sulfate 7778-18-9 TWA (Bi ht 10 mg/m3 ACGIH
ht phi qua (Canxi)
phi)
Thit b bo h c nhn
Bo v h hp : S dng thit b bo v ng h hp tr khi c h thng
thng gi ni b ph hp hoc vic nh gi chng t rng
s tip xc nm trong gii hn phi nhim xut.
Loi b lc cho mt n phi ph hp vi nng nhim ti
a (kh/hi/aeroson/ht) c th xut hin khi thao tc vi sn
phm. Nu vt qu nng ny phi dng b dng c th
c nhn..

Bo v tay : s dng gng tay khng ha cht, khng thm trong sut qu
trnh thao tc vi cc sn phm ha cht

Bo v mt : phi s dng knh mt an ton khi nh gi ri ro cho thy


iu ny l cn thit

Bo v da v c th : Chn bo h theo loi, nng v lng cc cht nguy


him theo tng ni lm vic c th.

Cc bin php v sinh : X l theo cc bin php an ton v sinh cng nghip.
Khng c n hoc ung khi s dng.
Khng ht thuc khi s dng.
Ra tay trc khi ngh gii lao v vo cui ngy lm vic.

4/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

9. C TNH L HA CA HA CHT

Trng thi : bt

Mu sc : mu xm

Mi c trng : khng mi

Ngng mi : cha c d liu

pH : Khng p dng c

im/khong nng chy / : cha c d liu


im ng

im si/khong si : cha c d liu

im chp chy : Khng p dng c

T l ha hi : cha c d liu

Kh nng bt chy (cht rn, : cha c d liu


kh)

Gii hn trn ca chy n : cha c d liu

Gii hn di ca chy n : cha c d liu

p sut ha hi : cha c d liu

T trng hi tng i : cha c d liu

Mt : Khong 2,2 g/cm3 (25 C (25 C) ())

Mt ln : Khong 1.470 kg/m3

ha tan
Tnh tan trong nc : cha c d liu

ha tan trong cc dung : cha c d liu


mi khc

H s phn tn: n- : cha c d liu


octanol/nc

Nhit t bc chy : cha c d liu

Nhit phn hy : cha c d liu

nht
nht, ng lc : cha c d liu

nht, ng hc : Khng p dng c

5/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

Trng lng phn t : cha c d liu

Hm lng hp cht hu c : cha c d liu


d bay hi (VOC)

10. MC N NH V KH NNG PHN NG CA HA CHT

Kh nng phn ng : Khng phn ng nguy him no c bit n trong iu kin


s dng thng.

Tnh n nh ha hc : Sn phm ny n nh v mt ha hc.

Kh nng xy ra phn ng : n nh trong cc iu kin lu tr c ngh.


nguy him

Cc iu kin cn trnh : cha c d liu

Cc vt liu xung khc : cha c d liu

11. THNG TIN V C TNH

c tnh cp
Khng c phn loi da trn thng tin c sn.
Thnh phn:
calcium sulfate:
c tnh cp theo ng : LD50 ng ming (Chut): > 5.000 mg/kg
ming

n mn/kch ng da
Gy kch ng da.
Tn thng mt nghim trng/kch ng mt
Gy tn thng mt nghim trng.
Kch thch h hp hoc da
Nhy cm vi da: Khng c phn loi da trn thng tin c sn.
Nhy cm vi h hp: Khng c phn loi da trn thng tin c sn.
Bin i t bo gc
Khng c phn loi da trn thng tin c sn.
Tnh gy ung th
Khng c phn loi da trn thng tin c sn.
c tnh i vi sinh sn
Khng c phn loi da trn thng tin c sn.
STOT - Tip xc mt ln
C th gy kch ng h hp.
STOT - Tip xc lp li
Khng c phn loi da trn thng tin c sn.

6/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

c tnh h hp
Khng c phn loi da trn thng tin c sn.

12. THNG TIN V SINH THI

c tnh sinh thi


cha c d liu
Tnh bn vng v phn hy
cha c d liu
Tim nng tch ly sinh hc
cha c d liu
Tnh bin i trong t
cha c d liu
Cc nh hng c hi khc

Sn phm:
Cc thng tin sinh thi khc : Cha c d liu cho sn phm ny.

13. YU CU TRONG VIC THI B

Cc bin php thi b


Cht thi t cn : Khng lm nhim bn cc ao nc, lung nc hoc h
thng mng rnh bi cc cht ho hc hoc cc thng cha
qua s dng
Gi n cho mt cng ty x l cht thi c giy php

Cc bao b nhim ho : Loi b cc thnh phn cn li.


cht Loi b nh i vi sn phm khng s dng.
Khng ti s dng cc thng cha rng.

14. THNG TIN V VN CHUYN

Quy nh Quc t
UNRTDG
Hng ha khng nguy him
IATA-DGR
Hng ha khng nguy him
M IMDG
Hng ha khng nguy him
Vn chuyn khi lng ln theo nh Ph lc II ca MARPOL 73/78 v lut IBC
Khng p dng cho sn phm khi c cung cp.

15. QUY NH PHP LUT PHI TUN TH

Cc quy nh/lut php v an ton, sc khe v mi trng c th i vi cht v hn hp


Danh mc cc tin cht v ha cht c ca Cng c : Khng p dng c
V kh Ha hc Quc t (CWC)

7/8
PHIU AN TON HA CHT

SikaGrout -212-11
Phin bn 1.0 S PHIU AN TON HA CHT: Ngy thng sa i, b sung gn
000000608563 nht: 2015/08/07

Lut Ha Cht s 06/2007/QH12 : quartz (SiO2)

16. THNG TIN CN THIT KHC

nh dng ngy thng : nm/thng/ngy

thng tin trong bng d liu an ton tng ng vi kin thc & kinh nghim ca chng ti ti
thi im cng b

8/8