ifE||l|^^^^■^■!

^Hj^B

|^^

fa■

^^L

^*P5 Jj

Wm

l^m

^^^|""

■^Rh

Jill

^^H

™W^^^

^B

^k

^P

■■■■■‫■■*■־־־‬
^BJBHftJ

*‫־־‬

!■■■■JB|p phpp1HjBhH

EfiGl3S3fiB
|^‫עמ‬

,‫גינת‬

‫גלי‬//

‫אנורואים‬
‫את עצתנו נתו‬

‫רובץ הוד‬
‫‪dn‬‬

‫תרצו‪ ,‬רונן‬

‫שובל‬

‫הוא‬

‫איש‬

‫תנועת‬

‫מרכז‬

‫אם לא תרצו‪ ,‬רונן שובל‬
‫ציוני‬
‫שנאבק בכל הדרכים נגדהאידיאולוגיה של‬
‫ארגוני השמאל ושל מה שהוא מכנה האליטה‬
‫הוא‬

‫האקדמית‬

‫״הצעד נגד‬

‫איש ימין‬

‫אוניברסיטת בן גודיון‬

‫היה חריג״‪ ,‬הוא מודה‪" ,‬אבל לא אמדנו להם‬
‫לפטר מרצים‪ ,‬הצגנו רק את הבעיה"‬
‫גלי גינת‪//‬צילום‪:‬‬

‫פלאש ‪90‬‬

‫תם‬
‫‪$DN2$‬שיצאתם‪ $DN2$‬נגד הקרן‬
‫אלא לכל‬

‫לימין‪,‬‬
‫תוקףלהגדיר עצמה כפונה‬
‫ום חמישי‪ ,‬שמונה בערב‪ .‬רונן שובל רליזם‪ ,‬חופש הביטוי וחופש אקדמי נזרקולחלל‬
‫_^‬
‫שפספס את‬
‫‪$TS1$‬תנו\<‪ $TS1$‬האוויר‪ ,‬ובעיקר היה ברור‪ ,‬גםלמי‬
‫העיניים‪ ,‬האיש שמאחורי תנו־‬
‫מי שהציונות יקרהללבו‪ .‬בדיקה‬
‫תכול‬
‫הקמפיין הקודם נגד הקרן החדשה‪ ,‬שיש פה‬
‫עת ״אם תרצו״‪ ,‬מגיע לכאב תאותת‬
‫‪ffirtr‬‬
‫\<‬
‫תנו\<‪$DN2$‬‬
‫והשתתפנו בישיבות ופורסמוגילויי דעת‪,‬‬
‫יותרמעלה כי׳׳אם תרצו״ כוללת בתוכה בעי־‬
‫‪$TS1$‬בעיקר‪$TS1$‬‬
‫מראה שאנחנו נגד הרפורמה‪ .‬תסתכלי ותראי‬
‫‪$DN2$‬בעיקר‪ $DN2$‬אנשי ימין‪ ,‬תורמים לה תומכים של הימין‬
‫קר‬
‫לזוז לשום מקום‪.‬‬
‫תנועה חדשה שלא מתכוונת‬
‫■) בהרצליה‪ ,‬שם אמורהלהתקיים עוד‬
‫הלוגושלנו מופיע בין הגופים‬
‫שגם‬
‫לפעילים הכי‬
‫מעט מסיבה‬
‫שמשתת־‬
‫‪$TS1$‬שמשתתפים‪$TS1$.‬‬
‫אם כך‪ ,‬לא מפתיע שחמישי בערב נתפס אצל הפוליטי וח״כים שמזוהים עם מפלגות הימין‬
‫‪S$1ST$‬ערומ‪$1ST$‬מורע־‬
‫‪S$2N‬ערומ‪$2ND$‬‬
‫^^^^‬
‫פים‪.‬‬
‫מתייצבים מאחוריה‪.‬‬
‫‪$TS1$‬ברחבי‪ $TS1$‬הפעילים כערב חג‪ ,‬כעור ניצחון קטן בדרך‬
‫בקמפוסים ברח־‬
‫‪$DN2$‬שמשתתפים‪ $DN2$.‬אני חושב שהעובדה שהחרדים לא משר־‬
‫‪$TS1$‬משרתים‪$TS1$‬‬
‫לים של התנועה‬
‫‪$DN2$‬משרתים‪ $DN2$‬בצבא היא שערורייה שאין כדוגמתה‪ ,‬וגם‬
‫שובל עצמו היה דובר התא הכתום באוניבר־‬
‫‪$TS1$‬באוניברסיטה‪$TS1$,‬‬
‫‪$DN2$‬ברחבי‪ $DN2$‬הארץ‪ .‬בינתיים המקום עדיין ריק‪ .‬לכיבוש הגדולולמיגורה׳׳פוסט־ציונות"‪,‬‬
‫בי‬
‫תים‬
‫סיטה‪,‬‬
‫כהגדרתם‪ .‬הרצל עם כוס הבירה בידו הסתכל‬
‫בהתנחלויות‬
‫‪$DN2$‬באוניברסיטה‪ $DN2$,‬שהתנגדלהתנתקות ותמך‬
‫העובדה שחלקם מרשים לעצמם לאלעמוד‬
‫על אחד הקירות ציטוטיםממגילת העצמאות‪,‬‬
‫על קיר אחר מעל הכניסה תמונתו הענקית של‬
‫שמתקצבים‬
‫בשטחי יהודה‪ ,‬שומרון ועזה ואף היה ברשימת‬
‫מהקיר במבט מהורהר‪.‬‬
‫בצפירה‪ .‬אני גם חושב שזו בעיה‬
‫היהודי״‪ ,‬אך הוא טוען כימעולם לא היה‬
‫תאודורהרצל‪ ,‬כשהוא אוחז בכוס בירה צונ־‬
‫‪$TS1$‬צוננת‪$TS1$‬‬
‫הליבה״‪.‬‬
‫מערכות חינוך שהורגות מתוכנית‬
‫״הבית‬
‫אז אפשר יהיה בקרוב לראות קמפיין של־‬
‫‪$TS1$‬שלבם‪$TS1$‬‬
‫במפלגה‪ .‬הוא חי היום עם אשתו ושני‬
‫המתרחש מתחתיו‪ .‬זה היה‬
‫נת‬
‫ילדיו‬
‫חבר‬
‫‪$DN2$‬צוננת‪ $DN2$‬וכמו מביט על‬
‫בחרדים‬
‫שגזית יטפל‬
‫בם‬
‫‪$DN2$‬שלבם‪ $DN2$‬נגד המוסדות החרדיים?‬
‫ולפעילים האחרים‪,‬‬
‫שבוע עמוס במיוחדלשובל‬
‫בהתנחלות אפרת‪ ,‬כמו גם מספר שלהתנועה‪,‬‬
‫״בעולם תיאורטי כן‪.‬בעולם המעשילא‪ .‬יש‬
‫״את בעדנו או‬
‫בעקבות מכתב ששלחו להנהלת אוניברסיטת‬
‫ארז תדמור‪.‬‬
‫נגדנו?״‪ ,‬הייתה השאלה הרא־‬
‫‪$TS1$‬הראשונה‪$TS1$‬‬
‫מוגבל‪ .‬בחרדים יש מי שמטפל‪ ,‬גבי‬
‫לי תקציב‬
‫ימנית׳׳‪ ,‬שובל ית־‬
‫‪$TS1$‬יתעקש‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הראשונה‪ $DN2$‬ששובלשאל‪.‬העולםאצלו מתחלקלשנ־‬
‫‪$TS1$‬לשניים‪$TS1$:‬‬
‫שונה‬
‫בן גוריון בבאר שבע ובו ביקשו‪ ,‬לשון המכ־‬
‫‪$TS1$‬המכתב‪$TS1$,‬‬
‫״אם תרצו היא לא תנועה‬
‫‪$DN2$‬לשניים‪ $DN2$:‬ציונים ופוסט־ציונים‪ ,‬טובים ורעים‪ ,‬כו־‬
‫‪$TS1$‬כוחות‪$TS1$‬‬
‫יים‪:‬‬
‫ובסילבוסים‬
‫במרצים‬
‫‪$DN2$‬המכתב‪" $DN2$,‬לתקן את ההטיה‬
‫תב‪,‬‬
‫גזית‪,‬למשל‪ .‬הסכנה הכיגדולה זה לא החרדים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬יתעקש‪ $DN2$‬לאורך כל הראיון‪ .‬״הכל התחיל בכלל‬
‫עקש‬
‫‪$DN2$‬כוחות‪ $DN2$‬האורמול כוחות החושד‪ .‬ביום חמישי הוא‬
‫ימנית‬
‫כמענהאידיאולוגי‬
‫חות‬
‫הציונות׳׳‪.‬‬
‫לפוסט־ציונות‬
‫בחוג לממשל‬
‫הם לא מאיימים על‬
‫ופוליטיקה לאחר שמחקר שער־‬
‫‪$TS1$‬שערכו‪$TS1$‬‬
‫באוניברסיטה שעשה צבא מאיים‬
‫מרצה‬
‫‪$DN2$‬שערכו‪$DN2$‬העלה כי מבין‬
‫כו‬
‫שמבקשתלהקים פה תיאוקרטיה ורואה בציו־‬
‫‪$TS1$‬בציונות‪$TS1$‬‬
‫חגג גם את יוםהולדתו ה־ ‪ 30‬הישראלי היפה‪,‬‬
‫חברי הסגל בחוג תשעה‬
‫בעיניך יותר מחרדי שלא מתגייס?‬
‫נות‬
‫בתקשורת‪ ,‬בעל תואר שני‪ ,‬נשוי‬
‫כפי שכונה‬
‫מחזיקים בדעות״פוםט־ציוניות״‪ ,‬כפי שאבחנו‬
‫ומבקשת לספח את יהודה‬
‫‪$DN2$‬בציונות‪ $DN2$‬את כלהחולי‬
‫"יש לנו שלושה רבדים‪ :‬העם‪,‬הפוליטי־‬
‫‪$TS1$‬הפוליטיקאים‪$TS1$‬‬
‫מיליון תושביה‪.‬‬
‫ושומרון על שני‬
‫חילוני מרמת השרון‪ ,‬בנו של היזם‬
‫לשניים‪,‬‬
‫ואב‬
‫זאת שובל ואנשי ״אם תרצו"‪ .‬אם לא תעשה כן‬
‫קאים‬
‫שיצאתם נגדמ בקמפיין במו‬
‫לא ראיתי‬
‫האוניברסיטה‪,‬הודיעו אלה כי בכוונתםלפנות המיליונר אדוארדושובל‪ ,‬למד בבית הספר‬
‫‪$DN2$‬הפוליטיקאים‪$DN2$‬והאליטה‪ .‬האליטות הפנו עורףלחזון‬
‫באוניברסיטאות מייצרים אליטה‪,‬‬
‫הדמוקרטי ביפו וסיים בתיכון רוטברג ברמת‬
‫הציוני‪.‬‬
‫שעשיתפ עם הקרן החדשה‪.‬‬
‫ליידע אותם על המצב‬
‫לתורמי האוניברסיטה‪,‬‬
‫החרדי לא מאיים על המפעל הציוני‪ ,‬כי הוא‬
‫״האיום מימין הוא איום‬
‫מבוססת‬
‫תורת‬
‫תרומותיהם‬
‫ולהציע להםלהעביר את‬
‫אינטלקטואלי מאוד‬
‫הספר‬
‫השרון‪.‬‬
‫בחוג‬
‫על‬
‫התנועה‬
‫נשאר‬
‫כשכמה רבנים‬
‫מניפסט‬
‫שכתב ״אם תרצו‬
‫בשוליים‪ .‬ולמה זה נראה לי מסוכן?‬
‫משמעותי‪ ,‬אבל מעשית זניח‪.‬‬
‫לציונות המתח־‬
‫‪$TS1$‬המתחדשת׳׳‪$TS1$,‬‬
‫לחשבון בנאמנות עורךדין‪.‬‬
‫כאשר‬
‫כותבים את ספר ׳תורתהמלך׳כולם מתקומ־‬
‫לפוסט־ציונות הדתית‪.‬‬
‫‪$DN2$‬המתחדשת׳׳‪ $DN2$,‬שנכתב בתגובה‬
‫דשת׳׳‪,‬‬
‫השורה התחתונה במכתב הייתה ברורה‪ :‬תת־‬
‫‪$TS1$‬תתיישרו‪$TS1$‬‬
‫‪$TS1$‬מתקוממים‪ $TS1$‬פוליטיקאים הם עבדים של רעיונות‪.‬‬
‫עליהם‪ ,‬לא צריך אותנו בשבילזה״‪.‬‬
‫מים‬
‫‪$DN2$‬מתקוממים‪$DN2$‬‬
‫מאז שהפציעה התנועה היא מבקשתלהצטייר‬
‫‪$DN2$‬תתיישרו‪ $DN2$‬ימינה או שנבריח תורמים‪ .‬רעשגדול‬
‫יישרו‬
‫נוצרת אליטה שמניעה תהליך והרעיונות‬
‫מונוליטיים‪ ,‬נוצר מצב שבוהפוליטיק־‬
‫‪$TS1$‬הפוליטיקאים‪$TS1$‬‬
‫הם‬
‫אז אתה מגנה אותם?‬
‫כתנועת מרכז‪ ,‬ללא שיוך ימני‪ ,‬ומסרבת בכל‬
‫התעורר בעקבות המכתב‪ .‬מילים כמופלו־‬
‫‪$TS1$‬פלו''כולם‪$TS1$‬‬
‫אים‬
‫״ודאי‪ ,‬אבל אין שום משמעות לזה שיאם‬
‫‪$DN2$‬הפוליטיקאים‪ $DN2$‬העתידיים הם כבר עבדים של רעיונות‬
‫שמסוכנים להמשך הציונות"‪.‬‬
‫התקשורת תוקפת‬
‫תרצו׳ תגנה אותם כשכל‬
‫מדוקדקת‬

‫^‪/‬‬

‫צריכים להבין‬

‫‪$D‬פלו''כולם‪$DN2$‬‬
‫''כולם‬
‫של המדינה ומה הזהות הלאומית‪.‬‬
‫שהזהות הלאומית־פלסטינית‬
‫בעצמותיו‪ ,‬יתכבד ויצטרף למדינה‬
‫מה‬

‫הבסיס‬

‫הזהותי‬

‫אותם‪.‬לעומת‬

‫״עצם‬

‫זה‬

‫החדשה או‬

‫שאנחנו‬

‫האקדמיה‪.‬‬

‫חברים‬

‫בפורוםפעולה‬

‫‪$TS1$‬באוניברסיטה‪$TS1$‬‬
‫באוניבר־‬
‫זאת‪ ,‬יש סטודנטים‬

‫‪$DN2$‬באוניברסיטה‪ $DN2$‬שהקול שלהם‬
‫סיטה‬
‫מחלישים את צה״ל‬
‫מי‬
‫יכולים להתקדם כי הם לא בעמדההנכונה״‪.‬‬
‫חרףניסיונו של שובל למתג את עצמו ואת‬
‫מה עם המאבקעל הרפורמה בקרקעות של‬
‫בוערת‬
‫"אם תרצו״ כתנועת מרכז‪ ,‬שיטוט מקרי בפו־‬
‫‪$TS1$‬בפורומים‪$TS1$‬‬
‫מינהל מקרקעיישראל‪ ,‬או החרדים שלא מש־‬
‫‪$TS1$‬משרתים‪$TS1$‬‬
‫לקמפיין במו שיצא־‬
‫‪$TS1$‬שיצאתם‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬משרתים‪ $DN2$‬בצבא? לא יצאתם‬
‫‪$DN2$‬בפורומים‪ $DN2$‬של התנועה מעלה תמונה קצת שונה‬
‫רומים‬
‫רתים‬
‫אחרת''‬
‫מודר‬

‫ומרגישים‬

‫שהם‬

‫לא‬

‫''כשניב גוררת קורא לעשות‬
‫חרם על ישראל זה פלורליזם‬
‫מחשבתי‪,‬‬

‫וחופש‬

‫אנחנו‬

‫אומר'איר‬
‫לקרות?' אנחנו‬

‫השני‬

‫וכשהצד‬
‫נותנים‬

‫לזה‬

‫מקארתיסטים"‬

‫פוליטיים‬
‫אנשים נכנסים על בסיסשיקולים‬
‫ולא אקדמיים‪ .‬אחרת לאיכוללהיות שבחוגים‬
‫אחרים‬
‫זו‬

‫יש מגוון דעות‪ ,‬וכאןלא״‪.‬‬

‫מעגלית‪.‬‬
‫טענה‬

‫‪$TS1$‬אותה‪$TS1$.‬‬
‫או־‬
‫אפשרלהוכיח‬

‫אי‬

‫‪$DN2$‬אותה‪ $DN2$.‬למה אותמ פטודנטימשסובליםמאפליה‬
‫תה‪.‬‬
‫האוניברסיטה? למה אתם‬
‫לא תובעים את‬
‫לאמעלים את זה לפסים אמיתיים ונותנים‬
‫לרשויות החוקלהתמודד עם זה במקוםלטפל‬
‫בעניין באופן הזה?‬

‫מצד אחד‬

‫אתם נגד חרם‬

‫אלןדמי‪-‬אידיאולוגיעלישראל‪ ,‬ומצד שני‬
‫‪$TS1$‬פועלים‪$TS1$‬‬
‫פו־‬

‫עלים‬
‫‪$DN2$‬פועלים‪$DN2$‬‬
‫״אני‬

‫באותה‬

‫שיטה‪.‬‬

‫פלורליזם ושיח של זכו־‬
‫‪$TS1$‬זכויות‪$TS1$.‬‬
‫מבקשלעורר‬

‫גבולות‪,‬‬
‫‪$DN2$‬זכויות‪$DN2$.‬לחופש יש‬
‫יות‪.‬‬
‫כיחה‬
‫‪$DN2$‬הוכיחה‪$DN2$‬‬

‫את זה‬

‫גם לחופש אקדמי‪ .‬הו־‬
‫‪$TS1$‬הוכיחה‪$TS1$‬‬

‫אוניברסיטת בןגוריון‪,‬‬

‫שפיטרה‬

‫הומוסקסואלים‪.‬‬
‫שהתבטא נגד‬
‫מרצה‬
‫שלהם היא להחליש את מדינת ישראל‬

‫המטרה‬
‫ואת‬

‫האג׳נדההציונית״‪.‬‬
‫כפי‬

‫שאתה רואה אותה‪.‬‬
‫של רונן‪.‬‬

‫״של עם ישראל‪ ,‬לא‬
‫מדינה יהודיתלפי החזון של‬
‫הרצל׳׳‪.‬‬
‫שובל חקר את כתביו של הרצל הלוך וח־‬
‫‪$TS1$‬וחזור‪$TS1$‬‬
‫זור‬
‫‪$DN2$‬וחזור‪ $DN2$‬וביססעליהם את ספרו‪ .‬לאלחינם מופי־‬
‫‪$TS1$‬מופיעה‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬מופיעה‪ $DN2$‬תמונתו המזוקנת של הרצל עלחולצות‬
‫עה‬

‫הפעילים‪,‬‬

‫דמותה‬

‫של‬

‫‪$TS1$‬המפורסם‪$TS1$‬‬
‫המפו־‬
‫ושם התנועה נגזר מהציטוט‬

‫רסם‬
‫‪$DN2$‬המפורסם‪$DN2$‬שלו‪ .‬״הוא הצ׳ה גווארהשלנו״‪,‬‬
‫שובל בעבר‪ .‬הרצל היה אמנם אבי הציונות‪,‬‬
‫׳׳אלטנוילנד״ הוא מדבר עלשוויון‬
‫אולם בספר‬
‫והתחושות שלו לא נשמעים"‪ .‬רונן שובל‬
‫שהרצון שלו‬
‫ומרגיש‬
‫שנרמס‬
‫מספיק‪ ,‬די‪ .‬יש פה עם‬
‫"פשוט‬
‫בין יהודים וערבים‪ .‬שובל אינו מהססלשנייה‬
‫כשהוא מדבר על ערביי ישראל וההתייחסות‬
‫אמור לבקר את צה״ל? הוא תמיד צודק?‬
‫לגבי מי שלוקח חלק בתנועה‪ .‬רעיונות כמו‬
‫‪$DN2$‬עופרת‪ $DN2$‬יצוקה התבסס ברובו עלעדויות של ארגון אליהם‪.‬המודללרעתו הוא ״כל זכויות הפרט‪,‬‬
‫פרת‬
‫אף זכות‬
‫בצלם‪ ,‬כך אישרה גםהפרקליטות הצבאית‪.‬״זו‬
‫לאומית״‪.‬‬
‫הובלנו את מחאת המי־‬
‫‪$TS1$‬המילואימניקים‪$TS1$.‬‬
‫״כמובן שלא‪ .‬אנחנו‬
‫לטרנםפר את הערבים‪,‬להחזיר את המצעדים‬
‫השאלה אם זכויות הפרט לא קשורות גם‬
‫מחיילים״‪,‬‬
‫‪$DN2$‬המילואימניקים‪ $DN2$.‬אם אני מבקר אתצה״ל כדילה־‬
‫‪$TS1$‬להפוך‪$TS1$‬‬
‫הצבאיים וכיוצא בזה אינם יוצאי דופן‪.‬״זה שיש לואימניקים‪.‬‬
‫הייתה חקירת מצ״ח‪ ,‬המידע הגיע‬
‫‪$DN2$‬להפוך‪ $DN2$‬אותולטוב יותר אחלה‪ .‬אם אני מבקר את‬
‫פוך‬
‫בשוליים‪ ,‬אז הם בשו־‬
‫‪$TS1$‬בשוליים״‪$TS1$,‬‬
‫בזכויותלאומיות?‬
‫הוא מתעקש‪ .‬״אני שמח שבצלם אוהבים לקחת‬
‫בפייסבוק אנשים שהם‬
‫״אני חושב שהערבים צריכיםלהבין שזו‬
‫כדילהחליש אותו אז אסור‬
‫הפעילים המרכ־‬
‫‪$TS1$‬המרכזיים‪$TS1$‬‬
‫יים״‪,‬‬
‫על זה קרדיט"‪.‬‬
‫ההבדל״‪.‬‬
‫לי‪ .‬זה‬
‫‪ $DN2$‬טועןשובל‪.‬״אלה לא‬
‫שובל‬
‫‪ $DN2‬בתנועה ואינם מייצגים את הרכבה‪ .‬ימין‬
‫זיים‬
‫מדינה יהודיתולכבד את חוקיה‪ ,‬ומעבר לזה‬
‫מסכים‬
‫שמקרים כמו זה של עדן‬
‫אני‬
‫המשט‬
‫ספינות‬
‫את‬
‫שבזז‬
‫או‬
‫שכבר‬
‫לא‬
‫רוצה‪.‬‬
‫שהוא‬
‫מה‬
‫אחר‬
‫כל‬
‫החייל‬
‫אברג׳ל‬
‫שאנחנו‬
‫הוויכוח‬
‫ויכוח‬
‫זה‬
‫ושמאל‬
‫מתע־‬
‫‪$TS1$‬מתערב‪$TS1$‬‬
‫יעשה‬
‫הוכרע‪:‬‬
‫לא מבינים את הרצל‬
‫רב‬
‫‪$DN2$‬מתערב‪ $DN2$‬לבנאדם במרחב האישישלו‪ .‬אבל מימוש‬
‫לגינוי‪ .‬אבל את העדויות של‬
‫הטורקי ראוים‬
‫מנהלים הוא לא הוויכוח של יהודה ושומרון‪,‬‬
‫של זכויותלאומית לאיכוללבוא כי זה משחק‬
‫ועכשיו‪ ,‬המערכה הנוכחית של ״אם תרצו״‬
‫ארגון ״שוברים שתיקה״‪ ,‬למשל‪ ,‬של הקרן הח־‬
‫‪$TS1$‬החדשה‪$TS1$,‬‬
‫האם היא מדינה יהו־‬
‫‪$TS1$‬יהודית‪$TS1$‬‬
‫אלא של מדינת ישראל‬
‫סכום אפס‪ .‬כמו שאני חושב שהמדינה לא צרי־‬
‫‪$TS1$‬צריכה‪$TS1$‬‬
‫דית‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‪" .‬את צריכה‬
‫היא מול‬
‫דשה‪,‬‬
‫‪ $DN2‬או מדינת כלאזרחיה?״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬החדשה‪ $DN2$,‬הוא לא מוכןלקבל‪.‬״כלהעדויות הןעדו־‬
‫‪$TS1$‬עדויות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬עדויות‪ $DN2$‬שאי אפשרלהצליב אותן‪ .‬הם גם לא עושים להבין שמקבלים שם אנשים לפי דעותפולי־‬
‫‪$TS1$‬פוליטיות‪$TS1$,‬‬
‫יות‬
‫והתל־אביבים‬
‫‪$DN2$‬צריכה‪$DN2$‬לממן את החינוך של החרדים‬
‫כה‬
‫ישעדיין שאלות מהותיות שנשארו פתו־‬
‫‪$TS1$‬פתוחות‪$TS1$.‬‬
‫לימודיליבה‪ :‬אנ־‬
‫‪$TS1$‬אנגלית‪$TS1$,‬‬
‫שרוציםללמוד אמנות‪ .‬רק‬
‫‪$DN2$‬פוליטיות‪ $DN2$,‬לא על פי מצוינות אקדמית‪ .‬אחרת לא‬
‫טיות‪,‬‬
‫‪ $DN2$‬אפשר לראות את ההתעקשות שלכמ‬
‫חות‪.‬‬
‫למנוע פשעימלחמה‪ .‬אם אתם רואים‬
‫כלום כדי‬
‫תעצרו אתזה! הם מספרים סיפור‪,‬ולך תוכיח יכול שיש רק עמדה אחת‪ .‬אין חופש אקדמי‪ ,‬גלית‪,‬‬
‫לאלגעת בהן פנסיוןלהידמות למפלגת שי־‬
‫‪$TS1$‬שינוי‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬אנגלית‪ $DN2$,‬מתמטיקה‪ ,‬תנ״ך‪,‬היסטוריה״‪.‬‬
‫‪ $DN‬שקיבלהקולות של הרבה אנשי שמאל כי‬
‫נוי‬
‫אתה רוצה שערביםילמדו תנ״ך וזה לא‬
‫זו סתימת פיות‪ .‬ישלנו ציטוט שבןגוריון היה‬
‫שזה שקר‪ .‬ישלי חשד ש׳שוברים שתיקה׳ מדוו־‬
‫‪$TS1$‬מדווחים‪$TS1$‬‬
‫חרא של בנאדם״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬מדווחים‪ $DN2$‬דיווחים שקריים״‪.‬‬
‫הדגישה את‬
‫נראה לך בפגיעה בחופש הדת שלהם?‬
‫חים‬
‫בפועל‪ ,‬היא‬
‫המאבק בחרדיפ‪.‬‬
‫תשכתבו את‬
‫״אני אומר שערבי‪ ,‬חרדי‪ ,‬מתנחל או שמאל־‬
‫‪$TS1$‬שמאלני‪$TS1$‬‬
‫הדולקים האפלימ‬
‫האשמה חמורה‪ ,‬היא מבוססת?‬
‫זו‬
‫ין‪-‬ליברלי‪.‬‬
‫עור מעט‬
‫‪$DN2$‬שמאלני‪ $DN2$‬כל מי שהוא אזרח המדינה צריךלהבין מה‬
‫ני‬
‫מההאש־‬
‫‪$TS1$‬מההאשמות‪$TS1$‬‬
‫"את יוצאת מהנחה לא מדויקת שאנחנו רו־‬
‫‪$TS1$‬רוצים‪$TS1$‬‬
‫בביוגרפיה שלהרצל‪.‬‬
‫״עובדה שאף אחד לא עומדלדין‬
‫״צריך שיהיו גם דעות אחרות‪ .‬דברי עם סטו־‬
‫‪$TS1$‬סטודנטים‪$TS1$‬‬
‫מות‬
‫צים‬
‫הבסיס הזהותי של המדינה ומה הזהותהלאו־‬
‫‪$TS1$‬הלאומית‪$TS1$.‬‬
‫‪$DN2$‬מההאשמות‪$DN2$‬שלהם״‪.‬‬
‫לפוליטיקה‪ ,‬אבל ׳אם תרצו׳ היא‬
‫‪$DN2‬להיכנס‬
‫‪$DN2$‬הלאומית‪ $DN2$.‬מי שהזהות‬
‫מית‪.‬‬
‫‪$DN2$‬סטודנטים‪ $DN2$‬שמבינים שאין סיכוי להתקדם אם לא‬
‫דנטים‬
‫אלא ששובל טועה‪ .‬כתב האישום שהוגש נגד‬
‫תנועה חוץפרלמנטרית‪ .‬אני שמחלהיות מי‬
‫הלאומית־פלסטינית בוערת‬
‫בעצמותיו‪ ,‬יתכבד ויצטרףלמדינה אחרת‪ .‬ואם‬
‫שמעלה את הצביון הציוני והיהודי של מדינת‬
‫יכתבו במקום מלחמת העצמאות מלחמת ‪1948‬‬
‫חייל שהרג שתי נשים‬
‫פלסטיניות במבצע עו־‬
‫‪$TS1$‬עופרת‪$TS1$‬‬
‫ישראל על ראש שמחתו‪ .‬זכות השיבה משמעה‬
‫חיסול מדינתישראל‪ .‬אין משמעות לחלוקת‬
‫לאום‪ .‬אם קמה‬
‫הארץ אם לא קמות שתי מדינות‬
‫מדינהפלסטיניתולידה מדינת כל אזרחיה לא‬
‫עשינוכלום‪ .‬בתא הכתום היו איתי ויכוחים על‬
‫זה וקראולישמאלני‪,‬כיוון שאני לא איש ארץ‬
‫ישראלהשלמה״‪.‬‬
‫שפספס‪ :‬מחקר שערכה תנועת ״אם‬
‫למי‬

‫התבטא‬

‫תרצו״ העלה‬

‫כי‬

‫ארגונים‬

‫שממומנים על‬

‫ידי‬

‫‪$TS1$‬לגולרסטון‪$TS1$‬‬
‫לגולרס־‬
‫הקרן החדשה לישראל העבירו מידע‬
‫טון‬
‫כביכול‪ ,‬במהלך‬
‫‪ $DN2‬על פשעים שצה״ל ביצע‪,‬‬
‫מבצע עופרת יצוקה‪ .‬״אם תרצו״ פתחה‬
‫‪$TS1$‬בקמפיין‪$TS1$‬‬
‫בקמ־‬

‫פיין‬
‫‪$DN2‬שבמהלכונתלו שלטי‬
‫של נעמיחזן‪ ,‬ראש הקרן‪,‬‬

‫חוצות עם תמונתה‬
‫כשקרן‬

‫בראשה‪.‬‬

‫"לא כל‬

‫מטרה‬

‫ולא כל‬

‫האמצעים‬

‫כשרים"‪.‬‬

‫של‬

‫הפגנה‬
‫תרצו" נגד‬

‫"אם‬

‫החדשה‪.‬‬

‫הקרן‬

‫צילומים;‬
‫ופלאש‬

‫‪90‬‬

‫רענן‬

‫כהן‬

‫״אני‬

‫נאבק‬

‫בנעמי חזן‬

‫ובקרן‬

‫החדשה‬

‫הציונות ולא נגד נעמי חזו‬

‫בשביל‬
‫כמו בל דבר‬
‫נמצא מעל‬
‫המשך‬

‫מעמוד ‪05‬‬

‫בחיים‪ ,‬זו‬
‫נקודת‬

‫השקפה‪ .‬אני‬

‫המבט‬
‫השני‬

‫עצמה‪.‬‬

‫לא‬

‫האנושית״‬

‫אומר׳היי‪ ,‬השתגענו פה‪ ,‬איך אנח־‬
‫‪$TS1$‬אנחנו‪$TS1$‬‬

‫נו‬
‫‪$DN2$‬אנחנו‪ $DN2$‬נותנים לזהלקרות?׳‬
‫סותמי פיות‪ .‬אני לא אומר לאקדמיה לחשוב‬
‫ערבי רוצה לקחת חלק במרינה יהודית רמוקר־‬
‫‪$TS1$‬רמוקרטית‪$TS1$‬‬
‫אנחנו‬

‫‪$DN2$‬רמוקרטית‪ $DN2$‬יכיר בה כמדינהיהודית״‪.‬‬
‫טית‬

‫מקארתיסטים‬

‫‪$TS1$‬ופלורליזם‪$TS1$,‬‬
‫ופ־‬
‫כמוני‪ ,‬אני אומר שאני רוצה חופש ביטוי‬

‫לורליזם‪ ,‬לא קראנולאוניברסיטת‬
‫אז איפה החלק הדמוקרטי כאן?‬
‫‪$DN2$‬ופלורליזם‪$DN2$,‬‬
‫לפטר מרצים‪ ,‬וגם אם יפטרו שני מרציםויבי־‬
‫‪$TS1$‬ויביאו‪$TS1$‬‬
‫להתגייר״‪.‬‬
‫״הוא לא נדרש‬
‫‪$DN2$‬ויביאו‪ $DN2$‬שני מרצים ציונים במקום המרצים האנטי־‬
‫‪$TS1$‬האנטיציונים‪$TS1$,‬‬
‫או‬
‫אפשרות לממש את דוירויות‬
‫אבל איןלו‬
‫‪$DN2$‬האנטיציונים‪$DN2$,‬עדיין יש שם רוב של תשעמול שניים‪,‬‬
‫ציונים‪,‬‬
‫הפרטשלו‪ ,‬מרכיב בסיסי בדמוקרטיה‪.‬‬
‫״המחשבה שלכל ארם יש זכותלאומית היא‬
‫אבל אז לא תהיה סתימת פיות שלרעיונות‬
‫אנטי־ציוניים‪ .‬הרי לאיעלה על הרעת שאין‬
‫לוגית״‪.‬‬
‫מחשבה לא‬
‫מרצה אחרציוני ראוי‪ ,‬אנחנו הצגנו בעיהולא‬
‫הרצל כתבשירושלים צריבהלהיות תהת‬
‫לאוניברסיטה איך לפתור אותה״‪.‬‬
‫אמרנו‬
‫בתבנית שגיבש ב‪1898 -‬‬
‫בינלאומי‬
‫שלטון‬
‫משא־‬
‫‪$TS1$‬משאבים‪$TS1$‬‬
‫מיתמם‪.‬לאוניברסיטה יש‬
‫אתח‬
‫לאחר ביקור בעיר‪ .‬זו הברה בעובדה שהיא‬
‫אפשרלהכפיל את מס־‬
‫‪$TS1$‬מספר‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬משאבים‪$DN2$‬מוגבלים‪ .‬אי‬
‫בים‬
‫אינה קשודח רקלעם היהודי‪.‬‬
‫ולהוסין? שעות‪ .‬יש תקנים‬
‫״אני חושב שהניסיון לקריאה פוסט־מורר־‬
‫‪$TS1$‬פוסטמוררנית‪$TS1$‬‬
‫המרצים‪,‬‬
‫פר‬
‫‪$DN2$‬מספר‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬פוסטמוררנית‪ $DN2$‬ופוסט־ציונית של הרצל הוא מופרך‪ .‬הרצל‬
‫נית‬
‫ויש תקציב‪ .‬הדרך היחידה היא לפטר מר־‬
‫‪$TS1$‬מרצים‪$TS1$‬‬
‫צים‬
‫הוא מטאפורה של הציונות המודרנית והספר‬
‫במקומם מרציםבעלי השק־‬
‫‪$TS1$‬השקפות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬מרצים‪ $DN2$‬ולהביא‬
‫אלטנוילנר הוא ספר אוטופי בכלל‪ .‬את מב־‬
‫‪$TS1$‬מבקשת‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬השקפות‪ $DN2$‬אחרות‪.‬‬
‫פות‬
‫״יש עור דרכים להתמודד עם זה והאוניבר־‬
‫‪$TS1$‬והאוניברסיטה‪$TS1$‬‬
‫מהקונטקסט ההיסטורי‬
‫‪$DN2$‬מבקשת‪ $DN2$‬להוציא ארם‬
‫קשת‬
‫מיליודולרים‬
‫סיטה‬
‫פוליטיות‬
‫שהוא חי בוולשלוח אותולסוגיות‬
‫‪$DN2$‬והאוניברסיטה‪ $DN2$‬עם תקציבי עתק של מאות‬
‫יכולה‪ .‬זו לא גזירה מופרכת שאוניברסיטה בן‬
‫עכשוויות‪.‬‬
‫גוריון לאיכולה להתמודד איתה בדרך שאינה‬
‫שאתם עושים לוקחים את‬
‫אבל זה מה‬
‫פיטורים״‪.‬‬
‫הציונות שללפני ‪ 60‬שנה ונותנים לה פר־‬
‫‪$TS1$‬פרשנות‪$TS1$‬‬
‫אתה לא חושבשאולי הלכתם צעד אחד‬
‫שנות‬
‫‪$DN2$‬פרשנות‪$DN2$‬עכשווית‪.‬‬
‫״אחת הבעיות החמורות של החברה הישר־‬
‫‪$TS1$‬הישראלית‪$TS1$‬‬
‫רחוק מדי? ללא ספק‪ ,‬המהלך שלכם מעלה‬
‫‪$DN2$‬הישראלית‪ $DN2$‬היא שהציונות באמת לא ברורה היום‪.‬‬
‫ממצאים שישלהתייחסאליהם‪ ,‬אבללאיים‬
‫אלית‬
‫יכוליםלהימצאלכאורה תחת‬
‫רעיונות סותרים‬
‫אליכם‪ ,‬זה‬
‫בהפעלת סנקציות אם לא יתייחסו‬
‫בבר השלב הבא‪.‬‬
‫אותה הגדרה‪ .‬אנשיםיכוליםלהישבע בשם‬
‫שובל נאנח‪ .‬״האמת שלא‪ .‬פשוט מספיק‪ ,‬די‪.‬‬
‫הציונותולהאמין ברעיונות שמבוגרים לה‪.‬‬
‫הציונות נהייתה דקדנטית‪ ,‬היא התנוונה‪ .‬אנח־‬
‫‪$TS1$‬אנחנו‪$TS1$‬‬
‫יש פה עם שנרמס ומרגיש שהרצון שלו והתחו־‬
‫‪$TS1$‬והתחושות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬והתחושות‪ $DN2$‬שלו לא נשמעים‪ .‬אני מסכים איתר שזה‬
‫‪$DN2$‬אנחנו‪ $DN2$‬מבקשיםלהוציא את הציונות מתוך המרחב‬
‫נו‬
‫שות‬
‫צער חריג‪ ,‬אבל הדימוי שאנחנו אוהבים להס־‬
‫‪$TS1$‬להסתכל‪$TS1$‬‬
‫האידיאולוגי למרחבהאקטואליולהבהירולל־‬
‫‪$TS1$‬וללטש‪$TS1$‬‬
‫לפעמים אתה‬
‫‪$DN2$‬להסתכל‪ $DN2$‬על עצמנו זה כמו רובין הוד‪.‬‬
‫תכל‬
‫טש‬
‫‪$DN2$‬וללטש‪$DN2$‬‬
‫ולהבהיר אותהלדורהצעיר״‪.‬‬
‫לעניים‪ .‬או במונחים‬
‫נאלץלגנוב כרי לתת‬
‫שאתם החלטתם שהיא הנבונה‪ ,‬וא־‬
‫‪$TS1$‬ואתם‪$TS1$‬‬
‫בדרך‬
‫תם‬
‫‪$DN2$‬ואתם‪ $DN2$‬לא מובניםלשמוע שום דעה אהרת‪ .‬אתם שלנו‪:‬לפעמים אתה נאלץ לשחק קשוח כרי‬
‫שלא רקקולותאנטי־ציוניים יהיו באוניברסי־‬
‫‪$TS1$‬באוניברסיטאות‪$TS1$‬‬
‫ופוליטיקה‬
‫יוצאים נגד ראש החוג לממשל‬
‫‪$DN2$‬באוניברסיטאות‪$DN2$‬בישראל״‪.‬‬
‫טאות‬
‫בבןגוריון‪ ,‬ניבגורדון‪,‬שלטענתבמ קוראלה־‬
‫‪$TS1$‬להחרים‪$TS1$‬‬
‫את‬
‫‪$DN2$‬להחרים‪ $DN2$‬אתישראל‪ .‬ייתכן שזו הדרך שהוא מפ־‬
‫‪$TS1$‬מפרש‪$TS1$‬‬
‫מקדשת‬
‫המטרה‬
‫אז‬
‫חרים‬
‫האמצעים?‬
‫מטרה ולא כל האמצעים‪ .‬במק־‬
‫‪$TS1$‬במקרה‪$TS1$‬‬
‫״לא כל‬
‫‪$DN2$‬מפרש‪ $DN2$‬את הציונותמודל ‪2010‬‬
‫רש‬
‫לא־סובלני וכוח־‬
‫‪$TS1$‬וכוחני‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬במקרה‪ $DN2$‬הזה‪ ,‬כיוון שהצר השני‬
‫רה‬
‫״אנחנו מפרשים את הציונות בהתאם למה‬
‫ואלים‪ ,‬לא הייתה ברירה אחרת‪ .‬האוניבר־‬
‫‪$TS1$‬האוניברסיטה‪$TS1$‬‬
‫ני‬
‫‪$DN2$‬וכוחני‪$DN2$‬‬
‫ופועלים בהתאם‪.‬‬
‫שאנחנו מבינים שזו ציונות‬
‫‪$DN2$‬האוניברסיטה‪ $DN2$‬מעסיקה שמונה מרצים שתומכים בס־‬
‫‪$TS1$‬בסרבנות‪$TS1$‬‬
‫סיטה‬
‫אני מאמין בכל לבי ונשמתי שמה שאנו מק־‬
‫‪$TS1$‬מקרמים‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בסרבנות‪ $DN2$‬וקוראים לישראל מדינת אפרטהייד‪.‬‬
‫רבנות‬
‫רמים‬
‫‪$DN2$‬מקרמים‪ $DN2$‬זו ציונות‪ ,‬ואני מאמין שאני נאבק בנע־‬
‫‪$TS1$‬בנעמי‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בנעמי‪ $DN2$‬חזן ובקרן החדשה בשביל הציונות ולא נגר‬
‫מי‬
‫זה מה שלא מידתי‪ .‬הזעקה שלנו היא שוועת‬
‫עניים של סטודנטים שבמעט הזמן‬
‫נעמי חזן עצמה‪ .‬כמו כל דבר בחיים‪,‬זו השקפה‪.‬‬
‫שנשאר‬
‫להם אחריהלימודים יוצאיםלרחוב‪ .‬המט־‬
‫‪$TS1$‬המטרה‪$TS1$‬‬
‫אני לא נמצא מעל נקודת המבט האנושית״‪.‬‬
‫בצדקת‬
‫‪$DN2$‬המטרה‪ $DN2$‬שלנו היא להחזיר את האמונה‬
‫רה‬
‫משתמש‬
‫בחופש‬
‫שאתח‬
‫וחטענח חיא‬
‫שהתעסק בשחי־‬
‫‪$TS1$‬בשחיטת‪$TS1$‬‬
‫הדרך‪ .‬היה פה דור שלם‬
‫הביטוי בדי לבטל השקפות שונות משלך‪.‬‬
‫אנחנו מבקשים להו־‬
‫‪$TS1$‬להוליד‪$TS1$‬‬
‫קדושות‬
‫‪$DN2$‬בשחיטת‪ $DN2$‬פרות‬
‫טת‬
‫״כשניב גוררון קוראלעשות חרם על יש־‬
‫‪$TS1$‬ישראל‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬להוליד‪ $DN2$‬אותן״‪.‬‬
‫ליד‬
‫‪$DN2$‬ישראל‪ $DN2$‬זהפלורליזם וחופש מחשבתי‪ ,‬וכשהצר‬
‫ראל‬
‫בן גוריון‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful