You are on page 1of 72

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.10.24 20:10:47
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
44895
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3750

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5. Τις διατάξεις του άρ. 108 του ν. 4461/2017, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αριθμ. οικ. 43164 6. Τις διατάξεις του αρ. 95 του ν. 4472/2017.
Tροποποίηση των με αριθ. 1153/414/29-9-2017, 7. Τις διατάξεις της παρ.8β), του άρθρου 97 του
1154/414/29-9-2017 και 1157/414/29-9-2017 ν. 4486/2017.
αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. 8. Τις με αριθμ. 1153/414/29.09.2017, 1154/414/
29.9.2017 και 1157/414/29.09.2017 αποφάσεις του ΔΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα με αριθμ.
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΕΚ 3491/Β΄/5-10-2017 και ΦΕΚ 3492/Β΄/5-10-2017.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
9. Τη με αριθμ. 1250/418/19.09.2017 απόφαση του ΔΣ
Έχοντας υπόψη: του ΕΟΠΥΥ.
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/ 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ». προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό απο-
2. Τις διατάξεις του ν .4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/ φασίζει:
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή Την αντικατάσταση των πινάκων που αφορούν τις τι-
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». μές αποζημίωσης των σκευασμάτων ειδικής διατροφής,
3. Τη με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση υλικών διαβήτη, αναλωσίμων μεσογειακής αναιμίας,
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) επιθεμάτων και διαφόρων υλικών και δημοσιεύθηκαν
περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. στα με αριθμ. ΦΕΚ 3491/Β΄/5-10-2017 και ΦΕΚ 3492/Β΄/
4. Τις διατάξεις της παρ. 7, του αρ. 34 του ν. 4447/2016. 5-10-2017, με τους επισυναπτόμενους πίνακες.
44896 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΙΜΗ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 8433767000235 10,00 €
ΒΕΛΟΝΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 8433767000884 10,00 €
ΒΕΛΟΝΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
G0020M DIAFUSER ΣΥΝΕΧΗΣ
3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8033509100225 25,70 €
ΕΓΧΥΣΗΣ 100 ml 2,0 mlph
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
G0040M DIAFUSER ΣΥΝΕΧΗΣ
4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8033509100232 25,70 €
ΕΓΧΥΣΗΣ 100 ml 4,0 mlph
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
G0050D DIAFUSER ΣΥΝΕΧΗΣ
5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8033509100430 25,70 €
ΕΓΧΥΣΗΣ 275 ml 5,0 mlph
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
6 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5200399200110 ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ BEXEN 9,25 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ FSMP
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
7 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5200399200257 ΣΑΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ BEXEN 9,25 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
8 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5213300000990 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 20,00 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Disposable balloon infuser
9 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895000582 199,00 €
Autofuser 100ml (c-type , 2.0ml)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Disposable balloon infuser
10 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895000537 199,00 €
Autofuser 150ml (c-type , 3.0ml)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Disposable balloon infuser
11 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895002012 199,00 €
Autofuser 275ml (c-type , 1.5ml)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Disposable balloon infuser
12 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895000568 199,00 €
Autofuser 275ml (c-type , 2.0ml)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Disposable balloon infuser
13 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895000575 199,00 €
Autofuser 275ml (c-type , 5.0ml)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> Districath 107-s17 pediatrique
14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895001992 catheter en silicone 1,7mm 572,00 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ KP4211703
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44897

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> Districath 207-s20 pediatrique
15 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895001664 catheter en polyurethane 572,00 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2,0mm KP1222003
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> Districath 605-P28 Catheter en
16 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895001596 polyurethane 2,8mm 572,00 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ KP2022816
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> Districath elies-P2,8 catheter en
17 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895001626 polyurethane 2,8mm 572,00 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ KP6022800
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Districath Ionis arteriel catheter
18 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895002005 572,00 €
en silicone 2,2mm D5032200
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Huber needle without Y port
19 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895002029 19,80 €
adroit bph 20G20mm G2020
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Huber needle without Y port
20 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895001602 19,80 €
adroit bph 20G25mm G2025
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> Prolongateur huber needle
21 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5206895002074 extension set 22G 25mm 19,80 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ PR2225S
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE PACK SET INFINITY
22 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563690 7,05 €
ENLOCK
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
23 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900564499 FLOCARE TOP FILL 1,3 INFINITY 8,13 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE UNIVERSAL SET
24 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900564659 7,05 €
INFINITY
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PEG CH-
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900566974 103,45 €
18
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ
26 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900566653 10,22 €
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PUR CH 14-110
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ
27 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900566592 8,83 €
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PUR CH 8-110
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
28 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900564451 6,74 €
2LT
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ
29 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900560736 28,70 €
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 18F
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
30 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563638 7,06 €
ΑΝΤΛΙΑΣ 800 PACK
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
44898 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
31 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900564611 8,24 €
ΑΝΤΛΙΑΣ 800 UNIVERSAL
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
32 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563591 4,69 €
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ PACK
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
33 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900564550 6,85 €
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ UNIVERSAL
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
FLOCARE ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
34 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900564574 6,85 €
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ UNIVERSAL
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
iJET Pump Syringe 3ml -
35 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8800028100025 18,00 €
φυαλλίδια
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ENL / ΣΩΛ FUNNEL
36 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563874 1,56 €
5 X16GR
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
COMPAT ST. COMBISET 1,5lt
37 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7613035131767 5,16 €
ΣΑΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
38 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7613035132177 COMPAT ST. PUMP SET ΑΝΤΛΙΑΣ 7,53 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
COMPAT UNIV. GRAVITY SET
39 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7613035131743 3,24 €
ENTERAL ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΚΙΤ Επαναπλήρωσης αντλίας
40 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 643169303874 155,19 €
Synchromed (8551)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
Πλευρική Θύρα Πρόσβασης
41 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 643169303843 23,97 €
Καθετήρα (8540)
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
42 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 18436020762182 ΦΑΡΜΑΚΩΝ DOSI-FUSER 250ml 250,00 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 48H
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΣΥΝ ENLOCK SET / ΣΥΡΙΓΓΑ EN 5
43 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563935 5,48 €
X 16GR
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΣΥΝΔ ΓΙΑ ENLΟCK ΚΑΘΕΤΗΡΑ
44 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563881 31,32 €
30ΤΜΧ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΣΥΝ ΓΙΑ ENLOCK ΣΩΛΗΝΑ
45 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900563942 32,88 €
30TMX
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
46 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8716900566042 ENFIT ΣΥΡΙΓΓΑ 60ML 1,11 €
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44899

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
47 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 4035324061310 ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ 8x10 TRACOE 910-Β 0,49 €
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ Alumin 8x10cm
48 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 4035324047413 0,49 €
TRACOE
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
49 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 4051948050998 ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ Alumin FAHL 0,49 €
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ KAPITEX LARGE
50 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 5029598000129 0,49 €
STERILE (20Τ)
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ KAPITEX SMALL
51 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 5029598000112 0,49 €
STERILE (20 T)
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
52 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 4035324015085 ΤΡΑΧ. ΓΑΖΑ ΟΒΑΛ sterile Tracoe 0,49 €
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΓΑΖΑ 8x10cm ΟΒΑΛ
53 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 4051948051780 0,49 €
FAHL SENSOTRACH
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)
Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΓΑΖΑ 8x9cm Sterile
54 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ (ΕΙΔΗ 5605622406671 0,49 €
Bastos
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
55 3838955551189 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 12 ΤΙΚ 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
56 3838955551196 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 14 ΤΙΚ 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
57 3838955548509 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν12 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
58 3838955548516 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν14 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 14

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
59 3838955551202 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 16 ΤΙΚ 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 16

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
60 3838955548523 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν16 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 16

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
61 3838955551158 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 6 ΤΙΚ 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
62 3838955551165 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 8 ΤΙΚ 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8
44900 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
63 3838955551172 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦ. ΜΕ ΟΠΗ Ν 10 ΤΙΚ 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
64 3838955548479 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ N06 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
65 3838955548486 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν08 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
66 3838955548493 ΚΑΘ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΙΚ Ν10 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ
67 3838955551165 0,25 €
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ -> Νο 8 CONTROL CH8 - 500mm

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑX.ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡ.
68 405194805439 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 32555

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
69 5029598000211 ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.TRACHI HOLD LARGE 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
70 5029598000228 ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.TRACHI HOLD SMALL 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
71 5029598000396 ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡ.TRACHI-HOLD MINI 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ ΜΠΛΕ
72 4051948054484 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 32610

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
73 4035324015030 ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 903 F 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ)

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ Fahl
74 4051948010961 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) 32550

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΦΡ. 903
75 4035324012121 4,00 €
ΦΑΚΑΡΟΛΑ (ΕΙΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ) G

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑ.ΦΙΛΤΡΟ 642 ΑΦΡΩΔΕΣ
76 4035324016952 4,50 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ πωμα αν

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ ΦΙΛΤΡΟ BUCHANAN
77 5029598000020 10,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ ΦΙΛΤΡΟ BUCHANAN
78 5029598000037 9,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟ
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44901

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ +
79 4051948103328 17,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΟΞΥΓ Fahl 15/22mm

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ
80 4051948062045 14,50 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ FAHL 15/22mm

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΒΑΛΒ ΟΜΙΛ + ΦΙΛΤΡΟ
81 4051948062038 19,60 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ FAHL..

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ LARYNGOFOAM
82 5029598000013 34,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ MIK ΚΑΦΕ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ LARYNGOFOAM
83 5029598000006 28,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΑ LARYNGOFOAM
84 5029598000389 34,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΓ ΚΑΦΕ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
85 4035324054817 ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ 640-CT τραχ/να 4,50 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΟΞΥΓ
86 6951467466660 2,60 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ large Κ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΩΜΑ
87 4051948061963 4,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΘΕΡΜ-ΥΓΡΑΝΣ
88 4051948063233 4,50 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ LARYVOX

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
89 4035324011704 ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ ΙΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 4,50 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ Τ + ΟΞΥΓ για
90 4035324016945 4,50 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ τραχ/να

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα -> ΤΡΑΧ. ΦΙΛΤΡΟ τύπου Τ
91 4051948061949 2,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΦΡΩΔΕΣ Fahl

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
92 5029598000068 ΤΡΑΧ/ΜΙΑΣ ΦΙΛΤΡΑ DELTANEX 90,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα ->
93 6952803700516 ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΧ. COMPACT ΕΥΘ 3,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
44902 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜ
ΙΩΣΗΣ/ΤΕ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Μ (ΜΕ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
1 10Χ10 4051276190106 TRIGO PHMB 10x10 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
2 10Χ10 4051276110104 TRIGOpad aqua 10x10 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
3 21Χ22 7332430489401 Mepilex 21x22 (294410) 12,65
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜE ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚOΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL EXTRA 10cmX10cm
4 10Χ10 768455125623 10 TEM 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜE ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚOΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL EXTRA 15cmX15cm
5 15Χ15 768455125654 5 TEM 7,39
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜE ΠΛΕΓΜΑ ΜΗ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚOΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL EXTRA 5cmX5cm 10
6 5Χ5 768455125609 TEM 1,08
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 6cm
7 6,5Χ7 4049500737494 10τεμ. 1,96
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
8 6,5Χ7 4049500737463 πλέγματος υδρογέλης HydroTac 6cm 3τεμ. 1,96
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
9 10,5Χ10,5 3546895064460 ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ URGΟCLΕΑΝ 10Χ10 4,75
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Επιθέματα υδροτριχοειδικής
10 10X20 4049500616744 απορρόφησης Zetuvit Plus 10x20cm 10τεμ 6,73
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 10x20cm
11 10X20 4052199250137 10τεμ. 6,73
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44903

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 10x20cm
12 10X20 4049500737067 3τεμ. 6,06
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Askina Absorb+ 10x20cm/ΕΠΙΘΕΜΑ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
13 10X20 4046964018152 10x20cm 6,73
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
14 10Χ10 3546895085380 ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL 10Χ10 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
15 10Χ10 6223003734374 Pharma Jelly Net 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
16 10Χ10 6223003735982 eXorb pad 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
17 10Χ10 6223003737405 eXorb pad Algi 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
18 10Χ10 6223003734183 Pharmapad carbon 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Biatain(R) Super επίθεμα υδροτριχοειδικό
19 10Χ10 5701780951517 μη κολλητικό 10Χ10 εκ 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Askina Absorb+ 10x10cm/ΕΠΙΘΕΜΑ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
20 10Χ10 4046964018121 10x10cm 4,23
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ASKINA PAD STERIL
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10x10cm/ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ
21 10Χ10 4022495202123 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10x10εκ 1,73
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
22 10Χ40 3546895085403 ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL 10Χ40 10,95
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Biatain Super® επίθεμα υδροτριχοειδικό
23 15Χ15 5701780951555 μη κολλητικό 15X15εκ. 7,39
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 15x15cm
24 15Χ15 4049500737241 3τεμ. 7,39
44904 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
25 15Χ20 3546895085137 ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL 15Χ20 9,09
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
26 15Χ20 3546895064477 ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ URGΟCLΕΑΝ 15Χ20 9,09
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Biatain Super® επίθεμα υδροτριχοειδικό
27 20Χ20 5701780951579 μη κολλητικό 20X20εκ. 10,95
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
28 20Χ20 4052199250175 HydroTac Comfort 20x20cm 10τεμ. 10,95
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 20x20cm
29 20Χ20 4049500737395 3τεμ. 8,65
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Επιθέματα υδροτριχοειδικής
30 20Χ40 4049500616867 απορρόφησης Zetuvit Plus 20x40cm 5τεμ 18,90
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
31 2Χ30 6223003736156 eXorb pad cavity Algi 2,58
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
32 5Χ40 3546895064439 ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ URGΟCLΕΑΝ 5Χ40 5,48
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Επιθέματα υδροτριχοειδικής
33 10Χ10 4049500616706 απορρόφησης Zetuvit Plus 10x10cm 10τεμ 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> Επιθέματα υδροτριχοειδικής
34 20Χ25 4049500616829 απορρόφησης Zetuvit Plus 20x25cm 10τεμ 11,24
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 15x15cm
35 15Χ15 4052199241449 10τεμ. 7,39
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 15x20cm
36 15Χ20 4049500737364 10τεμ. 8,65
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac
37 10Χ15 4049500737180 12,5x12,5cm 10τεμ. 4,62
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44905

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac
38 10Χ15 4049500737159 12,5x12,5cm 3τεμ. 5,49
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 10x10cm
39 10Χ10 4049500737005 3τεμ. 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac 10x10cm
40 10Χ10 4049500737036 10τεμ. 4,31
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
41 15Χ20 7332551972905 MEPITEL FILM 15,5x20 9,18
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
42 10,5Χ25 7332551972707 MEPITEL FILM 10,5x25 7,52
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
43 6,5Χ7 7332551972783 MEPITEL FILM 6,5x7 1,96
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
44 10,5Χ12 7332551972622 MEPITEL FILM 10,5x12 5,43
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
45 7,5Χ10 7332430989802 MEPITEL ONE 7,5x10 3,23
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
46 10Χ18 7332430989925 MEPITEL ONE 10x18 6,05
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
47 15Χ15 7332430446411 MEPILEX 12,5x12,5 6,80
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
48 10X20 7332430489340 MEPILEX 10x21 6,81
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
49 17,5Χ17,5 7332430489289 MEPILX 17,5x17,5 8,77
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
50 21Χ22 7332430489401 MEPILEX 21x22 12,65
44906 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
51 17,5Χ17,5 7332430666659 MEPILEX EM 17,5x17,5 8,77
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
52 15Χ15 7332430666604 MEPILEX EM 12,5x12,5 6,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
53 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4051276140095 TRIGOfoam adhesive 10x10 2,78

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
54 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5000223416799 ALLEVYN ADHESIVE 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
55 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5000223415594 ALLEVYN ADHESIVE 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
56 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5000223415587 ALLEVYN ADHESIVE 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
57 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5000223415570 ALLEVYN ADHESIVE 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
58 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4051276140101 TRIGOfoam adhesive 15x15 6,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
59 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 4051276140118 TRIGOfoam adhesive 20x20 12,49

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
60 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5Χ17,5 5000223426736 ALLEVYN SACRUM 8,68

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Adh10X10CM
61 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 768455127139 10TEM 2,83

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
62 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5200121401891 LUOFUCON FOAM DRESSING 10X10cm 2,83

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Adh 12.5X12.5
63 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 768455122868 10TEM 4,43
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44907

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ LUOFUCON FOAM DRESSING ISLAND
64 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5200121401907 13X13cm 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
65 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5200121401914 LUOFUCON FOAM DRESSING ISLAND 15X15 6,38

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ LUOFUCON FOAM DRESSING ISLAND
66 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 5200121401877 15X20cm 8,50

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Adh 17.5X17.5
67 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5Χ17,5 768455122905 10TEM 8,68

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Adh 21X21
68 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 768455122936 5TEM 12,49

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ LUOFUCON FOAM DRESSING ISLAND
69 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 5200121401884 20X20 12,49

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
70 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5Χ17,5 5000223441494 ALLEVYN SACRUM 8,68

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ INNOMED
71 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6926365509030 10cmx10cm (10 τεμάχια) 2,83

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ INNOMED
72 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6926365509047 15cmx15cm (10 τεμάχια) 6,38

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ LUOFUCON FOAM DRESSING ISLAND
73 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18Χ18 5200121401853 18X18cm 8,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
74 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4049500287395 Αυτοκόλλητο 10x20cm 3τεμ. 5,67

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
75 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4049500267038 Αυτοκόλλητο 10x20cm 10τεμ. 5,67

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
76 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4049500255905 Αυτοκόλλητο 10x20cm 5τεμ. 5,67
44908 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
77 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4049500267038 Αυτοκόλλητο 10x20cm 10τεμ. 5,67

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
78 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6224007257364 Pharmafoam comfort 2,83

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ
79 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5032749000237 ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 10Χ10 2,83

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
80 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 11Χ11 4049500255868 Αυτοκόλλητο 11x11cm 10τεμ. 3,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
81 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 11Χ11 4049500255868 Αυτοκόλλητο 11x11cm 10τεμ. 3,43

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΒΟRDΕR
82 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 3546895508674 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 13Χ13 4,43

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ
83 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 3546895084949 ΒΟRDΕR 13Χ13 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain® Silicone αφρώδες επίθεμα
84 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5708932539012 σιλικόνης κολλητικό 12,5Χ12,5 εκ. 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό
85 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5708932431088 12,5Χ12,5 εκ 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ
86 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5032749000244 ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 12,5Χ12,5 4,43

ASKINA TRANSORBENT BORDER
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 14x14cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ
87 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 14Χ14 4046963527402 ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 14x14εκ 5,55

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
88 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6223003730918 Pharmafoam comfort 6,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
89 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500255943 Αυτοκόλλητο 15x15cm 5τεμ. 6,38
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44909

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ
90 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5032749000251 ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 15Χ15 6,38

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΒΟRDΕR
91 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 3546895508681 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 15Χ20 8,50

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ
92 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 3546895085014 ΒΟRDΕR 15Χ20 8,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain® Silicone αφρώδες επίθεμα
93 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5Χ17,5 5708932539043 σιλικόνης κολλητικό 17,5Χ17,5 εκ. 8,68

ASKINA TRANSORBENT BORDER
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 17x17cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ
94 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5Χ17,5 4022495167064 ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 17x17εκ 8,68

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό
95 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18Χ18 5708932431101 18X18 εκ. 9,18

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό
96 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 18Χ28 5708932431125 18X28 εκ. 11,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
97 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 4049500255967 Αυτοκόλλητο 20x20cm 3τεμ. 12,49

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
98 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 4049500267045 Αυτοκόλλητο 20x20cm 10τεμ. 12,49

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ FΟΑΜ
99 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 5032749000268 ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 20Χ20 12,49

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
100 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 6224007257371 Espuma 12,49

ASKINA TRANSORBENT BORDER
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 24x24cm/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ
101 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 24Χ24 4022495167118 ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 24x24εκ 16,32

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain® επίθεμα αφρώδες κολλητικό
102 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5Χ7,5 5708932480925 7,5Χ7,5 εκ. 1,60
44910 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ASKINA TRANSORBENT BORDER
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ 9x14cm(5τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ
103 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ14 4046963527198 ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 9x14εκ(5τεμ) 3,57

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό
104 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5Χ17,5 5708932480987 κόκκυγος 17X17εκ. 8,68

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
105 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5Χ17,5 4049500283090 Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 18x18cm 3τεμ. 8,68

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΒΟRDΕR
106 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 20Χ20 3546895508698 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20Χ20 ΚΟΚΚΥΓΑ 11,34

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
107 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22Χ22 6224007257388 Pharmafoam comfort Sacral 13,72

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό
108 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22Χ22 5708932431149 κόκκυγος 23X23εκ. 13,72

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
109 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22Χ22 4049500283106 Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22x22cm 3τεμ. 13,72

Permafoam αφρώδες Επίθεμα
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22x22cm
110 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22Χ22 4049500260374 10τεμ. 13,72

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
111 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 22Χ22 4049500283106 Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 22x22cm 3τεμ. 13,72

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
112 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 17Χ18 6224007257395 Pharmafoam comfort concave 8,67

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα αγκώνα
113 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 17Χ18 4049500283113 φτέρνα 16,5x18cm 3τεμ. 8,67

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες κολλητικό
114 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 18,5Χ20,5 5708932431163 πτέρνας 19X20εκ. 10,75

Permafoam αφρώδες Επίθεμα
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Αυτοκόλλητο Ιερού οστού 18x18cm
115 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 17,5Χ17,5 4049500260343 10τεμ. 8,68
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44911

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
116 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500267021 Αυτοκόλλητο 15x15cm 10τεμ. 6,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα
117 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 4049500283151 Αυτοκόλλητο 8x8cm 10τεμ. 1,81

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
118 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 5000223476564 ALLEVYN GENTLE BORDER 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
119 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 5000223463977 ALLEVYN GENTLE BORDER 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
120 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 5000223463915 ALLEVYN GENTLE BORDER 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
121 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 4051276141023 TRIGOcolloid foam 10x10 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ASKINA SOFT CLEAR 9x15cm/ΣΤΕΙΡΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ EΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ
122 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ15 4046963170394 ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x15εκ 2,91

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ASKINA SOFT CLEAR 9x20cm/ΣΤΕΙΡΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ EΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ
123 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ20 4046963170769 ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x20εκ 3,72

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ASKINA SOFT CLEAR 9x25cm/ΣΤΕΙΡΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ EΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ
124 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ25 4046963170752 ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x25εκ 5,16

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ASKINA SOFT CLEAR 9x30cm/ΣΤΕΙΡΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ EΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ
125 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ30 4046963170455 ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x30εκ 5,83

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
126 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 6223003735999 Pharmapore Ultra eXsorb 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Biatain Super® επίθεμα υδροτριχοειδικό
127 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 5701780951432 κολλητικό 10Χ10 εκ. 4,53
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL LΙΤΕ
128 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 3546895037365 ΒΟRDΕR 10Χ12 4,74
44912 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
129 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ15 6223004861093 Pharmapore Ultra eXsorb 5,90
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL LΙΤΕ
130 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 3546895037389 ΒΟRDΕR 10Χ20 6,96

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
131 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6223003736002 Pharmapore Ultra eXsorb 7,82

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Biatain Super® επίθεμα υδροτριχοειδικό
132 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5701780951470 κολλητικό 15X15εκ. 7,82

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
133 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500736589 HydroTac Comfort 15x15cm 3τεμ. 7,82
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL LΙΤΕ
134 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 3546895037532 ΒΟRDΕR 15Χ20 9,09

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
135 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 4049500736701 HydroTac Comfort 15x20cm 10τεμ. 9,09

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
136 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 4049500736671 HydroTac Comfort 15x20cm 3τεμ. 9,09
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac Concave
137 18Χ18,5 4049500736824 18x18,5cm 10τεμ. 10,09
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης HydroTac Concave
138 18Χ18,5 4049500736794 18x18,5cm 3τεμ. 10,09
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
139 18Χ18,5 4049500736886 HydroTac Sacral 18x18cm 10τεμ. 10,09
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
140 18Χ18,5 4049500736855 HydroTac Sacral 18x18cm 3τεμ. 10,09

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
141 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 6223003736019 Pharmapore Ultra eXsorb 11,12
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44913

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ Biatain Super® επίθεμα υδροτριχοειδικό
142 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 5701780951494 κολλητικό 20X20εκ. 11,12

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
143 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 4049500736732 HydroTac Comfort 20x20cm 3τεμ. 11,12
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL LΙΤΕ
144 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6,5Χ10 3546895036313 ΒΟRDΕR 6,5Χ10 6,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
145 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6,5Χ10 4049500833585 HydroTac Comfort 6,5X10cm 10τεμ. 3,92
ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL LΙΤΕ
146 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8Χ8 3546895036290 ΒΟRDΕR 8Χ8 3,91

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ASKINA SOFT CLEAR 9x10cm/ΣΤΕΙΡΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ EΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ
147 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ10 4046963170363 ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 9x10εκ 2,13

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
148 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 8717755190406 Melladerm Plus Tulle 10x10 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
149 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8,5Χ12 8717755190086 Sanoskin Net 8,5x12 4,62

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
150 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 8717249680321 L-MESITRAN NET 10X10 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
151 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 8717249680307 L-MESITRAN BORDER 10X10 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
152 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 8717249680314 L-MESITRAN HYDRO 10X10 4,53

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
153 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 4049500833615 HydroTac Comfort 10x20cm 10τεμ. 6,96

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
154 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8Χ8 4049500834230 HydroTac Comfort 8X8cm 16τεμ. 3,91
44914 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
155 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8Χ8 4049500736374 HydroTac Comfort 8X8cm 10τεμ. 3,91

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
156 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ15 4049500736497 HydroTac Comfort 12,5x12,5cm 3τεμ. 5,90

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
157 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ15 4049500736527 HydroTac Comfort 12,5x12,5cm 10τεμ. 5,90

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ Επίθεμα αφρώδες με επίστρωση
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ πλέγματος υδρογέλης αυτοκόλλητο
158 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ15 4049500834261 HydroTac Comfort 12,5x12,5cm 16τεμ. 5,90

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
159 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 8717249680208 L-MESITRAN TULLE 10X10 4,53
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
160 18Χ18,5 7332430874245 MEPILEX BORDER SACRUM 18x18 10,00

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
161 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 7332430874283 MEPILEX BORDER SACRUM 20x20 11,12
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
162 17,5Χ23 7332430870315 MEPILEX BORDER SACRUM 23x23 12,49

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
163 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ30 7332430705297 MEPILEX BORDER 10x30 9,09

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
164 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 7332430705235 MEPILEX BORDER 10x20 6,96

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
165 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ15 7332430446480 MEPILEX BORDER 12,5x12,5 5,96
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
166 17,5Χ23 7332430489586 MEPILEX BORDER 17,5x23 11,19
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
167 17,5Χ17,5 7332430489524 MEPILEX BORDER 17,5x17,5 9,28
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44915

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
168 18,5Χ24 7323190038367 MEPILEX BORDER HEEL 18,5x24 12,34
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
169 13,5Χ16,5 7323190029747 MEPILEX BORDER FLEX 13,5x16,5 7,64

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
170 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 7323190029822 MEPILEX BORDER FLEX 16x20 9,30

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
171 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8Χ8 7332430529060 MEPILEX BORDER EM 7,5x8,5 3,91
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ->
172 17,5Χ17,5 7332430529169 MEPILEX BORDER EM 17,5x17,5 9,28

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
173 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 7332430529114 MEPILEX BORDER EM 12,5x12,5 7,11

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΛΕΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ
174 ΚΆΘΕ ΒΑΘΜΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8Χ8 7332430489463 MEPILEX BORDER 7,5x8,5 3,91

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
175 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 5000223415853 ALLEVYN NON ADHESIVE 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
176 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 5000223416775 ALLEVYN NON ADHESIVE 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
177 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 5000223415846 ALLEVYN NON ADHESIVE 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
178 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4051276140026 TRIGOfoam 10x10 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
179 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4051276140033 TRIGOfoam 15x15 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
180 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 19Χ12 5200121402065 LUOFUCON FOAM DRESSING 19X12cm 7,70
44916 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
181 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 5000223415631 ALLEVYN NON ADHESIVE 6,76

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam No Adh10X10
182 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 768455123353 10TEM 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
183 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5200121401921 LUOFUCON FOAM DRESSING 10X10cm 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ASKINA TRANSORBENT 15X15cm/ΕΠΙΘΕΜΑ
184 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4046963521943 ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 15x15εκ 7,60

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam No Adh15X15
185 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 768455123407 5TEM 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
186 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5200121401938 LUOFUCON FOAM DRESSING 15X15cm 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
187 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 5200121401860 LUOFUCON FOAM DRESSING 15X20cm 10,13

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ASKINA TRANSORBENT 20x20cm/ΕΠΙΘΕΜΑ
188 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 4046963521967 ΑΦΡΩΔΕΣ ΞΗΡΗΣ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ 20x20εκ 13,51

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam No Adh20X20
189 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 768455123445 5TEM 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΤΕΡΝΑΣ LUOFUCON
190 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΤΕΡΝΑΣ -> 11Χ12,5 5200121404878 HEEL DRESSING 11X12.5cm 4,65

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ INNOMED 10cmx10cm
191 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6926365509009 (10 τεμάχια) 3,38

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ INNOMED 12cmx12cm
192 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12Χ12 6926365509016 (10 τεμάχια) 4,86

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ INNOMED 15cmx15cm
193 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6926365509023 (10 τεμάχια) 7,60
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44917

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 10x20cm
194 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4049500255769 5τεμ. 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 10x20cm
195 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4049500266994 10τεμ. 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ASKINA FOAM 10x20cm(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ
196 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X20 4046963182106 ΑΦΡΩΔΕΣ 10x20εκ(10τεμ) 6,76

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
197 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6224000549992 Espuma 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain® επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό
198 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5708932430982 10Χ10 εκ. 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain® Ibu επίθεμα αφρώδες με
199 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5708932431026 ιμπουπροφαίνη μη κολλητικό 10Χ10 εκ. 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 10x10cm
200 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4049500255721 10τεμ. 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
201 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5032749000299 FΟΑΜ ΝΟΝ-ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 10Χ10 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ASKINA FOAM 10x10cm(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ
202 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4046963182083 ΑΦΡΩΔΕΣ 10x10εκ(10τεμ) 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 10x10cm
203 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4049500255721 10τεμ. 3,38

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ
204 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 13Χ12 3546895038997 13Χ12 5,27

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
205 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6224007257340 Espuma 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain® Ibu επίθεμα αφρώδες με
206 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5708932431040 ιμπουπροφαίνη μη κολλητικό 15X15εκ. 7,60
44918 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) επίθεμα αφρώδες μη κολλητικό
207 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5708932431002 15X15εκ. 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 15x15cm
208 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500266987 10τεμ. 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 15x15cm
209 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500255806 5τεμ. 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 15x15cm
210 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500255806 5τεμ. 7,60

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ URGΟΤUL ΑΒSΟRΒ
211 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 3546895039017 15Χ20 10,13

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
212 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 6224007257401 Espuma 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Biatain(R) Ibu επίθεμα αφρώδες με
213 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 5708932431064 ιμπουπροφαίνη μη κολλητικό 20X20εκ. 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 20x20cm
214 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 4049500255820 3τεμ. 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
215 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 5032749000312 FΟΑΜ ΝΟΝ-ΑDΗ ΑCΤΙVΗΕΑL 20Χ20 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 20x20cm
216 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 4049500255820 3τεμ. 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam Round αφρώδες Επίθεμα 6cm
217 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 4049500283144 10τεμ. 0,95

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam Round αφρώδες Επίθεμα 6cm
218 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 6 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ) 4049500283144 10τεμ. 0,95

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
219 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8X8 6224007257357 Pharmafoam 2,16
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44919

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ Permafoam αφρώδες Επίθεμα 20x20cm
220 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 4049500267007 10τεμ. 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
221 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 7332551952563 LYOFOAM MAX 20x20 13,51

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
222 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 7332551952402 LYOFOAM MAX 10x10 3,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
223 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 7332551952488 LYOFOAM MAX 15x15 7,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
224 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 7332551952525 LYOFOAM MAX 15x20 10,13

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
225 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ13 7332430109873 MESORB 10x13 4,39

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
226 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 13Χ15 7332430109880 MESORB 13x15 6,59

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
227 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ23 7332430109897 MESORB 10x23 7,77

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
228 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ23 7332430109903 MESORB 15x23 11,66

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
229 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 23Χ25 7332430109910 MESORB 23x25 16,82

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
230 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 23Χ30 7332430109927 MESORB 23x30 21,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
231 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 3546895028325 ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑLGΟΡLΑQUΕ F 10Χ10 1,77

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ Comfeel(R) Plus επίθεμα υδροκολλοειδές
232 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 5701780758574 διαφανές κολλητικό 15X20εκ. 5,32
44920 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
233 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 3546895058391 ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑLGΟΡLΑQUΕ F 15Χ15 3,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ Hydrocoll υδροκολλοειδές λεπτό
234 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500981866 προστασίας 15x15cm 5τεμ. 3,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
235 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20X20 3546895058377 ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑLGΟΡLΑQUΕ F 20Χ20 7,09

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ Comfeel® Plus επίθεμα υδροκολλοειδές
236 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5X7 5701780758512 διαφανές κολλητικό 5X7 εκ. 0,62

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ Comfeel® Plus επίθεμα υδροκολλοειδές
237 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 9Χ14 5701780758543 διαφανές κολλητικό 9X14εκ. 2,23

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ Hydrocoll υδροκολλοειδές λεπτό
238 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 4049500981842 προστασίας 10x10cm 10τεμ. 1,77

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ Duoderm ET10cmX10cm 10
239 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X10 768455901401 TEM 1,77

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ Duoderm ET15cmX15cm 10
240 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 768455901418 TEM 3,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ
241 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ25 7332430000811 MEPORE FILM 10x25 4,43

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ
242 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 7332430000828 MEPORE FILM 15x20 5,32

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ
243 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ12 7332430000804 MEPORE FILM 10x12 2,13

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ
244 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ30 7332430464743 MEPORE FILM 20x30 10,64

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
245 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5000223461713 ALLEVYN AG ADHESIVE 1,79
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44921

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
246 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5000223461652 ALLEVYN AG ADHESIVE 1,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
247 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5000223462222 ALLEVYN AG ADHESIVE 1,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag ADH
248 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 768455127177 10x10cm 10TEM 1,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag
249 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 768455123100 ADH12.5x12.5cm 10TEM 2,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag
250 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5Χ17,5 768455123148 ADH17.5x17.5cm 10TEM 5,48

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag ADH 21X21
251 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 21Χ21 768455123179 5TEM 7,89

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
252 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 3546895093651 URGΟCΕLL ΑG ΒΟRDΕR 13Χ13 2,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag
253 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5708932431187 κολλητικό 12,5X12,5 εκ 2,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Silicone Ag αφρώδες επίθεμα
254 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 5708932537933 σιλικόνης με Ag κολλητικό 12,5x12,5 εκ. 2,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag
255 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5Χ17,5 5708932431200 κολλητικό 18X18εκ. 5,48

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Silicone Ag αφρώδες επίθεμα
256 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17,5Χ17,5 5708932602365 σιλικόνης με Ag κολλητικό 17,5x17,5 εκ. 5,48

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag
257 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 23Χ23 5708932431286 κόκκυγος κολλητικό 23X23εκ. 9,46

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag
258 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 19Χ20 5708932431309 κολλητικό πτέρνας 19X20εκ. 6,79
44922 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> LUOFUCON MEDICAL HYDROGEL DRESSING
259 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5200121401976 10X10cm 1,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
260 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 768455038589 Duoderm10cmX10cm 5 TEM 1,99

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> LUOFUCON MEDICAL HYDROGEL DRESSING
261 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5200121402140 15X15cm 4,47

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
262 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 768455040162 Duoderm 15cmX15cm 5 TEM 4,47

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
263 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 768455038527 Duoderm20cmX20cm 3 TEM 7,95

ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΛΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> LUOFUCON MEDICAL HYDROGEL DRESSING
264 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,4Χ4,4 5200121401952 7,4X4,4cm 0,65

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
265 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 3546895028813 ΑLGΟΡLΑQUΕ 10Χ10 1,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα ->
266 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6223003730666 Pharmacoll thin 1,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα ->
267 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6223003732813 Pharmacoll comfort plus 1,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Comfeel® Plus επίθεμα υδροκολλοειδές με
268 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5701780758307 αλγηνικό κολλητικό 10Χ10 εκ. 1,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές επίθεμα
269 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4049500981774 10x10cm 10τεμ. 1,99

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
270 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 3546895058452 ΑLGΟΡLΑQUΕ 15Χ15 4,47

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα ->
271 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6223003730680 Pharmacoll thin 4,47
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44923

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα ->
272 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 6223003732820 Pharmacoll comfort plus 4,47

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Comfeel® Plus επίθεμα υδροκολλοειδές με
273 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5701780765701 αλγηνικό κολλητικό 15X15 εκ. 4,47

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
274 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 3546895058438 ΑLGΟΡLΑQUΕ 20Χ20 7,95

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα ->
275 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 6223003732837 Pharmacoll comfort plus 7,95

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Comfeel® Plus επίθεμα υδροκολλοειδές με
276 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 5701780758338 αλγηνικό κολλητικό 20X20εκ. 7,95

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές επίθεμα
277 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 4049500981804 20x20cm 5τεμ. 7,95

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές επίθεμα 5x5cm
278 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 4049500981750 10τεμ. 0,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές λεπτό
279 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5Χ7,5 4049500981835 προστασίας 7,5x7,5cm 10τεμ. 1,12

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές επίθεμα
280 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5Χ7,5 4049500981767 7,5x7,5cm 10τεμ. 1,12

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές για το ιερό
281 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 12Χ18 4049500981811 οστό12x18cm 5τεμ. 4,29

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
282 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 14Χ16 3546895058476 ΑLGΟΡLΑQUΕ SΑCRUΜ 14Χ16 ΚΟΚΚΥΓΑ 4,45

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Comfeel(R) Plus επίθεμα υδρ/δές με
283 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΚΟΚΚΥΓΟΣ 18Χ20 5701780702850 αλγηνικό κόκκυγος κολλητικό 18X20εκ. 7,15

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
284 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 14Χ14 3546895058490 ΑLGΟΡLΑQUΕ ΒΟRDΕR 14Χ14 ΠΤΕΡΝΑΣ 3,89
44924 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές αγκώνα φτέρνα
285 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> ΠΤΕΡΝΑΣ 8Χ12 4049500981828 8x12cm 10τεμ. 1,91

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> Hydrocoll υδροκολλοειδές επίθεμα
286 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4049500981798 15x15cm 5τεμ. 4,47

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
287 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4051276120011 TRIGOsorb 10x10 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ LUOFUCON ALGINATE
288 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5200121402003 DRESSING 10Χ10 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
289 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,7Χ34 4051276120059 TRIGOsorb Tamponade 2,7x34 3,37

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
290 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2Χ30 5000223425272 ALGISITE M 2,34

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ LUOFUCON ALGINATE
291 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ15 5200121402027 DRESSING 10Χ15cm 4,20

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Kaltostat 10cmx20cm
292 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 768455111053 10 TEM 5,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ LUOFUCON ALGINATE
293 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 5200121402010 DRESSING 15X20cm 8,40

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ LUOFUCON
294 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5Χ30,5 5200121402034 ALGINATE DRESSING 2,5X30cm 2,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ STRIP
295 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2Χ30 5200121402041 LUOFUCON ALGINATE DRESSING 2Χ30cm 2,34

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Kaltostat 2gr (± 3x45
296 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3Χ46 768455111022 cm) ROPE 5 TEM 5,33

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ STRIP
297 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3Χ46 5200121402126 LUOFUCON ALGINATE DRESSING 3X44CM 5,33
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44925

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ STRIP
298 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ30 5200121402058 LUOFOCON ALGINATE DRESSING 5X30cm 5,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Kaltostat 5cmx5cm 10
299 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 768455111039 TEM 0,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Kaltostat 7,5cmx12cm
300 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 7,5X12 768455111046 10 TEM 2,52

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
301 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6926365500914 INNOMED 10cmx10cm (10 τεμάχια) 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
302 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 6926365500907 INNOMED 5cmx5cm (20 τεμάχια) 0,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
303 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 3546895016636 ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ 10Χ10 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
304 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 6223003734879 Pharma Algi 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Biatain Alginate® επίθεμα αλγηνικό μη
305 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5701780669160 κολλητικό 10X10 εκ. 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Sorbalgon επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
306 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4049500305198 10X10CM 10τεμ. 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
307 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5032749000152 ΑCΤΙVΗΕΑL 10Χ10 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ASKINA SORB 10x10cm(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ
308 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 4046963331443 ΑΛΓIΝΙΚΟ 10x10εκ(10τεμ) 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
309 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 3546895016704 ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ 10Χ20 5,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Sorbalgon επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
310 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 4049500993579 10x20CM 5τεμ. 5,60
44926 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
311 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 5032749000220 ΑCΤΙVΗΕΑL 10Χ20 5,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Biatain Alginate® επίθεμα αλγηνικό μη
312 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5701780016988 κολλητικό 15X15εκ. 6,30

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ASKINA SORB 15x15cm(10τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ
313 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 4022495095787 ΑΛΓIΝΙΚΟ 15x15εκ(15τεμ) 6,30

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ LUOFUCON ALGINATE
314 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5200121402096 DRESSING 15Χ15cm 6,30

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
315 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,5Χ30,5 5032749000398 ΑCΤΙVΗΕΑL 2,5Χ30 2,79

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ASKINA SORB 2.7x34cm(10 τεμ)/ΕΠΙΘΕΜΑ
316 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2,7Χ34 4022495095794 ΑΛΓIΝΙΚΟ 2,7x34εκ(10 τεμ) 3,37

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Sorbalgon επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
317 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 2Χ30 4049500993616 κορδόνι 1gr/30cm 3τεμ.(2cmX30cm) 2,34

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Biatain Alginate® αλγηνικό επίθεμα
318 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3Χ46 5701780969932 (κορδόνι) για κάλυψη κοιλοτήτων 3Χ44εκ. 5,33

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
319 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ30 3546895082822 ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ 5Χ30 5,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Sorbalgon επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
320 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ30 4049500954235 κορδόνι 2gr/30cm (5Χ30cm) 5τεμ. 5,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
321 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 3546895016674 ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ 5Χ5 0,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Sorbalgon επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
322 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 4049500305204 5X5CM 10τεμ. 0,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
323 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 5032749000084 ΑCΤΙVΗΕΑL 5Χ5 0,70
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44927

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / Sorbalgon επίθεμα αλγινικού ασβεστίου
324 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5Χ5 4049500305204 5X5CM 10τεμ. 0,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
325 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 7323190022816 MELGISORB PLUS 10x10 2,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
326 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 7323190022779 MELGISORB PLUS 10x20 5,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
327 ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 3Χ46 7323190022731 MELGISORB PLUS 3x45(CAVITY) 5,29

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, Physiotulle(R) Ag επίθεμα με αργυρούχο
328 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10,5 5708932337953 σουλφαδιαζίνη 10X10 εκ. 4,04

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, Eπίθεμα με άργυρο και υδροκολλοειδές
329 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10,5 4049500271356 Atrauman Ag 10X10cm 3τεμ 4,04

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ
330 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ12 3546895077019 ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ URGΟΤUL SΑG 10Χ12 4,61

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, Physiotulle(R) Ag επίθεμα με αργυρούχο
331 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5708932337939 σουλφαδιαζίνη 15X15εκ. 6,60

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ
332 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ20 3546895077118 ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ URGΟΤUL SΑG 15Χ20 8,55

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, Eπίθεμα με άργυρο και υδροκολλοειδές
333 ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10,5 4049500271363 Atrauman Ag 10X10cm 10τεμ 4,04

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
334 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5000223461836 ALLEVYN AG NON ADHESIVE 4,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
335 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5000223462314 ALLEVYN AG NON ADHESIVE 4,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
336 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5000223461805 ALLEVYN AG NON ADHESIVE 4,38
44928 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag No Adh
337 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 768455123582 10cmx10cm 10TEM 4,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag No Adh
338 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 768455123636 15cmx15cm 5TEM 9,84

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘ. Ag ΜΕΤ. ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΜΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ AQUACEL Foam Ag No Adh
339 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 20Χ20 768455123674 20cmx20cm 5TEM 17,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
340 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10X12 3546895049559 URGΟCΕLL ΑG 10Χ12 5,25

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag μη
341 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ10 5708932431248 κολλητικό 10χ10εκ. 4,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag μη
342 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 5708932478434 κολλητικό 10Χ20 εκ. 8,75

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΛΙΠΙΔΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
343 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15X20 3546895049573 URGΟCΕLL ΑG 15Χ20 13,13

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ Biatain® Ag επίθεμα αφρώδες με Ag μη
344 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 15Χ15 5708932431224 κολλητικό 15X15εκ. 9,84

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
345 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 17Χ17 7332430932044 MEPILEX AG 17,5x17,5 12,64

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
346 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 10Χ20 7332430932006 MEPILEX AG 10x21 8,75

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
347 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 12,5Χ12,5 7332430931962 MEPILEX AG 12,5x12,5 6,84

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΦΡΩΔΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ Ή ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
348 ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 8Χ8 7332551027391 MEPILEX AG 6x8,5 2,23

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΑΡΓΥΡΟ INNOMED 10cmx10cm (10
349 > 10Χ10 6926365509108 τεμάχια) 5,52
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44929

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ
350 > 2,5Χ30 6926365509085 ΑΡΓΥΡΟ INNOMED 2cmx30cm (10 τεμάχια) 4,14

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ
351 > 5Χ5 6926365509092 ΑΡΓΥΡΟ INNOMED 5cmx5cm (20 τεμάχια) 1,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ
352 > 10Χ10 3546895031349 SΙLVΕR 10Χ10 5,52

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ
353 > 10Χ20 3546895031363 SΙLVΕR 10Χ20 11,03

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ASKINA CALGITROL AG 15x15cm/ΕΠΙΘΕΜΑ
354 > 15Χ15 4039239541592 ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ 15x15εκ 12,41

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ
355 > 2,5Χ30 3546895031370 SΙLVΕR 2,5Χ30 4,14

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - Biatain Alginate® Ag αλγηνικό επίθεμα με
356 > 3Χ44 5708932265706 άργυρο 3Χ44 εκ. 7,28

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ / ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ URGΟSΟRΒ
357 > 5Χ5 3546895031332 SΙLVΕR 5Χ5 1,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -
358 > 5Χ5 7332551339715 MELGISORB AG 5x5 1,38

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -
359 > 10Χ10 7332551342593 MELGISORB AG 10x10 5,52

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -
360 > 15Χ15 7332551342630 MELGISORB AG 15x15 12,41

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ /
ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -
361 > 3Χ44 7332551343019 MELGISORB AG 3x44 7,28
MEPITEL 10x18 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥ
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΔΕΡΜΟΛΥΣΗ - ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ
362 > 15Χ20 7332430090751 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 1,4mm 4,76
44930 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

MEPITEL 20x30 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΔΥΧΤΥ
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΕΠΔΕΡΜΟΛΥΣΗ - ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ % ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΕ
363 > 15Χ20 7332430090829 ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 1,4mm 15,54

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ
364 ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 100gr ± 5% 5024310905171 ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ WΒF 100GR 12,90

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> Conveen(R) Critic Barrier άμορφο επίθεμα
365 ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50gr ± 5% 5701780602013 50 γρ. 6,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
366 ΚΡΕΜΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 50gr ± 5% 5701780601962 Conveen(R) Protact άμορφο επίθεμα 50 γρ. 6,80

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
367 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 4gr ± 5% 5060186991801 COOLTHERM 3,40

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
368 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 4gr ± 5% 5060186991788 COOLTHERM 3,40

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
369 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8056040400036 RADIOGEL PLUS 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
370 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8058333510026 ORAL PATCH 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
371 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8058333510026 ORAL PATCH 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
372 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8058333510026 ORAL PATCH 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
373 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8058333510026 ORAL PATCH 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
374 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8059616060245 HYDROMED GEL ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15 GR 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
375 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 4051276110012 TRIGOgel 15gr 4,50
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44931

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
376 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 5200399200295 SANTACTIV GEL ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15GR 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
377 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 5200399200134 GELCLAIR ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15ML 3,94

ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΛΙΤΙΚΟ ΥΔΡΟΓΕΛΩΔΕΣ
Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> LUOFUCON AMORPHOUS HYDROGEL
378 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 25gr ± 5% 5200121400368 DRESSING 25g 7,45

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ Duoder GEL 15GR 1
379 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 768455901043 TE 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> Ganikderma Burn and Wound Ointment
380 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50gr ± 5% 4057248000107 50ml 14,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
381 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 20 gr ± 5% 5213005760007 RIPADERM CREAM 20gr 6,00

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
382 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8056040400036 RADIO GEL PLUS 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΜΕ
383 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 3546895015455 ΚΟΜΜΙ ΓΚΟΥΑΡ ΗΥDRΟGΕL 15GR 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
384 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 6223003730925 Kemagel 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
385 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 6223003736989 Cavidagel 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> Purilon(R) υδροτζέλ - άμορφο επίθεμα
386 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 5708932268714 υδρογέλης 15γρ. 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> Επίθεμα υδρογελώδες Hydrosorb gel 15g
387 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 4049500571609 10τεμ. 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ
388 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 5032749001760 ΗΥDRΟGΕL ΑCΤΙVΗΕΑL 15GR 4,50
44932 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ASKINA GEL 15g/ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΜΟΡΦΗΣ
389 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 4022495859181 ΥΔΡΟΓΕΛΛΗΣ 15gr 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
390 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 5213005760014 SUCREN GEL 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
391 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30gr ± 5% 5213005760038 RIPADERM CREAM 8,90

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
392 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30gr ± 5% 6223003730932 Kemagel 6,00

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
393 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30gr ± 5% 6223003736996 Cavidagel 6,00

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
394 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50gr ± 5% 8717249680031 L-MESITRAN SOFT 50gr 14,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
395 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50gr ± 5% 8717249680024 L-MESITRAN OINTMENT 50gr 14,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
396 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 20 gr ± 5% 8717249680017 L-MESITRAN OINTMENT 20gr 6,00

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
397 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 8717249680079 L-MESITRAN SOFT 15gr 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> Επίθεμα υδρογελώδες Hydrosorb gel 8g
398 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 8 gr ± 5% 4049500635950 5τεμ. 2,40

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
399 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50gr ± 5% 8717755190482 Melloxy 50gr 14,70

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
400 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 30gr ± 5% 8717755190055 Sanoskin Oxy 30gr 8,90

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
401 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 50gr ± 5% 8717755190222 Sanoskin Melladerm Plus 50gr 14,70
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44933

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
402 ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗ ΓΕΛΗ 15gr ± 5% 7332430000842 NORMLGEL 15gr 4,50

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ ->
403 ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80ml 5213005760021 RIPADERM SPRAY 75ml 27,06

Υγειονομικό Υλικό -> Επιθέματα -> ΑΜΟΡΦΑ -> ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
404 ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 70-80ml 8054953400167 ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ GΕLFΙΧ / ΒΙΟSΡRΑΥ 75ΜL 31,50
44934 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
1 αποσιδήρωσης 6938119324493 Medifuse Pro 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
2 αποσιδήρωσης 5214000711001 ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου G0020X-DFO DIAFUSER DFO ΣΥΝΕΧΗΣ
3 αποσιδήρωσης 8033509100089 ΕΓΧΥΣΗΣ 24 ΩΡΩΝ 60 ml 2,0 mlph 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου G0050X-DFO DIAFUSER DFO ΣΥΝΕΧΗΣ
4 αποσιδήρωσης 8033509100096 ΕΓΧΥΣΗΣ 12 ΩΡΩΝ 60 ml 5,0 mlph 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
5 αποσιδήρωσης 8052204710225 Easy flow MF0200 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
6 αποσιδήρωσης 8052204710225 Easy flow MF0200 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
7 αποσιδήρωσης 8052204710812 easyflow MF0200-DFO 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
8 αποσιδήρωσης 8052204710829 easyflow MF0500-DFO 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 100ml 2ml/h
9 αποσιδήρωσης 10680651348941 C100020-10 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 100ml 2ml/h
10 αποσιδήρωσης 10680651348941 C100020-10 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 100ml 2ml/h
11 αποσιδήρωσης 10680651442823 C100020-10-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 100ml 2ml/h
12 αποσιδήρωσης 10680651442823 C100020-10-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 125ml 5ml/h
13 αποσιδήρωσης 10680651348804 C125050-10 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 125ml 5ml/hr
14 αποσιδήρωσης 10680651442854 C125050-10-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 60ml 2ml/h
15 αποσιδήρωσης 10680651348927 C060020-10 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 60ml 2ml/h
16 αποσιδήρωσης 10680651348927 C060020-10 25,00 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44935

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 60ml 2ml/h
17 αποσιδήρωσης 10680651442809 C060020-10-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου LUCKmed infusion pump CBI 60ml 5
18 αποσιδήρωσης 6911218800105 ml/hr 24,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου Disposable balloon infuser Autofuser
19 αποσιδήρωσης 5206895001916 60ml (c-type , 2.0ml) 19,90 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου Disposable balloon infuser Autofuser
20 αποσιδήρωσης 5206895001923 60ml (c-type , 5.0ml) 19,90 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
21 αποσιδήρωσης 5206895002180 Disposable infusion pump 60ml/5ml 19,90 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
22 αποσιδήρωσης 04046964025655 EASYPUMP II LT 270-54-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου EASY FLOW Elastomeric Pump 60ml ,
23 αποσιδήρωσης 8052204710812 2.0ml/h 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου EASY FLOW Elastomeric Pump 60ml ,
24 αποσιδήρωσης 8052204710829 5.0ml/h 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
25 αποσιδήρωσης 04046964025631 EASYPUMP II LT 100-50-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
26 αποσιδήρωσης 04046964025525 EASYPUMP II LT 125-5-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
27 αποσιδήρωσης 04046964025563 EASYPUMP II LT 60-30-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES C125050-10
28 αποσιδήρωσης 10680651348804 125ml 5ml/hr 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
29 αποσιδήρωσης 8052204710829 Easy flow MF0500 DFO 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
30 αποσιδήρωσης 8052204710812 Easy flow MF0200 DFO 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
31 αποσιδήρωσης 8859299100036 SMARTeZ 12H / 24H 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
32 αποσιδήρωσης 8859299100050 SMARTeZ 24H 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 125ml 5ml/h
33 αποσιδήρωσης 10680651348804 C125020-10 25,00 €
44936 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ DOSI-
34 αποσιδήρωσης 18436020761932 FUSER 12H 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ DOSI-
35 αποσιδήρωσης 18436020762274 FUSER 24H 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ DOSI-
36 αποσιδήρωσης 18436020761871 FUSER 48H 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 125ml 5ml/h
37 αποσιδήρωσης 10680651442854 C125050-10-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου HOMEPUMP C-SERIES 60ml 2ml/hr
38 αποσιδήρωσης 10680651442809 C060020-10-S 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
39 αποσιδήρωσης 8052204710881 easyflow SF0200-DFO 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
40 αποσιδήρωσης 8052204710881 Easy flow SF0200-DFO 25,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> αντλίες
(ελαστομερείς) μιας χρήσης για έγχυση φαρμάκου
41 αποσιδήρωσης 8052204710881 Easy flow SF0200-DFO 25,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
42 αποσιδήρωσης 7613117009410 Orbit soft infusion set 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
43 αποσιδήρωσης 4015630049868 Accu-Chek FlexLink I 10/30 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
44 αποσιδήρωσης 4015630049868 Accu-Chek FlexLink I 10/30 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
45 αποσιδήρωσης 4015630049875 Accu-Chek FlexLink I 10/60 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
46 αποσιδήρωσης 4015630049875 Accu-Chek FlexLink I 10/60 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
47 αποσιδήρωσης 4015630049882 Accu-Chek FlexLink I 10/80 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
48 αποσιδήρωσης 4015630049882 Accu-Chek FlexLink I 10/80 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
49 αποσιδήρωσης 4015630887989 Accu-Chek FlexLink I 6/60 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
50 αποσιδήρωσης 4015630887989 Accu-Chek FlexLink I 6/60 13,00 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44937

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
51 αποσιδήρωσης 4015630049851 Accu-Chek FlexLink I 8/110 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
52 αποσιδήρωσης 4015630049851 Accu-Chek FlexLink I 8/110 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
53 αποσιδήρωσης 4015630049820 Accu-Chek FlexLink I 8/30 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
54 αποσιδήρωσης 4015630049820 Accu-Chek FlexLink I 8/30 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
55 αποσιδήρωσης 4015630049837 Accu-Chek FlexLink I 8/60 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
56 αποσιδήρωσης 4015630049837 Accu-Chek FlexLink I 8/60 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
57 αποσιδήρωσης 4015630049844 Accu-Chek FlexLink I 8/80 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
58 αποσιδήρωσης 4015630049844 Accu-Chek FlexLink I 8/80 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας Accu-chek Ultraflex I 10mm
59 αποσιδήρωσης 4015630049967 04626621001 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας Accu-chek Ultraflex I 8mm
60 αποσιδήρωσης 4015630049929 04626583001 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
61 αποσιδήρωσης 30610586028339 CLEO 90 DL21722024 6mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
62 αποσιδήρωσης 30610586028391 CLEO 90 DL21723024 9mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
63 αποσιδήρωσης 5705244008458 COMFORT SHORT 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας EASYSET II Infusion Set 9mm cannula,
64 αποσιδήρωσης 6920712703621 80cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
65 αποσιδήρωσης 1908015153768 Inset 100-181-50 9mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
66 αποσιδήρωσης 1908015153768 inset 100-181-50 9mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
67 αποσιδήρωσης 1907015153815 Inset 100-182-50 6mm 13,00 €
44938 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
68 αποσιδήρωσης 1907015153815 inset 100-182-50 6mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
69 αποσιδήρωσης 5705244007574 Inset II 9mm/60cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
70 αποσιδήρωσης 5705244007574 Inset II 9mm/60cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
71 αποσιδήρωσης 5705244003699 Neria soft 90 9mm/60cm 7,90 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
72 αποσιδήρωσης 5705244003699 Neria soft 90 9mm/60cm 7,90 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
73 αποσιδήρωσης 20643169442843 Quick set 6mm/60cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
74 αποσιδήρωσης 20643169442843 Quick set 6mm/60cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
75 αποσιδήρωσης 20613994895411 Quick set 9mm/60cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
76 αποσιδήρωσης 20613994895411 Quick set 9mm/60cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
77 αποσιδήρωσης 376300392108 Quick-set MMT-392 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
78 αποσιδήρωσης 376300393105 Quick-set MMT-393 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας RoundSet Infusion Set with 9mm
79 αποσιδήρωσης 6920712703201 cannula 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας RoundSet Infusion Set with cannulla
80 αποσιδήρωσης 6920712703188 6mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας Soft Infuser Infusion Set Sterilized
81 αποσιδήρωσης 6920712703133 9mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
82 αποσιδήρωσης 20643169442829 Καθετήρες Έγχυσης Quick Set 11,39 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας Καθετήρες Έγχυσης Quick Set (9mm,
83 αποσιδήρωσης 20643169442812 110cm) 11,39 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας Σετ Καθετήρων Quick Set (9mm,
84 αποσιδήρωσης 20643169442836 60cm) 11,39 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44939

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ORBIT
85 αποσιδήρωσης 7613117009410 SOFT O2491 11,27 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ORBIT
86 αποσιδήρωσης 7613117009403 MICRO O2481 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
87 αποσιδήρωσης 376300393105 Quick Set MMT-393 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
88 αποσιδήρωσης 376300392108 Quick Set MMT-392 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ Cleo90
89 αποσιδήρωσης 30610586028346 6mm, 79cm 11,27 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ Cleo90
90 αποσιδήρωσης 30610586028407 9mm, 79cm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
91 αποσιδήρωσης 30610586028391 CLEO90 21-7230-24 9mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
92 αποσιδήρωσης 20643169442812 Quick-set MMT-390 9mm 110cm 11,39 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
93 αποσιδήρωσης 30610586028339 CLEO 90 6mm 21-7220-24 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
94 αποσιδήρωσης 376300390104 Quick-set MMT-390 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
95 αποσιδήρωσης 30610586028407 cleo90 infusion set 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ORBIT -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
96 αποσιδήρωσης 7613117009458 O3091 11,27 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ORBIT -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
97 αποσιδήρωσης 7613117009441 O3081 9,99 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
98 αποσιδήρωσης 5705244003699 UNO NERIA Soft 90 Grey 60/9 GLOB 7,90 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ORBIT -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
99 αποσιδήρωσης 7613117009502 O4291 (105 cm) 11,27 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ORBIT -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
100 αποσιδήρωσης 7613117009434 O3061 11,27 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας ORBIT -ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
101 αποσιδήρωσης 7613117009397 O2461 11,27 €
44940 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
102 αποσιδήρωσης 6920712703188 RoundSet Infusion Set with cana 6mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> καθετήρας
103 αποσιδήρωσης 6920712703188 RoundSet Infusion Set with cana 6mm 13,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> πεταλούδες
104 αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης 5705244001459 UNO THALASET G29 80/8 GLOB 5,37 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> πεταλούδες
105 αποσιδήρωσης πλάγιας ή κάθετης τοποθέτησης 5705244000674 UNO NERIA G29 80/8 GLOB 5,37 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες
106 αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 8032584637329 Acusoft 2,75 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες
107 αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 8015262036874 Crono Syringe 20ml 2,75 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες
108 αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 8015262022495 Crono Syringe 30ml 2,75 €

Υγειονομικό Υλικό -> Υλικά αποσιδήρωσης -> σύριγγες
109 αποσιδήρωσης με ειδικό κούμπωμα 5213001910116 ΣΥΡΙΓΓΑ PENTAFERTE 60cc LUER LOCK 0,49 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44941

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Α/Α ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ
Σ (ΜΕ ΦΠΑ)
PKU 3 SHAKE KAKAO ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ
1 500GR 4003053091656 127,43 €

2 MONOGEN ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR 5016533635713 30,08 €

3 NUTRANEO NM 8437006913546 220,00 €

4 SURVIMED OPD DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 4051895009117 1,78 €
Almiron Pepti MCT μεταλλικό κουτί
5 450γρ 8712400712910 16,33 €

6 Almiron Pepti 2 μεταλλικό κουτί 450γρ 8712400712934 16,33 €

7 Almiron Pepti 1 μεταλλικό κουτί 450γρ 8712400712927 16,33 €
Aptamil Allergy Digest μεταλλικό κουτί
8 450γρ 8712400712859 13,49 €

9 NEOCATE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR 5016533644197 40,58 €

10 ALTHERA 450g 8717405012348 15,67 €

11 ALFARE 400g 7613034815965 15,80 €

12 PRENAN DISCHARGE
p 400g 7613033038822 10,99 €
Multivitamins Chewable Tablets
13 BubblegumpFlavour / Μασώμενα 5214000184058 42,54 €
Multivitamins Pediatric Drops /
14 Παιδιατρικές σταγόνες 30ml 5214000184034 37,80 €

15 MCT-NM Vial 20ml 8470005021614 180,00 €

16 CoQ10 ALMICIN 400mg Soft Gel Caps 5206711000147 100,00 €

17 CoQ10 Almicin 300mg tabs 5206711000178 100,00 €

18 NEURODEFENSE 8058333510019 100,00 €

19 LUCOVITAAL JAPANSE Q10 8713713016290 100,00 €
44942 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

LOPROFIN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ
20 ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533627718 4,43 €
LOPROFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ
21 500GR 5016533627688 4,73 €

22 LOPROFIN ΡΥΖΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533627695 3,79 €

23 NUTRISON ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 8716900559679 3,29 €

24 ADAPTEK 8056040400111 113,00 €
NOVALAC ALLERNOVA - ΧΑΡΤΙΝΟ
25 ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400G 5203622449713 14,05 €

26 FRISOLAC AC 8716200711197 10,24 €
Almiron Premature 400γρ μεταλλικό
27 κουτί 8712400713306 11,46 €
ALMIRON POST DISCHARGE μεταλλικό
28 κουτί 400gr 8712400712972 10,97 €

29 FRISOLAC POST DISCHARGE 8716200709002 10,13 €

30 ADAPTEK 8056040400111 113,00 €
SERAVIT PAED FL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ KOYTI
31 200GR 5016533631852 30,67 €
SERAVIT PAED UNF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
32 200GR 5016533631821 30,67 €

33 EAA supplement 5060014054913 274,31 €
HCU COOLER 15 WITH DHA
34 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (30 Χ 130ml) 5060014055842 364,78 €

35 MMA/PA EXPRESS 15 (30Χ25)gr 5060014051561 359,32 €

36 MSUD 2 SECUNDA 500 GR 5016533648669 153,19 €

37 MSUD 2 SECUNDA 500GR 5016533637519 153,19 €
MSUD ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
38 ΚΟΥΤΙ 400GR 5016533631975 62,88 €

39 OS 2 500GR 4003053096026 121,90 €

40 PKU 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533637458 86,95 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44943

41 PKU 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533644418 86,95 €

42 PKU 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533650556 86,95 €
PKU 2 PRIMA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
43 500GR 5016533637465 114,23 €
PKU 2 PRIMA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
44 500GR 5016533649536 114,23 €
PKU 2 SECUNDA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
45 500GR 5016533637472 123,26 €
PKU 2 SECUNDA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
46 500GR 5016533648645 123,26 €
PKU 3 ADVANTA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
47 500GR 5016533637489 129,14 €
PKU 3 ADVANTA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
48 500GR 5016533649116 129,14 €

49 PKU ANAMIX INFANT 400GR 5016533631968 59,00 €
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ
50 87ml 5060014055552 199,22 €
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΚΟΚΚΙΝΟ)
51 30 Χ 130ml 5060014051998 236,51 €
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΚΟΚΚΙΝΟ)
52 30 Χ 174ml 5060014052001 297,46 €
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ
53 174ml 5060014055675 297,46 €
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
54 30 Χ 174ml 5060014055651 297,46 €
PKU LOPHLEX BERRY ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
55 30 Χ 27,8 GR 5016533630978 218,32 €
PKU LOPHLEX LQ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΑΣΚΟΣ
56 GUALA 125ML 5016533647501 7,64 €
PKU LOPHLEX LQ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣΚΟΣ
57 GUALA 125ML 5016533647549 7,64 €
PKU LOPHLEX ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
58 ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 Χ 27,8 GR 5016533623918 218,32 €

59 UCD 2 450GR 5016533092219 124,37 €

60 XLYS LOW TRY MAXAMUM 5016533631715 153,73 €

61 XMET HOMIDON ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5016533631784 90,06 €
44944 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

62 XMTVI MAXAMAID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5016533631678 96,42 €

63 XP MAXAMUM 5016533634044 111,17 €

64 CHOLESTEROL MODULE 450GR 5016533633887 39,05 €

65 LORENZO'S OIL 500ML 5016533647174 186,79 €
ELEMENTAL 028 EXTRA ΠΟΡTOΚΑΛΙ
66 ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100GR 5016533637731 9,13 €
MCT PEPDITE 1+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
67 400GR 5016533636659 36,37 €
MCT PEPDITE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
68 400GR 5016533636734 34,54 €
NEOCATE ADVANCE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
69 ΚΟΥΤΙ 400GR 5016533616170 40,59 €

70 NEOCATE SPOON 400 GR 5016533645446 13,41 €
SCANDISHAKE MIX ΣΟΚΟΛΑΤΑ
71 ΦΑΚΕΛΟΣ 85GR 5202353004277 3,20 €

72 DOCOMEGA (30x4gr) 5060014050540 47,26 €

73 CITRULLINE 1000 5060014055095 66,73 €

74 Valine 50 5060014050632 48,79 €

75 BETAQUIK 250ml 5060014052179 7,88 €
MCT OIL MODULE ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ
76 500ML 5016533647167 14,44 €

77 HARIFEN ΑΛΕΥΡΙ 500gr 8425887005016 2,25 €

78 HARIFEN ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΟΥΠΑΣ 500gr 8425887005122 2,80 €

79 HARIFEN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500gr 8425887005108 2,80 €

80 HARIFEN ΡΥΖΙ 500gr 8425887005085 3,98 €

81 HARIFEN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500gr 8425887005061 2,80 €

82 HARIFEN ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 500gr 8425887005139 2,80 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44945

HARIFEN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
83 200ml 8425887005047 2,09 €
LOPROFIN ΑΛΕΥΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ
84 500GR 5016533627862 4,15 €
LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΥΓΟΥ
85 (2x250GR) ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533627985 23,61 €
LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
86 TETRAPACK 200ML 5202353004307 1,48 €

87 PROZERO 250 ml 5060014055941 2,09 €

88 HARIFEN ΚΡΑΚΕΡ ΤΟΣΤΑΔΑΣ 200gr 8425887005115 3,29 €
HARIFEN ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
89 125gr 8425887005054 1,59 €
HARIFEN ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
90 150gr 8425887005146 1,91 €
HARIFEN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
91 125gr 8425887005023 1,59 €

92 VITABITE 175gr 5060014051103 8,96 €

93 HARISIN ΑΛΕΥΡΙ 500gr 8425887003043 2,25 €

94 HARISIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500gr 8425887003142 2,80 €

95 HARISIN ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΑΚΑΟ 150gr 8425887003067 3,64 €

96 HARISIN ΚΟΥΜΠΑΝΙΤΟΣ 150gr 8425887003098 3,10 €

97 HARISIN ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ 200gr 8425887003036 4,01 €
HARISIN ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ
98 ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150gr 8425887003104 1,91 €
HARISIN ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ ΜΕ
99 ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΚΑΟ 150gr 8425887003210 1,91 €

100 HARISIN ΤΟΣΤΑΔΑΣ 100gr 8425887005177 3,27 €
NUTRISON MULTIFIBRE ΠΛΑΣΤΙΚΗ
101 ΦΙΑΛΗ 500ML 8716900559532 2,96 €

102 MODULEN IBD ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΥΤ 400G 7613034941121 14,06 €

103 GA EXPRESS 15 (30X25gr) 5060014051622 348,03 €
44946 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

104 GA GEL (30 X 24gr) 5060014051516 282,61 €
HCU COOLER 15 WITH DHA ΚΟΚΚΙΝΟ
105 (30 Χ 130ml) 5060014051721 389,72 €

106 IVA COOLER 15 5060014051356 456,23 €

107 MMA/PA GEL ΣΚΕΤO 30 Χ 24gr 5060014051523 282,61 €

108 MSUD COOLER ME DHA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 5060014055804 389,72 €

109 MSUD COOLER ΜΕ DHA ΚΟΚΚΙΝΟ 5060014051844 389,72 €

110 MSUD GEL ΟΥΔΕΤΕΡΟ 30 Χ24gr 5060014051493 282,61 €

111 OS 2 SECUNDA 500GR 5016533648782 260,64 €

112 PKU AIR 15 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 Χ130ml 5060014059222 295,92 €

113 PKU AIR 15 ΛΕΥΚΟ 30 Χ130ml 5060014059246 295,92 €

114 PKU AIR 15 ΠΡΑΣΙΝΟ 30 Χ130ml 5060014057433 295,92 €

115 PKU AIR 15 ΧΡΥΣΟ 30 Χ130ml 5060014057419 295,92 €

116 PKU AIR 20 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 Χ174ml 5060014059239 394,56 €

117 PKU AIR 20 ΛΕΥΚΟ 30 Χ174ml 5060014059253 394,56 €

118 PKU AIR 20 ΠΡΑΣΙΝΟ 30 Χ174ml 5060014057440 394,56 €

119 PKU AIR 20 ΧΡΥΣΟ 30 Χ174ml 5060014057426 394,56 €

120 PKU ANAMIX JUNIOR ΒΑΝΙΛΙΑ 5016533648287 192,30 €

121 PKU AΝΑΜΙΧ JUNIOR ΣΟΚΟΛΑΤΑ 5016533648225 192,30 €
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΚΟΚΚΙΝΟ)
122 30 Χ 87ml 5060014051318 225,00 €
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ
123 87ml 5060014055576 225,00 €
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
124 30 Χ 87ml 5060014055538 225,00 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44947

PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ
125 130ml 5060014055637 237,23 €
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ
126 130ml 5060014055613 237,23 €
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
127 30 Χ 130ml 5060014055590 237,23 €
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ
128 174ml 5060014055699 237,23 €
PKU EXPRESS 15 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ
129 25gr 5060014051738 231,77 €

130 PKU EXPRESS 15 (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 25gr 5060014051585 231,77 €
PKU EXPRESS 15 (ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ)
131 30 Χ 25gr 5060014051752 231,77 €

132 PKU GEL (ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ) 30 Χ 24 gr 5060014051455 179,60 €

133 PKU GEL (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) 30 Χ 24gr 5060014051448 179,60 €

134 PKU GEL (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 24gr 5060014051462 179,60 €

135 TYR 2 SECUNDA 500GR 5016533648706 226,51 €
TYR COOLER 15 WITH DHA ΚΟΚΚΙΝΟ
136 (30 Χ 130ml) 5060014051691 389,72 €
TYR COOLER 15 WITH DHA
137 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (30 Χ 130ml) 5060014055828 389,72 €

138 TYR GEL (30X24gr) 5060014051509 282,61 €

139 MCT PROCAL 30X16gr 5060014050755 39,63 €

140 OSMERAL BS PLUS 5213005680039 6,90 €

141 REALDIET PEPTIDE 3401278204041 17,08 €

142 REALDIET RENAL 3401243569984 17,08 €

143 SANTACTIV DB 5200399200097 67,00 €

144 SANTACTIV DB ΦΙΑΛΙΔΙΟ 5200399200158 4,90 €

145 NUTRANEO NM ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 8470005045221 220,00 €
44948 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

146 SANTACTIV DIGEST 60 GR 5200399200141 7,90 €

147 SANTACTIV DIGEST ΚΟΥΤΙ 15 Χ 60GR 5200399200226 122,00 €

148 NEOCATE JUNIOR 400GR 5016533650112 47,64 €

149 NEOCATE JUNIOR VANILLA 400GR 5016533650136 47,64 €

150 KEYOMEGA (30 X4g) 5060014055507 47,26 €

151 ARGININE 2000 5060014055446 68,30 €

152 ARGININE 500 5060014055477 48,79 €

153 ISOLEUCINE 50 5060014050656 49,79 €

154 LIPISTART 400gr 5060014050205 37,88 €

155 LOPROFIN ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 5016533628074 4,30 €

156 TAXORAL 8056040400173 210,00 €

157 TAXORAL 8056040400173 210,00 €
NOVALAC AMINOVA LCP - ΧΑΡΤΙΝΟ
158 ΚΥΤΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
χ 400G 5203622655619 44,52 €
μητρικού θηλασμού 50x2,2 gr
159 φακελάκια 8712400264198 20,00 €
NOVALAC POST DISCHARGE -
160 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΤΙΟ 350G 5203622906322 13,60 €

161 RESURGEX PLUS 818757004161 11,93 €

162 RESURGEX SELECT 818757001412 11,93 €

163 DIALAMINE 5016533631814 100,63 €
IVA ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
164 ΚΟΥΤΙ 400GR 5016533632033 62,88 €
KINDERGEN PROD ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
165 400GR 4008976671626 48,61 €

166 L-ARGININE 5016533625325 54,53 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44949

167 PKU 3 TEMPORA 450GR 4003053091205 109,68 €

168 TYR 1 500GR 5016533650471 184,55 €
TYR ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
169 ΚΟΥΤΙ 400GR 5016533631999 62,88 €
TYR ANAMIX JUNIOR LQ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
170 ΦΙΑΛΗ 125ML 5016533634723 9,82 €

171 UCD 1 450GR 5016533650433 132,04 €
XLYS TRY LOW MAXAMAID UF
172 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5016533631708 100,90 €

173 XMTVI MAXAMUM 500GR 5016533631739 161,75 €
ΜΙΓΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
174 200GR 5016533642780 177,26 €
BAGUETTE ΛΕΥΚΕΣ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ 350g
175 (2 X 175g) 8008698003183 1,68 €
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
176 ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 150g 8008698005347 3,11 €
BON MATIN ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΛΥΚΑ ΜΠΡΙΟΣ
177 200g 8008698001059 0,96 €
CHOCO CHIP COOKIES ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ
178 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 200g 8008698005491 3,05 €
CIABATTINE RUSTICHE ΨΩΜΑΚΙΑ
179 ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 200g 8008698003152 0,96 €
CIABATTINE ΨΩΜΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
180 ΠΡΟΨΗΜΕΝΑ 200g 8008698010259 0,96 €
CIOCKO STICKS ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΣΤΙΚΣ
181 150g 8008698003961 3,70 €
CLASSICO DEL MASTRO PANETTIERE
182 300g 8008698005576 1,68 €

183 CORN FLAKES ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 250g 8008698002223 2,89 €

184 CROSTINI ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ 150g 8008698002209 3,96 €
FETTE BISCOTTATE CEREALI
185 ΦΡΥΘΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 250g 8008698007433 5,99 €

186 FETTE BISCOTTATE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250g 8008698002056 4,90 €
FRUIT MUSLI ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΙ
187 375g 8008698007501 4,95 €
44950 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

188 GRISSINI 150g 8008698002100 3,40 €
IMPACT ORAL RTD ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ
189 ΒΑΝΙΛΙΑ 237ml 7613032412715 9,49 €
IMPACT ORAL RTD ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ
190 ΚΑΦΕΣ 237ml 7613032412692 9,49 €
IMPACT ORAL RTD ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ
191 ΦΡΟΥΤΑ 237ml 7613032412807 9,49 €
ISOSOURCE PROTEIN ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛ
192 500ml 7613034077714 5,91 €
ISOSOURCE STANDARD NEUTRAL
193 ΦΙΑΛ 500ml 7613033052262 4,77 €
MERANETTI ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
194 ΑΤΟΜΙΚΑ 200g 8008698006047 3,90 €
MINI BAGUETTE DUO ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ
195 ΛΕΥΚΕΣ 2 Χ 75g 8008698003213 0,72 €
MINI SORISSI ΜΙΝΙ ΓΕΜΙΣΤΑ
196 ΜΠΙΣΚΟΤΑ 100g 8008698008157 2,20 €

197 MIX B ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 8008698004807 4,50 €
MIX C ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
198 1kg 8008698004852 4,50 €
MIX PER PANE RUSTICO ΑΛΕΥΡΙ
199 ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 8008698008997 4,50 €
PAIN BRIOCHE ΨΩΜΙ ΜΠΡΙΟΣ ΣΕ
200 ΦΕΤΕΣ 370g 8008698006511 1,68 €
PAN CARRE ΨΩΜΙ ΑΣΠΡΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2
201 Χ 200g 8008698001011 1,68 €
PANETTONE ΠΑΝΕΤΟΝΕ ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣ
202 180g 8008698005002 5,91 €

203 PENNE ΠΕΝΝΕΣ 500g 8008698005798 2,80 €

204 PETIT ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 8008698012857 2,80 €

205 PIPETTE ΚΟΧΥΛΑΚΙΑ 500g 8008698005811 2,80 €

206 PIZZA BASE ΒΑΣΗ ΠΙΤΣΑΣ 2 Χ 150g 8008698002025 4,80 €
PLUM CAKE ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΕΙΚ
207 ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 198g 8008698003596 3,60 €
RUSTICO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ
208 ΦΕΤΕΣ 450g 8008698003909 2,16 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44951

209 SALINIS ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ 60g 8008698002070 1,35 €

210 SAVOIARDI ΣΑΒΑΓΙΑΡ 150g 8008698003060 3,30 €
SNACK ΓΚΟΦΡΕΤΑ ΕΠΙΚΑΛ. ΣΟΚΟΛ. &
211 ΠΡΑΛ. ΦΟΥΝΤ. (3 Χ 35g) 105g 8008698005286 2,60 €
SORISSI ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ
212 ΣΟΚΟΛΑΤΑ 250g 8008698004630 3,80 €

213 SPAGHETTI ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500g 8008698005774 2,80 €

214 TAGLIATELLE ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 250g 8008698004081 1,40 €
WAFERS ALLE NOCCIOLE ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ
215 ΓΕΜΙΣΗ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤ. 125g 8008698001929 2,60 €
WAFERS POCKET ΓΚΟΦΡΕΤΙΝΙΑ
216 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50g 8008698054086 1,20 €

217 WRAPS 2 X 80g 8008698011683 3,96 €

218 GA 1 ANAMIX JUNIOR 400GR 5016533648317 130,00 €

219 MSUD ANAMIX JUNIOR 400GR 5016533648393 111,20 €

220 XLYS MAXAMAID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5016533631685 181,54 €

221 MMA/PA ANAMIX JUNIOR 400GR 5016533648379 130,00 €

222 XLEU MAXAMUM 5016533631760 123,83 €

223 GLYCINE 5016533625646 27,61 €

224 MMA/PA ANAMIX INFANT 400GR 5016533631982 106,70 €

225 MSUD AID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500GR 5016533631883 337,98 €

226 IVA ANAMIX JUNIOR 400GR 5016533648355 149,00 €

227 OS 1 500GR 5016533650457 111,20 €

228 UCD 2 SECUNDA 500GR 5016533648829 150,25 €

229 TYR ANAMIX JUNIOR 30 X 36GR 5016533648300 347,00 €
44952 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

230 VITAL 1.5KCAL 1000ML RTH 8710428996039 20,92 €

231 PROSURE VANILLA 240ML 8710428804662 5,16 €

232 PROSURE CHOCO 240ML 8710428801982 5,16 €

233 VITAL 1.5KCAL 200ML RPB 8710428995971 4,18 €

234 VITAL 1,5KCAL
p COFFEE 200ML 8710428009340 4,18 €
Multivitamins Softgels D3000 / D3000
235 Μαλακές Κάψουλες
p 5214000184072 42,54 €
Multivitamins Chewable Tablets
236 Orange Flavour / Μασώμενα δισκία 5214000184041 42,54 €

237 OSMOLITE HN 500ML RTH 8710428008435 3,92 €

238 ΑDAPTEK 8056040400111 113,00 €

239 ALFAMINO 400g 7613033822469 42,14 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44953

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΙΜΗ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1 4051895005348 DIBEN EASY BAG 4,43 €

2 4086000007610 SUPPORTAN EASY BAG 6,98 €

3 4051895000404 FRESUBIN 2 KCAL HP 8,56 €

4 4260072571044 OPTINUVIT FINGERFOOD 40,94 €

5 3401252052965 HYPERDINK 400 ΒΕΡΥΚΟΚΟ 38,21 €

6 3401252052675 HYPERDRINK 400 ΒΑΝΙΛΙΑ 38,21 €

7 3401252052736 HYPERDRINK 400 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 38,21 €

8 8716900560453 FORTIMEL COMPACT ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x125ML 10,91 €

9 8716900560859 FORTIMEL COMPACT ΜΟΚΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x125ML 10,91 €

10 8712400158046 FORTIMEL COMPACT ΜΠΑΝΑΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x125ML 10,91 €

11 3401252053566 HYPERDINK DB ΒΑΝΙΛΙΑ 36,39 €

12 3401252053337 HYPERDINK DB ΚΑΦΕΣ 36,39 €

13 4051895008073 DIBEN DRINK ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 2,13 €

14 4051895001616 FRESUBIN RENAL VANILLA 3,43 €

15 4051895002811 FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 1,65 €

16 4051895002835 FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,65 €

17 8056040400197 ORAL FORTE 113,00 €

18 4051895006819 FRESUBIN 2 KCAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 1,84 €

19 4051895008660 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 1,78 €

20 4051895008660 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 1,78 €

21 4051895008684 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,78 €
44954 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

22 4051895008684 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1,78 €

23 8712400157483 NUTRINI MAX PACK 500ML 6,61 €

24 8712400157148 NUTRINI PACK 500ML 5,84 €

25 4086000006873 CALSHAKE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 7 X 90GR 18,45 €

26 5018750790015 THICK & EASY 14,50 €

27 4086000007023 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 3,76 €

28 4086000016193 SUPPORTAN DRINK ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 2,79 €

29 4086000016186 SUPPORTAN DRINK ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 2,79 €

30 8716900565021 INFATRINI ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 24 Χ 125 ML 43,59 €

31 8712400715249 GALACTOMIN 17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR 17,13 €

32 5016533635379 GALACTOMIN 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 27,29 €

33 5060014051400 GLYCOSADE (30 X 60gr) 124,45 €

34 8716900557118 FORTICARE ΠΟΡΤ/ΛΕΜΟΝΙ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x125ml 12,37 €

FORTICARE ΡΟΔΑΚΙΝΟ/ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ
35 8716900556852 12,37 €
4x125ml

36 8716900569326 FORTIMEL CRÈME ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 4X125GR 8,35 €

FORTIMEL CRÈME ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ
37 8716900569340 8,35 €
4X125GR

38 5202353005366 FORTIMEL ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,12 €

39 8712400152068 FORTIMEL ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,12 €

40 8716900562761 FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x200ML 8,44 €

41 8716900562822 FORTIMEL EXTRA ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x200ML 8,44 €

42 8716900562808 FORTIMEL EXTRA ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x200ML 8,44 €

43 8716900562785 FORTIMEL EXTRA ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ 4x200ML 8,44 €

ELEMENTAL 028 EXTRA LIQUID ΠΟΡTΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΝ
44 5016533647112 4,75 €
TETRAPACK 250ML
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44955

45 5016533635430 HEPARON JUNIOR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR 36,88 €

46 5060014052568 CARBZERO 12,28 €

47 5016533631838 MΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞEΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΗΣ ΑΛΥΣΟΥ (BCAA) 128,23 €

48 5016533646498 LIQUIGEN 250ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 18,19 €

49 5016533634877 DUOCAL SS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR 32,21 €

50 794688015455 PROSOURCE NO CARB (ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 887ml 54,28 €

51 794688014441 PROSOURCE TF 1,87 €

52 8712400763004 PROTIFAR ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙ 225GR 10,90 €

53 8716900560132 NUTRISON ENERGY ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 4,08 €

54 8712400155878 NUTRINI DRINK MF ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,43 €

55 8712400156028 NUTRINI DRINK MF ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,43 €

56 8712400155922 NUTRINI DRINK MF ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 2,43 €

NUTRINI DRINK POWDER ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
57 4008976681342 7,38 €
400GR

58 4051895004525 DIBEN 1,5 KCAL HP 4,95 €

59 4086000011198 FRESUBIN HEPA EASY BAG 5,77 €

60 5200399200165 POLYDOL EXTRA POUDRE ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΣ 7,90 €

61 8437006913027 ARGININA NM 440,00 €

62 4051895002668 FRESUBIN 2 KCAL CREME ΒΑΝΙΛΙΑ 4X125G 11,64 €

63 4260072572010 OPTINUVIT ALLIN ΒΑΝΙΛΙΑ 4,90 €

64 4260072572034 OPTINUVIT ALLIN ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4,90 €

65 4260072572058 OPTINUVIT ALLIN ΦΡΑΟΥΛΑ 4,90 €

66 4260072571006 OPTINUVIT BASIC 48,70 €

67 4260072571013 OPTINUVIT BS 46,80 €
44956 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

68 4086000017831 FRESUBIN PROTEIN POWDER 11,33 €

69 5060014050441 VITAJOULE 500gr 9,17 €

70 8712400689489 CALOGEN ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 5,97 €

FORTIMEL ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 X
71 8712400152051 8,48 €
200ML

72 4008976671787 KETOCAL UNF METAΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 300GR 40,71 €

73 5016533634815 MAXIJUL SUPER SOLUBLE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200GR 5,37 €

74 7613034079701 NOVASOURCE DIABETIC ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛ 500ml 6,03 €

75 7613034079299 NOVASOURCE FORTE ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛ. 500ml 6,36 €

76 7613033070860 NOVASOURCE GI CONTROL NEUTR. ΦΙΑΛ 500ml 5,69 €

77 7613033110788 PEPTAMEN 4 x 200ml 4,92 €

78 7613032494353 RESOURCE 2.0 FIBRE ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ200ML 2,73 €

79 7613032493370 RESOURCE 2.0 FIBRE ΒΕΡΥΚΟΚΟ 4Χ200ML 3,00 €

80 8710428003812 GLUCERNA SELECT 500ML RTH 4,50 €

81 4051895005454 RECONVAN 11,01 €

82 8710428002853 NEPRO HP 220ML 4,27 €

83 8710428005229 ENSURE COMPACT BANANA 4x125ML 14,00 €

84 8710428005205 ENSURE COMPACT STRAWBERRY 4x125ML 14,00 €

85 8710428005588 GLUCERNA SR STRAWBERRY 230ML 3,54 €

86 8710428005571 GLUCERNA SR VANILLA SR 230ML 3,54 €

87 8712400151634 DIASIP ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,06 €

88 8710428801975 PROSURE COFFEE 240ML 5,16 €

89 8710428804679 PROSURE BANANA 240ML 5,16 €

90 0659781119106 ABOUND 720GR (30 SACHETS x 24GR) 98,00 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44957

91 8710428008022 ENSURE PLUS ADVANCE COFFEE 4X220ML 18,00 €

92 8710428007988 ENSURE PLUS ADVANCE CHOCOLATE 4X220ML 18,00 €

93 8710428008008 ENSURE PLUS ADVANCE VANILLA 4X220ML 18,00 €

FORTIMEL POWDER ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΓΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ. ΚΟΥΤΙ
94 4008976681458 8,54 €
335GR

95 4051895003900 FRESUBIN 2 KCAL CREME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4x125G 11,64 €

96 8716900562280 FORTIMEL ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 X 200ML 8,48 €

97 4051895005263 FREBINI ENERGY 5,25 €

98 4086000005913 FREBINI ORIGINAL 4,26 €

99 8710428003546 PEDIASURE COMPLETE VANILLA 400G 8,42 €

100 8710428009203 JEVITY WITH FOS 500ML RTH 3,92 €

101 4086000007054 FRESUBIN ENERGY 3,22 €

102 4086000005944 FRESUBIN HP ENERGY 3,85 €

103 8710428012081 ENSURE PLUS HN 500ML 3,92 €

104 4086000007078 FRESUBIN ENERGY FIBRE 7,51 €

105 8710428005182 ENSURE COMPACT VANILLA 4x125ML 14,00 €

106 4051895008059 DIBEN DRINK ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 2,13 €
44958 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> VIVACHEK ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
1 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200000020229 31G x 5MM, 50PCS 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> VIVACHEK ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
2 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200000020236 31G x 6MM, 50PCS 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 33G x 4mm για πένα ινσουλίνης
3 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200459 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 32G x 4mm για πένα ινσουλίνης
4 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200466 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 32G x 6mm για πένα ινσουλίνης
5 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200473 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 32G x 8mm για πένα ινσουλίνης
6 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200480 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
7 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120015781754 WELLION MEDFINE 4MM 100 pcs 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
8 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120015789989 WELLION MEDFINE 5MM 100pcs 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
9 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120015781761 WELLION MEDFINE 6MM 100pcs 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
10 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120015781778 WELLION MEDFINE 8MM 100 pcs 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
11 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568001906 ControlFine Pen Needles 4mm 32G 100' 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
12 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568000930 ControlFine Pen Needles 5mm 31G 100' 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
13 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568003030 ControlFine Pen Needles 6mm 31G 100' 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
14 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568000947 ControlFine Pen needles 8mm 31G 100's 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 29G x 12mm για πένα
15 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200534 ινσουλίνης (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 30G x 8mm για πένα ινσουλίνης
16 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200527 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 31G x 5mm για πένα ινσουλίνης
17 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200497 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 31G x 6mm για πένα ινσουλίνης
18 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200503 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Βελόνες Insupen 31G x 8mm για πένα ινσουλίνης
19 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5206694200510 (100 τμχ) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
20 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120072862076 WELLION MEDFINE 4MM 50pcs 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
21 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120072862083 WELLION MEDFINE 5MM 50pcs 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
22 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120072862090 WELLION MEDFINE 6MM 50pcs 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
23 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120072862106 WELLION MEDFINE 8MM 50pcs 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
24 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568001609 ControlFine Pen Needles 5mm 31G 50' 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
25 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568003023 ControlFine Pen Needles 6mm 31G 50' 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
26 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6951568001616 ControlFine Pen Needles 8mm 31G 50' 4,59 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44959

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> VIVACHEK ΒΕΛΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΝΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
27 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200000020243 31G x 8MM, 50PCS 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 2in1Verifine® 4mmX32G Βελόνες πένας
28 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6284511680270 ινσουλίνης 100ΤΕΜ 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 2in1Verifine® 6mmX31G Βελόνες πένας
29 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6284511680720 ινσουλίνης 100ΤΕΜ 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> 2in1Verifine® 8mmX31G Βελόνες πένας
30 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 6284511680898 ινσουλίνης 100ΤΕΜ 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
31 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7613117141042 CLICKFINE 31G - 8mm 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
32 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5207071000044 EASYDRIP 30G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
33 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5207071000051 EASYDRIP 32G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> HARMONIUM FEELFINE 32G 4mm - Βελόνες για
34 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 8809253005785 πένα ινσουλίνης 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> HARMONIUM FEELFINE 31G 6mm - Βελόνες για
35 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 8809253005778 πένα ινσουλίνης 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> HARMONIUM FEELFINE 31G 8mm - Βελόνες για
36 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 8809253005747 πένα ινσουλίνης 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
37 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 382903201884 BD Micro-Fine™ PEN NDL12,7mm x 29G. 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
38 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7613117121020 CLICKFINE 32G - 4mm 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
39 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7613117131036 CLICKFINE 31G - 6mm 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
40 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7613117151058 CLICKFINE 29G - 10mm 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
41 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7613117010072 CLICKFINE 29G - 12mm 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
42 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 0382903201396 BD Micro-Fine™ PEN NDL 4mm x 32G. 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
43 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 0382903205929 BD Micro-Fine™ PEN NDL 8mm x 31G. 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
44 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 0382903205943 BD Micro-Fine™ PEN NDL 5mm x 31G. 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
45 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7640143655588 FORAFINE ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΝΑΣ 32G X 4mm 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
46 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7640143654024 FORA FORAFINE ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 31G X 5mm 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
47 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 7640143653140 FORA FORAFINE ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ 31G X 8mm 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
48 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200133320012 Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 4mm x 33G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
49 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200133320029 Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 5mm x 32G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
50 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200133320050 Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 12mm x 29G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
51 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200133320036 Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 6mm x 32G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
52 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 5200133320043 Βελονάκια για πένα ινσουλίνης 8mm x 31G 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
53 βελόνες φυσιγγοσυρίγγων 9120015781792 WELLION MEDFINE 12MM 100pcs 9,18 €
44960 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
54 σκαρφιστήρες 5200000020069 Easymax 50 Lancets 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
55 σκαρφιστήρες 9120015781020 WELLION LANCETS 28G 100pcs 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
56 σκαρφιστήρες 5016003654701 ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ MICROLET (100) 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
57 σκαρφιστήρες 6951568000961 ControlFine Lancets 30G 50' 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
58 σκαρφιστήρες 5016003657207 ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ MICROLET (25) 1,15 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
59 σκαρφιστήρες 5016003658808 ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ MICROLET (25) 1,15 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
60 σκαρφιστήρες 5200000019575 VIVACHEK ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 30G 50PCS 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
61 σκαρφιστήρες 6949517000018 2in1Gentle® 30G Σκαρφιστήρες 100ΤΕΜ 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
62 σκαρφιστήρες 3830024962223 2in1Safeticet® 2,2mm Σκαριστήρες 100ΤΕΜ 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
63 σκαρφιστήρες 7640143650590 FORA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ x 100 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
64 σκαρφιστήρες 7640143654079 FORA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ x 50 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
65 σκαρφιστήρες 8809115907714 INFOPIA Σκαρφιστήρες 30 G (συσκ. 100τμχ) 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
66 σκαρφιστήρες 8809115909565 INFOPIA Σκαρφιστήρες 30 G (συσκ. 50τμχ) 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2 100
67 σκαρφιστήρες 386116340002 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ΣΚΑΡΦΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2 50
68 σκαρφιστήρες 386116340507 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
69 σκαρφιστήρες 9120015780122 WELLION LANCETS 28G 50 pcs 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
70 σκαρφιστήρες 9120015780139 WELLION LANCETS 33G 50 pcs 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
71 σκαρφιστήρες 4015630018284 Accu-Chek Softclix Lancet (100) 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
72 σκαρφιστήρες 4015630018260 Accu-Chek Softclix Lancet (200) 9,18 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
73 σκαρφιστήρες 4015630018277 Accu-Chek Softclix Lancet (25) 1,15 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
74 σκαρφιστήρες 5200133320081 Medicin σκαρφιστήρας (100) 3,45 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σκαρφιστήρες PRONTO Digitest (100
75 σκαρφιστήρες 5206694200770 σκαρφιστήρες + 100 ταμπόν)_set 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σκαρφιστήρες PRONTO Digitest (25
76 σκαρφιστήρες 5206694200619 σκαρφιστήρες + 25 ταμπόν) 1,15 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σκαρφιστήρες PRONTO Digitest (50
77 σκαρφιστήρες 5206694200763 σκαρφιστήρες + 50 ταμπόν)_set 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
78 σκαρφιστήρες 4015630056989 Accu-Chek Fastclix 24 Lancets EU 1,15 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
79 σκαρφιστήρες 4015630056996 Accu-Chek Fastclix 102 Lancets EU 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
80 σκαρφιστήρες 5207071000037 VITREX SOFT 2,30 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44961

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
81 σκαρφιστήρες 5203622539728 MULTILET Lancets (Bελόνες) BTX50 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
82 σκαρφιστήρες 5200133320067 Αυτόματος σκαρφιστήρας Verifine 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
83 σκαρφιστήρες 5021791708482 FREESTYLE LANCETS 50 PACK 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
84 σκαρφιστήρες 4030841492043 ONETOUCH UltraSoft Lancets ( Βελόνες ) 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
85 σκαρφιστήρες 4030841003867 ONETOUCH Delica (Αποστειρωμένες βελόνες) 2,30 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό ->
86 σκαρφιστήρες 4015588790287 MEDITOUCH STERILE LANCETS 4,59 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,3ml 30G x 8mm
87 σύριγγες απλές 5206694200558 (30 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,3ml 31G x 8mm
88 σύριγγες απλές 5206694200541 (30 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,5ml 29G x
89 σύριγγες απλές 5206694200589 12,7mm (30 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,5ml 30G x 8mm
90 σύριγγες απλές 5206694200572 (30 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 0,5ml 31G x 8mm
91 σύριγγες απλές 5206694200565 (30 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 1ml 30G x 12,7mm
92 σύριγγες απλές 5206694200602 (30 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύριγγα ινσουλίνης Insumed 1ml 30G x 8mm (30
93 σύριγγες απλές 5206694200596 τμχ) 3,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 29G x
94 σύριγγες απλές 382904824037 12,7mm. (100pcs) 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,3ml x 30G x
95 σύριγγες απλές 382904826031 8mm. (100 pcs) 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 30G x
96 σύριγγες απλές 382904825034 8mm. (100 pcs) 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 1ml x 29G x
97 σύριγγες απλές 382904827038 12,7mm. (100 pcs) 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> WELLION MEDFINE INSULIN SYRINGES 0.5ml 30
98 σύριγγες απλές 9120015788623 pcs 3,86 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 30G x
99 σύριγγες απλές 0382904825034 8mm. 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,5ml x 29G x
100 σύριγγες απλές 0382904824037 12,7mm. 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 0,3ml x 30G x
101 σύριγγες απλές 0382904826031 8mm. 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> BD Micro-Fine™ INSUL. SYRINGE 1ml x 29G x
102 σύριγγες απλές 0382904827038 12,7mm. 12,85 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
103 μέτρησης κετονών στο αίμα 9120072860980 WELLION GALILEO ketone test strips 10 pcs 8,90 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
104 μέτρησης κετονών στο αίμα 5021791988204 FREESTYLE PRECISION β-KETONE 10 STRIPS 8,90 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες FORA COMFORT ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
105 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 7640143654970 ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
106 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5200000018998 Easymax 50 STR 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
107 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 9120015780528 WELLION LINUS glucose test strips 50 pcs 19,50 €
44962 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
108 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5016003728808 CONTOUR NEXT (50) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
109 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 4717095030336 Control test strips 50's 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
110 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5016003712708 CONTOUR (50) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
111 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 9120015780825 WELLION CALLA glucose test strips 50 pcs 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
112 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 9120072860928 WELLION GALILEO glucose test strips 50 pcs 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
113 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 9120015783604 WELLION LUNA glucose test strips 50 pcs 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 50 ΤΜΧ
114 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5200134780006 MULTICHECK 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ SOLUS V2 (50
115 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 386116330508 ΤΕΜ) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες VIVACHEK INO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
116 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 701197225121 50PCS 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
117 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5420040871937 TRUEresult STRIPS 50's 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες VIVACHEK ECO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
118 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5200000020212 50PCS 18,73 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
119 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 7640143654826 ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 15,43 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
120 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 3830024962186 2in1® Ταινίες μέτρησης σακχάρου 50 ΤΕΜ 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
121 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 8809115906281 GluNEO® Lite Ταινίες Σακχάρου 50 strips (2X25) 15,33 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
122 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 9120015788265 MEDTRUST LIGHT glucose test strips 50 pcs 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
123 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 4015630981588 Accu-Chek Aviva Strips GR SI PT 50 BRK 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
124 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 8012992394649 GLUCOMEN LX SENSOR, 1X50 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
125 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 8012992461938 GLUCOMEN AREO SENSOR, 1X50 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες BIONIME GS550 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
126 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 4710627335503 (STRIPS) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες BIONIME GS700 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
127 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 4710627336609 (STRIPS) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
128 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5207071000006 ON CALL VIVID 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
129 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5200133320074 Ταινίες μέτρησης σακχάρου Exactive Vital 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
130 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5206694200145 Ταινίες σακχάρου - Ζαφείρι 12,63 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
131 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 4015588790386 MEDITOUCH 2 TEST STRIPS 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
132 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5206694200442 RUBY-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 12,63 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
133 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 8809220588013 DANA BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
134 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 8806128327010 GlucoDr auto strips 17,83 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44963

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
135 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5021791988242 FREESTYLE PRECISION 50 STRIPS 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
136 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5021791708161 FREESTYLE LITE 50 STRIPS 18,29 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
137 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 8,80913E+12 care sens N 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
138 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 5021791704491 FREESTYLE 50 STRIPS 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
139 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 4030841004932 ONETOUCH Verio Test Strips (Ταινίες Μέτρησης) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
140 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 353885711500 ONETOUCH Ultra (Ταινίες Μέτρησης) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
141 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 353885005371 ONETOUCH Vita (Ταινίες Μέτρησης) 19,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> ταινίες
142 μέτρησης σακχάρου στο αίμα 9120072862038 WELLION LEONARDO glucose test strips 50 pcs 19,50 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Dexcom G4 platinum Sensor -
143 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 386270000019 καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης (1) 46,60 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας γλυκόζης Enlite (Αισθητήρας
144 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 643169541719 γλυκόζης) 46,53 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Συσκ. 5 Καθετήρων Γλυκόζης Enlite (αισθητήρες
145 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 20643169541706 γλυκόζης -ΤΙΜΉ ΤΕΜΑΧΙΟΥ) 46,53 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας (αισθητήρας) Γλυκόζης Enlite MMT-
146 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 20643169541706 7008A 46,60 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Dexcom G4 platinum Sensor -
147 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 0386270000019 καθετήρας/αισθητήρας γλυκόζης 46,60 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
148 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 386270000019 Dexcom G4 platinum Sensor 46,60 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
149 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 8809220587016 DANA 3cc Syringe (10) 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
150 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 721902875397 RESERVOIR PARADIGM 3ml (10) 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Δεξαμενή (reservoir) Αντλίας Ινσουλίνης (1,76ml)
151 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 20613994960799 (10) 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Δεξαμενή (reservoir) Ινσουλίνης για Αντλία
152 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 643169786554 Ινσουλίνης (3ml) (10) 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
153 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 20613994960799 Δεξαμενή (reservoir) Αντλίας Ινσουλίνης (1,76ml) 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Δεξαμενή (reservoir) Ινσουλίνης για Αντλία
154 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 00643169786554 Ινσουλίνης (3ml) 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
155 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 8809220587016 DANA 3cc Syringe 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
156 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 721902875397 RESERVOIR PARADIGM 3ml 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
157 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 8809220587016 DANA 3cc Syringe 2,85 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- SOFT RELEASE O Infusion Set with 6mm cannula,
158 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117010386 30cm 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Soft Release O Infusion Set with 6mm cannula,
159 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117010485 60cm 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Soft Release O Infusion Set with 6mm cannula,
160 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117010522 80cm 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Soft Release O Infusion set with 9mm cannula,
161 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117010409 30cm 13,00 €
44964 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Soft Release O Infusion set with 9mm cannula,
162 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117010508 60cm 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Soft Release O Infusion set with 9mm cannula,
163 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117010461 80cm 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
164 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 8809220585012 Soft Release ST Infusion Set 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- σετ έγχυσης ινσουλίνης ΜΜΤ-975 ΜΙΟ 9mm
165 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 376300975103 80cm 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Quick Set Καθ.Έγχυσης Ινσουλίνης Paradigm
166 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169442997 (6mm, 60cm) 12,11 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Quick Set Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (9mm,
167 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244006775 110cm) 12,11 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Quick Set Καθετήρας Έγχυσης Ινσουλίνης (9mm,
168 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169442935 60cm) 12,11 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο
169 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244007314 (6mm, 45cm - μπλέ) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο
170 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244007376 (6mm, 45cm - ροζ) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο
171 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244007499 (6mm, 60cm - μπλέ) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο
172 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244007697 (6mm, 60cm - ροζ) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρας Mio με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο
173 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244007833 (9mm, 80cm - διάφανο) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης Silhouette
174 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169446162 (17mm, 110cm) 10,77 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης Silhouette Complete
175 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169446179 (60cm) 10,77 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Πλάγιοι Καθετήρες Έγχυσης Ινσουλίνης
176 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169446193 Silhouette (13mm, 110cm) 10,77 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Πλάγιοι Καθετήρες έγχυσης Ινσουλίνης
177 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169446186 Silhouette (13mm, 60cm) 10,77 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Πλάγιος καθετήρας Mio με υποαλλεργικό
178 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169574643 αυτοκόλλητο (13mm, 60cm - διάφανο) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Πλάγιος καθετήρας Mio με υποαλλεργικό
179 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169574650 αυτοκόλλητο (13mm, 80cm - διάφανο) 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Σετ 10T Καθετήρων Έγχυσης Sure -T 6mm, 60cm
180 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 20643169441655 (τιμή τεμαχίου) 9,90 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Σετ 10T Καθετήρων Έγχυσης Sure -T 6mm, 80cm
181 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244006058 (τιμή τεμαχίου) 9,90 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- Σετ Καθετήρων Έγχυσης Ινσουλίνης Quick Set για
182 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 5705244006690 αντλία Paradigm (τιμή τεμαχίου) 12,11 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ- POD σετ έγχυσης ινσουλίνης με ενσωματωμένη
183 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 7613117012519 δεξαμενή POD-ZXP425 13,00 €
Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
Ινσουλίνης -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-
184 ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 8809220588181 DANA DIABECARE INSULIN PUMP BATTERIES 8,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
185 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 8809220581939 DANA DIABECARE INSULIN PUMP 2.825,00 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Minimed 640G αντλία ινσουλίνης ΜΜΤ-
186 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169682177 1752WW* 3.065,69 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Αντλία ινσουλίνης Paradigm Veo 754, black MMT-
187 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169579576 754WWSA 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ
188 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169579484 3ml) - χρώματος ανθρακί 2.768,50 €
Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44965

ΤΙΜΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΆΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ
189 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169579804 3ml) - χρώματος διάφανου 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ
190 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169580381 3ml) - χρώματος μπλε 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ
191 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169579729 3ml) - χρώματος μωβ 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (ρεζερβουάρ
192 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169580183 3ml) - χρώματος ροζ 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος
193 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169580589 ανθρακί) 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος
194 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169580985 διάφανου) 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος
195 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169382312 μπλε) 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος
196 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169580787 μωβ) 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
197 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169581180 Aντλία Ινσουλίνης Paradigm Veo (χρώματος ροζ) 2.768,50 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος
198 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169683228 λεύκο 3.065,69 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος
199 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169682146 μαύρου 3.065,69 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος
200 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169682412 μπλέ 3.065,69 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
201 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169682689 Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος μωβ 3.065,69 €

Υγειονομικό Υλικό -> Σακχαρώδης διαβήτης-Αντλία
202 Ινσουλίνης -> ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 643169682955 Aντλία Ινσουλίνης ΜiniMed 640G χρώματος ροζ 3.065,69 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
44966 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3750/24.10.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02037502410170072*