You are on page 1of 2

ТЕРМИНИ​​ЗА​​ПРИЈЕМ​​РОДИТЕЉА​​ШКОЛСКЕ​​2017/18.

​​ГОДИНЕ
РАСПОРЕД​​БР.​​1 РАСПОРЕД​​БР.​​
2
# ПРЕЗИМЕ​​
И​​
ИМЕ
ДАН ВРЕМЕ ДАН ВРЕМЕ
1. Антић​​Бранко Понедељак 16,00​​–​​17,00 Среда 15,00​​–​​
16,00
2. Бељин​​Милица Уторак 10,00​​–​​10,45 Уторак 16,15​​–​​
17,00
3. Бојанић​​Марина Понедељак 09,40​​–​​10,45 Понедељак 16,10​​–​​
16,55
4. Божовић​​Срђан Среда 15,00​​–​​15,50 Четвртак 11,40​​–​​
12,25
5. Бончић​​-​​Думитру​​
Ика Четвртак 09,40​​–​​10,20 Четвртак 15,50​​–​​
16,30
6. Бошковић​​Јасна Среда 10,00​​–​​10,45 Среда 16,10​​–​​
16,55
7. Васовић​​Саша Среда 12,30​​–​​13,15 Среда 13,25​​–​​
14,10
8. Влајин​​Ђурица Уторак 12,30​​–​​13,15 Уторак 13,25​​–​​
14,10
9. Вртикапа​​Гојко Понедељак 12,30​​–​​13,15 Понедељак 13,25​​–​​
14,10
10. Вулетић​​Биљана Четвртак 08,55​​–​​09,40 Петак 17,50​​–​​
18,35
11. Вучковић-Марјановић​​ Славица Среда 14,15​​–​​15,00 Среда 11,40​​–​​
12,25
12. Вучуревић​​Пајо Среда 16,10​​–​​16,55 Среда 10,10​​–​​
10,45
13. Глумац​​-​​Фазловски​​
Оливера Четвртак 15,00​​–​​16,00 Четвртак 17,00​​–​​
18,00
14. Грбовић​​Никола Понедељак 11,40​​–​​12,25 Понедељак 14,15​​–​​
15,00
15. Гугуљан​​Маријана Петак 14,15​​–​​15,00 Петак 11,40​​–​​
12,25
16. Динић​​Срђан Четвртак 08,05​​–​​08,50 Четвртак 17,50​​–​​
18,35
17. Ђерфи​​Атила Уторак 16,10​​–​​16,55 Уторак 10,00​​–​​
10,45
18. Ђорђевић​​Немања Понедељак 12,30​​–​​13,15 Понедељак 13,25​​–​​
14,10
19. Јанкулов​​Надица Уторак 13,25​​–​​14,15 Уторак 12,30​​–​​
13,15
20. Змејковски​​Антониета Уторак 10,50​​–​​11,35 Уторак 15,05​​–​​
15,50
21. Јаношевић​​Љубица Среда 16,10​​–​​16,55 Среда 10,00​​–​​
10,45
22. Јеленковић​​Марина Петак 14,15​​–​​15,00 Петак 11,45​​–​​
12,20
23. Јовандић​​Владимир Понедељак 10,00​​–​​10,45 Понедељак 16,10​​–​​
16,55
24. Јовандић​​Маријана Понедељак 10,00​​–​​10,45 Понедељак 16,10​​–​​
16,55
25. Јовановић​​​Јелица Понедељак 17,00​​–​​17,45 Понедељак 08,55​​–​​
09,40
26. Јованчевић​​Снежана Уторак 16,10​​–​​16,55 Понедељак 10,45​​–​​
11,30
27. Јовчић​​Јелена Понедељак 15,05​​–​​15,50 Понедељак 10,50​​–​​
11,30
28. Капата​​Радмила Уторак 17,00​​–​​17,45 Среда 15,05​​–​​
15,50
29. Крстић​​Маријана Уторак 11,40​​–​​12,25 Уторак 17,50​​–​​
18,35
30. Лазаров​​Наташа Понедељак 10,00​​–​​10,45 Понедељак 16,10​​–​​
16,55
31. Лукић​​Душан Среда 14,15​​–​​15,00 Уторак 17,50​​–​​
18,35
32. Лукић​​Миодраг Четвртак 11,40​​–​​12,25 Четвртак 14,15​​–​​
15,00
33. Лукић​​Оноди​​ Пирошка Понедељак 10,55​​–​​11,30 Понедељак 14,20​​–​​
14,55
34. Марјановић​​Немања Среда 15,05​​–​​15,50 Среда 10,50​​–​​
11,35
35. Марковић​​Јелена Среда 16,10​​–​​17,00 Уторак 16,10​​–​​
17,00
36. Марковић​​Милоје Четвртак 17,00​​–​​17,45 Четвртак 08,55​​–​​
09,40
37. Милановић​​Небојша Уторак 13,30​​–​​14,15 Уторак 12,30​​–​​
13,30
38. Миљић​​Јелена Среда 17,00​​–​​17,45 Среда 08,55​​–​​
09,40
39. Мириловић​​Данка Четвртак 16,10​​–​​16,55 Четвртак 10,00​​–​​
10,45
40. Николић​​Драгана Петак 12,30​​–​​13,00 Петак 13,30​​–​​
14,00
41. Павлов​​Весна Среда 13,25​​–​​14,10 Среда 13,25​​–​​
14,10
42. Переги​​Мартинов​​ Марјана Петак 10,00​​–​​10,45 Петак 16,10​​–​​
16,55
43. Перић​​Александра Понедељак 14,15​​–​​15,00 Понедељак 11,45​​–​​
12,25
44. Перић​​Ксенија Среда 10,50​​–​​11,35 Среда 15,05​​–​​
15,50
45. Пражић​​Наташа Понедељак 17,00​​–​​17,45 Понедељак 08,55​​–​​
09,40
46. Радовић​​Зоран Петак 10,00​​–​​10,45 Петак 16,00​​–​​
16,45
47. Радојичић​​Невенка Понедељак 08,05​​–​​08,50 Понедељак 17,50​​–​​
18,35
48. Рајков​​Корнелија Понедељак 13,25​​–​​14,10 Понедељак 12,30​​–​​
13,15
49. Ратков​​Ж.​​Данијела Четвртак 17,50​​–​​18,35 Четвртак 08,05​​–​​
08,50
50. Савановић​​Љубомир Понедељак 11,40​​–​​12,25 Понедељак 17,00​​–​​
17,45
51. Савић​​Радован Четвртак 12,30​​–​​13,15 Четвртак 13,30​​–​​
14,10
52. Серафимовић​​Ђурица Уторак 12,30​​–​​13,15 Уторак 13,30​​–​​
14,15
53. Сибиновић​​Зоран Четвртак 14,10​​–​​15,00 Четвртак 11,40​​–​​
12,30
54. Симин​​Драган Уторак 17,00​​–​​17,45 Уторак 08,55​​–​​
09,40
55. Станковић​​Татјана Петак 17,50​​–​​18,35 Петак 08,00​​–​​
08,45
56. Стевић​​Весна Среда 10,50​​–​​11,35 Среда 15,05​​–​​
15,50
57. Стојичевић​​Нада Понедељак 08,55​​–​​09,40 Понедељак 17,00​​–​​
17,45
58. Стојков​​Сања Петак 08,55​​–​​09,40 Петак 17,00​​–​​
17,45
59. Стокић​​Славко Уторак 15,05​​–​​15,50 Уторак 10,50​​–​​
11,35
60. Тасић​​Јовица Уторак 10,00​​–​​10,45 Среда 17,55​​–​​
18,35
61. Ћебић​​Никола Понедељак 11,40​​–​​12,25 Понедељак 14,15​​–​​
15,00
62. Цвијетић​​Ксенија Уторак 08,55​​–​​09,40 Уторак 17,00​​–​​
17,45
63. Чомлава​​Душица Четвртак 15,00​​–​​18,00 Четвртак 15,00​​–​​
18,00
64. Шурбатовић​​Бојана Уторак 15,05​​–​​15,50 Уторак 10,50​​–​​
11,35

Директор
Никола​​Ћурчин,​​дипл.​​инж.​​ел.
_________________________