You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej 11-05-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
Bg jest mioci i bardzo ks. Andrzej Malejak
pragnie nauczy nas proboszcz
prawdziwej i autentycznej Ks. Robert Wojsaw
mioci. W dzisiejszej
wikariusz
Liturgii Sowa wskazania
Ks. Sergiusz Angur
jak powinno si y s
skierowane do uczonych wikariusz
w Pimie i faryzeuszw.
To wasnie ich Chrystus
prosi o autentyzm ycia, SIOSTRY MISJONARKI
aby nie tylko mwili jak CHRYSTUSA KRLA DLA
trzeba y, ale aby sami POLONII ZAGRANICZNEJ
yli t nauk. "Na
s. Aleksandra Antonik
katedrze Mojesza
przeoona
zasiedli uczeni w Pismie i
faryzeusze. Czycie wic i s. Anna Wszoek
zachowujcie wszystko co NIEDZIELNE MSZE W.
wam polec, lecz uczynkw ich nie naladujcie. " (Mt 23,1) sobota - 4:00pm
Ks. Romulo Falco z Peru, ktry przey wewntrzne nawrcenie i sta sie Saturday - 5:30pm
wspaniaym charyzmatycznym kapanem da nastpujce wiadectwo: "Na in English
podstawie wasnego dowiadczenia stwierdzam: straszliw rzecz jest mie niedziela - 8:00, 9:30,
wadz, nie majc wiary, mie do dyspozycji rodki ekonomiczne, nie posiadajc 11:15 (z udziaem dzieci),
moralnoci. Mona wyobrazi sobie, jak wiele za czyni si majc pienidze i 1:00, 7:00
wadz. Taki wanie byem. " (z udziaem modziey)
Pewnego razu od czonka grupy modlitewnej usysza sowa: "Ty musisz si
nawrci!" "Ja?"- Bo nie znasz osobicie Jezusa. Jak to, ja Go nie znam? Panie,
jeli ja Ciebie nie znam, czym wobec tego byo cae moje ycie? Gdy si nade mn Codzienne Msze W.
modlono, poczuem wylanie Ducha witego w sobie i zaczem gorzko paka, od poniedziaku do soboty
bardzo gorzko. Gdy pakaem Pan da mi zobaczy moje smutne ycie w grzechu. o 9:00am;
Bya tam jednak obecna mio Boa i ona przebaczya mi wszystkie moje bunty.
od poniedziaku do pitku
Potem do ludzi powiedziaem: grzeszyem, ale mio Pana przebaczya mi, Bg
o 7:00pm
moe wam take przebaczy. Tego wieczoru pakaem wraz z nimi."
Popatrzmy jakie pikne przesanie pynie z przykadu ycia ksidza Romulo Falco
z Peru. Pan Bg pod wpywem Ducha witego nawrci go i pozwali Biuro Parafialne czynne:
dowiadczy przebaczajacej mioci. Po tym wewnetrznym uzdrowieniu znikno od poniedziaku do pitku
rozdwojenie i zacz tak y jak sam uczy ludzi. 10:00am -12:00pm
Pomdlcie si dzisiaj za kapanw, osoby duchowne, aby z moc i si 1:00pm - 5:00pm
przepowiadali Ewangeli Jezusa Chrystusa. w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Malejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 11 LISTOPADA 2017

9:00 +za zmarych z wypominek


9:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od Grayny, Zdzisawa
SOBOTA - 4 LISTOPAD 2017 Tarnickich
9:00 +za zmarych z wypominek 4:00 +Helena Mack - 5 rocz. mierci - dzieci
9:00 - O uzdrowienie wielopokoleniowe w rodzinie 5:30 +Feliksa Nita - 9 rocz. mierci
4:00 ++Tadeusz i Wadysawa Rybak - od crki
XXXI NIEDZIELA ZWYKA - 12 LISTOPADA 2017
5:30 +Bogusaw Sulowski - 1 rocz. mierci
8:00 ++z rodziny Janiszewskich i Kabatw
XXXI NIEDZIELA ZWYKA - 5 LISTOPAD 2017
9:30 - Za konajcych i cierpicych od czonkw
8:00 ++Rudolf Kraus, Aleksander Puchein Arcybractwa
9:30 +Stefan Terlecki - od ony z rodzin 11:00 +Stanisawa
11:15 ++Jerzy, Stanisaw Midura 1:00 +za zmarych z wypominek
11:15 ++Zofia, Franciszek Metkowscy 1:00 ++Marianna, Stanisaw opacki
1:00 - O Boe b. i opiek MB dla czonkw Koa ywego 1:00 +John Rozkowski
Raca 1:00 +Micha Pietraszko
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Alexa adziskiego 1:00 +Jzef Brzozowski - 6 rocz. m.
z okazji urodzin 1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - od siostrzeca Krzysztofa
1:00 - Dzikczynna za otrzymane aski w czasie 1:00 +Mirosaw Kwiatuszewski
pielgrzymki do Ziemii w. oraz o Boe b. dla ks. Tomasza 7:00 ++Stanisaw, Jerzy Midura
1:00 +za zmarych z wypominek
1:00 ++Monika, Tomasz Pelak
1:00 ++Bronisaw, Tomasz ak
1:00 +John Rozkowski
1:00 +Stanisaw Lewkowicz - 1 rocz. m. Ewa z rodzin
1:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki, SChr - od Krzysztofa
1:00 +Irena Juriew - 13 rocz. mierci
1:00 +Ludwika rdo - 1 rocz. mierci LEKTORZY
1:00 ++Henryk, Stefan Krzyanowscy, Bogusawa Trenda Sobota/Niedziela 11-12-2017
7:00 +Barbara Dula - syn Jan z rodzin
4:00 - A. Marchel
PONIEDZIAEK - 6 LISTOPAD 2017 5:30 - A. Mirek
9:00 +za zmarych z wypominek 8:00 - I. Jdrzejczak, R. Lisiak
9:00 +Mieczysaw Zathey 9:30 - T. Sliwicka - Pachyska, W. Kraska, A.
7:00 +Jacek Sumera zmary w Polsce Bryczkowska
11:15 - Dzieci kl. VI
WTOREK - 7 LISTOPAD 2017 1:00 - J. Hoowiska, S. Bis, M. Vanderest
9:00 - O Boe b. i potrzebne aski z ok. urodzin dla Alexa 7:00 - A. Dulemba
adziskiego
9:00 - Za parafian KOLEKTORZY
7:00 +za zmarych z wypominek Sobota/Niedziela 11-12-2017
7:00 - O uzdrowienie, uwolnienie i o Boe b. dla Michaa
Pio w 24 rocz. urodzin 4:00 - chtnych zapraszamy do
zakrystii
RODA - 8 LISTOPADA 2017 8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:00 +za zmarych z wypominek 9:30 - J. Ryzner, Z. Skorupa, J.
9:00 +Zdzisaw Nawrocki - Krystyna, Tadeusz Bochescy Szwakopf, M. Wach
7:00 +Jan Mikoajczyk 11:15 - M. Przydzia, J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z.
Wolan
CZWARTEK - 9 LISTOPADA 2017
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
9:00 +Stanisaw Czartoryski 7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
9:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - Monika Krawiec
7:00 +za zmarych z wypominek
7:00 +Stanisaw Czartoryski
SKADKA CSA NA DZIE 29 Padziernika 2017
PITEK - 10 LISTOPADA 2017
9:00 +Ks. Zdzisaw Nawrocki - Zdzisawa Ochoska DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
9:00 +Stanisaw Zielonka - od T. Rusiecki CSA $52,534.00 $30,262.00 $22,272.00
7:00 +za zmarych z wypominek
7:00 +Jzef Maziarz
7:00 ++z rodziny Gos i Zawadzki oraz ks. Rutkowskiego
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

Oglna: Aby chrzecijanie w Azji, dajc wiadectwo


Nasza modlitwa za zmarych w miesicu listopadzie Ewangelii swoimi sowami i czynami,
pozwala nam pogbia nasz wiar w to, e spotkamy si przyczyniali si do dialogu, pokoju i
wszyscy w krlestwie Boym, bo Bg nie jest Bogiem wzajemnego zrozumienia, zwaszcza z
wyznawcami innych religii.
umarych, lecz ywych; wszyscy bowiem dla Niego yj.
W rod, 8 listopada, bdziemy obchodzi wito
Rocznicy Powicenia Bazyliki Lateraskiej, ktra jest
katedr biskupa Rzymu papiea. To wspaniaa okazja,
aby w modlitwie powierza
osob i posug Ojca witego.
W pitek, 10 listopada,
przypadnie 99
rocznica odzyskania
niepodlegoci przez Polsk.
W tym dniu pragniemy
szczeglnie modli si za
naszych Rodakw, ktrzy
walczyli o wolno naszej
Ojczyzny i w jej obronie.
Chcemy take modli si o to,

W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:


10 XI w. Leon Wielki, papie i Doktor Kocioa,
ktry broni Rzymu przed najazdami barbarzyskimi oraz
wytrwale zwalcza bdy w wierze, zwaszcza te dotyczce
natur w Jezusie Chrystusie;
11 XI w. Marcin z Tours, MODLITWA NA CMENTARZU
pocztkowo onierz, a W dzisiejsz niedziel, 5 listopada o godz. 3:00pm na
potem biskup dobry pasterz dla cmentarzu Resurrection bd odprawione modlitwy za
swojego ludu, ktry mierci si nie zmarych. Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do
lka i przed yciem si nie wzbrania; kwatery Ksiy Chrystusowcw.
12 XI w. Jozafat, biskup i PAMI O ZMARYCH
mczennik, ktry przela krew za Nasz pami o zmarych wyraamy nie tylko przez
jedno Kocioa; gorliwie pracowa modlitw, ale rwnie przez nawiedzenie grobu,
dla jednoci, charakteryzujc przy zapalanie zniczy i przynoszenie kwiatw. Nie zawsze jest
tym si wielk agodnoci, co dao to moliwe, gdy nie wszystkie cmentarze pozwalaj na
mu przydomek duszochwat. to. Wiele grobw naszych bliskich zmarych znajduje si
w Polsce, czy te w innych, odlegych miejscach. Chcc
wyrazi nasz pami i wdziczno zmarym, polecajmy
KAWIARENKA ich w naszej osobistej modlitwie. W naszym kociele
Dochd z kawiarenki zorganizowanej przez rodzicw bdzie przygotowane specjalne miejsce, gdzie bdziemy
dzieci przygotowujcych si do I Komunii z ostatniej mogli zapali wiec za naszych zmarych.
niedzieli wynosi $734.00 Bg zapa wszystkim
wolontariuszom za pomoc.
BILETY NA MSZ W.
BEATYFIKACYJN
WYMIANA TAJEMNIC FR. SOLANUS CASEY
RACOWYCH Beatyfikacja Ojca Solanusa odbdzie si
Dziasiaj, 5 listopada po Mszy witej o w sobot, 18 listopada. Zamwilimy 4
godz. 1:00pm. autobusy na wyjazd na Msze wit
Beatyfikacyjn. Koszt przejazdu wynosi
$15.00. Osoby, ktre zgosiy si na
SPOTKANIE DLA RODZICW
wyjazd prosimy o odebranie biletw w
DZIECI I KOMUNII
biurze parafialnym. Bilety rwnie bdzie mona odebra
w niedziel po Mszach witych. Przy odbiorze biletw
W najblisz niedziel 12 listopada po
prosimy przygotowa naleno za przejazd autobusem.
Mszy witej o godzinie 11:15 am odbdzie
Wyjazd autobusami planujemy na godzin 11:30 am.
si spotkanie dla rodzicw dzieci
Wejcie na Ford Field rozpocznie si o godzinie 2:00 pm
przygotowujcych si do I Komunii w.
4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZABAWA ANDRZEJKOWA RENOWACJA WNTRZA KOCIOA


Parafia zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot 25 W lipcu rozpocza si renowacja wntrza naszego
listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp kocioa. Autorem projektu nowego wntrza jest architekt
Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w holu Andrzej Ryczek, ktry zaprojektowa koci pod
kocioa lub w biurze parafialnym. wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i w. Jana
Pawa II w Toruniu. Dotychczas zostaa uoona w
prezbiterium nowa granitowa posadzka. Obraz Matki
Boskiej Czstochowskiej zosta odnowiony przez malarza
Cezarego Sienkiel.
Projekt renowacyjny obejmuje rwnie nowe stacje
drogi krzyowej, ktre bd podwietlane. Koszty
projektu oszacowane s na okoo $250 tysiecy dolarw.
Aby zebra fundusze na pokrycie kosztw renowacji
zorganizowalimy loteri samochodu Jeep Compass.
Zostao wydrukowane 4 tysice biletw loteryjnych po
$25.00. Dlatego zwracamy si z serdeczn prob do
wszystkich parafian i przyjaci o zakupienie biletw
loteryjnych.
WYGRAJ SAMOCHD
JEEP COMPASS!!!
LOTERIA W CZASIE
BAZARU
WITECZNEGO
10 Grudnia 2017
Zachcamy wszystkich do
MSZE POGRZEBOWE wzicia udziau w naszej
loterii. Bilety loteryjne s do nabycia w biurze
W minionym czasie odszled do wiecznoci: parafialnym, w zakrystii oraz w Srodek Bakery & Dali w
p. Edward Skrzypek. cenie: $25.00 za bilet.
Polemy go miosierdziu Boemu:
Wieczny odpoczynek racz mu Do wygrania Jeep Compass, fabrycznie nowy, model
da Panie. rocznik 2018, numer VIN 3C4NJCAB0JT123550
Dodatkowe 3 nagrody do wygrania tablet Samsung
Galaxy. Cao dochodu przeznaczona jest na renowacj
kocioa. Losowanie odbdzie si w czasie naszego Bazaru
PODZIKOWANIE witecznego w niedziel, 10 grudnia.
Serdecznie dzikujemy Ojcom Salezjanom: Ks.
Dominikowi Chmielewskiemu i ks. Maciejowi NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Sarbinowskiemu za wygoszenie rekolekcji i ukazanie
pikna ycia z Bogiem i Matk Najwietsz. Niech Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
dobry Bg bogosawi Ojcom, a Matka Najwitsza Maria Roek, Barbara Grudka, Eleonora, Teresa
otacza opiek. Szymaski, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Lidia
CZYTANIA MSZALNE OD PONIEDZIAKU Krzysztaowicz, Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak,
30 PADZIERNIKA 2017 Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyska,
Izabella, Pawe Kuniec, ks. Jzef, Maria, Elbieta, Urszula
Derecka, Sawomir, Alek Kawaek
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin.
Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
PONIEDZIAEK - Mdr 1,1-7 Ps 139 k 17,1-6
WTOREK - Mdr 2,23-3,9 Ps 34 k 17,7-10
RODA - Mdr 6,1-11 Ps 82 k 17,11-19 OBIAD NA RZECZ POMOCY ANI
CZWARTEK - Mdr 7,22-8,1 Ps 119 k 17,20-25 Ania Jaroszek, 23 lata, ulega wypadkowi i jest
PITEK - Mdr 13,1-9 Ps 19 k 17,26-37 sparaliowana od pasa w d. Chcc jej pomc nasi
SOBOTA - Mdr 18,14-16;19,6-9 Ps 105 k 18,1-8 parafianie zorganizowali dzi obiad, z ktrego dochd
NIEDZIELA - Prz 31,1031 Ps 128 1 Tes 5,16 Mt zostanie przeznaczony na pomoc dla Ani.
25,14-30 Serdecznie zapraszamy!!!
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979- Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
6002 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka - s. Anna - (248) 224-8946 Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koo Seniorw Zota Ra
Przewodniczcy: Mariusz Szrek (248) 909-9119 Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Zastpca: Urszula Czachor (586) 615-6482 Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
Sekretarz: Agnieszka Wrbel, i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Katarzyna Berry,
Nina Orlik,
Pawe Rakowiecki, GRUPY NIE PARAFIALNE
Marcin Zajc Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
(313) 365 - 1990
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Zastpca: Tadeusz Rusin (248) 842-7347
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590
Boena Dulemba,
Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII
Wojciech Urban, Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Wadysaw Szaflarski
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
parafii. Raz na dwa miesice jest zbierana na ten cel Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym. Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778 Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Przedszkole parafialne
ANGELS CORNER CENTER Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Justyna Pal - (586) 258-9586
Zesp taneczny Czarny Dunajec
Sala Jana Pawa II poniedziaek - 9:00pm
Rezerwacje - biuro parafialne Mateusz Wasioek - 586 907-3645
6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
od wrzenia do maja: lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am) trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN formularz wypeniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
NOWENNA DO W. ANTONIEGO peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
W rod o godz. 6:40pm
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO W I pitek miesica od godz. 6:00pm
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
i przygotowa potrzebne papiery.
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do KAPLICA W. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RANIEC w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci PROGRAM RADIOWY KSIY
w rody o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
II pitek miesica godz. 7:00pm Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.