SULIT

78/1

1.

Apakah aspek penting dalam membantu pelajar dalam membuat pemilihan idea I. mesra alam II. keupayaan diri III. bahan yang mahal IV. mampu bina A. B. C. D. I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

Pemerhatian / Pengamatan

Pembacaan & Penyelidikan

2.

Berdasarkan gambarajah di atas, seorang perekacipta perlu memikirkan cara untuk A. B. C. D. pemilihan masalah pencetusan idea pemilihan bahan produk pengubah suaian produk

3. Perancangan pembinaan projek akan dapat menjimatkan I. II. III. IV. fungsi bahan masa kos

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. II,III dan IV D. I, III dan IV 4. Antara berikut faktor manakah perlu dipertimbangkan semasa membuat keputusan tentang pemilihan rekabentuk sesuatu produk? I II III IV A B C D Reka bentuk dan fungsi Kesesuaian bahan Ketahanan Citarasa pengeluar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

1 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

5.

Berdasarkan rajah di atas, manakah berikut mempunyaI fungsi seperti alatan tangan yang ditunjukkan? A.

B.

C.

D.

2 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

6. Apakah fungsi alatan yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A. B. C. D. Meribet Memaku Menglu Menebuk

7.

Antara alatan tangan berikut, manakah pasangan yang betul ? Alatan dan pasangannya A

B

C

D

3 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

8. Berdasarkan rajah di atas, bahan yang sesuai untuk x ialah A. B. C. D. MDF Paip PVC Papan lapis Mounting board

9. Alatan manakah menggunakan sel lithium? I. II. III. IV. Komputer (memori sokongan) Radiator kereta Kalkulator Kamera A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I , III dan IV II, III dan IV

10. Rajah menunjukkan lampu pendaflour.

Apakah fungsi X? A. B. C. D. Mengeluarkan cahaya Membekalkan voltan Menghidupkan lampu Meninggikan arus elektrik.

4 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

11. Jadual menunjukkan bacaan meter kilowatjam bagi penggunaan elektrik tempat kediaman. Bulan Julai Ogos Jika kadar tariff adalah seperti berikut Unit 200 unit pertama 800 unit berikutnya Unit tambahan berikutnya Kadar 0.218 sen 0.258 sen 0.278 sen Bacaan 094614 094814

Kirakan berapakah jumlah bayaran bil elektrik tersebut? A. B. C. D. RM43.60 RM71.94 RM77.14 RM85.14

12. Rajah di atas menunjukkan bahagian-bahagian utama sebuah motor DC. Bahagian yang berlabel R ialah…
A. B. C. D.

angker Komutator (penukar tertib) magnet kekal berus karbon

5 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

13. Komponen elektronik yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah A B C D Kapasitor Transistor Perintang boleh laras Perintang peka cahaya

14 Rajah di bawah menunjukkan litar skematik bagi satu projek elektronik

III I II RAJAH 28 IV

9V

Komponen manakah yang meninggikan arus, voltan dan kuasa dalam litar tersebut? A I B II C III D IV 15 Pilih alat yang digunakan untuk menjalur wayar

I

II

III

IV

A B C D

I, II, III. I, II, IV. I, III, IV. II, III, IV.

6 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

16. Rajah menunjukkan penyambungan sistem perpaipan.

Manakah berikut benar? X A Soket sama B Siku 90˚ pengecil C Tee sama D Palam

Y Penyuai soket PT Soket penjodoh Suku 90˚ sama Puting heksagon

17. Rajah diatas menunjukkan salah satu proses dalam kerja perpaipan. Apakah kesannya jika proses di atas tidak dilakukan? A. Aliran air menjadi perlahan B. Sambungan tidak kemas C. Berlaku kebocoran D. Menjimatkan kos 18. Rajah menunjukkan keratan rentas sejenis perangkap di dalam sistem perpaipan.

Apakah fungsi X? I. Menjimatkan kos air II. Menghalang bau busuk III. Melancarkan pergerakan sisa makanan IV. Menghalang serangga masuk ke rumah A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

7 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

19. Apakah alatan lukisan teknik yang diperlukan untuk membina garisan X pada rajah dibawah?

I. II. III. IV.

Sesiku T Pembaris Sesiku Set Jangka Tolok

A. B. C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

20. Berdasarkan rajah di atas, apakah garisan yang ditunjukkan? A.Garisan objek B.Garisan binaan C.Garisan dimensi D.Garisan tersembunyi

8 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

21. Rajah di atas menunjukkan lukisan isometrik sebuah objek. Antara berikut yang manakah menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi objek itu ?

A.

B.

C.

D.

9 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

22. Rajah di atas menunjukkan alatan tangan untuk lukisan teknik. Apakah sudut-sudut yang dapat dilukis menggunakan alat seperti rajah di atas? I. 30˚ II. 45˚ III. 60˚ IV. 90˚ A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

23. Mengapakah sekeping kain perca diletak di bawah penekan jahitan selepas meminyakkan mesin jahit? A B C D Supaya jarum boleh menembusi mesin Sebagai tadahan menyerap minyak yang menitis Supaya minyak tidak menitis ke atas mesin Untuk mengawal pergerakan mesin

24. Berdasarkan rajah di atas, bahagian manakah berfungsi melaraskan mata jahitan?

A. B. C. D.

I II III IV

10 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

25.

Ciri-ciri hidangan sepinggan lengkap ialah I dimakan dalam satu pinggan II boleh disajikan secara peranggu meja atau berpek III sebagai hidangan utama dan hidangan sampingan IV mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh A B C D I, II dan III I,III dan IV I, III dan IV II, III dan IV

26.

Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis kutleri. Antara yang berikut manakah sesuai digunakan untuk memotong roti?

27

Antara yang berikut lampu manakah menghasilkan pencahayaan tidak langsung di tempat kediaman? I II

III

IV

A C

I dan II II dan III

B D

I dan IV III dan IV

11 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

28

  

Menukar langsir rumah kediaman Membersih kipas siling ruang tamu Mengemas dan membersih bilik stor

Apakah jenis pembersihan tempat kediaman bagi penyataan di atas? A pembersihan harian B pembersihan mingguan C pembersihan bulanan D pembersihan berkala

29. Susun langkah-langkah memasu semula tanaman hiasan berdasarkan rajah di bawah.

I

III

II

IV

A B C D

I, II, III, IV II, I, III, IV II, I, IV, III IV, III, II, I

30. Apakah fungsi pasir dalam medium penanaman? A. B. C. D. mengukuhkan cengkaman pokok. membekalkan nutrien pada pokok mengekalkan kelembapan berpanjangan memperbaiki sistem saliran dan pengudaraan

12 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

31. Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk lapisan kompos yang bertanda dalam rajah di atas? A B. C D. Kapur Najis ternakan Sisa tanaman Pelepah kelapa

X

32. Antara berikut yang manakah merupakan kepentingan kompos terhadap tumbuhan? I. II. III. IV. A. B. C. D. Membaiki saliran tanah Meningkatkan kesuburan tanah Memberi kesan segera terhadap tanaman Memperbaiki struktur dan pengudaraan tanah

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

33. Apakah yang perlu dilakukan kepada timbunan kompos jika setelah diuji, kayu penguji yang digunakan untuk mengujinya berkeadaan panas dan kering? A. B. C. D. Biarkan timbunan Balikan timbunan Bina semula timbunan Siram timbunan dengan air

34. Apakah tujuan membalikkan timbunan kompos ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pereputan sekata Meninggikan suhu Membaiki saliran Menambahkan mikroorganisma I dan II I dan III II dan IV III dan IV

13 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

35. Rajah di atas, menunjukkan satu kitaran penggiliran tanaman. Apakah sayuran yang sesuai untuk X? A. Tomato B. Bayam C. Keledek D. Kacang buncis

36. Sayuran manakahmemerlukan sokongan seperti rajah seperti rajah di atas?

A.

B.

C.

D.

14 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

37. Rajah di atas menunjukkan nisbah bahan untuk medium semaian.Bahan X ialah ? A. B C D Humus Bahan organik Tanah liat Kapur

38. Apakah proses yang perlu dilakukan terhadap anak benih sayuran sebelum mengubahnya ke batas? A. B. C. D. Penjarangan Pengapuran Pengerasan Pembajaan

39. Sebelum disemai atau disimpan, biji benih sayuran mestilah dirawat dengan I. II III IV A. B. C. D. racun serangga racun kulat racun umpan racun rumpai I dan II. II dan III. II dan IV. III dan IV.

40. Pilih pasangan jenis sayuran dan cara menuai hasil yang betul.

I II III IV

Sayuran Bendi Petola Keledek Kacang Panjang A. B. C. D. I , II , III I , III, IV II , III, IV I, II, III, IV

Cara Menuai Potong tangkai Mencabut Menggali Memetik

15 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

41. Haiwan kesayangan manakah berada dalam kumpulan yang salah?

Haiwan A

Kumpulan Reptilia

B

Unggas

C

Ikan

D

Mamalia

42. Antara berikut apakah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan perumahan haiwan kesayangan I. II. III. IV. A. B. C. D. Jenis haiwan Jantina Warna haiwan Jumlah haiwan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

I II III IV

Penyakit Selsema Sampar Lyme desease Puru

Rawatan Felovax Vaksin ND’’F Vaksin pox Antibiotik penisilin

43. Jadual di atas menunjukkan penyakit haiwan kesayangan dan rawatannya. Pasangan manakah benar? A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

16 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

44. Kaedah pencegahan penyakit haiwan kesayangan menggunakan vaksin boleh diberikan melalui I. II. III. IV. A. B. C. D. Semburan Suntikan Minuman Makanan

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

45. Haiwan manakah boleh dilatih menjalani latihan patuh?

A.

B.

C.

D.

Kawasan air bertakung yang tidak sesuai untuk tanaman Menternak ikan dalam kuantiti yang tinggi Terdapat makanan semulajadi Ikan cepat membesar 46 Apakah jenis sistem penternakan ikan air tawar yang bersesuaian dengan kenyataan di atas A. B. C. D Sistem sangkar terapung Sistem tangki konkrit Sistem kolam tanah Sistem kandang

17 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

I II

Alat pH comparator YSI meter kit

III Hatch Kit IV Termometer

Fungsi Menguji suhu Menguji kandungan oksigen larut dan kekeruhan Menguji kandungan ammoni, nitrat dan nitrit Menguji pH

47. Jadual di atas menunjukkan alat penguji kualiti air dan fungsinya. Manakah padanan yang betul? A. B. C. D. I dan II I dan III II dan III II dan IV

48. Manakah kaedah memungut hasil ternakan ikan air tawar yang betul? Sistem Ternakan Kandang Bekas Lombong SangkarTerapung Kolam Tanah A. B. C. D. I , II dan III. I , II dan IV. I , III dan IV II , III dan IV . Kaedah memungut hasil Mengeringkan kandang Guna kolam perangkap Guna penyauk Mengeringkan kolam

I II III IV

49. Apakah rawatan untuk ikan air tawar yang mengalami penyakit reput sirip? A. B. C. D. Beri antibiotik. Rendam dalam larutan methylene blue. Rendam dalam larutan formalin. Rendam dalam larutan potassium permanganat

50. Apakah kos yang terlibat dalam pengiraan kos pengeluaran penternakan ikan air tawar ? I. II. III. IV. A. B. C. D. kos bahan kos upah kos overhed kos makanan I, II dan III sahaja I , II dan IV sahaja I , III dan IV sahaja II , III dan IV sahaja

18 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

Berbatang tunggal atau berumpun Tidak mempunyai akar tunjang Perlu disokong semasa kecil 51. Penyataan di atas menerangkan tentang tanaman landskap jenis A. B. C. D. pokok renek pokok hiasan pokok palma pokok paku pakis

52.

Apakah ciri-ciri pokok naungan ? I. II III IV A. B C D Tinggi melebihi 10 meter Silara yang padat dan rimbun Biasa ditanam di tepi jalan raya Mesti berbunga dan berwarna menarik I,II dan III sahaja I,II dan IV sahaja I,III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja

53. Berdasarkan rajah di atas, apakah fungsi taman lanskap yang ditunjukkan?

A. B. C. D.

Merendahkan suhu Mengurangkan silau Mengelakkan hakisan tanah. Melindungi pandangan tidak menarik.

19 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

54.

Prinsip rekabentuk apakah yang telah dipatuhi berdasarkan di atas ? A. B. C. D. Keseimbangan Keringkasan Turutan Skala

55.

Rajah di atas menunjukkan A. B. C. D. pelan induk gambarajah buih pandangan perspektif satu titik pandangan perspektif dua titik

56.

Apakah tujuan meletakkan arang dalam taman mini bekas tertutup (terrarium)? A. B. C. D. Menambah nutrien Menyerap bau busuk Membasmi kuman Memadatkan medium

20 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

I.

II.

III.

IV.

57. Berdasarkan rajah di atas, susun semula mengikut urutan proses penanaman taman mini bekas tertutup ( terranium). A. B. C. D. I, II, III, IV II, I, IV, III. III, II, I, IV IV, III, I, II

21 2010 PKPSM Ps

SULIT

78/1

58 Antara berikut yang manakah merupakan perniagaan milikan tunggal? A. B. C. D. Pasaraya Kelana Jaya Sdn Bhd Klinik Dr Hamdan dan Rakan-Rakan Perniagaan Nasi Kandar Suka Ramai Pasar Mini Abu dan Anak-Anak

MIDA
59. Apakah fungsi agensi kerajaan dalam rajah di atas?
A B C D

Membantu bumiputera dalam kegiatan perniagaan dan perindustrian Memaju dan menyelaraskan kegiatan pembangunan dan perindustrian Menjalankan kajian dan penyelidikan dalam bidang pertanian Membangunan ekonomi negeri secara usaha sama

60.

Apakah akta yang mewajibkan semua stesyen minyak menjalankan urusniaga pada hari perayaan utama? A. B. C. D. Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1892) Akta Kawalan Harga 1946 (Pindaan) Akta Stesyen Minyak 1970 (Pindaan 1980) Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pindaan 1973)

22 2010 PKPSM Ps

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful