Tatlumpu't siyam na taon. 1':'lagtapos g B,S. Psychology sa University of the Philippines, n Diliman, Quezon City noong 1977. .

Nagturo ng sikolohiya sa nasabing unibersidad. Naging researcher at assistant director ng "Truth Forum" (naging "Public Forum") noong 1986-1987. Naging assistant director at co-writer sa "Sic O'Clock News". Isa sa tatlong scriptwriter ng "Buddy En Sol" mula pa nang magsimula ito noong 1990 .. Dating nagmsulat sa "H()me Along Da Riles". Nagsusulat din sa pelikula. Nagtititik ng mga kantang pampelikula at iba pa, tulad ng theme song ng pelikulang "Natutulog Pa Ang Diyos", kinanta ni Gary Valenciano, musika ni Nonong Buencamino. Kasama si Homer Flores,lumikha ng pambungad na awit ng "Home Along Da Riles". Balak pa ring pumasok sa talagang hilig: pagpipinta (fine arts). Tatay nina Dongdong at Diday. Asawa ni Tintin Dimacali.

HELLO ... PAALAM Fanny A. Garcia

AURING-Iate 20s to late 30s~dalagang high school teacher. RICHARD-kasintanda ni AURING~ Amerikano~ P.E. teacher. MR. DELA CRUZ':'-nasa 60s~.biyudong ama nina AURING at VINCENT~ high school principal. VINCENT..,-nakababatang kapatid ni AURING. .CION-katulong sa bahay ng ~ga DELA CRUZ. Paliwanag sa mga linya ni RICHARD: 1) Ingles lallat sa bahaging bagong dating ang Amerikano;2) Sa bahaging nakikibagay ang Amerikano ay sa Filipino ang kanyang mga linya. Sakaling mahihirapan ang Amerikanong aktor, puwedeng gamitinang mga linya sa Ingles na nakapaloob sa ( )~ at 3) Ingles lahat ang linya ni RICHARD sa huling bahagi kung saan dumistansiya ria siya sa pamilya DELA CRUZ, lalo na kay AURING.

SEQ. 1. INT. KITCHEN/DELA CRUZ'S HOUSE. EVENING. Naghahapunan sina MR. DELA CRUZ, AURING at CION. Nasa kabisera si MR. DELA CRUZ, nasa kanyang bandang kaliwa si AURING, at katabi naman ni AURING si CION~ sa bandang kaliwa ni,MR. DELA CRUZ ay bakante ang puwestong para kay VINCENT, gayunrnan, nakaayos na ang pinggan at mga kubyertos nito. Obvious na si ~IR. DELA CRUZ ang awtoridad ~abahay: mas siya ang inaasikaso sa pagkain, mas siya ng pinapauna, nakatingin sa kanya ang mga kausap.

..•.

'--

.

HEILO ... PAALAM lGARC/A'"

AURING Sana; Tay; ako na lang ang inirekomenda n'yong ka-exchange program ng school. Tingin ko naman, pantily lang kami ng qualifications ni Aida. E di sana, makakapunta na 'ko sa Arnerika! MR. DELA CRUZ Isang schoolyear lang naman ang term ng bawat grantee kaya maghintay-hintay ka lang d'yan. Ayokong masabi na komo ako ang principal, ikaw agad ang naki~bang sa exchange program. Happy compromise muna tayo. Dahil pinauna ko na si Aida, pag ikaw na ang pinasunod ko, may umangal man, bulong na lang. AURING Confirmed ria ba kung sino'ng ka-exchange program ni Aida?
. .

maghotel 0 umupa ng bahay 0 apartment nang solo. Mas gusto n'yang tuniira:kasama angisang pamilyang Pilipino para mas mabilis daw n'yang makilala't matutuhan ang buhayat kultura natin. Para mas mabilis daw s .yang maka-adjust. AURING Okey pala ang Richard Da 'yan! Darating si VINCENT, magmamano kay MR. DELA CRUZ na didilim ang,mukha, mapapailing-iling naman si AURING. Hahapay-hapay na mauupo sa kanyang puwesto si VINCENT. MR. DELA CRUZ Kung nagugutom ka, kumain ka. Kung nasusuka, " -- pumunta ka sa banyo. 0 dederetso ka na sa kuwarto .mo? Hahapay-hapay na lalabas ng kusina si VINCENT.

MR. DELA CRUZ Meron na. Richard Johnson ang pangalan, binata, P.E. teacher. . CION Siguradong guwapo at macho! MR. DELA CRUZ ... at Negro. AURING at CION (sabay) Ngiii! MR. DELA CRUZ Biro lang. Puti si Richard Johnson.

MR. DELA CRUZ 'Y ong kuwarto ni Vincent ang gagamitin ni Richard. Magkasama na kami ni Vincent sa kuwarto ko . AURING Hindi kaya mahirap kasamahin si Richard, Tay? MR. DELA CRUZ Very independent ang mga Amerikano. Teen-ager pa lang, kumakayod na, hindi na umaasa sa mga magulang para mabuhay, hindi gaya n'yang kapatid mo. Prangka ding mga tao, kaya alam mo agad kung ana ang ayaw 0 gusto. Ang nakikita ko pa ngang problema e 'yang kapatid mo. Nakakahiyang ipakisama kay Richard. Walang alam kundi umistambay 0 uminom, kumain 0 matulogl
-

MR. DELA CRUZ Sumulatsa.'kin si Richard. Sabi,ayaw

n'yang

Mukhang nasaktan-nalungkot

si AURING para sa kapatid.

MR. DELA CRUZ At ikaw naman, samantalahin mo ang pagtira dito ni Richard. Pakisamahan mong mabuti. Dahil si Richard ang current exchange program grantee, kasama s'ya sa panel na mag-iinterbyu sa mga susunod na applicants. Hasain mo na din ang Ingles mo sa kanya. Para pagdating mo sa States, American accent ka na!

hindi mapapatingin kapa,ghubad na si RICHARD; sa kabilang banda, mapapalatak naman ang ibang babae at bakla). Sensitive ang magkakasambahay sa bahay-DELA CRUZ (gl,lyundin ang ibang mapapel na usyuso) sa bawat papgangailangan ni RICHARD (halimbawa: itatapat dito ang behtilador;may magpapaypay dito; may'magtitiklop ng kurbata o lba pang damit nito, ilalagay sa tabi nito). Pero kalrit nahihiya si AURING kay RICHARD, maagap siya sa pag-aasikaso kay RICHARD-=-Siya naman talaga ang hostess. MR. DELA CRUZ (hihilahin si AURING sa nakaupong si RICHARD). Richard, let me introduce to you my daughter, my one and only daughter. Her name is Aurora but we call her Auring for short RICHARD (tatayo, kakamayan si AURIN G) Nice to meet you, Auring! AURING (titingala kay RICHARD, conscious na conscious). HeIlo ... KALOY (ipapakilala ang sarili, makikipagkamay). Hi, hellol My name is Carlos Mac.iaga. I'm a policeman, you know. In case of trouble, just go to me. By the way, Kaloy is my nickname. Mag-uunahan na angibangusyuso sa pakikipagkilala kay RICHARD, magigitgit ito. Pasigang didisiplinahin tV KALOY, mauubusan ng pasensiya. KALOY (itutuon ang baril sa mga usyuso) Baba, baba! Pagdi kayo burnaba, isa-salvage ko kayong mga lintik kayo!

Parang hilong-talilong sina MR. DELA CRUZ, AURING at CION sa paghahanda sa pagdating at pa~tira ni RICHARD: may nagtatanggal ng mga agiw sa kisame, may naghahakot ng mga gamit ni VINCENT palabas ng kuwarto, may nagpapalis ~-ng alikabok sa mga kasangkapan, etc. -

Nagsisikip, parang babagsak na ang bahay dahil sa mga usyusong nasa loob na ng bahay (kabilang dito ang pulis na si KALOY, nakauniporme, obvious na gustong Dumapel para makapagpakitang-importansiya kay RICHARD: halimbawa, parang nagtatrapik sa bahay, pasigang dinidisiplina ang mga usyuso). Pawisan ang labat, at halos naliligo na sa pawis si RICHARD: Parang pamburol na ang suot ng mga magkakasama sa bahay'-DELA CRUZ, pero mas itsurang gulay ang mga galing sa airport na sina RICHARD, MR. DELA CRUZ at VINCENT. Nasa salas ang mga maleta't iba pang dala-dalahan ni RICHARD. Lahat ng mata ay n~katutok kay RICHARD. Tatanggalin ni RICHARD ang kanyang ~rbata, sumunod ang amerikana, sumunod ay bubuksanang kanyang long-sleeved shirt,panghuli ay huhubaFin na ita (sa pagbubukas pa lang ni RICHARD sa kanyang sqirt ay mako-conscious ang mga konserbatibong kinabibilangan ni AURING, at lalo na siyang

Mapapansin ni RICHARD na tahimik, nakayuko pa rin sina VINCENT at CION. Naghahapunan na ang pamilya DELA CRUZ at sirta RICHARD at CION. 5i RICHARD na ang nasa kabisera; nasa bandang kanan niya si MR. DELA CRUZ, nakataoi naman si VINCENT; nasa bandang kaliwa pa rin si AURING, katabi pa rin si CION. Nahihiyang mag-Ingles si CION at VINCENT kaya nakayuko, ang pagkain. angjnaasikaso, pakinig-kinig lang. Obviousna si RICHARD, hindi na si MR. DELA CRUZ, ang superstar sa bahay; patisi MR. DELA CRUZ ay kasama sa - pag-aasikaso kay RICHJ\RD. ~:_ MR. DELA CRUZ How did you like that dish? We call that adobo. RICHARD It's delicious, really! MR. DELA CRUZ It's Auring' s specialty, you know. RICHARD (kay AURING) Your Filipino dishes taste great. And I could have sworn iny mother cooked the steak! AURING (pa-humble pa) You see, I bought some American cookbooks. I experimented on some recipes, and so ... RICHARD Lucky for me I know how to keep physically fit. Because with your kind of cooking, I'd outweigh (iaarte) any sumo wrestler! RICHARD Could I make one request? I'd like to learn how to speak your language. I'd appreciate your talking to me in Tagalog so I'd learn faster. AU RING Bilib din naman ako sa Amer'kanong makibagay! RICHARD How's that again? MR. DELA CRUZ DIitin mo sa Tagalog. Umpisahan na natin ang lesson. AURING (marahan, malinaw' na sasabihin) Bilib kami sa 'yo. Kasi, marunong kang makibagay. RICHARD I'll take that as a compliment, thanks!

'to, magaling

Nasa niagkabilang gilid ng kuwarto ang higaan nina CION at AURING. Hindi makatulog 8i AURING pero hindi dahil malakas ang hilik ni CION. AURING (sasalat-salatin ang palad na hinawakan ni RICHARD sa pakikipagkamay, kakausapin ang sarili) No'ng nakipagkamay s'ya sa 'kin, ang higpit ng hawak

n'ya. Ang init-init ng kamay n'ya. Ang lamig-Iamig naman siguro ng kamay ko, nakakahiya. (ihihimas sa pisngi ang kamay, hahalik-halikan, ipapatong sa dibdib) Ang lakas ng tibok ng puso ko. Siguro, ita na nga 'yong tinatawag na love at first sight. (pipikit) Richard. " Rich<lrd...

AURING . Teka, teka, 'buti pa. ang next lesson natin, mga bahagi ng katawan! (sasabayan ng turo ng daliri sa sariling parte ng kanyang katawan) Buhok. RICHARD Buhok. AU RING Noo. RICHARD Noo. AURING· Kilay.
\

Tin~turuan ni AURING ng Filipino si RICHARD. AURING (idadaop ang kanang palad sa may itaas ng dibdib) Ako. RICHARD (ituturo ng kanang hintuturo ang sarili) Ako. AURING (ituturo ang kanang hintuturo kay RICHARD) Ikaw. RICHARD (ituturo ang kanang hintuturo kay AURING, nakatitig kay AURING) Ikaw.

RICHARD Kilay. AURING Mata. RICHARD Do you realize that you've got beautiful, very expressive eyes? They were the first things I noticed about you. Even without you talking, I can tell what's on y.our mind just by looking at your eyes. AURING (iirap) Bola!

AURING (titingin na lang kay CION na nagpipili ng bigas sa di kalayuan, ituturo ito) Siya. RICHARD (kay AURING nakatingin) Siya. Pagbaling ni AURING, lalong mako-conscious dahil~tingin pa rin sa kanya si RICHARD, mag-iisip ng paraan para hindlmaha1ata.

Nakaharap sa,salamih sa banyo si AURING, kinakausap ang sarili.
:<~-#-: - ~ .

. ." ,,-;;'>~.' ;~;li-Jili;-·.--_;',.~ii~.;3/ik·;'"~~-.<;'~'·::

MR. DELA CRUZ Auring, batukan mo 'yang kapatid mo. Nak3ngiting anyong susunodsi AURING pero agad tatayo at didistansiya si VINCENT, kunwari'ybabarilm si AURING. Papasok si RICHARD, may dalang mga prutas, ice cream, iba 'pang pagkain. RICHARD Kain na!

RICHARD ' Lamayan. AURING (guguluhin ang buhok ni RICHARD) Ang galing-galing talaga nitong estudyante ko! . RICHARD (nakangiting sasapulm sa galang-galangan ·wrist si AURING) _ Ikaw naman ang bibigyan ko ng test, okay? (OK, my turn!)
0

Parang nag-o-oralobjective test si RICHARD Kay AURING. Nakaupo sa lapag si RICHARD, sa sopa nakaupo si AURING. AURING· Pagtutulungan ng mga.Pilipino. may bahay na itinatayo. RICHARD Bayanihan. AURING Very good!. .. Pakikipag-usap ng mga magulang ng binata sa mga magulang ng dalaga para pag-usapan ang kasal ng dalawa. RICHARD pamarihikan. AURING Very good again!... Next: pagbuburol sa namatay sa bahay sa loob ilang araw at gabi.

RICHARD ~ May boyfriel}d-ka? (You've got a boyfriend?)

Halimbawa: kapag

RICHARD Nag-break kayo? (Did you break up?) AURING (tatawa) Wala pa 'Kong nagmg boyfriend. Not even one.

ng

.

. .'

I

AURING Balak Kong magmadre, maski no'ng bata pa 'ko. Pero pinakiusapan ako ng Tatay. Subukan ko daw munang kumuha ng ibang kurso, magtrabaho. Tapos, kung talagang pagmamadre pa rin ang gusto ko, papayagan na n'ya ako. Sinunod ko ang Tatay. Pinili Kong magteacher. Para pag madre na 'ko, magmi-missionary work ako. Magtuturo ako sa mga national minorities, kahit pa sa bundok.

RICHARD Balak mo pang magmadre? (You still want to· be a nun?) AURING Heto, nalibang na sa pagti-teacher. Gustong magpunta sa Amerika, hopefully, next schoolyear. RICHARD (manunumpa) By the power invested in me, I promise you, America, here you come!

MR. DELA CRUZ (magpapaypay, pupunasan ang pawis sa sarili) '.. Huu, init! (tatalikod, maghahanap ng masisilungan)
"

SEQ. 11. INT. COZY RESTAURANT.

DAYTIME.

AURING Ano nga'ng okasyon? RICHARD Kailangan bang may okasyon para mai-blow out kita? (Why, do we need one?) AURING Pa'no kung malaman nilang nagkita tayo sa labas? RICHARD Kaya nga narito tayo sa malayo ... Para may privacy tayo. Para tayo lang dalawa. (That's why I brought you to this far off place. So that we'll have privacy, just the two of us.) Mapapayuko si AURING, hahawakan ni RICHARD ,sa kamay siAURING na hindi naman iiwas; titingala si AURING, obvious sa mukha, sa mga mata ang pagmamahal.

May nire-:repair sa bahay si RICHARD; nanonood ang iika-ika pang si MR. DELA CRUZ. Bababa ng bahay si AURING, dala-dala ang tray ng meryenda. Naka-shorts ang pawisan nang si RICHARD. AURING 0, meryenda muna. RICHARD (patuloy pa rin sa ginagawa) Tapusin ko muna 'to. (OK, just let.me get this done.) MR. DELA CRUZ 'Yang saragateng kapatid mo, hopeless case talaga. Hindi man lang tumulong kay Richard. RICHARD OK lang, no problem.

Sa ilalim ng kumot, pareho nang hubo't hubad sina RICHARD at-AURING.

AURING Sabihin mo uli, I love you. RICHARD I love you, I love you, I love you.

si AURING, mabilis na magbuhubo't hubad, huht,ibaran din si RICHARD. Maaalimpungatan si RICHARD pero kagyat na wawarningansiya ni AURING na huwag maingay. Pabulong ang usapan nila. RICHARD Baka tayo mahuli! (Aren't you afraid we'll get caught?)

RICHARD (hahalikan bawat parteng sabihin) Tenga ... Noo ... Mata ... lIong ... Labi ...

AURING Pustahan, makakadalawa na tayo, naghihilik pa sila! (hahagikgik) Saka 'yong kumot at mga unan ko, kinorte kong tao. Kaya kahit managinip nang dilat si Cion, present pa rinako!
-

Nasa may bintana si AURING, pinanonood ang mga nasa bakuran: naglalaro ng basketball sina RICHARD at VINCENT, parang referee naman si MR. DELA CRUZ. Tuwa-pagmamahal ang nakabadha sa mukha ni AURING habang pinanonood ang kanyangtatlong mahal sa buhay.

--

J.

Nakaayos ang mesa para sa lahat ng magkakasambahay pero sina MR. DELA CRUZ at RICHARD lang ang nag-aalmusal. Pareho silang nagbabasa ng diyaryo: kay RICHARD ang main section, kay MR. DELA CRUZ and B section.

Katatapos lang nina AURING at RICHARD. Nagsisigarilyo si RICHARD, makikihitit si AURINq, mapapaubo-ubo. Sisiksik si AURING kay RICHARD. AURING Sa susunod, ang sasabihin ko naman, magsisimba ako sa Manila Cathedral! Hahalakhak si RICHARD, masuyong pipisilin sa ilong'si AURING.

CION (kay MR. DELA CRUZ) Sabi ho ni Ate, hindi s'ya papasok ngayon. Para daw ho s'yang tatrangkasuhin. MR. DELA CRUZ Kaya pala ilang araw nang matamlay. (kay RICHARD) Sa Amerika ba, ano'ng giIlagawa n'yo kung nagkakatrangkaso ha? (engrossed si RICHARD sa pagbabasa kaya hindi siya mapapansin). Papasok si AURlNG pero mapapasugod sa lababo, duduwal. Hahagod-hagurin ni CION ang likod ni AURING; nag-iisip, seryoso ang anyo ni MR. DELA CRUZ; matigas, madilim <;mg:'

mukha ni RICHARD na nakatago sa kunwari'y binabasang '<liyaryo. MR. DELA CRUZ (dudukot ng pera sa wallet) Cion, ibili mo nga 'ko ng sigarilyo,'sang kaha. Hihilamusan ni AURING ang mukha, paaagusanng .lababo. MR. DELA CRUZ (malumanay) Buntis ka ba, Auring? ~ubig ang

baha)' na 'to! Siyempre, :sa Amerika na kami titira! Ang una kong gagawin pagdating sa Amerika, papasyal . ako sa Disneyland!

MR-. DELACRUZ (dali-daling mag-aabot uli ng pera) Bumili ka ngmanok, 'yong buhay, 'yong native, bilhin mo kahit mahal! Fried chicken ang ulam natin mam'yang gabi. Para ganahan si Richard! CION (pagtalikod) Utos nang utos! Hindi pa nga 'ko nakakapag-almusal!

MR. DELA CRUZ Buntis ka? Mapapatingin si AURING kay RICHARD-may biglang bahid naman ng tuwa sa mukha ni MR. DELA CRUZ. RICHARD (pormal, kay MR. DELA CRUZ) I'd like to speak with you, sir, but could Auring and I talk first? ' MR. DELA CRUZ (abot-abot ang tango) Sige, sigel Take your time, take your time! Nasa may mesang kainan sina RICHARD at AURING, nakaupong magkaibayo. AURING (hindi makapaniwala, umiiyak) Bakit hindi mo 'ko papakasalan? Akala ko ba, mahal mo 'ko? RICHARD I love you, there's nodoubt about that! But marriage is out of the question.

.

ACRL~G
Pero buntis aka! MR. DELA CRUZ .Totoo nga pala ang tsismis! Pero ano'ng masama? ~. Kung sa mga Pilipino e uso na ang premarital sex, sa mga Amer'kano pa kaya? Suwerte ko, akalain ko bang magkakamanugang ako ng isang Amer'kano? (magde..:daydreaming) Papaupahan ko na lang ang RICHARD I thought you were taking precautions! There's so many ways ... Or did you plan to get pregnant so I'd have to marry you? .

AURING Hindi kita niloko! Ako ang niloko mol

AURING Hindi ko kailangan ang mga salita mol Gusto ko ng patunay ng commitment mot Magpakasal tayo!

RICHARD Look, it's not the end of the world. There's a way out. AURING Ano? RICHARD Have an abortion.

AURING Buntis ako, Richard! RICHARD I told you, abort it, I don't want it! Susunggab si AuRING ng isang klltsilyo, magtatangkang saksakin si RICHARD; mas malakas si RICHARD kaya mapipigilan si AURING. Hangos·na papasok siMR. DELA CRUZ; dahil ayaw makinig' ni AURING sa kanya, mapipilitang sampalin ang anak na mawawalan ng malay.

AURING I-abort? Anak natin s'ya Richard! OUR BABY! RICHARD (cool na cool) Technically speaking, just an embryo, darling. Hindi magawang makapagsalita ni AURING. Mas lalapit si RICHARD, magiging sweet. RICHARD Look, I know how much you really love me. But please don't rush me into big things like marriage, like raising a family., Certainly not at this point of my life, You see, I still have other plans ... AURING At hindi ako kasama sa plano mo? RICHARD (inis na) Why do I always have to assure you about my feelings? If I say I love you, I, really mean it, I do! Nakaupo, pormal, mahinang nag-uusap sina MR.DELA CRUZ at RICHARD. MR. DELA CRUZ Kung ayaw mong pakasalan ang anak ko, hindi kita pipilitin. RICHARD I'm really sorry about the whole thing, sir. MR. DELA CRUZ Kung may kasalanan ka, may kasalanan din ang anak ko. (bubuiltong-hininga) May kas~.lanan din ako sa . mga nangyaring 'to;

RICHARD (tatayo) I better go pack. MR DELA CRUZ (mabilis na tatayo) Tutulungan na kita. (mauuha sa pagmngo sa kuwarto)

MR. DELA CRUZ Sabi ng tinderang binilhan'ko sa Quiapo, kung isang buwan pa lang daw, talagang madaling ilaglag. Dugo pa lang talaga kaya pag nalaglag, duduguin kapero mas malakas lang daw nang konti kesa regular na regIa.

Nakahiga si AURING, medyo madilim ang kuwarto. Papasok si MR. DELA CRUZ; may dalang isang boteng lapad na may lamang pampalaglag (tulad ng nabibili sa Quiapo), ipapatong sa katabing mesita. Mauupo si MR. DELA CRUZ sa isang silya paharap kay AURING. -:-..

MR. DELA CRUZ Talagang mabisa daw, kayang-kayang tatlong buwan.

ilaglag kahit pa

.

..•.

--

-

'-

AURING Ano',ng sabi ni Vincent? MR. DELA CRUZ • Para kang bago nang bago. Nakaiskedyul na tayong ilibing, suwerte na kung malaman pa ng kapatid mo. AURING Si Cion? MR. DELA CRUZ • Bakit, may sasabihin ba tayo sa kanya?

MRDELA CRUZ Tatlong beses na iinom nang isang base araw-araw, - tuwing b,ago kuma}n. Pero 'wag kang kakain ng maasim 0 iinom ng malamig pagkatapos. MR. DELA CRUZ Mararamdaman mo daw, sasakit ang 'yong tiyan, duduguin ka. Pag may lumagpak na kimpal ng dugo-, 'yon na.

MR. DELA CRUZ Lahat naman ng ito e mungkahi, payo ko lang naman. Hindi kita pinipilit. Nasasa'yo kung ayaw mo 0 gusto mo. Bahala ka.

MR DELACRUZ Kahit anong tsismis, naluluma, namamatay din. At para mas mabilis maluma at mamatay. kailangan, mawala ang ebidensiya.

MR. DELA CRUZ _ Sige, kung ayaw mo, sige. (tatayo, akmang kukunin na sana ang bote ng pampalaglag) AURING. (OS) Iwan n'yo na, Tay.

Mula sa pagkakabalot sa damit, iIalabas ni AURING ang bote ng. pampalaglag at ang baso. Dahil unang pag-inom ng sobrang palt-pa~ang paIhpalaglag, pasipsip-sipsip pa lang ay halos magkangiwi-ngiwi na siya, pipigilin niyang mapasuka.

Naglalakad si AURING pauwi gaIing sa eskuwela. May ilang babaeng nagbubulungan, mako-conscious si AURING na siya ang pinagtsitsismisan, mapapayuko siya.

Kukunin ni AU RING ~a loob ng kanyang aparador ang bote ng pampalaglag, (kakauntI na ang laman),iinom nang isang baso. Medyo sanay na sa rasa si AURING-palagok na, hindi na pasipsip, ang inom niya. _

Nag-iinuman angilang kalalakihan at kasama rito siVINCENT at ang pulis na si KALOY. Mukhang barumbado ang mga - -' . manginginom. (Sa isyung pinag-uusapan, may mga magkakampi sa panig na anti· at pro; kanya-kanyang ad lib ng pagsang-ayon sa mga puntos n.a inilalabas. Anti-bases si VINCENT at pro-bases si KALOY.) . -ANTI-BASES Ang mga US bases na 'yan ang direktang pagsampal sa 'tin ng katotohanang hawak-hawak tayo ng Amerikano sa ilong. Bakit sa ilong? Pinipisil tayo sa iIong para kung suminghap-singhap tayo e mangunyapit tayo sa kanya. Kung luwagan naman ang pisil sa 'tin sa iIong, utang na loob pa rin na tayo'y nakakahinga! PRO-BASES Pare, kung magsalita ka, parang di tayo nakikinabang sa Amerika. Hindi naman Iibre, nagbabayad naman sila. Nakakatulong ang upa niIa sa mga gastos at pangangaiIangan ng ating gobyemo, ng ating bansa! KALOY Tumpak! May military aid pa para'masugpo ang mga NPA, MNLF, ang mga komunista sa 'ting bansa! ANTI-BASES Ops, ops! Gusto ko lang Iinawinna 'tong ating ekonomiya, walang pag-asang umunlad kung palagi na lang tayong nakaasa sa US. Tinginn'yoba, .

Narnimilipit sa sakitng tiyan ang riakatayong si AURING nakakapit sa makakapitan, kagat-kagat ang labi para hindi' lumabas ang sigaw a daing. A~RING (mapapaiyak na sa sakit, mahinang s<l;sabihin) DlYOS ko, tulungan N'yo po ako! Makikita niyang may dugong maglalandas sa kanyang mga binti't paa, sa baldosa. •

Nakahiga 5i AURING-kahit mukhang nanIalata, kalmado ang kanyang anyo. Papas ok si MR. DELA CRUZ, may dalang tray ng ulam, kanin at protas. MR. DELA CRUZ (masaya) 'Eto, nihigang baka, paborito mo. Kumain ka Iiahg marami para lumakas ka agad!

magkakaproblema tayo sa NPA, sa MNLF·at sa mga komunista kung hindi nagugutom at hindi naghihirap ang mga Pilipino? PRO-BASES Kungmahirap at nagugutom ang mga Pilipino, kasalanan na ba ng mga Amer'kano? Kung nagbibigay ng pera't ibang tulong ang Amerika pero winawaldas 0 ibinubulsa natin, sino ngayon ang may kasalanan? Tapos, lahatna, isisisi natin sa Amerika! ANTI-BASES Sinisisi natin dahil pag nakipag-deal ang Pilipinas sa Amerika, kaibigan ang trato natin sa kanya pero puro - pakabig naman ang-gusto n'ya! Mula't sapul, niloloko tayo ng Am~rika! VINCENT (itataas ang kamay na may hawak na beer) Ibagsak ang mga Amer'kanQ! Ibagsak! Ibagsa~! PRO-BASES Sigenga, ibagsak mo'ng bayaw mong hilaw! Tawanan ang Biglang-akyat itutumba niya manghahabol VINCENT. lahat, PRO-BASES 0 ANTI-BASES man. ang dugo sa ulo ni VINCENT, nagmumurang ang mesa, ilalabas an?'balisong, magwawala, ng saksak, may tatamaan, babarilin ni KALOY si

Didilat si AURING, saglit lang ang pagkagulat,magiging pormal. RICHARD I'm sorry about Vincent.

RICHARD How are you? A.URING (didilat, itatabi na lang ang rosaryo) Okey lang. ,- -~ -"

RICHARD Still J¥ad at me? Kikibit si AURING. May dudukutin sa bulsa si RICHARD, isang medyo makapal na sobre na sa pag-aabot kay AURING ay mabubuksan, dollars ang laman. AURING Sobra-sobra, kung basta nakikiramay ka lang. 0 may binabayaran ka pang iba?

Nakaburol si VINCENT. May babaeng kausap si,.MR. DELA CRUZ. Nakau)ong mag"-isa si AURING,nakapikit, nagrorosaryo. DaratingsiRICHARD, lalapitkay MR. DELA CRUZ, saglit silangmag-uusap, pagkuwa'y ituturo ni MR. DELA CRUZ si
-

RICHARD I just want to help you and your dad out. AURING (iaabot kay RICHARD ang sobre) Hindi namin kailangan. Kaya naming mabuhay at mamatay nang hindi kailangang uma.sa sa dollars mo.

,

RICHARD (exasperated na) . . What the heck! (may sasabihin pa sana pero ... ) Never mind, forget it! (tatalikod, dali-daling bababa)

Manunulat at guru. Isinilang at lumaki;sa Malahon, Rizal (ngayo'y Malabon, Metro Manila).

AURING Richard Johnson, wait! Paglingon ni RICHARD, ihahagis dito ni AURING ang sobre at sasabog ang dollars. Mag-aagawan ang mga tao-Mta, matanda~ babae, lalaki; mukhang mahirap, mukhang maykaya, (may bahaging SLOW MOTION). Babalil<:sa bahay si AURING. Sa isang baytang ng hagdan, may makikitang isang dollar bill, nanggigigil na tatapakan at sisipain ito at pagkatapos, taas-noo, nakangiting aakyat na siya ng bahay.

Nag-aral sa University of the Philippines,

Diliman.

Sa kategoryang maikling kuwento at sanaysay, nagkamit ng mga pangunahing gantimpala sa Carlos Palanca Memorial . Awards for Literature, gayundin sa mga magasing Weekly Graphic at Asia-Philippines Leader. Bukod sa fiction ay nagsusulat din ng script. ~--Sumulat ng istorya at screenplay ng Soon Darating ang .Umaga? ng Viva Films, na nagkamit ng nominasyon sa Urian Awards at FAMAS Awards noong 1983. Tumira sa Western Europe noong 1980-1981. Naglakbay sa People's Republic of China at Hong Kongnoong 1983 bilang miyembro ng delegasyon ng Women Writers in Media Now (WOMEN). Kasabay ang pagtuturo, nagtrabaho sa diyaryo (Diyaryo Filipino at Dyaryo Patrol) noong 1989-1992. Ang Sandaang Damit at Iba Pang Maikling Kuwento at ang novelette na Ap(lrtment 3-A Mariposa St. ang dalawang kauna-unahang libro. Ang librongito, Pitong Teleplay, ang kauna-unahang siya ang editor (kasama si Armando Lao). Iibrong

Ang teleplay na ·"Hello ... Paalam" (nasa librong ito) ay co-winner, pangatIong gantimpala, sa kategoryang teleplay· ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, 1994. Pangarap ang isang nobelang magkasabayna siyang regalo niya sa sarili gayundin sa nakababatang henerasyon . . Naninirahan sa Quezon City kasama ang pamilya (Rolando G.· Talampas at Rony Frederick Garcia Talampas) at ibapang kamag-anak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful