You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA

PANITA MATA PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN DAN


SIVIK KEWARGANEGARAAN
KALI KE 2 ( 2010)
Tarikh : 24-08-2010
Masa : 3:00 pm
Tempat : Bilik Mesyuarat
Perkara : Perkara yang berkaitan dengan mata pelajaran Kajian Tempatan dan Sivik Kewarganegaraan

Kehadiran:
1. Cik Cheah Su Pheen
2. Puan Lim Sook Fang

Bil. Agenda Tindakan


1. Ucapan Ketua Panitia Makluman
1.1 Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih ke atas kehadiran semua
ahli jawatankuasa kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri
mesyuarat ini.

2. Pengesahkan minit mesyuarat Makluman


2.1 Minit Mesyuarat yang lepas telah disahkan.
Pencadang : Puan Lim Sook Fang
Penyokong : Cik Cheah Su Pheen

3 Objektif Makluman
3.1 Mengemukan masalah yang berkaitan dengan perhiasan bilik darjah
sempena bulan kemerdekaan pada bulan August 2010.

4 Masalah-masalah yang dihadapi

4.1 Masalah yang berkaitan dengan perhiasan bilik darjah sempena bulan
kemerdekaan

4.1.1 Bendera kecil yang diberikan boleh dipasang di bilik darjah 4,5 dan 6. Pn. Lim Sook
Namun ini akan menyebabkan kelas lain ternampak kurang kemas. Fang
Tindakan – berbincang dengan Guru Besar bahawa perlu atau tidak
menghiaskan bilik darjah 1,2 dan 3.

4.1.2 Persoalan bahawa penghiasan bilik darjah dengan bendera kecil perlu
diteruskan hanya sampai hari kemerdekaan ataupun sampai hari perasmian Cik. Cheah Su
SJKC POH LAN. Pheen
Tindakan – berbincang dengan Guru Besar dengan persoalan ini sebelum akhir
bulan August 2010.
5 5.1 Perkara Lain
5.1.1 Ketua Panitia mengingatkan semua guru Kemahiran Hidup dan Sivik Makluman
Kewarganegaraan untuk mendapatkan markah folio dan menyimpannya
sebagai rekod sebelum bulan September 2010.
4.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.30 petang.

Setiausaha
Panitia mata pelajaran Ketua Panitia
Kajian Tempatan dan Sivik Kewarganegaraan Kajian Tempatan dan Sivik Kewarganegaraan

( Lim Sook Fang ) ( Cheah Su Pheen)