You are on page 1of 3

Gambar ini di ambil di muzium

sabah yang banyak
mempamerkan barang-barang
kraftangan serta menjualnya.
Antaranya,tikar mengkuang,
TOPI SIRUNG (topi yang
diperbuat daripada rotan dan
dianyam menjadi topi serta
digunakan oleh para petani
terutama daripada kaum
kadazandusun.) kraftangan ini
diperbuat dari pada manik-
manik, rotan yg telah dihiris

.Hal ini juga banyak membantu para pengeluar kraftangan untuk . Pelbgai jenis kraftangan yang dapat dilihat serta menarik minat.dan diwarnakan serta bahan- bahan yang lain. Ini juga banyak membantu para pengeluar kraftangan disamping mencari keuntungan juga dapat membantu sedikit sebanyak untuk memajukan ekonomi negara.

menarik minat para pelancong asing dari luar negara serta dapat memperkenalkan sabah sebagai negara yang kaya dengan pelbagai etnik serta kaum .