You are on page 1of 6

Descent Przetumaczone przygody z

pakietw H&M

Spis treci
Krucjata zapomnianych (Crusade of the Forgotten).............................................................................. 2
Przysiga wygnanej (Oath of the Outcast) ............................................................................................ 2
Stranicy Bezdennego Siedliska (Guardians of the Deephall) ............................................................... 2
Korona Przeznaczenia (Crown of Destiny) ............................................................................................. 3
Palce niwa........................................................................................................................................ 3
Korona przeznaczenia ......................................................................................................................... 5
Krucjata zapomnianych (Crusade of the Forgotten)
http://galakta.pl/download/Krucjata_zapomnianych_instrukcja.pdf

Przysiga wygnanej (Oath of the Outcast)


http://galakta.pl/download/Przysiega_wygnanej_instrukcja.pdf

Stranicy Bezdennego Siedliska (Guardians of the Deephall)


http://galakta.pl/download/Straznicy_Bezdennego_siedliska_instrukcja.pdf
Korona Przeznaczenia (Crown of Destiny)
Legendy wspominaj o dziwnym skarbie znanym powszechnie jako Korona Przeznaczenia. Raz
okieznany, potrafi odmieni czyje przeznaczenie. Przeszo moe zosta zmieniona, a przyszo
napisana od nowa. Od dekad pooenie korony pozostawao uznane za zagubione. Ale teraz, dla tych
wystarczajco dzielnych stan twarz w twarz z ogniem mierci, moc zdolna przeku czyi los jest na
wycignicie rki. Walcz przeciwko pierwotnemu chaosowi w swojej wieczne zmiennej postaci!
Zdobd Koron Przeznaczenia i napisz swoj wasn legend!

Palce niwa
Wspinajc si po grze, widzicie cienki strumie stopniaych ska emanujcych z pkni nierwnego
terenu. Kiedy w kocu docieracie do wejcia opuszczonej kopalni, podmuch gorcego, siarczystego
powietrza dociera do waszych twarz.

Z otaczajcego gruzowiska jasno wynika, e giganci wykopali kilka gazw na zewntrz gry, aby
poszerzy wejcie do kopalni. Wielkie kamienie zostay rzucone niedbale na bok.

Zaraz za wejciem moecie zobaczy matowy blask chrzszczy lawy wzbudzonych obecnoci
Mughina. Nagle, caa komnata zostaje owietlona przez ognist erupcj z ziemi.

Potwory
Giganci (Giants), Chrzszcze lawy (Lava beetles), 1 otwarta grupa

Przygotowanie
Umie chrzszcze lawy w Grocie. Umie gigantw w Zbiorniku lawy. Umie otwart grup w
Czarnej jaskini.

Wybierz 1 giganta. To bdzie Mughin. Mughin otrzymuje +3 do jego puli zdrowia.

Umie 4 czerwone etony celu na mapie jak wskazano. To s pknicia.

Umie 6 odwrconych etonw celu na mapie jak wskazano. To s klejnoty.

Umie etony przeszukiwania bazujc na liczbie bohaterw.

Specjalne zasady
Chrzszcze lawy ignoruj tereny lawy i nie otrzymuj obrae od pkni (zobacz Zmienny prd
poniej).

Zmienny prd
Na pocztku kadej tury mrocznego wadcy, mroczny wadca moe wybra 1 pknicie i rzuci raz 1
czerwon koci mocy. Kada figura w odlegoci 2 pl od tego pknicia otrzymuje obraenia rwnie
iloci serc wylosowanych.

Chciwo jest straszn rzecz


Jako akcj, Mughin moe podnie ssiadujcy klejnot. Umie ten znacznik celu w obszarze
mrocznego wadcy.

Jeeli mroczny wadca ma 4 znaczniki celu w swoim obszarze gry, Mughin moe opuci map przez
Wejcie lub Wyjcie.

Posiki
Raz podczas potyczki, na koniec tury mrocznego wadcy, Mughin moe zawoa po pomoc. Jeli to
zrobi, umie potwory z otwartej grupy na Wejciu lub Wyjciu, przestrzegajc limitw grupy.
Na pocztku i kocu kadej tury mrocznego wadcy, umie 1 uka lawy w Zbiorniku lawy,
przestrzegajc limitu grupy.

Warunki zwycistwa
Jeli Mughin zostanie pokonany, przeczytaj na gos:

Wystaczy! wrzeszczy Mughin. Patrzy jak pozostae ogniste krysztay topi si z powrotem w lawie,
ktra je stworzya. Moje niwa przepady i nie mam ochoty umiera dzisiaj. Korona ktrej szukacie
nigdy nie leaa na gowie krla czy krlowej. Nie, to jest miejsce na szczycie gry. Tutejsze zbiorniki
wody zawieraj pierwotn wod. To najstarsze ze wszystkich miejsc jest kluczem do zmiany waszego
przeznaczenia. Lecz strzecie si, taka moc nie spoczywa niestrzeona!

Spotkanie wygrali bohaterzy!

Jeli Mughin opuci map przez Wejcie lub Wyjcie, przeczytaj na gos:

Mughin uciek, ale zostawi za sob map z maym czerwonymi klejnotem lecym na jego wierzchu.
Rozpoznajecie gr na mapie w miejscu, na ktrym lea klejnot. Mapa mwi o staroytnej wityni
znajdujcej si na szczycie gry. Kryszta nagle staje w pomieniach, niszczc przy tym map!

Spotkanie wygra mroczny wadca!

Nagrody
Jeeli wygra mroczny wadca, otrzymuje on kart mrocznego wadcy Ogniste Klejnoty (Fire Gems) i
wyciga jedn kart pogosek.

Niezalenie od zwycizcy, umie kart zaawansowanej przygody Korona Przeznaczenia (Crown of


Destiny) w grze.
Korona przeznaczenia
Na szczycie gry, docieracie w kocu do spaszczonego terenu zwanego Koron Przeznaczenia. Z
waszej lewej strony, zbiornik z przejrzyst wod jest wypeniony z dziwnymi, prymitywnymi rybo
podobnymi stworzeniami. Robale wypezuj z botnistych brzegw i pokrytych mchem kamieniach.

Z drugiej strony stoi staroytna witynia, zbudowane niezliczone tysiclenia temu. Zza drzwi
syszycie przeraliwe wycie. Syszycie, e dwik zmienia swoja wysoko i ton, jakby stworzenie
wydajce haas powikszao si i zmieniao swoj form.

Potwory
Bestie chaosu (Chaos beasts), Zgnilce (Flesh moulders), 2 otwarte grupy potworw (wyczajc due
potwory).

Przygotowanie
Umie niebieski znacznik celu jak wskazano.

Umie potniejsz besti chaosu w Jaskini, ignorujc limit grupy. Umie zgnilce na polach
zawierajce niebieskie znaczniki celu, przestrzegajc limitu grupy. Nie umieszczaj ani pomniejszych
bestii chaosu ani 2 otwartych grup podczas przygotowywania.

Bohaterzy bior 4 czerwone etony celu i dziel midzy siebie rwnomiernie na ile to moliwe. Kady
bohater umieszcza etony na swojej karcie bohatera. Kady eton jest przeznaczeniem bohatera.

Umie etony przeszukiwania bazujc na liczbie bohaterw.

Specjalne zasady
Kade pole z niebieskim etonem celu jest traktowane jako wodny obszar.

Odszukanie przeznaczenia
W ramach akcji, potwr ssiadujcy z bohaterem z przeznaczeniem, moe sprbowa mu go odebra,
nawet jeeli bohater jest pokonany. Mroczny wadca rzuca 1 szar i 1 czarn koci obrony. Jeeli
rezultat jest rwny lub niszy ni liczba bohaterw, to usu 1 przeznaczenie z tego bohatera i umie
je na podstawce potwora. Ten potwr niesie jego przeznaczenie. Za pierwszym razem, gdy to si
stanie, przeczytaj na gos:

Kreatura otwiera usta szeroko, wydobywajc z twoich puc cienk czerwon mgiek. Gdy mgieka
znika w gardle bestii, czujesz jak ogarnia ci wszechogarniajce, przeraliwe uczucie rozpaczy.
Stracie cz siebie, uczucia caoci i pewnoci siebie. Ciko to opisa sowami, ale w jaki sposb
wiesz, e twoja przyszo stoi pod znakiem zapytania.

W ramach akcji, potwr ssiadujcy z wodnym obszarem i nioscy przeznaczenie bohatera, moe
porzuci przeznaczenie w odmtach chaosu. Jeli to zrobi, po 1 odwrcony eton celu, ktry by
niesiony przez potwora, na tym wodnym obszarze. Za pierwszym razem, gdy to si stanie, przeczytaj
na gos:

Cae twoje szczcie zniko gdzie bez ladu. ycie w bogactwie i chwale, ktr widziae, zostao
zastpione teraz przez chaos.

Jeeli potwr nioscy eton przeznaczenia zostaje pokonany, najbliszy bohater do tego potwora
kadzie przeznaczenie na swojej karcie bohatera. Jeeli 2 lub wicej bohaterw jest w tej samej
odlegoci, bohaterzy decyduj, ktry z nich otrzymuje przeznaczenie.
Dziel i rzd
Za kadym razem, gdy potna bestia chaosu zostaje pokonana, umie 1 pomniejsz besti chaosu
w miejscu, ktre zajmowa potniejsza bestia chaosu i 1 pomniejsz besti chaosu na ssiadujcym
polu ignorujc limit grupy.

Za kadym razem, gdy 1 pomniejsza bestia chaosu zostaje pokonana, umie 1 potniejszego i do 3
pomniejszych potworw z otwartej grupy w miejscu zajmowanych przez bestie chaosu uywajc
limitu grupy dla 4 bohaterw. Jeeli mroczny wadca nie moe umieci wszystkich figurek, umieszcza
tyle ile to moliwe.

Wicej skd przychodz


Na koniec kadej tury mrocznego wadcy, mroczny wadca moe przekrci odwrcony do gry 1
czerwony eton celu w wodnym obszarze na drug stron wysczajc te przeznaczenie. Jeeli to
zrobi, wzmacnia on 1 ssiadujcego potwora z nastpujcymi zasadami, przestrzegajc limitw grup:

1 pomniejszy potwr z otwartej grupy jest zamieniony na 1 potniejszego potwora z tej


samej otwartej grupy.
1 potniejszy potwr z otwartej grupy jest zamieniony na 1 pomniejsz bestie chaosu.
1 pomniejsza bestia chaosu jest zamieniona na 1 potniejsz besti chaosu.

Jeeli wzmocniony potwr nie pasuje do zajmowanego obszaru, po go na najbliszej wolnej


przestrzeni. Jeeli figura wzmocnionego potwora nie jest dostpna, mroczny wadca nie moe
przekrci czerwonego etonu i wysczy te przeznaczenie.

Posiki
Na koniec tury mrocznego wadcy, jeeli nie ma adnych zgnilcy na mapie, umie 1 pomniejszego
zgnilca na pustym polu bdcym wodnym obszarem.

Warunki zwycistwa
Na pocztku tury mrocznego wadcy, jeeli nie ma potworw na mapie, przeczytaj na gos:

Boga cisza wypenia staroytn wityni. Patrzc w spokojne odbicie wodzy w sadzawce, widzicie
cae swoje ycie. Gdy poruszacie palcami wzdu wodnej powierzchni, fale zmieniaj ksztat tego co
wanie widzicie. Od teraz moecie zmieni swoje ycie, ktre do tej pory prowadzilicie.

Spotkanie wygrali bohaterzy!

Jeeli wszystkie 4 etony celu znajduj si na wodnych obszarach, przeczytaj na gos:

Podczasm gdy kreatury wydychaj mg do wody, caa sadzawka staje si czerwona niczym krew.

Spotkanie wygra mroczny wadca!

Nagrody
Jeeli wygraj bohaterzy, otrzymuj oni nagrody dla bohaterw wymienione z tyu karty
zaawansowanej przygody Korona Przeznaczenia (Crown of Destiny).

Jeeli wygra mroczny wadca, otrzymuje on nagrody dla mrocznego wadcy wymienione z tyu karty
zaawansowanej przygody Korona Przeznaczenia (Crown of Destiny).