You are on page 1of 3

Ensamble Vocal Via del Mar

AVE MARIA
J. Arcadelt
Daniel Mesas A, Transcripcin.

S c
A ve Ma ri a gra ti a ple na Do mi nus te

C c
A ve Ma ri a gra ti a ple na Do mi nus te

T c
A ve Ma ri a gra ti a ple na Do mi nus te

B c
A ve Ma ri a gra ti a ple na Do mi nus te

cum A ve Ma ri a Be ne dic ta tu, be ne dic ta tu in

cum A ve Ma ri a Be ne dic ta tu, be ne dic ta tu in

cum A ve Ma ri a Be ne dic ta tu, be ne dic ta tu in

cum A ve Ma ri a Be ne dic ta tu, be ne dic ta tu in


2
13

mu li e ri bus et be ne dic tus fruc tus ven tris tu i Je

mu li e ri bus et be ne dic tus fruc tus ven tris tu i Je

mu li e ri bus et be ne dic tus fruc tus ven tris tu i Je

mu li e ri bus et be ne dic tus fruc tus ven tris tu i Je

19

sus, Sanc ta Ma ri a Ma ter De i o ra pro no

sus, Sanc ta M ri a Ma ter De i o ra pro no

sus, Sanc ta Ma ri a Ma ter De i o ra pro no

sus, Sanc ta Ma ri a Ma ter De i o ra pro no


3
26

bis pe ca to ri bus, nunc et in ho ra

bis pe ca to ri bus, nunc et in ho ra

bis pe ca to ri bus, nunc et in ho ra

bis pe ca to ri bus, nunc et in ho ra

31

mor tis nos trae A men, A men.

mor tis nos trae A men, A men.

mor tis nos trae A men, A men.

mor tis nos trae A men, A men.