NYUGALOM FORGATÓKÖNYV 2007.07.

25

2.

1

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - REGGEL, őSZ
FAHRT

Zegzugos polgári lakás, régi, nagy, kopott bútorokkal zsúfolva. Sötét van. Nyílik az ajtó. Andor óvatosan keresztülmegy a lakáson és kiszökik a bejárati ajtón. A zárak kattannak. Anya kijön a szobájából. Haja borzas, ragad a lakktól, agyon van sminkelve. Körme lerágva. Andor után néz, de nem mozdul. 2 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - REGGEL, őSZ Üres utca. 3 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - REGGEL, őSZ
HÁTULRÓL LÁTJUK

Andor megy az üres hideg utcán. 4 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - REGGEL, őSZ Anya ugyanott áll. Továbbra sem mozdul. 5 KÜLSŐ. NéPLIGET, MA - REGGEL, őSZ Andor felszáll egy buszra, a busz elindul, kimegy az állomáról. 5A KÜLSŐ/BELSŐ. BUSZ, MA - NAPPAL, őSZ A tájat látjuk. 6 BELSŐ. BUSZ, MA - REGGEL, őSZ
30 PERCCEL KÉSŐBB

Andor egyedül a buszon. A busz lassan megy. Andor ül a buszban.

3.

7

KÜLSŐ/BELSŐ. BUSZ, MA - NAPPAL, őSZ Szürke ég, szürke táj.

8

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ Anya ugyanott áll. Nem mozdul.

8A

KÜLSŐ/BELSŐ. BUSZ, MA - NAPPAL, őSZ A másik tájat látom.

9

BELSŐ. BUSZ, MA - NAPPAL, őSZ Andor néz kifelé. A tájban áll egy gyerek.

10

BELSŐ. BUSZ, MA - NAPPAL, őSZ Andor egyedül a buszban. Andor kinéz az ablakon. A táj üres.

11

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ Anya még mindig ugyanott áll. Nagyon lassan a szoba közepére húz egy széket és leül. Nem veszi le szemét az ajtóról.

12

BELSő. BUSZ, MA - NAPPAL, őSZ A busz megáll, Andor nem száll le az állomáson. A buszsofőr beszól a kihangosítón. BUSZSOFőR Végállomás. Andor nem mozdul.

13

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ Anya ül és néz az ajtó felé.

14

BELSő. BUSZ VéGáLLOMáS, MA - DéLUTáN, őSZ Andor ül a buszon, megindul visszafelé a busz.

4.

14A

KüLSő - BUSZ VéGáLLOMáS, MA - DéLUTáN, őSZ Megindul visszafelé a busz.

14B

BELSŐ - BUSZ, MA - DéLUTáN, őSZ Andor csak ül.

15

BELSŐ. BUSZ, MA - DéLUTáN, őSZ Andor néz ki az ablakon. Egy nő áll a tájban. Anya az Kleopátra jelmezben. Andor bámul utána.

16

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - DéLUTáN, őSZ Anya mozdulatlanul ül a széken.

17

BELSŐ. NéPLIGET, MA - DéLUTáN, őSZ
TOTáL, FELüLRőL.

Andor leszáll a buszról. 18 KÜLSŐ. ANYA LéPCSőHáZ, MA - ESTE , őSZ Andor a lépcsőházba megy. 18A KüLSő. ANYA LAKÁS POSTALáDA, MA - ESTE Kivesz egy levelet a postaládából. 18B KÜLSŐ. ANYA LAKÁS BEJÁRATI AJTÓ, MA - ESTE, őSZ Zárakat nyitó kéz. 19 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ Anya felpattan a székből és berohan a szobájába. 19A BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ Kinyílik a bejárati ajtó, Andor belép, visszaakasztja a láncokat. Sietve elindul a szobájába, és közben helyére teszi Anya székét.

5.

ANYA (hang) Hol voltál, fiam? ANDOR (hang) Dolgom volt, anyám. Anya kijön a szobájából, felkapcsolja a villanyt. ANYA Azt el tudom képzelni. Andor megtorpan. ANDOR Hoztam Tévéújságot. Andor ki-be mászkál. ANYA Láttam a TV-ben valami sampont. Vitaminosat. ANDOR Majd holnap megnézem. Az előszobában Andor leveszi a kabátját. ANYA Az a lényeg, hogy francia legyen és vitaminos. (A hajára mutat.) Le kéne, vágj a végéből. Törik. Andor megáll. ANDOR Üljön le, anyám. Anya a szoba közepére visszaállítja a széket, leül, vár. Csend. újféle

6.

19B

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ Andor egy fiókból előveszi az ollót. ANYA (hang) Óvatosan, csak a végéből.

19C

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ Andor anyához lép, és elkezdi vágni a haját. ANDOR Ne féljen. Vigyázok. ANYA A múltkor is belevágtál. ANDOR Levele jött Judittól anyám. ANYA (felpattan) Mutasd! ANDOR Vigyázzon! ANYA Honnan írt? ANDOR (előveszi a zsebéből a levelet) Stockholmból. (felbontja, olvassa) Andor olvassa a levelet kezében az olló. ANDOR "Tisztelt anyám! Mint azt már írtam, nyár végén kiköltöztem egy tengerparti házba.” ANYA Nem tudom, miért nem volt jó neki New York. Na folytasd.

7.

ANDOR Hétvégén a Svéd királyi udvarban koncertezem, kedden megyek át Londonba, utána repülök vissza Amerikába. ANYA Azt most se írja, hogy mikor jön haza? ANDOR Azt nem. ANYA Tavalyelőtt Bécsben hazajöhetett volna. volt. Onnan

ANDOR Egy napot töltött Bécsben, Lisszabonba ment. ANYA Nem. Bécsből Kairóba ment. biztosan emlékszem. Kairóba.

onnan

Erre

ANDOR Igaza van, anyám. Onnan végképp nem jöhetett volna haza. Anya feláll, elhúzza a függönyt, ami mögött hatalmas világtérkép lóg, telerajzolva fekete filctoll-ikszekkel, mind egy-egy várost jelöl. ANYA Egyáltalán nincs messzebb. Anya bejelöli Stockholmot. Szóval lesz. ANDOR azt írja, lemezfelvétele

ANYA Csak nem megint Paganini? Hogy nem unja még!

8.

ANDOR Anyám se unta a Macbethet, pedig háromszáztizennégyszer játszotta. Emlékezzen csak vissza. Anya visszahúzza a függönyt a térép előtt. ANYA Nem fiam, nem fogok visszaemlékezni. Ezerszer kértelek, hogy ne beszélj előttem színházról. Hányszor könyörögjek még?! ANDOR Én csak... ANYA Rohadjon szét az összes színház! Rohadjon szét ott, ahol van! ANDOR Igen, anyám. ANYA Mit akarsz te tőlem? ANDOR Semmit nem akarok, anyám. ANYA Akkor ne zaklass. levelem. És ez az én

Kitépi Andor kezéből a levelet és berohan a szobájába. Andor áll. Anya visszajön, és négykézláb összeszedi szőnyegről a levágott hajtincseket. Andor csak áll fáradtan. 19D BELSŐ. ANYA LAKáS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ
KÖZELIK

a

kopott

Hajvágás képei.

9.

19E

BELSŐ. ANYA LAKáS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ
KÖZELI

Andor olvassa a levelet, kezében az olló. 20 BELSŐ. SZÍNHÁZ/SZÍNHÁZTEREM, MÚLT - NAPPAL
(1985-1988) 9 ÉVES ANDOR

Főpróba. A színpadon színészek „ókori” jelmezekben Shakespeare: Antonius és Kleopátra című drámájának egy jelenetét próbálják. Antonius térdel, Kleopátra felette áll. Az üres, letakart széksorok közt a rendező, asszisztens, ügyelő, kellékes. A rendező előtt megvilágított asztal papírokkal, a rendező cigarettázik. A színpadon a súgó és Lajos, a díszletmunkás. Antonius-t Effenbach Tamás, Kleopátrát Anya játssza. A színpadon a rabszolganő, 3 szolgálólány és 4 katona. A Gyerek Andor az első sorból csodálattal nézi Anyát, némán mondja vele Kleopátra szövegét. ANTONIUS “Jaj, meghalok... KLEOPÁTRA Milyen bolond a vágy! -Jöjj, jöjj, ó, jöjj! Keblemre jöjj! Itt halj meg, ahol éltél! Életre csókollak! Ha megtehetném, Szétcsókolnám a szám. így... ANTONIUS Én meghalok, királyném, meghalok... KLEOPÁTRA Hadd dörögjek átkot, De úgy ám, hogy Fortuna, a ribanc Dühében kettétörje kerekét!

10.

ANTONIUS Ne sírj. Hogy ily szánalmas lett a végem. Se ne zúgolódj! Vidámítsd szívedet Én tűnt szerencsém szép emlékein... Elhagy a lélek... Nem bírom tovább! KLEOPÁTRA Hősök hőse, meghalsz? Hát nem gondolsz reám? Hát itt maradjak E bárgyú földön? Barmok ólja ez, Ha nem vagy itt! - Ó, nézzétek, leányok: Lehullt a világ koronája! (Megöleli Antoniust) Kincsem! Jaj, elhervadt a diadalfüzér! Letört a zászló! Gyermek, csitri lány, Vagy bajnok - egyre megy... Nincs már jelesség A vizsga hold alatt.” Fenyő elvtárs bejön a nézőtérre. Odamegy a rendezőhöz. RENDEZő Álljunk le! Fenyő elvtárs és a rendező elindulnak a színpad felé. A jelenet figyel. váratlan megszakad. Mindenki várakozóan

FENYŐ ELVTÁRS Művésznő, drága, kérem, cseréljen helyet a rabszolganővel! ANYA Ez valami vicc? Fenyő elvtárs nem válaszol. ANYA (a rendezőnek) Küldd már le színpadról! ezt a barmot a

11.

A rendező zavartan és megalázottan hallgat, elvtárs jéghideg tekintettel nézi "Kleopátrát". 21 BELSŐ. SZÍNHÁZ/SZÍNHÁZTEREM, MÚLT - NAPPAL Anya lerohan a színpadról. 22 BELSŐ. SZÍNHÁZ/ELŐCSARNOK, MÚLT - NAPPAL Anya az üvegajtókon keresztül rohan. 22A KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/RéGIPOSTA UTCA, MÚLT - NAPPAL Anya az utcán rohan, utána a Gyerek Andor. 23

Fenyő

KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/PÁRIZSI UDVAR,HARIS KöZ, MÚLT - NAPPAL Anya, Kleopátra jelmezben, fején félrecsúszott fekete parókával rohan a Párizsi udvarban. Feketén patakzik a könnye. Üveggyémántos diadémmal, üvegrubintos melltartóban, vállán műanyag selyemköpennyel menekül haza. Gyerek Andor rohan utána. ANDOR (hang) Anyám, álljon meg!

23A

KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/PÁRIZSI UDVAR,KíGYó UDVAR, MÚLT - NAPPAL Anya csak rohan. Gyerek Andor rohan utána.

23B

KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/PÁRIZSI UDVAR, MÚLT - NAPPAL Anya csak rohan. Gyerek Andor rohan utána.

23/C

KÜLSŐ. ANYA LAKÁS UTCA, MÚLT - NAPPAL Anya rohan az utcán Kleopátra ruhában és befut a házba. (Itt nincs Gyerek Andor)

12.

24

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL "Kleopátra" a kanapén zokog. Arcára párnát szorít. Remegő vállak, az aranypánttal díszített csípő vonaglása. A Gyerek Andor nedves törülközővel törli anya már meztelen lábfejét. ANDOR Nyugodjon meg. Megtörli anya bokáját, lábujjait. Csillapodik a zokogás. ANYA Ez jó. Anya megfordul, hogy "Antonius" hozzáférhessen az arcához is, a színházi festéken át lepergő valódi könnyekhez, a hosszú nyak lüktető ütőeréhez. Végigsimítja a hasnak a mellkastól kezdődő völgyét, egészen a köldök alatti aranypántig. ANYA Szedd le ezt a vackot. Andor-Antonius kicsatolja csípőjét, hogy kihúzhassa műkígyóbőr szíjat. ANYA (sziszegve) Szemetek, azt hiszik, csinálhatnak belőlem! statisztát az övet, Anya megemeli alóla az aranyra festett

Andor gyöngéden megtörli Anya combját. ANYA Jaj, ez nagyon jó, fiam! Még! talpam is. Megemeli lábát, Andor ölébe kényelmesebben „masszírozhassa”. ANDOR Nyugodjon meg, anyám. Andor leheletével melegíti a talpát, a vékony lábujjakat simogatja. teszi, A hogy az

13.

Anya felkönyököl, Andort nézi, aki fejét leszegve koncentrál, de érzi, hogy az anyja figyeli. Anya lassan kihúzza lábát Andor kezéből, az ajka elé tartja, hogy Andor megcsókolhassa. ANYA Téged nagyon fognak szeretni a nők, fiam. Feláll, besiet a fürdőszobába, az ajtó becsapódik utána. 25 BELSŐ. SZÍNHÁZ/FENYŐ ELVTÁRS IRODÁJA, MÚLT - NAPPAL Anya gyönyörűen sminkelve virágos nyári ruhában a kanapén ül, Fenyő elvtárs öltönyben, nyakkendőben, izzadó arcán megértő mosollyal az asztal mögül figyeli a színésznőt. FENYŐ ELVTÁRS Hidd el drága Weér Rebekám, én sajnálnám legjobban, ha nem tudnád a megfelelő szerepekben kamatoztatni a tehetséged. Még egy pohárkával? ANYA Csak ha te is. Fenyő elvtárs vigyorog és tölt. FENYŐ ELVTÁRS De igazán megértheted kedves Rebekám, hogy az adott körülmények között kicsit sok a zavaró tényező. (Koccintanak, isznak.) Azért tudnak ezek a franciák. Anya helyeslőleg felkacag. FENYŐ ELVTÁRS A miniszter elvtárs nagy rajongója a művészetednek, de hogy a kedves kislányod, mit képzel, nem nagyon tudja elképzelni. (MORE)

14. FENYÕ ELVTÁRS (cont'd) Magyarország zenei nagyhatalom. Liszt, meg a Bartók, meg Lehár, a MÁV-szimfonikusok... Nem engedhetjük meg, hogy egy olyan fiatal tehetség, mint a te lányod, elkallódjon. Mégis, mit képzel? De… talán még nem késő. Amennyiben hazajönne, mi ezt az apró ballépését úgy tekintenénk, mint egy tanulmányutat. Tudod hol van?

Anya bólint. FENYŐ ELVTÁRS Írjál neki drága Rebekám. 26 BELSŐ. KÜLFÖLD, KöZELMúLT - NAPPAL Barnaszemű lány néz a kamerába. hegedűjét. Paganinit játszik. 27 BELSŐ. SZÍNHÁZ/FOLYOSÓ, MÚLT - NAPPAL
KÉT HÉTTEL KÉSŐBB, ANYA MÁSIK RUHÁBAN

Lassan

felemeli

Anya megy Fenyő elvtárshoz. Lajossal, a díszletmunkással.

A

lépcsőn

találozik

DíSZLETMUNKáS Kézcsókom Weér művésznő. 28 BELSŐ. SZÍNHÁZ/FENYŐ ELVTÁRS IRODÁJA, MÚLT - NAPPAL Anya áll elegáns nyári kosztümben, Fenyő elvtárs az íróasztal mögött ül, Judit levelét olvassa. Már korántsem olyan baráti a hangulat. FENYŐ ELVTÁRS "Tisztelt anyám, jövő héten Menuhinnal koncertezem, ugye, nem gondolja komolyan, hogy hazamegyek, és belépek a MÁV-szimfonikusokhoz? Nagyon kérem, erről ne is írjon többet…" ANYA De…

15.

FENYŐ ELVTÁRS Találjon ki valamit! kibaszott lánya, nem?! 29

A

maga

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL Anya pongyolát visel, körömcipőjével lerúgja a koporsó fedelét. Ruhákat, teásbögrét, kottákat, hegedűgyantákat, húrokat dobál a koporsóba. És egy születési bizonyítványt, Weér Judit nevére kiállítva. Gyerek Andor jön ki a szobájából. ANDOR Jöjjön, feküdjön le, anyám. ANYA Takarodj a szobádba! Andor nem mozdul. Anya kinyit egy sárga cipősdobozt. A családi fényképekkel leül a szőnyegre. Rezzenéstelen arccal válogatja a képeket. Amin Judit van (Jordán ÉVa, Anya, Judit fotó is van), a koporsóba hajítja. ANDOR Azon én is rajta vagyok. (Képen: Andor 8 éves, Judit 19 éves, Anya fiatalon)

29A

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL
KöZELI

Anya kettétépi a képet, fele a koporsóba, fele vissza a dobozba. 29B BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL ANYA Most már nem vagy rajta.

16.

ANDOR Hagyja ezt abba, anyám. ANYA Nem kérdeztelek. Anya feláll, odamegy a szekrényhez, és hajigálja maga mögé a ruhákat, megtalálja a fekete kosztümöt, átöltözik. (hangban) Csengő. Visszalép a koporsóhoz. ANYA Segíts, fogd meg! Anya és Andor ráejtik a koporsóra a fedelét. Ajtót nyit. TAXIS (az ajtóban) Ide tetszett a kocsit? Jaj, kezitcsókolom művésznő! (bejön) ANYA Jöjjön, ott, azt, le kéne vinni. Anya a tükörnél felköt egy fekete kendőt, és kirúzsozza a száját. A Taxis stíröli a Művésznőt TAXIS Ne haragudjon, művésznő, de én nem vagyok hullaszállító! Anya befejezi a rúzsozást, felveszi a napszemüveget, elővesz néhány bankjegyet, a taxis kezébe nyomja (80’as évekbeli bankjegyek). ANYA Dehogynem.

17.

Taxis nekigyürkőzik, szemmel láthatólag könnyebb, mint amire számított, nem is veszi a vállára, a hóna alatt a koporsóval megy ki a lakásból. 29C BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL Anya és Gyerek Andor ketten maradnak. ANYA Rémes ez az ing, fiam. Vegyél magadra valami rendes ruhát. ANDOR Én nem megyek, anyám. ANYA Dehogyisnem. Öltözz. ANDOR Mondtam, anyám, hogy nem megyek. ANYA Különben mindegy. amit akarsz. Azt csinálsz,

ANDOR Kérem, hagyja ezt abba, anyám. Sose fogja magának megbocsátani. ANYA Tévedsz, fiam, el se képzeled, szükség esetén, mennyi mindent meg tud bocsátani magának az ember. Anya elmegy. A Gyerek Andor néz utána. A Gyerek Andor arca. 30 KÜLSŐ. BUDAPEST/FELüLJáRó, MÚLT - NAPPAL A taxi kibukkan a felüljárón, a tetőcsomagtartón a koporsó. 31 KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/TEMETŐFAL, MÚLT - NAPPAL A főtaxi lada a temető fala előtt megy tetőcsomagtartóján odaerősítve a fekete koporsó. a

18.

A taxi ablaka lehúzva. A hátsó ülésen egy dekoratív nő ül, fekete kiskosztümben, fekete napszemüvegben. Fekete kendőjét fújja a szél a nyitott ablakon. 32 BELSŐ. SZÍNHÁZ/FOLYOSó, MÚLT - NAPPAL
ANYA FEKETE KOSZTÜMBEN, NAPSZEMÜVEGBEN

Anya a mozaikfal előtt megy, belép Fenyő elvtárs irodájába, becsapja az ajtót. 33 BELSŐ. SZÍNHÁZ/FENYŐ ELVTÁRS IRODÁJA, MÚLT - NAPPAL
ANYA FEKETE KOSZTÜMBEN, NAPSZEMÜVEGBEN.

Anya keze lecsapja a Weér Judit nevére gyászjelentést Fenyő elvtárs asztalára. ANYA Mivel a levelezés nem járt sikerrel, levontam a konzekvenciát. Egy ócska kis kurva. Ezért nem egyszerűen megszakítottam vele minden kapcsolatot, hanem a lányom mostantól halott a számomra. Fenyő elvtárs feláll, az arca kifejezéstelen. ANYA Remélem most már úgy is mint anya, úgy is mint színésznő, megfelelek a szocialista erkölcsnek. FENYŐ ELVTÁRS Takarja be a csöcsét és tűnjön el innen... 34

kitöltött

KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/PÁRIZSI UDVAR, MÚLT - NAPPAL
UGYANAZ A KÉPKIVÁGÁS MINT 23/A JELENETBEN

Anya - fekete kosztümben, sötét napszemüvegben, arcát, haját fekete stólába rejtve sétál a napfényben. Fagylaltot nyal. 35 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MÚLT - NAPPAL Anya közeledik az otthonához.

19.

Ódon polgári ház, lerobbant homlokzat. Anya megáll a kapu Kisírt a szeme. Felnéz az égre. Bemegy a kapun. 36 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MÚLT - NAPPAL Anya szemszöge a kék égről. 37 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL Anya megérkezik, lerúgja lábáról a szandált, vetkőzés közben behajtja a spalettákat. ANYA (hang) Hozz egy vizes törölközőt. A Gyerek Andor máris hozza. Anya kombinéban fekszik az ágyon. Arcán a fehér törülköző. Andor nem mozdul, nézi az anyját. (hang) ANYA Hol voltál, fiam? 38 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ Anya (mában) ugyanúgy fekszik az ágyon, mint az előző képben (múltban). Arcán fehér, vizes törülköző. Testén kopott pongyola. Most látjuk meg, hogy a jelenben vagyunk a felnőtt Andor bennt áll a szobában. (Andor csak hangban) ANDOR Dolgom volt, anyám. előtt. Leveszi a napszemüvegét.

20.

ANYA El tudom képzelni. 38A BELSő ANYA LAKáS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ Andor a mosatlan tányérokat kiviszi a konyhába. Anya arcáról a vizes törölközőt, gyanakodva figyeli. Anya némán fekszik. 39 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ALKONY, őSZ Andor a szobájában, az íróasztalnál ül. Rendetlenség, könyv és újsághalmok a földön, az asztalon, a hordozható Erika írógép mellett a kettétépett családi fotó(kép:29/A). Zacskóból külföldi bélyegeket vesz elő, egyet ráragaszt egy borítékra, közben cigizik éppen írja Judit (aktuális) levelét. ANDOR (belső monológ) "Tisztelt Anyám, ebben a hónapban Berlinben lesz három fellépésem, majd Karácsony körül újra írok, az öcsémet üdvözlöm, és természetesen magát is. Judit." 39A BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ALKONY, őSZ Anya áll a nappaliban. 39B BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBáJA, MA - ALKONY, őSZ Leragasztja a borítékot. Benyit Anya. Andor megijed, eldugja a levelet. ANYA Itthon van Judit? ANDOR Nincs itthon, anyám. ANYA Nem ő hegedült?

21.

ANDOR Senki nem hegedült, anyám. Judit külföldön van. Az előbb olvasta a levelét. Anya csodálkozva néz AndorrDa. ANYA Miért nem telefonál soha? Anya kimegy Andor szobájából. 40 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - REGGEL, őSZ Andor indulni készül. A konyhában a reggeli, előkészítve Anyának. Anya belép a konyhába. ANYA Ezt add fel a postán, fiam. Odaadja a borítékot, és leül enni. Andor a címzésre pillant: "Stockholm, post restant...". ANDOR Persze, anyám, úgyis arra megyek. Andor elindul a konyhából a szobája felé. (csak hang) ANYA Meg égőt is vegyél. Kiégett a WCben. ANDOR Veszek, anyám. (csak hang) ANYA Az őrláng megint elaludt, nekem kellett hajnalban begyújtanom. ANDOR Megnézem, anyám. ebéd

22.

40A

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBáJA, MA - REGGEL, őSZ Andor bemegy a szobájába, Anya levelét a fiókjába teszi, ott sorakoznak az eddigi, bontatlan levelek. A fiókot bezárja.

40B

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - REGGEL, őSZ Andor újra végigmegy a lakáson, és elmegy otthonról.

41

KÜLSŐ. CORVIN TÉR, MA - ESTE, őSZ Esik az eső. Andor a buszmegállónál áll. A szemben lévő oldalon egy újságosbódé és egy virágárusbódé. Részeg nő támolyog az úttesten, majdnem elüti egy autó, gyatra hajából az eső kimosta a dauert, a cseppek úgy pörögnek le az arcán, mint a viaszosvásznon. Egyik kezében vodkásüveg, másikban egy döglött madár. KURVA (Ordítva) Kurrrvavagyok! A döglött madarat leejti a járdára, megtántorodik és leül a vizes járdaszélre, maga mellé teszi a vodkásüveget. Közben szenvtelenül ismételgeti: KURVA Kurrrvavagyok!

41A

KÜLSŐ. CORVIN TÉR, MA - ESTE, őSZ A virágárus lány éppen zárja a virágárusbódét. A madár törött szárnyai mozdulatlanul tapadnak a vizes aszfalthoz. Fölveszi az ázott tollkupacot, megpróbál vodkát tölteni az élettelen madár csőrébe. KURVA Rebeka ébred! Az ital pocsékba megy, megérti, hogy a madárnak vége. Dühösen a levegőbe hajítja a madarat. KURVA Rebeka repül! Rebeka repül!

23.

Egyre dühösebb, a madarat repteti, a sorozatos kísérlete kudarcot vall. ÚJSÁGOS (kijön a bódéjából) Takarodj innen a kurva anyádba! Az újságos a hajánál fogva ragadja meg a nőt. Andor a másik oldalról átszól. ANDOR Eressze el! ÚJSÁGOS Te is kaphatsz egyet, ha nem fogod be. ANDOR Azt mondtam, eressze el! Az újságos elereszti a nőt, visszamegy a bódéjába. ÚJSÁGOS Akkor takarítsd el innét. Andor átmegy az út másik oldalára a kurvához. átöleli Andor lábát, mint valami fatörzset. KURVA Szeggyé’ fel. Andor segít neki talpra állni. KURVA Itt nem jó. ANDOR Hol laksz? KURVA Otthon. Andor és a Kurva elindulnak együtt a vizes utcán. A nő

24.

42

BELSŐ. KURVA MOSÓKONYHÁJA, MA - ESTE, őSZ Belépnek a mosókonyhába. Vetetlen ágy, törött karfájú szék, gázrezsó. A rezsó és a falikút körül színes magazinfotók a málló vakolaton. A nő kinyitja a ruhásszekrényt - az ajtónyitással együtt felkapcsolódik a szekrényben a fény - kalitkák sorakoznak a polcokon, kanári, sirály, zebrapinty, kacagó gerle, feketerigó. Andor némán bámulja a rikoltozó madarakat. A nő magot szór a madaraknak és közben azt motyogja: "Rebeka eszik!" ANDOR Honnan vannak? KURVA Kuncsaftoktól, ajándékba. Csak törött szárnyút hoznak, mert az olcsóbb. ANDOR És a varjú? KURVA Most találtam a téren. Valamelyik kutya intézte el. Baszol? ANDOR Nem. A nő letérdel, kezével keresgél az ágyneműben, talál egy doboz cigit, rágyújt. KURVA Te úriember vagy. ANDOR Nem azért. KURVA Pedig csak háromszáz. Nős vagy? ANDOR Nem vagyok nős.

25.

KURVA Attól még akarhatod, ha nős vagy. Azok akarják a leginkább. ANDOR Itt alhatok? KURVA Az is háromezer. És most fizetsz, előre. ANDOR Persze. A nő fogja a pénzt, beteszi a szekrénybe, az egyik kalitka mögé, becsukja a szekrényt. KURVA Ha valaki matatna, a ricsajra felébredek. Jobbak a kutyánál. A nő becsuja a szekrényt. ANDOR (az ágy fölött lógó fényképre mutat) Ez ki? KURVA Az anyám. A kurva vetkőzni kezd. KURVA Csak lásson mindent… Visszaül az ágyra. KURVA Kirúgott a feleséged? ANDOR Nincs feleségem.

26.

KURVA Azok szeretik így kéretni magukat. Aztán ideszoknak, mert a feleségük kiköpi a gecit… Mintha nem lenne mindegy, miből lesz a szar? Na, jössz már? ANDOR Inkább itt alszom a fotelben.

Andor leül a fotelbe. KURVA Majd oltsd le a villanyt. A nő magára húzza a takarót. ANDOR Miért akarja, hogy az anyja lásson mindent? KURVA Ha nem baszol, aluggy. Andor ül a fotelben. A nő horkol. A horkolás összekeveredik egy férfi és egy nő hörgésével. 43 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MÚLT - ÉJSZAKA Anya Effenbach-hal kefél. Verejtékező férfi hát. 43A BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MÚLT - ÉJSZAKA Gyerek Andor belép. 43B BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MÚLT - ÉJSZAKA Szeretkező férfi sziluettje hátulról. Anya a férfi mögül kinéz.

27.

43C

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MÚLT - ÉJSZAKA ANYA Menj ki, azonnal menj ki! Takarodj! Gyerek Andor arca.

44

BELSŐ. SZÍNHÁZ/BÜFÉ, MÚLT - NAPPAL
(STEADYCAM)

Az egyik asztalnál újságot olvasó Effenbach ül Antonius jelmezben. A büfé üres. ANDOR (csak hangban) Bocsánatot szeretnék kérni.

és

cigarettázó

EFFENBACH Ugyan, én már el is felejtettem. A férfi közelebb hajol. EFFENBACH Figyelj, te már nagyfiú vagy, maholnap kész férfi. Tudnod kéne, hogy én nem bántom az anyukádat. Ő nem azért szokott kiabálni, mert bántom, hanem mert nagyon örül. Te is biztosan örülsz, ha hoz valami szépet a Télapó. Az olyan szép néni, mint az anyukád, minél hangosabban kiabál, annál jobban örül. ANDOR Anyám azt szereti, ha azt hisszük, hogy próbál. EFFENBACH Igen! ANDOR Nem szereti, ha bemegyek, hagyja abba a baszást. hogy

28.

EFFENBACH (hallgat) ANDOR Nem akarom, hogy basszon. anyám veled

EFFENBACH Nem vagy te egy kicsit szemtelen? ANDOR Nem szeretem az olyanokat, mint te, akik csokit hoznak, amikor baszni jönnek. EFFENBACH Na menj innen szépen, felpofozlak. 45 mielőtt

BELSŐ. KURVA MOSÓKONYHÁJA, MA - REGGEL, őSZ
FELSő GéPáLLáS

Andor az ágyon, hátulról próbálja magáévá tenni a nőt. KURVA Ha nem tucc, inkább aludj. ANDOR Mindjárt. KURVA Siess. Álmos vagyok. Andor kétségbeesetten döfködi a nőt. Elér a csúcsra, a nő már horkol. Andor kimászik az ágyból, és felhúzza a nadrágját. Andor kimegy. 46 BELSŐ. KURVA MOSÓKONYHÁJA, MA - REGGEL, őSZ
FELSő GéPáLLáS

A nő hasa alá húzott térdekkel alszik, mint egy öreg csecsemő.

29.

47

KÜLSŐ. BALKÁN GYÖNGYE BOROZÓ/UTCA, MA - REGGEL, őSZ Andor a Corvin mögött a virágosbódé mellett megy.A virágáruslány éppen most nyitja a virágbódét, a lány nem vesz róla tudomást.

48

BELSŐ. BALKÁN GYÖNGYE BOROZÓ, MA - REGGEL, őSZ Andor belép a pinceborozóba, Jolika a pult mögött áll. JOLIKA Na, hogy áll a könyve, író úr? ANDOR Írom. JOLIKA És miről ír? ANDOR Mindenféléről. Andor leül az asztalhoz. JOLIKA Rólam is ír? ANDOR Nem, magáról nem írok. JOLIKA Akkor rendben. grátisz. A mai fröccse négy masszív

A borozóban, Jolika kiszolgál háromalkoholistát, aki a pult körül bolyong. Jolika Andorhoz fordul.

JOLIKA Volt egy román szeretőm, akit Radu Perlának hívtak, a perla meg románul gyöngyöt jelent... Jöjjek ki este, ígérjem meg, hogy kijövök, mert valami szépet akar nekem mutatni. Az arca... (MORE)

30. JOLIKA (cont'd) Ilyen gyönyörű arcot addig még moziplakáton sem láttam. Éjjel kiszöktem a szállóból. És csak ültünk és néztük, ahogy világít a víz. Aztán felállt és úgy ment be a tengerbe, mintha az övé lenne. Egy pillanatra lemerült és zöldes fény csorgott végig a hátán. Világított a gerince.

Az ivó vendégei lassan Jolika köré gyűlnek, a reggeli fény az ablakokból sugarakban árad befelé. (Mint az Éjjeli menedékhelyben.) JOLIKA Aztán én is felálltam és utána mentem. Még azt is elfelejtettem, hogy tulajdonképpen félek, mert még soha nem voltam fiúval. Csupán azt éreztem, hogy én vagyok a világon az egyetlen nő, akit most halványzöld fénybe öltöztetnek. Hogy hívnak? -kérdeztem, miután ölünk körül vörös lett a víz. Várjál!-mondta és kibontotta magát az ölelésemből, aztán lemerült, és én már zokogtam, mert mintha órákra nyelte volna el a tenger. Amikor feljött, kapott is egy pofont, de csak nevetett. Aztán a fogával szétfeszített egy kagylót. Ez a perla - mondta, és megcsókolt, és megéreztem számban a gyöngyszemet. Ezt, ami itt lóg a láncon. Ha gondolja, ezt az egyet megírhatja, mert ez szép.

49

KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/LÉPCSŐHÁZ, MA - NAPPAL, őSZ Andor lassan jön fel a lépcsőházban. benne kenyér, tej. Kezében szatyor,

31.

50

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ Andor belép a lakásba, körbenéz a nappaliban, nincs sehol anya, anya szobájának ajtaja nyitva.

50A

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, őSZ
ANDOR SZUBJETíV

Anya szobája üres. Halad saját szobája felé, benyit. 50B BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - NAPPAL, őSZ Anya a fia szobájában ül, a sárga dossziét olvassa. (amit láttunk az első képben.) Andor belép a szobájába, kezében a szatyor. ANYA Mi ez a szemét, fiam? ANDOR Ezek novellák, anyám. ANYA Még az igekötőid is gusztustalanok. ANDOR (el akarja venni a dossziét) Akkor ne olvassa őket. ANYA (lobogtatja az összegyűrt lapokat) Senki ne olvassa őket! Senki. Ehhez én nem járulok hozzá. Ehhez anyám. ANDOR nem kell a hozzájárulása,

ANYA Te nem író vagy! Te tudod mi vagy? Hentes! Az vagy, hentes!

32.

ANDOR Lehet, anyám. ANYA Te mások vérével írsz! ANDOR Nem, anyám, a sajátommal. ANYA Ez mind az én véremmel írt hazugság. Engem nem rúgtak ki semmilyen színházból! Én hagytam ott őket! Én! Weér Rebeka! Az Úristen téged arcon fog köpni ezért a mocsokért! ANDOR Az Úristen nem köp senkit arcon, anyám. ANYA De igen! Téged, fiam, ezért a mocsokért! Judit azért ment el, mert én úgy akartam! Nem hagyhattam itthon elkallódni! Ő tehetséges volt, nem úgy, mint te! Azért ment el, mert itt semmire se vitte volna. ANDOR Valószínűleg így van, anyám. ANYA Fogd be a szád! Nem valószínűleg, hanem azért! Semmit nem értesz! Én tanítottam meg őt élni! Úgy volt jó, ahogy csináltam! ANDOR Biztos igaza van, anyám. ANYA És én nem vagyok egy mandulaillatú hulla! Én élek! Igenis, élek, és úgy élek, ahogy nekem jó!

33.

ANDOR Bizonyára így van. ANYA Hogy rohadtál volna el a méhemben. ANDOR Sajnos, nem így történt. ANYA Te már nem vagy ember, fiam. ANDOR De, még ember vagyok, anyám. 51 KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA - NAPPAL, őSZ Andor megy a hídon, kezében ugyanaz a szatyor, mint az előzőben. 52 KÜLSŐ. TEMETŐ/SÍR, MA - NAPPAL, őSZ Andor megáll egy sírnál. Rajta felirat: Weér Judit. Gazos, ápolatlan sír. Andor leül a sír szélére,kiveszi a szatyorból a tejet és a kiflit, és eszik. (hangban: Megszólal hegedűszó.) 53 a már ismert Paganini

KÜLSŐ. TEMETŐ/SÍR, MA - NAPPAL, őSZ A barnaszemű lány – Judit Közben folyamatosan eszik. áll az úton. Andor nézi.

JUDIT Úgy fel vagy háborodva, mintha te soha nem hazudnál magadnak. Andor hangját halljuk, de a szája nem mozog, eszik. ANDOR Eddig soha nem voltál cinikus. Judit Andor mellett.

34.

JUDIT Biztosan serdülök. Ilyenkor az ember túl nagy ügyet csinál a pinájából. ANDOR Most pont úgy beszélsz, mint az anyánk. Judit pofon vágja Andort. 54 KÜLSŐ. TEMETŐ/ÖSVÉNY, MA - NAPPAL, őSZ JUDIT (hang) Soha többé ne merj hasonlítani. Soha. Judit már nincs sehol. 55 KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/TEMETŐFAL, MA - DéLUTáN, őSZ Andor a fal mellett megy. 56 KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA - ESTE, őSZ Lány áll a korlátnál. A koszos hullámok fölé hajol. Kibontott haj, szürke ballonkabát. Pofozza a szél a sirályokat. Andor megáll, és csak bámulja a lányt. Az nem néz vissza rá. Andor a lány kezét figyeli, ahogy a vékony ujjai görcsösen és elszántan a vaskorlátba kapaszkodnak. A lány lassan megfordul. Hosszan nézik egymást. 56A KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA - ESTE, őSZ
FELSő GéPáLLáS

anyánkhoz

Andor a lány mellé lép. ANDOR Menjünk. ESZTER Menjünk. Elindulnak a hídon.

35.

57

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - HAJNAL, őSZ Anya a már ismert fotelban a szoba közepén ül és alszik. Andor lopakodva átmegy a lakáson, bemenekül a szobájába.

58

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - HAJNAL, őSZ Andor kinyitja a spalettákat, majd az ablakot. Beárad a reggeli napfény. Andor hosszan áll az ablakban.

59

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBáJA, MA - REGGEL, őSZ Anya a küszöbön állva kérdezi. ANYA Hol voltál, fiam? Andor áll az ablakban. Nem mozdul. ANDOR Dolgom volt, anyám. ANYA Nekem meg szívtáji fájdalmam volt. ANDOR Nem tudtam, hogy fáj a szíve, anyám. Ne haragudjon, anyám. ANYA Akkor se leszel megdöglök. ANDOR Holnap kihívom gondolja. itthon, amikor

az

orvost,

ha

ANYA Nem kell orvos, vettem be gyógyszert… Ne hidd, hogy hagyom magam tönkretenni. Andor szinte mosolyog.

36.

ANDOR Tulajdonképpen mi baja, anyám? ANYA Az, hogy le van lassulva a szívem, és te magamra hagysz! Andor kijön a szobájából. ANDOR (meg akarja fogni az anyja csuklóját) Megmérjem a vérnyomását? ANYA (hisztérikusan) Ne érj hozzám! Ne merj hozzám érni! Anya a pongyola zsebéből elővesz egy noteszt, lapozgat. ANYA Huszonegy órája mentél el. ANDOR Újabban méri? ANYA Ide minden le van írva. Figyellek. Ha meghalok, pontosan tudni fogják, mit műveltél velem… Hogy módszeresen tönkretettél. ANDOR Én nem teszem tönkre, anyám. ANYA Nem? Ellopod a nyugdíjamat! ANDOR Nem lopom el a nyugdíját. ANYA Figyellek, fiam. Meg az Úristen is figyel. Mind a ketten figyelünk. ANDOR Figyeljenek nyugodtan.

37.

ANYA És máskor legalább mosakodj meg, mielőtt hazajössz! Gondolom ez is valami ócska kis ribanc. Akinek ilyen szaga van, az mind ribanc. ANDOR Csak sétáltam, anyám. ANYA Nekem nem kell hazudoznod, fiam. Az Úristen lát téged, és nagyon meg fog verni. 60 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/HáLóSZOBA, MA - NAPPAL, őSZ Lakótelepi szoba. Amiben szinte csak egy ágy, behúzott függönyök. Eszter, amint ül Andor ölén. Haja betakarja Andor arcát, amint lecsúszik a férfi ágyékához… Andor és Eszter nézi egymást. A férfi behatol a nőbe. ANDOR Fáj? Szeretkeznek. Leesnek az ágyról.

(közelik is) Andor és Eszter egymáson fekszenek a padlón, megnyugvás. 61 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - NAPPAL, őSZ Andor a szobájában fekszik, megjelenik az ajtóban. az ablak nyitva. Anya

ANYA Ne gyűlölj, legalább te ne gyűlölj, fiam.

38.

ANDOR Nem gyűlölöm, anyám. ANYA Be kellene adnod egy szociális otthonba. Megfulladsz mellettem. ANDOR Az istenért, hogy mondhat anyám. ANYA Szép lány? Andor feláll, és becsukja a spalettákat. ANDOR Szép. 62 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/HáLóSZOBA, MA - NAPPAL, őSZ Andor felöltözve alszik az ágyon, Eszter az ágy szélén ül és nézi Andort. Az ablakból kilátás a lakótelepre. ESZTER Most éppen hol vagy? ANDOR Nem tudom. Boltban. Majd kitalálom. Hagyjuk. ESZTER Néha szoktatok igazat is egymásnak? ANDOR Néha. ESZTER Látni szeretném anyádat. ANDOR Nem lehet. Egyébként, amikor nem Júlia vagy Lady Macbeth, pontosan olyan, mint én. ilyet,

mondani

39.

Andor felül az ágyban. Kinéz az ablakon. ESZTER Tudom. ANDOR Honnan? ESZTER Ma bementem a könyvtárba, és kikerestem róla néhány fotót. Andor felül az ágyban. 63 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya a nappali közepén Judit leveleivel (kb. 80 levél) pasziánszozik a szőnyegen. A nappaliban világít a csillár és az állólámpa megvilágítja a levélkupacot. Közben teát szürcsöl. ANYA Egy Róma, meg egy Padova... Caracas... átmegy Amerikához... Amerika... (Megszámolja a leveleket.) ...Amerika összesen tizenhat... Még egy New York, ezzel tizenhét... Andor érkezik. ANYA Hol voltál, fiam? ANDOR Dolgom volt, anyám. Meg akarja ölelni az anyját, de az lelöki a válláról a kezét. Andor leül a szőnyegre. ANDOR Mit csinál? ANYA Te is látod, nem?

40.

Andor leül mellé. ANDOR Ennek semmi értelme, anyám. ANYA Te nekem ne mondd meg, hogy minek van értelme, hanem inkább mosd le a vaginaszagot magadról, mielőtt hazajössz. ANDOR Nincs vaginaszagom. ANYA Szukaszaga van még a leheletednek is. Némi tapintatot elvárhatnék a fiamtól. ANDOR Majd igyekszem, anyám. Andor felállva. ANYA (nekitámad a fiának, szinte birkóznak) Meddig csinálod ezt velem?! Mi jön még? Idejössz és megizéled az ágyamban, mint az apád?! Nem vagyok kíváncsi a kurváidra! Egyetlen ringyódra sem vagyok kíváncsi. Nem akarlak látni. Berohan a szobájába, és lekapcsolja a állólámpa továbbra is világít. csillárt, az

Andor elkezdi szedegetni a borítékokat. A borítékokon a feladónál saját kézírásával Weér Judit neve. JUDIT (csak hang) Meddig leszel vak? 64 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL GYEREK ANDOR "vakost" játszik.

41.

Andor pizsomában a nappaliból a konyha felé megy. Nekimegy az ajtófélfának, ügyetlenül kerülgeti a tárgyakat. Judit a konyhában készíti a reggelit, onnan nézi az öccsét.
GYEREK ANDOR SZUBJEKTíV

ANDOR Nem tudom. JUDIT Miért nem vagy inkább süket? ANDOR Nem tudnánk beszélgetni. JUDIT Az iskolában nem lehetsz vak. Andor kiér a konyhába. ANDOR Nem megyek iskolába. JUDIT Vakon nem olvashatsz, nem csinálhatsz semmit. Süketen olvashatnál. Anya belép a konyhába selyemköntösben, smink nélkül makulátlan frizurával, egyik kezével lüktető halántékán tartja a vizes frottírkendőt. ANYA Holnap bemész a színházba, és bocsánatot kérsz Effenbachtól, érted?… Nem hallottam! ANDOR Értem. 65 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MÚLT - NAPPAL A konyhában megterített reggelizőasztal. Anya leül az asztalhoz.

42.

ANYA Nem tűröm, hogy a taknyos belepofázzon az életembe. Anya pirítóst eszik. JUDIT Vasárnap lesz a koncert.

fiam

ANYA Vasárnap? Öttől felújító próba. JUDIT Háromkor lesz. ANYA Beszéld meg, hogy ne te legyél az utolsó. Végighallgatni azt a sok tehetségtelen nyekergést! Elintézem, hogy ősztől bejárhass a konzervatóriumba. JUDIT Nem szeretnék. ANYA Majd megbeszéljük. Andor kiskanállal rá akar koppintani a lágy tojásra, de melléüt. Anya ingerülten elveszi a tojást, feltöri a héját, visszateszi Andor elé. Andor keze most a sótartót nem találja, óvatosan tapogat az asztalon, nehogy felborítsa a teáscsészét, belenyúl a vajba. JUDIT Töröld meg a kezed. Konyharuhát nyújt, de Andor rossz felé nyúl. ANYA Mi ez a cirkusz? JUDIT Megvakult. Ha itt van az Effenbach, órákig a lámpába néz.

43.

ANYA Mit csinál?... Úristen... Andor elé térdel, két tenyere közé fogja a fejét, Andor átnéz rajta, a semmibe. ANYA Jézusom, azonnal öltözz. JUDIT Nem tud. Én öltöztetem. ANYA Miért nem szóltatok? Anya felállítja Andort egy székre, elkezdi vetőztetni. JUDIT Nem akartuk zavarni főpróbahéten. Andor meztelenül áll a széken. Anya kirohan a ruhákért, hisztérikusan elkezdi öltöztetni Andort. ANYA Hozz egy zoknit! JUDIT Mind koszos. ANYA Akkor hozz koszosat!... tehetted ezt, kisfiam? tehettél ilyet anyáddal? Andor kiesik a vak szerepéből. ANDOR Már meggyógyultam. ANYA Micsoda? Anya lassan megérti a helyzetet. ANDOR Bocsásson meg, anyám. Hogy Hogy

44.

Andor lekászálódik a székről és kisomfordál a konyhából. ANYA Meg ne próbálj még egyszer zsarolni, te szerencsétlen. Takarodj innen. Takarodj! Anya és Judit a konyhában maradnak. 66 BELSŐ. ANYA LAKÁS/FÜRDŐSZOBA, MÚLT - NAPPAL Andor a fürdőszobában, zubog a víz, hogy ne lehessen hallani a zokogását. Bezuhan a mosdó alá. 67 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MÚLT - NAPPAL Anya és Judit ülnek az asztalnál. Anya zokog, ömlenek a könnyei miközben habzsolja Andor lágytojását. 68 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor lekapcsolja az szobájából. Halottfehér. állólámpát. Anya kijön a

ANYA Most tényleg rosszul vagyok. ANDOR Mi baja van? ANYA Nem tudom. Andor odamegy az anyjához, lefekteti a szőnyegre. ANDOR Engedje meg, hogy orvost anyám. ANYA Ne...Egyedül rád fiam. Tényleg hívjak. ANDOR engedje, van hívjak,

szükségem,

hogy

orvost

45.

ANYA Ne...Jó beszélni...Csak félek a haláltól, fiam. ANDOR Dehogy hal meg, anyám.

nagyon

ANYA Mindenki meghal. Csak félek...Ha nincs Isten azért, ha van, attól még jobban. ANDOR Semmi oka félni az Úristentől. ANYA Ezt pont te mondod? Ugye, soha nem fog hazajönni? ANDOR Nem tudom. ANYA Én nem jönnék haza a helyében. Fürdess meg, fiam. Az jót fog tenni. ANDOR Engedek vizet, anyám. ANYA Csak ne legyen nagyon forró. Andor kimegy a fürdőszobába. 69 BELSŐ. ANYA LAKÁS/FÜRDŐSZOBA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Csobog a víz a kádba. Andor amint nézi a vizet. 70 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya táncol a nappaliban. És csak táncol és táncol, közben a kádban csobog a víz. Judit

46.

71

BELSŐ. BALKÁN GYÖNGYE BOROZÓ, MA - NAPPAL, őSZ Andor és Eszter a legbelső asztalnál ülnek. Asztalon kávéscsésze, borospoharak. Jolika a pultnál pakol. ESZTER Mi lenne, ha felmennék hozzátok? ANDOR Nem lehet. Több mint tíz éve nem járt idegen a lakásban. ESZTER Soha senki nem csöngetett be? ANDOR Anyám sebészi pontossággal tudta, kinek mit kell mondani már az ajtóban ahhoz, hogy egy életre elmenjen a kedve a látogatástól. Egyedül a körzeti orvos jutott a szobáig, mert anyám azt hitte, hogy én hívtam ki. ESZTER És? ANDOR Anyám elpanaszolta, hogy újabban deréktáji fájdalmai vannak. Mert hát ilyen a művész élet, csupa rohanás, majd megdicsérte a doktor zakóját és recepttömbre adott autogramot. Aztán rám zárta a vécéajtót, majd felhúzta a mosogatókesztyűit és a vasaló zsinórjával áramot vezetett a bejárati ajtó kilincsébe, hogy ott dögöljön meg mindenki, akivel én őt a Lipótmezőre akarom vitetni. ESZTER Hogy lehet ezen nevetni? Andor áthajol az asztalon vadul megcsókolja Esztert. Eszter visszacsókol. Jolikát nem érdekli semmi.

47.

Andor keze az asztal alatt megtalálja Eszter ölét. ESZTER Itt nem lehet... Az asztal alatt keresik egymást. ESZTER Még! Andor kielégíti Esztert. Andor befogja a lány száját, hogy sikolya ne törje meg a borozó csöndjét. Jolikát továbbra sem érdekli semmi... 71A BELSŐ. BALKÁN GYÖNGYE BOROZÓ, MA - NAPPAL, őSZ A borozó közepén álló csocsóban forognak a bábu focisták. 72 KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA - NAPPAL, őSZ Andor és Eszter egymás mellett mennek. ANDOR Miért akarod látni? ESZTER Nem tudom. ANDOR Látatlanban is épp eléggé gyűlöl. ESZTER Beszéltél neki rólam? ANDOR Nem. A szagodról ismer. ESZTER Én is gyűlölném, akit csak szagról ismerek. ANDOR Akkor menjünk.

48.

73

KÜLSŐ. CORVIN TÉR, MA - DéLUTáN, őSZ Andor és Eszter kardvirágot vesznek.

74

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, őSZ Andor és Eszter az előszobában, Andor felkapcsolja menet közben a villanyt. Andor belép a nappaliba, Eszter egyedül az előszobában. Anya szinte a semmiből, a konyhából hátulról jelenik meg. ANYA Nem tűröm, hogy a ribancaidnak mutogass. Takarodjatok! Bemegy a szobájába és bevágja az ajtót. Andor és Eszter rémülten állnak. Nem néznek egymásra.

75

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/HáLóSZOBA, MA - ESTE, őSZ Andor és Eszter utcai ruhában nyitott szemmel fekszenek az ágyon. Az ágy mellett Eszter régi mackója. Csönd. Andor és Eszter nem mozdul. ESZTER Menned kell! Eszter keltegeti Andort. ANDOR Nem megyek. ESZTER Most haza kell menned. ANDOR Gyűlölöm. ESZTER Ne akard helyettem gyűlölni.

49.

(a felvételt úgy is felvenni, hogy amikor Eszter Andor felé fordul, már nem Andort látja meg, hanem Andor helyén Anya néz vissza rá.) 76 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ÉJSZAKA, őSZ
KöRFAHRT

Anya az asztalnál ül, elegáns ruhában, kisminkelve, tökéletes frizurával. Szipkával szívja a cigit. ANYA Hol voltál, fiam? ANDOR Ezt soha többé megkérdezni, anyám. ne merje

ANYA Ne merd idehozni a kurváidat! ANDOR Eszter, anyám. Fehér Eszter! Ezt mostantól jobban jegyezze meg, mint a saját nevét! ANYA Ez az én lakásom! Itt nevezem, aminek akarom! ANDOR Téved, anyám! ANYA Kurva! Kurva, érted? Utolsó kurva! Az ilyen arra jó, hogy egyszer könnyíts magadon. ANDOR Nagyon kérem, hallgasson, anyám! ANYA Néhányszor megbaszták, idebilleg. ANDOR Azt mondtam, hallgasson! és máris annak

50.

ANYA Tudom, hogy ezt a ringyót baszod már hónapok óta. A kis Eszterke! Ez akar engem tönkretenni! ANDOR Magát már nem lehet tönkretenni! ANYA Fogd be a szád! ANDOR Igaz! Úgyse mondanék semmi csak amibe beleőrült! ANYA Takarodj a szobádba! ANDOR Az, aki nem lép ki Isten szabad ege alá, az őrült, anyám. Közönséges örült, érti?! Pusztulj már el, dögölj meg végre!! Andor berohan a szobájába. 77 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor megáll a szoba közepén. Remeg. Kinyitja az ablakokat. Az ablakokban a sötétség. Andor szobájának ajtajában megjelenik Anya. ANYA Hol voltál, Fiam? Andor megfordul. ANDOR Dolgom volt. ANYA Holnap vegyél gyümölcsöt. ANDOR Jó, veszek almát. nekem valami újat,

51.

ANYA Inkább szőlőt vegyél. Azt kívánom, a szőlőt. 78 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - REGGEL, őSZ Beszűrődik asztalnál ül lassan szedi szét a fogai 78A a napfény. Anya a lepusztult (76.kép) az és szőlőt eszik. Magasan tartja a fürtöt, le a szemeket és szinte kéjesen morzsolja között.

BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - REGGEL, őSZ Beszűrődik a napfény. Anya a lepusztult (76.kép) az asztalnál ül és kiflit eszik, és tejet iszik naszemüvegben. (írógépkopogás)

79

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - REGGEL, őSZ Papírok, csikkek, poharak. Eszter ül a konyhaasztalnál. Azzal az írógéppel ír, amit láttunk már Andor szobájában. Andor áll a mosogatópultnál, dohányzik és az írásait diktálja Eszternek. A kezében sárga dosszié.

80

BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - NAPPAL, őSZ Anya szőlőt eszik.

81

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - NAPPAL, őSZ ANDOR Hagyjuk abba. Szánalmas az egész. Eszter nem hallja meg. Újabb lapot rak a gépbe és ír.

82

BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - ESTE, őSZ Anya szőlőt eszik.

52.

83

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Eszter még mindig ír. Az ablak már sötét, távolban a szemközti lakótelep éjszakai fényei. Egyre nagyobb a papírhalmaz a konyhában. Andor diktál.

84

BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya a sötétben ül az asztalnál, kezében a teljesen lecsupaszított, meztelen fürt csumája.

85

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Eszter abbahagyja kéziratot. a gépelést, összerendezi a kész

ESZTER Nem bírom tovább! Andor krémet hoz. Eszter elé guggol és bekeni az ujjait. Aztán a karját is bekeni. Eszter megfordul, arccal az ablaknak, Andor a nyakát és a hátát masszírozza... 86 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya feláll a konyhaasztaltól. A asztalon marad. Kimegy a konyhából. 87 szőlő csumája az

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor masszírozza Eszter meztelen hátát. ESZTER Még egy kicsit lejjebb. Pont a kedvenc csigolyád fáj. Mielőtt teljesen kész lesz a könyved kéne szerezzünk egy rendes széket. ANDOR Nem akarok könyvet. ESZTER Ne vitatkozz. Kenj be mindenütt!

53.

Andor letépi Eszterről a többi ruhát. tükröződik az éjjeli lakótelep.

Eszter

arcán

Andor Eszter meztelen testébe masszírozza a krémet. 88 BELSŐ. ANYA LAKÁS/FÜRDŐSZOBA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya a fürdőszobában a kezét mossa a csapnál. 89 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor krémmel simogatja Eszter testét. ESZTER Mindenütt. Andor egy mogyorónyi krémet vesz ki a kézirat mellett heverő dobozból, és hátulról Eszter lába közé keni. ESZTER Itt is... Eszter remeg. 90 BELSŐ. ANYA LAKÁS,ANYA SZOBáJA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya kijön a fürdőszobából. Bemegy a szobájába. Leül a fotelbe. Elhelyezkedik. Ül. Csak néz maga elé. 91 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor Eszterbe hatol... ESZTER Úristen, ez fáj! Andor abbahagyná, de Eszter hátrakap, és visszahúzza magába a fiút. ESZTER Akarom. Így akarom. Andor az ablakhoz szorítja Esztert. 92 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya ül a fotelben. Lassan belenéz a kamerába.

54.

93

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Eszter és Andor szeretkeznek.

94

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya csak néz.

95

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor és Eszter szeretkeznek.

96

KÜLSŐ. ESZTER LAKóTELEP, MA - ÉJSZAKA, őSZ A lakótelep ablakai sötétek. Távolról látom a toronyházat, csak egy ablak világít. Andor és Eszter szeretkeznek

97

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya csak néz.

98

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Eszter (meztelen) és Andor alszanak a konyhában a földön. Eszter összekuporodva, keze az ölében. Andor hanyatt fekszik, nézi a plafont. Csönd. ESZTER Ugye, lefeküdtél vele? ANDOR (Hallgat)

99

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Anya elfordítja a tekintetét a kamerából.

100

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - ESTE Anya - Kleopátra jelmezben - fekszik az ágyon, lába a Gyerek Andor keze közt. Lassan kihúzza a lábát Andor kezéből, és leteszi az ágyra.

55.

Andor lassan végigsimítja a hasát. Anya lassan megfogja Andor kezét, és lejjebb vezeti. 101 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/KONYHA, MA - ÉJSZAKA, őSZ Andor közelebb bújik Eszterhez. Összeér az arcuk. ANDOR Semmit sem tudok rólad. Eszter feláll, összeszedi a kéziratot. ESZTER És ne faggass, holnap beviszem a kéziratodat a szerkesztőségbe. Andor hallgat, Eszter kimegy a konyhából. 102 BELSŐ. ANYA LAKáS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL Andor gyerekként nézi Juditot, aki áll és Paganini: hmoll hegedűversenyét játsza. Abbahagyja a játékot, Andor megtapsolja. ANDOR Biztosan megnyered. JUDIT Tudom. ANDOR Ugye, visszajössz? Judit tovább játsza a darabot a hegedűn. 102/1 BELSő. KIADó/JORDáN éVA IRODA, MA - NAPPAL, TéL Egy kéz, amint a lapoz a gépelt kéziratban. Jordán Éva olvassa a kéziratot, szembe vele Eszter ül, és izgatottan figyel. Titkárnő bejön, és letesz egy csésze kávét Eszter elé. Jordán Éva nem néz fel. JORDáN éVA Itt a kávéja.

56.

ESZTER Köszönöm. Eszter zavartan teszi a cukrot a kávéba, és megpróbálja némán megkeverni. JORDáN ÉVA Jól ír a barátja. ESZTER Köszönöm. JORDáN ÉVA Együtt él az édesanyjával? ESZTER Igen. Jordán Éva felnéz, és ránéz Eszterre. JORDáN ÉVA Nyugodtan igya meg a kávéját. Eszter zavartan mosolyog, és felemeli a csészét. Jordán Éva tovább olvas. 102/2 BELSŐ. KIADó/FOLYOSó, MA - NAPPAL, TéL Eszter kijön a szerkesztőség ajtaján, hirtelen megszédül, rosszul lesz. 102/3 BELSŐ. JORDÁN ÉVA LAKÁSA, MA - NAPPAL, TéL Jordán Éva kezében a kézirattal, sietve megérkezik a saját lakásába. Leteszi a kéziratot, és gyorsan kihúz egy fiókot. A fiókban fényképek. Jordán Éva keresgél. Megtalálja a fotót, amin ő van és Anya és Judit (lsd. 29. kép plusz fotó). Jordán Éva nézi a fotót.

57.

102/4

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - NAPPAL, TéL Eszter ugyanolyan hévvel, mint Jordán Éva bejön a lakásába. Rosszul van. Émelyeg. Berohan a konyhába, öklendezik a mosogatóba. Aztán megereszti a csapot és áll a konyhában.

103

KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA - ESTE, TéL
KARÁCSONY, TéL, Hó

Andor megy át a havas hídon. Andor világító földgömb. 104 KüLSŐ. LAKóTELEP/ÁRKáD, MA - ESTE, TéL
KARÁCSONY, TéL, Hó

hóna alatt egy

Andor a világító földgömbbel megy. 105 BELSő. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Andor benyit. A szobában csak a fenyőfa világít a háttérben a két személyre terített karácsonyi asztal. Andor Eszterhez gurítja a földgömböt. ANDOR Boldog Karácsonyt! Eszter odamegy Andorhoz, odabújik hozzá, Andor vizes kabátban átöleli Esztert. ESZTER Gyereket szeretnék. Andor eltolja magától Esztert. ANDOR Nem akarom. ESZTER Semmi nem változna. ANDOR Hagyd abba, nem akarom!

58.

ESZTER Most legalább őszinte vagy. ANDOR Nem akarok gyereket! ESZTER Értem. ANDOR Nem érted! Soha, senkitől! ESZTER Megértettem… Eszter odamegy a fához, felvesz egy csomagot és odaadja Andornak. ESZTER Boldog Karácsonyt! Andor kibontja, egy régi kopott Zavartan áll, lerakja a mackót. ANDOR Mennem kell, anyám vár. ESZTER Akkor menj! Eszter megcsókolja, Andor elindul. Eszter egyedül marad. 106 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Anya áll a nappaliban, előkészítve a műfenyő. az asztalnál. Az asztalon mackó van benne.

ANYA Hol voltál? Ilyenkor mindenki otthon ül a családjával. Ez a szokás. ANDOR Tudom, ezért siettem haza és itt van a karácsonyi lapja Judittól.

59.

Andor odaadja a karácsonyi zenélő üdvözlőlapot. Andor odamegy a szekrényhez, elővesz egy kopott dobozt. Benne kopott gömbök, kiszáradt szaloncukor. Elkezdi díszíteni a műanyag fát. ANYA Azt hittem már idén nem küld. ANDOR Most így alakult. Andor meggyújtja a gyertyákat. Állnak és nézik. 107 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - ESTE, TéL
KéZIKAMERA

Eszter az asztalnál ül és folyamatosan eszik. 108 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TéL
KISTOTáL

Andor és Anya még mindig a fenyő mellett állnak. Anya szeretettel néz a fiára, mint egy kisfiúra. 109 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Az asztalon rendetlenség, feldöntött bor. Eszter csak eszik. 110 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Anya többször becsukja a zenélő képeslapot, de az nem szól többet. Anya arca eltorzul. ANYA Nem hagyom magam kifosztani. Tudom, hogy a kurváddal ki akartok fosztani! ANDOR Senki nem akarja kifosztani, anyám!

60.

ANYA Fel foglak jelenteni! ANDOR Írja meg. Majd postára adom. ANYA Kádárnak foglak feljelenteni! ANDOR Kádár már meghalt, anyám. ANYA Igen? Majd meglátjuk! 111 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Eszter lerogy a padlón és zokog. Simogatja a hasát. 112 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Anya kinyitja Megtalálja a átöltözik. a szekrényt és kidobálja a fekete kiskosztümöt. Nagyon ruhákat. gyorsan

ANDOR Mit csinál, anyám? ANYA Beszartál, mi?! De én lecsukatlak! Téged is, meg azt a ribancot is. Felveszi a perzsabundáját. Elindul a bejárati ajtó felé Andor elkapja, és a karjánál fogva visszavonszolja a nappaliba, és rálöki a kanapéra. ANDOR Soha! Soha, te lotyó! Andor tépi a bundát anyáról. ANDOR Soha, érted?! Andor letépi anyáról a kosztümöt. Anya röhög. Anya és Andor bírkóznak. Anya röhög.

61.

113

BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA- ESTE, TéL NINCS!!!

114

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TéL NINCS!!!

115

KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - NAPPAL, TéL
KöZELEDIK A KAMERA

A levegőben lóg egy elszáradt karácsonyfa. Hosszan forog a semmiben. Peregnek a száraz tűlevelek. 116 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - NAPPAL, TéL
ÚJ éV, TéL, Hó

A havas járdán, a ház bejárata előtt várakozó Martinkovicsnéhez megérkezik a fenyő. Andor kijön a kapun és elmegy mellette. MARTINKOVICSNÉ Boldog Új Évet! ANDOR Boldog Új Évet! Andor megy. 117 BELSŐ. KIADÓ/PÁTERNOSZTER, MA - NAPPAL, TéL Andor a halkan zakatoló páternoszterrel fölfelé megy. 118 BELSŐ. KIADÓ/IRODÁJA, MA - NAPPAL, TéL A szerkesztőnő föláll az asztala mellől. Kezet fognak. (kézfogás közeli) JORDÁN ÉVA Jordán Éva. Kávé? ANDOR Kérek.

62.

Andor leül a tárgyalóasztalhoz, körbenéz. Jordán Éva átszól a túlsó irodába. JORDÁN ÉVA Két kávét, légy szíves! Jordán Éva leül Andorral szemben, Andor kéziratát a dohányzóasztalra teszi. JORDÁN ÉVA Tetszik a könyve. ANDOR Köszönöm. JORDÁN ÉVA Persze azért összefirkáltam, remélem, nem gond. Odaadja Andornak, Andor belenéz, a lapok szélén fekete tollal írt megjegyzések, itt-ott aláhúzások, kérdőjelek. A titkárnő kávét hoz, leteszi az asztalra, szótlanul távozik. ANDOR Nem baj. JORDÁN ÉVA Szerintem, nézze végig, és beszélgessünk. ANDOR Jó. JORDÁN ÉVA Otthon hívjon fel. Ha lehet, még a hét végén. (Jordán Éva kiveszi Andor kezéből a kéziratot, ráírja a telefonszámát és visszaadja.) Itt nem lehet dolgozni. ANDOR Jó. utána

63.

Felállnak, Andor fognak.

hóna

alá

veszi a

kéziratot.

Kezet

JORDÁN ÉVA Hogy van az édesanyja? Andor megdermed. ANDOR Honnan ismeri az anyámat? JORDÁN ÉVA Tetszik a kézfogása. 119 BELSŐ. KIADÓ/PÁTERNOSZTER, MA - NAPPAL, TéL Andor lefelé jön a páternoszterrel. A páternoszter váratlanul megáll, Andornak ki kell másznia. 120 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/HáLóSZOBA, MA - NAPPAL, TéL Andor nagykabátban bejön a lakásba. Keresi Esztert. Eszter köntösben összekucorodva fekszik a saját ágyában. ANDOR Lehet, hogy kiadják a könyvemet. ESZTER Örülök. Megcsókolja Esztert. ANDOR Szeretkezni akarok. ESZTER Most nem lehet. ANDOR Hazudsz. Andor kibontja Eszter köntösét. ESZTER Ne.

64.

ANDOR Hallgass. ESZTER Ne… Andor bedugja az ujját a lány szájába… ANDOR Szeretlek. Eszter megcsókolja Andort, csókolóznak. Eszter erőszakkal húzza magába a férfit. ANDOR Fáj? Eszter ököllel veri Andor arcát. Szeretkeznek. ESZTER Te szar! Szar! Szar! 121 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TéL Andor nagykabátban megérkezik. Anya az előszobába rohan elé. ANYA Hol voltál, fiam? ANDOR Kiadják a könyvemet. ANYA Megtiltom, hogy kiadd! ANDOR Sajnálom, anyám. ANYA Gazember vagy! Közönséges gazembert csinált belőled az a kurva! azt a mocskot

65.

ANDOR Esztert hagyja ki, anyám. ANYA Tönkre akartok tenni! ANDOR Senki nem akarja tönkre tenni. ANYA Bemocskolsz! Gyilkos! Anyagyilkos! Meg akarsz gyilkolni! Hogy a kurváddal idetelepedhess! ANDOR Fogja már be a pofáját! ANYA Vacsorázzunk! 122 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - ESTE, TéL Vacsora. Paradicsomleves. Aztán egyszerre koppan tányérhoz, egyszerre nyelik az ételt. 123 BELSŐ. JORDÁN ÉVA LAKÁSA, MA - NAPPAL, TéL Bauhaus villa, terasszal, alatta a város. Andor ül a kanapén, a tollával babrál, mellette a kézirat, előtte az asztalon Zsolnay hamutál, meisseni teáscsésze. JORDÁN ÉVA Kissé ingerülten távozott múltkor. ANDOR Rossz napom volt. JORDÁN ÉVA Semmi baj. A tehetségekkel sokkal elnézőbb az ember. ANDOR Nem hinném, hogy a tehetség bármi alól felmentene. a a kanaluk a

66.

JORDÁN ÉVA Szerencsére ezt maga sem gondolja komolyan. ANDOR De, ezt a legkomolyabban gondolom. JORDÁN ÉVA Akkor mesterien vágja át magát. ANDOR Lehet. JORDÁN ÉVA Maga zsidó? ANDOR (döbbenten) Tudtommal nem. JORDÁN ÉVA Tudom. Csak látni akartam, milyen, amikor kizökken a szerepéből. Andor zavartan tesz még egy cukrot a teába, kavargatja. JORDÁN ÉVA Tud franciául? ANDOR Nem. Andor az asztalra teszi a tollát. JORDÁN ÉVA Angolul? ANDOR Keveset. JORDÁN ÉVA Meg kell tanulnia. Beszéltem egy francia barátommal. Csinálunk magának egy jó kis renomét. ANDOR Nem szeretem a csinált renomét.

67.

Andor feláll és elmegy. kanapéra. 124

A nő átül

Andor helyére a

BELSŐ. JORDÁN ÉVA LAKÁSA, MA - NAPPAL, TéL Jordán Éva a kanapén ül. Andor újra ott áll a nappaliban és vár. ANDOR Csak a tollamért jöttem. JORDÁN ÉVA Azért maga a büdös életben nem jött volna vissza. ANDOR Bizonyára igaza van. Andor áll, Jordán Éva ülve marad, arca egészen közel Andor ágyékához. Andor csak áll. ANDOR Ne merj belepofázni az életembe. Se magyarul. Se franciául. JORDÁN ÉVA Na, mi lesz? Megbaszol végre? Andor lába közé markol. Andor rálöki a kanapéra. Jordán Éva háttal Andornak a kanapén, Andor letépi a harisnyát... ANDOR Ne merj belepofázni, te ribanc! Hátulról magáévá teszi Jordán Évát. JORDÁN ÉVA Még! Kúrjál szét! Basszál! Szakítsd le a csiklómat! Sikoly. Andor feláll, liheg. Fölveszi a tollát az asztalról, és elmegy.

68.

125

KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - NAPPAL, TéL, Hó Andor jön a havas utcán sietve szatyorral, kézirattal. Eszter áll a kapuval szemben, a sarkon. Andor átmegy Eszterhez. ANDOR Mióta vagy itt? ESZTER Egy szavad sincs? ANDOR Belázasodtam. ESZTER Legalább tudtam volna, mi bajod. Még a kiadóba is bementem, hogy tudnak-e rólad valamit. ANDOR (Andor üvölt) Ne merj még egyszer odamenni! Nekem te ne kérdezősködj. Nekem te ne ácsorogj a házunk előtt. ESZTER Hagyj már békén! Takarodj el végre az életemből! Eszter nekiesik kapualjba. Andornak az utcán. Andor belöki a

126

BELSŐ. ANYA LAKÁS/KAPUALJ, MA - NAPPAL, TéL, Hó ANDOR Megöllek! ESZTER Ne érj hozzám! Eszter Andort nekidönti a falnak, Eszter megcsókolja Andort. ESZTER Költözz hozzám!

69.

ANDOR Tudod, hogy nem lehet. ESZTER Akkor hívd haza Juditot. Ő talán képes anyádnak segíteni. A Vöröskereszt megtalálja. ESZTER Miért nem akarod? ANDOR Akarom. ESZTER Keresd meg és hozd haza. Eszter otthagyja Andort. Andor felmegy a lépcsőn. 127 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - ESTE, TéL Anya éhes. Toporogva várja Andort. Andor pakol ki a szatyorból. Anya szinte kap a kenyér után, tör a kenyérből, és elindul kifelé a konyhából. ANDOR Ki az a Jordán Éva? Anya megáll a konyhaajtóban. Áll. Aztán hozzávágja a kenyeret Andorhoz. 128 BELSŐ. JORDÁN ÉVA LAKÁSA, MA - NAPPAL, TAVASZ
3 HóNAPPAL KéSőBB

Jordán Éva ajtót nyit. ANDOR A kéziratomért jöttem. Elindulnak a lakásba.

70.

JORDÁN ÉVA Ne legyen nevetséges. A munkámnak semmi köze ahhoz, hogy kivel fekszem le. ANDOR Az én munkámnak viszont igen. JORDÁN ÉVA nagyon szimpatikus

Különben barátnője.

a

ANDOR Nem a barátnőm. JORDÁN ÉVA Bocsánat, a szerelme. Szegény lányt bizonyára nagyon megviselné, ha kiderülne, hogy maga házon kívül első osztályú vadállat. ANDOR Esztert hagyja ki ebből… JORDÁN ÉVA Minden nő osztozkodik. Az anyja például velem osztozott az apjukon. Andor pofán vágja a nőt. Jordán Éva megtántorodik, nekiesik a falnak. Andor a hajánál fogva rántja le a földre és fordítja a hasára. Letépi róla a ruhát. JORDÁN ÉVA Mint az apád! Jordán Éva feltérdel Andor elé. ANDOR Soha nem merj az apámról beszélni. Jordán Éva orálisan kielégíti Andort.

71.

JORDÁN ÉVA Még… ANDOR Soha te szuka! És az anyámról se! JORDÁN ÉVA Tépj szét! Tépj már szét! Andor durván hanyatlik. ellöki magától a nőt, a nő padlóra

JORDÁN ÉVA Verd belém! ANDOR Soha! JORDÁN ÉVA Gyerünk! Basszál meg rendesen! ANDOR Nem! Andor ellöki a nőt, aki a padlót térdel. Andor elkezdi verni a farkát. JORDáN ÉVA Nem tudom, miért kell ebből ekkora ügyet csinálni. Nem te vagy az első, aki az apja szeretőjével kefél. ANDOR (miközben veri a farkát) Szeretted az apámat? JORDáN ÉVA Mindenkit szerettem. Apádat, anyádat, Juditot, téged. ANDOR Nem hiszem el.

72.

JORDáN ÉVA Egy évig, négy hónapig és tizenkét napig laktam nálatok, vittem Juditot az óvodába, és mostam a pelenkáidat. Egészen addig, amíg anyád rá nem jött, hogy nemcsak neki vagyok a legjobb barátnője. Andor ráélvez a nőre. Jordán Éva feláll és kimegy a fürdőbe. Közben mondja. Halljuk a csobogást. Andor szedelőzködik. (Jordán Éva csak hangban) JORDÁN ÉVA Máskor egyébként telefonálj annak a szegény lánynak. A végén még elszólóm magam. ANDOR Soha nem mernéd. Jordán Éva visszajön a szobába. JORDÁN ÉVA Tulajdonképpen, miért is jöttél? ANDOR Valószínűleg baszni. JORDÁN ÉVA Akkor? ANDOR Ha úgy érzed, hogy nem volt elég, akkor felküldök valakit az utcáról. Jordán Éva röhög. JORDÁN ÉVA Kész a könyved, ott az asztalon.

73.

Andor az asztalhoz megy, felveszi a könyvet, mellette a fotó Jordán Éváról, az Anyáról és Juditról. Andor nem veszi el a képet. Kimegy Jordán Éva mellett a lakásból. 128/1 KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA - ESTE, TAVASZ Andor szalad a hídon, kezében a könyv. 128/2 KÜLSŐ. LAKóTELEP/ÁRKáD, MA - ESTE, TAVASZ Andor szalad a lakótelepen, kezében a könyv. 128/3 BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ Andor lihegve benyit Eszterhez. ANDOR Kész a könyv. Eszter ki van sminkelve, fekete kiskosztüm (majdnem mint az Anyán). Andor nyakába ugrik. Csók. ANDOR Örülsz? ESZTER Nagyon, de gyere, sietnünk kell. ANDOR Hova? ESZTER Nemrég felhívott a szerkesztőnőd, hogy kész a könyv, és vacsorázzunk együtt. Ünnepeljük meg. Azt mondta, úgyis régen találkoztatok. ANDOR Nem vacsorázunk együtt azzal a kurvával! Eszter megért valamit.

74.

ESZTER Megbasztad? ANDOR Régen el akartam mondani. ESZTER Akkor miért nem mondtad el? ANDOR Te küldtél hozzá! Neked kellett az a rohadt könyv! Minek küldtél az apám kurvájához? Neked tudnod kellett volna! Azt mondtad szeretsz! ESZTER Nem tudtam. ANDOR Ne hazudj, tudtad! Mit bámulsz rám hazug állat! ESZTER Most menj el innen. Andor szájon vágja a lányt, és kimegy a lakásból. Eszter nem sír. Folyik a vér a száján.

129

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ ANYA Hol voltál, fiam? Andor leteszi a könyvet az asztalra. ANYA Ez nekem nem kell. ANDOR Nem baj. El fogok költözni.

75.

ANYA Csak menj. Takarodj. Andor bemegy könyvvel. a szobájába.. Anya egyedül marad a

Anya lassan kezébe veszi a könyvet… Anya pörgeti a lapokat… 130 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ESTE, TAVASZ Andor ruhástul fekszik az ágyon. 131 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ Anya pörgeti a lapokat... 132 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ESTE, TAVASZ Andor fekszik az ágyon és nézi a plafont. 133 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ Anya címlapjával lefelé leteszi könyvet az asztalra. 134 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ESTE, TAVASZ Andor továbbra is a plafont nézi. Hallgatózik. A lakásban csönd van. Andor feláll. Elindul a szobájából. 135 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ Andor áll a nappaliban. Az asztalon a becsukott lefordított könyv. Andor elindul az anya szobájába. Megáll az ajtó előtt, halkan beszól. ANDOR Anyám. Nem érkezik válasz, Andor bemegy. 136 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBÁJA, MA - ESTE, TAVASZ Anya hanyatt fekve fekszik az ágyon, a szeme csukva Andor oda lép hozzá közel hajol. Hallgatja Anya szuszogását.

76.

137

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ Andor kilép Anya szobájából és vissza megy a saját szobájába és lefekszik. Behunyja a szemét.

137/A

BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBáJA, MA - ESTE, TAVASZ Anya fekszik az ágyon. Kinyitja a szemét.

137/B

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ

Üres nappali, asztalon a könyv. (Hangban) Dörömbölnek. 137/C BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ESTE, TAVASZ (Hangban) Dörömbölnek. Andor fekszik, kinyitja a szemét. 138 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ Anya áll az előszobában. Folytatódik a dörömbölés. Andor jön ki a szobájából. ANYA Megtiltom, hogy kinyisd! ANDOR Menjen a szobájába, anyám! Andor kinyitja az ajtót. Eszter beront és ráveti magát Anyára. ESZTER Dögöljön meg már végre! Adja vissza a fiát! Eszter üti Anyát, dulakodnak.

77.

ANYA Vidd ki innen! Andor próbálja szétszedni őket. ANDOR Menjen be a szobájába! Azt mondtam! ANYA Követelem, hogy dobd az utcára! ESZTER Adja vissza a fiát! Adja vissza! Andor felkapja az anyját és belöki a szobájába. ANDOR Takarodjon be! Andor az ajtót fogja, hogy Anya ne tudjon kijönni. ANDOR (Eszternek) Mit akarsz tőlem? ANYA (ajtó mögül) Takarítsd el a lakásomból! 138A BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANYA SZOBA, MA - ESTE, TAVASZ ANYA Takarítsd el a lakásomból! Anya húzza az ajtót belülről, miután Andor nem enged, abbahagyja az erőlködést, és hallgatózik. 138B BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - ESTE, TAVASZ ESZTER Az anyád beteg, értsd meg! ANDOR Hagyd abba és menj haza! ESZTER Menjünk innen!

78.

Andor az asztalhoz lép, felveszi a könyvet. Anya kinyitja szobájának az ajtaját és az ajtóban áll. ESZTER Gyerekünk lesz! Nem érted, hogy szeretlek! Egyedül csak én szeretlek. ANDOR Menj haza! És ne szeress! Andor odaadja lakásból. Eszternek a könyvet és kitessékeli a

Andor visszanéz Anyára a bejárati ajtótól, aki a szobája ajtajában áll. 138/C BELSŐ. ESZTER LAKÁSA/NAPPALI, MA - NAPPAL, NYáR Agyon száradt fenyő, Eszter szedi le a karácsonyfát és pakolja dobozba a díszeket. Eszter felveszi a csúcsdíszt, és a lába közé dugja. Eszter lába között folyik a vér. Eszter arca. 139 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - NAPPAL, NYáR Andor jön, a bevásárlásból, két megrakott szatyorral. A szatyorban hús, sárgarépa, egy ünnepi ebéd kellékei. Befordul a kapun. 140 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KAPUALJ, MA - NAPPAL, NYáR Martinkovicsné, a házmester kijön a lakásából. MARTINKOVICSNÉ Jaj, átvettem egy ajánlott levelét. Martinkovicsné elveszi Andortól felbontja a borítékot. Olvas. a szatyrokat. Andor

79.

MARTINKOVICSNÉ Rossz hír? Andor visszaveszi a szatyrokat. ANDOR Megtalálták a húgomat. Andor nagyon lassan indul felfelé Martinkovicsné hosszan néz utána. 141 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MÚLT - NAPPAL Judit kabátban idegesen rohangál a lakásban, pakol. A földön a már csukott bőrönd. A Gyerek Andor csak áll. JUDIT Hova tetted a hegedűmet? ANDOR Én nem nyúltam hozzá. JUDIT Azonnal add ide! ANDOR Nem. JUDIT Mindjárt indul a vonatom. ANDOR Nem hagyhatsz itt! JUDIT Akkor tanulj meg hegedülni. Andor elkapja, Judit kezét. ANDOR Nem mész sehova! JUDIT Erre nem érek rá! a lépcsőn.

80.

ANDOR A szennyestartóban van. Judit átrohan a fürdőszobába. JUDIT Te szerencsétlen! Judit visszajön a fürdőszobából, és gondosan a tokba zárja a hegedűt. Judit kézbe veszi a csomagokat, megáll Andorral szemben. Indulásra kész. ANDOR Ne hagyj itt, kérlek! Mindenki tud. JUDIT úgy lesz boldog, ahogy

Judit megöleli a Andort, aki nem ölel vissza. Judit "távozik", Andor ott áll egyedül. 142 BELSŐ. ANYA LAKÁS/ANDOR SZOBÁJA, MA - ESTE, NYáR (A Paganini hegedűverseny szól) A lemezjátszón bakelit lemez, szól a zene. Anya kopogás nélkül benyit. ANYA Mi ez a ricsaj? ANDOR Ez zene, anyám. ANYA Kapcsold ki! Aludni akarok. ANDOR Mit van úgy oda, emlékszik semmire. holnap úgysem

81.

ANYA Nem tűröm, hogy így beszélj velem. ANDOR Tizenöt éve így Hozzon inkább egy hallgassunk zenét. beszélgetünk. csésze teát,

ANYA Te is ugyanolyan mocsok vagy, mint a húgod. ANDOR A nővérem. Egyébként, anyám, hogyhogy még soha nem akart öngyilkos lenni? ANYA De az Isten majd mindet számon kér! Ezt jobb, ha tőlem tudod, fiam! ANDOR Tényleg, mi a francért nem végez magával? ANYA Takarodj a házamból! ANDOR Akkor éhen döglik. Anya lerogy az ágyra. ANYA A szívem! Jaj, a szívem…

ANDOR Hagyja abba. Nekünk nincs szívünk. Takony van a szívünk helyén. Hallgatják a zenét. 143 BELSŐ. KÜLFÖLD, KöZELMúLT - NAPPAL Judit belenéz a kamerába. Lassan kitágul a kép. Judit nyakán egy hegedűhúr. Szivárog a nyakából a vér.

82.

144

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - REGGEL, NYáR Andor jön ki a szobájából. (Anyához beszél, de Anya nem válaszol.) ANDOR Vidékre megyek... Felolvasni... A levest majd melegítse meg, a tévét, pedig kapcsolja ki éjszakára. Holnap este jövök... Andor kimegy a lakásból. Anya kijön a szobájából, és a szoba közepére húzza a széket. Vár és néz az ajtó felé.

145

KÜLSŐ. ERZSéBET HÍD, MA- NAPPAL, NYáR A híd üres.

146

KÜLSŐ. ANYA UTCA, MA - NAPPAL, NYáR Az utca üres.

147

KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/PÁRIZSI UDVAR, MA - NAPPAL, NYáR A Párizsi udvar üres.

148

KÜLSŐ. BUDAPEST UTCA/TEMETŐFAL, MA - NAPPAL, NYáR A néptelen temetőfal.

149

KÜLSŐ. NéPLIGET, MA - NAPPAL, NYáR
FELSő TOTáL

Busz érkezik. 149A KÜLSŐ. NéPLIGET, MA - NAPPAL, NYáR Andor és Eszter utolsó találkozása a buszpályaudvaron. Csak Andor látja Esztert, akinek nagy hasa van, terhes. Eszter nem veszi észre Andort. 149B KÜLSŐ. NéPLIGET, MA - NAPPAL, NYáR Az érkező busz megáll. Andor leszáll.

83.

150

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, NYáR Andor belép a lakásba. A szék a nappali közepén. Andor visszateszi a helyére, továbbmegy a szobájába, a fiók felfeszítve. Az összes fel nem adott levél kiborítva. Anya Andor ágyán fekszik, kezében a Vöröskeresztes levél. Andor nézi az Anyját. Odamegy hozzá, közelebb hajol, hogy érezze, lélegzik-e... Aztán leül mellé...

150/A

BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, NYáR Közeli a levélről.

151

KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/UTCA, MA - NAPPAL, NYáR
FELSő TOTáL

Mentőautó, hullaszállító gépkocsi áll az utcán. A hullaszállítók egy bádogteknőben hozzák ki Anyát a kapun. Andor kilép a kapun, felnéz az égre, majd vissza anyjára, és odaszól a hullaszállítóknak. ANDOR Most már rátehetik a fedelet. A hullaszállítók ráteszik Anyára fedelet és beteszik a kocsiba. Andor odalép az orvoshoz. ANDOR Tudni akarom, miben halt meg. MENTŐORVOS Szívelégtelenség. Úgy másfél napja exitált. ANDOR Biztos benne? Honnan tudja, nem halt éhen? MENTŐORVOS Ugye még soha nem látott éhen halni? hogy

embert

84.

ANDOR Anyám nem szívelégtelenségben halt meg. Én öltem meg. MENTŐORVOS Felírok magának valami gyógyszert. Kimerült... ANDOR Nincs szükségem semmire. Azt akartam, hogy meghaljon. Pontosan tudtam, hogy belehal. Ezt nevezik gyilkosságnak. MENTŐORVOS Nincs olyan törvény, ami maga gyilkos lenne. ANDOR Az anyámmal éltem. MENTŐORVOS Értem. ANDOR Csak most valahogy meghalt. MENTőORVOS (A mentőorvos átadja Andornak a felírt receptet.) Sajnálom. Tessék itt van a gyógyszer. A mentő elhajt, a hullaszállító is elhajt. 152 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/KAPUALJ, MA - NAPPAL, NYáR Martinkovicsné kihúzza a kapu elé a kukát. Andor napszemüvegben, fekete öltönyben jön Anya utcán. MARTINKOVICSNÉ Jónapot! ANDOR Jónapot! szerint

85.

MARTINKOVICSNé Megvolt? ANDOR Meg. MARTINKOVICSNÉ Részvétem. ANDOR Köszönöm. Martinkovicsné megtartja a kaput. Andor bemegy, Martinkovicsné csak áll, és becsukja az ajtót. 153 BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, NYáR Andor kirámol mindent. A szekrényből a ruhákat behordja a kádba. A pipere cuccokat, az edényeket fekete zsákokba teszi. Felcsavarja a szőnyegeket. 153/A KüLSő. ANYA LAKÁS/LéPCSőHáZ, MA - NAPPAL, NYáR Andor ledob egy fehér széket az emeletről. 153/B BELSŐ. ANYA LAKÁS/NAPPALI, MA - NAPPAL, NYáR Andor a zöld terítőbe csomagolja az összeszedett holmikat. 154 KÜLSŐ. ANYA LAKÁS/KAPUALJ, MA - ÉJSZAKA, NYáR A ház előtt hatalmas halom. Zsákok, TV, minden. Andor fehér ingben, fekete nyakkendőben mindent a ház elé hord. 155 BELSŐ. ANYA LAKÁS/KONYHA, MA - NAPPAL, NYáR Andor fejszével veri szét a konyha kredencet, a lakás szinte üres. Kopognak. A többi konyhabútor már romokban. Andor megdermed. Odamegy az ajtóhoz kinyitja. Az ajtóban Martinkovicsné áll.

86.

MARTINKOVICSNÉ Jajistenem, mit csinál? ANDOR Semmit. MARTINKOVICSNÉ Jól van? ANDOR Igen. MARTINKOVICSNÉ Kell valami segítség. ANDOR Köszönöm nem. MARTINKOVICSNÉ Szóljon, ha kell valami. ANDOR Szólok. Andor becsukja az ajtót. Megáll. Elindul a fürdőszoba felé. Látjuk, hogy a lakás teljesen szét van verve. Vakolat leverve, a parketta feltépve, mindenütt szemét. Andor megy a fürdőszobába, útközben levetkőzik. 156 BELSŐ. ANYA LAKÁS/FÜRDŐSZOBA, MA - NAPPAL, NYáR Meztelenül beáll a kádba, ami tele van az anyja ruháival. Felismerhető a fekete kosztüm, a bunda. Ömlik a zuhanyból víz. Andornak nincs ereje állni. Lassan összekuporodva ráfekszik a ruhákra. És elalszik. A víz csobog. 157 BELSŐ. ANYA LAKÁS, MA - ESTE, NYáR Az üres lakásban esik az eső. A spaletták be vannak csukva. Zuhog az eső. Vége

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful