You are on page 1of 4

S.C. GEOFOR S.R.L.

CLUJ-NAPOCA
FIŞA FORAJULUI nr. 4

LUCRAREA: Consolidare variantă Gherla COTA FORAJULUI: + 289,70 m
LOCALIZARE: km 3+640÷3+685
Limite de plasticitate Caracteristici de stare
Prelevare Caracteristici de Rezist. la Caract. de
Limită strat Litologie Granulometrie Limite
probe compresibilitate forfecare compactare
Atterberg

Descriere

Umid. optimă de compactare

Greutate vol. uscată maximă
Tasarea specifică la umezire
Coficient de neuniformitate

Coef. de compresibilitate

Unghi de frecare internă
Indicele de consistenţă

Modulul de def. lineară
Indicele de plasticitate

Greutate vol. naturală

Greutate vol. uscată
Limita de frămîntare

Conţinut de CaCO3
Gradul de umiditate
Nivelul apei subterane

bolovăniş: 70-200 mm

Umiditate naturală
Limita de curgere

Tasarea specifică
argilă: 0,002-0,005

Indicele porilor
nisip: 0,05-2 mm
praf: 0,005-0,05
Adîncime probă

pietriş:2-70 mm

Porozitate
Grosime strat

Coeziune
Cota teren

Adîncime

Nr. probă
Simbol

Un wL wP IP w IC g gd n e Sr M2-3 e2 e av φ C wopt gdmax
m m m m m % % % % % _ % % % % _ kN/m kN/m 3 3
% _ _ kPa % % 1/kPa ° kPa % % kN/m3

Argilă gălbuie foarte
umedă, moale

8200
288.2 1.5 1.5 1 1,3-1,5 49 37 10 4 _ 14 49 20 29 35.08 0.48 18.70 13.84 48.1 0.92 1.00 8 15

8000
287.8 1.9 0.4 Argilă vineție moale 2 1,7-1,9 54 34 12 _ _ 10 53 21 32 37.00 0.50 18.6 13.57 49.1 0.96 1.02 8 17
287.6 2.1 0.2 Sol vegetal cafeniu
Infiltrații de apă între 0,5-0,6 m

Argilă vineție foarte
umedă consistentă-

9700
moale
286.3 3.4 1.3 3 3,2-3,4 55 33 9 3 _ 12 51 20 31 34.26 0.54 18.8 14.00 47.5 0.90 1.00 12 27

Argilă marnoasă
cafenie-cenușie
vîrtoasă

18500
284.3 5.4 2.0 4 5,2-5,4 58 37 5 _ _ 7.5 53 19 34 24.78 0.83 19.3 15.46 42.7 0.74 0.90 19 48

61 0. Virgil Drăguleanu .6 5 7.15 16.74 38.02 20.8-8.0 60 38 2 _ _ 5 55 21 34 20.0 2.2 0. Infiltra Marnă vînătă tare cu zone cafenii-cenușii 21500 281.90 20 65 Data: august 2009 Întocmit: ing.32 1.7 8.

Umflare liberă % UL .