You are on page 1of 2

Rancangan Aktiviti Pengajaran berdasarkan Model Flipped Classroom.

Tarikh : 29/03/2017

Kelas : 5 Muzik

Tempoh : 1 jam (60 minit)

Masa : 3.00 – 4.00 pm

Bilangan Pelajar : 14

Sesi : Unit Beruniform

Tajuk : Simpulan dan ikatan

Pengetahuan Sedia ada Pelajar : Pelajar-pelajar mengetahui pelbagai jenis tali

dan ikatan

Bahan-bahan : Video, kertas, tali

Objektif Pengajaran

Pada akhir Pengajaran pelajar-pelajar dapat :

- Mengetahui Cara simpulan dan ikatan yang betul
- Membezakan jenis simpulan dan ikatan
- Mengaplikasikan dalam hidup seharian bila perlu

Pelajar menonton video dan melakukan bacaan serta sedikit kajian mengenai tugasan. . Mereka juga menyediakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan bagi aktiviti pada hari esok nya. Pelajar perlu menyediakan semua peralatan . Sebaliknya hanya menjadi pemudahcara sepanjang kelas berlangsung. secara berkumpulan. .Aktivit Flipped Classroom : Simpulan dan Ikatan Isi 1 : Sebelum Sesi PdPc bermula . ‘link’ akan diberikan kepada pelajar untuk melihat video ketika berada di rumah nanti Isi 2 : Semasa di rumah. . . Semuanya dilakukan oleh pelajar. perbincangan dan kolaborasi antara pelajar berlangsung semasa penyediaan model. Guru akan memberikan tugasan mengenai cara-cara simpulan dan ikatan . Guru tidak lagi perlu menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Isi 3 : Semasa PdPc . .