You are on page 1of 19

NT P DU LCH PH TH

DU LCH PH TH
MT S THNH CNG
V THCH THC

Nguyn c Thy
Ph Gim c S VHTT&DL tnh Ph Th

L dng hng Tng nim cc Vua Hng - nh: T Ngc Xun

P
h Th l tnh trung du min ni, nm trn v tr trung v du lch ang dn tr thnh mt trong nhng ngnh kinh
tm ca trc hnh lang kinh t Hi Phng - H Ni - Cn t dch v pht trin nhanh nht v ln nht trn bnh din
Minh (Trung Quc) v l ni hp lu ca ba con sng th gii, gp phn vo s pht trin v thnh vng ca cc
ln (sng , sng Hng, sng L) to cho Ph Th c quc gia. c bit nhng nc ang pht trin trong
nhiu iu kin thun li v tim nng to ln sn xut c Vit Nam coi pht trin du lch l cng c xo i, gim
kinh doanh, giao lu, pht trin kinh t v du lch. Ph Th ngho v tng trng kinh t. y l c hi to ln v xu th
cn c bit n l ci ni ca nn vn ha Lc Vit, trung thi i m Vit Nam ni chung v Ph Th ni ring c th
tm sinh t ca ngi Vit c, ni cc Vua Hng dng nc tn dng pht trin cc loi hnh du lch mi, a dng tn
Vn Lang. Tri qua hng ngn nm lch s, ni y vn gi dng li th v ti nguyn du lch nhanh chng t mc
c du n ca nhng bui u bnh minh dng nc ca tiu pht trin, c bit xu hng du lch tm linh hng v
dn tc vi h thng cc gi tr vn ha vt th v phi vt ci ngun, du lch cng ng ang ni ln l c hi thc y
th phong ph vi 967 di tch lch s vn ha (trong c pht trin kinh t cho cc a phng trong tnh.
khu di tch n Hng l Di tch quc gia c bit) v c tng Tnh Ph Th xc nh pht trin du lch l mt ngnh kinh
s 369 l hi (trong c 233 l hi dn gian); c bit ht t t rt sm. Ngh quyt i hi ng b tnh ln th XV
Xoan Ph Th v tn ngng th cng Hng Vng c xc nh: Nhanh chng pht trin du lch thnh ngnh kinh
UNESCO cng nhn l di sn vn ha phi vt th ca nhn t tng hp quan trng; i hi ln th XVI khng nh li,
loi, Ph Th l mt trong 16 tnh lan ta Ca Tr - Di sn vn cao hn: Pht trin mnh m dch v du lch, tng bc xy
ha phi vt th ca nhn loi. Bn cnh , tnh Ph Th cn dng du lch thnh ngnh kinh t mi nhn ca tnh; i
c ngun ti nguyn thin nhin phong ph, k v nh: Vn hi ln th XVII xc nh pht trin du lch l mt trong
quc gia Xun Sn l mt trong ba vn quc gia ca Vit ba khu t ph pht trin kinh t - x hi ca tnh giai on
Nam c h sinh thi phong ph, a dng sinh hc cao, khu 2010 - 2015 kinh t pht trin nhanh, bn vng, sm ra
du lch nc khng nng Thanh Thy vi m nc khong khi tnh ngho, to nn tng n nm 2020 tr thnh tnh
nng c tr lng ln hm lng nguyn t vi lng hu cng nghip. Ngh quyt ng b tnh Ph Th ln th XVIII
ch qu him rt thch hp cho vic tm ngm, phc hi sc tip tc xc nh pht trin du lch l mt trong bn khu t
kho v cha bnh, m Ao Chu vi 99 ngch p ta bc ph pht trin kinh t x hi giai on 2015 - 2020. Qun trit
tranh thy mc, c v l vnh H Long trn cn ca tnh Ph quan im ch o ca i hi v pht trin du lch, Tnh y,
Th. T nhng tim nng du lch phong ph ca tnh, quy y ban nhn dn tnh ban hnh cc Ngh quyt, k hoch
hoch tng th pht trin du lch Vit Nam n nm 2020, chuyn pht trin du lch nh: Ngh quyt s 01-NQ/TU
nh hng n nm 2030 xc nh Ph Th l mt trong ngy 02/01/2006 ca Ban thng v Tnh u v pht trin du
nhng a bn trng im pht trin du lch ca vng trung lch giai on 2006 - 2010, Chng trnh s 987/CTr-UBND
du, min ni Bc B. ngy 01/06/2006 ca y ban nhn dn tnh v pht trin
Ngy nay, du lch l mt xu hng ph bin trn ton cu du lch giai on 2006 - 2010; Ngh quyt s 09-NQ/TU ngy

2 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 3


NT P DU LCH PH TH

19/10/2011 ca Tnh y v pht trin du lch giai on 2011 Do cc chnh sch kim ch lm pht v kinh t trong nc
- 2015; k hoch s 654/KH-UBND ngy 5/3/2012 ca UBND gy nh hng n ngun lc u t v c s h tng du lch
tnh v pht trin du lch Ph Th giai on 2012 - 2015; Ngh v c s vt cht k thut du lch trn a bn tnh.
quyt s 14-NQ/TU ngy 15/7/2016 ca Ban Chp hnh ng Qu trnh hi nhp quc t ngy cng din ra ton din
b tnh ln th XVIII v pht trin du lch tnh giai on 2016 v nhanh chng, s pht trin v tham gia ca cc doanh
- 2020; k hoch s 4772/KH-UBND ngy 20/10/2016 ca nghip du lch quc t vo Vit nam ngy cng mnh m, i
y ban nhn dn tnh v pht trin du lch tnh Ph Th giai hi cht lng dch v du lch ca trong nc phi p ng
on 2016 - 2020. Bn cnh , y ban nhn dn cc huyn, cc tiu chun quc t; bn cnh i sng nhn dn ngy
thnh, th cng thnh lp Ban ch o pht trin du lch v cng c ci thin, nhu cu hng th cc gi tr vt cht
xy dng cc quy hoch, k hoch pht trin du lch ph hp v tinh thn ca nhn dn thng qua du lch ngy cng cao
vi tng iu kin pht trin kinh t - x hi ca a phng. trong khi cc doanh nghip du lch trn a bn tnh ch yu
Trong nhng nm qua, vi s ch o su st, quyt lit v l doanh nghip nh, sc cnh tranh khng cao, cht lng
ng b ca Tnh y, Hi ng nhn dn, y ban nhn dn dch v thp, trnh chuyn mn ca i ng cn b, nhn
tnh, s c gng ca h thng chnh tr, cc thnh phn kinh vin ca doanh nghip cn thiu v yu. Hot ng lin kt Lung linh thnh ph L hi (nh: Nguyn Anh Tun)
t v nhn dn, tnh hnh pht trin du lch trn a bn tnh gia cc doanh nghipdu lch trn a bn tnh vi cc cng
t c nhng kt qu kh quan: Nhn thc ca cc cp, ty l hnh ln trong nc v quc t cha cht ch, thiu
cc ngnh v v tr, vai tr du lch ca ngi dn c nng
cao; cc khu, im du lch trng im ca tnh c hnh
nng ng trong hot ng qung b, xc tin, khai thc cc
sn phm du lch trn a bn. IM N DU LCH VIT TR
thnh v a vo khai thc, s dng; c s lu tr trn a bn
tnh tng c v s lng v cht lng; cc sn phm du
H thng giao thng thun li, kt ni Th H Ni v cc
tnh, thnh ph ln n vi cc khu, im du lch ca tnh THNH PH L HI V VI
CI NGUN DN TC VIT NAM
lch c trng ca tnh (du lch vn ha tm linh, du lch ngh Ph Th c rt ngn, gp phn tng lng khch thm
dng, du lch sinh thi danh thng, du lch quc t ng n Ph Th nhng cng cng lm gim lng khch lu
sng) tip tc c quan tm u t pht trin p ng ngy tr ti Ph Th nu cc sn phm du lch a phng khng
cng cao nhu cu ca khch du lch trong nc v quc t; hp dn. Phm Th Thu Hng
cng tc xc tin, qung b du lch Ph Th v lin kt hp Tnh chuyn nghip ca cc doanh nghip khi xy dng sn Ph ch tch UBND thnh ph Vit Tr
tc pht trin du lch tip tc c i mi vi nhiu hnh phm du lch cha cao,sn phm du lch vn cn n iu

T
thc phong ph v a dng gp phn qung b, thu ht du v cha c tnh sng to, linh hot;thiu ng b v lin kt hnh ph Vit Tr l ca ng vng Ty Bc, ni gia cc Cc l hi c bo tn v t chc tt hng nm: L hi n
khch v vi Ph Th. S lng khch n thm quan du lch trong pht trin sn phm.V vy, thi gian lu gi khch du tnh min ni pha Bc vi Th H Ni v cc tnh Hng; L hi Bi chi truyn thng trn sng L; L hi n,
v thc hnh tn ngng Hng Vng tng t bin trong lch li tnh cn ngn, mc chi tiu dch v ca du khch ng bng Bc B. L u mi giao thng ng b, Cha Tam Giang- Bch Hc; L hi cp Bng nm Chi n
nhng nm qua, hng nm thu ht t 6 - 7 lt triu lt cn thp. ng thy, ng st trn hnh lang kinh t H Ni - Lo Vn Lung; L hi n Tin; L hi nh Hng L, L hi nh
khch. Doanh thu du lch tng trng hng nm t t 1.500 Ngun lc u t cho cng tc xc tin qung b vn cn Cai. Do c xc nh l 1 trong 11 th cp vng ca Lu Thng; Hi thi gi, nu bnh chng, gi bnh giy...
t ng n 2.000 t ng.Chng trnh hp tc pht trin hn chcho nn cha to c hiu ng cao trong vic xy c nc v c Chnh ph xc nh l trung tm kinh t thu ht ngy cng nhiu du khch trong v ngoi nc
du lch 8 tnh Ty Bc m rng c trin khai thc hin hiu dng thng hiu v hnh nh du lch Ph Th. vng v c vai tr quan trng v chnh tr, kinh t, vn ha, n vi Vit Tr, nhng nm qua, thnh ph tp trung ch
qu to im nhn Du lch Ty Bc trn bn du lch Nhng nm tip theo, ngnh du lch Ph Th khng ngng x hi, an ninh quc phng trong chin lc pht trin ca o ra nhiu gii php cho pht trin du lch. c bit l
Vit Nam, trong Ph Th c coi l im n u tin n lc, tn dng thi c, vt qua thch thc,phn u hon tnh trung du min ni Bc B. tp trung thc hin tt khu t ph v u t kt cu h
ca Cung ng Ty Bc.Cc hot ng xc tin u t c thnh tt nhng mc tiu m Ngh quyt i hi ng b Vit Tr cn l vng t a linh nhn kit c b dy truyn tng v pht trin dch v, nht l dch v du lch. u tin xy
ch trng thc hin thu ht mt s nh u t ln u t tnh ln th XVIII ra; Trong cn c s vo cuc quyt thng lch s v vn hin, ni cc Vua Hng chn t ng dng mi v ti to cc tuyn ng ni th, ngoi th, hnh
cc d n du lch vo tnh, c ngha thc y kinh t - x hi lit hn na ca cc cp y ng, chnh quyn, cc s, ban, , lp nn nh nc Vn Lang - Kinh u tin ca ngi thnh h thng ng vnh ai, cc trc chnh, trc ngang
ca tnh nh: Doanh nghip xy dng Xun Trng u t ngnh c lin quan; cc thnh phn kinh t trong cc hot Vit. T ngn xa, mnh t Vit Tr c ghi vo s sch. trong th v h tng cc d n du lch trng im, h
vo khu du lch dch v Nam n Hng v khu du lch vn ng xc tin u t, tuyn truyn qung b hnh nh du Mi a danh Vit Tr gn vi mt truyn thuyt lch s: Ng thng trung tm thng mi, khch sn, nh hng... Cng
quc gia Xun Sn, Cng ty c phn Ao Vua u t d n khu lch Ph Th, o to ngun nhn lc du lch nng cao v ba Bch Hc - ca ng pha Nam ca thnh ph Vit Tr, ni vi , Thnh ph tp trung kho st, kim k cc di sn vn
du lch o Ngc Xanh, Tp on Mng Thanh u t d n th ngnh du lch ca tnh trn bn du lch Vit Nam v hp lu 3 con sng: Sng Hng, Sng L, Sng - vng t ha vt th, phi vt th trn a bn, nh gi hin trng
khch sn cao cp Mng Thanh Ph Th, Tng Cng ty Du xy dng mi trng du lch xanh, sch, p, an ton, thn ny cn lu truyn nhiu huyn thoi t thu Hng Vng bo tn, tu b, phc dng, pht huy v duy tr cc l hi vn
lch Si Gn Trch nhim hu hn mt thnh vin u t xy thin./. dng nc nh truyn thuyt v cy chin n cao chc ha dn gian, l hi truyn thng. Khai thc mi ngun lc
dng khch sn Si Gn - Ph Th, Tp on Vingroup u t ` ` tri, c loi hc trng sinh t bi vy c tn gi Bch Hc; y nhanh tc th ha, pht trin th mi hin i
Trung tm thng mi Vincom... Cc d n ln c u t lng Minh Nng - ni Vua Hng dy dn cy la; bi ct Lu kt hp vi kin trc th truyn thng, vn ha thi k
v khai thc , ang v s to ra h thng c c vt cht k Thng l ni chng Sn Tinh thng gic tr thu.. c bit Hng Vng hnh thnh khng gian ca Thnh ph l
thut du lch Ph Th ng b, hin i p ng ngy cng trong lng t Vit Tr cn li nhiu nhiu di vt, c vt: Khu hi v vi ci ngun mang m bn sc vn ha vng t
cao nhu cu tham quan, ngh dng ca du khch trong di tch Lng C phn nh sinh ng bn sc ca nn Vn ho T. Xy dng sn phm du lch tri nghim cc phng thc
nc v quc t. Du lch Ph Th thc hin tt vic gn ng Sn minh chng cho thi i Hng Vng dng nc; canh tc, ch bin sn phm nng nghip vi vic ng dng
kt pht trin du lch vi pht trin kinh t - x hi v gi gn, Ht Xoan - Di sn vn ha phi vt th cn bo v khn cp v cc cng ngh sch v tri nghim mt ngy lm nng dn
bo tn, pht huy tt cc gi tr vn ha ci ngun ca vng Tn ngng th cng Hng Vng - Di sn vn ha phi vt vi vic trng v thu hoch rau ti Tn c, cy la ti Minh
t T, gi gn mi trng sinh thi t nhin, gi vng an ninh th i din ca nhn loi, Khu di tch lch s n Hng - ni Nng; lm m, bnh chng, bnh giy ti Hng L; khai thc
chnh tr, trt t an ton x hi; khng xy ra cc vn th phng cc Vua Hng - Di tch c bit ca Quc gia v v pht trin tuyn du lch quc t ng sng tham quan
phc tp ti cc khu, im du lch trn a bn. ang tr thnh im n mang yu t tm linh, tn ngng, v nghe Ht Xoan ti nh Hng L, Miu Li Ln....
Mc d du lch c bc tng trng trong thi gian qua, m tnh nhn vn vi truyn thng o l ung nc nh V vi Ph Th - ni ci ngun ca dn tc, du khch s
nhng so vi mt bng chung cc nc, du lch Ph Th vn Mt gc cng vin nc KDL o Ngc Xanh ngun ca dn tc Vit Nam. Hin nay, trn a bn thnh c m mnh trong khng gian linh thing ngun ci,
ang trong thi k u ca qu trnh pht trin, do vn nh: Nguyn Th Qunh Lin ph c 111 di tch di sn vn ha vt th ( c 54 di tch tha sc khm ph, tri nghim v tm hiu nhng gi tr
cn gp nhiu thch thc nh: c xp hng), 52 di sn vn ha phi vt th trong c 40 vn ha c sc thi k Hng Vng - triu i u tin
l hi truyn thng c duy tr v t chc thng xuyn. trong lch s Vit Nam.

4 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 5


NT P DU LCH PH TH

ha truyn thng ca ng bo dn tc Dao, Mng hin nim c sn a phng, trng gi v cho thu phng
ang c bo tn, lu gi v pht trin, VQG Xun Sn thc tin i li trong rng; xy dng cc m hnh trng cy nng
s l mt danh thng tuyt p v im n k th, hp dn nghip c hoa theo ma t chc dch v chp nh phc v
i vi du khch, li th pht trin loi hnh du lch sinh khch du lch, t chc trnh din v bn sn phm c trng
thi, du lch cng ng, du lch khm ph, nghin cu khoa ru ng, th cm, biu din vn ngh dn gian, t chc
hc. Tuy nhin, trong thi gian qua hot ng du lch cng cc tr chi dn gian phc v khch tham quan, nhm a
ng ti VQG Xun Sn cha c u t ng b v h dng ha cc loi hnh dch v, tng mc chi tiu ca khch
tng k thut du lch, cc sn phm, dch v du lch n, ngh, du lch ti im n, nng cao hiu qu kinh doanh ca hot
tham quan du lch p ng cc yu cu phc v khch ng du lch cng ng.
cn nhiu hn ch, hin ti phn ln cc h dn kinh doanh
theo hnh thc t pht, cha c kinh nghim, k nng t chc
Nm l, xc nh la chn c yu t c
trng c tnh khc bit so vi cc im du lch cng ng
hot ng du lch cng ng, cc iu kin phc v khch,
trong khu vc to tnh cnh tranh tp trung u t xy
cht lng dch v, i ng phc v khch du lch rt hn ch,
dng nhm hp dn thu ht khch du lch n Vn quc
nhn chung pht trin hot ng du lch cng ng ti VQG
gia Xun Sn nh: la chn trng cc loi hoa trn din rng
Xun Sn cha tht s r nt.
ph hp vi th nhng n theo ma to cnh quan mi
Hin nay, tnh Ph Th ang quan tm ch o, nh
trng rng p quanh nm c sc hp dn thu ht khch
hng xy dng v pht trin sn phm du lch cng ng
du lch, da vo u th nm trong vng li rng nguyn sinh
VQG Xun Sn. trin khai xy dng v pht trin sn phm
TIM NNG TI NGUYN DU LCH VN QUC GIA XUN SN du lch cng ng VQG Xun Sn cn thc hin cc nhim
cnh quan p vi qun th h thng cc im tham quan
du lch sinh thi thc nc, hang ng bn du lch cng ng

GII PHP XY DNG


v, gii php sau:
vi khong cch va phi xy dng cc tuyn du lch hp
Mt l, xy dng n quy hoch pht trin dn; hay da vo yu t t nhin, a th c th xy dng h
V PHT TRIN SN PHM DU LCH CNG NG du lch cng ng VQG Xun Sn theo hng bn vng, ch thng bo tng cn nc, ci gi go, tuapin my pht in
to im nhn c trng hoc da vo tim nng m thc
trng n cc im, cc lng bn c cc yu t v cnh quan
V Th Hoi Phng mi trng sinh thi, bn sc vn ha, iu kin c s vt cht a phng g nhiu ca theo truyn thuyt g chnh ca
TP Qun l Du lch - S VH, TT&DL
k thut phc v, m bo an ton, an ninh, c bit nm trn trong s tch Vua Hng kn r
tuyn tham quan cc im du lch sinh thi trong VQG Xun Su l, nng cao nhn thc cho cng ng
Sn a vo quy hoch, tp trung u t pht trin hot a phng trong pht trin hot ng du lch cng ng,
ng du lch cng ng. to mi trng hot ng lnh mnh trong khng gian ti

Vn Quc gia Xun Sn - nh Bi Thi Hi Nh sn home stay Xun Sn - nh Hong Giang


Hai l, xy dng chnh sch h tr pht trin nguyn thin nhin, bn sc vn ha truyn thng c
du lch cng ng. Trong , tp trung huy ng cc ngun pht huy bo tn gn gi. Thnh lp m hnh T dch v t
lc u t cho hot ng du lch cng ng, lng ghp cc qun, xy dng quy ch hot ng, iu tit hot ng du
lch cng ng, gii quyt vic lm cho mt b phn ngi

N
ngun vn ca cc chng trnh mc tiu nh: Chnh sch
m phn cui ca dy Hong Lin Sn trn a bn nn h thng hang ng tuyt p, tiu biu hang Th Thn u t h tr pht trin rng c dng giai on 2011 - 2020, dn a phng, thc hin chia s li ch t hot ng du lch
huyn Tn Sn - tnh Ph Th, Vn Quc gia (VQG) vi nhng thch nh mun hnh vn trng, k b, lung linh chng trnh xy dng nng thn mi... Trc mt cn tp cng ng. H tr o to k nng kinh nghim t chc cc
Xun Sn cch H Ni 120km, cch thnh ph Vit huyn o; hang Lng l hang di v rng nht trong khu vc trung nghin cu, u t h tr, xy dng m hnh im du dch v hot ng du lch cng ng, k nng giao tip cho
Tr 80km, pha Ty Nam tip gip vi tnh Ha Bnh, pha Ty c ch rng ti 20m, cao 15m v di ti 7km, c bit lng lch cng ng kiu mu hc tp kinh nghim nhn rng cc h dn nng cao cht lng phc v khch
Bc gip tnh Sn La. Ni y c nhiu gi tr c sc v ti hang hun ht l mt con sui ngm vi nhiu ngun nc
nguyn du lch t nhin v nhn vn phong ph, c o, ngm vo dng nng, dng lnh, n thng ti tn hang
m hnh, to ng lc thc y cc h dn tham gia hot By l, tng cng hot ng tuyn truyn
ng du lch cng ng theo mt quy chun nht nh. qung b xc tin im n vo cc th trng mc tiu ph
nhng gi tr cnh quan thin nhin ni bt v vn ho cc Ci, Hang Na vi li vo nh hp ch mt ngi chui qua
dn tc Dao, Mng cn c bo lu. im c trng ca leo xung su 4m - 5m ti mt lng hang rng p vi Ba l, u t h tng c s, k thut du lch hp vi i tng khch du lch. Thc hin cng tc maket-
Vn quc gia Xun Sn l vn quc gia duy nht c rng nhng cnh ng rung bc thang , cnh ct , nh ng b t ng giao thng, h thng vin thng, h thng ing du lch xy dng mi lin kt gia nh qun l, cc cng
nguyn sinh trn ni vi vi din tch 2.432ha, cao t soi mnh trn mt nc, c bit c mt khi nh bung nc sch, h thng bin qung co, bin ch dn, s ty du lch, ngi dn v cc t chc h tr to mi trng
700m - 1.300m. VQG Xun Sn l mt trong ba vng c a di xung lng hang khi g pht ra m thanh vang, trong tuyn im tham quan trong VQG Xun Sn; bi xe, nh hot ng thun li, chia s thng tin, tn dng ti a s h
dng sinh thi hc nht ca Vit Nam (Hong Lin Sn, Bc tro nh ting n tht l huyn diu v hp dn. H v sinh cng cng, trung tm n tip khch, nh sinh hot tr t cc bn, cng nh hi ho cc li ch v nng cao nng
Trng Sn Ty Nguyn). Khu vn c ba nh ni cao trn thng sui, bi v thc nc cng rt phong ph: thc vn ha cng ng, cc im dng chn theo tuyn trong lc ca cc h dn kinh doanh du lch.Thnh lp T dch v
ngn mt: Ni Voi (1.387m), Ni Ten (1.244m) v Ni Cn lng tri, thc T Anh, thc T Bn, thc Km, thc Xoan rng; xy dng h tng k thut m hnh ch phin, bo tng du lch t qun nn c s phi hp quan h i tc chin
(1.144m), ni ba nh ni ny to thnh mt tam gic cn Sc li cun ca VQG Xun Sn ngoi cnh quan thin nhin VQG Xun Sn, m hnh biu tng c trng lc vi mt s cng ty du lch c tim nng chuyn khai
vi mi cnh gn 5km. Trn ni c nhiu cnh rng nguyn thin nhin, h sinh thi a dng phong ph cn l nhng VQG Xun Sn nhm hon thin cc iu kin phc v nhu thc sn phm du lch cng ng trn cc tuyn du lch i
sinh p vi nhiu cy c th v cc loi chim th. Xun Sn gi tr vn ha c o ca ng bo Dao v Mng ang cu ca khch du lch ti im n. qua a phng duy tr, pht trin lng khch n mt
cch thng xuyn trn cc nguyn tc phi hp hai bn
cn l kho ging bn a, kho cy thuc khng l, thng
k c 665 loi cy thuc. Ni y pht hin trn 300 loi
sng trong vng li ca Vn. Xun Sn ang ni ting vi
nhng c sn ca rng ht sc bnh d nhng cng rt hp
Bn l, h tr, hng dn cc h dn hot cng c li, em li li ch lu di bn vng.
ng kinh doanh du lch cng ng xy dng sn phm du Vic khai thc tim nng th mnh ti nguyn thin nhin
thc vt t nhin c th lm rau n. Khng th khng nhc dn: rau sng ngt b, c sui thm ngon, mng ng, c
lch cng ng t chc dch v homestay, dch v n ung v bn sc vn ha dn tc ngi Dao, ngi Mng ti VQG
ti rau sng t nhin ca vn quc gia Xun Sn l mt loi bit loi g nhiu ca gn vi truyn thuyt g 9 ca trong l
t chun phc v khch du lch vi trang thit b ph hp Xun Sn phc v xy dng sn phm du lch cng ng
rau ngon, b c hm lng dng cht cao l c sn ca vt thch ci ca Vua Hng i vi Sn tinh v Thy tinh l
gn gi vi cnh quan thin nhin; t chc cc dch v b trong giai on hin nay l ht sc cn thit, nhm a dng
VQG Xun Sn ang c nhn, trng pht trin. H ng mt trong cc c sn qu him v ngon, mn tht chua c
tr khc nh: Dch v hng dn khch tham quan cc tuyn ha loi hnh sn phm du lch, xy dng sn phm du lch
vt ca VQG Xun Sn rt phong ph, a dng c nhiu loi sc c hn chc nm tui, hng v ru ng...
trong rng, hang ng, thc nc, tri nghim i sng sinh c trng c sc thu ht hp dn khch du lch khi n Ph
qu him. Vi nhng gi tr v cnh quan thin nhin, a
hot, sn xut nng nghip ca ngi dn a phng; dch Th, gp phn pht trin kinh t x hi a phng, thc y
Bn cnh s a dng h ng thc vt trn ni vi, h cht, a mo, h thng ng thc vt a dng phong ph
v tm, ngm chn l thuc ngi Dao, dch v bn hng lu hot ng du lch Ph Th pht trin.
tng vi c tui cch y hng trm triu nm, to v nhiu loi c hu, qu him cng vi nhng gi tr vn

6 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 7


NT P DU LCH PH TH

Ht xoan vi du khch quc t ti nh c Hng L - nh: Phng Thanh Du khch Quc t thch th chp nh cng cc mm Xoan nh - nh: Xun Hng

HT XOAN PH TH ph v tri nghim di sn vn ha.


Ngy 6 thng 11 nm 2011, Ht Xoan Ph Th chnh
nng nghip xa trn vng t c. C l cng bi v
th, m li ca Xoan i vo lng ngi, lng ng li,
nh mi v min qu cng nhng con ngi chn
chung l tt c du khch tham quan u v cng n
tng, thch th, ho hng tham gia giao lu trnh
din vi phng Xoan. C th ni, Ht Xoan lng c
thc c T chc Gio dc, Khoa hc v Vn ha ca
SN PHM DU LCH HP DN Lin hip quc (UNESCO) xng tn trong danh sch
di sn vn ha phi vt th ca nhn loi cn bo v
cht, thn thin v giu lng mn khch. T mt loi
hnh vn ha dn gian ch thng din ra vo ma
thc s tr thnh mt sn phm du lch c o
hp dn, thu ht s tham gia v hng ng ca ng

DU KHCH QUC T
khn cp. K t ngy , tri qua gn su nm bo xun ti cc ca nh, n th vua Hng v cc nhn o ngi dn v du khch.
tn, tn vinh v pht huy gi tr di sn, ti nay trn vt lch s Hng Vng, Ht Xoan Ph Th tr Ngy nay, tham quan du lch, khm ph nhng min
qu hng t T c hn 50 ngh nhn ht Xoan thnh c sn vn ha tinh thn trong nhng dp t giu truyn thng lch s - vn ha lun l mt
c phong tng danh hiu (trong cn hn 40 l hi ca tnh Ph Th. nnm 2014, di sn ny bt la chn yu thch ca du khch quc t khi n vi
ngh nhn c th truyn dy v biu din) vibn u c du khch c nc bit ti vi tn gi Ht Vit Nam. Vi nhng cm xc tri nghim v hnh nh
Xun Hng phng Xoan gc c hng trm o, Kp Xoan Xoan lng c, nhm tm kim, pht trin sn phm chn thc m khch du lch t nhiu quc gia n t
Trung tm TTXT Du Lch vnhiu cu lc b Ht Xoan trn ton tnh vi hng du lch dnh cho du khch quc t, Ht Xoan lng c Chu u, M, Australia... thi gian va qua mang
nghn hi vin c th ht, ma nhng ln iu Xoan gn vi cc im di tch vn ha lch s vn ha theo v qu hng h, hy vng chng trnh Ht
mc mc m v cng ngha. l nhng n lc ca c a vo chng trnh tham quan v khng Xoan lng c s lan ta rng ri trn ton th gii.
lnh o v nhn dn tnh Ph Th nhm a di sn nh l mt la chn ng n trong cng tc nh Thay cho li kt, chia s ca ng b Trevor v Jan
ht Xoan sm thot khi tnh trng cn bo v khn hng pht trin sn phm du lch c th ca tnh Greenwood n t nc c c hnh trnh tham
Ht Xoan lng c thc s tr Ph Th. T n nay, vi nhng n lc xy dng, quan ti Ph Th l nhng li tm huyt khch l
cp.
thnh mt sn phm du lch c Mt trong nhng hot ng mang li nhiu tn hiu qung b v pht trin du lch, nht l pht trin th chng ti trong vic gn gi, bo v v pht huy gi
o hp dn, thu ht s tham gia tt trong cng tc bo tn v pht huy di sn, l trng khch quc t i vi mt tnh khng c sn tr di sn ca dn tc mnh: Mt chuyn tham quan
v hng ng ca ng o ngi gn di sn vi du lch -va mang di sn n gn hn li th v sn phm du lch cho khch nc ngoi nh c bit l thm v nghe ht ma Xoan c ti nh Hng
dn v du khch. vi nhiu du khch, ng thi to cho Ph Th mt Ph Th, ngnh du lch tnh th hin s quyt tm, L (Vit Tr). V ti v ti l nhng nh cu ngoi giao
sn phm du lch vn ha rt ring, c o. Khi u nht tr cao v c ghi nhn nhng thnh qu c tng lm vic v sng Vit Nam. Tht cng bng
l s b ng vi nhng ngi biu din, nhng ngi ban u bi s chuyn mnh ca th trng khch khi ni rng bui biu din ny l mt trong nhng bui

V
kt ni di sn vi du lch v c nhng ngi khch du lch quc t. Trong hai nm, Trung tm Thng din n tng nht m chng ti thy trong nhiu
inh d tr thnh mt trong mi mt di sn tin Xc tin Du lch ca tnh t chc h tr n nm qua. N khng ch mang tnh gii tr cao, m cn
tham quan, thng thc, tri nghim thc hnh di
vn ha phi vt th ca nhn loi ti Vit Nam, tip trn 100 on khch du lch quc t theo tuyn c ngha vn ho v cng ln lao i vi c khch du
sn, n nay Ht Xoan Ph Th tr thnh sn phm
khng ch l mt loi hnh dn ca nghi l c ng sng vi hn 1500 lt khch; gn 30 n v lch, cng nh i vi ngi Vit Nam. Xin hy tip tc
du lch khng th thiu trong cc chng trnh tham
sc mang m nt vn ha dn tc Vit t thu bnh l hnh v c quan truyn thng t Indonesia kho ng h cho hot ng ny. Vic rt ngha v quan
quan ti Ph Th.
minh dng nc, Ht Xoan Ph Th cn l mt sn st sn phm du lch Ph Th v nhiu on khch, trng i vi vic gi gn di sn vn ha ca cc bn.
c sinh ra, nui dng v tr li phc v cng
phm vn ha tinh thn c o ring c ca vng i s cc nc Nht Bn, Hn Quc, an Mch, M,
ng, nn cu ca v giai iu Xoan rt mc mc, trong
t T, li trong lng mi du khch n tng Hy Lp n thm, lm vic ti Ph Th v thng
sng v cht cha tm tnh ca ngi dn lao ng,
kh phai khi v vi vng t ci ngun linh thing, thc chng trnh Ht Xoan lng c. C mt im
c bit l nhng nguyn c, cu chc ca c dn
c bit l nhng du khch quc t yu thch khm

8 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 9


GII THIU TOUR, SN PHM DCH V DU LCH

H NI - PH TH - SAPA - CT CT - HM RNG - H NI
(THI GIAN: 3 NGY 2 M - 2 M NG KHCH SN 3 * / KHI HNH HNG NGY)

NGY H NI N HNG PH TH (n tra, ti)


1
6h30 7h00: Xe v hng dn vin ca APT Travel n qu khch ti im hn khi hnh i
Ph Th, xe chy theo ng cao tc Ni Bi - Lo Cai .

K
8h00 11h00: Qu khch c mt ti TP Vit Tr. on i tham quan Khu di tch lch s n
hch sn Mng Thanh Luxury Ph Th, ta lc ti v Hng, dng hng tng nim cc vua Hng trn ni Ngha Lnh, dng hng ti n th c
tr trung tm ca thnh ph Vit Tr, nm cnh qung Quc T Lc Long Qun trn ni Sim.
trng Hng Vng. L khch sn nm trong h 11h00- 13h00: on n tra ti Nh hng Budapest n Hng.
thng chui khch sn ca tp on Mng Thanh, Khch 13h00 15h00: on tham quan, nghe thuyt minh gii thiu v Ht Xoan ti Nh trng by
sn Mng Thanh Luxury Ph Th c xy dng theo tiu Ht Xoan. Sau , qu khch tham quan nh c Hng L, l qun th di tch c gi tr vn ha, Du khch tham quan, chp nh lu nim ti
chun 5 sao vi li kin trc sang trng, hin i, ni bt lch s tiu biu trn vng t T Vua Hng v thng thc chng trnh Ht Xoan lng c - mt n Hng
cng hng lot dch v v tin nghi, p ng nhu cu ca loi hnh ngh thut dn gian c sc vng t T Vua Hng c Unessco vinh danh l di nh: Nguyn Thao
qu khch. Khch sn gy n tng bi h thng phng sn vn ha phi vt th cn bo v khn cp.
ng sang trng cng cc trang thit b cao cp, phong cch 15h00 16h00: on tham quan, nghe thuyt minh ti Bo tng Hng Vng, thnh ph
phc v chuyn nghip, nhit tnh v thn thin ca i Vit Tr.
ng nhn vin giu kinh nghim. 16h00: Qu khch v Thnh ph Vit Tr ngh ngi, n ti v t do khm ph TP Vit Tr v m.
H thng phng ng gm 199 phng mang phong cch
ring bit, c trang b y cc thit b tin nghi s
mang li cho qu khch nhng pht giy ngh ngi tuyt NGY SAPA - KDL HM RNG (n sng ,tra, ti)
vi nht khi n thnh ph Vit Tr. Vi cc loi phng nh: 2
Duluxe King (30-33m2), Duluxe Twin (30-33m2), Deluxe Tri- 06h00: Sau khi n sng, du khch khi hnh i Sapa Lo Cai.
ple (33-35m2), Executive Suite (65m2), Grand Suite (85m2), 11h00: Qu khch n Sapa, nhn phng, ngh ngi v dng ba tra ti nh hng.
Royal Suite (210m2), Presidential Suite (320m2). Ngoi ra, 13h00: Tham quan Khu du lch Hm Rng, thm vn lan ng Dng; u Rng Thch Lm
khch sn c y h thng dch v cht lng cao vi: k v, vt qua Cng tri 1, Cng tri 2, ..du khch s c t chn n ni cao nht ca
3 phng hp hi ngh vi sc cha t 170-1500 ngi, nh Hm Rng l sn My
hng u Lc, Phng n VIP, phng tic Lc Hng, phng tic 18h00: Qu khch n ti. T do khm ph th trn Sapa v m. Ngh m ti Sapa Khch quc t tri nghim ht xoan cng
ng Sn, Ngc Hoa Bar, Phong Chu Bar, b bi, sn ten- cc ngh nhn phng Xoan.
nis, phng karaoke, Qu Hoa Spa & Massage, phng GYM,
MT Mart... NGY SAPA BN CT CT H NI (n sng, tra)
Vi kh nng phc v quy m ln, Khch sn Mng Thanh 3
Luxury Ph Th hon ton p ng c nhu cu ca qu
khch. 06h00: Qu khch n sng ti khch sn.
07h00 11h00: Qu khch bt u hnh trnh i b tham quan bn Lao Chi T van v Ging
T Chi. Thm bi c Sapa vi nhng tng to, nh khc nhiu hnh nh, hoa vn c o
ca ngi xa.
11h00 -13h00: Qu khch n tra ti nh hng v tr phng khch sn.
13h00 -15h00: Hng dn vin n khch i tham quan bn Ct Ct. on i b bt u hnh
trnh khm ph bn lng Ct Ct - Sin Chi thm bn lng Ct Ct, trm thy in Ct Ct,
thc nc Ct Ct, tm hiu vn ha, phong tc c o ca ngi dn ni y vi ngh Ton cnh khu du lch Hm Rng Sa Pa.
truyn thng nh dt vi, chm tr bc, rn nng c, tc ko v,...
15h00 - 20h00: Xe n Qu khch v H Ni. n ni, chia tay on. Hn gp qu khch ln sau.
GI BN: 3.790.000 VN/ KHCH
Mi thng tin chi tit vui lng lin h:
a ch: Khch sn Mng Thanh Luxury Ph Th THNG TIN CHI TIT XIN LIN H:
L CC17, Qung trng Hng Vng, Phng Gia Cm, TP Vit Tr, tnh Ph Th
Cng ty Du lch Quc t Chu Thi Bnh Dng
S in thoi: 02103 616 666 - Fax: 02103 616 668
a ch: S 5 - Hng Chiu, Qun Hon Kim, H Ni.
Email: info@phutho.muongthanh.vn - Website: muongthanh.com/luxuryphutho
in thoi: 04 3929 0808 - Fax: 04 3923 358

10 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 11


LIN KT, XC TIN DU LCH

Chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh TBMR


vi Nm Du lch quc gia 2017 Lo Cai - Ty Bc
ti Bc H, Mng Khng v Simacai. Tnh H Giang xy thut, trin lm chuyn v Nm Du lch Quc gia 2017 -
dng sn phm lng du lch cng ng a tri nghim kt Sc mu Ty Bc ti Bo tng tnh, Trung tm thng tin trin
ni tuyn, im gia cc lng vn ha du lch cng ng lm, Trung tm Thng tin xc tin Du lch ti Sa Pa, Bc H;
Khnh Hin ca cc huyn V Xuyn, Quang Bnh, Hong Su Ph, Xn Mn Hon thnh xy dng b hnh nh ha v video v ng x
PTP Qun l du lch - S VHTT&DL v thnh ph H Giang. Tnh Sn La tp trung xy dng cc vn minh trong du lch; Phi hp vi UBND cc tnh cung
im Du lch cng ng ti Bn Hua Tt, x Vn H (gn vi cp thng tin, ch o, h tr ti liu cho cc c quan truyn

H
vn ha dn tc Mng), Bn N Bai, x Ching Yn (gn vi thng tuyn truyn cho Nm Du lch quc gia 2017. Phi
ng ng Nm Du lch quc gia 2017 Lo Cai Ty Ha Bnh nm 2017 (Ha Bnh)... gp phn gia tng lng
vn ha dn tc Mng), huyn Vn H; Bn ng, x ng hp vi B Thng tin v truyn thng pht hnh b tem
Bc, Chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh khch n khu vc.
Sang, huyn Mc Chu (gn vi vn ha dn tc Thi); Bn Nm Du lch Quc gia 2017- Lo Cai Ty Bc; Xy dng
TBMR c trin khai trn a bn 8 tnh vi nhiu
Lt, x Ngc Chin, huyn Mng La. Ph Th tp trung Video Clip qung b du lch Ty Bc v Lo Cai. Thc hin
hot ng, s kin tiu biu gp phn thu ht lng ln Vi th mnh ti nguyn thin nhin hng v, bn sc vn
xy dng sn phm du lch cng ng ti Vn quc gia tuyn truyn qung b v nm DLQG trn cc bo v cc
khch tham quan n khu vc. 6 thng u nm 2017, tng ha c o, a dng ca ng bo cc dn tc thiu s v
Xun Sn gn vi bn sc vn ha dn tc Dao Mng, knh truyn hnh quc t nh: Discovery, Disney, Truyn
lng khch n 8 tnh t 12.561.034 lt, tng doanh lch s ho hng ca mnh t Ty Bc, trong nm 2017, cc
tip tc phi hp vi D n AFAP (c) hon thin n pht hnh Vit Nam, Truyn hnh TTXVN, Truyn hnh Quc hi...
thu t: 10.939 t. Ring lng khch du lch n Lo Cai tnh u quan tm xy dng v pht trin cc sn phm du
trin du lch sinh thi cng ng ti Vn quc gia Xun c bit, phi hp vi Knh Truyn hnh i ngoi VTC10
t: 2.337.269 lt, tng 77% so vi cng k, t 75,4% so lch mi, tng cng lin kt hp tc vi cc tnh trong khu
Sn nhm xy dng sn phm du lch sinh thi cng ng - i Truyn hnh k thut s VTC xy dng v pht sng cc
vi k hoch. Trong , lng khch quc t t: 416.955 vc thu ht khch ti khu vc. Tnh Lo Cai xy dng v
gip ngi dn bo tn cc gi tr thin nhin c sc Vn chng trnh qung b hnh nh Lo Cai ti 100 nc trn
lt, tng 25,5% so vi cng k. Lng khch ni a t: pht trin sn phm Sc hoa Ty Bc, Chinh phc nh cao
quc gia Xun Sn gn vi xa i gim ngho bn vng. th gii. Hon thnh chuyn trang gii thiu v Nm Du
1.920.314 lt, tng 94,3% so vi cng k. Tng doanh thu Fansipan v Ky Quan San.Tnh H Giang t chc kho st
ng lu , cm homestay T Van Giy 1 (lng T Van Giy, lch Quc gia 2017 Lo Cai Ty Bc trn tp ch Vietnam
t: 6.450 t, tng 112,6% so vi cng k. tuyn du lch chinh phc nh Chiu Lu Thi gn vi danh
x T Van, huyn Sa Pa, Lo Cai); cm homestay x Mai Hch Today (Tp ch Du lch). T chc trin lm Nhng im n
C c kt qu nh trn s phi hp cht ch trong lin thng quc gia rung bc thang Hong Su Ph; kho st h
(xm Hch 2, x Mai Hch, huyn Mai Chu, Ha Bnh); Dao c bit trong hnh trnh du lch Lo Cai - Ty Bc 2017 ti
kt hp tc pht trin du lch gia cc tnh v s ch ng thng hang ng trn a bn huyn V Xuyn nh: hang
homestay (thn Nm m, x Qun B, H Giang) c trao Nh trin lm 45 Trng Tin (H Ni) gii thiu n ng
ca cc a phng trong xy dng k hoch trin khai hot N Lung, Tham Lung, Khu Mng; tuyn i b ngm
gii thng Asean gii thng i vi khu du lch cng o cng chng hnh nh, sn phm vn ha, nng nghip,
ng chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh TBMR cnh o M P Lng ti x Pi Lng v P Vi huyn Mo
ng v nh c phng cho khch du lch thu. lng ngh, th cng m ngh biu trng ca thin nhin,
bm st theo nhng ni dung hp tc trong k hoch s Vc; kho st a im xy dng khu ngh dng ti th trn
Trong hot ng du lch, cng tc xc tin qung b ng vn ha, con ngi Ty Bc.
01/KH-NHT ca tnh Sn La - Trng nhm hp tc nm Cc Pi, huyn Xn Mn; kho st xy dng ng bng, bi
vai tr v cng quan trng. 6 thng u nm 2017, cc tnh Cng tc pht trin ngun nhn lc c cc tnh y
2017 c cc tnh thng nht ti Hi ngh tng kt p trc thng trn vng cng vin a cht. Tnh in Bin
tp trung cng tc tuyn truyn c trng tm, trng mnh. 6 thng u nm 2017, cc tnh phi hp vi cc
chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh TBMR nm xy dng tour du lch lch s gii thiu v cc a danh, cc
im. Hu ht cc tnh u xy dng b cng c tuyn trng, cc t chc quc t, cc n v thuc B VHTTDL
2016 t chc vo ngy 09/01/2017 ti tnh Ph Th. di tch lch s, cc anh hng lit s v i tng V Nguyn
truyn trc quan mi nh: tp gp, bn , cm nang du thc hin o to, tp hun cho 600 lt ngi l hng
Vi vai tr tnh ng cai t chc Nm Du lch quc gia 2017, Gip trong chin dch in Bin Ph; L hi pht gio Ma
lch, clips gii thiu cc im n, cc l hi, danh thng ca dn vin, thuyt minh vin, cn b qun l v nhn vin c
tnh Lo Cai ch tr v phi hp vi cc tnh Ty Bc t Hoa Ban ln th III nm 2017, i l cu siu cc anh hng
a phng.Tch cc tham gia cc s kin, hot ng du lch s lu tr du lch, li xe v nhn vin phc v trn phng
chc tt cc hot ng v s kin theo Chng trnh Nm lit s hy sinh trong chin dch in Bin Ph. Tnh Ha
ln trong nc v khu vc nh: Hi ch du lch quc t VITM tin thy ni a v xe t vn chuyn khch du lch... gp
Du lch quc gia c B Vn ha, Th thao v Du lch ph Bnh tin hnh kho st ton tuyn ng thy khu vc H
H Ni 2017 (Gian hng du lch 8 tnh TBMR c vinh danh phn nng cao cht lng ngun nhn lc du lch ca mi
duyt. Khi u l L Khai mc Nm Du lch Quc gia 2017 Ha Bnh la chn c mt s im mi hp dn c tim
trong Top 5 a phng trn 43 a phng trong c nc a phng v khu vc Ty Bc.
Lo Cai Ty Bc vi ch Sc mu Ty Bc c pht nng pht trin du lch, xy dng c s 06 tuyn du
t gii Gian hng quy m v n tng); Ngy hi Du lch Trong 6 thng cui nm, du lch Ty Bc ha hn s tip
sng trc tip trn i Truyn hnh Vit Nam (VTV1) vi cc lch (gm cc tuyn v du lch tm linh, du lch cng ng,
thnh ph H Ch Minh; Tri trng by gii thiu sn phm tc thu ht ng o lng khch tham quan vi nhng
mn biu din ngh thut c sc mang m m hng Ty du lch sinh thi) trn khu vc vng H Ha Bnh lm c
vn ho - du lch ti Ngy hi giao lu vn ha, th thao v s kin ln s c t chc nh: Lin hoan Lng du lch
Bc.Tip l L hi Ma Xun vi mt lot cc l hi din s phi hp lin kt vi cc tnh Sn La, in Bin, Lai
du lch vng bin gii Vit Nam - Lo, ln th II nm 2017 ti cng ng tiu biu ca Vit Nam; Hi ch m thc ch :
ra rng khp cc huyn, thnh, th trn a bn tnh Lo Cai Chu xy dng, hnh thnh tuyn du lch ng thy trn
Sn La; L Hi Hoa Ban ln th II nm 2017 ti tnh in Bin; Hng v Ty Bc; Giao lu, hp tc pht trin du lch cc
nh Hi xun n Thng gn vi L hi ng ph vi ch sng .
Lin hoan lng ngh H Ni; Lng vn ha du lch cc dn tnh bin gii Vit Trung; L K nim 110 nm thnh lp
: Sc mu thnh ph bin cng, Hi Say Sn/ Gu To, Ph Th pht trin sn phm City Tour Vit Tr kt ni cc
tc Vit Nam... T chc cc Cuc thi nh p Du lch v la tnh Lo Cai; Gii ua xe p vt ni quc t nm 2017 (1
Hi xung ng, L Nhy la, L hi Pt Tng, L hi Kh im du lch vn ha tm linh, di sn vn ha Ht Xoan,
chn cc sn phm t gii tham gia Cuc thi nh p du vng ua 2 quc gia); Khai mc L hi ma Thu; Ngy hi
Gi Gi, L hi n Phc Khnh, L hi Hoa Sa Pa...;L hi cc im vui chi gii tr v lng ngh ti thnh ph Vit Tr
lch Ty Bc ti tnh Lo Cai d kin t chc vo Qu IV/2017. giao lu Vn ha, Th thao v Du lch vng bin gii Vit
ma h Sa Pa 2017 vi cc l hi L hi trn my, Ngy cung cp thm tri nghim mi cho du khch. Sn phm du
Xc nh cng tc tuyn truyn qua Internet l cng c Lo; Gii Marathon vt ni quc t ti Sa Pa VMM 2017;
hi vn ha bn Mng Ct Ct, Chng trnh Mt ngy lch ng sng cng c m rng nghin cu xy dng
hu hiu, 8 tnh nng cp website www.dulichtaybac. L hi m thc vn ha dn tc Dao gn vi tun vn ha du
lm nng dn ; Gii ua nga truyn thng V nga cao thm bn thuyn du lch huyn Thanh Thy nhm a
vn tr thnh website ca Nm du lch quc gia, tp trung lch Hong Su Ph nm 2017; Tun Vn ha, Du lch Mng
nguyn trng Bc H thu ht hng triu du khch. du khch quc t tri nghim di sn vn ha Ht Xoan Ph
tuyn truyn qung b tim nng, sn phm, dch v, cc L; Gii Vit d chinh phc Ng ba bin gii A Pa Chi nm
Bn cnh , cc tnh t chc thnh cng mt lot cc Th ti nh Hng L (Vit Tr) - lng ngh nn l Gia Thanh
s kin trong khun kh Nm Du lch quc gia. Cng tc 2017; Festival Khn Mng gn vi l hi hoa Tam gic mch;
s kin hng ng Nm Du lch quc gia 2017 nh: Chng vi khu du lch ngh dng nc khong nng Thanh Thy.
tuyn truyn qua website cng c cc tnh pht huy, Ngy hi Vn ha Th thao Du lich tnh Lai Chu ln th
trnh v min l hi ci ngun dn tc Vit Nam nm inh c bit, i vi sn phm du lch cng ng l sn phm
gp phn tuyn truyn v du lch mi tnh ni ring, du lch nht; Hnh trnh v ngun hng ng Nm Du lch quc
Du 2017, G T Hng Vng l hi n Hng nm Tn th mnh ca cc a phng khu vc Ty Bc, nhm trnh
Ty Bc ni chung v Nm Du lch quc gia Lo Cai Ty gia 2017 Lo Cai Ty Bc; L hi ma ng; Hi ch Vit
Du 2017 (Ph Th); L khai mc Nm Du lch Yn Bi - cc sn phm trng lp, gy nhm chn cho du khch,
Bc 2017 hiu qu. Ph Th nng cp trang thng tin Trung; B mc Nm Du lch quc gia 2017 - Lo Cai - Ty Bc
Hng ng Nm Du lch quc gia 2017 Lo Cai Ty Bc, rt kinh nghim t kin ca cc chuyn gia ti Hi tho
in t du lch ca tnh, tch hp cc tnh nng chia s nh: vi ch Du n Ty Bc...
Festival thc hnh tn ngng th Mu Thng ngn, nh gi tim nng, thc trng v gii php pht trin
facebook, twitter, google plus, youtube, instagram thng Pht huy li th Nm Du lch quc gia 2017- Lo Cai Ty
Festival d ln Khau Ph (Yn Bi); Gii bn marathon sn phm du lch cng ng 8 tnh TBMR c t chc
qua trang web, b sung cc tin ch trc tuyn nh: t tour Bc, cc tnh trong khu vc u khng ngng tp trung
Chy trn cung ng Hnh Phc, L hi Ch Tnh Khau vo thng 11/2016 ti Yn Bi, cc tnh tp trung xy
du lch, phng khch sn, dch v n ung nhm c h ngun lc u t mi c s h tng v c s vt cht k
Vai (H Giang);Hi tr Mc Chu , L hi Hoa Ban Vn H dng sn phm du lch cng ng c th ca a phng
tr cho khu khch trong v ngoi tnh, to ng link kt thut, pht trin sn phm mi, nng cao cht lng ngun
2017 (Sn La); L hi Hoa Ban nm 2017 v Ngy hi Vn mnh. Tnh Lo Cai xy dng sn phm du lch cng ng
ni website du lch cc tnh, thnh trong c nc. nhn lc, t chc cc s kin hng ng c sc nhm thu
ha - Th thao - Du lch tnh in Bin ln th V, L hi ua tri nghim vn ha dn tc thiu s v Hnh trnh khm
Ring tnh Lo Cai tp trung cng tc tuyn truyn qung b ht khch n khu vc, nng cao v th ca du lch Ty Bc
thuyn ui n ln th III nm 2017 v Ngy hi vn ha cc ph cung ng di sn vn ha rung bc thang Ty Bc
v Nm Du lch quc gia di nhiu hnh thc: t chc cc trong lng du khch trong v ngoi nc, khng nh l
dn tc th x Mng Lay (in Bin); Tun l hi du lch tnh ti cc huyn Sa Pa, Bc H, Bt Xt; Ch phin vng cao
hot ng thng tin trin lm, trng by tranh, nh ngh mt im n mi bn vng trong tng lai./.

12 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 13


LIN KT, XC TIN DU LCH

Gian trng by, gii thiu, qung b du lch ti n Hng (nh: Nguyn Thao). Khng gian trin lm nh p du lch Ph Th ti n Hng (nh: Nguyn Thao).

tuyn du lch, cc sn phm du lch, sn phm lu nim c cc tour du lch Ph Th c tuyn truyn, gii thiu n
trng ca tnh Ph Th. c bit phi hp vi Hip hi khch tham quan ti n Hng; t chc t vn, cung
HOT NG QUNG B, XC TIN DU LCH TRONG DP Du lch t chc gii thiu cc sn phm du lch, qung b cp thng tin v h tr du khch v cc hot ng du lch
Ph Th, chng trnh tham quan du lch, cc dch v n
GI T HNG VNG L HI N HNG
hnh nh doanh nghip du lch ca tnh, Hi L hnh t
chc cho bn cc tour du lch ni tnh, cc tour du lch ung, lu tr, y t, vn chuyn khch, dch v xe inH

NM INH DU 2017
Ph Th lin kt vng phc v khch tham quan. T chc tr thng tin, hng dn du khch, n tip phc v
trin lm hn 111 tc phm nh p Du lch Ph Th ca trn 100.000 lt khch tham quan tm hiu du lch Ph
cuc thi nh p Du lch Ph Th. Trong gian qung b Th.
thng xuyn t chc cc hot ng biu din vn ngh, T chc cng b sn phm du lch City tour Vit Tr vi
Nguyn c Ha din xng dn gian ca cc huyn, th, thnh trong tnh cc im n hp dn trn a bn thnh ph gii
PG Trung tm TTXT Du Lch thiu, qung b n cc c quan truyn thng, cc doanh
v biu din Ht Xoan phc v du khch tham quan thu
ht c ng o khch tham d. Khu trng by trin nghip du lch, cc hng l hnh a khch v Ph Th,
lm nhn s nh gi cao ca du khch tham quan v xc tin sn phm du lch City tour Vit Tr tp trung
xy dng hnh nh du lch, to n tng trng long du ngun lc cho u t xy dng hon thin dch v im
cht lng, quy m n tng, t hiu qu cao trong cng
Cng tc thng tin, qung b du lch c y mnh trin khch.
tc tuyn truyn qung b du lch Ph Th. im n ngy cng pht trin.
Cc hot ng qung b, xc tin du lch, cc s kin du
khai: H tr, t vn thng tin du lch cho cc hng l hnh, lch c tp trung trin khai ng b, t hiu qu c
T chc chng trnh Ht Xoan lng c din ra hng Ngoi cc s kin du lch cn din ra cc hot ng vn
ngy phc v du khch v nhn dn: Bui sng: t 9h00 - ha, th thao, l hi si ng, cc hot ng thng mi
gi th in t chng trnh tng th cc hot ng, chng nh gi nh: mang li hiu ng qung b du lch trong dp Gi T
11h00, bui chiu t 14h00 - 16h00 cc ngy t 01/4 n
trnh khung tour tuyn du lch trong dp Gi t Hng Vng Cng tc thng tin, qung b du lch c y mnh
06/4/2017 ti nh Tht (x Kim c), nh Hng L (x Hng Vng L hi n Hng.
- l hi n Hng, cc t ri, tp gp du lch Ph Th v trin khai: H tr, t vn thng tin du lch cho cc hng
Hng L), nh An Thi (x Phng Lu) - thnh ph Vit Tr
l hnh, gi th in t chng trnh tng th cc hot
chng trnh Ht Xoan lng c n hn 1.500 n v l ng, chng trnh khung tour tuyn du lch trong dp
do cc phng Xoan gc biu din. Trin khai in n t ri,
tp gp gii thiu, qung b chng trnh Ht Xoan lng
hnh trong c nc; Gi t Hng Vng - l hi n Hng, cc t ri, tp gp
du lch Ph Th v chng trnh Ht Xoan lng c n
c pht cho khch du lch, cung cp cho cc doanh nghip Gi T Hng Vng L hi n Hng l s
l hnh, t chc qung b chng trnh trn cc phng
hn 1.500 n v l hnh trong c nc; y mnh qung
tin thng tin i chng, qung b trn mng internet, kin quan trng ca c nc, lng khch du
b trn mng internet, cc trang mng x hi; qung b
mng x hi gii thiu n cc hng l hnh phc v lch v Ph Th trong dp ny kh ng, mi

G
trn cc phng tin thng tin i chng trung ng v
i T Hng Vng L hi n Hng hng nm l khch du lch tham quan, tri nghim. Qua tng cng
a phng, n cc on presstrip a tin, qung b du
qung b sn phm du lch Ht Xoan lng c n vi du
ngi dn u hng v t T, do vic
s kin ln ca c nc, l dp mi ngi con dn lch; cung cp cc t ri, tp gp, n phm ti liu du lch
nc Vit hng v t T - v vi ci ngun dn ti cc nh hng, khch sn trn a bn tnh qung b
khch xy dng hnh nh thng hiu, sn phm du y mnh xc tin, qung b v t chc cc s
lch Ht Xoan lng c. n tip, thuyt minh, hng
tc Vit Nam. Nm 2017, Gi T Hng Vng L hi n n du khch.
dn phc v trn 3.000 lt khch tham quan chng
kin du lch l vic lm hiu qu qung b
Hng c tnh Ph Th t chc long trng, quy m, hiu T chc gian trng by, gii thiu, qung b Du lch Ph
qu, xy dng hnh nh l hi kiu mu ca c nc vi trnh Ht Xoan lng c, t chc trn 20 on ca cc c nng cao v th hnh nh du lch Ph Th, xy
Th kt hp vi trin lm nh p du lch Ph Th ti Khu
cng tc qun l l hi cht ch v cc hot ng vn ha, DTLS n Hng vi hnh thc trang tr, trng by p mt
quan thng tn, bo ch tham quan tri nghim a tin dng Ph Th l im n hp dn, an ton,
th thao v du lch c tp trung trin khai n tng trn qung b cho chng trnh Ht Xoan lng c.
ton tnh. y cng l dp qung b hnh nh Du lch
thu ht trn 3.000.000 lt khch thm quan, trong
T chc hot ng Quy thng tin h tr khch du lch thn thin, mn khch.
c nhiu phng vin bo, i ca tnh v trung ng ti
Ph Th n vi du khch, tnh Ph Th ch o ngnh c trng by bt mt, n tng vi cc sn phm du lch
a tin tuyn truyn cho s kin. Ti gian t chc trng
du lch tng cng hot ng qung b, xc tin du lch, c trng ca tnh Ph Th, thng tin v cc im du lch,
by, gii thiu cc khu, im du lch trong tnh, cc tour,

14 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 15


LIN KT, XC TIN DU LCH

Y MNH CC HOT NG HI TRI VN HA N HNG


QUNG B, XC TIN DU LCH IM N HP DN
HUYN THANH THY DU KHCH THAM QUAN

Trn Tin Qun Nguyn Vit Thng


Trng phng VH - TT huyn Thanh Thy PG Trung tm Vn ha v Chiu phim

Hot ng Hot Xoan ti nh o X - Di tch lch s vn


ha cp Quc gia - huyn Thanh Thy (nh: c Ha) Tri Vn ha huyn Thanh Thy thu ht ng
o du khch (nh Nguyn Thao)

T T
hanh Thy l vng t giu tim nng v du lch ca Cng vi Di tch lch s Quc gia c bit n
rong kho tng di sn vn ha ca dn tc Vit Nam, - x hi, hnh nh qung b tim nng du lch ca a
tnh Ph Th. Sc hp dn ca du lch Thanh Thy Hng, Khu di tch lch s Quc gia n Mu u C huyn
n Hng v ngy gi T Hng Vng l biu tng phng; Trnh din din xng dn gian, tr chi dn
bt ngun t cc gi tr vn ha truyn thng c H Ha, Di tch lch s Quc gia n Lng Sng ni ring
ca tinh thn yu nc v sc mnh i on kt gian c sc ca a phng nhm to khng kh vui
sc; cnh quan thin nhin ti p; ngi dn mc mc, v du lch huyn Thanh Thy ni chung , ang tr thnh
dn tc. Ngy gi T Hng Vng hng nm l ngy l ti, lnh mnh, mang m bn sc vn ho ca nhn
thn thin v mn khch. c bit Thanh Thy c ngun im n hp dn trong cc chng trnh du lch v vi
trng i mang bn sc vn ha su sc v c o ca dn cc dn tc vng t T trong ngy hi; Gian hng
nc khong nng qu him m thin nhin ban tng... Vi Ci ngun dn tc Vit Nam. Huyn tham gia din n
dn tc Vit Nam, th hin o l Ung nc nh ngun gii thiu sn vt, hng ha c trng pht trin du lch
nhng tim nng li th, Thanh Thy hi t y cc yu Doanh nghip du lch va v nh Vit Nam (VTF) v kt
tng nh v bit n cng c cc Vua Hng c cng la chn mt s sn vt, hng ha, lu nim... tiu
t pht trin nhiu loi hnh du lch nh: du lch tm linh, ni hn 500 n v du lch trong nc, quc t v mi cc
dng nc v gi nc. Vi ngha su sc , vo dp biu, c trng, c o ca a phng trng by,
du lch ngh dng - sinh thi, vui chi gii tr, thm quan n v l hnh v kho st tuyn im v sn phm dch
gi T Hng Vng, tnh Ph Th n hng triu lt du gii thiu vi du khch v thm n Hng; Hot ng
tri nghim, lng ngh truyn thng, du lch hi ch, trin v du lch ti Thanh Thy. Cng vi , tp trung nghin
khch v thp hng v tham gia cc hot ng vn ha, giao lu vn ngh, biu din cc tit mc: Ca nhc, ht
lm, hi tho khoa hc kt hp vi thng thc cc mn cu, khm ph tuyn du lch ng sng - sng Hng
vn ngh, th dc th thao v tham quan du lch. Mt Xoan, ht Gho, Ca tr, dn ca, dn v, dn nhc c o,
m thc c sc - Vnh H Long; ch trng m rng lin kt tour, tuyn du
trong nhng hot ng thu ht du khch nhiu nht c sc ca a phng phc v cc i biu, nhn dn,
Trong 6 thng u nm 2017, Thanh Thy n lch trong v ngoi tnh nh khu Di tch lch s H Ch Minh
chnh l Hi tri vn ha. du khch thp phng n thm Tri vn ha v cc hot
khong 350.000 lt du khch ti thm quan, ngh dng, (K9, Chng - H Ni), Vn Quc gia Xun Sn - Huyn
Hi tri vn ha l mt trong cc hot ng ng giao lu vn ha, vn ngh trong thi gian tham
tri nghim, em li doanh thu t du lch hn 87 t ng. Tn Sn, Du lch lng h Ha Bnh... c bit, huyn thng
trng tm mang tnh thng nin ca ngnh Vn ha, gia phc v l hi n Hng.
c c kt qu nh trn l nh trin khai, thc hin xuyn quan tm, ch trng cng tc qung b du lch trn
Th thao v Du lch nhm tn vinh vn ha dn tc, n hi tri vn ha, du khch khng ch c
ng b cc gii php, trong vic y mnh hot ng cc phng tin thng tin i chng. Mi gi cc on lm
khng nh v tr v ngha to ln ca ngy gi T Hng nghe cc ln iu ht Xoan, ht Gho, chim ngng,
qung b, lin kt, xc tin pht trin du lch mang li hiu phim, nhip nh ti thm, tri nghim, tc nghip, y l
Vng, ng thi cng c v pht trin khi i on kt thng thc cc sn vt c trng ca mnh t trung
qu cao gp phn thc y du lch Thanh Thy pht trin cch hu hiu tuyn truyn, qung b hnh nh Du lch
dn tc, xy dng v pht trin nn vn ha Vit Nam du Ph Th m cn c thng thc cc nt vn ha
nhanh, mnh, bn vng. Thanh Thy ti ng o ngi dn, du khch.
tin tin, m bn sc dn tc. c trng, cc im n hp dn ca du lch cc a
Hot ng xc tin, qung b, lin kt du lch cng tc qung b, xc tin, lin kt pht
Mi nm, tnh Ph Th c gn 20 n v tham phng tham gia gp gi. Mi i tham d u mang
l mt yu t quan trng trong pht trin du lch. i vi trin du lch huyn Thanh Thy trong thi gian ti t hiu
gia dng tri vn ha bao gm 13 huyn, thnh, th trong mt sc mu vn ha, song tu chung li l nhng thng
Thanh Thy l c hi xy dng thng hiu, qung b qu cao hn na cn tip tc c s quan tm, ch o ca
tnh v cc tnh, thnh tham gia gp gi theo n gp ip tch cc, gi gm tnh yu vi t nc, qu hng,
hnh nh du lch, to lc ht i vi du khch; thc y, tm cc cp, cc ngnh, s ng h vo cuc ca ngi dn v
gi ca Th tng Chnh ph. Mi tri vn ha c hnh th hin m nt nt p vn ha truyn thng ca
kim i tc, nh u t tm huyt, giu kinh nghim, c bit l cn s chung tay, ng hnh ca cc n v
thc khc nhau nhng tt c u gi ln nim t ho ng bo cc dn tc cng tim nng, th mnh, thnh
nng lc u t du lch ti a phng. Nhn thc r vai tr kinh doanh du lch trn a bn. C nh vy mi to nn
v ci ngun dn tc, l ni hi t sc mu vn ha v tu pht trin kinh t - x hi bn vng, cc sn vt, cc
ca qung b, lin kt, xc tin trong pht trin du lch, thi c bc pht trin bn vng cho Du lch Thanh Thy
tr thnh im n hp dn du khch trong ma l hi. im du lch c trng mi vng qu. y khng ch dp
gian qua huyn tch cc t chc cc hot ng qung Thanh Thy xng ng l vng du lch trng im ca
Mi n v tham gia Hi tri s dng mt tri cc cc a phng c c hi qung b, gii thiu n
b, lin kt, xc tin trong lnh vc du lch: Thit k logo v tnh Ph Th.
m bo s cn i, hi ha, c tnh thm m gia din du khch thp phng v cc gi tr vn ha m bn
slogan ca du lch Thanh Thy, pht hnh tp gp, bn ,
tch c giao vi cnh quan xung quanh, thun tin cho sc dn tc ca a phng mnh; gii thiu, qung b
t ri, t cc im pano, p phch; xy dng cc gian hng
vic t chc cc hot ng vn ha ti tri. Tri vn ha th mnh du lch ca mi a phng m cn l dp
gii thiu v bn sn phm du lch ti cc l hi v trung
khai thc nhng ng nt, kin trc nh truyn thng gio dc v nng cao nhn thc nhn dn v vic bo
tm huyn phc v nhu cu mua sm ca du khch; Phi
a phng hoc sng to trn c s ha tit hoa vn, tn v pht huy cc gi tr vn ha truyn thng, tng
hp vi S VHTT&DL t chc n on du khch u tin
vn ha Hng Vng thng qua kiu dng, b cc v cng xy dng v cng c khi i on kt cc dn
n vi Ph Th nhn ngy u ca nm mi (01/01/2017);
trang tr ni tht. V khng gian, tri vn ha c b tc. n vi l hi, du khch c chng kin v thng
t chc chng trnh Khai hi n Lng Sng gn vi khai
tr m bo ni dung cc hot ng: C ng trc quan, thc cc mn n c o, hp dn ca ng bo dn
trng nm du lch huyn Thanh Thy - 2017; t chc L
din xng dn gian, giao lu vn ha, vn ngh qun tc, ha vo i sng sinh hot ca ng b Tt c to
hi truyn thng nh o X gn vi L n nhn Quyt
chng. B cc tri gm: Nh tri, cng tri, gian trng nn mt ngy hi a sc mu, mang m bn sc vn
nh ca B VHTT&DL cng nhn L hi o X l di sn vn
by gii thiu sn vt c trng, qung b pht trin du ha mi vng qu, gp phn quan trng vo thnh cng
ha phi vt th Quc gia; t chc v phc dng, bo tn L
lch, khun vin hot ng chung. chung ca cc hot ng phc v gi T Hng Vng -
hi bi chi n Quc T x Thch ng, L hi Hoa Lan
Ni dung hot ng ca tri vn ha rt phong L hi n Hng, to c n tng su sc trong lng
ti x Hong X. Cc hot ng trn thu ht hng vn i din lnh o S VHTT&DL v UBND huyn Thanh Thy ph v hp dn bao gm: Trin lm trng by cc hnh du khch thp phng v tr thnh im n hp dn
ngi dn v du khch ti thm, tri nghim, li nhiu n v tng qu on khch du lch u tin v vi Ph Th nm 2017 nh, t liu gii thiu v thnh tu pht trin kinh t trong ma l hi.
n tng tt p. ti Khu du lch o Ngc Xanh

16 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 17


LIN KT, XC TIN DU LCH

yu t tch cc nhm a Ht Xoan Ph Th sm ra khi tnh dp Gi T Hng Vng cng din ra ht sc si ng vi


trng khn cp v tr thnh di sn vn ha phi vt th i cc gii th thao qun chng gm cc mn: bng chuyn
din ca nhn loi. nam, c tng, vt dn tc, bn n v y gy; gii bng
Song song vi cc hot ng vn ha c t chc ti trung cc cu lc b tnh Ph Th cp Hng Vng ln th IV;
tm thnh ph Vit Tr, ti Khu Di tch lch s n Hng gii bng chuyn cc i mnh ton quc tranh cp Hng
din ra nhiu hot ng vn ha ngh thut phong ph, Vng; gii qun vt Hu ngh cp Hng Vng ln th XII.
c sc nh: L rc kiu v n Hng ca cc phng, x, c bit, thnh ph Vit Tr t chc thnh cng Hi thi
th trn thuc thnh ph Vit Tr v cc vng ln cn. L rc Bi chi Vit Tr m rng nm 2017 ti h Cng vin Vn
kiu th hin s tn knh cc Vua Hng v cc bc tin nhn Lang vi s tham gia ca 240 vn ng vin ca 8 i chi
c cng dng nc ca cng ng dn c xung quanh ca thnh ph Vit Tr v cc huyn: Thanh Thy, Tam Nng,
khu vc n Hng; thu ht c ng o du khch n oan Hng, Cm Kh; L hi Bi chi truyn thng trn
xem v hiu thm v vn ha dn gian vng t T, v Tn Sng L (a phn phng Bch Hc) vi s tham gia ca
ngng th cng Hng Vng Ph Th. Trn 130 t liu 120 vn ng vin ca 6 i chi n t cc phng, x:
nh, hin vt ca ng bo c nc cung tin n Hng Bch Hc, Du Lu, Phng Lu v Trng Vng.
v 3.000 gi Phong lan thuc 25 loi Lan cng c gii Trong dp ny, cc hot ng qung b, xc tin du lch
Cc ngh nhn 4 phng Xoan gc: Tht, Kim i, Ph c, An Thi v cc ht nhn
thiu, trng by ti khun vin khu di tch, thu ht hng vn c t chc kh rm r vi hng lot cc chng trnh
ca phng Xoan Th Sn tham gia l hi dn gian ng ph.
lt ngi n tham quan. mi nh: Cng b City tour Vit Tr - chng trnh khm
Hi thi gi, nu bnh chng v gi bnh giy tnh Ph Th ph thnh ph l hi trong mt ngy; trng by 100 tc
m rng ln th V nm 2017 c t chc vi s tham gia phm nh p du lch v nh ngh thut v Qu hng,
NHIU HOT NG VN HA, TH THAO C SC TRONG ca 14 i. Kt thc Hi thi Ban T chc trao 2 gii Nht, con ngi Ph Th ti b h cng vin Vn Lang; t chc
8 gii Nh, 16 gii Ba. Cc tnh t gii nht bnh chng cuc thi nh ngh thut Sc mu gio dc Ph Th... Cc
GI T HNG VNG - L HI N HNG NM INH DU 2017 (huyn Cm Kh, tnh Ph Th) v bnh giy (thnh ph H hot ng ny thu ht c hng vn nhn dn trong v
Ni) c mi dng l vt vo dp gi T Hng Vng nm ngoi tnh, du khch v d l hi n xem v c v C th
Hng Giang - Cng Giao Tip in T Tnh Ph Th 2018. Cc hot ng Lin hoan ngh thut qun chng, Hi khng nh, bn cnh phn l c t chc trang nghim
tri Vn ha nm 2017 cng huy ng s tham gia ca trng th, thnh knh, mang tnh cng ng th cc hot
13/13 huyn, thnh, th trong tnh v trn 1.000 din vin, ng vn ha, th thao c ln k hoch chu o v
Cu lc b ht xoan c la chn t cc trng hc trn a bn thnh ph. y l ngh nhn n t 44 n v (31 CLB ht Xoan v dn ca Ph din ra thnh cng, to nn mt ma l hi n Hng vui
minh chng sinh ng cho sc sng trng tn ca Ht Xoan trong cng ng, ng thi Th, 13 i vn ngh qun chng ca cc huyn, thnh, ti, lnh mnh, vn minh, an ton, tit kim xng ng l
th) qua gp phn gii thiu nhng nt vn ha dn l hi mu mc trong c nc.
l mt trong nhng yu t tch cc nhm a Ht Xoan Ph Th sm ra khi tnh trng
gian c o, nhng tim nng v th mnh pht trin du
khn cp v tr thnh di sn vn ha phi vt th i din ca nhn loi. lch ca cc a phng trong tnh.
Cng vi chui cc hot ng vn ha, hot ng th thao

N
hng ngy thng ba li v, mi ngi con dn nc ra, Hi sch thu ht trn 4.700 lt c gi n tham
Vit d u u mong mun hnh hng v t T quan v mua trn 3.400 u sch, vi tng doanh thu
- ni ci ngun ca dn tc c dng nn nhang t 276 triu ng. Hi sch mang n cho ngi dn v
trm th hin lng tn knh i vi T tin v bi p thm du khch v d L hi n Hng mt khng gian vn ha
nim t ho c mang trong mnh dng mu Lc Hng. c thn thin v gn gi, ng thi tr thnh mt hot
Nm nay, ngoi vic duy tr nhng chng trnh trong phn ng vn ha tiu biu ca l hi.
l, tnh Ph Th t chc nhiu hot ng vn ha, th Cc ngh nhn 4 phng Xoan gc: Tht, Kim i, Ph c,
thao c sc vi quy m honh trng t thnh ph Vit Tr An Thi v cc ht nhn ca phng Xoan Th Sn tham
ko di n Khu di tch lch s n Hng. gia din xng.
Ti thnh ph Vit Tr, L hi vn ha dn gian ng ph Cng vi , S Vn ha Th thao v Du lch t chc
v Chng trnh ngh thut cho mng l hi n Hng trng by 4.000 t liu vi ch : Ht Xoan Ph Th v tn
nm inh Du 2017 c t chc vi s tham gia ca hng ngng th cng Hng Vng - Di sn vn ha phi vt th
trm din vin chuyn nghip v trn 2.000 din vin qun ca nhn loi; trng by 93 ti liu, hin vt v ht Xoan
chng ca cc x, phng trn a bn thnh ph. y l Ph Th; phi hp vi Hi C vt Vn Lang t chc trng
mt chng trnh ngh thut c o, c sc, mang c by gii thiu 80 hnh nh, t liu qu v Tn ngng th
trng vn ho ca thnh ph l hi v vi ci ngun dn cng Hng Vng v hn 500 c vt t thi s s n th
tc. Chng trnh li n tng su sc i vi nhn k XIX ca cc nh su tm t nhn... c bit, ti miu Li
dn tham d chng trnh cng hng triu lt ngi theo Ln - x Kim c; nh Hng L - x Hng L; nh An Thi
di qua chng trnh truyn hnh trc tip trn sng ca - x Phng Lu din ra chng trnh Ht Xoan lng c
i Pht thanh - Truyn hnh tnh v cc knh truyn hnh ko di trong sut nhng ngy din ra l hi. Bn cnh ,
trung ng, cc tnh, thnh ph trong c nc. Lin hoan ht Xoan thanh thiu nhi thnh ph Vit Tr ln
Mt trong nhng nt mi ti l hi nm nay l Hi sch t th IV nm 2017 c t chc thnh cng vi s tham gia
T do S Thng tin v Truyn thng t chc. y l hi sch ca 120 din vin, 18 tit mc ca 6 Cu lc b ht xoan
ngoi tri ln u tin c t chc ti tnh Ph Th vi c la chn t cc trng hc trn a bn thnh ph.
s tham gia ca 17 doanh nghip xut bn v pht hnh y l minh chng sinh ng cho sc sng trng tn ca Xe m hnh mang biu tng Cha Rng - M Tin cng cc con dn phng, x Hy Cng,
vi 20.000 u sch, 500.000 bn sch. Trong 5 ngy din Ht Xoan trong cng ng, ng thi l mt trong nhng Chu Ha, Thanh Miu, Bn Gt tham gia l hi ng ph

18 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 19


GII THIU TOUR, SN PHM DCH V DU LCH

NH HNG SEN VNG PALACE


Nm v tr trung tm thnh ph Vit Tr, tnh Ph Th.
Nh hng Sen Vng c bit n l mt nh hng
m thc vng t T KHM PH DI SN VN HA VNG T T
N MU U C - N HNG - LNG C HNG L
THI GIAN: 01 NGY PHNG TIN: T, I NG CAO TC
Tour du lch Khm ph di sn vn ha vng t T a qu khch v vi n Hng - ni ci
ngun dn tc Vit Nam, nh mt nt p vn ha th hin o l Ung Nc Nh Ngun
ca ngi Vit.

t Vit Xanh Travel xin gi ti Qu v chng trnh chi tit:


06h00: Xe v hng dn vin n qu khch ti im hn khi hnh i n Mu u C x
Hin Lng huyn H Ha, ni th t T Mu ca dn tc Vit.
08h00: im tham quan u tin, qu khch lm l dng hng v cu bnh an l n
Mu u C Nm trn vng t a linh nhn kit, x Hin Lng (H Ho, Ph Th), n
Mu u C l mt cng trnh lch s vn ho c bit, ni th t T Mu ca dn tc Vit.
08h30: Qu khch ln xe, khi hnh i n Hng.
10h00: on ti Khu di tch lch s n Hng v tham quan cc hng mc cng trnh chnh
l: bo tng Hng Vng, n H, n Trung, n Thng, lng vua Hng v n Ging.
Dng hng tri n cng c cc vua Hng.
12h00: Qu khch n tra ti nh hng v thng thc cc mn n c sn a phng.
14h00: Qu khch i thm nh c Hng L, qun th di tch c gi tr vn ha, lch s tiu
biu trn vng t T, c nin i hn 300 nm v c xp hng di tch lch s cp quc gia
vo nm 1990.
Sau , on xem biu din v tm hiu v Ht Xoan Ph Th, mt loi hnh ngh thut

N
h hng l s kt hp hon ho gia kin trc truyn lm nn nhng mn n c bit, bo m an ton, hp dn truyn khu c sc c ngun gc t thi i Hng Vng, vi hnh thc biu din c sc.
thng v phong cch kin trc chu u hin i, v thm ngon. Qua dng thi gian, Ht Xoan tr thnh mt trong nhng nt sinh hot vn ha c o
sang trng, khng gian rng ri, thong mt, tin ca tnh Ph Th v c UNESCO cng nhn l di sn vn ha phi vt th ca nhn loi cn
nghi. Kh nng phc v khch ln n 2.500 khch, c bo v khn cp.
Mi thng tin chi tit vui lng lin h:
b tr hp l theo tng khu, tng phng ph hp vi yu a ch: 1809 i l Hng Vng -TP. Vit Tr - Tnh Ph Th 15h30: Qu khch i thm lng c Hng L vi cc ngi nh c c nin i khong trn 200
cu ca thc khch. Hotline: 0919 119 119 - 0969 119 119 nm, thm lng ngh truyn thng vi cc c s sn xut ko lc, bnh chng bnh dy, m
Khi bc vo tng mt ca nh hng, qu khch s chong Facebook: https://www.facebook.com/senvang.palace min, bnh a.
ngp trc khng gian c thit k rt rng ri, sang Email: senvangvietri@gmail.com 16h30: Xe v hng dn vin a qu khch v im hn ban u, kt thc chuyn Khm
trng. Phng chnh ca nh hng vi sc cha ln ti 240 Website: http://senvangpalace.vn ph di sn vng t T. Hn gp li qu khch!!!
khch c th ngn i lm 2 phng, mi phng c th
tip n 120 khch . Ti phng chnh ny, qu khch c
th ng k c t chc tic v hi ngh vi sn khu GI TOUR TRN GI: VN/KHCH
mini c trang tr p mt cng h thng loa i nh sng
ring bit. <16 khch < 29 khch < 35 khch < 45 khch
Ngoi ra, Sen Vng Palace cn c cc phng ring khp kn
phc v t 10, 20 cho ti 40 khch s mang li s ring t 550.000 465.000 460.000 400.000
v khng gian thoi mi nht cho khch hng. Snh Ruby
vi khng gian trn cao trn 4m vi sc cha 800-1000 Gi tour p dng cho on t 10 khch tr ln, n khch ti im hn theo yu
khch; c th chia thnh 2 snh ring bit, mi snh 400- cu, gi tour thay i khi gi cc dch v thay i.
500 khch.
m thc ca Sen Vng a dng, phong ph, ngun nguyn
liu c sn ti sch, xut x r rng n t cc vng min
Thng tin lin h:
trn t nc. Mi mn n u mang hng v ring bit. Cng ty c phn u t v Du lch t Vit Xanh
Hn th, m thc Sen Vng cn k tha c nhng gi
tr truyn thng ca nn m thc Vit trong vic kho lo a ch: Phng Thanh Miu, Thnh ph Vit Tr, tnh Ph Th
s dng cc loi gia v tm p, khi dy hng v nguyn S in thoi: 02106 330 456
thy ca mn n. u bp ca nh hng l nhng u bp
dy dn kinh nghim, kin thc su sc v nn m thcVit, Hotline: 0967 105 005

RT HN HNH PHC V QU KHCH !

20 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 21


TIN TC, S KIN

TNH HNH HOT NG DU LCH PH TH


6 THNG U NM 2017 TNG CNG QUNG B DU LCH QUA MNG
Khnh Hin
PTP Qun l Du lch - S VH, TT & DL
INTERNET V XY DNG LOGO NHN DIN
T
rong 6 thng u nm 2017, ngnh du lch Vit Nam trin khai xy dng, d kin s gii thiu ti cc n v l hnh
n nhiu s kin v du n quan trng: B Chnh tr ban
hnh Ngh quyt s 08-NQ/TW v pht trin du lch tr
vo qu III/2017. Chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh
Ty bc m rng c t chc ng b vi cc tnh, gn lin vi
THNG HIU DU LCH PH TH
thnh ngnh kinh t mi nhn ; Quc hi kha XIV chnh cc hot ng trong Nm Du lch quc gia 2017 Lo Cai Ty
thc thng qua d tho Lut Du lch (sa i) 2017, s c hiu Bc. Cng tc tuyn truyn, xc tin qung b du lch c y
lc thi hnh t ngy 1/1/2018; Chnh ph ban hnh Ngh nh mnh, c bit l hnh thc tuyn truyn qua mng internet trn
s 07/2017/N-CP quy nh trnh t, th tc thc hin th im cc trang thng tin in t: phutho.gov.vn, dulichphutho.com. Mai Phng
cp th thc in t cho ngi nc ngoi nhp cnh vo Vit vn, dulichtaybac.vn v svhttdl.phutho.gov.vn v tham gia cc s Trung tm TTXT Du lch
Nam, ngh quyt s 39/NQ-CP tip tc gia hn min visa cho kin du lch ln trong nc nh Hi ch Du lch quc t VITM

T
khch du lch t 5 nc Ty u... Nhng chnh sch ny to Hanoi 2017, Ngy hi Du lch Thnh ph H Ch Minh, L hi Hoa
iu kin thun li cho khch du lch quc t n Vit Nam, gp Ban nm 2017 v Ngy hi Vn ha, Th thao v Du lch tnh in rong nhng nm qua cng tc xc tin, qung b du s d dng cm nhn c nhng nt c sc ring gia du
phn duy tr tc tng trng cao lng khch quc t n Bin ln th V ti thnh ph in Bin tng cng cng tc lch c coi l nhn t quan trng gp phn vo s lch Ph Th vi hnh nh du lch cc tnh khc.
Vit Nam. Nhiu a phng cng tp trung cng tc xy dng qung b hnh nh du lch tnh n khch thp phng. pht trin ca ngnh du lch. Ngnh du lch tnh Ph L n v c UBND tnh giao l u mi trc tip thc
sn phm mi, t chc cc hot ng tuyn truyn qung b Bn cnh nhng kt qu t c, du lch Ph Th cn mt s Th ni chung v cng tc thng tin, xc tin qung b du hin, Trung tm Thng tin Xc tin Du lch Ph Th ch
chuyn nghip hn thc y du lch ni a tng nhanh. Theo hn ch nh hot ng du lch Ph Th vn mang tnh cht ma lch Ph Th ni ring t c kt qu bc u. M ng ng trong vic nng cao nng lc cho i ng cn b lm
s liu do Tng cc Thng k, trong 6 thng u nm 2017, tng v cao, cng tc thu ht u t du lch cn kh khn, doanh internet l mt trong nhng knh thng tin gip cng tc cng tc xc tin qung b du lch, thc hin trin khai
lng khch quc t n Vit Nam c t 6.206.336 lt khch, nghip du lch quy m nh, nng lc cnh tranh thp, lc lng xc tin du lch d tip cn nht n ng o du khch nhim v xc tin qung b du lch theo hng chuyn
tng 30,2% so vi cng k nm 2016. c tnh khch du lch ni lao ng trong cc n v dch v du lch cha chuyn su, thiu trong v ngoi nc, gip du khch d dng tm kim cc nghip ha, tng bc xy dng hnh nh v thng hiu
a 6 thng t 40,7 triu lt khch (khch lu tr c t 19,2 i ng cn b chuyn mn cao, cht lng dch v ti cc khu, thng tin v du lch Ph Th ch vi mt vi thao tc tm du lch Ph Th. ng thi cng ch ng nghin cu,
triu lt). Tng thu t khch du lch c t 254.700 t ng, im du lch cha cao, cha ng b nn mc d lng khch kim trn internet, cc thng tin v du lch; cc sn phm, xut cc c ch hp tc v lin kt gia cc n v qun l
tng 27,1% so vi cng k nm 2016. tham quan n Ph Th rt cao nhng lng khch lu tr li dch v du lch, t tour, t vn trc tuyn u c th p nh nc vi cc doanh nghip v hip hi nhm huy ng
Trong bi cnh thun li ca Du lch Vit Nam, Du lch Ph Th hn ch, hiu qu kinh doanh thu du lch thp. ng mt cch nhanh chng, hiu qu theo nhu cu ca du ti a cc ngun lc hot ng xc tin du lch t kt
t c hiu qu nht nh. 6 thng u nm 2017, lng Trong 6 thng cui nm, S Vn ha Th thao v Du lch Ph khch. qu tt nht.
khch tham quan, du lch trn a bn tnh t 7,5 triu lt Th s tip tc tng cng cng tc qun l nh nc v du lch, Hin nay, Trung tm Thng tin, Xc tin Du lch Ph Th
khch tham quan, t 93,7% k hoch nm, khng tng so cng tc o to ngun nhn lc v xc tin qung b. Trong ang vn hnh hai website in t l:
vi cng k nm 2016. Tuy nhin khch lu tr c chiu hng s tp trung trin khai mt s hot ng du lch theo k hoch http://dulichphutho.com.vn v http://dulichtaybac.vn.
tng nh, 6% so vi cng k do lng khch n Khu du lch nh: Hon thin xy dng Quy hoch tng th pht Khu du lch y l hai trang website chnh thc cung cp cc thng tin
nc khong nng Thanh Thy v Vn quc gia Xun Sn vo quc gia n Hng tnh Ph Th n nm 2030; t chc Hi v du lch Ph Th v t vn h tr thng tin cho du khch.
nhng ngy ngh cui tun v nhng ngy l ln tng i cao. thi Ngh Du lch tnh Ph Th ln th nht; kho st nh gi Cc website cung cp thng tin cn thit nh: Gii thiu cc
Doanh thu dch v du lch v n ung c t 1.350 t ng, tim nng du lch mt nc m Ao Chu H Ha xy dng khu im du lch, thng tin v cc nh hng khch sn, cc
t 59,0% KH nm, tng 7,5% % so vi cng k. Cng tc x hi sn phm du lch ng thy; trin khai chng trnh hp tc n v l hnh, cc bi vit gii thiu v nt vn ha, thin
ha u t c s vt cht k thut du lch c tng cng, tiu pht trin du lch vi cc tnh thnh ph, c bit l H Ni v nhin, con ngi t T; cc thng tin v c s lu tr, y t,
biu nh Khch sn Mng Thanh Luxury, Nh hng Sen Vng thnh ph H Ch Minh, 8 tnh TBMR; hon thin n pht trin mua sm, h thng giao thng Website chnh thc hot
... i vo hot ng gp phn nng cao cht lng dch v hot ng du lch cng ng ti Vn quc gia Xun Sn, xy ng t nm 2014, tnh n nay c hng triu lt truy cp,
ca du lch Ph Th. Hin nay ton tnh c 296 c s lu tr du dng sn phm hon thin v t chc gii thiu ti cc hng l theo di v tm hiu cc thng tin v du lch Ph Th.
lch (trong c 32 khch sn, 264 nh ngh), tng 12% so vi hnh s gp phn tng lng khch n vi Ph Th. Nm 2016 UBND tnh Ph Th ban hnh vn bn s
cng k. 4038/UBND-KGVX ngy 15 thng 9 nm 2016 v vic Tng
C c kt qu trn l do cng tc qun l nh nc c tng cng qung b du lch Ph Th qua mng in t, xy
cng, cng c, c s phi hp ng b gia cc cp, cc ngnh, dng hnh nh nhn din thng hiu du lch tnh Ph Th
gia cc huyn, thnh, th v cc t chc nh Lin hip hi khoa vi mc ch y mnh cng tc qung b Du lch Ph Th
Logo Du lch Ph Th
hc k thut tnh, Hip hi Du lch i vi hot ng du lch. c n vi khch du lch qua h thng hnh nh, nhn din
c thit k nhn din mi
bit trong dp Gi t Hng Vng l hi n Hng, dp ngh thng hiu ng b, ph hp, d nhn bit v to s hp
l 30/4, 1/5, duy tr c bnh n gi dch v, khng c hin dn i vi du khch v cc dng sn phm du lch ca
tng tng gi bn t bin, chn p du khch, cng tc an ninh tnh. C th ni, y c coi l cng c rt hu ch i Vic xy dng b nhn din thng hiu du lch Ph Th
an ton cho du khch, cng tc v sinh an ton thc phm v an vi cng tc xc tin du lch, gp phn quan trng cho vic v qung b du lch trn mng internet c coi l mt
ton mi trng l hi c m bo, khng c hin tng ni pht trin v nh v hnh nh du lch Ph Th. B nhn din trong nhng gii php ti u trong hot ng qung b
cm pht sinh. Cng tc pht trin sn phm mi c quan thng hiu gm cc ni dung nh: Tn gi, logo, mu sc, xc tin du lch trong thi k hi nhp, gip cng tc tm
tm u t nhm a dng ha cc sn phm du lch, tng sc biu tng... H thng nhn din thng hiu Du lch Ph kim thng tin ca du khch c d dng, nhanh chng,
hp dn ca du lch Ph Th: sn phm du lch City Tour Vit Th c thit k theo ng chun mc t hnh nh, kch xa b khong cch a l v gip du khch tip nhn cc
Tr kt ni cc im du lch vn ha tm linh, di sn vn ha Ht thc, mu sc n cc nguyn tc s dng Logo, Slogan, thng tin kp thi, tit kim thi gian v kinh ph. Cng tc
Xoan, cc im vui chi gii tr v lng ngh ti thnh ph Vit Tr c ng dng vo cc hng mc vn phng, trang thng xc tin du lch thng qua mng internet v xy dng b
c cng b Trong dp Gi T Hng Vng l hi n Hng; tin in t, cc pano qung b ngoi tri v trn tt c cc nhn din thng hiu Du lch Ph Th gip ngnh du
sn phm du lch cng ng ti Vn quc gia Xun Sn gn L ct bng khnh thnh cng trnh phc hi Miu Li Ln cng c lin quan n qung b du lch Ph Th. Thng qua lch tnh Ph Th ngy cng khng nh c vai tr v s
vi bn sc vn ha dn tc Dao Mng ang c tp trung giai on II v Cng b sn phm du lch City tour Vit Tr h thng nhn din thng hiu du lch Ph Th, du khch pht trin mnh m ca mnh.

22 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 23


TIN TC, S KIN

PH TH I MI HNH THC QUNG B DU LCH


TI NGY HI DU LCH TP. H CH MINH
V HI CH DU LCH QUC T
VITM H NI NM 2017
o Anh Tun
TP.TTXTDL - Trung tm TTXT Du lch

N
hm tng cng hot ng xc tin, gii thiu th ca Ngnh Du lch thc hin Ngh quyt 08 ca B Chnh tr;
mnh v nhng sn phm du lch c trng ca tnh Tham d Hi ngh Gii thiu sn phm Du lch Bnh nh;
Ph Th ti cc th trng trng im, to c hi Chng trnh kt ni Si Gn Tourist, gp g cc i tc,
Pht ng cuc thi nh p Du lch Ph Th
cho cc doanh nghip du lch Ph Th m rng c hi hp doanh nghip du lch ti Ngy hi. c bit l Chng trnh
tc kinh doanh vi i tc trong v ngoi nc, Trung tm lm vic gia S Du lch TP. H Ch Minh v S VHTT&DL
Thng tin Xc tin Du lch Ph Th phi hp vi Hip hi du Ph Th, Trung tm Thng tin Xc tin Du lch, Hip hi Du
lch, cc doanh nghip du lch, cc lng ngh truyn thng lch ca hai tnh vi cc ni dung thit thc, c th nhm
t chc tham gia Ngy hi du lch TP. H Ch Minh v Hi tng cng lin kt, trao i kinh nghim, tha thun hp
Y MNH QUNG B, XC TIN ch Du lch Quc t VITM H Ni nm 2017.
Tnh Ph Th tham gia qung b du lch ti Ngy Hi Du
tc trong cng tc qun l, phi hp xc tin qung b du
lch, lin kt hp tc gia cc doanh nghip du lch hai a
DU LCH T CUC THI lch TP. H Ch Minh v Hi ch Du lch Quc t VITM H Ni phng. y cng l dp Hip hi Du lch Ph Th v
nm 2017 vi ch Ph Th - V vi ci ngun dn tc,
NH P DU LCH PH TH tp trung qung b 02 di sn vn ha phi vt th ca nhn
Hip hi Du lch TP. H Ch Minh thc y lin kt, hp tc
pht trin du lch, trao i khch du lch hai tnh, to nn
loi Tn ngng Th cng Hng Vng v Ht Xoan Ph thnh cng trong cng tc xc tin qung b Du lch
Th, danh lam thng cnh, di tch lch s vn ha, gii thiu Ph Th.
cc tuor tuyn du lch, vi khng gian c thit k p Thng qua cc s kin, nhiu doanh nghip du lch ca
Nguyn Thao mt, cun ht. Vic tuyn truyn, qung b du lch tp Ph Th xy dng cc tour du lch ni tnh Ph Th,
Trung tm TTXT Du lch trung h tr thng tin, trao i lin kt vi cc i tc du tour du lch Ph Th lin kt vng ng - Ty Bc v xc
BTC v cc nh ti tr trao gii cuc thi nh p Du lch Ph Th lch thng qua cc n phm t ri, tp gp, a DVD, tour, tin th trng khch pha Nam gii thiu trc tip n
tuyn du lch v Ph Th; gii thiu cc sn phm qu tng du khch, qua nhn c rt nhiu s quan tm ca

T
lu nim, sn phm lng ngh c trng vng t T ti khch tham quan v cc cng ty l hnh, c khch du
rong nhng nm gn y, nhn thy cng tc xc im du lch.
khu trin lm thu ht hng vn du khch trong nc lch t mua tour Du lch Ph Th ti Hi ch.
tin, qung b du lch cn nhiu thay i v ni dung Cuc thi nh p du lch Ph Th thu ht c gn 700
v quc t n tham quan, tm hiu. Cc doanh nghip l Vic tng cng cng tc xc tin, qung b du lch thng
v hnh thc, s dng cc cng c hin i, tin ch v tc phm nh d thi ca 40 tc gi trn c nc, Ban T chc
hnh Ph Th ch ng cho bn cc tour du lch, tm qua cc Hi ch du lch ln nh Ngy hi Du lch thnh ph
cng ngh thng tin, mng internet, thit b di ng, v vy chm chn v trao gii cho 11 bc nh t cht lng,
kim c hi hp tc pht trin th trng, qung b cc sn H Ch Minh v Hi ch du lch quc t Vit Nam VITM H
rt cn ngun t liu ph hp nhm tuyn ti, qung b tiu chun theo th l cuc thi, 100 bc nh trin lm. Kt
phm du lch lin kt vng ti th trng trng im l Th Ni khng nh xu th hp tc pht trin du lch ca tnh
hnh nh Du lch Ph Th n vi du khch hu hiu nht. qu cuc thi nh p Du lch Ph Th c trin lm ti
H Ni v cc tnh min Nam B. Ph Th vi cc thnh ph ln trn c nc trong vic xc
Vi mong mun la chn cc bc nh p, bc u xy Khu di tch lch s n Hng v Cng vin Vn Lang trong
Trung tm Thng tin Xc tin Du lch, Hip hi du lch v tin, qung b du lch, xy dng hnh nh, thng hiu du
dng ngn hng d liu nh Du lch Ph Th phc v cng dp Gi T Hng Vng L hi n Hng hng nm v cc
cc doanh nghip tham gia nhiu s kin xc tin du lch ca tnh. Qua nhn thy hiu qu r nt trong cng
tc tuyn truyn, qung b, xc tin du lch ca tnh, to s s kin ca tnh.
lch trong khun kh chng trnh Hi ch nh: Hi ngh tc i mi hnh thc qung b, xc tin nhm xy dng
hp dn mong mun c tri nghim, khm ph i vi du Nhng bc nh p v Du lch Ph Th l t liu, hnh nh
gp g c quan qun l, t chc, doanh nghip hot ng hnh nh Du lch Ph Th l mt im hp dn trong hnh
khch trong nc v quc t, thng 3/2016, c s ng s dng trn nhiu cng c qung b, phc v thit thc
trong lnh vc du lch; Hi ngh Chng trnh hnh ng trnh tri nghim ca Du khch trong nc v quc t./.
ca UBND tnh, s phi hp ca Hi Ngh s Nhip nh Vit trong cng tc xc tin, gii thiu thng hiu, im n,
Nam; Tp ch Du lch v Hi Vn hc ngh thut tnh, S Vn sn phm Du lch Ph Th ti cc th trng du lch trng
ha - Th thao v Du lch t chc cuc thi nh p Du lch im trong nc v quc t.
Ph Th ln th nht. Cuc thi pht ng n ton th cc
ngh s nhip nh chuyn v khng chuyn trong tnh v
ngoi tnh, l sn chi cc ngh s nhip nh th hin
nim am m ngh thut, thng qua lng knh ngh thut
sng tc nhiu tc phm nh p Du lch Ph Th da trn
gi tr cc di sn vn ha v ti nguyn du lch hp dn, c
o ca tnh.
Sau mt nm trin khai, nhiu on ngh s nhip nh trn
c nc t chc in d v Ph Th, ghi li hnh nh p v
cc im n du lch, danh lam thng cnh, di tch lch s, di
sn vn ha vt th v phi vt th, c bit l di sn vn ha
c Unesco vinh danh Tn ngng th cng Hng Vng
Ph Th Ht Xoan Ph Thv nhng khonh khc cuc
sng, nt sinh hot thng ngy, phong tc tp qun, vn
ha m thc ca ngi dn, hnh nh du khch khm ph, Trin lm nh p Du lch Ph Th (nh: Nguyn Thao)
Hot ng qung b xc tin du lch Ph Th ti Ngy hi Du lch Gian hng Du lch Ph Th ti Hi ch du lch quc t VITM H Ni
tri nghim, ha mnh vo cuc sng cng ng ti nhng
thnh ph H Ch Minh nm 2017 (nh: Nguyn Thao) thu ht ng o du khch tham quan
(nh: Nguyn Thao)

24 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 25


TIN TC, S KIN

CNG B SN PHM HIU QU HOT NG QUY THNG TIN DU LCH PH TH


DU LCH CITY TOUR VIT TR TI KHU DI TCH LCH S N HNG
Nguyn Thao
Trung tm TTXT Du lch

S
T Th Nguyt Thu
PTP Pht trin TN Du lch - S VH,TT & DL au ba nm trin khai hot ng Quy Thng tin Du lch im n, tour, tuyn, m thc, mua sm; trnh chiu hnh
Ph Th ti Khu di tch lch s n Hng bc u t nh, clip gii thiu v du lch Ph Th; cc bi Ht Xoan, ca

T
c nhng kt qu nht nh, gp phn qung b cc ngi qu hng, con ngi Ph Th n vi du khch. Qua
hnh ph Du lch Vit Nam); i
im tham quan du lch ca tnh v cung cp thng tin, h tr du khch v n Hng cn c t vn tham gia tri
Vit Tr l din lnh o U ban
du khch v cc a im du lch, cc dch v, tour, tuyn du nghim cc sn phm dch v du lch khc ti Ph Th, tham
trung tm MTTQ tnh; cc ng
lch trn a bn tnh Ph Th. gia vo cc tour du lch Ph Th; cng tc t vn, h tr cho
chnh tr, kinh t, ch thnh vin BTC Gi
Vi mc ch cung cp cho du khch nhng thng tin v du cc doanh nghip l hnh thun li hn trong vic s dng
vn ha, gio dc, T Hng Vng - L hi
lch Ph Th; gii thiu cc dch v du lch cht lng tt, xy dch v du lch ti tnh Ph Th.
khoa hc k thut n Hng nm 2017;
dng mi trng du lch an ton, thn thin vi du khch, Vi khng gian m, hin i cng i ng hng dn vin
ca tnh Ph Th cc ng ch thnh
Quy Thng tin Du lch Ph Th va l ni cung cp thng chuyn nghip, Quy Thng tin Du lch Ph Th pht huy
v cng l ni hp vin Ban Ch o pht
tin du lch va l u mi phi hp vi cc ngnh chc nng hiu qu qung b du lch, t vn v h tr du khch gp
lu ca ba dng trin du lch tnh Ph
nh: Cnh st trt t, Y t, Qun l dch v... tip nhn v gii phn to n tng v hnh nh p du lch Ph Th trong
sng ln pha Th; cc nh khoa hc,
quyt cc kin ca du khch, gip du khch trong cc lng du khch bn phng.
Bc (sng Hng, nghin cu vn ha
sng , sng L). dn gian; lnh o mt tnh hung khn cp.
Thi Hng Vng s s, ban, ngnh ca pht huy hiu qu hot ng ca Quy Thng tin Du
dng nc, Vit Tr tnh v thnh ph Vit lch Ph Th, Trung tm Thng tin Xc tin Du lch thit
l kinh ca nh Tr; lnh o x Kim k, lp dng cc pano hnh nh n tng, cun ht v cc
nc Vn Lang - c, x Phng Lu, x im tham quan, cung cp cc t ri, tp gp, n phm du
nh nc u tin Kim c, phng Bch lch gii thiu v cc im n du lch (Khu di tch n Hng
ca dn tc Vit Hc v i din lnh - thnh ph Vit Tr; n Mu u C - huyn H Ha; Vn
Nam. Tri qua hng o ca 45 cng ty l Quc gia Xun Sn - huyn Tn Sn; Khu du lch o Ngc
nghn nm lch s hnh ti thnh ph H Xanh, Khu du lch ngh dng Vn Vua - huyn Thanh Thy);
dng nc v gi nc, n nay ti thnh ph Vit Tr vn cn Ni, tnh Thanh Ha v Ph Th. cc sn phm du lch; cc tour, tuyn v dch v du lch Ph
lu gi v pht trin nhng gi tr vn ha vt th v phi vt Ti bui l, S Vn ha, Th thao v Du lch gii thiu sn Th cho khch du lch. Quy thng tin du lch cng trc
th gn vi thi i Hng Vng, c bit trong Ht Xoan phm du lch City tour Vit Tr gm 09 im n v 03 tip t vn, hng dn, h tr cung cp, cp nht thng tin v Hot ng qung b du lch ti Quy Thng tin Du lch Ph Th
Ph Th v Tn ngng th cng Hng Vng Ph Th chng trnh tham quan trong thnh ph Vit Tr vi thi nh: Hong Giang
c t chc UNESCO cng nhn l di sn vn ha th gii. gian 01 ngy:
tip tc pht huy cc gi tr vn ha truyn thng vng - Chng trnh 1: Khu di tch lch s n Hng - Miu Li Ln TP HUN NGHIP V DU LCH DNH CHO NGI IU KHIN
t T, tnh Ph Th xy dng n xy dng thnh ph (thng thc di sn vn ha ht Xoan Ph Th) - nh Hng V NHN VIN PHC V TRN PHNG TIN THY NI A V
Vit Tr tr thnh thnh ph l hi v vi ci ngun dn tc L, thm nh c, lng ngh nng sn ti Hng L - Bo tng XE T VN CHUYN KHCH DU LCH NM 2017
Vit Nam v hng nm duy tr t chc Gi T Hng Vng - L Hng Vng - Trung tm thng mi Vincom.
Khnh Hin
hi n Hng tr thnh l hi mu ca c nc. - Chng trnh 2: Khu di tch lch s n Hng - Bo tng
PTP Qun l Du lch - S VH, TT&DL
Nm 2017, thc hin k hoch s 15/KH-UBND ngy 04 thng Hng Vng - nh Hng L, thm nh c, lng ngh nng

T
01 nm 2017 ca y ban nhn dn tnh v T chc gi T sn ti Hng L- nh Tht (thng thc di sn vn ha ht ngy 16/5 n ngy 20/5/2017, S Vn ha, Th thao Pht biu Khai mc kha tp hun, ng Nguyn c Thu
Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du 2017; ngy Xoan Ph Th) - Lng rau an ton Tn c. v Du lch t chc tp hun nghip v du lch dnh cho Ph Gim c S Vn ha, Th thao v Du lch ngh cc
28 thng 3 nm 2017 (tc ngy 01 thng 3 nm inh Du)ti - Chng trnh 3: Qun th di tch n, cha Tam Giang Bo ngi iu khin v nhn vin phc v trn phng hc vin tham gia kha hc nghim tc hc tp tip thu
Miu Li Ln, x Kim c, thnh ph Vit Tr, tnh Ph Th, S tng Hng Vng - Khu di tch lch s n Hng - Miu Li tin thy ni a v xe t vn chuyn khch du lch nm nhng kin thc nghip v du lch; trau di k nng ng x,
Vn ha, Th thao v Du lch t chc bui l Khnh thnh Ln - nh Hng L (thng thc di sn vn ha ht Xoan 2017 cho cc li xe, thuyn vin thuc cc n v kinh doanh giao tip v phc v khch du lch mt cch chuyn nghip.
cng trnh phc hi Miu Li Ln giai on II, khai mc trng Ph Th), thm nh c, lng ngh nng sn ti Hng L. vn ti thy ni a, xe t du lch v cc n v l hnh trn Qua , gp phn tng bc nng cao cht lng dch v
by v di sn vn ha ht Xoan Ph Th v l cng b sn Sau bui l, S Vn ha, Th thao v Du lch t chc cho a bn tnh. vn chuyn khch du lch ni ring v nng cao hnh nh du
phm du lch City tour Vit Tr. cc i biu v i din lnh o 45 cng ty l hnh tham gia Trong nhng nm qua, cng tc o to, bi lch Ph Th an ton, thn thin, mn khch.
Ti d bui l c cc ng ch Bi Minh Chu - U vin BCH tri nghim chng trnh: Khu di tch lch s n Hng - Bo dng ngun nhn lc du lch lun c S Vn ha, Th Trong 5 ngy, cc hc vin c truyn t cc ni dung:
Trung ng ng, Ph B th Tnh u, Ch tch UBND tnh; tng Hng Vng - nh Hng L, thm nh c, lng ngh thao v Du lch quan tm ch o nhm tng bc nng o to chuyn mn k thut m bo an ton cho hnh
ng ch Bi Vn Quang - Ph B th Thng trc Tnh u; cc nng sn ti Hng L - Lng rau an ton Tn c. cao cht lng i ng ngun nhn lc du lch ca tnh mt khch trn phng tin, vn ha ng x, k nng giao tip,
ng ch trong Ban Thng v Tnh y: ng ch Vi Trng L Sn phm du lch City tour Vit Tr l mt tri nghim mi trong nhng yu t quan trng quyt nh hiu qu hot nghip v phc v khch du lch mt cch chuyn nghip
- Ph Ch tch Thng trc HND tnh; H K San - Ph Ch cho khch du lch khi v vi Ph Th; sn phm l s gn ng kinh doanh ca mi n v. c bit i vi i ng li gp phn tng bc nng cao cht lng dch v vn chuyn
tch UBND tnh, Trng BTC Gi T Hng Vng - L hi n kt gia cc gi tr vn ha v gi tr sn xut ca ngi dn xe, nhn vin phc v trn xe t vn chuyn khch du lch, khch du lch ni ring v nng cao hnh nh du lch Ph Th
Hng nm 2017, Trng Ban Ch o Pht trin du lch tnh vng t T. i ng thuyn vin phng tin thy ni a nhng ngi an ton, thn thin, mn khch.
Ph Th; ng ch Hong Vit Anh - Trng Ban Tuyn gio S Vn ha, Th thao v Du lch Ph Th xc nh sn phm tip xc trc tip vi khch du lch trong sut chng trnh Kt thc kha hc, cc hc vin c cp Giy chng nhn
Tnh y; i din lnh o Cc Di sn vn ha (B Vn ho - du lch City tour Vit Tr l mt trong nhng sn phm du du lch, ngoi vic o to chuyn mn k thut m bo an hon thnh kho hc. y l iu kin bt buc trong th
Th thao v Du lch), Trung tm nghin cu v pht huy gi lch c trng tp trung xc tin qung b ti cc hng l ton cho hnh khch trn phng tin th vn ha ng x, tc cp bin hiu.
tr Di sn vn ha (Hi Di sn vn ha Vit Nam), V Vn ha hnh trong nc v quc t. k nng, nghip v phc v khch du lch s quyt nh cht
i ngoi v UNESCO (B Ngoi giao), V L hnh (Tng cc lng dch v v s hi lng cho du khch.

26 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 27


GII THIU TOUR, SN PHM DCH V DU LCH

CNG TY TNHH DU LCH & THNG MI TNG NH


Add: 162B - ng Minh Lang - Tin Ct - Vit Tr - Ph Th
Website: Daiduongtourism .com.vn - Email: Daiduongdulichxanh.com.vn
Tel: 0210.3844.844 - Fax: 0210.3844.251 - Mobile: 0913.389.555

CHNG TRNH DU LCH: N HNG - LNG C HNG L - VQG XUN SN

THI GIAN: 02 NGY/ 01 M PHNG TIN: T.

NGY N HNG - LNG C HNG L - XUN SN


1
06h00: Xe v HDV n on ti im hn, khi hnh i n Hng.
08h00: on n Khu di tch lch s n Hng. HDV a Qu khch i tham
O NGC XANH KHU VUI CHI GII TR NGH DNG quan, nghe thuyt minh v dng hng tng nim cc vua Hng ti Khu di
tch lch s n Hng - tri n cng c t tin, cc bc tin nhn c cng dng
HP DN VNG T T nc, gi nc, cu mong cuc sng bnh an.
10h00: T n Ging, on ln xe i tham quan, dng hng ti n th Quc Du khch tham quan v dng hng tng nim
T Lc Long Qun trn ni Sim. cc vua Hng ti khu di tch lch s n Hng.
11h00: on n tra ti Nh hng v thng thc cc mn n c sn vng nh: Quang Bng

N
m cch H Ni 70 Km v hng Ty Bc, thuc a phn t T.
X La Ph, Thanh Thy, Ph Th, o Ngc Xanh l mt 13h00: on i tham quan Lng c Hng L, thm nh c Hng L - qun th
trong nhng khu du lch trng im ca vng t T. di tch c gi tr vn ha, lch s tiu biu trn vng t T, nin i khong trn
Khu du lch o Ngc Xanh l t hp cc dch v cht lng 300 nm. Sau , on xem biu din v tm hiu v ht Xoan c - mt loi hnh
cao bao gm: ngh thut dn gian c sc t Ph Th c UNESCO cng nhn l di sn vn
- H thng phng hi tho rng vi sc cha ti a ha phi vt th cn bo v khn cp ca nhn loi.
t 40-70 ch, v phng hi trng ln vi sc cha ti a 400 15h00: on i thm lng c Hng L vi cc ngi nh c c nin i khong
ch s gip cho du khch c th t chc cc s kin t nh trn 200 nm, thm lng ngh truyn thng vi cc c s sn xut ko lc,
cho ti ln. bnh chng bnh giy, m min, bnh a
- Cc dch v chm sc sc khe, ngh dng: Dch 16h00: Xe a on i Vn quc gia Xun Sn.
18h00: on n Bn D - bn ngi Dao nm trung tm li rng quc gia on khch tham quan v chp nh lu nim ti
v tm khong, Massage, bm huyt, phng sc xng hi, tm
n th Quc T Lc Long Qun.
thuc bc. Xun Sn, qu khch nhn phng ngh (tri nghim Homestay - nh sn), ht
nh: Nguyn Thao
- Khch sn Kim Cng xy dng v trang b theo th khng kh trong lnh ca ni rng Xun Sn.
tiu chun 3 sao, to khng gian ngh ngi th gin v tin 18h30: Qu khch dng ba ti ti nh sn, thng thc c sn, giao lu vi
nghi. Cc phng c trang tr trang nh, lch s vi gc nhn ngi dn ti Bn. Sau , c th tham gia chng trnh La tri Xun Sn v
p hng ra b sng hoc khu b bi trung tm khch sn. giao lu vn ha vi ngi dn tc, qu khch va ha mnh vo khng kh m
- Nh hng Ngc Trai vi cc mn n t hin i ti p ca m la tri ni ni rng ngt ngn, cng giao lu m nhc, thng
dn d, bao gm c c sn a phng phong ph s gip du thc ng khoai nng
khch c nhng tri nghim m thc th v. Thc n phong 22h00: Kt thc chng trnh giao lu la tri.
ph, gi c nim yt r rng s lm hi lng c nhng du khch
kh tnh nht.
- H thng cc tr chi vi nhm cng vin nc , nhm NGY KHM PH VN QUC GIA XUN SN
tr chi th gin, gii tr v nhm tr chi cm gic mnh to, 2
Con ng hoa trng nguyn trong VQG
nhm tr chi thiu nhi to nn nhng giy pht th gin, vui 06h30: on n sng, chun b c c nhn tri nghim, khm ph mt Xun Sn
chi gii tr tuyt vi cho mi la tui. s hang ng, thc nc, rng Xun Sn, bn dn tc.
Vi nhng iu kin thin thi, a li, nhn ha 07h30: on thm bn Lp, bn Ci, hang Na, hang Th Thn, khm ph rng
cng vi tr tng tng v hn ca con ngi, o Ngc nguyn sinh.
Xanh xng ng l ni chng ta la chn cho mt k ngh cui 11h00: on ln xe khi hnh i thm khu nh lm vic v iu hnh qun
tun th v. l rng Quc Gia Xun Sn, Bo tng thin nhin vn quc gia Xun Sn.
Mi thng tin chi tit du khch vui lng lin h: 12h00: on n tra ti Nh hng v thng thc cc mn n c sn ca
a phng.
KHU DU LCH O NGC XANH Sau , on khi hnh v im hn ban u. Trn ng gh qua Thanh
Address: TT Thanh Thy, Thanh Thy, Ph Th Sn thm c s sn xut tht chua, c thnh Thanh Sn. Kt thc chng trnh.
Tel : 0210.655.88.22 0210.655.91.91
Chia tay on, hn gp li.
(Khch sn Kim Cng) Du khch chp nh lu nim sau khi
Tel : 0210.655.88.99 hoc 0210.655.87.33 GI TRN GI CHO 1 KHCH: 850.000
nghe v thng thc ht xoan.
(Nh hng Ngc Trai) nh: Xun Hng
(Gi tour p dng cho on t 10 khch tr ln, khch n ti im hn theo yu cu,
Tel : 0210.655.88.66 (Tm Khong- VLTL)
gi tour i khi gi cc dch v thay i)
Fax: 0210.368.68.83

28 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 29


TIN TC, S KIN NGHIN CU V TRAO I

HI THO KHOA HC
PHT TRIN DU LCH
TNH PH TH N NM 2020
V NHNG NM TIP THEO
inh Tun
Lin hip cc Hi khoa hc v k thut tnh Ph Th

ng ch H K San Ph Ch tch UBND tnh


pht biu ch o ti hi tho

N
gy 27/4/2017, ti Trung tm Hi ngh tnh Ph Th, t c trong pht trin du lch sau hn mt nhim k trin
Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut tnh phi khai thc trn a bn tnh,; ng thi hi tho cng
hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch, Hip hi Du thng thn ch ra cc tn ti, hn ch, nhng vic cha lm
lch tnh t chc hi tho khoa hc v pht trin du lch tnh c v nguyn nhn. Trn c s , cc chuyn gia, i biu
Ph Th n nm 2020 v nhng nm tip theo. D v ch xut cc gii php trng tm pht trin du lch tnh
o hi tho c ng ch H K San - y vin BTV Tnh y, Ph Ph Th, nh: Gii php xy dng cc sn phm du lch c
Ch tch UBND tnh. Cng d hi tho c ng ch Nguyn trng; xy dng Khu Di tch lch s n Hng tr thnh ng
Don Khnh - Nguyn y vin BCH Trung ng ng, nguyn lc chnh, hnh thnh Khu du lch quc gia; gii php v chnh
B th Tnh y, Ch tch HND tnh; lnh o mt s s, ban, sch, v cng tc quy hoch, u t h tng du lch then
ngnh, on th ca tnh; lnh o UBND mt s huyn, cht; gii php v pht trin du lch Ph Th trong mi lin
thnh, th trng im v du lch; i din mt s hi thnh kt vng Ty Bc; gii php v xc tin u t, qung b du
vin thuc Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut tnh; mt lch; cng tc o to ngun nhn lc du lch; gii php xy
s chuyn gia, nh khoa hc ca Trng i hc kinh t quc dng thnh ph Vit Tr tr thnh thnh ph l hi v vi ci
dn (n v nghin cu ti cp nh nc v chnh sch, ngun dn tc Vit Nam; pht huy vai tr ca Hip hi du lch,
gii php xy dng m hnh lin kt pht trin bn vng du Hi l hnh v cc doanh nghip hot ng du lch; v xy
lch vng Ty Bc); Vin nghin cu pht trin du lch; Cng ty dng thng hiu sn phm qu tng lu nim; gii php
C phn Quy hoch H Ni; i din Tp on Mng Thanh, pht trin lng ngh c th phc v du lch,
Tng cng ty du lch Si Gn; i din mt s t chc, c nhn Pht biu ch o ti hi tho, Ph Ch tch UBDN tnh H K Trao i kinh nghim hp tc xc tin du lch ti S Du Lch TP. H Ch Minh - nh: Nguyn Thao
thuc Hip hi du lch, Hi L hnh Ph Th v cc c quan San nhn mnh: Ph Th c tim nng pht trin du lch.
bo ch, pht thanh truyn hnh trn a bn tnh.
Pht trin du lch c xc nh l khu t ph ti Ngh
Tuy nhin, bin nhng tim nng du lch thnh hin
thc l mt qu trnh kh khn, i hi s quyt tm, quyt CNG TC THNG TIN, XC TIN DU LCH TNH PH TH
quyt i hi ng b tnh ln th XVII, nhim k 2010 - 2015 lit v kin tr. ng ch ch r hn ch ca du lch Ph Th
chnh l cha c sn phm du lch r nt, cha to c chui
THC TRNG V PHNG HNG TRIN KHAI
v tip tc c xc nh l khu t ph ti Ngh quyt i
hi ng b tnh ln th XVIII, nhim k 2015 - 2020. Vi sn phm du lch thu ht du khch; s hp tc, vo cuc ca Phng Th Hoa L
nhiu tim nng, li th v ti nguyn du lch, c bit l cc cc doanh nghip trong vic pht trin du lch cha thc s G Trung tm TTXT Du lch

T
di sn vn ha vt th, phi vt th, thi gian qua, Ph Th mnh m; ngun nhn lc du lch cht lng cao cn thiu;
thc hin nhiu gii php nhm thc y du lch pht trin pht trin du lch gn vi thu nhp ca ngi dn cn hn rung tm Thng tin xc tin Du lch c thnh lp Anh Vit) c bit l h thng mng x hi, cc tin bi
v t c nhng kt qu quan trng. Tuy nhin, du lch ca ch; cha to c chui du lch thu ht khch Chnh theo Quyt nh s 1179/Q UBND ngy 28/5/2014 v sn phm du lch c ng ti thng xuyn, i mi
tnh pht trin cha tng xng vi tim nng hin c. Hi bi vy, cn c nhng gii php, hng i ng n thc ca UBND tnh Ph Th v chnh thc i vo hot phc v nhu cu tra cu thng tin, tm kim dch v du lch
tho l dp cc tr thc, cc nh khoa hc, nh qun l, cc y du lch pht trin mnh m hn na. ng t 01/8/2014. L n v s nghip, trc thuc S Vn ca ng o du khch v doanh nghip trong v ngoi
t chc, c nhn ang hot ng du lch trong v ngoi tnh Ph Ch tch UBND tnh H K San ngh, Lin hip cc Hi ha Th thao v Du lch, thc hin nhim v tham mu nc.
tham gia ng gp kin, nh gi ng thc trng v tnh Khoa hc v K thut tnh tng hp cc kin tham lun ti cho S VHTT&DL xy dng v t chc thc hin k hoch, Thng xuyn lin kt qung b thng tin du lch Ph Th
hnh hot ng du lch, ng thi nghin cu, xut cc hi tho, trn c s c nhng xut, kin ngh mang tnh chng trnh cng tc thng tin xc tin du lch; hng vi gn 40 trang website du lch trn c nc, c bit l
gii php thit thc pht trin du lch vi cc sn phm du khoa hc, cc c quan lin quan, nghin cu xy dng dn, h tr cc doanh nghip v cc c nhn hot ng cc website ca Tng cc du lch v mt s a phng c
lch c th ca tnh. T cung cp v gip cho cc c quan l trnh thc hin cc bin php pht trin du lch ca tnh trong lnh vc du lch v cng tc tuyn truyn qung b hot ng du lch pht trin mnh nh H Ni, Tp.H Ch
chc nng c thm thng tin, lun c khoa hc, kinh nghim mt cch hp l; nghin cu t chc hi tho ring v xy du lch trong nc v nc ngoi; trin khai cc chng Minh, Tp. Nng; ch trng phi hp cht ch vi gn 30
thc tin trong vic lnh o, ch o pht trin du lch ca dng v pht trin sn phm du lch c th ca tnh. Hip trnh, mc tiu, nhim v xc tin pht trin du lch ca c quan bo ch, truyn thng trong v ngoi tnh, trong
tnh trong thi gian ti. hi Doanh nghip nh v va, Hip hi Du lch tnh cn c tnh. ng thi t chc cc hot ng dch v c lin quan tp trung y mnh thng tin n cc n v truyn
Ti hi tho, cc i biu, chuyn gia tho lun, ng s lin kt, hp tc gia cc doanh nghip pht trin du n lnh vc du lch. thng ti a bn TP H Ni v TP H Ch Minh.
gp mt s kin, trong tp trung vo cc vn lch ca tnh. Cc doanh nghip lu tr c c ch thu ht, ku Cng tc trin khai cc hot ng thng tin xc tin du lch Ch ng cung cp thng tin, gi cc chng trnh tour,
nh: Khng nh vai tr, v tr chin lc v cc ng gp gi cc doanh nghip l hnh a khch du lch v vi tnh trn ton tnh nh sau: tuyn v t vn du lch Ph Th n vi gn 5.000 doanh
ca ngnh du lch i vi nn kinh t ton cu ni chung v Ph Th T chc hot ng Thng tin du lch: nghip l hnh ni a v quc t v hn 8.000 hng dn
ca Vit Nam, tnh Ph Th ni ring; khng nh tnh ng Hin ti, h thng thng tin du lch c tng cng: vin du lch trn c nc, nhm h tr thng tin, qung b
n, nht qun trong quan im ch o, xc nh khu t Xy dng v vn hnh 2 trang Thng tin in t l du lch Ph Th n trc tip cc doanh nghip, c nhn
ph v pht trin du lch ca tnh; nh gi v cc kt qu Dulichphutho.com.vn, Dulichtaybac.com.vn ( c song ng hot ng trong lnh vc l hnh du lch.

30 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 31


NGHIN CU V TRAO I

T chc cuc thi nh p du lch Ph Th thu ht ng kho st dch v ti mt s khu, im du lch v c s dch cn thiu, qung b cha r nt. du lch, lm c s xut xy dng sn phm du lch c
o tc gi nhip nh trong v ngoi tnh tham gia, cuc v c bn p ng yu cu n khch du lch, Trung tm Vic la chn xy dng sn phm du lch c trng y trng.
thi thu nhn gn 700 bc nh p v la chn c 111 phi hp vi HHDL t chc n cc on doanh nghip l mnh xc tin cn hn ch do cha c qu trnh nghin - Trn c s dch v du lch sn c, trc mt nghin cu
bc treo v trao gii, bc u xy dng ngn hng d liu hnh 3 min Bc, Trung, Nam v ngoi nc n Ph Th cu, nh gi c th cc ti nguyn v nhu cu th trng. trin khai th nghim mt s sn phm mi nh: Ph du
nh p du Ph Th phc v cng tc thng tin, xc tin kho st dch v, lin kt vi doanh nghip du lch trong Cng tc xy dng tour du lch cn gp nhiu kh khn: lch ti th by ti Vit Tr (gm m thc ng ph, din
du lch ca tnh. tnh xy dng cc tour du lch. Trung tm t vn, h tr Cc chng trnh xc tin du lch trin khai vi quy m xng dn gian, mua sm lu nim), Sn phm Ht
T chc hot ng Quy Thng tin, t vn, h tr du khch cc doanh nghip l hnh v du khch tham quan tnh Ph cn nh; Hip hi du lch v cc doanh nghip phi hp Xoan lng c, ch qu cui tun (Thanh Thy)
ti Khu di tch lch s n Hng trong dp ma xun v l Th theo cc chng trnh tour du lch tham quan n xc tin qung b cn cha thng xuyn; cc im tham - Vn ng s vo cuc mnh m v ch ng ca doanh
hi n Hng hng nm. Hng tp Vit Tr- H Ha Thanh Thy Tn Sn Yn Lp quan du lch trn a bn tnh phc v kt ni tour du lch nghip dch v du lch trong tnh, t chc chng trnh kt
Phc v ng bo v du khch tip cn thng tin dch v Ph Ninh, trong c bit l cc im du lch mi a cn cha r nt, v chuyn mn v k nng phc v du lch ni l hnh, lin kt trc tip vi cc doanh nghip, trao i
du lch Ph Th trong dp Gi T Hng Vng L hi n vo khai thc nh: Miu Li Ln, nh Hng L, n Tam ca i ng cn b cn hn ch; a bn thnh ph Vit Tr v gi dch v u i ca doanh nghip i vi cc n v
Hng qua vic t chc Khu trng by, qung b du lch, Giang, nhc ng B Ph, lng nn Gia Thanh... Cc tour v huyn Thanh Thy cn thiu im tham quan, vui chi a cc tour du lch v tnh Ph Th.
din xng dn gian v trin lm nh p Du lch Ph Th du lch mi a vo khai thc c th trng khch du gii tr cng cng hp dn; cng tc phi hp xc tin ca Th ba: y mnh hot ng xc tin du lch.
ti Trung tm L hi n Hng; Phi hp vi cc doanh lch n nhn, l tin y nhanh tin xy dng, cc huyn c trng im du lch cn hn ch do thiu cn - Tham gia cc s kin xc tin du lch do TCDL, S DL
nghip l hnh trong v ngoi tnh, mt s lng ngh, c thnh lp im tham quan du lch, hon thin sn phm b chuyn mn; i ng ngi lm thuyt minh, hng H Ni, tp HCM t chc trong v ngoi nc nhm lin
s sn xut trng by v gii thiu sn phm a phng, du lch c trng ca tnh. dn du lch ca tnh cn rt thiu; kt qung b trong chui cc tour du lch gn vi cc a
nhm to iu kin cho du khch tip cn vi cc sn Xc tin n khch du lch quc t tri nghim tour du lch Sn phm lu nim du lch Ph Th, sn phm lng ngh phng c du lch pht trin.
phm, dch v du lch Ph Th, mang li ngun thu cho ng sng n Ph Th tham quan nh n Tam Giang - v sn vt c trng ca tnh cha c quan tm thit k, - T chc mt s chng trnh kch cu, qung b du lch
doanh nghip v c s sn xut t ngun khch du lch. lng c Hng L (Vit Tr) - Lng nn Gia Thanh (Ph Ninh), sn xut phc v du lch; cha c im trng by, gii thiu ni tnh nh: L n khch, cng b tour, cng b im
Xy dng cc n phm du lch phc v cng tc thng tin, bc u hnh thnh sn phm du lch tnh Ph Th hp n tng, quy m ti cc khu du lch nh: TP.Vit Tr, Khu du lch, cuc thi ti nng ch bin mn n, cuc thi Ngi
xc tin du lch ca tnh: Ti liu du lch l cng c qung b dn khch quc t, sau hn hai nm n trn 100 on DTLS n Hng, Khu DT n Mu u C H Ha, Thanh p t T
thng tin quan trng ti cc s kin, Hi tho du lch, trong vi trn 1.500 lt khch. Thy, VQG Xun Sn... - T chc Ngy hi Du lch lng ngh t T trong dp
hn 2 nm Trung tm xy dng pht hnh Bn tin du Xc tin qung b sn phm lng ngh, sn phm lu nim Mt s kin ngh, xut v phng hng trin khai: Gi T Hng Vng L hi n Hng hng nm ti khng
lch, s tay thuyt minh hng dn du lch, t ri v tour du lch: Qua iu tra nhu cu ca du khch, trong mt Th nht: Nng cao tnh chuyn nghip, tng cng gian Trung tm L hi, Khu DTLS n Hng, nhm thu ht
tuyn du lch, s nh p du lch chuyn tham quan du lch, du khch mong mun c cc n v l hnh trong v ngoi tnh, cc khu im du lch
qung b qung b thng tin du lch trn nhiu phng
Bin tp v xut bn S tay Thuyt minh, hng dn Du khm ph, tri nghim dch v , tm hiu vn ha, cuc ca tnh, HHDL, cc nh hng khch sn, cc lng ngh v
tin.
lch Ph Th nhm cung cp thng tin, t liu cho i ng sng cng ng dn c a phng, thng thc m thc lng c ngh ( cha c cng nhn), lng trng cy nng
- Lp dng h thng bng bin ch dn, qung b khu du
thuyt minh vin, hng dn vin du lch ni tnh, thu ht v mua sm cc sn phm lu nim, sn vt c trng ca sn c trng c th phc v khch du lch tham gia.
lch trn a bn tnh.
i ng hng dn vin ngoi tnh quan tm n du lch vng minTnh Ph Th hng nm n trung bnh 7-8 Th t: Ch trng qung b h thng sn phm lng
- B sung i ng cn b chuyn trch cng tc thng tin,
Ph Th. triu lt du khch, bn cnh vic xc tin tour tuyn du
xc tin du lch; ngh, sn phm lu nim v nng sn c trng ca tnh.
Tng cng qung b Du lch Ph Th qua mng in t v lch, Trung tm quan tm qung b nhiu sn phm lng
- M lp bi dng nng cao k nng qung b thng - T chc khu trng by, gii thiu sn phm lng ngh,
v nh v thng hiu du lch, Trung tm xy dng b ngh, sn vt a phng nhm kch cu tiu th, tng mc
tin, xc tin du lch cho cn b cc khu, im du lch; sn phm lu nim v nng sn c trng ti cc khu du
nhn din thng hiu Du lch Ph Th s dng trn nhiu chi tiu ca du khch n Ph Th, kch thch ngi sn
phng VHTT v TTVTHHDL cc huyn th, thnh; nhn vin lch ca tnh gip cho cc c s sn xut, cc lng ngh trc
cht liu nhm gip nh v hnh nh, to n tng, d tip xut, c thm thu nhp t vic bn sn phm cho khch
marketing ca doanh nghip du lch trn a bn tnh. tip gii thiu sn phm phc v khch du lch.
cn, d nhn bit v du lch Ph Th i vi du khch v du lch. Mt s sn phm qung b thnh cng, c thng
- T chc cc lp bi dng nghip v, nng cao nhn thc - T chc cuc thi Thit k mu sn phm lu nim Du
doanh nghip; Nng cp, i mi giao din, tnh nng hin hiu trn th trng du lch nh: Bnh lng Dng, tht chua
cng ng v phc v du lch; bi dng cn b ch ng lch Ph Th dnh cho i tng l cc lng ngh truyn
i trang web Du lch Ph Th, gip y mnh hiu ng Thanh Sn, Ru ng Tin, ch xanh, nn l, m go Hng
trong cng tc xc tin im n, n khch tham quan thng, c s sn xut sn phm tiu th cng nghip, cc
qung b du lch. Lbn cnh phi hp vi khoa Du lch trng i hc
cc im du lch nh: Hng L, miu Li Ln, lng rau Tn doanh nghip c s dng nguyn liu hoc t chc sn
Trin khai hot ng Xc tin du lch: Hng Vng qung b rng ri h thng sn phm lu
c, nh n Tam Giang, n Tin, nh o X, du lch xut ti tnh Ph Th hoc sn xut sn phm lu nim
Tham gia cc s kin xc tin du lch trn c nc: Hi ch nim du lch ca ti nghin cu KH v c du khch
VQG Xun Sn mang nt vn ha c trng ca tnh Ph Th. Cuc thi
du lch l ni cc doanh nghip l hnh bn tour du lch, trong v ngoi nc n nhn.
- Xy dng k hoch o to, b sung v s lng v nng nhm mc ch khuyn khch cc thnh phn kinh t tham
cc a phng qung b hnh nh v bn dch v du lch, y mnh lin kt du lch: Lin kt, hc tp cc a phng
cao cht lng i ng cn b lm cng tc thuyt minh, gia sn xut sn phm phc v du lch, kch cu tiu th,
du khch n mua tour du lch v c c cc doanh nghip c hot ng xc tin du lch pht trin nh: H Ni,
hng dn du lch ni tnh, t chc thng nin cuc thi to vic lm cho lao ng nng nhn cc a phng.
l hnh trong v ngoi nc n mua bn tour du lch TP.HCM, Lo Cai, Nng; lin kt cht ch vi HHDL
Thuyt minh vin, hng dn vin Du lch Ph Th nhm Kt lun:
khc vng. Trung tm TTXT Du lch tch cc phi hp trong tnh, cc Hi trc thuc c bit l cc doanh nghip
to phong tro v khuyn khch ngi lm cng tc thuyt Cng tc thng tin, xc tin du lch trn a bn tnh Ph
vi HHDL tnh tham gia qung b, cho bn dch v du lch l hnh, dch v nh hng, khch sn v khu im du lch
minh, hng dn du lch ni tnh. Th v ang trin khai cc ni dung theo hng dn ca
ti cc Hi ch du lch quc t H Ni, TP. HCM, Hi ngh trong tnh; thng xuyn trao i thng tin, lin kt qung
- Trin khai cc chng trnh phi hp vi cc c quan Chng trnh xc tin Du lch Quc gia v nh hng, ch
xc tin Du lch ti nc ngoi v mt s Hi ch du lch b vi n v chuyn mn du lch tp Vit Tr, Thanh Thy,
truyn thng trong v ngoi tnh, nht l i PTTH tnh v o ca tnh, ca ngnh, qu trnh thc hin sau ba nm
trong vng ng Ty bc, qung b nt p vn ha, du VQG Xun Sn...nhm y mnh v h tr chuyn mn
i PTTH Vit Nam, y mnh qung b du lch hai trang nhn thc r mt s cng vic cn trin khai, song cng
lch Ph Th, kch thch nhu cu du lch ca ngi dn cc xc tin du lch cc a phng; lin kt vi cc Hi ngnh
thng tin in t, pht hnh Bn tin du lch, xy dng cc bc l nhiu hn ch. Vi tm huyt v trch nhim ca cn
a phng. ngh, cu lc b du lch l hnh trn c nc, tham gia cc
b phim, video clip, ti liu du lch hp dn phc v qung b lm cng tc xc tin du lch, chng ti rt mong c
Phi hp vi Trung tm xc tin u t ca tnh, tham gia s kin kt ni du lch, to iu kin cc doanh nghip
b thng tin du lch. lnh o tnh v cc ngnh quan tm, phi hp v to mi
cc Hi ngh xc tin u t, gii thiu cc ti nguyn v d l hnh, dch v du lch ca tnh trao i, hc tp kinh
Th hai: Tp trung xy dng sn phm du lch c trng, iu kin y mnh hot ng thng tin, xc tin du lch
n mi gi u t du lch Ph Th. nghim, kt ni dch v vi cc doanh nghip du lch ln,
xc tin kt ni tour du lch ni tnh v lin tnh. t cp tnh n cp huyn v cc im du lch, nhm cung
y mnh xc tin cc im tham quan, tour tuyn du chuyn nghip trn c nc.
- Xy dng sn phm du lch c trng: T chc nghin cu cp thng tin, phc v tt nht nhu cu ca du khch quan
lch: xy dng tour du lch, doanh nghip l hnh cn Mt s tn ti, hn ch: kho st thc t, nh gi v sc hp dn ca ti nguyn v tm Du lch Ph Th.
ni cc khu, im tham quan trong lch trnh, qua qu trnh H thng cc bng bin ch dn, gii thiu du lch ca tnh nhu cu ca doanh nghip, du khch v mt s sn phm
P.T.H.L

32 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 33


NGHIN CU V TRAO I

KHAI THC GI TR CY BI
PHT TRIN DU LCH
TI HUYN OAN HNG, TNH PH TH

c sn bi oan Hng, nhn nhn trn phng din du a vo phc v khch du lch s tr thnh im tham
C TH NI, Y L NHNG HOT NG, TRI NGHIM lch c rt nhiu gi tr c kh nng khai thc hnh thnh quan du lch l tng trn tuyn du lch lin tnh H Ni -
Y HP DN TRONG MT SN PHM DU LCH C O cc sn phm du lch hp dn. Cc hot ng gn vi vn Ph Th - Tuyn Quang - H Giang; Ph Th - Yn Bi - Lo
M DU LCH PH TH HON TON C TH KHAI THC V bi s to cho du khch s tri nghim th v v khc l. Cai
n oan Hng vo ma xun, du khch s c m mnh Du lch tri nghim vn bi oan Hng s l mt hng
THC HIN PHT TRIN THNH MT SN PHM
trong mt vng bao la mu trng tinh khi v hng thm pht trin mi, lm a dng ha sn phm du lch c trng
DU LCH C TRNG CA TNH. ngo ngt v nng nn ca hoa bi. Bn vn hoa bi ca tnh v tng tnh cnh tranh cho du lch Ph Th, gp
ngt hng, du khch c thng thc mt bt bnh tri phn thc y pht trin du lch tr thnh mt trong bn
Dng Nh H p hng hoa bi hay mt bt ch bi th s lu luyn khu t ph pht trin kinh t - x hi ca tnh theo tinh
TP pht trin ti nguyn Du lch S VH, TT & DL khng mun ri xa ni ny. thn Ngh quyt i hi ng b tnh Ph Th ln th XVIII

N
Vi nhng u th, tim nng v cy bi oan Hng, S ra.
i n oan Hng, ngi ta thng ngh n nhng Lun c dng l nh, qu nh c hnh cu dt hoc dng Vn ha, Th thao v Du lch tin hnh kho st, nghin
i c, nhng i ch v c bit l mt loi tri cy hnh l to, qu to, trn u. Khi chn c mu vng rm, mu cu xy dng ni y tr thnh mt im tham quan du
c bit: Bi oan Hng. Trong nhng nm khng tht qu trng, trc qu c, d tch mi, tp mm mng lch vi cc hot ng du lch tri nghim vn bi c
chin chng thc dn Php m tiu biu l chin thng nc c mu trng xanh, ngt m, v thm. trng, hp dn. Du khch c th tham quan cc vn bi,
sng L nm 1947 din ra trn dc tuyn sng L oan Bi Su Ch m pht trin ph hp trn t ph sa sng tm hiu qu trnh trng, chm sc, th phn cho hoa bi
Hng- Tuyn Quang, khi y chn ng tin qun ca L, sng Chy. Ging bi ny c nhn dn x Ch m v thu hoch qu bi. Du khch c c hi c tip xc
k th, ngi dn hai bn b sng L ca oan Hng nhn ra t cy bi ngon ca nh lo nng c tn l Su trc tip v c chia s kinh nghim, kin thc t chnh
hp sc cng vi b i ch lc cn bc tin ca thc dn cch y trn 200 nm. T tn ng c t cho ging nhng ngi dn trng bi hiu hn v gi tr ca cy
trn sng. Ngi dn dng hng ngn tri bi trng hai bi. Bi Su sau 5 nm trng cho qu c cht lng tt, bi cng nh bn sc vn ha ca vng t ny. T nguyn
bn bi bi ven sng th xung dng sng L theo tng cy 15 tui c nng sut t 100 - 150 qu, bo qun sau 5 - 6 liu hoa bi, cng c th ch bin thnh cc sn phm lu
hng. Nhn t xa, tu Php ng nhng hng qu bi tri thng qu gi c cht lng tt. nim phc v khch du lch nh: tinh du hoa bi, mt
trn sng l nhng ng li ca qun ta nn chng khip s T thng 2/2006, hai ging bi Su Ch m v bi Bng bi, ch p hng hoa bi
v rt lui nhanh chng. Cu chuyn bi tham gia vo trn Lun c Cc S hu tr tu - B Khoa hc & Cng ngh n vi oan Hng, ngoi hot ng du lch tri nghim
chin sng L n nay vn c cc bc cao nin trong lng cp vn bng bo h ch dn a l cho sn phm bi qu vn bi, du khch s c tham quan nhng i ch
k li cho con chu nghe. oan Hng v t hai sn phm bi Su v bi Bng xanh ngt ngn ni tip nhau tri di min man. Ti y du
Bi oan Hng l loi cy trng lu nm, c qu hnh cu Lun l ti sn quc gia, c Nh nc bo h v thi hn khch s c tham quan, chp nh lu nim ti cc vn
dt, qu cha y 1 kg, chn mu vng sng, v hi ho, ci trn ton lnh th Vit Nam. S Khoa hc & Cng ngh Ph ch; tham quan quy trnh hi, sn xut, ng gi ch quy
mng, mi ro, tm mng nc, mu trng ng, c trng Th cng ng k tem nhn v l g vi Cc S hu tr m nh my hay h gia nh. Bn cnh , du khch s c
bi hng v thm, ngon, ngt, mt. Ging bi c sn ny tu c s dng c quyn kinh doanh trn th trng tham quan tng i chin thng sng L v c nghe k
cn qu ch, c th bo qun c vi thng n na cho sn phm bi oan Hng. Nh th, ging bi c v trn chin u c lit gia qun v dn ta vi thc dn
nm, khi b ra, n vn ngt, ngon nh thng. Theo thng sn khoc trn mnh tm o mi ca thng hiu Bi Php lp nn chin thng sng L lch s ca dn tc. C
k, ton huyn oan Hng c ti 16 ging bi khc nhau, oan Hng - Hng v t T. Hin nay, ton huyn oan th ni, y l nhng hot ng, tri nghim y hp dn
ging bi no cng ngon, cng ngt; trong c bit l Hng c trn 3.000 h trng bi vi tng din tch 1.450ha. trong mt sn phm du lch c o m du lch Ph Th
hai ging bi Su v bi Bng Lun t lu c nhiu Nm 2014, sn lng bi ca ton huyn d kin t 8.000 hon ton c th khai thc v thc hin pht trin thnh
ngi bit n. tn v gi tr hng ha c t 120 t ng. Nhng nm mt sn phm du lch c trng ca tnh. Sn phm ny s
Bi Bng Lun c cch y 200 n 300 nm l ging c gn y, cy bi oan Hng c quan tm pht trin ha hn m li nhiu gi tr v tinh thn v nhng nt vn
nhiu nht oan Hng, trng nhiu nht l x Bng v c coi l mt trong cc cy th mnh trong pht trin ha c o vng t T. Khi im du lch oan Hng c
Lun v Qu Lm c cht lng ngon ng u. Bi Bng kinh t, cy xo i gim ngho ca ngi dn oan Hng.

34 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 35


NGHIN CU V TRAO I

Y MNH SN XUT V QUNG B


SN PHM LU NIM MANG C TRNG VN HA
HNG VNG PHT TRIN DU LCH
GII THIU V TRUNG TM THNG TIN
ng nh Thun XC TIN DU LCH PH TH
PCT Hi Vn hc Dn gian tnh Ph Th


tm ra gii php pht trin, qung b sn phm phng hoc tng thut li s c nhn ln gp bi, kch
lu nim mang c trng vn ha Hng Vng thch s hng khi ca khch du lch, khin h thch th v

T
nhm gii thiu, bn v c khch hng chp say m hn khi tham gia trc tip vo qu trnh tri nghim rung tm Thng tin xc tin Du lch trc thuc S Vn ha, Th thao v Du lch
nhn mua, cn phi tun th theo mt quy trnh nht nh. cng nh sng to sn phm du lch vn ha. y l nhng Ph Th c thnh lp theo Quyt nh s 1179/Q-UBND ngy 28/5/2014 ca
l cng tc nghin cu th trng, xc nh nhu cu cc cng c v cng hu ch trong vic tuyn truyn qung b y ban Nhn dn tnh Ph Th, Trung tm l n v s nghip c thu, c chc nng
i tng khch hng, tm l khch hng; phn tch i th sc hp dn ca sn phm, cng nh qun l v bo tn sn tham mu, gip Gim c S Vn ha, Th thao v Du lch xy dng v t chc
cnh tranh, im yu, im mnh, c hi, thch thc; nh v phm du lch vn ha, ang cn c ngnh du lch Ph thc hin k hoch, chng trnh cng tc thng tin xc tin du lch; hng dn,
phn loi th trng, xy dng sn phm; truyn thng, bn Th p dng. Nhn ra mt s nc ln cn trong khu vc h tr cc t chc doanh nghip v cc c nhn hot ng trong lnh vc du lch
sn phm v chm sc khch hng. Theo , sn phm phi nh Trung Quc, Hong Kong, Macao, Singapore, Thi Lan, v cng tc tuyn truyn qung b du lch trong nc v nc ngoi; trin khai
lun c t v tr trng tm v cc yu t b tr trong Malaysia... rt thnh cng trong vic pht trin loi hnh du cc chng trnh, mc tiu, nhim v xc tin pht trin du lch ca tnh. ng thi
chu trnh khp kn trn phi gn kt cht ch vi nhau v lch vn ha gn vi hot ng sng to, quan tm dnh t chc cc hot ng c lin quan n lnh v du lch.
cng hng v mc tiu tiu th sn phm du lch. C nh nhiu u t v ti chnh cng nh cng ngh hin i, ng
vy, mi c th xy dng c sn phm du lch m bo dng ng b 3 phng thc trn trong vic xy dng v
cht lng, c o, hp dn v ph hp vi nhu cu v th qung b hnh nh im n thng qua cc sn phm du
hiu ca tng i tng khch hng. Tng t nh vy, qu lch vn ha nh cc lng ngh truyn thng, cc bo tng
trnh vn ng ca sn phm du lch vn ha cng khng vn ha, lch s, m thc y l nhng sn phm du lch
nm ngoi nguyn l trn. c tnh ngh thut sng to cao v sc thu ht rt ln i
1. Nhim v, quyn hn chuyn mn, nghip v trong hot ng thng tin v xc
Tuy nhin, trn thc t, xut pht t c im, bn cht ct vi du khch.
tin du lch;
li ca sn phm du lch m chng ta ang bn n l Sn xut v qung b sn phm lu nim mang c trng - Xy dng chng trnh, k hoch cng tc thng tin du lch
- Qun l bin ch, lao ng, thc hin ch chnh sch
sn phm mang c trng vn ha Hng Vng c s khc vn ha Hng Vng l mt khu rt quan trng trong vic v t chc thc hin sau khi c Gim c S ph duyt;
i vi ngi lao ng; Qun l c s vt cht, ti sn, trang
bit hn so vi cc sn phm du lch thng thng khc (vt xy dng thng hiu sn phm du lch mang c trng - L u mi thu thp thng tin v cung cp cc thng tin
thit b c giao theo quy nh ca php lut.
th, phi vt th hoc c hai trong mt sn phm), do vy vn ha ca vng qu t T. Hy vng trong mt thi gian v hot ng du lch cho cc t chc, c nhn tham gia hot
- Thc hin cc nhim v khc do S Vn ho, Th thao v
ngoi vic phi tun th theo ng quy trnh lm sn phm khng xa, cc sn phm lu nim mang c trng vn ha ng du lch; kt ni vi cc doanh nghip du lch trong v
Du lch giao theo quy nh ca php lut.
nh m t trn, chng i hi cn phi lng ghp thm Hng Vng s tr thnh cc sn phm du lch mang c ngoi tnh thc hin hot ng u t, kinh doanh, dch v
nhng yu t sng to, t hnh thnh c sn phm trng ca min qu t T thu ht ng o du khch thp l hnh du lch;
vi hm lng sng to cao, gp phn to nt khc bit, c phng v tham quan, du lch vi mc tiu li nhiu n - Xy dng k hoch v thc hin cng tc tuyn truyn, 2. C cu t chc b my
o, hp dn du khch. tng tt p trong lng du khch mi khi hnh hng v qung b v du lch Ph Th;
* Lnh o Trung tm:
Trn thc t c nhiu gii php khc nhau thc y vic thm ving n Hng gp phn gio dc truyn thng o - Xy dng, qun l hot ng trang thng tin in t v du
B: Phng Th Hoa L - Gim c.
gn tnh sng to vi hot ng xy dng, pht trin v l vn ha Hng Vng v thi i Hng Vng dng nc, lch Ph Th; cung cp thng tin v du lch Ph Th trn cc
in thoi: 0961.037.888
qung b sn phm du lch vn ha Hng Vng. Chng ti thit thc a ngnh du lch ca tnh Ph Th thnh mt trang thng tin in t khc;
ng: Nguyn c Ha - Ph Gim c.
xin xut c 3 cch thc ch yu, mang li hiu ng tuyn ngnh kinh t t ph ca tnh v ngnh kinh t mi nhn - Xy dng chng trnh, k hoch v thc hin cc hot
in thoi: 0982.442.220
truyn pht trin qung b cao, c th to cho du khch ca t nc. ng xc tin du lch, xc tin u t du lch v t chc thc
nhiu n tng v cm nhn su sc hn i vi loi hnh hin sau khi c Gim c S ph duyt;
* Phng Hnh chnh - Tng hp:
sn phm ny, l: - Phi hp vi cc c quan, n v lin quan t chc nghin
in thoi: 0210.3856.668
1- Ti hin (sn xut, gia cng) sn phm mang c cu chin lc th trng du lch; T vn h tr cc doanh
trng vn ha Hng Vng. Trnh din cc cng on gia cng nghip du lch nh hng th trng xy dng v pht
* Phng Thng tin v Xc tin du lch:
sn xut sn phm du lch cho khch du lch c chng kin trin sn phm du lch, kinh doanh du lch, dch v du lch,
in thoi: 0210.3856.888
v c tham gia tri nghim lm ra sn phm, to hng th l hnh trn a bn tnh;
ng: o Anh Tun - Trng phng.
trc khi mua sn phm. - Phi hp tm kim, khai thc th trng, t chc cc loi
in thoi: 0934.415.015
2- M phng (miu t) sn phm du lch mang c hnh kinh doanh dch v ti cc im du lch. Kho st cc
trng vn ha Hng Vng. Thuyt minh cc sn phm mang tour, tuyn, im du lch, xy dng bin tp v t chc
* Phng Dch v:
c trng vn ha Hng Vng trn cc phng tin thng tin thuyt minh, hng dn ti cc im du lch, khu du lch
in thoi: 0210.3852.888
i chng. phc v cc on khch du lch. Xy dng, qung co v
B: L Th Xun Hng - Ph Trng phng.
3 - Lin kt, m cc im cung cp v bn sn phm phi hp t chc cc chng trnh du lch phc v khch
in thoi: 0915.969.944
du lch mang c trng vn ha Hng Vng ti cc a im du lch;
du lch. - Hp tc, lin doanh, lin kt vi cc t chc, doanh nghip,
C 3 hnh thc trn vi tn gi khc nhau, nhng c nhn tham gia t chc cc hot ng xc tin du lch, xc
chng u c chung bn cht l cng hng ti mc tiu tin u t du lch theo quy nh hin hnh; t chc cc hot
nhm to ra nhiu im nhn v sn phm du lch, thng ng dch v lin quan n lnh vc du lch;
qua cc hnh tng, m hnh, cu chuyn, truyn thuyt lch - Nghin cu ng dng khoa hc cng ngh vo hot ng
s v thi k Hng Vng dng nc lm sn phm du du lch; t chc v phi hp o to, tp hun, bi dng
Du khch tm hiu cc sn phm lu nim
lch c trng ca du lch Ph Th. Theo cch ny, nhng gi c trng by ti L hi n Hng nm 2017
tr ch thc ca sn phm du lch vn ha c ti hin, m

36 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 37


GII THIU TOUR, SN PHM DCH V DU LCH

HOMESTAY TI VN QUC GIA XUN SN


PYS TRAVEL CNG TY TNHH DU LCH V
TRUYN THNG

V
n Quc Gia Xun Sn cch th H Ni
120km, cch thnh ph Vit Tr 80km v pha
Ty, l mt trong nhng im du lch sinh thi
cng ng hp dn ti Ph Th. TOUR DU LCH: H NI - VQG XUN SN - T XA - H NI
Vi du khch yu thin nhin, yu thch s khm ph,
tri nghim, khi v vi Vn Quc Gia Xun Sn s Thi gian: 2 ngy 1 m Phng tin: t
c ha mnh vo v p hoang s ca cc hang
ng, thc nc, cnh quan thin nhin ca rng NGY H NI VQG XUN SN - PH YN BC YN (n tra, ti)
nguyn sinh trn ni vi vi h ng, thc vt a 1
dng, tn hng bu khng kh trong lnh v mt m,
cng tri nghim cuc sng thng ngy ca c dn 06h00: Xe v Hng dn vin n Qu khch ti Nh Ht Ln H Ni.
bn a cc dn tc Dao, Mng, thng thc cc tit
06h30: Xe n on n thm vn quc gia Xun Sn. on n sng nh
mc vn ngh dn gian truyn thng, cc m t la
hng trn ng i.
tri, th gin ngm chn, ngm mnh trong bn tm
10h00: on n VQG Xun Sn, tham quan thng cnh vng li Vn quc
thuc l ca ngi Dao v thng thc m thc ni
gia v tri nghim khng gian vn ha c sc ca ngi dn tc Mng, Dao
rng nh: g i, g nhiu ca, ln lng, c sui, d
ni y. Thm bn Lp, bn Ci, hang Na, hang Th Thn, vi thng cnh ni
cc mn, chut ng, vt lam, cua , xi ng sc, cm
non hng v, thc nc, bn lng to nn bc tranh sn thy hu tnh ni ni
lam, rau sng, ru , rau dn, rau b khai, rau xi... Du khch chp hnh lu nim ti i ch Tn Sn
rng s mang n cho qu khch mt tri nghim th v.
Nhng mn n c ch bin theo truyn thng ca
Bui tra: on quay v Bn D n tra, thng thc cc mn n c sn dn
ngi dn bn a s em n nhng cm gic khc
tc (g nhiu ca, ln cp nch, vt sui, xi ng sc, rau sng...).
l cho mi du khch.
14h30: on xut pht i Th trn Bc Yn.
Sau mt ngy khm ph thin nhin k th ti Vn
quc gia Xun Sn, du khch c th tn hng mt Bui ti: on n th trn Bc Yn nhn phng, dng ba ti ti nh hng ti
m ngh ngi th gin ti cc homestay c thit k th trn Bc Yn.
c o, mang m kin trc truyn thng ca ng Ngh m ti nh ngh ni y, chun b sc khe cho cuc sn my sng mai
bo dn tc ti im du lch cng ng Bn D, x
Xun Sn nh: Homestay Xun Lm, Xun Sn, Qunh
Nga, Green House vi hnh thc ngh theo phng
ring hoc ngh tp th trn nh sn. Gi phng ring NGY SN MY TI NH T XA MC CHU H NI (n sng, tra)
dao ng t 200.000 250.000/phng/m hoc 2
ngh cng ng t 10 - 30 khch vi gi 50.000 on khch tham quan VQG Xun Sn
80.000/ngi/m. (nh: Hong Giang)
Hy vng vi nhng dch v du lch cng ng cn s 5h00: on dy sm, v sinh c nhn v di chuyn ra xe, xe v HDV s a on
khai nhng mang m nt truyn thng ca dn tc ln nh T Xa
Dao, Mng Ph Th s em n nhng tri nghim 6h00: n tia nng u tin, cnh bnh minh tuyt p cng bin my. on t
th v cho du khch. do ngm cnh, chp hnh vi bin my.
9h00: on di chuyn v th trn nng trng Mc Chu.
Mi thng tin v dch v ngh homestay qu khch vui Bui Tra: Qu khch n th trn Mc Chu, n tra ngh ngi ti th trn.
lng lin h: 13h00: Xe a on n thm quan nng trng i ch, ngm nhn nhng
lung ch xanh bt ngt, tri di n tn chn tri.
Hotline: 0979 775 282 (ng Minh) 20h00: on v n H Ni, chia tay kt thc chuyn sn my y ngha, mt
0943 924 996 (ng Lm) tri nghim thc th ca mt dn du lch chuyn nghip.

GI TOUR: 1.580.000VND/KHCH
Sn my ti nh T Xa. nh: Dulich9.com

( Gi tour p dng cho on t 10 khch tr ln; khch n ti im hn theo yu


cu, gi tour thay i khi gi cc dch v thay i)

THNG TIN LIN H:

PYS TRAVEL CNG TY TNHH DU LCH V TRUYN THNG GII PHP CHO GII TR
Tr s chnh: Phng 502A, ta nh M3M4, 91 Nguyn Ch Thanh, ng a, H Ni
CN TP.H Ch Minh: Lu 7, to nh Thin Phc 2, s 110 Cch Mng Thng 8, P7, Q3
Website: www.pystravel.vn - Email: info@pystravel.com - Hotline: (04) 44 50 60 70 | (08) 44 50 60 70

38 S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH S 1/2017 BN TIN DU LCH PH TH 39