SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT

KERTAS KERJA BENGKEL ASAS IKATAN DAN ASAS PERTOLONGAN CEMAS UNIT PAKAIAN SERAGAM TEMPAT: DEWAN SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS MENGABANG TELIPOT

TARIKH

:

13 JULAI 2010 PROGRAM ANJURAN: INTERNSHIP PISMP SEMSESTER 8

1.0 NAMA PROGRAM Bengkel Asas Ikatan Tali dan Asas Pertolongan Cemas Unit Pakaian Seragam Sekolah Kebangsaan Kompleks Mengabang Telipot

2.0 PENDAHULUAN Bengkel Asas Ikatan dan Asas Pertolongan Cemas adalah salah satu aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Dato’ Razali Ismail yang menjalankan internship di Sekolah Kebangsaan Kompleks Mengabang Telipot. Program ini boleh disertai oleh murid-murid tahun 4 dan tahun 5 dari badanbadan unit beruniform. Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam bidang kokurikulum. Seseorang pelajar itu wajib menyertai aktiviti kokurikulum untuk menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih mencabar. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti ini bakal diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi alam kedewasaan kelak.

3.0

MATLAMAT

Matlamat bengkel ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan dengan kemahiran asas ikatan dan asas pertolongan cemas kepada murid-murid

4.0 OBJEKTIF 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Memberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman dalam menyertai program kepimpinan. Membentuk Melatih pelajar yang mampu berdikari dan mampu toleransi, menyesuaikan diri dalam setiap situasi. para pelajar untuk memupuk sikap bertanggungjawab dan menghargai alam sekitar. Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai aktiviti yang disediakan. Melahirkan para pelajar yang berupaya untuk mengeluarkan ideaidea yang bernas semasa mereka menyertai aktiviti dalam kumpulan. Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan diri sendiri. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan sosial. 5.0 BUTIR-BUTIR PROGRAM Tarikh Hari Masa Tempat Penyertaan : : : : : 13 Julai 2010 Selasa 4.30 ptg – 6.30 ptg Dewan Sekolah Semua murid-murid tahun 4 dan 5

6.0

JAWATANKUASA PENGURUSAN (Rujuk Lampiran 1)

7.0

PERBELANJAAN ( Rujuk Lampiran 2)

8.0

PENUTUP

Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan di dalam aktiviti perkhemahan bersepadu ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Oleh itu, Kerjasama daripada pihak Tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Disediakan oleh, .................................................. MOHD HASIF BIN A SAMAT

Disahkan oleh,

……………………………………. (EN MOHD PAUZI BIN TAHIR) Guru Penasihat Ulasan Guru Besar

.................................................. (EN BAHARIN BIN ISMAIL) Guru Penasihat

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Diluluskan / Tidak Diluluskan

(TN HJ SELAMAT BIN HJ MAHMUD) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Kompleks Mengabang Telipot 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful