You are on page 1of 5

Membentuk jati diri rakyat sebagai

satu Bangsa Malaysia.


PERANAN

Menjelaskan tanggungjawab rakyat


Malaysia yang sebenar.

Kepercayaan Mematuhi ajaran agama dan


RUKUN NEGARA kepada tuhan mengamalkan nilai-nilai murni
dalam kehidupan.

Kesetiaan kepada Mengutamakan kebaikan


Raja dan Negara masyarakat dan negara

Keluhuran Mematuhi Perlembagaan


PRINSIP RUKUN Negara untuk menjaga
perlembagaan
NEGARA ketenteraman negara

Kedaulatan undang- Mempertahankan undang-


undang undang bagi melindungi rakyat
dari segi keadilan social.

Kesopanan dan Memupuk sahsiah rakyat


kesusilaan bersopan, beradab,
bermaruah serta berakhlak
.bersusila
PROGRAM LATIHAN
KHIDMAT NEGARA
(PLKN)

Penubuhan Tujuan
PLKN penubuhan

memupuk
Dilaksanakan Kursus latihan membentuk
perpaduan dan
pada tahun 2004 wajib selama 3 perwatakan
semangat
bulan positif
patriotisme

menyemarakkan
semangat
kesukarelawan
Hormat
menghormati

Bertimbang Bertolak
rasa ansur

RUMAH
TERBUKA

Tolong-
Bekerjasama
menolong

Saling
berkasih
sayang
PENERIMAAN BUDAYA

Pelbagai kaum menggayakan pakaian dari kaum


Aspek yang lain.
Pemakaian Contoh: Kaum Cina dan India menggayakan baju
kurung dan baju Melayu.

Aspek Menerima masakan dari pelbagai kaum.


Contoh: Kaum Melayu dapat menerima makanan
Pemakanan dari kaum India seperti roti canai dan capati.

Aspek Penempatan yang sama untuk semua etnik


Menggalakkan perpaduan etnik setempat melalui
Penempatan aktiviti setempat yang dijalankan.
RUKUN TETANGGA

Memupuk semangat Visi Objektif Aktiviti Rukun


kejiranan
Tetangga

Pembentukan satu Memelihara,


meningkat dan Aktiviti sosial -
bangsa Malaysia kunjung
Rakyat mengawal yang bersatu padu mengukuhkan
keselamatan di perpaduan rakyat mengunjungi
kediaman semasa perayaan.

Pendidikan -
pendidikan tidak
Pembangunan Keselamatan -
formal : ceramah dan
masyartakat secara rondaan sukarela
tuisyen
menyeluruh dan perantara
penyelesaian konflik
Sukan : sukaneka,
sukan tradisional
dan sukan rakyat