You are on page 1of 4

ORDINUL

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr. _______ din ______ 2017


privind modificarea i completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016
privind activitatea de management resurse umane n unitile de poliie ale Ministerului
Afacerilor Interne i a Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea
de management resurse umane n unitile militare ale Ministerului Afacerilor Interne,
precum i ncetarea aplicabilitii unor dispoziii din Ordinul ministrului administraiei i
internelor nr. 154/2004 privind activitile de educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor
Interne

n temeiul art.7 alin.(5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modificri prin Legea nr.
15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmtorul

ORDIN:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr.140/2016 privind activitatea de


management resurse umane n unitile de poliie ale Ministerului Afacerilor Interne,
publicat n Monitorul Oficial nr.702 din 9 septembrie 2016, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:

1. La articolul 1, dup litera c) se introduce o nou liter, lit.c1), cu urmtorul cuprins:


c1) proba, normele i baremele pentru evaluarea performanei fizice, prevzute n anexa
nr.31;

2. La articolul 2, dup litera o) se introduce o nou liter, lit.p), cu urmtorul cuprins:


p) Tabel centralizator cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a
performanei fizice la concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc
personal pentru nevoile MAI, precum i pentru ocuparea posturilor vacante, prevzut n anexa
nr.27.

3. La anexa nr.2, litera a) a alineatului (4) al articolului 6 se abrog.

4. La anexa nr.2, alineatul (5) al articolului 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:


(5) Verificarea ndeplinirii criteriului prevzut la alin.(4) lit. b) se realizeaz cu ocazia
examinrii medicale.

5. La anexa nr.2, litera a) a alineatului (4) al articolului 7 se abrog.

6. La anexa nr.2, alineatul (6) al articolului 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:


(6) Verificarea cerinelor prevzute la alin.(3) lit.b) i alin.(4) lit.b) se realizeaz cu ocazia
examinrii medicale.

7. La anexa nr.3, dup alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin.(3),
cu urmtorul cuprins:
(3) Evaluarea performanei fizice a candidailor pentru admiterea n instituiile de
nvmnt care pregtesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor i
baremelor prevzute n anexa nr.31.
8. La anexa nr.3, alineatul (1) al articolului 28 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(1) Evaluarea performanei fizice se face potrivit probei, normelor i baremelor specifice
prevzute n anexa nr.31.

9. La anexa nr.3, alineatul (2) al articolului 28 se abrog.

10. La anexa nr.3, alineatele (1) i (2) ale articolului 39 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecrei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a fiecrei probe de concurs este minimum 7,00.
(2) Proba de evaluare a performanei fizice se promoveaz potrivit prevederilor din anexa
1
nr.3 .

11. La anexa nr.3, articolul 50 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 50 (1) Proba de evaluare a performanei fizice se apreciaz i se noteaz potrivit
normelor i baremelor specifice prevzute de anexa nr.31, care se afieaz i se aduc la cunotina
candidailor naintea nceperii probelor.
(2) Rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanei fizice se
consemneaz n tabelul centralizator prevzut n anexa nr.27.

12. Dup anexa nr.3 se introduce o nou anex, anexa nr.31, avnd cuprinsul prevzut
n anexa nr.1 la prezentul ordin.

13. Dup anexa nr.26 se introduce o nou anex, anexa nr.27, avnd cuprinsul
prevzut n anexa nr.2 la prezentul ordin.

Art. II. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de


management resurse umane n unitile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat
n Monitorul Oficial nr.931 din 18 noiembrie 2016, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:

1. La articolul 1, dup litera c) se introduc dou noi litere, lit.c1) i c2), cu urmtorul
cuprins:
c1) proba, normele i baremele pentru evaluarea performanei fizice pentru candidaii la
concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru
nevoile MAI, precum i pentru ocuparea posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu personal
militar, cu excepia candidailor la concursurile de admitere pe locurile destinate Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevzute
n statele de organizare ale acestuia i ale unitilor subordonate, sunt prevzute n anexa nr.31;
c2) proba, normele i baremele pentru evaluarea performanei fizice pentru candidaii la
concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal militar pentru
nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a personalului militar al Inspectoratului General
pentru Situaii de Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare
ale Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate acestuia,
prevzute a fi ncadrate cu personal militar, sunt prevzute n anexa nr.32.

2. La articolul 2, dup litera o) se introduc dou noi litere, lit.p) i q), cu urmtorul
cuprins:
p) Tabel centralizator cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a
performanelor fizice la concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt ale MAI care
pregtesc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a personalului
militar, precum i pentru ocuparea posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu personal militar, cu
excepia celor din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale
unitilor subordonate acestuia, prevzut n anexa nr.27;
q) Tabel centralizator cu rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a
performanelor fizice la concursurile pentru admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc
personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a personalului militar al
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor vacante din
statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i ale unitilor
subordonate acestuia, prevzute a fi ncadrate cu personal militar, prevzut n anexa nr.28.

3. La anexa nr.2, litera b) a alineatului (1) al articolului 7 se abrog.

4. La anexa nr.2, alineatul (2) al articolului 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:


(2) Verificarea cerinelor prevzute la alin.(1) lit.c) se realizeaz cu ocazia examinrii
medicale.

5. La anexa nr.2, litera a) a alineatului (1) al articolului 10 se abrog.

6. La anexanr.2, alineatul (2) al articolului 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:


(2) Verificarea cerinelor prevzute la alin.(1) lit.b) se realizeaz cu ocazia examinrii
medicale.

7. La anexa nr.3, dup alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin.(3),
cu urmtorul cuprins:
(3) Evaluarea performanei fizice a candidailor pentru admiterea n instituiile de
nvmnt care pregtesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor i
baremelor prevzute n anexa nr.31 sau, dup caz, n anexa nr 32.

8. La anexa nr.3, alineatul (1) al articolului 28 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
(1) Evaluarea performanei fizice se face potrivit probei, normelor i baremelor specifice
prevzute de anexa nr.31 sau, dup caz, de anexa nr. 32.

9. La anexa nr.3, alineatul (2) al articolului 28 se abrog.

10. La anexa nr.3, alineatele (1) i (2) ale articolului 39 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecrei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a fiecrei probe de concurs este minimum 7,00.
(2) Proba de evaluare a performanei fizice se promoveaz potrivit prevederilor anexei
nr.31 sau, dup caz, anexei nr.32.

11. La anexa nr.3, articolul 50 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art.50 - (1) Proba de evaluare a performanei fizice se apreciaz i se noteaz potrivit
normelor i baremelor specifice prevzute de anexa nr.31 sau, dup caz, de anexa nr.32, care se
afieaz i se aduc la cunotina candidailor naintea nceperii probei.
(2) Rezultatele obinute de candidai n cadrul probei de evaluare a performanei fizice se
consemneaz n tabelul centralizator prevzut n anexa nr.27 sau, dup caz, n anexa nr.28.

12. Dup anexa nr.3 se introduc dou noi anexe, anexele nr.31 i 32, avnd cuprinsul
prevzut n anexele nr.3 i 4 la prezentul ordin.

13. Dup anexa nr.26 se introduc dou noi anexe, anexele nr.27 i 28, avnd cuprinsul
prevzut n anexele nr. 5 i 6 la prezentul ordin.
Art. III. Anexele nr.1 6 fac parte integrant din prezentul ordin.

Art. IV. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraiei
i internelor nr. 154/2004 privind activitile de educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor
Interne, cu modificrile i completrile ulterioare), i nceteaz aplicabilitatea n ceea ce privete
probele, normele i baremele stabilite pentru verificarea performanelor fizice ale candidailor la
admiterea n instituiile de nvmnt care pregtesc personal pentru nevoile MAI, precum i ale
candidailor recrutai n vederea ocuprii prin concurs a posturilor vacante.

Art. V. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

CARMEN DANIELA DAN

*) Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.154/2004 privind activitile de educaie fizic i sport n
Ministerul Afacerilor Interne, cu modificrile i completrile ulterioare, nu a fost publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.