You are on page 1of 9

TABEL COMPARATIV

al proiectului de ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea i completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane n unitile de poliie ale Ministerului Afacerilor Interne i a Ordinului
ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane n unitile militare ale Ministerului Afacerilor
Interne, precum i ncetarea aplicabilitii unor dispoziii din Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 154/2004 privind activitile
de educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor Interne

Text n vigoare Text propus Motivaie

Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane n unitile de poliie ale Ministerului Afacerilor Interne
Art. 1 Prezentul ordin conine prevederi La articolul 1, dup lit. c) se introduce o nou A fost conceput un traseu aplicativ, prin care
referitoare la: liter, lit. c1), cu urmtorul cuprins: sunt testate calitile motrice de baz (vitez,
() c1) proba, normele i baremele pentru ndemnare, rezisten i for) ale persoanelor
c) selecionarea poliitilor, prevzute n anexa evaluarea performanei fizice, prevzute n care intenioneaz s dobndeasc statutul de
nr. 3; anexa nr. 31; poliist.
()
Art. 2 Se aprob modelele, coninutul i La articolul 2, dup lit. o) se introduce o nou Pentru corelare cu prevederile anexei nr. 31
instruciunile de completare a urmtoarelor liter, lit. p), cu urmtorul cuprins:
formulare: p) Tabel centralizator cu rezultatele obinute
() de candidai n cadrul probei de evaluare a
o) Model de borderou, prevzut n anexa nr. performanei fizice la concursurile pentru
26. admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI, precum
i pentru ocuparea posturilor vacante, prevzut
n anexa nr. 27.
Anexa nr. 2 Art. 6 alin. (4) lit. a) Criteriile La anexa nr. 2, litera a) a alineatului (4) al Reevaluarea necesitii meninerii criteriului
specifice () sunt urmtoarele: articolului 6 se abrog. specific privind nlimea, avnd n vedere:
a) s aib nlimea de minimum 1,70 m brbaii - nregistrarea unor cereri de acordare a unor
i 1,65 m femeile; candidaii pentru instituiile de derogri individuale de la criteriul specific de
formare a ofierilor i agenilor de poliie de nlime;
frontier pentru specializarea marin trebuie s - Sesizarea Consiliului Naional pentru
aib nlimea de minimum 1,60 m; Combaterea Discriminrii cu privire la
svrirea de ctre Ministerul Afacerilor
Interne a faptelor prevzute de art. 2 alin. (1) i
(3) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i
sancionarea tuturor formelor de discriminare,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, respectiv stabilirea de criterii
discriminatorii care dezavantajeaz anumite
persoane n raport cu altele.
- Sesizarea instanelor de judecat cu privire la
suspendarea executrii, ct i anularea
prevederilor referitoare la criteriul specific
privind nlimea.
Anexa nr. 2 Art. 6 alin. (5) Verificarea La anexa nr. 2, alineatul (5) al articolului 6 se Punere n acord a prevederilor ordinului n
ndeplinirii criteriilor prevzute la alin. (4) lit. a) modific i va avea urmtorul cuprins: urma eliminrii criteriului specific privind
i b) se realizeaz cu ocazia examinrii medicale. (5) Verificarea ndeplinirii criteriului prevzut nlimea
la alin. (4) lit. b) se realizeaz cu ocazia
examinrii medicale.
Anexa nr. 2 Art. 7 alin. (4) lit. a) Nu pot fi La anexa nr. 2, litera a) a alineatului (4) al Motivarea a fost prezentat la art. 6 alin. (4) lit.
recrutate n vederea ncadrrii directe ca poliist, articolului 7 se abrog. a) din anexa nr. 2.
persoanele care se afl n urmtoarele situaii:
a) nu ndeplinesc condiia prevzut la art. 6
alin. (4) lit. a), cu excepia candidailor recrutai
n vederea ncadrrii directe pe posturi didactice,
posturi prevzute cu specialiti medicale,
precum i sportivii de performan;
Anexa nr. 2 Art. 7 alin. (6) Verificarea La anexa nr. 2, alineatul (6) al articolului 7 se Punere n acord a prevederilor ordinului n
cerinelor prevzute la alin. (3) lit. b) i alin. (4)
modific i va avea urmtorul cuprins: urma eliminrii criteriului specific privind
lit. a) i b) se realizeaz cu ocazia examinrii (6) Verificarea cerinelor prevzute la alin.(3) nlimea
medicale. lit. b) i alin. (4) lit. b) se realizeaz cu ocazia
examinrii medicale.
Anexa nr. 3 Art. 1 (1) Selecionarea La anexa nr. 3, dup alineatul (2) al articolului Punere n acord a prevederilor ordinului n
candidailor pentru admiterea n instituiile de 1 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urma introducerii anexei nr. 31 care stabilete
nvmnt postliceal ale MAI pe locurile urmtorul cuprins: proba, normele i baremele pentru evaluarea
destinate formrii iniiale a poliitilor se face (3) Evaluarea performanei fizice a performanei fizice.
potrivit metodologiei - cadru privind organizarea candidailor pentru admiterea n instituiile de
i desfurarea concursurilor de admitere n nvmnt care pregtesc personal pentru
instituiile de nvmnt ale MAI, elaborat de nevoile MAI se face potrivit probei, normelor
DGMRU, metodologiei specifice ntocmite de i baremelor prevzute n anexa nr. 31.
inspectoratul general beneficiar, precum i pe
baza reglementrilor Ministerului Educaiei
Naionale i Cercetrii tiinifice.
(2) Selecionarea candidailor pentru
admiterea n Academia de Poliie "Alexandru
Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei
elaborate de aceast instituie, cu acordul
inspectoratelor generale beneficiare i cu avizul
DGMRU.
Anexa nr. 3 Art. 28 La anexa nr. 3, alineatul (2) al articolului 28 se Pentru corelarea normelor, avnd n vedere
(1) Evaluarea performanei fizice se face potrivit abrog. faptul c pentru evaluarea performanei fizice
normelor i baremelor specifice prevzute de va fi aplicat o prob unic.
ordinul ministrului afacerilor interne privind
activitile de educaie fizic i sport n MAI.
(2) La evaluarea performanei fizice se aplic
acele probe care sunt relevante pentru msurarea
performanelor fizice necesare ndeplinirii
atribuiilor postului.
Anexa nr. 3 Art. 39 (1) Aprecierea La anexa nr. 3, alineatele (1) i (2) ale Punere n acord a prevederilor ordinului n
rezultatelor finale ale fiecrei probe de concurs articolului 39 se modific i vor avea urmtorul urma introducerii anexei nr. 31 care stabilete
se face cu note de la 1 la 10. cuprins: proba, normele i baremele pentru evaluarea
(2) Nota de promovare a fiecrei probe de (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecrei performanei fizice.
concurs este minimum 7,00. Proba de evaluare a probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
performanei fizice se apreciaz i se Nota de promovare a fiecrei probe de concurs
promoveaz potrivit normelor i baremelor este minimum 7,00.
specifice prevzute de ordinul ministrului (2) Proba de evaluare a performanei fizice se
afacerilor interne privind activitile de educaie promoveaz potrivit prevederilor din anexa nr.
fizic i sport n MAI. 31.
() ()
Anexa nr. 3 Art. 50 Proba de evaluare a La anexa nr. 3, articolul 50 se modific i va Punere n acord a prevederilor ordinului n
performanei fizice se apreciaz i se noteaz avea urmtorul cuprins: urma introducerii anexei nr. 31 care stabilete
potrivit normelor i baremelor specifice Art. 50 (1) Proba de evaluare a performanei proba, normele i baremele pentru evaluarea
prevzute de ordinul ministrului afacerilor fizice se apreciaz i se noteaz potrivit performanei fizice.
interne privind activitile de educaie fizic i normelor i baremelor specifice prevzute de
sport n Ministerul Afacerilor Interne, care se anexa nr. 31, care se afieaz i se aduc la
afieaz i se aduc la cunotina candidailor cunotina candidailor naintea nceperii
naintea nceperii probei. probelor.
(2) Rezultatele obinute de candidai n cadrul
probei de evaluare a performanei fizice se
consemneaz n tabelul centralizator prevzut
n anexa nr. 27.
Anexa nr. 3 Selecionarea poliitilor Dup anexa nr. 3 se introduce o nou anex, Stabilete proba, normele i baremele pentru
anexa nr. 31, avnd cuprinsul prevzut n anexa
evaluarea performanei fizice a candidailor la
nr. 1 la prezentul ordin. admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal pentru nevoile MAI,
precum i ale candidailor recrutai n vederea
ocuprii prin concurs a posturilor vacante
Anexa nr. 26 Model de borderou Dup anexa nr. 26 se introduce o nou anex, Stabilete modelul de Tabel centralizator cu
anexa nr. 27, avnd cuprinsul prevzut n anexa rezultatele obinute de candidai n cadrul
nr. 2 la prezentul ordin. probei de evaluare a performanei fizice.
Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane n unitile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Art. 1 Prezentul ordin conine prevederi La articolul 1, dup lit. c) se introduc dou noi A fost conceput un traseu aplicativ, difereniat
referitoare la: litere, lit. c1) i c2), cu urmtorul cuprins: n funcie de specificul atribuiilor exercitate,
() c1) proba, normele i baremele pentru prin care sunt testate calitile motrice de baz
c) selecionarea cadrelor militare, prevzute n evaluarea performanei fizice pentru candidaii
(vitez, ndemnare, rezisten i for) ale
anexa nr. 3; la concursurile pentru admiterea n instituiile
() de nvmnt care pregtesc personal militar persoanelor care intenioneaz s dobndeasc
pentru nevoile MAI, precum i pentru ocuparea statutul de cadru militar.
posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu
personal militar, cu excepia candidailor la
concursurile de admitere pe locurile destinate
Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen sau la concursurile pentru ocuparea
posturilor vacante prevzute n statele de
organizare ale acestuia i ale unitilor
subordonate, sunt prevzute n anexa nr. 31;
c2) proba, normele i baremele pentru evaluarea
performanei fizice pentru candidaii la
concursurile pentru admiterea n instituiile de
nvmnt care pregtesc personal militar
pentru nevoile MAI, pe locurile destinate
formrii iniiale a personalului militar al
Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen, precum i pentru ocuparea posturilor
vacante din statele de organizare ale
Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen i ale unitilor subordonate acestuia,
prevzute a fi ncadrate cu personal militar,
sunt prevzute n anexa nr. 32.
Art. 2 Se aprob modelele, coninutul i La articolul 2, dup lit. o) se introduc dou noi Pentru corelare cu prevederile anexelor nr. 31
instruciunile de completare ale formularelor: litere, lit. p) i q), cu urmtorul cuprins: i 32
() p) Tabel centralizator cu rezultatele obinute
o) Model de borderou, prevzut n anexa nr. de candidai n cadrul probei de evaluare a
26. performanelor fizice la concursurile pentru
admiterea n instituiile de nvmnt ale MAI
care pregtesc personal militar pentru nevoile
MAI, pe locurile destinate formrii iniiale a
personalului militar, precum i pentru ocuparea
posturilor vacante prevzute a fi ncadrate cu
personal militar, cu excepia celor din statele de
organizare ale Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate
acestuia, prevzut n anexa nr. 27;
q) Tabel centralizator cu rezultatele obinute
de candidai n cadrul probei de evaluare a
performanelor fizice la concursurile pentru
admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal militar pentru nevoile MAI,
pe locurile destinate formrii iniiale a
personalului militar al Inspectoratului General
pentru Situaii de Urgen, precum i pentru
ocuparea posturilor vacante din statele de
organizare ale Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate
acestuia, prevzute a fi ncadrate cu personal
militar, prevzut n anexa nr. 28.
Anexa nr. 2 Art. 7 alin. (1) lit. b) Criteriile La anexa nr. 2, litera b) a alineatului (1) al n considerarea eliminrii criteriului specific
specifice () sunt urmtoarele: articolului 7 se abrog. privind nlimea aplicabil persoanelor care
() intenioneaz s dobndeasc statutul de
b) s aib nlimea de minimum 1,70 m brbaii poliist, se impune i reevaluarea criteriului
i 1,65 m femeile; prevzut de Ordinul m.a.i. nr. 177/2016.
Anexa nr. 2 Art. 7 alin. (2) Verificarea La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 7 se Punere n acord a prevederilor ordinului n
cerinelor prevzute la alin. (1) lit. b) i c) se modific i va avea urmtorul cuprins: urma eliminrii criteriului specific privind
realizeaz cu ocazia examinrii medicale. (2) Verificarea cerinelor prevzute la alin. (1) nlimea.
lit. c) se realizeaz cu ocazia examinrii
medicale.
Anexa nr. 2 Art. 10 alin. (1) lit. a) La anexa nr. 2, litera a) a alineatului (1) al Motivarea a fost prezentat la art. 7 alin. (1) lit.
Candidaii recrutai n vederea ncadrrii directe articolului 10 se abrog. b) din anexa nr. 2.
care intenioneaz s dobndeasc statutul de
cadru militar trebuie s ndeplineasc i
urmtoarele criterii specifice:
a) au nlimea de minimum 1,70 m brbaii i
1,65 m femeile, cu excepia candidailor recrutai
n vederea ncadrrii directe pe posturi didactice
i posturi prevzute cu specialiti medicale;
Anexa nr. 2 Art. 10 alin. (2) Verificarea La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 10 se Punere n acord a prevederilor ordinului n
cerinelor prevzute la alin. (1) lit. a) i b) se modific i va avea urmtorul cuprins: urma eliminrii criteriului specific privind
realizeaz cu ocazia examinrii medicale. (2) Verificarea cerinelor prevzute la alin. (1) nlimea
lit. b) se realizeaz cu ocazia examinrii
medicale.
Anexa nr. 3 Art. 1 (1) Selecionarea Punere n acord a prevederilor ordinului n
candidailor pentru admiterea n instituiile de La anexa nr. 3, dup alineatul (2) al articolului urma introducerii anexelor nr. 31 i 32 care
nvmnt postliceal ale MAI pe locurile 1 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu stabilesc probele, normele i baremele pentru
destinate formrii iniiale a cadrelor militare se urmtorul cuprins: evaluarea performanei fizice.
face potrivit metodologiei-cadru privind (3) Evaluarea performanei fizice a
organizarea i desfurarea concursurilor de candidailor pentru admiterea n instituiile de
admitere n instituiile de nvmnt ale MAI, nvmnt care pregtesc personal pentru
elaborat de DGMRU, metodologiei specifice nevoile MAI se face potrivit probei, normelor
ntocmite de inspectoratul general beneficiar, i baremelor prevzute n anexa nr. 31 sau, dup
precum i pe baza reglementrilor Ministerului caz, n anexa nr. 32.
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice.
(2) Selecionarea candidailor pentru
admiterea n Academia de Poliie "Alexandru
Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei
elaborate de aceast instituie, cu acordul
inspectoratelor generale beneficiare i cu avizul
DGMRU.
Anexa nr. 3 Art. 28 (1) Evaluarea La anexa nr. 3, alineatul (1) al articolului 28 se Pentru corelarea normelor, avnd n vedere
performanei fizice se face potrivit normelor i modific i va avea urmtorul cuprins: faptul c pentru evaluarea performanei fizice
baremelor specifice prevzute de ordinul (1) Evaluarea performanei fizice se face va fi aplicat o prob unic.
ministrului afacerilor interne privind activitile potrivit probei, normelor i baremelor specifice
de educaie fizic i sport n MAI. prevzute de anexa nr. 31 sau, dup caz, de
(2) La evaluarea performanei fizice se aplic anexa nr. 32.
acele probe care sunt relevante pentru msurarea La anexa nr. 3, alineatul (2) al articolului 28 se
performanelor fizice necesare ndeplinirii abrog.
atribuiilor postului.
Anexa nr. 3 Art. 39 (1) Aprecierea La anexa nr. 3, alineatele (1) i (2) ale Punere n acord a prevederilor ordinului n
rezultatelor finale ale fiecrei probe de concurs articolului 39 se modific i vor avea urmtorul urma introducerii anexelor nr. 31 i 32 care
se face cu note de la 1 la 10. cuprins: stabilesc probele, normele i baremele pentru
(2) Nota de promovare a fiecrei probe de (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecrei evaluarea performanei fizice.
concurs este minimum 7,00. Proba de evaluare a probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
performanei fizice se apreciaz i se Nota de promovare a fiecrei probe de concurs
promoveaz potrivit normelor i baremelor este minimum 7,00.
specifice prevzute de ordinul ministrului (2) Proba de evaluare a performanei fizice se
afacerilor interne privind activitile de educaie promoveaz potrivit prevederilor anexei nr. 31
fizic i sport n MAI. sau, dup caz, anexei nr. 32.
() ()
Anexa nr. 3 Art. 50 Proba de evaluare a La anexa nr. 3, articolul 50 se modific i va Punere n acord a prevederilor ordinului n
performanei fizice se apreciaz i se noteaz avea urmtorul cuprins: urma introducerii anexelor nr. 31 i 32 care
potrivit normelor i baremelor specifice Art. 50 (1) Proba de evaluare a performanei stabilesc probele, normele i baremele pentru
prevzute de ordinul ministrului afacerilor fizice se apreciaz i se noteaz potrivit evaluarea performanei fizice.
interne privind activitile de educaie fizic i normelor i baremelor specifice prevzute de
sport n Ministerul Afacerilor Interne, care se anexa nr. 31 sau, dup caz, de anexa nr. 32, care
afieaz i se aduc la cunotina candidailor se afieaz i se aduc la cunotina candidailor
naintea nceperii probei. naintea nceperii probei.
(2) Rezultatele obinute de candidai n cadrul
probei de evaluare a performanei fizice se
consemneaz n tabelul centralizator prevzut
n anexa nr. 27 sau, dup caz, n anexa nr. 28.
Anexa nr. 3 Selecionarea cadrelor militare Dup anexa nr. 3 se introduc dou noi anexe, - anexa nr. 31 Stabilete proba, normele i
anexele nr.31 i 32, avnd cuprinsul prevzut n baremele pentru evaluarea performanei fizice
anexele nr. 3 i 4 la prezentul ordin. pentru candidaii la concursurile pentru
admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal militar pentru nevoile MAI,
precum i pentru ocuparea posturilor vacante
prevzute a fi ncadrate cu personal militar, cu
excepia candidailor la concursurile de
admitere pe locurile destinate Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen sau la
concursurile pentru ocuparea posturilor
vacante prevzute n statele de organizare ale
acestuia i ale unitilor subordonate;
- anexa nr. 32 stabilete Proba, normele i
baremele pentru evaluarea performanei fizice
pentru candidaii la concursurile pentru
admiterea n instituiile de nvmnt care
pregtesc personal militar pentru nevoile MAI,
pe locurile destinate formrii iniiale a
personalului militar al Inspectoratului General
pentru Situaii de Urgen, precum i pentru
ocuparea posturilor vacante din statele de
organizare ale Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen i ale unitilor subordonate
acestuia, prevzute a fi ncadrate cu personal
militar.
Anexa nr. 26 Model de borderou Dup anexa nr. 26 se introduc dou noi anexe, Stabilete modelele de Tabele centralizatoare
anexele nr. 27 i 28, avnd cuprinsul prevzut cu rezultatele obinute de candidai n cadrul
n anexele nr. 5 i 6 la prezentul ordin. probei de evaluare a performanei fizice.
Ordinul m.a.i. nr. 154/2004 privind activitile de educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor Interne
La data intrrii n vigoare a prezentului Proba, normele i baremele pentru evaluarea
ordin, Ordinul ministrului administraiei i performanei fizice a candidailor la admiterea
internelor nr. 154/2004 privind activitile de n instituiile de nvmnt care pregtesc
educaie fizic i sport n Ministerul Afacerilor personal pentru nevoile MAI, precum i ale
Interne, cu modificrile i completrile candidailor recrutai n vederea ocuprii prin
ulterioare, i nceteaz aplicabilitatea n ceea concurs a posturilor vacante sunt stabilite n
ce privete probele, normele i baremele Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 i n Ordinul m.a.i.
stabilite pentru verificarea performanelor nr. 177/2016
fizice ale candidailor la admiterea n instituiile
de nvmnt care pregtesc personal pentru
nevoile MAI, precum i ale candidailor
recrutai n vederea ocuprii prin concurs a
posturilor vacante.