Bulletin

Oktober
2017

Claes har ordet
Hej Hopp Alla GYSare
Tänk om man kunde förutspå vädret! Roligast var seglingarna på Riddarfjärden
Då hade våra båtar varit kvar i sjön och vi och vinsten i Scandal Beauty Trophy.
kunde ha njutit av det fina vädret som var Riddarhavet är härligt att segla på och SSS
under helgen. hamn fungerade utmärkt. Stort tack till SSS
Idealväder för att sakta glida igenom skär- och samtliga inblandade.
gården, lyckligt befriad från turister och Nu stundar höstmörker men vi lyser upp det
annat otyg. med Mårten GYS.
Men så är det inte och hade det varit så hade Det ryktas att det förmodligen är sista
jag inte suttit här i skrivande stund. gången vi kan vara hos Janne G. Manna
Kerma är på land, tvättad och i ordninggjord reling och kom, tillfället kommer kanske
för vintern. Pass Opp ligger fortfarande i aldrig tillbaka!
och väntar på en sen hösttur till vänner i Kalendariet bjuder på
skärgården. mycket intressant, Svanevit,
För min del bjöd sommaren på mycket härlig Havsörnen, nya 22:or mm.
segling, förutom ÅFOR , som höll på att Håll fanan högt
sluta i katastrof.

Claes
Valberedningen söker
ny sekreterare
Valberedningen (Pelle Brandt (pelle@pellebrandt.se), Janne Gusten (janne@
tranebergsstugan.se) och Åke Cyrus (0708 41 33 95)) efterlyser förslag till sekreterarposten!
Ring eller mejla ditt förslag!

Allt för Sjön 2 - 11 mars 2018

Tiden bara rusar iväg! segeljakter, behöver vi som vanligt
Snart är det dags för vårt årliga deltagande monterpersonal!
i denklassiska delen av Allt för Sjön. Vi har Så anmäl ditt intresse att delta till Åke
ju deltagit med monter och engagerade Rundqvist (ake.rundqvist@hotmail.com)
deltagare i bra många år nu. redan nu!
För att vi även nästa år ska kunna framstå Väntar du så kommer du bara att glömma!
som de främsta bevararna av klassiska Trust me!

[1]
11 november = Mårten GYS
I år har vi lyckats pricka in Mårten GYS på
den enda riktiga dagen = Mårten.
Det verkar också som om årets Mårten
GYS blir den sista hos Janne Gusten på
Tranebergsstugan.
Bara detta gör att du bara MÅSTE anmäla
dig och den du bryr dig om till höstens stora
samling!
För att visa vördnad inför detta celebra till-
fälle ombeds alla gamla GYSare - och nya -
sätta på sig Fartfracken!

Menyn lyder är som alltid:
Ca 18 00 Samling och drink i baren
ca 19 30 Platser kring borden intas
ca 19 00 Svartsoppa med krås serveras
tillsammans med dryck
Som följs av
Gås med alla tillbehör.
Till detta serveras också två glas vin
ca 21 oo Vinlotteri
ca 21 30 Förpackad musik spelar upp
ca ?? ?? Packad publik drar hem

Allt detta för det facila priset av 425 kr som
du naturligtvis sätter in på
GYS PG 118005-8 före den 6 november!

Klubbmöte på Klubbarnas Klubb, 6 december
Som du säkert vet är GYS med i Klubbarnas ca 19 15 Sekreteraren berättar om Regattes
Klubb i Nya Djurgårdsvarvet, det innebär att Royale i Canness ombord på
vi disponerar lokalen tå gånger per år. Havsörnen
Vilket i sin tur erbjuder möjligheter att ca 19 45 Ärtsoppa och punsch i klubblokalen
ordna lite trevliga möten med intressanta
aktiviteter. För detta exklusiva arrangemang kräver vi att
Därför har vi arrangerat följande: du sätter in 100 kr/person på vårt välkända
PG 118005-8 före 1 december.
Ca 18 00 Tor Hedvall berättar om vad som
händer med SK 55 Ninni Märk väl att drycken köpes till själv-
ca 18 30 Mattias Malmros berättar och visar kostnadspris på plats! En tjuga per glas (öl,
sitt nya A 22 bygge punsch eller vatten). Kontanter föredras!
Claes Ahlin berättar om sitt A 22 Enklast att ta sig dit är med 7:ans
bygge spårvagn!

[2]
Svenska Spel och Sponsorhuset Torsdagsöl
Som vi har informerat om flera gånger är Nu när vi har återupplivat vår gamla
GYS registrerade hos Svenska Spel och tradition att ses en gång i månaden för att
”Björn Hallmans” Sponsorhuset. dra några skrönor för varandra och dra i
Att vi är registrerade innebär att om du sig några bärs under tiden, måste du bara
köper någonting på nätet och har registrerat komma torsdagen 26 oktober på Löwet,
dig på respektive hemsida kommer både du Fridhemsplan.
och GYS att få lite pengar tillbaka. Kom någon gång efter klockan 5, så finns det
Nu senast fick GYS 1100 kronor från Svenska säkert en GYSare där!
Spel. Inte illa för att inte göra något alls! Har allt fungerat kommer vår standert att stå
Kontentan av detta är att ju mer du köper på på ett av borden!
nätet dess mer får du och GYS tilbaka. Utan Vid det senaste besöket var det i alla fall
att det kostar dig någonting! några GYSare på plats och njöt av ölet och
den goda stämningen!

[3]
Vad händer? Vårt kalendarium för 2017
Inte mycket kvar av 2017 års aktiviteter!
Torsdagsöl på Löwet Princess Svanevit, 17 januari 2018
Som jag skrev tidigare börjar vi med Alla har vi nog hört talas om Princess
Torsdagsölen sista torsdagen i månaden Nu i Svanevits återkomst till Sverige nu i
höst blir det torsdagen den 27 september. september?
Kom när du vill efter kl 17! Förhoppningsvis Den största trätolvan som byggts.
är det någon GYSare där redan då! Detta redan 1930 för att visas upp under
Välkommen! Stockholmsutställningen. Hon ritades av
Gustaf Estlander åt Åhlen & Åkerlunds
Mårten GYS direktör Erik Åkerlund.
I år kommer Mårten GYS att traditionenligt GYSaren Bobby Cyrus och Andreas Millde
ske i Tranebergsstugan hos Janne Gusten, på Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra har
lördagen den 11 november! alltså, efter många års övertalning, lyckats
Eftersom det förmodligen är sista gången vi få hem denna raritet och har påbörjat en
får njuta av krögarens gästfrihet anbefalles omfattande renovering.
Fartfrack Vi är alltså välkomna till Bobby och Andreas
den 17 januari för att höra hela historien och
Klubbarnas Klubb se hur renoveringen fortskrider. Om inte
Den 6 december bjuder vi in till en annat är intarsiorna i salongen värda en resa,
intressant kväll på Klubbarnas Klubb i Nya som Guide Michelin skriver i sina omdömen.
Djurgårdsvarvet. Vårt besök kostar 100 kr/pers kr som går
Förevisning av SK 55 Ninnis reparation, direkt till Princess Svanevits renoverng!
Mattias Malmros A 22 bygge och Anmäl att du kommer till sekreteraren!
Havsörnens återuppståndelse. Kontant betalning före visningen.

Essäer till jubileumsskriften 50+
Som alla som var med på årsmötet förra året om vad du upplevt de senaste sex åren som
vet har Stiftelsen återupplivat produktionen medlem i GYS.
av vår Jubileumsbok. Den har ju legat nere Vi skulle allt bra gärna oxå få några rader
ett tag. från alla tidigare ordförandena om deras
Sedan tidigare finns det en hel del material, upplevelser inom GYS. Gärna från några av
men ingenting efter 2010! de tidigaste ordförandena!
Redaktionen efterlyser därför berättelser Så skriv så knapparna glöder!

[4]
Valberedningen söker
ny sekreterare
Valberedningen (Pelle Brandt (pelle@pellebrandt.se), Janne Gusten
(janne@tranebergsstugan.se) och Åke Cyrus (0708 41 33 95)) efterlyser förslag till
sekreterarposten! Ring eller mejla ditt förslag!

GYS-tröjan
Nu har vi GYS-tröjor i lager igen!
De finns i storlekarna M, L, XL, XX samt
XXXL.
Beställ GYS-tröjan genom att sätta in 560 kr
per styck på vårt PG 118005-8.
Beställ så många som möjligt. Men glöm inte
att ange vilka storlekar du vill ha!
De som köpt tröjor hittills är utomordentligt
nöjda! Så även jag som är inne på min andra
tröja.

HAr du köpt vår snygga slips än?
För första gången har vi fått äkta GYS slipsar.
Och snygga är de också.
Avsikten var att de skulle vara klara till
årsmötet. Men som alltid händer något på
vägen och de har inte kommit förrän nu.
Fast den som väntar på något gott väntar ju
aldrig för länge. Vi har bara beställt några
få, så då måste du allt beställa en slips per
omgående, eftersom vi lär inte beställa fler i
brådrasket.
För 499 spänn får du en kanonfin sidenslips,
för ytterligare 200 spänn får du även en
schysst näsduk för kavajfickan!
Mejla sekreterare@gys.se, så kommer slirre
och näsduk när du satt in stålarna på vårt PG
118005-8!

Gaff Yacht Society
c/o Holgersson
Mariagatan 2
172 30 Sundbyberg
sekreterare@gys.se/gys@gys.se

[5]

Related Interests