proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 10 noiembrie 2017
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00
raport 1
distribuit Proiectul de lege pentru ratificarea Protocoalelor de amendare a articolului 50 alineatul
deputaților
a) și articolului 56 din Convenția privind aviația civilă internațională
nr. 270 din 11.09.2017
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe

2 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (art.1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16)
nr. 316 din 17.10.2017 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea drumurilor - art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, Anexa nr.4; Codul fiscal -
Titlul IX anexele nr.5 și 6; Legea cu privire la publicitate - art.16; Codul contravențional
- art.200, 226; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție - art.3, 12;
Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător - Anexa)
nr. 505 din 22.12.2016 lectura II
Lege organică
în lectura a 2-a comasat cu :
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1227 din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate
(art.16)
nr. 369 din 09.10.2015

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
deputaților
privire la antreprenoriat cu privire la antreprenoriat-art.10,12; Legea cu privire la
asociațiile obștești-art.38; Codul fiscal-art.133, 216, 241; ș.a.)
nr. 223 din 11.07.2017
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Corapotor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 21.07.17

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind delimitarea proprietății publice
deputaților
nr. 331 din 24.10.2017
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor,
deputaților
asiguratorilor/reasiguratorilor și a societăților de investiții care aparțin unui
conglomerat financiar
nr. 292 din 28.09.2017
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Banca Națională a Moldovei )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 46 din Legea
deputaților
nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare
nr. 306 din 09.10.2017
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Candu, S.Sîrbu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public
deputaților
nr.192 din 30 septembrie 2011 (art.2, 4, 7, 8, 10, 13, 14)
nr. 259 din 03.08.2017 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii
deputaților
Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art. 77, 78)
nr. 176 din 06.06.2017 lectura II
Inițiator - deputata V.Stratan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2