You are on page 1of 8754

Page No : 1

-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1 2001000002 KISHOR BHATT 9 2 2 1 1 60.00
2 2001000004 KAVITA RAWAT 9 2 2 1 1 93.00
3 2001000010 VIVEK LOHANI 9 1 1 1 1 91.00
4 2001000014 SWATI SHARMA 6 2 2 2 2 32.00
5 2001000016 HARENDRA SINGH 9 1 1 1 1 102.50
6 2001000025 MOHIT JOSHI 9 2 2 1 1 69.50
7 2001000030 GOVIND SINGH BORA 9 2 2 2 2 72.50
8 2001000033 KUMUD JOSHI 9 1 1 2 2 110.50
9 2001000041 SHRI KANT 1 2 2 2 2 46.00
10 2001000048 SURESH CHANDRA ARYA 1 2 2 2 2 72.00
11 2001000053 VIJAY SINGH 9 2 2 1 1 64.00
12 2001000054 YOGESH CHANDRA SINGH 9 2 2 2 2 76.50
13 2001000058 GOKUL CHANDRA JOSHI 9 2 2 2 2 47.00
14 2001000059 CHANDRA BHUWAN SINGH BORA 9 2 1 2 1 47.00
15 2001000063 NARAYAN SINGH 9 2 2 2 2 92.00
16 2001000077 LAXMAN KUMAR 1 2 2 2 2 67.00
17 2001000080 MUKESH CHANDRA PANDEY 9 2 2 2 2 66.00
18 2001000081 NIKHIL BISHT 9 1 1 1 1 117.00
19 2001000086 LAXMI PANGTI 2 2 2 2 2 106.00
20 2001000087 NEERAJ JUKARIA 9 2 2 2 2 48.50
21 2001000090 DEEPAK SINGH MAHRA 9 1 1 2 2 50.00
22 2001000099 MAYANK DUBEY 9 1 1 1 1 68.00
23 2001000101 KAILASH CHANDRA JOSHI 9 1 1 1 1 59.50
24 2001000105 ANKIT BISHT 9 1 1 1 1 60.50
25 2001000109 PAWAN SINGH BISHT 9 2 2 1 1 59.00
26 2001000111 KAPIL KUMAR 6 1 1 1 1 125.50
27 2001000115 ASHWINI DAYANAND 1 2 2 2 2 80.50
28 2001000120 MUKUL SATI 9 2 2 1 1 101.50
29 2001000133 SANJAY PANDE 9 1 1 1 1 87.50
30 2001000135 SUMIT RAJ 1 1 1 1 1 75.00
31 2001000138 BHIM BHOTIYA 9 2 2 2 2 46.50
32 2001000141 LOKESH POKHARIYA 9 2 2 2 2 116.50
33 2001000147 DEEKSHA BISHT 9 2 2 2 2 67.00
34 2001000158 MUKESH CHANDRA ARYA 1 1 1 1 1 71.00
35 2001000166 SANJAY MEHTA 9 2 2 2 2 87.50
36 2001000170 PALLAV MEHTA 9 2 2 2 2 112.00
37 2001000178 SANTOSH JOSHI 9 1 1 1 1 81.50
38 2001000188 TRILOK SINGH BISHT 6 1 1 1 1 53.00
39 2001000190 SHASHI RAUTELA 9 2 2 1 1 59.50
40 2001000194 SAURABH JOSHI 9 2 2 2 2 95.50
41 2001000196 HARVINAY GUSAIN 6 2 2 2 2 27.50
42 2001000205 NISHA TAMTA 1 1 1 1 1 28.00
43 2001000207 SHASHANK NAGARKOTI 9 2 2 1 1 65.00
44 2001000208 NAMAN JOSHI 9 2 2 2 2 83.00
45 2001000209 VIKRANT 6 2 2 2 2 30.50
46 2001000210 KULDEEPAK MISHRA 9 2 2 2 2 111.50
47 2001000213 CHANCHAL SINGH GARIYA 9 1 1 1 1 20.00
48 2001000217 LALIT KUMAR 1 2 2 1 1 28.50
49 2001000223 ROHIT VERMA 1 2 2 2 2 133.50
50 2001000229 BHAGWAN SINGH SAMANT 9 1 1 1 1 98.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 2
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
51 2001000239 BIPIN BHATT 9 2 2 2 2 139.50
52 2001000246 POOJA MEHRA 9 1 1 1 1 53.00
53 2001000253 HARISH CHANDRA 1 2 2 2 2 61.50
54 2001000258 ABHISHEK KUMAR 1 2 2 1 1 69.00
55 2001000260 RAJESH CHANDRA JOSHI 9 2 2 1 1 147.50
56 2001000266 GAURAV KAPRI 9 2 2 2 2 61.50
57 2001000270 RAVINDRA BISHT 9 2 2 2 2 81.50
58 2001000271 LOKESH KUMAR 1 1 1 1 1 82.50
59 2001000284 ANKIT KUMAR 6 1 1 1 1 97.50
60 2001000289 SHAILESH KUMAR GWASIKOTI 1 2 2 2 2 79.50
61 2001000293 SUNIL KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 39.00
62 2001000297 BABITA NEGI 9 2 2 2 2 71.50
63 2001000301 RAKESH SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 71.50
64 2001000306 ANIL SINGH KHATI 9 2 2 2 2 17.50
65 2001000309 SARITA BORA 9 2 2 2 2 63.00
66 2001000311 BHUWAN CHANDRA PANDEY 9 1 1 1 1 60.50
67 2001000312 SURYA PRATAP SINGH MEHTA 9 2 2 2 2 117.50
68 2001000315 DIKSHANT SINGH MARTOLIA 2 2 2 2 2 84.50
69 2001000317 SWAJEET KUMAR 9 2 2 2 2 70.00
70 2001000327 NARENDRA JOSHI 9 2 2 2 2 92.50
71 2001000329 PRANAV BISHT 9 1 1 1 1 43.50
72 2001000330 RAHUL 1 2 2 2 2 27.50
73 2001000332 SHUBHAM PUNETHA 9 2 2 2 2 84.00
74 2001000334 RENU KARKI 9 2 2 2 2 33.00
75 2001000351 HARISH SINGH KATHAYAT 9 1 1 1 1 43.00
76 2001000356 ASHOK THAKUR 9 2 2 2 2 109.00
77 2001000367 DEEPIKA BISHT 9 2 2 2 2 85.00
78 2001000370 PAN SINGH 9 3 2 2 2 2 64.50
79 2001000373 CHIRAYU JOSHI 9 2 2 2 2 77.00
80 2001000377 SURENDRA KUMAR 6 2 2 1 1 125.50
81 2001000378 DEVESH KOTHYARI 9 1 1 1 1 88.50
82 2001000381 ANMOL KUMAR 6 2 2 2 2 65.50
83 2001000385 YOGENDRA AGARI 1 2 2 2 2 88.00
84 2001000389 KULDEEP DANGI 6 1 1 2 2 122.50
85 2001000393 ROSHAN BISHT 9 2 2 2 2 140.00
86 2001000421 SAGAR LUNTHI 9 1 1 2 2 86.50
87 2001000428 JEEVAN CHANDRA JOSHI 9 1 1 1 1 44.50
88 2001000429 SURAJ CHAUHAN 9 2 2 2 2 89.50
89 2001000431 KUMAR SAMBHAV 9 1 1 1 1 81.50
90 2001000435 BANDANA 9 2 2 2 2 41.00
91 2001000445 DEVENDRA MEHTA 9 2 2 2 2 122.00
92 2001000446 ANJALI KORANGA 9 1 1 1 1 83.50
93 2001000453 KHUSHBU 1 1 1 1 1 37.00
94 2001000456 PANKAJ SINGH BISHT 9 2 2 2 2 51.00
95 2001000462 RITIKA PANDEY 9 2 2 1 1 22.50
96 2001000465 KM SAVITA JESHTHA 6 1 1 1 1 25.00
97 2001000467 DEEPAK SINGH MEHTA 9 1 1 1 1 114.50
98 2001000471 PIYUSH LAVANIA 9 2 2 1 1 3.00
99 2001000473 ROHIT RAJ 1 2 2 2 2 72. 50
100 2001000498 GANESH PATHAK 9 1 1 1 1 62.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 3
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
101 2001000504 BHASHKARA NAND KANDPAL 9 2 2 1 1 93.50
102 2001000505 LALIT SINGH 9 2 2 2 2 86.50
103 2001000506 GOURAV 6 1 1 1 1 108.50
104 2001000507 SAURABH KATHAYAT 9 2 2 2 2 102.50
105 2001000508 SANDEEP SINGH 9 2 2 2 2 79.50
106 2001000513 DEEP CHANDRA 1 1 1 1 1 40.50
107 2001000516 VIJAY SINGH BISHT 9 2 2 2 2 106.50
108 2001000517 HEMANT SINGH MEHRA 9 2 2 2 2 54.00
109 2001000522 SARITA BOHRA 9 1 1 1 1 76.50
110 2001000527 PANKAJ CHAMYAL 9 2 2 1 1 77.50
111 2001000534 SANTOSH KUMAR 1 2 2 2 2 42.00
112 2001000540 GOPAL NEGI 9 2 2 2 2 67.50
113 2001000552 MONIKA PATWA 6 2 2 2 2 39.50
114 2001000561 SIDDHARTH KARAKOTI 9 2 2 2 2 35.50
115 2001000564 MANEESH KUMAR 9 2 2 1 1 65.50
116 2001000566 DEEP CHANDRA PALARIYA 9 2 2 2 2 66.50
117 2001000568 VINAY KUMAR 1 2 1 2 1 84.00
118 2001000571 CHANDRA SHEKHAR ARYA 1 2 2 2 2 90.00
119 2001000575 PRAMOD DANU 9 1 1 2 2 96.50
120 2001000586 DEEPANK PANT 9 2 2 1 1 86.00
121 2001000593 LALITA JOSHI 9 2 2 2 2 63.00
122 2001000596 PRAKASH SINGH THAYAT 9 2 2 2 2 60.50
123 2001000605 AMIT GARBYAL 2 2 2 2 2 75.50
124 2001000608 DEEPAK SINGH 9 1 1 1 1 99.00
125 2001000611 RAJENDRA SINGH DHAMI 9 2 2 2 2 71.50
126 2001000616 DEEPAK BHATT 9 2 2 2 2 85.00
127 2001000619 VIJAY PATNI 9 2 2 2 2 138.50
128 2001000624 GAURAV KANDPAL 9 1 1 2 2 103.50
129 2001000625 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 78.00
130 2001000627 KALPIT RAWAT 9 1 1 1 1 56.50
131 2001000629 JAGDISH CHANDRA JOSHI 9 1 1 1 1 126.50
132 2001000648 MOHIT TEWARI 9 1 1 2 2 113.00
133 2001000651 BHEEM SINGH NEGI 9 2 2 2 2 87.50
134 2001000681 BHUPENDRA SINGH 9 1 1 1 1 58.50
135 2001000688 RAHUL KANDPAL 9 2 2 1 1 72.50
136 2001000693 PRABHAT SINGH 9 2 2 2 2 77.00
137 2001000705 BASANT SINGH 9 3 1 1 2 2 24.50
138 2001000719 BHUPESH KANDPAL 9 2 2 2 2 48.50
139 2001000720 DEEPAK SINGH CHILWAL 9 2 2 2 2 64.50
140 2001000721 SANDEEP JOSHI 9 2 2 2 2 66.50
141 2001000724 DEEPAK KUMAR PANDEY 9 2 2 2 2 60.00
142 2001000730 KM MANJU PANT 9 2 2 2 2 71.50
143 2001000735 NEERAJ KISHOR JOSHI 9 2 2 1 1 111.00
144 2001000737 SANJAY KUMAR 1 2 2 2 2 106.00
145 2001000742 PRACHI JOSHI 9 2 2 2 2 84.00
146 2001000743 ASHOK KUMAR 1 2 2 2 2 69.50
147 2001000745 ADITYA UPRETI 9 2 2 1 1 62.00
148 2001000746 YOGESH KANDPAL 9 2 2 2 2 74.50
149 2001000747 NITIN JIRWAN 9 2 2 2 2 95.00
150 2001000749 BHASKAR SINGH BISHT 9 2 2 2 2 71.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 4
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
151 2001000754 TANUJA RAUTELA 9 1 1 2 2 53.50
152 2001000759 PUSHKAR CHANDRA BHATT 9 2 2 1 1 39.00
153 2001000760 DEEPA NEGI 6 2 2 2 2 35.50
154 2001000769 DHEERAJ SINGH MEHARA 9 2 2 2 2 69.50
155 2001000781 HARSHITA JOSHI 9 1 1 1 1 37.50
156 2001000795 GAURAV TIWARI 9 2 2 2 2 98.00
157 2001000796 SHAMSHER SINGH KHOLIYA 9 2 2 2 2 62.00
158 2001000798 SAGAR SINGH BHANDARI 9 1 1 1 1 38.50
159 2001000804 SURENDRA SINGH KORANGA 6 2 2 1 1 102.50
160 2001000806 DEEPAK BHATT 9 2 2 1 1 37.50
161 2001000807 PANKAJ SINGH BOHRA 9 2 2 1 1 116.00
162 2001000809 PRERANA RAWAT 9 1 1 1 1 54.00
163 2001000813 PANKAJ SINGH BIRORIA 9 1 1 1 1 96.50
164 2001000816 KAVITA 9 1 1 1 1 82.00
165 2001000823 MAYANK JEENA 9 1 1 1 1 96.00
166 2001000824 RAJENDRA FULORIA 9 2 2 1 1 117.50
167 2001000825 KISHOR KUMAR 1 2 2 1 1 55.50
168 2001000827 PRASHANT KAIRA 9 1 1 1 1 68.00
169 2001000829 CHANDAN BISHT 9 1 1 1 1 109.00
170 2001000831 DHIRENDRA SINGH MEHTA 9 1 1 2 2 119.00
171 2001000832 UMANG PANDEY 9 2 2 1 1 40.50
172 2001000834 DEVASHISH MEHTA 9 1 1 1 1 102.50
173 2001000837 SHALINI 9 2 2 2 2 24.50
174 2001000839 ROHIT SHARMA 9 2 2 2 2 51.50
175 2001000840 AMIT JOSHI 9 2 2 2 2 105.50
176 2001000857 JEEVAN SINGH 6 1 1 1 1 44.50
177 2001000858 OMKAR SINGH 6 1 1 1 1 27.50
178 2001000861 PUSHKAR SINGH MEHRA 9 2 2 1 1 46.00
179 2001000863 AMIT KUMAR KHARAI 9 2 2 1 1 70.00
180 2001000902 PAWAN KUMAR 1 2 2 2 2 66.50
181 2001000904 SAGAR CHATTERJEE 9 2 2 2 2 128.00
182 2001000905 CHANDRA SHEKHAR PATHAK 9 2 2 2 2 47.00
183 2001000911 SUNDAR GOSWAMI 6 2 2 2 2 62.00
184 2001000913 SANTOSHI 1 1 1 1 1 53.00
185 2001000916 DEEPA 6 2 2 1 1 60.00
186 2001000917 SUNDER SINGH KARKI 9 1 1 1 1 48.50
187 2001000920 RENU RAUTELA 9 1 1 1 1 65.00
188 2001000925 KUNAL MAHAR 9 2 2 2 2 58.00
189 2001000937 NIRMAL SINGH BISHT 9 2 1 2 1 110.50
190 2001000938 KUSHAL SINGH 9 2 2 2 2 61.50
191 2001000939 MAYANK GUPTA 6 2 2 2 2 78.50
192 2001000947 BHAVIKA NEGI 9 2 2 2 2 68.50
193 2001000950 SHRAVAN SINGH RONGKALY 2 1 1 2 2 24.50
194 2001000955 HITESH DHAPOLA 9 1 1 1 1 115.00
195 2001000958 POOJA SHARMA 9 2 2 2 2 87.50
196 2001000960 ROHIT BOHRA 9 1 1 1 1 98.50
197 2001000962 BHARAT SINGH 9 1 1 1 1 41.00
198 2001000974 VIJAY MALKANI 9 1 1 1 1 103.50
199 2001000980 KHAGENDRA SINGH PARIHAR 9 2 2 2 2 36.00
200 2001000984 SONI MAHAR 9 1 1 1 1 17.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Page No : 5
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
201 2001000987 PARAM SANTOSH ARYA 1 1 1 1 1 35.50
202 2001000989 GEETA BORA 6 1 1 1 1 66.50
203 2001001000 MAHENDRA SINGH BISHT 9 2 2 2 2 38.50
204 2001001003 DEEPA BORA 9 2 2 2 2 63.50
205 2001001007 LATA ADHIKARI 9 2 2 2 2 54.00
206 2001001008 HIMANSHU UPADHYAY 9 1 1 1 1 40.00
207 2001001012 NIRAJ BUDHORY 9 1 1 1 1 53.00
208 2001001021 ANUJ RANA 9 1 1 1 1 41.50
209 2001001028 NAVEEN CHANDRA KHARKWAL 9 2 2 2 2 118.00
210 2001001030 AMIT FARTIYAL 9 2 2 2 2 100.50
211 2001001033 KALPANA GAILAKOTI 9 2 2 1 1 52.00
212 2001001037 KAVITA MAHARA 9 1 1 1 1 23.50
213 2001001052 VIJAY SINGH KANWAL 9 1 1 1 1 109.00
214 2001001053 GOVIND SINGH 9 2 2 2 2 60.00
215 2001001059 VIJENDRA SAMANT 9 2 1 2 2 129.00
216 2001001061 DEEPAK SINGH 9 1 1 1 1 82.00
217 2001001062 MUKESH KUSHWAHA 6 2 2 2 2 43.50
218 2001001066 NIKHILESH RAWAT 9 2 2 2 2 55.50
219 2001001068 LALIT MOHAN 1 1 1 1 1 38.50
220 2001001069 MONIKA 6 1 1 1 1 66.00
221 2001001070 DEEPAK CHANDRA BANDOONI 9 2 2 2 2 67.50
222 2001001089 GOVIND SINGH ADHIKARI 9 1 1 1 1 90.00
223 2001001093 POOJA LATWAL 9 1 1 1 1 74.00
224 2001001098 IRUM QURESHI 6 2 2 2 2 39.00
225 2001001105 PINTU 1 2 2 2 2 12.00
226 2001001115 VIKRANT GOSWAMI 6 1 1 1 1 34.50
227 2001001120 BHUPENDER SINGH 9 2 2 2 2 64.00
228 2001001128 TUSHAR BHANDARI 9 2 2 2 2 30.00
229 2001001131 MUKESH MATHPAL 9 2 2 2 2 117.00
230 2001001133 AKHILESH KUMAR 1 2 2 2 2 111.50
231 2001001150 GARIMA MER 9 1 1 1 1 28.00
232 2001001155 JITENDRA NATH 6 2 2 2 2 62.00
233 2001001157 GEETESH KUMAR ARYA 1 2 2 1 1 57.50
234 2001001159 ANIL KUMAR BALMIKI 1 2 2 1 1 43.00
235 2001001162 BHUWNESH SINGH BARFAL 2 2 2 1 1 104.50
236 2001001180 RANJEET SINGH 9 3 2 2 2 2 40.00
237 2001001199 DEVENDRA SINGH MEHRA 9 1 1 2 2 79.00
238 2001001206 LAXMI NARAYAN PANDEY 9 1 1 2 2 92.50
239 2001001211 PRADEEP KUMAR 9 2 2 1 1 73.00
240 2001001218 KUSUMLATA GOSWAMI 6 2 2 2 2 86.00
241 2001001220 SANDEEP KUMAR 9 2 2 2 2 111.00
242 2001001236 AYUSH KUMAR 6 1 1 1 1 91.00
243 2001001243 IMRAN 6 2 2 2 2 47.00
244 2001001245 RAHUL BINWAL 9 2 2 1 1 54.00
245 2001001259 GAURAV PANT 9 2 2 2 2 89. 00
246 2001001263 SANGEETA BHATT 9 2 2 2 2 48.00
247 2001001274 JAGDISH CHANDER KANDPAL 9 1 1 1 1 65.00
248 2001001276 VIKRAM VERMA 6 2 2 2 2 35.50
249 2001001277 VIMAL GIRI GOSWAMI 6 2 2 2 2 54.50
250 2002000002 KARNIKA PANDEY 9 2 2 1 1 61.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 6
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
251 2002000005 AMAN GUPTA 9 2 2 2 2 77.00
252 2002000007 RAHUL KUMAR 6 4 2 2 2 2 25.00
253 2002000008 SWETA DHUSIA 1 2 2 1 1 94.50
254 2002000012 ANKIT BISHT 2 2 2 1 1 55.00
255 2002000014 RAHUL 1 1 1 1 1 36.00
256 2002000015 BHANVENDER SINGH TARAGI 9 2 2 1 1 62.00
257 2002000016 PUSHKAR SINGH 9 2 2 2 2 134.00
258 2002000017 PRERITA MITTAL 9 2 2 2 2 104.00
259 2002000019 SATISH NARAYAN ARYA 6 2 2 1 1 102.50
260 2002000021 ASHOK SINGH THAYAT 9 1 1 1 1 95.50
261 2002000023 RAMAN UPADHYAY 9 2 2 2 2 107.00
262 2002000024 SANJAY SINGH RAWAT 9 1 1 2 2 132.50
263 2002000025 HRIDAY SINGH 2 2 2 1 1 48.00
264 2002000026 PRABHAT VERMA 6 1 1 1 1 64.50
265 2002000027 CHARU SAINI 6 2 1 1 1 84.50
266 2002000028 SUMEET SINGH 9 2 2 2 2 108.00
267 2002000029 RAJAT NEGI 2 1 1 1 1 80.50
268 2002000034 BHANU PRAKASH KANGRA 1 1 1 2 2 23.50
269 2002000036 SHUBHAM RAWAT 9 2 2 2 2 111.00
270 2002000037 CHANDAR SINGH 2 1 1 1 1 64.50
271 2002000040 POOJA SATI 9 2 2 2 2 40.00
272 2002000044 ANKITA SAKLANI 9 1 1 2 1 62.50
273 2002000046 DEEPAK PACHHAI 2 2 2 1 1 96.00
274 2002000048 SACHIN KASHYAP 6 4 2 2 2 2 59.00
275 2002000050 PRAVEEN SINGH BOKTI 2 2 2 1 1 61.50
276 2002000055 PRIYANKA CHAMOLI 9 2 2 2 2 139.50
277 2002000058 SAVI SINGH 1 2 2 2 2 90.00
278 2002000059 VASUDEV KAVIA 6 2 2 2 2 115.50
279 2002000062 RENU RAWAT 9 1 1 1 1 99.00
280 2002000064 ABHISHEK KOTHARI 9 2 2 2 2 85.00
281 2002000065 AMARJEET CHOURASIA 6 1 1 1 1 121.00
282 2002000066 NEERAJ KUMAR NEGI 2 1 1 1 1 83.50
283 2002000067 DIVAKAR TYAGI 9 2 2 2 2 61.00
284 2002000068 ATUL BHATT 9 2 2 2 2 76.50
285 2002000070 PRIYANSHU LOHANI 9 2 2 2 2 145.50
286 2002000073 NYALISA RAJI 2 2 2 1 1 104.00
287 2002000074 PANKAJ KUMAR 2 1 1 1 1 40.00
288 2002000076 VIVEK 2 1 1 1 1 39.50
289 2002000077 ARVIND KUMAR 1 2 2 2 2 57.00
290 2002000078 KSHITIJ GUPTA 9 1 1 1 1 115.00
291 2002000079 DILEEP PANWAR 6 2 2 2 2 79.00
292 2002000081 SURAJ KUMAR 1 2 2 2 2 59.00
293 2002000083 RONI KUMAR 1 2 2 2 2 47.50
294 2002000085 ABHISHEK SHARMA 9 2 2 2 2 125.00
295 2002000087 ANOOP SINGH 1 2 2 1 1 48.00
296 2002000089 LALIT MOHAN JOSHI 9 1 1 2 2 146.00
297 2002000092 MANEESH NAITHANI 9 1 1 2 2 71.50
298 2002000097 FAKHRAY HAIDER 9 1 1 1 1 45.00
299 2002000099 VISHAL KUMAR 9 2 2 2 2 63.00
300 2002000100 MOHIT BINJOLA 9 2 2 2 2 62.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 7
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
301 2002000101 YADVENDRA SINGH 1 2 2 2 2 66.50
302 2002000102 NITESH NEGI 9 1 1 1 1 101.00
303 2002000103 SHWETA NEGI 9 2 2 2 2 57.50
304 2002000104 ANJALI KHOKHER 9 2 2 2 2 115.00
305 2002000105 ARPIT KULSHRESHTHA 9 1 1 1 1 84.50
306 2002000106 EKTA DHIMAN 6 1 1 1 1 70.50
307 2002000112 KRITIKA GUPTA 9 2 2 2 2 134.50
308 2002000113 SHWETA KATARIYA 1 1 1 1 1 84.00
309 2002000114 NIRMAL KHANNA 1 1 1 1 1 35.00
310 2002000115 PRIYANKA SHARMA 9 2 2 2 2 141.50
311 2002000116 HEMANT KUMAR 1 2 2 1 1 100.50
312 2002000117 KM KARISHMA 9 2 2 2 2 46.50
313 2002000118 RAHUL NAUTIYAL 2 2 2 1 1 103.00
314 2002000122 AMREEK SINGH SAINI 6 3 2 2 2 2 79.50
315 2002000123 AMAN CHOUHAN 6 2 2 2 2 75.00
316 2002000124 VIJAY KUMAR 1 4 2 2 2 2 40.00
317 2002000125 CHARU WALIA 9 2 2 2 2 91.50
318 2002000126 MANISHA LAKHERA 9 2 2 1 1 149.00
319 2002000127 DEVARATI BANERJI 9 2 2 1 1 52.00
320 2002000130 VISHNU SHARMA 9 2 2 2 2 133.50
321 2002000132 PRASHANT RAUTELA 9 2 2 2 2 56.50
322 2002000133 VED PAL 9 3 1 1 2 2 56.00
323 2002000134 SHIVANI KOCHHAR 9 2 2 2 2 110.00
324 2002000135 HEMANT KUMAR MISHRA 6 1 1 1 1 77.00
325 2002000140 ANURADHA 1 2 2 2 2 110.50
326 2002000142 RAVINDRA KUMAR MEENA 2 2 2 2 2 65.00
327 2002000145 VAISHALI SHARMA 9 2 2 1 1 44.50
328 2002000148 DEVENDRA PAL SINGH 1 1 1 1 1 84.50
329 2002000149 DIVYA RAWAT 2 2 2 1 1 27.50
330 2002000151 SHALINI NEGI 9 2 2 2 2 48.50
331 2002000152 NEETU RAJORIA 1 2 2 2 2 75.00
332 2002000154 KM RASHMI 9 2 2 2 2 57.00
333 2002000156 RAHUL CHAUHAN 2 1 1 1 1 48.00
334 2002000157 JYOTSANA SIJWALI 9 2 2 1 1 130.00
335 2002000158 SURESH KUMAR BOORA 6 1 1 1 1 156.00
336 2002000160 PREETI YADAV 6 2 2 1 1 87.50
337 2002000164 YUDHISHTER DUTT 1 2 2 2 2 102.00
338 2002000166 SWETA 9 2 2 2 2 95.50
339 2002000167 TANYA RAJWAR 9 2 2 2 2 115.50
340 2002000168 RAHUL YADAV 6 2 2 1 1 106.00
341 2002000169 SAJJAN SINGH BISHT 9 2 2 2 2 119.00
342 2002000171 SHUBHAM KUMAR 1 2 2 2 2 84.50
343 2002000172 SHIVAM KUMAR 6 2 2 2 2 69.50
344 2002000173 DUSHYANT KHATANA 6 2 2 2 2 64.00
345 2002000174 SAURABH RAWAT 9 2 2 1 1 133.00
346 2002000178 ROHIT CHAUHAN 2 2 2 1 1 49.50
347 2002000180 RAHUL CHAMOLI 9 2 2 2 2 121.00
348 2002000182 MOHIT CHAUHAN 2 2 2 1 1 79.00
349 2002000184 SHIVA MAITHANI 9 2 2 2 2 87.50
350 2002000185 ISHITA GUJRAL 9 2 2 2 2 78.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 8
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
351 2002000188 ASHISH CHAUHAN 2 2 2 1 1 58.00
352 2002000190 KAILASH KUMAR 1 2 2 1 1 101.50
353 2002000193 DEEPAK SINGH 1 2 2 1 1 80.00
354 2002000195 PRIYANSHU THAPLIYAL 9 2 2 1 1 106.00
355 2002000198 SHRIKANT KATARIYA 6 2 2 2 2 111.50
356 2002000199 SHIVAM VERMA 6 2 2 2 2 57.50
357 2002000200 ADITYA KUMAR 1 1 1 1 1 49.00
358 2002000202 VIPIN SINGH RAI 2 1 1 1 1 54.00
359 2002000205 SANGEETA 1 1 1 1 1 52.00
360 2002000207 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 60.50
361 2002000208 ANUJ KUMAR 1 2 2 2 2 24.50
362 2002000209 NIDHI CHAUHAN 2 2 2 1 1 121.50
363 2002000210 PRIYA SINGH 1 1 1 1 1 22.00
364 2002000211 SANJEEV KUMAR 1 2 2 2 2 62.00
365 2002000212 SANYOGITA RANI 1 2 2 1 1 27.50
366 2002000213 ABHISHEK 1 1 1 1 1 72.00
367 2002000215 RESHU DHIMAN 9 2 2 1 1 59.50
368 2002000217 AVNEESH KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 45.00
369 2002000218 SAILESH ARYA 1 2 2 1 1 94.00
370 2002000221 AMIT KUMAR 9 2 2 2 2 122.00
371 2002000222 SHUBHAM KUMAR 1 1 1 1 1 77.00
372 2002000223 PRIYANKA RANI 1 2 2 2 2 22.00
373 2002000224 TANUSHREE PANT 9 2 2 1 1 89.50
374 2002000225 MANJEET SINGH 2 1 1 1 1 60.50
375 2002000227 ANJALI NEGI 9 1 1 2 2 86.00
376 2002000229 AMAN BANSAL 9 2 2 2 2 134.50
377 2002000230 DEEKSHA BADONI 9 2 2 2 2 55.00
378 2002000232 SAKSHI BHATT 9 2 2 2 2 116.00
379 2002000236 KUNAL SONKAR 1 2 2 2 2 53.50
380 2002000238 DHEERAJ KUMAR MALKOTI 9 2 2 2 2 79.50
381 2002000239 VIPIN MOHAN SINGH 1 2 2 2 2 50.00
382 2002000241 ANURADHA THAKUR 9 1 1 1 1 30.00
383 2002000242 PRIYANKA GUPTA 9 2 2 1 1 68.50
384 2002000243 MAMTA GUPTA 9 2 2 1 1 59.00
385 2002000244 DEEPAK RAJENDRA NAUTIYAL 6 1 1 1 1 88.50
386 2002000245 SHUBHAM RAWAT 9 1 1 1 1 99.00
387 2002000246 MONIKA PANDEY 2 1 1 1 1 27.00
388 2002000247 MANISH RAWAT 9 2 2 2 2 140.50
389 2002000248 MOHIT KUMAR 6 2 2 1 1 39.00
390 2002000249 VISHAL MOHAN 1 2 2 1 1 116.00
391 2002000250 AYUSH NEGI 9 1 1 1 1 140. 50
392 2002000252 KARTIK MISHRA 9 2 2 1 1 86.50
393 2002000253 AMIT SEMALTY 9 1 1 1 1 126.00
394 2002000256 SHANKAR SINGH 9 2 2 2 2 121.00
395 2002000257 VINAY GWARI 9 2 2 2 2 45.50
396 2002000258 VARSHA PADMINI 9 2 2 2 2 62.00
397 2002000260 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 81.00
398 2002000261 MANJEET RANA 2 2 2 1 1 29.50
399 2002000262 HEMANT KUMAR 6 2 2 2 2 136.50
400 2002000263 SHUBHAM PUNDIR 9 2 2 2 2 113.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 9
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
401 2002000264 DINESH KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 117.00
402 2002000267 RAJESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 73.00
403 2002000270 AJAY SINGH 9 2 2 1 1 142.50
404 2002000271 BHAGWAN SAHAY MEENA 2 1 1 1 1 70.50
405 2002000272 PANKAJ GUNSOLA 9 1 1 1 1 133.50
406 2002000276 JEEVAN CHAND JOSHI 9 2 2 2 2 108.50
407 2002000277 ANSHUL BAGRIYAL 9 2 2 2 2 53.50
408 2002000278 MAHESH PRASAD 9 1 1 2 2 117.00
409 2002000279 SACHIN RAJPUT 9 2 1 2 1 97.50
410 2002000281 MAHIPAL SINGH 9 2 2 2 2 49.50
411 2002000284 SHIV OM 1 2 2 2 2 55.50
412 2002000285 MUNESH KUMAR 6 2 2 2 2 58.00
413 2002000287 PRASHANT RANA 9 1 1 1 1 71.00
414 2002000290 AKANKSHA CHAND 9 2 2 2 2 141.00
415 2002000291 NEETU KALA 9 1 1 1 1 100.50
416 2002000292 RAJESH KUMAR 1 2 2 1 1 59.00
417 2002000293 PANKAJ PRABHAKAR 1 1 1 1 1 92.00
418 2002000296 DEEPTI SINGH 1 2 2 2 2 49.50
419 2002000297 NEHA NEGI 9 2 2 2 2 109.50
420 2002000300 AVTAR SINGH 1 2 2 1 1 83.00
421 2002000301 VIBHA NEGI 9 2 2 2 2 56.00
422 2002000302 SAURABH CHAUHAN 9 2 2 2 2 119.50
423 2002000303 YASH GARG 9 2 2 2 2 131.50
424 2002000304 ANKIT MALL 9 2 2 2 2 152.50
425 2002000308 SHUBHAM KUMAR BAHUGUNA 9 1 1 2 2 79.50
426 2002000311 BHARAT SINGH CHAUHAN 9 2 2 2 2 107.00
427 2002000314 MANOJ KUMAR 6 2 2 2 2 62.50
428 2002000315 DHAN SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 67.50
429 2002000317 AJAY SINGH CHAUHAN 9 2 2 2 2 89.00
430 2002000318 PRADEEP SINGH DUGHTAL 2 1 1 1 1 58.50
431 2002000320 MAYANK GUPTA 9 2 2 1 1 97.50
432 2002000321 RAVINDER SINGH RAWAT 2 2 2 1 1 136.50
433 2002000323 ATHAR HASAN ANSARI 9 2 2 1 1 74.00
434 2002000324 MANISH BOHRA 1 2 2 2 2 109.50
435 2002000325 SWATI 2 2 2 1 1 48.00
436 2002000326 SHUBHAM KUMAR ANTAL 6 2 2 2 2 74.00
437 2002000327 RAVISH KANT TOMAR 6 2 2 2 2 121.50
438 2002000329 NARENDRA SINGH 2 2 2 2 2 49.50
439 2002000332 SHASHANK NEGI 9 1 1 1 1 116.00
440 2002000333 MEGHA HYANKI 2 2 2 1 1 29.50
441 2002000334 NITIN SHAH 9 2 2 1 1 136.50
442 2002000337 SHIVANI 1 2 2 1 1 64.00
443 2002000338 ANIL KUMAR 6 2 2 2 2 59.00
444 2002000341 HARSH TOMAR 9 2 2 2 2 82.00
445 2002000342 RAMAN BAMRARA 9 2 2 2 2 100.00
446 2002000343 VIRENDRA SINGH 2 1 1 1 1 56.50
447 2002000344 RAVINDRA KUMAR 1 2 2 2 2 11 8.00
448 2002000346 VIKASH SEMWAL 9 2 2 2 2 70.00
449 2002000348 HIMANSHI 1 1 1 1 1 53.50
450 2002000349 MEENAKSHI 1 2 2 2 2 28.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 10
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
451 2002000350 MANISHA RANI 1 2 2 1 1 103.50
452 2002000351 DEEPAK KUMAR 6 2 2 2 2 40.50
453 2002000354 RAKESH KUMAR 1 2 2 2 2 71.50
454 2002000358 PRADEEP KUMAR 6 2 2 2 2 66.00
455 2002000359 NAVEEN SINGH 9 2 2 1 1 98.50
456 2002000360 ANIT 2 1 1 1 1 39.00
457 2002000361 SANDEEP KUMAR 6 2 2 2 2 105.50
458 2002000362 AJAYPAL SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 178.00
459 2002000364 MAYANK SAGAR 6 2 2 2 2 72.00
460 2002000365 JASPAL SINGH 9 2 2 2 2 120.50
461 2002000367 PRIYANKA BAHUGUNA 9 1 1 1 1 79.00
462 2002000368 SHUBHAM NEGI 9 1 1 1 1 59.50
463 2002000370 VIKAS DUBEY 9 3 2 2 2 2 100.00
464 2002000380 RAZA HASAN ANSARI 9 2 2 1 1 84.50
465 2002000381 KRISHNA SINGH 2 2 2 2 2 76.00
466 2002000382 RIYA SHARMA 9 1 1 1 1 115.00
467 2002000384 AKHIL THAKUR 9 1 1 2 2 88.50
468 2002000385 ANITA 9 1 1 1 1 37.50
469 2002000389 ANKUR KUMAR 6 2 2 2 2 91.00
470 2002000392 PRASHANT KUMAR 1 2 2 2 2 13.00
471 2002000393 PRADEEP KUMAR 1 2 2 2 2 90.00
472 2002000394 HIMANI LOHANI 9 2 2 2 2 112.50
473 2002000395 NISHA GARBIYAL 2 2 2 2 2 39.50
474 2002000396 PIYUSH SHAKYA 9 2 2 2 2 70.50
475 2002000398 PANKAJ KUMAR 1 1 1 1 1 46.50
476 2002000399 SHALABH KUMAR DHEEMAN 6 2 2 2 2 109.50
477 2002000400 SUMIT KUMAR 9 2 2 2 2 168.00
478 2002000405 ANJU 6 2 2 2 2 67.00
479 2002000408 DIPIKA BISHT 9 1 1 2 2 105.00
480 2002000409 AJAY SINGH ARYA 1 2 2 2 2 116.50
481 2002000410 VIRENDRA KUMAR 6 2 2 1 1 62.50
482 2002000411 RAJEEV KUMAR 6 2 2 2 2 28.00
483 2002000412 VISHAL SHARMA 9 2 2 2 2 60.50
484 2002000413 ATUL KUMAR MAURYA 1 2 2 1 1 66.00
485 2002000415 NEEMA SANGMO LAMA 2 2 2 2 2 76.00
486 2002000420 DARAKSHA JAMAL 6 1 1 1 1 38.00
487 2002000421 RAHUL RAWAT 9 2 2 2 2 37.00
488 2002000426 SHEEBA BANSAL 9 2 2 2 2 55.00
489 2002000428 AZAM ALI 6 1 1 1 1 73.50
490 2002000431 PRIYANKA BISHT 9 2 2 2 2 51.50
491 2002000432 PRINCY GUPTA 9 1 1 1 1 46.00
492 2002000438 HIMANSHU RAWAT 9 2 2 2 2 102.00
493 2002000440 ALINA 6 2 2 2 2 132.50
494 2002000442 DEEPIKA SAINI 9 2 2 2 2 71.00
495 2002000444 ANURAG PANWAR 9 2 2 1 1 116.50
496 2002000445 RAJ ARJARIA 9 2 2 2 2 76.00
497 2002000446 ANKIT THAPLIYAL 9 2 2 1 1 73.50
498 2002000449 SHRISHTI PARASHAR 9 1 1 2 2 109.50
499 2002000456 ASHISH 9 1 1 1 1 46.50
500 2002000457 ADITYA SHARMA 9 2 2 2 2 39.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 11
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
501 2002000460 MUKESH KUMAR LODHI 6 1 1 1 1 51.50
502 2002000461 NIHAL FARUK 9 2 2 2 2 93.50
503 2002000463 AKASH RAWAT 9 2 2 2 2 72.50
504 2002000464 HIMANSHU CHAUDHARY 9 2 2 2 2 81.00
505 2002000467 RADHA 9 2 2 2 2 92.50
506 2002000473 SUKANYA SAHA 1 2 2 2 2 96.00
507 2002000474 SUMIT KUMAR 1 1 1 1 1 42.50
508 2002000476 RAMANAND KUMAR 6 4 1 1 1 1 47.50
509 2002000478 SHALU 6 2 2 2 2 87.50
510 2002000479 SHOORVIR SINGH 2 2 2 1 1 101.50
511 2002000481 ALOK RANJAN 9 1 1 1 1 118.50
512 2002000482 KAVITA KHOLIA 9 2 2 2 2 104.50
513 2002000484 KM SWAPNIL PATHAK 9 2 2 1 1 142.50
514 2002000485 BHASKAR BHATT 9 2 2 2 2 133.00
515 2002000487 PRAMOD KUMAR 9 2 2 2 2 111.00
516 2002000488 GAURAV 1 1 1 1 1 52.50
517 2002000489 NEERU YADAV 6 2 2 2 2 65.00
518 2002000493 AMRISH KUMAR 1 2 2 2 2 60.00
519 2002000494 ATISH KANOJIA 1 2 2 1 1 94.00
520 2002000495 DEEPAK SHAH 1 2 2 1 1 32.50
521 2002000496 DARSHAN SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 86.50
522 2002000497 SANDHYA PAL 6 2 2 2 2 37.00
523 2002000498 MANISHA KHETWAL 9 2 2 2 2 71.50
524 2002000499 ANKIT SINGH 9 2 2 1 1 45.00
525 2002000501 SONA DHAR 9 1 1 1 1 68.50
526 2002000502 HARI MOHAN SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 91.50
527 2002000503 HIMANSHU PANWAR 9 2 2 1 1 148.00
528 2002000504 JANESHVAR 6 2 2 2 2 58.00
529 2002000505 SHIVANI RAWAT 9 2 2 2 2 126.00
530 2002000507 VINAY KUMAR 1 2 2 2 2 96.00
531 2002000509 SHIVANI 1 1 1 1 1 75.50
532 2002000510 BALBER SINGH 9 3 2 2 2 2 99.00
533 2002000511 SHASHI RAWAT 9 1 1 1 1 70.50
534 2002000515 RAJESH SINGH HYANKI 2 2 2 2 2 75.00
535 2002000516 AZAD BHAGAT 1 1 1 1 1 99.50
536 2002000517 KM ANJU 6 1 1 1 1 69.50
537 2002000518 ABHISHEK RAWAT 2 1 1 1 1 5 6.00
538 2002000519 ADARSH NAITHANI 9 2 2 1 1 157.00
539 2002000520 MOHIT CHHETRI 6 2 2 2 2 27.50
540 2002000521 SHAURYA KUKRETI 9 1 1 1 1 78.50
541 2002000522 PRAJWAL SINGH 1 2 2 1 1 73.00
542 2002000523 VIPIN BIHARI LAL AHIRWAR 1 2 2 2 2 42.00
543 2002000524 VIKAS KOLI 1 2 2 1 1 78.50
544 2002000526 ADITYA BALUNI 9 2 2 2 2 134.50
545 2002000527 KM PINKI 1 2 2 2 2 25.00
546 2002000531 ASHISH KUMAR 1 2 2 2 2 78.50
547 2002000532 ROHIT BISHT 2 2 2 2 2 42.00
548 2002000533 PREETI JAYARA 6 2 2 1 1 75.00
549 2002000536 SANDEEP KUMAR 6 2 2 1 1 161.00
550 2002000537 DEVENDER SAINI 6 2 2 2 2 90.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 12
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
551 2002000540 AARTI JAYARA 9 2 2 1 1 74.00
552 2002000541 SACHIN KUMAR 1 2 2 2 2 142.50
553 2002000545 SWATI CHATURVEDI 9 2 2 2 2 103.50
554 2002000546 VIJENDER SINGH NEGI 9 2 2 2 2 110.00
555 2002000549 DEEPAK SINGH GOBARI 9 2 2 2 2 115.00
556 2002000550 AROOSHI CHOWDHRY 1 2 2 1 1 56.50
557 2002000554 KM ARCHANA 6 2 2 2 2 69.50
558 2002000556 SAPNA MARTOLIA 2 2 2 2 2 51.00
559 2002000557 MITHUN KUMAR 1 2 2 2 2 52.00
560 2002000558 ASHISH DIWAKAR 1 2 2 2 2 40.50
561 2002000561 RICHA GARG 9 1 1 1 1 106.00
562 2002000562 VIKAS CHAUHAN 6 2 2 2 2 118.50
563 2002000566 ITIKA SINGH 1 2 2 1 1 49.50
564 2002000567 RAJPAL SINGH 2 2 2 2 2 77.50
565 2002000568 LALIT SAINI 6 2 2 2 2 92.50
566 2002000569 ASHISH KUMAR 9 2 2 1 1 121.00
567 2002000570 TILAK SINGH 2 1 1 1 1 104.50
568 2002000573 GAURAV PATWAL 9 2 2 2 2 70.00
569 2002000575 MINAKSHI SINGH 1 2 2 2 2 -2.50
570 2002000576 ABHISHEK SINGH 1 2 2 2 2 40.50
571 2002000577 PRATIBHA RAWAT 2 2 2 1 1 68.00
572 2002000578 MADHU DOBHAL 6 1 1 1 1 57.50
573 2002000580 VIVEK KUMAR SHARMA 9 4 2 2 2 2 63.00
574 2002000581 AMIT DOBHAL 9 2 2 2 2 85.00
575 2002000582 SUMIT SUNDRIYAL 9 5 2 2 2 2 58.00
576 2002000583 KHUSHAL TANEJA 9 2 2 2 2 141.00
577 2002000585 MAHENDRA SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 58.50
578 2002000587 SHIVAM RANA 9 1 1 1 1 124.00
579 2002000588 SURUCHI PARMAR 6 2 2 2 2 56.00
580 2002000589 RAVINDER SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 99.00
581 2002000591 ASHOK KUMAR 1 2 2 1 1 72.50
582 2002000592 HISHY BHOTIA 2 2 2 2 2 61.50
583 2002000593 MEENAKSHI RANA 9 1 1 1 1 71.00
584 2002000596 MANJU 1 2 2 2 2 103.50
585 2002000599 VIKAS SINGH 1 2 2 1 1 127.50
586 2002000600 SWATI TOMER 6 2 2 1 1 35.50
587 2002000601 DAULAT RAM RATURI 9 2 2 2 2 49.00
588 2002000603 ANUJ KUMAR BHARTI 1 2 2 2 2 91.50
589 2002000607 POOJA BANGA 9 2 2 2 2 86.50
590 2002000608 VISHAL KUMAR BHARTI 1 2 2 2 2 106.00
591 2002000609 PRIYANKA SHARMA 9 2 2 2 2 17.00
592 2002000610 HARISH SAHGAL 1 2 2 1 1 62.00
593 2002000611 SANJAY CHAUHAN 2 2 2 2 2 89.00
594 2002000612 MANU KUMAR 1 2 2 1 1 65.50
595 2002000613 PREETI RAWAT 9 2 2 2 2 51.50
596 2002000614 SHUBHAM KUMAR 1 2 2 1 1 11.50
597 2002000618 CHARAN KANT SINGH 1 1 1 1 1 66.50
598 2002000619 MAHESH SINGH 2 1 1 1 1 74.00
599 2002000620 RIYA JOSHI 2 2 2 2 2 31.00
600 2002000624 PUNEET BISHT 9 2 2 2 2 79.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 13
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
601 2002000626 SAURABH KUMAR 1 2 2 2 2 69.50
602 2002000627 RITU SHRESTH 9 2 2 1 1 42.50
603 2002000629 ARJUN KUMAR 1 2 2 2 2 69.00
604 2002000636 SHUBHAM SHARMA 9 1 1 2 1 42.50
605 2002000638 POOJA SEMWAL 9 1 1 1 1 55.00
606 2002000639 VICKY RATHOUR 2 2 2 2 2 47.00
607 2002000642 SANDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 35.00
608 2002000643 SAGAR SINGH 1 2 2 1 1 71.00
609 2002000645 PARVEEN KUMAR 1 2 2 2 2 92.00
610 2002000647 MANOJ SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 60.50
611 2002000649 OMKAR SINGH 6 2 2 2 2 109.00
612 2002000651 ANURAG TRIPATHI 9 2 2 2 2 18.50
613 2002000652 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 40.00
614 2002000653 GAJRAJ SINGH RAWAT 2 2 2 2 2 88.00
615 2002000654 PREETI MAMGAIN 9 2 2 1 1 54.50
616 2002000655 KM SRISHTI TYAGI 9 1 1 1 1 45.00
617 2002000656 ATUL GAUR 9 2 2 1 1 121.00
618 2002000658 JATIN BISHT 9 2 2 2 2 156.00
619 2002000659 TEK BAHADUR CHETRI 6 2 2 2 2 66.00
620 2002000661 ROHIT SAINI 6 2 2 2 2 67.00
621 2002000667 MAHESH KUMAR 1 1 1 1 1 66.50
622 2002000673 ANUBHAV KUMAR 6 2 2 1 1 70.00
623 2002000674 PRATEEK SAINI 6 2 2 2 2 133.00
624 2002000679 GEETA PANU 9 2 2 2 2 123.50
625 2002000690 VIPIN KUMAR 1 2 2 2 2 46.50
626 2002000692 ANANT AKASH NEGI 9 2 2 2 2 130.00
627 2002000693 NEHA SINGH 6 2 2 1 1 3 3.00
628 2002000695 REETIKA CHAMOLI 9 2 2 2 2 89.50
629 2002000696 AMIT SEMWAL 2 2 2 2 2 49.50
630 2002000698 ASHWANI KUMAR 1 2 2 2 2 80.50
631 2002000699 RAJAT KUMAR GOYAL 9 1 1 1 1 44.00
632 2002000701 VIVEK CHAUHAN 2 1 1 1 1 76.00
633 2002000703 MUKUL SAKLANI 9 2 2 1 1 76.50
634 2002000706 SIKANDAR SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 71.50
635 2002000708 ARUN GHILDIYAL 9 1 1 1 1 102.50
636 2002000709 VIKASH BACHHETY 9 2 2 2 2 78.00
637 2002000710 AAKANKSHA RAWAT 2 2 2 2 2 134.00
638 2002000711 ANKIT KUMAR 6 2 2 2 2 64.00
639 2002000713 ABHISHEK ARORA 9 2 2 2 2 50.00
640 2002000714 VIJENDRA SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 54.00
641 2002000718 ASHUTOSH SINGH 1 1 1 1 1 63.00
642 2002000720 ROHIT DHIMAN 1 1 1 2 2 41.00
643 2002000722 KALYAN SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 67.00
644 2002000723 VIVIAN PRATAP SINGH 1 2 2 2 2 49.50
645 2002000724 ARPIT JOSHI 9 1 1 1 1 131.00
646 2002000726 ARPIT GOEL 9 1 1 1 1 144.50
647 2002000727 DEVYANI BHATT 9 2 2 2 2 95.50
648 2002000728 ANKUR UNIYAL 2 2 2 1 1 92.50
649 2002000729 JYOTI SINGH 9 2 2 2 2 83.00
650 2002000731 VIVEK BISHT 9 2 2 2 2 120.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 14
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
651 2002000734 LATIKA GURUNG 6 2 2 1 1 106.00
652 2002000735 KM PRIYANKA 9 1 1 1 1 59.50
653 2002000736 VISHVANDER PRATAP SINGH 1 2 2 2 2 61.00
654 2002000737 RAKESH JOSHI 9 2 2 2 2 116.00
655 2002000738 REENA BISHT 9 2 1 1 1 116.00
656 2002000740 SHAGUN SHARMA 6 2 2 2 2 40.00
657 2002000741 SANJAY SINGH 9 1 1 1 1 87.00
658 2002000742 SHUBHAM 6 2 2 2 2 104.00
659 2002000743 RAJAT KUMAR 1 2 2 2 2 23.50
660 2002000746 SAPNA 6 2 2 2 2 38.00
661 2002000748 PARUL GUPTA 9 1 1 2 2 101.50
662 2002000751 SRINIVASARAO B 9 2 2 2 2 55.00
663 2002000752 SAURABH DWIVEDI 9 2 2 2 2 97.50
664 2002000753 DEEPAK SINGH CHALAL 2 1 1 1 1 62.50
665 2002000754 RUPA RANI 9 2 2 2 2 111.50
666 2002000755 NANDLAL SHARMA 2 2 2 2 2 92.50
667 2002000756 MOHIT KUMAR 1 2 2 2 2 44.00
668 2002000757 SAURABH KUMAR 6 1 1 2 2 71.50
669 2002000759 SWETA BISHT 9 2 2 1 1 85.50
670 2002000760 JAI PRAKASH 2 1 1 1 1 60.00
671 2002000761 SHORYA BHATT 9 2 2 2 2 122.50
672 2002000763 PRACHI RAWAT 9 2 2 1 1 162.00
673 2002000764 DIVYA KHARE 9 2 2 2 2 30.00
674 2002000766 KAVISH 1 2 2 1 1 122.50
675 2002000767 PARUL AGARWAL 9 2 2 2 2 41.00
676 2002000768 GIRISH CHAND PANT 9 3 2 2 2 2 90.50
677 2002000769 HIMANI 9 2 2 1 1 59.50
678 2002000770 NITISH RANA 2 2 2 2 2 105.50
679 2002000772 PANKAJ SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 94.50
680 2002000775 GOVIND RAM MISHRA 6 2 2 2 2 124.00
681 2002000778 KM ANITA 6 2 2 2 2 57.50
682 2002000779 SHAMSHAD ALI 6 2 2 2 2 40.00
683 2002000780 VIKASH KUMAR 6 2 2 2 2 98.00
684 2002000781 POOJA SAINI 6 2 2 2 2 41.50
685 2002000783 NARESH CHAUHAN 2 2 2 1 1 56.50
686 2002000784 PRADEEP KUMAR 9 1 1 1 1 60.00
687 2002000786 AAKASH KHOKHAR 9 7 2 2 2 2 49.50
688 2002000787 ARUN RAWAT 6 2 2 1 1 66.00
689 2002000789 SOHAN SINGH 9 3 2 2 2 2 61.00
690 2002000792 KM SHIVANI 1 2 2 1 1 17.50
691 2002000793 RAJNEESH KUMAR MAURYA 1 2 2 1 1 120.00
692 2002000795 ABHISHEK MEHTA 9 2 2 2 2 104.00
693 2002000796 SHUBHAM RANA 9 2 2 1 1 130.50
694 2002000798 GIRISH DOBHAL 6 2 2 2 2 54.00
695 2002000799 MONIKA CHAUHAN 2 2 2 2 2 70.50
696 2002000800 MAYANK BHATT 9 2 2 2 2 119.00
697 2002000802 VIVEK KUMAR 9 1 1 1 1 89.00
698 2002000803 ANKIT GOSWAMI 6 2 2 2 2 37.00
699 2002000805 GOPAL RAM MISHRA 6 2 2 2 2 85.00
700 2002000808 VISHAL KUMAR 1 2 2 2 2 108.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 15
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQ AAO TIER1
701 2002000809 ABHISHEK SINGH RANA 9 2 2 2 2 72.00
702 2002000811 KIRAN RAWAT 9 2 2 2 2 48.50
703 2002000814 SONI SEMWAL 9 1 1 1 1 110.00
704 2002000815 ABHISHEK 1 2 2 2 2 106.00
705 2002000816 UPDESH TYAGI 9 2 2 2 2 81.00
706 2002000819 JAIDEV SINGH 9 2 2 2 2 109.50
707 2002000820 DEEPAK PAL 6 1 1 1 1 52.50
708 2002000824 MEGHAVAT SINGH 6 2 2 2 2 37.50
709 2002000825 HARENDRAKUMAR 1 2 2 2 2 19.50
710 2002000826 DEEPSHIKHA 1 2 2 2 2 57.50
711 2002000827 SAURAV JOSHI 2 2 2 2 2 54.50
712 2002000829 SACHIDA NAND RATURI 9 2 2 2 2 74.00
713 2002000830 SURENDRA PAL 1 2 2 2 2 81.00
714 2002000833 ANKIT PRATAP 1 2 2 2 2 41.00
715 2002000835 SUNIL KUMAR 6 2 2 1 1 27.00
716 2002000837 ANIL RAWAT 9 2 2 2 2 42.00
717 2002000838 ABHAY PRATAP 1 2 2 2 2 4 9.50
718 2002000841 RIMPI MEHTA 9 2 2 2 2 117.00
719 2002000842 DINESH GONIA 9 2 2 2 2 85.50
720 2002000843 SHUBHAM CHAUHAN 9 2 2 2 2 119.00
721 2002000844 MAHAK SINGH 1 2 2 1 1 89.00
722 2002000846 SUMIT KUMAR 1 1 1 1 1 46.50
723 2002000848 SHISHER SHARMA 9 2 2 2 2 119.00
724 2002000849 PUSHPA 9 2 2 2 2 31.50
725 2002000850 NANCY DHIMAN 6 2 2 2 2 91.50
726 2002000851 SHUBHAM CHAUHAN 2 2 2 2 2 78.50
727 2002000853 PRADEEP PRASAD 6 2 2 2 2 49.00
728 2002000854 CHANDAN SINGH 6 2 2 1 1 101.50
729 2002000856 ROHIT KUMAR 1 1 1 1 1 85.50
730 2002000859 SUBHASH DHASMANA 9 1 1 2 2 73.00
731 2002000861 ARUN BARTWAL 9 2 1 2 2 95.00
732 2002000863 PRAGYA DWIVEDI 9 2 2 2 2 119.50
733 2002000864 ASHOK KUMAR GAUNIYAL 9 1 1 1 1 169.50
734 2002000865 ANVESHA 9 2 2 1 1 33.00
735 2002000870 SHANTANU SHARMA 9 2 1 1 1 162.00
736 2002000871 ASHISH KUMAR 1 2 2 2 2 44.00
737 2002000872 ANURAG DHYANI 9 2 2 1 1 118.00
738 2002000873 PREETI SAJWAN 9 2 2 2 2 53.50
739 2002000874 RAHUL KUMAR 1 1 1 1 1 95.00
740 2002000875 ATUL KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 78.00
741 2002000877 ATUL KUMAR 1 1 1 1 1 115.00
742 2002000878 SHAILESH SINGH 9 2 2 1 1 146.50
743 2002000880 PIYUSH GUPTA 9 1 1 1 1 76.00
744 2002000882 SUJATA 1 1 1 1 1 42.00
745 2002000883 MANJEET KUMAR 9 2 2 1 1 88.50
746 2002000885 SONI 9 2 2 2 2 25.00
747 2002000886 AMRITA SHAHI 9 2 2 2 2 89.00
748 2002000889 VINAY KUMAR MISHRA 9 2 2 2 2 142.00
749 2002000890 POOJA BHATT 6 2 2 2 2 62.50
750 2002000891 HIMANI BOHRA 9 2 2 2 2 33.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 16
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
751 2002000892 NIHARIKA RAWAT 9 1 1 1 1 31.00
752 2002000894 VIKAS KUMAR 1 4 2 2 1 1 82.50
753 2002000896 PREETI 1 2 2 2 2 24.50
754 2002000901 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 27.00
755 2002000902 NEERAJ KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 50.00
756 2002000903 DHRUV KUMAR VERMA 9 2 2 2 2 151.50
757 2002000905 SONIT KUMAR 6 2 2 1 1 57.50
758 2002000906 MAYANK UNIYAL 9 1 1 1 1 144.50
759 2002000907 NISHA RANI 1 2 2 2 2 13.00
760 2002000910 PRIYANKA RAWAT 9 2 2 2 2 52.00
761 2002000911 VIPIN 1 1 1 1 1 52.00
762 2002000914 AZAD SINGH 1 1 1 1 1 53.50
763 2002000915 POOJA 6 2 2 2 2 88.00
764 2002000916 PRAMOD KUMAR 1 2 2 1 1 22.50
765 2002000918 BHAWNA PANWAR 6 2 2 2 2 141.00
766 2002000919 GAURAV BADOLA 9 1 1 2 2 67.00
767 2002000920 TEJ PRAKASH SEMALTY 9 2 2 2 2 51.50
768 2002000921 RAHUL CHAUHAN 6 2 2 1 1 67.50
769 2002000922 DIXIT KAMBOJ 9 2 2 2 2 88.00
770 2002000923 MANIKA SINGHAL 9 2 2 2 2 124.00
771 2002000925 UJJVAL SINGH 9 2 2 2 2 103.00
772 2002000926 ANKIT KUMAR 6 2 2 1 1 124.00
773 2002000932 GAURAV JOSHI 9 2 2 1 1 102.50
774 2002000933 DEEPAK SINGHAL 9 2 2 2 2 38.00
775 2002000935 SUMIT 1 2 2 2 2 69.50
776 2002000936 NAMAN VERMA 6 1 1 1 1 48.50
777 2002000939 VIKASH KUMAR 9 2 2 1 1 132.50
778 2002000941 MANEESH RAWAT 2 2 2 1 1 53.50
779 2002000942 ANKITA TOMAR 2 1 1 1 1 78.50
780 2002000945 NAVEEN TOMAR 2 2 2 1 1 101.50
781 2002000947 ROHIT 2 2 2 2 2 48.00
782 2002000952 VIKASH CHAUHAN 6 1 1 2 1 22.00
783 2002000954 RENU NEGI 9 2 2 2 2 38.00
784 2002000961 ANAMIKA BISHT 9 1 1 1 1 104.00
785 2002000965 CHARCHIT KUMAR 9 2 2 2 2 21.50
786 2002000966 DEEPSHIKHA UNIYAL 9 2 2 2 2 86.50
787 2002000968 ARUN JOSHI 9 1 1 1 1 98.00
788 2002000971 KM SAPNA DEVI 6 1 1 1 1 6.50
789 2002000973 KULDEEP KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 85.50
790 2002000974 SRISHTI 1 2 2 2 2 37.00
791 2002000976 ANUJ JOSHI 9 1 1 1 1 110.00
792 2002000981 ANUJ KUMAR 6 1 1 1 1 103.00
793 2002000983 MOHD AZEEM 6 1 1 1 1 79.00
794 2002000984 AJAY KUMAR 6 2 2 2 2 71.00
795 2002000985 SUNIL KUMAR 9 2 2 2 2 83.00
796 2002000988 ABHISHEK MISHRA 9 2 2 2 2 134.50
797 2002000990 ABHISHEK RAWAT 9 1 1 1 1 78.50
798 2002000991 AJEET SINGH 1 2 2 2 2 75.50
799 2002000993 SWATI RAWAT 6 2 2 2 2 70.50
800 2002000995 HARISH KUMAR 1 2 2 2 2 55.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 17
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
801 2002000996 SURABHI GUSAIN 9 2 2 2 2 77.50
802 2002000997 AMRISH MISHRA 9 2 2 2 2 100.00
803 2002000998 PANKAJ 1 2 2 2 2 56.50
804 2002000999 VIVEK TOMAR 2 2 2 2 2 48.50
805 2002001000 GAUTAM SINGH RAWAT 6 2 2 2 2 91.00
806 2002001001 VIPIN KUMAR VERMA 6 2 2 2 2 63.50
807 2002001002 JIGMET ANGMO 2 2 2 1 1 9 7.50
808 2002001007 SACHIN PRASAD 9 1 1 1 1 43.50
809 2002001009 RAJNISH KUMAR 1 2 2 1 1 24.50
810 2002001010 KM GUNIT PANT 9 2 2 2 2 41.00
811 2002001012 ANUJA RAWAT 9 2 2 2 2 74.00
812 2002001013 MOHIT 9 2 2 1 1 43.00
813 2002001017 KARTIKAY TOMAR 9 2 2 2 2 108.00
814 2002001020 SONU KUMAR 1 2 2 2 2 58.50
815 2002001022 PREETI ADHIKARI 9 2 2 2 2 74.50
816 2002001025 VINAY SINGH RAWAT 9 1 1 2 2 96.50
817 2002001026 DEEPANSHU NAITHANI 9 2 2 2 2 134.50
818 2002001027 ANSHUMAN SILORI 9 2 2 2 2 85.50
819 2002001028 RAJNEESH YADAV 6 1 1 1 1 42.50
820 2002001029 ANJALI THAPA 9 1 1 2 2 45.50
821 2002001031 NITIN KUMAR 6 2 2 1 1 72.00
822 2002001032 NIRPENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 52.00
823 2002001034 RAMAN KUMAR GUPTA 9 2 2 2 2 101.50
824 2002001039 SHARAD TOMAR 9 2 2 2 2 93.00
825 2002001040 HIMANSHU MAKHLOGA 9 2 2 1 1 36.50
826 2002001043 BALWANT SINGH 9 1 1 1 1 127.50
827 2002001044 NARENDRA SINGH 6 2 2 2 2 106.00
828 2002001045 KIRAN ADHIKARI 9 2 2 1 1 64.00
829 2002001046 NARDEV SINGH 1 1 1 2 2 66.00
830 2002001050 KM ASHUJUBI 6 2 2 2 2 1.50
831 2002001053 PRAVEEN CHAUHAN 2 2 2 2 2 38.50
832 2002001054 RAJANI RAJORIA 1 2 2 2 2 65.00
833 2002001055 SACHIN DEV SINGH 1 2 2 2 2 42.00
834 2002001066 AISHWARYA NEGI 9 1 1 1 1 108.00
835 2002001070 BHUPENDER SINGH 1 1 1 1 1 70.50
836 2002001072 NABANITA PATHAK 9 2 2 2 2 49.50
837 2002001074 AJAY SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 105.00
838 2002001076 KANCHAN DOBRIYAL 9 2 2 2 2 85.00
839 2002001079 RAJENDER 1 1 1 1 1 14.50
840 2002001083 VIPIN SINGH 9 2 2 2 2 81.50
841 2002001085 SWETA PRAJAPATI 6 2 2 2 2 92.50
842 2002001087 RAGHAV DEEPAK SINGH 9 2 2 2 2 54.50
843 2002001088 MANISH RANA 6 1 1 1 1 87.00
844 2002001091 NIRMAL JOSHI 2 2 2 2 2 68.50
845 2002001092 VINAY KUMAR 9 3 2 2 2 2 52.50
846 2002001093 VISHAL KUMAR 1 2 2 1 1 35.00
847 2002001094 RAJENDRA SINGH NIKHURPA 2 2 2 2 2 106.50
848 2002001095 KIRAN 9 2 2 2 2 73.00
849 2002001096 RAHUL DAHIYA 9 2 2 2 2 108.00
850 2002001097 MANISHA GHUNIYAL 1 2 2 2 2 58.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 18
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
851 2002001098 NEELAM BHATT 6 1 1 1 1 45.50
852 2002001100 ARJUN KUMAR 1 2 2 2 2 101.00
853 2002001101 RAJU 6 4 2 2 2 2 25.00
854 2002001108 PRATEEK GUPTA 9 2 2 2 2 96.00
855 2002001110 ARJUN SINGH 1 2 2 1 1 59.50
856 2002001114 ASHISH 9 2 2 2 2 72.50
857 2002001116 SUMIT SINGH PANWAR 9 2 2 2 2 135.50
858 2002001118 RAGHUBEER SINGH BISHT 2 2 2 1 1 64.50
859 2002001119 DEEPTI 9 2 2 1 1 76.00
860 2002001120 BARKHA NEGI 9 2 2 2 2 106.00
861 2002001121 RUPESH KUMAR 1 1 1 2 2 83.00
862 2002001124 ARUN JOSHI 2 2 2 2 2 46.50
863 2002001125 ASHITA DABRAL 9 2 2 1 1 68.50
864 2002001126 SONIA THAPLIYAL 9 1 1 1 1 45.50
865 2002001127 YOGENDRA SINGH 1 2 2 2 2 65.00
866 2002001128 JYOTI BHATT 9 1 1 1 1 155.00
867 2002001129 KANIKA PRAJAPATI 6 2 2 2 2 84.50
868 2002001130 AJEET KUMAR 9 2 2 2 2 101.50
869 2002001132 SAURABH RAWAT 9 4 1 1 1 1 109.50
870 2002001134 RAJANI MAHARA 9 2 2 2 2 74.00
871 2002001135 ARUN KUMAR 6 1 1 2 2 60.00
872 2002001136 RENU SUYAL 9 1 1 1 1 121.00
873 2002001137 SHIVANI SUNDRIYAL 9 1 1 1 1 118.50
874 2002001138 SHACHI NAUTIYAL 9 1 1 1 1 153.00
875 2002001139 AMIT KUMAR VICKY 9 2 2 1 1 135.00
876 2002001140 PRASHANT 1 2 2 2 2 21.00
877 2002001142 ARVIND SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 35.50
878 2002001144 KUMAR SHASHANK 1 2 1 1 1 130.50
879 2002001145 DEEPANSHI AGARWAL 9 1 1 1 1 61.50
880 2002001147 ANSHIKA 9 1 1 1 1 63.00
881 2002001148 ABHIJEET SINGH SAINI 6 1 1 1 1 129.00
882 2002001150 RAHUL ADHIKARI 9 2 2 1 1 109.00
883 2002001152 NEHA MISHRA 9 2 2 2 2 55.50
884 2002001153 DEEPAK BIJALWAN 9 2 2 1 1 89.00
885 2002001154 PRATAP CHAND 9 2 2 2 2 55.00
886 2002001155 ASHISH PUNDIR 1 2 2 2 2 72.50
887 2002001157 SHUBHAM RAWAT 9 2 2 2 2 104.00
888 2002001162 SHRIKANT KHODLAN 1 2 2 2 2 71.00
889 2002001164 KULDEEP CHAUHAN 6 2 2 1 1 56.00
890 2002001165 NIKESH NEGI 2 1 1 1 1 41.50
891 2002001166 KULDEEP KUMAR 9 1 1 1 1 87.00
892 2002001167 NITESH TIWARI 9 2 2 2 2 116.50
893 2002001168 AMIT TOMAR 2 1 1 1 1 85.50
894 2002001169 SHALU THAKUR 9 1 1 1 1 90.00
895 2002001170 PRASHANT KUMAR 1 2 2 2 2 115.50
896 2002001171 ARPAN DHAKA 9 2 2 2 2 125.00
897 2002001173 NARENDRA KUMAR 9 2 2 2 2 114.00
898 2002001174 POONAM SHARMA 2 2 2 2 2 46.00
899 2002001176 NAVAL KISHOR SINGH 9 1 1 2 2 85.00
900 2002001178 PRAKASH 2 2 2 2 2 84.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 19
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
901 2002001180 ARUN KUMAR 1 2 2 2 2 84.50
902 2002001185 ISHA PAWAR 6 2 2 2 2 64.50
903 2002001187 MAMTA 9 2 2 1 1 73.50
904 2002001190 AMARJEET SINGH NEGI 9 2 2 2 2 114.00
905 2002001191 RAJENDRA SINGH KUNWAR 2 1 1 1 1 62.50
906 2002001193 VISHAL SANORIA 1 2 2 2 2 98.50
907 2002001194 AJAY GAIROLA 9 2 2 2 2 41.50
908 2002001195 ARUN KUMAR 1 2 2 2 2 34.50
909 2002001196 ANKIT SINGH BHANDARI 9 2 2 2 2 76.50
910 2002001197 POOJA 9 2 2 2 2 85.00
911 2002001198 ANUJ SEKHAR 9 1 1 1 1 138.00
912 2002001199 ASHUTOSH 6 1 1 1 1 55.50
913 2002001200 VIKRAM CHAUHAN 2 2 2 1 1 59.50
914 2002001202 VIKAS RATHAUR 2 2 2 1 1 78.00
915 2002001204 SOBIT KUMAR RANA 1 2 2 2 2 50.00
916 2002001207 KARTIK SINGH 6 2 2 1 1 92.00
917 2002001208 DEEPAK PANWAR 9 2 2 2 2 138.50
918 2002001210 JYOTI MAHLA 1 2 2 2 2 81.00
919 2002001213 PINKI LODHI 6 1 1 2 2 79.50
920 2002001214 CHANDRA PRAKASH MEENA 2 1 1 1 1 34.50
921 2002001215 RAMANDEEP CHAUHAN 2 1 1 1 1 80.50
922 2002001219 AKSHAY PHARASI 9 2 2 2 2 166.00
923 2002001220 PARMANAND 1 1 1 1 1 110.50
924 2002001221 ARUN KUMAR SAGAR 1 1 1 1 1 54.00
925 2002001222 VASHUDEV 1 2 2 2 2 59.50
926 2002001226 RAVINDRA CHOUDHARY 9 1 1 2 2 93.00
927 2002001227 KARTIK SINGH NAPALCHYAL 2 2 1 2 1 119.00
928 2002001228 SANA ANSARI 9 2 2 2 2 89.50
929 2002001231 ALOK CHAUHAN 9 1 1 1 1 42.00
930 2002001233 RAMIT 9 2 2 2 2 108.50
931 2002001235 SHEETAL THAPA 6 2 2 2 2 69.50
932 2002001236 AMIT SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 110.00
933 2002001237 MANISHA TOMAR 2 2 2 2 2 67.50
934 2002001238 NITIN KUMAR 1 2 2 1 1 96.50
935 2002001239 PRABIN SINGH NEGI 9 3 4 2 2 2 2 71.00
936 2002001240 ALOK BIJALWAN 6 2 2 2 2 164.00
937 2002001243 PRAVEEN SINGH NEGI 9 2 1 2 2 111.00
938 2002001245 RAKESH KUMAR 1 2 2 2 2 102.00
939 2002001246 BHUPENDRA SINGH 9 1 1 1 1 44.00
940 2002001247 ANAND SINGH 2 2 2 2 2 79.00
941 2002001248 SUBHASH CHANDRA SINGH 9 2 2 2 2 112.50
942 2002001251 RUCHIKA MALIK 6 1 1 1 1 47.00
943 2002001253 PRIYANKA KADYAN 9 2 2 2 2 30.50
944 2002001254 DIPANSHU 6 1 1 1 1 44.00
945 2002001258 SHRUTI UNIYAL 9 1 1 2 2 61.00
946 2002001260 BITTU SINGH 1 2 2 2 2 73.50
947 2002001261 ARUN SIWACH 9 2 2 2 2 135.00
948 2002001262 SWATI TOMAR 9 2 2 2 2 134.50
949 2002001263 VAIBHAV AGGARWAL 9 2 2 2 2 87.50
950 2002001266 SHUKAL DAS 1 2 2 1 1 25.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 20
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
951 2002001267 SEEMA RANI 9 2 2 2 2 101.50
952 2002001269 VED PRAKASH PANT 9 3 2 2 2 2 86.50
953 2002001272 NARENDER SINGH 1 2 2 1 1 49.00
954 2002001274 SURAJ MISHRA 9 2 2 2 2 33.00
955 2002001275 AMBIKA BENJWAL 9 2 2 2 2 114.00
956 2002001277 HIMANSHU PANDEY 9 1 1 1 1 65.50
957 2002001278 ANKIT SINGH SAJWAN 9 2 2 2 2 69.00
958 2002001279 PRAVEEN RAWAT 2 2 2 2 2 79.50
959 2002001280 GARIMA BISHT 9 1 1 1 1 61.50
960 2002001282 GEETIKA GANDHI 9 2 2 1 1 85.00
961 2002001283 KRISHNA RANI 1 2 2 1 1 24.50
962 2002001285 ASHISH SINGH KANDARI 9 2 2 2 2 90.50
963 2002001286 DEVENDRA MEENA 2 2 2 2 2 104.00
964 2002001289 DIKSHANT BHANDARI 9 1 1 1 1 122.50
965 2002001293 SUKHVINDER SINGH 1 2 2 1 1 32.00
966 2002001294 CHARU PUNDIR 1 2 2 2 2 81.00
967 2002001304 PANKHURI 6 2 2 2 2 73.00
968 2002001307 RUCHI RANA 9 1 1 1 1 21.00
969 2002001308 GAJENDRA JOSHI 9 2 2 2 2 40.00
970 2002001309 PAWAN KUMAR SHARMA 9 3 2 2 2 2 102.00
971 2002001314 RAJENDRA KUMAR TIWARI 9 3 2 2 2 2 27.00
972 2002001318 AKANSHA SHARMA 9 2 2 2 2 100.50
973 2002001319 SURAJ SINGH 9 2 2 1 1 130.50
974 2002001320 KANCHAN RAUTHAN 9 2 2 2 2 45.50
975 2002001322 ABHISHEK BEDWAL 9 2 2 2 2 90.50
976 2002001324 RENUKA SHARMA 6 2 2 2 2 51.00
977 2002001325 NIKHIL CHAUHAN 9 2 2 2 2 106.50
978 2002001329 JITENDRA SINGH RAWAT 9 3 1 1 1 1 47.00
979 2002001332 SACHIN MEHRA 6 1 1 1 1 69.50
980 2002001333 URMILA BHARDWAJ 9 2 2 2 2 84.50
981 2002001334 SWIKRITI GOEL 9 2 2 1 1 101.00
982 2002001335 SUBHAM BALOONI 9 1 1 1 1 64.00
983 2002001337 KAPIL DEV 2 2 2 2 2 44.00
984 2002001338 NITIN KUMAR 6 2 2 2 2 69.00
985 2002001340 MANISH KUMAR KARNAWAL 1 2 2 2 2 93.00
986 2002001341 MOHIT SRIVASTAVA 9 1 1 2 2 104.00
987 2002001342 AKHIL PRADHAN 9 2 2 2 2 42.50
988 2002001344 ASHU MOHAMMAND 6 2 2 1 1 31.50
989 2002001346 SURBHI BHATT 9 2 2 2 2 69.50
990 2002001347 SHRIKANT 6 2 2 2 2 90.50
991 2002001349 BAIBHAV RAWAT 9 2 2 2 2 90.00
992 2002001352 KULDEEP SINGH 9 2 2 2 2 56.00
993 2002001354 HIMANSHU KULASRI 9 2 2 2 2 64.50
994 2002001361 SEETI RAM MEENA 2 2 2 1 1 108.00
995 2002001363 AKASH KUMAR 1 2 2 2 2 72.50
996 2002001364 RONAK GAUR 2 2 2 2 2 106.50
997 2002001367 VARSHA AGGRAWAL 9 2 2 1 1 53.00
998 2002001368 BHOJRAJ SINGH 6 2 2 2 2 48.00
999 2002001376 ANKUSH SINGH 1 1 1 1 1 84.00
1000 2002001378 SANJAY SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 69.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 21
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1001 2002001381 ARUN KUMAR 6 1 1 2 2 82.50
1002 2002001382 RIMPI KUMAR 1 2 2 2 2 58.50
1003 2002001383 SANGRAM SINGH 6 2 2 2 2 21.50
1004 2002001386 KAJAL 9 2 2 2 2 78.00
1005 2002001387 PRADEEP SINGH NEGI 6 2 2 2 2 100.00
1006 2002001388 PRADEEP KUMAR 2 2 2 2 2 31.00
1007 2002001390 ARUN KUMAR 9 2 2 2 2 121.50
1008 2002001392 YOGENDRA FONIYA 2 2 2 2 2 68.50
1009 2002001393 VINAY KUMAR 2 2 2 2 1 54.50
1010 2002001394 DIVYA GOSWAMI 6 2 2 1 1 76.50
1011 2002001395 NITIN RAWAT 9 1 1 1 1 45.50
1012 2002001398 MAMTA RANA 9 2 2 1 1 89.50
1013 2002001399 REETA NEGI 9 2 2 1 1 110.00
1014 2002001402 SIDDHARTH KUMAR SINGH 9 2 2 2 2 129.50
1015 2002001403 SANTOSHI RAWAT 9 1 1 1 1 74.00
1016 2002001404 DEEKSHA NAITHANI 9 2 2 2 2 110.50
1017 2002001405 SALONI MITTAL 9 4 2 2 2 2 24.50
1018 2002001406 MAYANK GOSWAMI 9 2 2 2 2 68.50
1019 2002001409 HIMANSHU CHAUDHARY 9 1 1 1 1 76.00
1020 2002001413 VERSHA BADOLA 9 1 1 1 1 59.00
1021 2002001414 KAPIL KUMAR 1 2 2 2 2 69.00
1022 2002001416 GAURAV RAWAT 9 1 1 2 2 121.00
1023 2002001417 AMITA 2 1 1 1 1 19.50
1024 2002001419 SATYAM BHARTI 2 2 2 2 2 110.00
1025 2002001421 KAPIL KUMAR 1 2 2 2 2 42.00
1026 2002001425 LALIT KUMAR RAO 1 2 2 1 1 77.50
1027 2002001426 RAHUL LUDHANI 9 2 2 2 2 89.50
1028 2002001429 DEEPAK KANT 1 2 2 2 2 32.00
1029 2002001430 SWATI SHARMA 9 2 2 2 2 78.00
1030 2002001431 JITENDRA KUMAR 6 2 2 2 2 115.00
1031 2002001432 KM SUMAN 6 2 2 2 2 33.50
1032 2002001433 BHANU PRATAP SINGH 9 1 1 1 1 66.00
1033 2002001434 VIJAYPAL SINGH 9 2 2 2 2 156.00
1034 2002001436 ABHISHEK NAUTIYAL 9 2 2 2 2 118.00
1035 2002001437 ANOOP SINGH 1 1 1 2 2 58.50
1036 2002001439 RAJAT BAHUGUNA 6 2 2 2 2 107.00
1037 2002001440 ANIL 1 2 2 2 2 38.00
1038 2002001442 SANDEEP TOMAR 9 1 1 1 1 84.50
1039 2002001445 SUNITA PHARSWAN 9 2 2 1 1 158.50
1040 2002001448 MOHD NAIM 6 2 2 2 2 41.00
1041 2002001451 PIYUSH PANT 9 2 2 2 2 99.00
1042 2002001453 PINKY 9 2 2 2 2 55.00
1043 2002001454 MOHIT KUMAR 1 2 2 2 2 81.00
1044 2002001458 RISHI BHOLA 6 2 2 2 2 75.50
1045 2002001459 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 64.50
1046 2002001461 MADHAVI SINGH 1 2 2 2 2 56.50
1047 2002001465 RAGHVENDRA SINGH 9 2 2 2 2 120.50
1048 2002001466 PINKU KUMAR 1 2 2 2 2 53.00
1049 2002001468 SWETA RAWAT 9 2 2 2 2 58.50
1050 2002001470 ASHISH DANGWAL 9 2 2 2 2 103.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 22
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1051 2002001471 MANGE RAM 1 2 2 1 1 66.00
1052 2002001472 PRAKASH CHANDRA KAPRI 9 2 2 1 1 52.50
1053 2002001475 MOHD MONISH 6 2 2 2 2 72.50
1054 2002001476 SAKSHI RAWAT 9 2 2 1 1 156.50
1055 2002001477 KM PRIYANKA GUPTA 9 2 2 2 2 32.00
1056 2002001479 MOHIT SINGH 9 1 1 1 1 65.50
1057 2002001480 BRIJESH KUMAR 1 2 2 1 1 48.50
1058 2002001481 HARISHANKER SHARMA 2 2 2 2 2 68.00
1059 2002001482 JAGDEEP SINGH SAINI 6 2 2 2 2 94.00
1060 2002001485 ABHAY RAJ DHIMAN 1 2 2 2 2 81.00
1061 2002001487 RUBY PUNDIR 9 2 2 2 2 39.50
1062 2002001490 GANESH SINGH NEGI 9 2 2 2 2 109.00
1063 2002001491 DEEP LAL 1 2 2 2 2 20.00
1064 2002001497 DEEPTI CHAUHAN 9 2 2 2 2 120.00
1065 2002001499 RAHUL KUMAR GAUTAM 1 2 2 2 2 17.50
1066 2002001501 DEEPIKA KAINTURA 9 2 2 1 1 153.00
1067 2002001504 SURBHI NEGI 9 1 1 1 1 49.00
1068 2002001505 KM MONIKA 1 2 2 2 2 47.00
1069 2002001507 RAMAN SINGH PANWAR 9 1 1 2 2 123.00
1070 2002001509 VIKRAM SINGH BISHT 9 2 2 1 1 32.50
1071 2002001510 ASMITA KAPOOR 2 2 2 2 2 75.50
1072 2002001513 ROHIT KUMAR 1 1 1 2 2 32.50
1073 2002001516 ANKIT KUMAR GUPTA 9 2 2 2 2 65.50
1074 2002001517 HEMANT KUKRETI 9 1 1 1 1 81.00
1075 2002001527 AISHA PARVEEN 6 2 2 2 2 73.00
1076 2002001531 SAURBH KUMAR 1 2 2 2 2 82.50
1077 2002001538 AJAY SINGH RANA 9 1 1 1 1 73.50
1078 2002001539 SANGRAM SINGH 1 2 2 2 2 44.00
1079 2002001540 DEEPAK ARYA 1 1 1 1 1 76.00
1080 2002001541 MAYANK DHIMAN 6 2 2 2 2 22.50
1081 2002001542 AYUSH BISHT 9 2 2 1 1 59.50
1082 2002001545 MEENU 1 2 2 1 1 10.00
1083 2002001547 PRIYANKA RAWAT 6 2 2 2 2 89.50
1084 2002001549 SHIVANI 1 2 2 2 2 24.50
1085 2002001550 PANKAJ CHAND 9 2 2 2 2 135.00
1086 2002001551 SANDEEP TOMAR 2 2 2 1 1 73.00
1087 2002001552 KRISHAN SINGH GUNJYAL 2 2 2 2 2 73.00
1088 2002001556 MEGHA RANA 9 2 2 2 2 46.00
1089 2002001557 DIKSHA CHAUHAN 2 2 2 2 2 35.00
1090 2002001558 PARMEET KUMAR ANTIWAL 1 2 2 2 2 38.50
1091 2002001559 VASUNDHARA SIROHI 6 2 2 2 2 42.50
1092 2002001561 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 56.00
1093 2002001562 PIYUSH 1 2 2 1 1 65.50
1094 2002001564 NEHA SHARMA 9 2 2 2 2 78.00
1095 2002001565 KARISHMA 9 1 1 2 2 94.50
1096 2002001566 SHIVANI SHARMA 9 1 1 1 1 50.00
1097 2002001568 DHANI RAM 6 2 2 2 2 17.50
1098 2002001569 SANDEEP SEMWAL 6 2 2 2 2 115.00
1099 2002001570 MAHENDRA SINGH NEGI 2 2 2 2 2 90.50
1100 2002001574 DEEPAK SAINI 6 2 2 1 1 52.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 23
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1101 2002001575 RAKESH SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 56.00
1102 2002001578 PRABHAKAR CHAUDHARI 9 2 2 2 2 32.00
1103 2002001580 RAJESH KASHYAP 1 2 2 2 2 53.00
1104 2002001581 AMIT KUMAR 9 1 1 1 1 127.00
1105 2002001584 VIJAY KUMAR 6 2 2 2 2 11.00
1106 2002001585 NAMRA KHAN 9 1 1 1 1 102.00
1107 2002001588 GURJEET SINGH 1 2 2 2 2 109.00
1108 2002001589 VINOD SINGH PANWAR 9 1 1 2 2 81.50
1109 2002001590 PRANSHU BISHT 9 2 2 2 2 76.50
1110 2002001591 MAIN KUMAR 1 2 2 2 2 63.50
1111 2002001594 PADAM 9 2 2 2 2 47.00
1112 2002001595 ANUJ KUMAR GUPTA 9 1 1 1 1 144.00
1113 2002001597 PUNIT KANT SINGH 1 1 1 2 2 65.00
1114 2002001598 ANUJ SHARMA 9 1 1 1 1 119.50
1115 2002001601 NAMAN SHARMA 9 2 2 2 2 138.00
1116 2002001602 YASH RAWAT 9 2 2 2 2 66.00
1117 2002001603 DEEPAK RAWAT 9 1 1 2 2 145.00
1118 2002001607 MADHAVA PRASAD R 9 2 2 1 1 118.50
1119 2002001609 AJEET LAHORI 1 2 2 1 1 41.00
1120 2002001611 DEEPAK BHATI 6 2 2 2 2 48.50
1121 2002001612 SUNDAR SINGH 1 2 2 2 2 58.50
1122 2002001614 SANJAY SINGH 2 2 2 2 2 47.50
1123 2002001616 SHASHI SAGAR 1 2 2 2 2 65.50
1124 2002001617 SHIVAM 9 2 2 2 2 29.00
1125 2002001620 KM PRIYANTA CHAUHAN 2 2 2 2 2 79.00
1126 2002001621 ATISH SAMEER 9 2 2 1 1 70.00
1127 2002001622 AKSHAY HALDHAR 1 2 2 1 1 54.00
1128 2002001623 NEELAM GUSAIN 9 1 1 1 1 72.00
1129 2002001625 VIJAYPAL SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 43.50
1130 2002001627 ROHIT SINGH 9 1 1 1 1 33.50
1131 2002001628 KANIKA NEGI 9 2 2 2 2 78.00
1132 2002001629 AMIT KUMAR GOTHIYAL 1 2 2 2 2 93.00
1133 2002001631 PANKAJ SINGH 9 2 2 2 2 51.00
1134 2002001632 ROSHNI PANT 9 1 1 1 1 101.50
1135 2002001635 DEEPIKA 9 1 1 1 1 32.00
1136 2002001636 MAYANK KOTHIYAL 9 2 2 2 2 114.50
1137 2002001637 JYOTSANA BARASWAL 1 2 2 2 2 33.00
1138 2002001639 BUNTY 1 2 2 2 2 80.00
1139 2002001640 VIPIN NAUTIYAL 2 2 2 1 1 94.00
1140 2002001641 SACHIN SAJWAN 6 2 2 1 1 98.50
1141 2002001642 ARJUN BANSAL 9 1 1 1 1 44.00
1142 2002001643 ARUN CHAUKIYAL 9 1 1 1 1 99.50
1143 2002001646 VIPIN SINGH 6 1 1 1 1 75.00
1144 2002001647 POOJA RANI 9 2 2 1 1 56.50
1145 2002001650 NEHA RAUTELA 9 2 2 2 2 92.50
1146 2002001651 SAURABH SINGHAL 1 2 2 2 2 104.50
1147 2002001654 BISHWA PRATAP 2 2 2 2 2 34.50
1148 2002001655 KAPIL GUSAIN 9 1 1 2 2 110.00
1149 2002001657 KM SHILPA RANI 9 2 2 1 1 27.00
1150 2002001658 GULAFSHA KHAN 9 1 1 1 1 43.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 24
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1151 2002001659 SHAILESH KUKRETI 9 2 2 2 2 108.00
1152 2002001660 SANGEETA SINGH 2 2 2 1 1 63.00
1153 2002001661 GINNY GOEL 9 2 2 1 1 22.00
1154 2002001662 ROHIT BHANDARI 9 2 2 2 2 74.50
1155 2002001663 ARADHANA 9 2 2 2 2 63.00
1156 2002001664 RAVINDER BISHT 9 2 2 2 2 151.00
1157 2002001665 ROHAN RANJAN 9 2 2 2 2 63.00
1158 2002001666 SURVEER SINGH 9 3 2 2 2 2 112.00
1159 2002001668 AMAN NEGI 9 2 2 2 2 158.50
1160 2002001670 ROHIT SINGH 2 1 1 1 1 30.50
1161 2002001671 LOKENDRA KUMAR 9 1 1 1 1 57.00
1162 2002001673 VIJAYANKA 6 2 2 1 1 113.00
1163 2002001675 AMAN NEGI 9 2 2 2 2 109.00
1164 2002001678 NISHA KUTIYAL 2 1 1 1 1 30.00
1165 2002001679 PRAVEEN KUMAR 9 2 2 1 1 75.00
1166 2002001680 SATENDER KUMAR 1 2 2 2 2 64.50
1167 2002001685 SNEHAL BALONI 9 2 2 2 2 105.50
1168 2002001686 LALIT KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 96.00
1169 2002001689 SHUBHAM SAINI 6 2 2 1 1 60.00
1170 2002001691 AAKASH DEEP 1 1 1 1 1 100.50
1171 2002001692 SHUBHANKAR BALUNI 9 1 1 1 1 118.00
1172 2002001693 AJAY NEGI 9 1 1 1 1 122.00
1173 2002001694 SHUBHAM KANYAL 1 2 2 1 1 103.00
1174 2002001699 JYOTI KUKRETI 9 1 1 1 1 84.50
1175 2002001700 RUBI BHARTI 1 2 2 2 2 52.50
1176 2002001701 VAIBHAV KUMAR 1 2 2 2 2 136.00
1177 2002001703 PRERNA MAHLA 1 1 1 1 1 86.50
1178 2002001704 SAZID ALI 6 2 2 2 2 63.00
1179 2002001706 AKSHAYA KUMAR 1 2 2 1 1 71.50
1180 2002001708 MANISH RANA 9 4 1 1 1 1 22.00
1181 2002001713 ANUBHAV GAIROLA 9 2 2 1 1 83.50
1182 2002001714 SATISH KUMAR 1 1 1 2 2 58.00
1183 2002001716 PARVESH KUMAR 1 2 2 1 1 32.50
1184 2002001720 KRIPA RAM JOSHI 2 2 2 2 2 60.00
1185 2002001721 AJAY KUMAR 9 2 2 2 2 79.00
1186 2002001722 GAURAV UPRETI 9 2 2 2 2 81.50
1187 2002001723 NEERAJ SINGH CHAUHAN 9 7 1 1 2 2 99.50
1188 2002001729 PANKAJ SINGH 9 2 2 2 2 41.00
1189 2002001730 JETENDER SINGH 1 2 2 2 2 111.00
1190 2002001731 DEEPIKA RATURI 9 2 2 1 1 41.50
1191 2002001732 UTKARSH SINGH 1 2 2 1 1 87.50
1192 2002001734 APARAJITA SURIYAL 9 2 2 2 2 59.00
1193 2002001735 ASTHA JAKHMOLA 9 1 1 2 2 137.50
1194 2002001736 RAJAT GUPTA 9 2 2 2 2 95.50
1195 2002001738 DIVYA GARG 9 1 1 1 1 73.50
1196 2002001739 SANDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 59.00
1197 2002001740 BIPIN SINGH NEGI 9 2 2 2 2 110.00
1198 2002001741 DEEPAK DABRAL 9 2 2 2 2 104.50
1199 2002001744 SHEETAL 9 2 2 1 1 40.00
1200 2002001746 AKSHAY KUMAR SINGH 1 1 1 1 1 93.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 25
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1201 2002001747 VINEET KUMAR 1 2 2 1 1 70.00
1202 2002001748 ROHIT GUPTA 9 2 2 2 2 104.00
1203 2002001751 PAWAN CHAND 9 2 2 2 2 39.00
1204 2002001753 DIKSHA CHAUHAN 2 2 2 2 2 65.00
1205 2002001755 VYAKHYA CHANDOLA 9 1 1 1 1 125.00
1206 2002001756 GYAN PRAKASH SINGH 9 1 1 1 1 116.00
1207 2002001764 BABITA KAINTURA 9 1 1 2 2 129.50
1208 2002001765 ASHUTOSH DHAMA 9 2 2 2 2 101.00
1209 2002001767 SUNIL BAURAI 9 1 1 1 1 48.00
1210 2002001769 GULSHAN KUMAR 1 2 2 2 2 114.50
1211 2002001771 ANJALI CHAUHAN 2 2 2 1 1 15.50
1212 2002001773 NITESH JOSHI 2 2 2 1 1 92.00
1213 2002001774 AMIT RANA 2 2 2 1 1 124.50
1214 2002001775 ASHOK KUMAR 1 2 2 1 1 35.00
1215 2002001776 RAVI KUMAR 9 2 1 1 1 81.50
1216 2002001781 YASHODHAR BHATT 9 1 1 2 2 129.50
1217 2002001782 VIPIN KUMAR 1 1 1 1 1 78.00
1218 2002001785 MANOJ TRIPATHI 9 2 2 2 2 58.50
1219 2002001788 SHALINI GOSWAMI 9 2 2 2 2 47.00
1220 2002001789 VIKAS KUMAR 6 1 1 1 1 64.50
1221 2002001791 MOHIT KUMAR BINJOLA 9 2 2 2 2 120.50
1222 2002001792 MEGHRAJ SINGH 1 2 2 2 2 89.50
1223 2002001793 ADITYA KUMAR 9 2 2 2 2 49.50
1224 2002001795 GOURAV KUMAR 1 2 2 1 1 106.00
1225 2002001796 NIKITA SHARMA 9 2 2 2 2 145.50
1226 2002001798 RICHA JOSHI 9 2 2 2 2 49.50
1227 2002001799 KAPIL KUMAR 9 2 2 2 2 146.50
1228 2002001802 DEEKSHA SHARMA 9 1 1 2 2 100.00
1229 2002001804 ABHISHEK KUMAR MOURYA 9 2 2 2 2 39.00
1230 2002001807 MANISH KUMAR SINGH 9 2 2 1 1 99.50
1231 2002001810 GURPREET SINGH BAJWA 9 2 2 2 2 78.50
1232 2002001811 ADITYA SILSWAL 9 2 2 2 2 42.00
1233 2002001812 ABHAY 1 1 1 1 1 121.50
1234 2002001813 VIKAS KUMAR 1 2 2 2 2 77.00
1235 2002001814 HARSHIT KUMAR 6 2 2 2 2 82.50
1236 2002001816 MUSTKIM 9 2 2 2 2 85.00
1237 2002001818 KARTIKEY PUNETHA 9 4 2 2 1 1 81.50
1238 2002001821 RAJAT PANWAR 9 2 2 2 2 69.50
1239 2002001823 SAPNA 1 1 1 1 1 51.50
1240 2002001825 MAMUN RASHID 6 2 2 2 2 91.00
1241 2002001828 LOVELY KATHAIT 9 2 2 2 2 98.00
1242 2002001831 MOHIT SINGH 6 2 2 2 2 47.00
1243 2002001834 SHIV PRATAP SINGH 9 2 2 2 2 97.50
1244 2002001835 HARISH SEMWAL 6 2 2 2 2 94.00
1245 2002001837 SUMAN SINGH NEGI 9 2 2 2 2 135. 00
1246 2002001839 SHEKHAR SINGH 1 2 2 2 2 65.50
1247 2002001840 NITIN KUMAR 6 2 2 2 2 56.00
1248 2002001841 DESHRAJ SINGH 6 2 2 1 1 8.50
1249 2002001842 ABHISHEK RAWAT 9 1 1 2 2 109.00
1250 2002001844 NAVEEN KUMAR 1 1 1 1 1 83.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 26
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 J SO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1251 2002001847 AMAN 9 2 2 2 2 89.50
1252 2002001848 ARUN KUMAR 1 2 2 2 2 80.00
1253 2002001849 ALISHA RATTI 9 2 2 1 1 43.00
1254 2002001855 GAURAV MAITHANI 9 2 2 1 1 88.50
1255 2002001859 SHOBHIT KUMAR 9 1 1 1 1 39.50
1256 2002001860 KM REENA 9 2 2 2 2 47.00
1257 2002001862 PANKAJ TOMAR 2 2 2 2 2 100.50
1258 2002001863 SHIVANI 6 1 1 1 1 59.00
1259 2002001864 KM RITU 9 2 2 2 2 41.00
1260 2002001865 SURAJ SINGH 9 2 2 2 2 97.50
1261 2002001868 PARVIND CHAUHAN 9 2 2 2 2 99.00
1262 2002001870 LOVENEESH KUMAR BHARTI 1 1 1 1 1 54.00
1263 2002001871 MOHIT VERMA 6 2 2 1 1 142.50
1264 2002001873 ANJALI SHAH 9 2 2 2 2 142.00
1265 2002001874 MANISH RAWAT 9 2 2 2 2 91.50
1266 2002001876 PRITI PUNDIR 9 2 2 2 2 93.50
1267 2002001877 ROHIT CHAND RAMOLA 6 2 2 2 2 31.50
1268 2002001878 PRASHANT ANAND 1 1 1 1 1 33.50
1269 2002001881 ADITYA KUMAR 1 2 2 2 2 127.00
1270 2002001882 SANJAY KUMAR 1 1 1 1 1 55.00
1271 2002001884 MANJEET RAWAT 6 2 2 2 2 83.00
1272 2002001885 KM DEEKSHA PUNDIR 9 2 2 1 1 37.50
1273 2002001887 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 35.00
1274 2002001888 ARUN KUMAR 1 1 1 1 1 39.00
1275 2002001889 PRASHANT KUMAR 1 2 2 1 1 37.00
1276 2002001890 SANDEEP KUMAR 6 2 2 2 2 49.00
1277 2002001892 SOMESH KUMAR 9 2 2 2 2 31.00
1278 2002001893 BHUPINDER PUNDIR 9 2 2 2 2 138.00
1279 2002001894 OMIT KUMAR 1 2 2 2 2 101.50
1280 2002001897 REETU 9 1 1 1 1 63.00
1281 2002001901 AADESH KUMAR 6 2 2 2 2 100.00
1282 2002001905 SUBHAM RAWAT 9 2 2 2 2 63.00
1283 2002001906 GEETA 1 2 2 2 2 74.00
1284 2002001908 ANSHUL GOUR 9 2 2 1 1 67.50
1285 2002001909 SUNIL 2 2 2 1 1 83.00
1286 2002001912 YOGITA DIMRI 9 1 1 1 1 66.50
1287 2002001914 AJEET SINGH 2 1 1 2 2 81.00
1288 2002001918 MEENAKSHI VERMA 9 2 2 2 2 80.50
1289 2002001923 RAKESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 84.50
1290 2002001924 AS MOHMMAD 6 1 1 2 2 58.50
1291 2002001926 SHUBHAM BAMRADA 9 2 2 2 2 49.50
1292 2002001927 SHIVAM ROHILLA 9 2 2 2 2 79.00
1293 2002001929 PRACHI CHAUHAN 2 2 2 2 2 106.50
1294 2002001930 DINESH YADAV 6 2 2 2 2 88.00
1295 2002001931 ANJALI GROVER 9 2 2 1 1 128.50
1296 2002001932 DEEPAK KUMAR 1 2 2 1 1 78.00
1297 2002001933 SAUMYA GOYAL 9 2 2 2 2 67.00
1298 2002001934 PRAVEEN SINGH POKHRIYAL 9 1 1 1 1 78.00
1299 2002001938 AMARJEET SINGH 1 2 2 2 2 44.00
1300 2002001941 NARESH SINGH 2 2 2 1 1 63.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 27
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1301 2002001943 SAMEER SINGH 9 2 2 2 2 71.00
1302 2002001944 AKASH BISHT 6 2 2 1 1 50.00
1303 2002001945 SHAILESH CHANDRA KHANDURI 9 2 2 2 2 78.00
1304 2002001946 KRITIKA DIMRI 9 2 2 2 2 56.50
1305 2002001947 ANIRUDH NEGI 9 1 1 1 1 86.00
1306 2002001948 MUKKARAM ALI 6 1 1 1 1 22.00
1307 2002001949 NEHA BISHT 9 2 2 2 2 100.00
1308 2002001952 NARENDRA SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 87.00
1309 2002001953 RAVI KANT SHARMA 9 2 2 2 2 122.00
1310 2002001954 SAPANA PARMAR 2 2 2 2 2 103.50
1311 2002001957 RITESH TOMAR 2 1 1 1 1 66.50
1312 2002001958 ANAND SINGH PUNDIR 9 2 2 2 2 104.50
1313 2002001960 PRAVEEN BANGARI 6 2 2 1 1 73.00
1314 2002001961 AKANSHA KARAKOTI 9 2 2 2 2 76.50
1315 2002001963 JAY PRAKASH 1 2 2 2 2 46.00
1316 2002001966 HEMA RAWAT 9 2 2 1 1 36.00
1317 2002001967 DAVENDRA PARIHAR 9 2 2 2 2 119.50
1318 2002001968 MADAN LAL 9 2 2 2 2 33.50
1319 2002001969 ANJALI SINGH 1 2 2 2 2 82.00
1320 2002001971 ALKA RANI 1 2 2 2 2 55.00
1321 2002001978 NEHA JAISWAL 6 2 2 2 2 55.50
1322 2002001979 NEHA BISHT 9 2 2 2 2 93.00
1323 2002001982 PRADEEP BANGARI 6 2 2 2 2 119.00
1324 2002001986 AYESHA PARVEEN 9 2 2 1 1 34.00
1325 2002001987 GARIMA VERMA 9 2 2 2 2 41.00
1326 2002001989 NAVDEEP PANDEY 9 1 1 1 1 118.00
1327 2002001990 RISHAV GOYAL 9 1 1 1 1 109.00
1328 2002001993 SHIVANI TOMAR 6 1 1 1 1 45.00
1329 2002001996 RENU PAL 6 2 2 2 2 48.00
1330 2002001998 ADITYA JUYAL 9 2 2 1 1 72.00
1331 2002001999 MADHU 1 2 2 1 1 48.50
1332 2002002001 INDER SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 134.50
1333 2002002002 RAJKUMAR 9 2 2 2 2 25.00
1334 2002002004 RISHABH MAMGAIN 9 2 2 2 2 91.50
1335 2002002006 NITISH CHAUHAN 9 2 2 1 1 104. 50
1336 2002002007 ROMA RANI 1 2 2 2 2 17.50
1337 2002002009 MOHIT CHAUHAN 2 2 2 2 2 103.50
1338 2002002010 SUMAILA NAZ 9 2 2 1 1 32.50
1339 2002002014 MANISH KANT NEGI 9 2 2 2 2 112.50
1340 2002002016 MONU YADAV 6 2 2 2 2 47.50
1341 2002002019 RASHMI 6 2 2 1 1 39.00
1342 2002002023 ATUL GAUTAM 1 2 2 2 2 71.00
1343 2002002025 SHALINI JUYAL DANGWAL 9 2 2 2 2 91.00
1344 2002002028 AKHILESH PANWAR 6 7 2 2 2 2 52.50
1345 2002002030 NAVEEN CHAUHAN 6 2 2 2 2 136.00
1346 2002002033 GOUTAM KUMAR SAH 6 2 2 1 1 42.50
1347 2002002035 VIVEK THAKUR 2 2 2 2 2 70.00
1348 2002002036 SAKSHI BISHT 9 1 1 1 1 122.50
1349 2002002037 SACHIN KUMAR 6 2 2 2 2 60.00
1350 2002002038 PRATIK KUMAR SHARMA 6 2 2 2 2 119.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 28
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1351 2002002040 MONIKA 9 1 1 1 1 40.00
1352 2002002041 AYUSH BHATT 9 2 2 2 2 86.00
1353 2002002042 KUSHPAL SINGH RAWAT 6 1 1 1 1 124.00
1354 2002002043 CHANDNI SHARMA 9 2 2 1 1 73.50
1355 2002002046 BHAWANA 6 1 1 1 1 118.50
1356 2002002049 SURAJ SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 67.50
1357 2002002051 RAHUL RATURI 9 1 1 1 1 68.00
1358 2002002052 SRIJAN PARANDIYAL 9 1 1 1 1 94.00
1359 2002002054 MANJU 2 1 1 1 1 39.50
1360 2002002057 AYUSH BHARTI 1 2 2 2 2 65.00
1361 2002002058 SHAILY SATI 9 2 2 2 2 51.50
1362 2002002060 MONIKA THAKUR 9 2 2 2 2 86.50
1363 2002002062 ASHISH SAJWAN 9 2 2 1 1 111.50
1364 2002002063 MANISHA SINGH 6 1 1 1 1 114.50
1365 2002002068 SANDEEP SINGH 9 2 2 2 2 68.00
1366 2002002069 UPENDRA UPADHYAY 9 2 2 2 2 135.50
1367 2002002071 SOMIT SINGH NABIYAL 2 2 2 2 2 40.50
1368 2002002073 PRADEEP KUMAR 1 2 2 2 2 69.50
1369 2002002075 SANDEEP RAWAT 9 2 2 2 2 144.00
1370 2002002077 BANITA 1 1 1 1 1 29.50
1371 2002002078 RITU RAWAT 9 2 2 2 2 52.50
1372 2002002079 JYOTI BHATT 9 2 2 2 2 117.00
1373 2002002080 JANESHVAR KUMAR 1 2 2 2 2 54.00
1374 2002002081 TARANNUM KHAN 9 2 2 2 2 42.50
1375 2002002083 SURABHI RAWAT 9 2 2 1 1 145.50
1376 2002002086 GUNJAN SINGH 1 1 1 2 2 69.00
1377 2002002087 VANDANA GUSAIN 9 2 2 1 1 104.50
1378 2002002088 AARZU 9 2 2 2 2 40.50
1379 2002002090 MANISH GUPTA 9 2 2 2 2 82.00
1380 2002002091 SAMAR VEER VERMA 1 1 1 2 2 122.50
1381 2002002093 ROHIT BURMAN 1 2 2 2 2 98.50
1382 2002002095 ROHIT KUMAR KARANWAL 1 2 2 2 2 92.00
1383 2002002097 KAMLESH CHAMOLI 9 2 2 2 2 93.00
1384 2002002100 ALKA 1 2 2 2 2 58.50
1385 2002002101 HIMANI SINGH 1 2 2 2 2 94.00
1386 2002002104 BHARTI RANA 9 2 2 2 2 139.00
1387 2002002107 UPASANA CHAUHAN 2 1 1 1 1 76.00
1388 2002002108 PRACHI CHAUHAN 1 1 1 2 2 33.00
1389 2002002112 AVINASH KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 88.50
1390 2002002115 RASHMI DOKLAN 9 1 1 1 1 48.00
1391 2002002116 JYOTI BISHT 9 2 2 2 2 85.00
1392 2002002118 LOVELY BHANDARI 9 2 2 2 2 60.00
1393 2002002119 ABHISHEK MUNDEPI 9 2 2 1 1 88.00
1394 2002002121 KM ANJU 9 2 2 2 2 59.00
1395 2002002124 SATISH KUMAR 1 2 2 2 2 43.50
1396 2002002127 RAJENDRA SINGH 9 2 2 2 2 61.00
1397 2002002129 KM SONAM 1 2 2 2 2 52.50
1398 2002002131 ARTI JOSHI 9 2 2 2 2 65.50
1399 2002002134 VIKRANT DUTT NAUTIYAL 9 2 2 2 2 126.00
1400 2002002135 ASHU RANI 6 2 2 2 2 32.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 29
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1401 2002002137 SUMIT KUMAR 1 2 2 2 2 41.00
1402 2002002139 PRITAM SINGH BHANDARI 9 2 2 1 1 53.00
1403 2002002140 AMIT KUMAR SAINI 6 2 2 2 2 30.00
1404 2002002141 GAURAV KUMAR 1 2 2 1 1 84.00
1405 2002002142 NIKHILESH SINGH 9 2 2 1 1 82.50
1406 2002002143 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 78.00
1407 2002002144 ASHISH NEGI 9 2 2 2 2 63.50
1408 2002002145 PARVATI KUNIYAL 9 1 1 2 2 50.50
1409 2002002147 AKSHAY KANDWAL 9 2 2 2 2 37.50
1410 2002002148 GAURAV JOSHI 9 1 1 1 1 29.00
1411 2002002149 KULDEEP SINGH 9 2 2 2 2 76.00
1412 2002002151 SIMRAN KAUR JUNEJA 9 2 2 2 2 25.00
1413 2002002154 FARSWAN KAMINI KALAMSING 2 1 1 1 1 88.50
1414 2002002156 ANGAD KUMAR 1 2 2 2 2 133.50
1415 2002002157 PIYUSH MEHRA 9 2 2 2 2 116.00
1416 2002002159 MOHAMMAD SADIK 6 1 1 1 1 56.50
1417 2002002160 DINESH KUMAR 6 2 2 1 1 41.00
1418 2002002161 AQUIB RANA 9 2 2 2 2 62.50
1419 2002002163 SANJEEV KUMAR 1 2 2 2 2 74.50
1420 2002002165 PARVEJ AHAMAD 9 2 2 2 2 86.00
1421 2002002170 VIRENDRA KUMAR 1 2 2 1 1 65.00
1422 2002002173 PRADEEP DOBHAL 2 1 1 1 1 43.50
1423 2002002174 ANKITA BHANDARI 9 1 1 1 1 41.00
1424 2002002175 SATENDRA SINGH RAGDWAL 9 1 1 1 1 103.00
1425 2002002176 GAJENDRA SINGH 2 1 1 1 1 65. 00
1426 2002002177 SHIKHA PAL 6 1 1 2 2 26.00
1427 2002002184 TANUJ BHATT 9 2 2 2 2 127.50
1428 2002002185 BHARTI KAPRI 9 1 1 1 1 59.50
1429 2002002186 PRIYANKA KASHYAP 9 2 2 2 2 42.00
1430 2002002187 UMA PANDEY 9 2 2 2 2 12.00
1431 2002002188 ABHISHEK VISHNOI 9 2 2 2 2 125.00
1432 2002002189 RAHUL 1 2 2 2 2 81.00
1433 2002002191 ARVIND SINGH 9 2 2 2 2 104.00
1434 2002002192 MANSI THAPLIYAL 9 2 2 2 2 126.50
1435 2002002193 ASHU SONKAR 1 2 2 2 2 82.00
1436 2002002194 ANUJ KUMAR 6 2 2 2 2 79.50
1437 2002002195 MINTU KUMAR 1 2 2 2 2 68.50
1438 2002002199 SANJU JOSHI 9 1 1 1 1 25.50
1439 2002002200 MANOJ NAUTIYAL 1 2 2 1 1 52.50
1440 2002002204 RAHUL PUROHIT 9 2 2 2 2 78.00
1441 2002002206 ANJALI 9 2 2 2 2 68.50
1442 2002002208 RASHMI 1 2 2 2 2 32.00
1443 2002002209 NAVNEET KUMAR SINGH 1 4 2 2 2 2 64.50
1444 2002002210 KM RACHNA 1 2 2 2 2 40.50
1445 2002002211 YAKSHENDRA PRAKASH MANI 9 2 2 2 2 99.00
1446 2002002213 PRIYA LAHORI 1 1 1 1 1 89.00
1447 2002002215 NEHA 9 2 2 2 2 41.50
1448 2002002216 AYUSH SHARMA 9 2 2 1 1 138.50
1449 2002002218 MONIKA NOUTIYAL 1 2 2 2 2 55.00
1450 2002002219 AMBIKA SHARMA 9 2 2 1 1 65.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 30
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1451 2002002220 EKTA PETWAL 6 2 2 2 2 51.50
1452 2002002221 SURAJ PANGHTI 2 2 2 2 1 46.50
1453 2002002222 SHIKHAR YADAV 6 2 2 2 2 48.50
1454 2002002223 MANSI NAUTIYAL 9 2 2 1 1 67.00
1455 2002002224 PRASHANT KUMAR 1 2 2 2 2 130.50
1456 2002002230 GAURAV KUMAR 1 1 1 1 1 74.50
1457 2002002231 SANDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 37.50
1458 2002002233 HARSHITA BHARDWAJ 9 2 2 2 2 132.00
1459 2002002236 AMIT THAPA 9 1 1 1 1 121.00
1460 2002002238 MEENU RANI 9 1 1 1 1 50.00
1461 2002002241 NEHA MANIK 1 2 2 2 2 69.50
1462 2002002242 ARTI RANI 1 2 2 2 2 65.00
1463 2002002244 ABHISHEK UNIYAL 9 1 1 1 1 56.00
1464 2002002245 MONIKA 2 1 1 1 1 74.00
1465 2002002246 KM SHIVANI DEVI 6 2 2 2 2 41.00
1466 2002002248 NEHA 6 1 1 1 1 33.50
1467 2002002250 AMIR HASAN 6 2 2 2 2 20.00
1468 2002002251 SWATI GAUR 9 2 2 2 2 143.00
1469 2002002252 KRITIKA RAWAT 9 2 2 2 2 87.00
1470 2002002253 ANJALI TOMAR 9 2 2 2 2 117.00
1471 2002002260 AAYUSHI 9 1 1 1 1 143.00
1472 2002002261 AMIT SINGH BISHT 9 2 2 2 2 100.50
1473 2002002263 KAUSTAV SHARMA 9 2 2 2 2 50.00
1474 2002002265 PRASHANT KUMAR 1 2 2 2 2 89.50
1475 2002002268 SUSHANT KUMAR 1 2 2 2 2 78.00
1476 2002002269 AYUSHI AGARWAL 9 2 2 1 1 76.50
1477 2002002270 ASHWANI DANGWAL 9 2 2 2 2 133.00
1478 2002002274 MAHENDRA SINGH 9 3 2 2 1 1 21.00
1479 2002002275 AMAN RAWAT 9 1 1 1 1 51.00
1480 2002002277 AKASH SHARMA 9 1 1 1 1 56.00
1481 2002002279 MONIKA SHARMA 9 1 1 1 1 66.50
1482 2002002280 RAVI SHRIVASTAV 6 2 2 1 1 66.00
1483 2002002281 GANESH RAWAT 9 2 2 1 1 79.00
1484 2002002285 ROHIT BAHUGUNA 9 2 2 2 2 96.50
1485 2002002287 KM LATA KUNWAR 9 2 2 1 1 54.00
1486 2002002289 NISHA SEMWAL 9 1 1 1 1 41.00
1487 2002002290 SHAIVI CHAUHAN 9 2 2 1 1 28.50
1488 2002002291 ANSHUL NABIYAL 2 2 2 2 2 50.00
1489 2002002293 YASHPAL SINGH 1 2 2 1 1 46.50
1490 2002002295 ROHIT CHAUHAN 9 2 2 2 2 81.50
1491 2002002297 RUCHIKA SHARMA 9 2 2 2 2 93.50
1492 2002002298 KAVITA NEGI 9 1 1 1 1 134.50
1493 2002002302 ANUHARSH SINGH 9 2 2 2 2 108.50
1494 2002002304 SUNNY SINGH 1 2 2 1 1 43.00
1495 2002002305 DEEPAK RAJPOOT 6 2 2 2 2 84.00
1496 2002002309 SARITA SHARMA 1 2 2 2 2 108.00
1497 2002002311 KESHAR SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 108.00
1498 2002002312 REENA CHAUHAN 9 2 2 1 1 30.00
1499 2002002313 NALINEE DOBHAL 6 2 2 2 2 77.50
1500 2002002314 DIGAMBER SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 59.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 31
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1501 2002002315 MADHU RATURI 9 2 2 2 2 64.50
1502 2002002318 AKANKSHA UNIYAL 9 1 1 1 1 73.50
1503 2002002319 KAPIL KUMAR 1 2 2 1 1 65.50
1504 2002002320 KM SONAM MEHTA 9 2 2 2 2 64.50
1505 2002002327 DEEPENDRA SINGH 6 2 2 2 2 58.00
1506 2002002328 PRIYANKA BISHT 9 1 1 1 1 97.50
1507 2002002329 ISHU GUPTA 9 2 2 2 2 30.00
1508 2002002333 AANCHAL RAWAT 9 2 2 2 2 105.50
1509 2002002334 URMIL RAUTELA 9 2 2 2 2 82.50
1510 2002002335 BRIJ MOHAN CHAUHAN 9 2 2 1 1 83.50
1511 2002002337 AYUSHI PARMAR 6 2 2 1 1 32.00
1512 2002002338 PRIYANKA RAWAT 9 2 2 2 2 100.00
1513 2002002339 SWAPNIL ASTHANA 9 2 2 2 2 111.00
1514 2002002341 MANSI GAUTAM 9 1 1 1 1 93.50
1515 2002002342 YAHSPAL SINGH 2 2 2 1 1 41. 00
1516 2002002343 AMIT GODIYAL 9 2 2 1 1 102.00
1517 2002002344 NEHA CHAUHAN 2 2 2 1 1 53.50
1518 2002002345 SHIKHA CHAUHAN 2 2 2 2 2 73.00
1519 2002002346 SURBHI 1 2 2 2 2 50.50
1520 2002002349 VARUN KUMAR ANAND 1 2 2 1 1 71.00
1521 2002002350 NIKESH CHAUHAN 2 1 1 1 1 42.50
1522 2002002351 GURU PRAKASH 1 1 1 1 1 57.00
1523 2002002354 KIRAN KUMARI 6 2 2 2 2 31.00
1524 2002002355 NETRA KUMARI NAGARKOTI 9 2 2 2 2 113.50
1525 2002002356 AKANKSHA GUPTA 9 1 1 1 1 101.00
1526 2002002357 GOURAV PANWAR 9 2 2 2 2 106.00
1527 2002002358 VINOD SINGH 9 2 2 2 2 122.00
1528 2002002359 RAHUL RAWAT 9 2 2 2 2 145.50
1529 2002002360 RIYA SHARMA 9 1 1 1 1 112.00
1530 2002002361 ASHISH MURARI 9 1 1 1 1 106.50
1531 2002002362 ANIL SINGH BISHT 9 2 2 2 2 75.50
1532 2002002364 ABHINAY BOHRA 9 2 2 2 2 124.00
1533 2002002369 PREM SINGH DARIYAL 2 1 1 1 1 45.50
1534 2002002371 GAJENDRA SINGH NEGI 9 2 2 1 1 53.50
1535 2002002373 SONAM 1 2 2 2 2 38.50
1536 2002002375 SHRUTI JOSHI 9 2 2 2 2 132.00
1537 2002002376 MOHD WASI 6 2 2 2 2 55.50
1538 2002002377 AMRISH MAURYA 1 1 1 1 1 68.00
1539 2002002380 SHOBHIT SINGH 1 2 2 2 2 99.00
1540 2002002381 SANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 27.00
1541 2002002382 SUNNY KARANWAL 1 2 2 1 1 48.00
1542 2002002383 ARUN KUMAR 1 2 2 2 1 48.00
1543 2002002384 ROBIN BHATT 9 2 2 2 2 96.00
1544 2002002385 ABHAY SILSWAL 9 1 1 1 1 86.50
1545 2002002386 NEHA CHAUHAN 9 2 2 2 2 103.00
1546 2002002387 POOJA 2 2 2 2 2 29.00
1547 2002002390 UTKARSH KAINTURA 9 2 2 2 2 51.00
1548 2002002391 ALKA RAWAT 9 2 2 2 2 72.50
1549 2002002392 VIJAYBEER SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 105.00
1550 2002002393 GAURAV SATI 9 1 1 1 1 108.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 32
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1551 2002002394 ANKIT DHIMAN 6 2 2 2 2 70.50
1552 2002002395 SHIKHA KUMARI 1 2 2 2 2 32.00
1553 2002002396 LAXMAN SINGH BOHRA 9 1 1 1 1 91.50
1554 2002002400 SHIVAM GUPTA 9 2 2 2 2 66.00
1555 2002002401 NARESH MOHAN SHARMA 9 1 1 2 2 98.00
1556 2002002402 PRIYANKA 9 1 1 1 1 29.00
1557 2002002403 ABHISHEK SINGH NEGI 6 2 2 2 2 105.00
1558 2002002406 ROHIT NEGI 9 2 2 2 2 78.50
1559 2002002408 SUYASH PUNETHA 9 1 1 1 1 151.00
1560 2002002412 AASHEESH KUMAR 1 1 1 1 1 36.00
1561 2002002415 AJAY MAMGAIN 9 2 2 2 2 133.50
1562 2002002419 SUMIT KUMAR ARYA 1 2 2 2 2 93.50
1563 2002002421 VIKRAM SINGH 9 2 2 2 2 116.00
1564 2002002422 HIMANSHU RANA 9 2 2 1 1 107.50
1565 2002002424 KARAN THAPA 9 2 2 1 1 52.50
1566 2002002427 ESHA BHATT 9 1 1 1 1 55.00
1567 2002002428 AMIT NAUTIYAL 9 1 1 1 1 69.00
1568 2002002432 HARSHIT KALYAN 1 2 2 1 1 84.00
1569 2002002433 SHUBHAM CHAND 6 2 2 2 2 107.00
1570 2002002434 RAVI PATHAK 9 2 2 1 1 153.00
1571 2002002435 KM PREETI 2 2 2 2 2 34.50
1572 2002002437 VIVEK TOMAR 2 2 2 1 1 63.00
1573 2002002438 ROHIT KUMAR 6 2 2 2 2 73.00
1574 2002002439 ABHISHEK 1 2 2 2 2 89.50
1575 2002002443 RAHUL DEEPANKAR 1 1 1 1 1 42.50
1576 2002002447 RAJNI BISHT 9 2 2 1 1 100.00
1577 2002002449 PANKAJ KUMAR GAUR 9 1 1 2 2 33.50
1578 2002002450 EKTA SATI 9 2 2 2 2 72.50
1579 2002002452 AJIT JOSHI 2 2 2 1 1 64.50
1580 2002002453 PRIYA TYAGI 9 2 2 2 2 104.00
1581 2002002454 AKHILESH SINGH NEGI 9 2 2 2 2 112.00
1582 2002002457 TARUN RAWAT 2 2 2 2 2 116.50
1583 2002002459 KM POOJA TYAGI 9 2 2 1 1 23.50
1584 2002002460 ABHILASH KARANWAL 1 2 2 2 2 62.00
1585 2002002465 LAKHVINDER SINGH 6 2 2 2 2 103.00
1586 2002002467 VIVEK SINGH 9 2 2 2 2 97.50
1587 2002002468 DEEPAK VERMA 6 1 1 1 1 94.00
1588 2002002472 SANJAY KUMAR RAVIDAS 1 1 1 1 1 90.00
1589 2002002473 SHALINI SHARMA 9 2 2 1 1 42.50
1590 2002002477 NARESH 1 2 2 2 2 42.50
1591 2002002478 ANKIT RAWAT 9 2 2 2 2 127.00
1592 2002002479 DHIRENDRA SINGH 1 2 2 1 1 44.50
1593 2002002481 SONIA RAWAT 9 2 2 1 1 87.00
1594 2002002483 SHUBHAM GUPTA 9 4 2 2 1 1 53.50
1595 2002002487 SANJEEV KUMAR 1 2 2 2 2 39.50
1596 2002002490 NEHA 1 2 2 1 1 74.50
1597 2002002491 KM PREETI 9 2 2 2 2 44.50
1598 2002002492 NEHA DEVI 6 2 2 2 2 34.50
1599 2002002494 MOHAN KUMAR 1 1 1 1 1 50.50
1600 2002002496 KUMARI SWATI 9 2 2 1 1 89.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 33
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1601 2002002498 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 93.00
1602 2002002499 AYUSHI VERMA 9 2 2 2 2 55.50
1603 2002002500 VINAMRATA RAJPUT 9 2 2 2 2 48.00
1604 2002002501 VIKAS RAWAT 9 1 1 1 1 85.00
1605 2002002502 PRIYA DARSHINI 1 1 1 1 1 74. 50
1606 2002002504 VIJAY SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 86.50
1607 2002002505 YOGENDRA KUMAR 1 2 2 1 1 62.00
1608 2002002509 SARITA RAWAT 2 2 2 2 2 69.50
1609 2002002511 SHUBHAM SINDHWAL 9 2 2 1 1 118.50
1610 2002002512 SUDHEER SINGH RAWAT 6 2 2 2 2 125.50
1611 2002002514 DEEPAK SAINI 6 2 2 2 2 62.50
1612 2002002516 PIYUSH KUMAR 9 2 2 1 1 93.50
1613 2002002518 SHAUKEEN 6 2 2 2 2 18.00
1614 2002002520 SONU KUMAR 1 2 2 2 2 97.00
1615 2002002521 SUNITA RAWAT 2 2 2 2 2 77.50
1616 2002002522 MONU SINGH 1 1 1 1 1 73.00
1617 2002002523 SANDHYA NEGI 9 2 2 2 2 93.50
1618 2002002524 SHALINI KARKI 9 2 2 1 1 88.00
1619 2002002525 RAKSHA BISHT 9 2 2 1 1 70.50
1620 2002002526 DIVANSHU PAYAL 6 1 1 1 1 77.00
1621 2002002527 ABRAR 6 2 2 1 1 78.00
1622 2002002529 SHIVANI 9 2 2 2 2 77.50
1623 2002002531 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 101.00
1624 2002002532 MOHIT KUMAR 6 2 2 2 2 63.50
1625 2002002533 KARANDEEP SINGH DHILLON 9 2 2 2 2 131.00
1626 2002002534 ARVIND JOSHI 2 2 2 1 1 81.00
1627 2002002535 DEVENDAR CHAUHAN 2 2 2 2 2 71.50
1628 2002002536 PRADEEP SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 92.00
1629 2002002539 HIMANI 9 2 2 2 2 85.50
1630 2002002540 JAYENDRA ADHIKARI 9 2 2 2 2 140.50
1631 2002002541 TARUN KUMAR SUNNY 6 2 2 2 2 51.50
1632 2002002542 MAITREYEE BISWAS 9 2 2 1 1 147.50
1633 2002002543 PANKAJ PANDEY 9 2 2 2 2 81.50
1634 2002002544 LALIT SINGH RANA 9 2 2 1 1 91.50
1635 2002002545 JATIN GROVER 9 1 1 1 1 62.00
1636 2002002546 PRIYANKA SHARMA 9 1 1 2 2 94.00
1637 2002002547 SANJAY BISHT 9 2 2 2 2 47.00
1638 2002002548 HIMANSHU JHALDIYAL 9 2 2 1 1 125.00
1639 2002002550 VINAY ARYA 1 2 2 2 2 83.00
1640 2002002552 PRADHUMN SINGH CHAUHAN 9 1 1 1 1 147.50
1641 2002002555 SAGAR THAKUR 1 2 2 1 1 49.50
1642 2002002556 SURAJ TOMAR 9 1 1 1 1 146.00
1643 2002002557 UPENDRA SINGH NEGI 9 3 2 2 2 2 120.00
1644 2002002558 ASHU KUMAR 6 2 2 2 2 56.00
1645 2002002559 HIMANSHU UPADHYAY 9 2 2 1 1 147.50
1646 2002002560 VANDANA BOHRA 9 1 1 2 2 137.50
1647 2002002564 YOGESH SINGH KAINTURA 9 1 1 1 1 107.50
1648 2002002565 GOURAV GUSAIN 9 2 2 1 1 56.00
1649 2002002566 BHUNESHWARI 2 2 2 2 2 73.50
1650 2002002567 PRIYANKU MALHOTRA 9 1 1 2 2 112.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 34
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1651 2002002570 CHITRAKALA DHUREL 9 2 2 1 1 126.50
1652 2002002572 AMIT SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 98.50
1653 2002002573 RAHUL RANA 9 2 2 1 1 124.50
1654 2002002574 POOJA GROVER 9 2 2 2 2 85.50
1655 2002002575 SACHIN BAGWARI 9 1 1 2 2 29.50
1656 2002002576 MONIT KUMAR 6 2 2 2 2 41.00
1657 2002002578 HIMANI CHAUHAN 2 2 2 1 1 95.50
1658 2002002579 MOHIT SHARMA 9 2 2 2 2 87.00
1659 2002002581 RASHMI SINGH 9 2 2 2 2 126.50
1660 2002002582 HONEY CHANDRA 1 2 2 2 2 59.00
1661 2002002583 YASHODA BISHT 9 2 2 1 1 7.50
1662 2002002584 AJENDRA SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 63.50
1663 2002002586 RAVI KUMAR 1 4 2 2 2 2 55.00
1664 2002002587 KANHAV MULASI 9 2 2 2 2 106.00
1665 2002002588 BHUPENDRA SINGH DHARMSHKTU 2 1 1 1 1 83.00
1666 2002002590 GAURAV CHAUHAN 9 1 1 1 1 50.50
1667 2002002594 KM BHAWNA 9 2 2 2 2 115.00
1668 2002002595 DEEPAK SHARMA 9 3 2 2 1 1 77.00
1669 2002002596 ROSHAN SINGH BISHT 9 2 2 2 2 101.00
1670 2002002597 NEELAM SINGH 1 2 2 1 1 40.50
1671 2002002598 PARUL 1 2 2 2 2 33.00
1672 2002002599 VIVEK NAUTIYAL 2 2 2 1 1 64.00
1673 2002002600 SHUBHAM NAUTIYAL 2 2 2 1 1 77.00
1674 2002002601 SANDEEP KUMAR 6 1 1 1 1 77.00
1675 2002002602 RAHUL GAHARWAR 9 2 2 2 2 103.00
1676 2002002603 HIMANSHU CHAUHAN 2 2 2 2 2 76.00
1677 2002002604 KM MONIKA SHARMA 9 2 2 2 2 91.00
1678 2002002605 NEERAJ SINGH 1 2 2 1 1 86.50
1679 2002002606 ANKIT KUMAR 6 2 2 2 2 65.50
1680 2002002608 SURYAKANT PANWAR 6 1 1 2 2 96.00
1681 2002002609 ARUN DEV BHANDARI 6 2 2 1 1 155.50
1682 2002002610 WAGEESH KUMAR 1 2 2 2 2 108.00
1683 2002002611 PRIYANK KUMAR SINGH 2 1 1 1 1 73.00
1684 2002002612 PRAMOD 2 1 1 1 1 76.50
1685 2002002615 AKASH SINGH 9 2 2 2 2 123.50
1686 2002002617 SAGAR MITTAL 9 1 1 2 2 98.50
1687 2002002619 RAVINDER SINGH PANWAR 2 1 1 1 1 110.00
1688 2002002620 SANDEEP KUMAR ARYA 1 2 2 2 2 71.00
1689 2002002622 MAYANK KUMAR SINGH 2 1 1 1 1 82.50
1690 2002002624 PRADEEP KUMAR 1 2 2 1 1 39.50
1691 2002002625 AYUSHI RANA 6 1 1 1 1 97.50
1692 2002002628 PANKAJ SINGH 9 2 2 2 2 116.00
1693 2002002630 ABHEY KUMAR 6 1 1 1 1 68.00
1694 2002002636 PRAVESH NAUTIYAL 6 2 2 2 2 72.50
1695 2002002639 KOMAL RANI 1 2 2 1 1 53.00
1696 2002002640 SAURABH KHANDURI 9 2 2 2 2 135.00
1697 2002002641 LOHIT KUMAR 1 2 2 2 2 91.00
1698 2002002648 BALDEV SHARMA 2 1 1 1 1 49.50
1699 2002002651 SWATI 6 2 2 1 1 52.50
1700 2002002652 INDAL YADAV 6 1 1 1 1 4 8.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 35
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1701 2002002653 ANIL KUMAR 1 2 2 1 1 93.50
1702 2002002656 ARVIND PRASAD 9 2 2 2 2 46.00
1703 2002002657 CHANDRAPRABHA 1 4 1 1 1 1 60.00
1704 2002002658 SUNIL KUMAR 6 2 2 2 2 90.00
1705 2002002666 VISHAL KUMAR 1 2 2 2 2 82.00
1706 2002002668 NEHA PATIYAL 2 2 2 2 2 90.00
1707 2002002671 PURAN DHAKREY 9 2 2 1 1 109.50
1708 2002002673 RAHUL KUMAR 9 2 2 2 2 55.00
1709 2002002674 SACHIN KUMAR NOTIYAL 1 2 2 2 2 74.50
1710 2002002677 AMIT KUMAR 1 1 1 1 1 76.00
1711 2002002678 MANSI MASSON 6 2 2 2 2 45.50
1712 2002002679 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 90.00
1713 2002002682 NEETU CHAUHAN 2 1 1 1 1 63.00
1714 2002002683 BINTU CHAUHAN 2 2 2 2 2 28.00
1715 2002002687 SACHIN RANA 9 2 2 1 1 73.50
1716 2002002689 ATUL SHARMA 9 2 2 1 1 100.50
1717 2002002691 PUJA DEVI 9 2 2 1 1 37.00
1718 2002002692 NEHA CHAUHAN 2 2 2 2 2 99.00
1719 2002002693 ABHAY SAHGAL 1 2 2 2 2 41.50
1720 2002002694 DIWAKAR PRASAD 9 2 2 2 2 121.50
1721 2002002695 SANJEEV KUMAR 1 1 1 1 1 41.50
1722 2002002698 JYOTI 9 2 2 2 2 46.00
1723 2002002699 SUMIT KULASARI 9 2 2 2 2 87.50
1724 2002002700 DINESH KUMAR 6 2 2 2 2 133.00
1725 2002002702 KM NOOTAN RANI SHARMA 9 2 2 2 2 40.00
1726 2002002703 GAURAV RAWAT 9 1 1 1 1 105.00
1727 2002002710 GAGANJOT KAUR 9 2 2 2 2 129.50
1728 2002002711 YOGENDRA PRATAP SINGH 1 2 2 2 2 128.50
1729 2002002712 RAHUL BAHUGUNA 9 7 2 2 2 2 92.50
1730 2002002713 TEJASWINI SINGH 1 2 2 1 1 136.00
1731 2002002714 PIYUSH NEGI 9 1 1 1 1 125.00
1732 2002002718 ASHOK MAITHANI 9 2 2 2 2 105.50
1733 2002002721 VINIT MOHAN BAHUGUNA 6 1 1 1 1 103.50
1734 2002002722 ETI BHATNAGAR 9 1 1 2 2 67.50
1735 2002002724 KM DEEPA RANI 9 1 1 1 1 95.50
1736 2002002727 SARITA 1 2 2 2 2 73.00
1737 2002002728 ABHISHEK GAUTAM 1 2 2 2 2 109.00
1738 2002002729 VIKAS KOTNALA 9 2 2 1 1 136.00
1739 2002002730 KAVITA TAUMAR 1 2 2 2 2 113.00
1740 2002002731 NISHA SEMWAL 6 2 2 2 2 38.50
1741 2002002734 BHOPAL BHOJAK 9 2 2 1 1 103.50
1742 2002002738 VINAY UNIYAL 9 2 2 2 2 78.00
1743 2002002741 ALOK PANTHARI 9 2 2 2 2 53.50
1744 2002002742 NEHA 2 1 1 1 1 51.00
1745 2002002743 MANSI RAWAT 2 1 1 1 1 77.50
1746 2002002744 SURBHI TAYAL 9 2 2 2 2 74.50
1747 2002002747 SUKRITI KAUSHIK 9 2 2 1 1 57.50
1748 2002002748 GAURAV JOSHI 9 2 2 2 2 40.50
1749 2002002749 LOKESH SINGH GARBIYAL 2 2 2 1 1 75.00
1750 2002002751 AMAN ASHISH 9 2 2 2 2 17.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 36
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1751 2002002752 ASHISH KUMAR 1 1 1 1 1 95.50
1752 2002002753 AVNEESH KUMAR 6 1 1 1 1 63.50
1753 2002002755 PARVESH KUMAR 1 1 1 1 1 58.50
1754 2002002756 MONIKA GURUNG 9 2 2 2 2 74.00
1755 2002002757 NAVEEN JOSHI 2 1 1 2 2 77.50
1756 2002002762 PRASHANT YADAV 6 1 1 1 1 88.50
1757 2002002763 ASHISH SEMWAL 9 2 2 2 2 113.00
1758 2002002764 HARSH KUMAR 9 2 2 2 2 134.00
1759 2002002767 RUCHIKA SHARMA 9 2 2 2 2 95.50
1760 2002002770 VARUN BISHT 9 2 2 2 2 70.00
1761 2002002773 LALIT SINGH RAWAT 2 2 2 2 2 115.00
1762 2002002775 KM PRIYANKA 9 1 1 1 1 67.00
1763 2002002777 SANJAY SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 157.50
1764 2002002778 KHYATI RATHEE 6 2 2 1 1 66.00
1765 2002002779 MOHIT SINGH RANA 9 2 2 2 2 95.50
1766 2002002780 AJAY KUMAR 1 1 1 2 2 76.00
1767 2002002782 NAVEEN KUMAR 1 1 1 1 1 18.50
1768 2002002783 ANURAG SINGH 1 2 2 2 2 31.00
1769 2002002784 VIPIN SINGH RAMOLA 9 2 2 2 2 146.00
1770 2002002788 SHIKHA CHAUHAN 9 2 2 2 2 142.50
1771 2002002792 AMRENDER KUMAR 1 2 2 1 1 36.50
1772 2002002793 SANDEEP SINGH RAWAT 9 1 1 2 2 92.50
1773 2002002796 DHARMENDRA SINGH 9 2 2 2 2 68.00
1774 2002002797 NITIN DHIMAN 6 2 2 2 2 123.00
1775 2002002798 DALEEP SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 69.50
1776 2002002801 RISHAV ASWAL 6 2 2 2 2 113.50
1777 2002002802 SHAURYA PRATAP SINGH 9 2 2 2 2 113.50
1778 2002002803 HIMANSHU SINGH RAM RANA 1 2 2 2 2 55.50
1779 2002002807 DEEPAK 9 2 2 2 2 122.50
1780 2002002808 HABIB AHMED 9 2 2 2 2 81.00
1781 2002002811 RUCHI PAINULI 9 2 2 2 2 61.50
1782 2002002812 DEVENDRA SINGH 9 1 1 1 1 78.50
1783 2002002813 SACHIN KUMAR 1 2 2 1 1 75.00
1784 2002002814 VASU SINGH 1 2 2 1 1 78.50
1785 2002002817 VINAY KUMAR 1 2 2 2 2 98.00
1786 2002002818 SANDEEP SINGH 9 1 1 1 1 19.00
1787 2002002819 ARUN DABRAL 9 2 2 2 2 85.00
1788 2002002820 SUMIT KUMAR 6 2 2 2 2 71.50
1789 2002002822 DEVESHWARI 9 2 2 2 2 44.00
1790 2002002824 SUMIT TOMAR 2 2 2 1 1 11 9.50
1791 2002002825 SHIKHA DHULIYA 9 2 2 1 1 38.50
1792 2002002827 MEENA DEVI 1 2 2 2 2 60.50
1793 2002002828 SAWAN KHOKHER 9 2 2 1 1 23.00
1794 2002002829 VARSHA RAWAT 9 2 2 2 2 98.00
1795 2002002830 ASHWANI 1 1 1 1 1 46.50
1796 2002002833 SHAILENDRA SINGH VERMA 1 2 2 1 1 46.50
1797 2002002834 MANALI CHAUHAN 9 2 2 2 2 104.00
1798 2002002838 SATENDAR SINGH 1 1 1 1 1 51.50
1799 2002002841 SHIVANI GODIYAL 9 1 1 2 2 135.00
1800 2002002842 KM SHILPI SHARMA 9 2 2 2 2 63.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 37
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME C AT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1801 2002002843 KANIKA RAWAT 9 2 2 2 2 87.00
1802 2002002844 SHALINI NEGI 9 2 2 1 1 97.50
1803 2002002847 ASHISH PRASAD 9 1 1 1 1 152.00
1804 2002002848 MANISH JOSHI 2 2 2 2 2 46.50
1805 2002002849 ANKIT BADONI 9 2 2 2 2 38.00
1806 2002002852 APRAJITA BHANDARI 9 2 2 2 2 72.50
1807 2002002853 SUNIL SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 94.50
1808 2002002854 HIMANSHU ASWAL 9 2 2 2 2 62.00
1809 2002002855 PRASHANT BISHT 9 2 2 2 2 103.50
1810 2002002856 PARWATI RAWAT 9 2 2 2 2 31.50
1811 2002002860 PAR BRAHAM GIRI 1 2 2 2 2 51.00
1812 2002002861 DEEPAK 9 1 1 1 1 42.50
1813 2002002864 NITIN DHAANIA 1 2 2 1 1 90.50
1814 2002002866 ARCHANA NEGI 2 2 2 2 2 61.50
1815 2002002867 RAVEENA NEGI 9 2 2 2 2 44.50
1816 2002002868 UPENDRA YADAV 6 2 2 2 2 87.00
1817 2002002870 JAGDISH SINGH BISHT 9 2 2 2 2 139.00
1818 2002002871 PRIYANKA 9 2 2 1 1 62.00
1819 2002002873 KAPIL TYAGI 9 2 2 1 1 75.50
1820 2002002874 POOJA SHAH 1 1 1 2 2 46.00
1821 2002002875 JYOTSNA CHAMBEL 9 2 2 2 2 127.50
1822 2002002876 DEVENDRA KUMAR 6 1 1 1 1 89.50
1823 2002002877 PRAGYA HYANKI 2 1 1 1 1 93.00
1824 2002002878 JAYA SRIVASTAVA 9 2 2 2 2 127.00
1825 2002002881 ARTI DIMRI 9 2 2 1 1 86.50
1826 2002002882 POOJA 9 1 1 1 1 83.00
1827 2002002884 ANIL SINGH 9 4 2 2 2 2 20.00
1828 2002002888 ABHILASH RANA 9 2 2 2 2 33.00
1829 2002002889 BHARTI ANAND 9 1 1 1 1 70.50
1830 2002002890 NIDHI RATURI 9 2 2 2 2 95.00
1831 2002002891 LAKSHAMAN SINGH 9 2 2 2 2 85.00
1832 2002002892 MAMTA THAKUR 9 2 2 1 1 78.50
1833 2002002893 KM SHIVANI DEVI 6 1 1 1 1 93.50
1834 2002002894 ARUN TOMAR 2 2 2 2 2 127.00
1835 2002002897 RAHUL SAIN 6 1 1 1 1 98.50
1836 2002002900 NIKEETA GARG 9 1 1 1 1 104.00
1837 2002002903 SANJAY SINGH NEGI 9 1 1 1 1 103.50
1838 2002002907 MAHESH 9 1 1 1 1 72.00
1839 2002002910 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 76.00
1840 2002002911 SUMIT BINWAL 9 2 2 2 2 110.00
1841 2002002912 ASHISH UNIYAL 9 2 2 2 2 89.00
1842 2002002913 MOHD MUJJAMMIL 6 2 2 2 2 39.50
1843 2002002914 SUBHASH CHAUHAN 9 2 2 2 2 54.50
1844 2002002915 HIMA JAIN 9 2 2 1 1 86.00
1845 2002002919 TEJASVI MAKIN 9 2 2 1 1 145.50
1846 2002002920 RACHIT KUMAR 9 1 1 1 1 104.50
1847 2002002923 AJAY TOMAR 2 2 2 2 2 81.50
1848 2002002926 ANKIT TOMAR 2 2 2 2 2 95.50
1849 2002002927 RUCHIKA TOMER 2 2 2 2 2 69.50
1850 2002002928 TARUN KUMAR 1 2 2 2 2 59.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 38
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1851 2002002929 ANURAG SAINI 6 2 2 2 2 101.00
1852 2002002930 SHAILENDRA KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 80.50
1853 2002002932 RUCHI POONIA 9 2 2 2 2 76.00
1854 2002002934 SHIVAM BHATT 9 2 2 2 2 42.00
1855 2002002935 PRIYANKA RAWAT 9 2 2 2 2 127.50
1856 2002002936 NITISH PRIYADARHI 9 2 2 2 2 106.00
1857 2002002938 ANURAG DIGARI 9 2 2 2 2 65.00
1858 2002002941 YOGESH SINGH 9 1 1 2 2 88.00
1859 2002002943 DHIRAJ SATIJA 9 2 2 2 2 37.00
1860 2002002945 MUZAFFAR ALI 6 2 2 2 2 15.00
1861 2002002946 TARUN KUMAR MAURYA 9 2 2 2 2 100.50
1862 2002002947 MANISH PRIYADARSHI 9 2 2 2 2 56.00
1863 2002002948 VIVEK KUMAR 9 2 2 2 2 65.00
1864 2002002949 MANISHA OLI 9 2 2 2 2 88.00
1865 2002002950 RITU SHARMA 9 2 2 2 2 58.00
1866 2002002951 AVNESH KUMAR VERMA 6 1 1 2 2 89.00
1867 2002002952 SWAPNIL BISHT 9 2 2 2 2 79.50
1868 2002002953 HIPENDRA KUMAR CHAUHAN 9 1 1 1 1 105.50
1869 2002002954 HAIDAR ALI 6 2 2 1 1 22.50
1870 2002002955 NEERAJ BISHT 9 2 2 2 2 85.00
1871 2002002956 HIMANSHU YADAV 6 2 2 1 1 52.50
1872 2002002964 KM SHALINI 6 2 2 2 2 39.00
1873 2002002966 PREETI RAWAT 9 2 2 2 2 29.50
1874 2002002967 KISHAN SINGH 2 2 2 1 1 79.00
1875 2002002968 RITESH CHAUHAN 2 2 2 1 1 35.50
1876 2002002972 ASTHA SHARMA 9 1 1 1 1 75.00
1877 2002002973 ASHISH CHAUHAN 2 2 2 2 2 122.00
1878 2002002976 HIMANSHU KUMAR 1 2 2 2 2 86.00
1879 2002002977 NEERAJ MEHRA 9 2 2 2 2 105.00
1880 2002002978 ARUN VAID 9 2 2 1 1 17 4.50
1881 2002002981 HIMANSHU DOBHAL 6 1 1 1 1 67.00
1882 2002002982 SUCHENDRA KUMAR 9 2 2 2 2 156.50
1883 2002002984 RAHUL KHANNA 2 2 2 2 2 94.00
1884 2002002986 SWATI MADHWAL 9 1 1 2 2 44.50
1885 2002002988 MANOJ BIJALWAN 2 1 1 1 1 69.00
1886 2002002989 SHALINI NEGI 9 2 2 1 1 42.50
1887 2002002992 NITIN SINGH 9 2 2 2 2 130.00
1888 2002002995 TRIBHUWAN KHATRI 9 1 1 2 2 69.00
1889 2002002996 HIMANSHU BISHT 9 2 2 2 2 75.00
1890 2002002999 JYOTI THAPLIYAL 9 2 2 1 1 70.50
1891 2002003001 MANVENDRA PUNDIR 9 2 2 2 2 105.50
1892 2002003002 RAJAT GUPTA 9 2 2 1 1 53.00
1893 2002003004 HEMANT ADHIKARI 9 1 1 2 2 67.00
1894 2002003005 MUKESH KUMAR 1 1 1 1 1 74.00
1895 2002003007 GANESH DIMRI 9 2 2 2 2 79.00
1896 2002003009 RAMESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 110.50
1897 2002003010 ANUJ KUMAR 9 1 1 1 1 43.50
1898 2002003013 ANSH YADAV 6 2 2 1 1 125.00
1899 2002003018 PRAGYA BISHT 9 2 2 1 1 84.00
1900 2002003019 ATUL KULASHRI 9 2 2 1 1 93.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 39
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1901 2002003020 SHIKHA SHARMA 9 1 1 1 1 56.50
1902 2002003021 BAL BAHADUR THAPA 9 3 2 2 2 1 69.00
1903 2002003022 SANGEETA LATWAL 9 2 2 2 2 100.50
1904 2002003027 RAJAN SINGH KHAROLA 9 1 1 1 1 78.50
1905 2002003036 ANKIT SINGH 6 2 2 1 1 126.50
1906 2002003038 DEVENDRA SINGH 2 2 2 1 1 69.50
1907 2002003039 ABDUL MANNAN 6 2 2 2 2 93.50
1908 2002003042 SANDEEP CHAUDHARI 9 2 2 2 2 103.50
1909 2002003044 YUVRAJ SINGH 9 1 1 1 1 131.00
1910 2002003050 PRADEEP JOSHI 2 1 1 1 1 84.50
1911 2002003052 KAMAL PREET SINGH JASSAL 9 1 1 1 1 128.50
1912 2002003054 ANANT DHAKA 9 2 2 2 2 100.00
1913 2002003055 KM VIMLA MEENA 2 2 2 2 2 118.00
1914 2002003058 PRAVEEN SINGH RAWAT 6 2 2 2 2 54.50
1915 2002003059 AJAY KUMAR 9 1 1 1 1 58.50
1916 2002003061 SHIVAM PRASHAR 9 2 2 2 2 59.00
1917 2002003064 SACHIN KUMAR 1 2 2 2 2 121.50
1918 2002003065 KM MANJU MEENA 2 2 2 2 2 44.50
1919 2002003066 SURAJ SINGH MANRAL 9 1 1 1 1 30.50
1920 2002003068 RADHA 9 2 2 2 2 75.50
1921 2002003070 BHUPENDRA SINGH 1 2 2 2 2 47.00
1922 2002003071 DEEPTI NEGI 9 2 2 2 2 82.50
1923 2002003073 VIJENDER KUMAR 9 1 1 1 1 108.50
1924 2002003074 ANKIT RATHI 6 2 2 2 2 80.50
1925 2002003077 BHUPENDER SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 66.50
1926 2002003078 PUNEETA DUTTA 9 2 2 2 2 105.50
1927 2002003079 VAIBHAV UPADHYAY 9 1 1 1 1 55.00
1928 2002003080 SONU MANOLA 9 2 2 2 2 67.00
1929 2002003082 RITU AGARWAL 9 1 1 1 1 103.00
1930 2002003084 NEHA 6 2 2 2 2 38.50
1931 2002003085 GULAFSHA KHAN 9 2 2 2 2 87.00
1932 2002003086 HIMANSHU GARKOTI 9 2 2 2 2 107.00
1933 2002003087 PRASHANT CHAUDHARY 9 1 1 1 1 117.50
1934 2002003092 KM PALLAVI 9 2 2 2 2 48.00
1935 2002003094 ASHUTOSH 6 2 2 2 2 115.50
1936 2002003095 ADESH KUMAR 6 2 2 2 2 85.50
1937 2002003096 DEEPSHIKHA LAL 1 2 2 2 1 54.50
1938 2002003097 ABHISHEK GAUR 1 2 2 2 2 61.50
1939 2002003098 AAZAD KUMAR 1 2 2 2 2 50.50
1940 2002003100 SAMEENA 6 1 1 2 2 95.50
1941 2002003101 ANURADHA PARLE 1 2 2 2 2 62.50
1942 2002003103 RESHU SAINI 6 2 2 2 2 67.50
1943 2002003109 VISHAL KUMAR GUPTA 9 2 2 2 2 37.00
1944 2002003110 ARPIT JOSHI 2 2 2 1 1 96.00
1945 2002003111 ASHUTOSH KUMAR 1 2 2 1 1 51.50
1946 2002003113 NEETU 2 1 1 2 2 53.00
1947 2002003118 SAURABH PAINULY 9 1 1 1 1 113.00
1948 2002003119 RUCHI CHANDRA 1 1 1 2 2 93.50
1949 2002003121 KOMAL RANI 1 2 2 2 2 70.00
1950 2002003126 SURVEY DAMAN SHARMA 9 2 1 2 1 114.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 40
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
1951 2002003129 JYOTI RANI 9 2 2 1 1 43.50
1952 2002003131 SURINDER NEGI 9 2 2 1 1 50.00
1953 2002003133 UMESH MAINDOLA 9 2 2 2 2 37.00
1954 2002003135 ABHISHEK NEGI 9 2 2 2 2 156.50
1955 2002003136 PARUL MOHAN 1 2 2 1 1 58.00
1956 2002003137 ANVESHA 1 2 2 1 1 127.00
1957 2002003139 SURENDRA SINGH 6 1 1 1 1 83.50
1958 2002003140 SHUBHAM KUMAR 9 1 1 1 1 60.00
1959 2002003141 DHANESH KUMAR 1 1 1 1 1 36.00
1960 2002003143 RAVISH DUBEY 9 2 2 1 1 65.50
1961 2002003144 AKSHAT MEHTA 9 2 2 2 2 40.50
1962 2002003146 MANOJ SINGH 9 1 1 1 1 44.50
1963 2002003147 RAVI SHARMA 9 2 2 2 2 143.00
1964 2002003150 KM SWATI 6 2 2 2 2 40.00
1965 2002003152 SANDEEP SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 67.00
1966 2002003153 VARUN KUMAR 1 2 2 2 2 57.50
1967 2002003160 AMAR PAL 6 2 2 2 2 133.50
1968 2002003161 GAURAV JOSHI 2 1 1 1 1 44.50
1969 2002003164 ARUN KUMAR 1 2 2 2 2 65.00
1970 2002003167 ANKIT NEGI 9 2 2 1 1 8 2.50
1971 2002003170 PRITEE KANDARI 9 2 2 2 2 50.00
1972 2002003171 DEEPAK RAWAT 9 2 2 2 2 135.50
1973 2002003172 AAKASH SHARMA 9 2 2 2 2 94.50
1974 2002003173 ISHWAR SINGH 9 1 1 1 1 23.00
1975 2002003174 KM NIDHI 9 2 2 2 2 94.00
1976 2002003175 MEGHA KUMARI 1 2 2 1 1 49.00
1977 2002003177 NEHA RATHORE 9 2 2 1 1 47.00
1978 2002003178 ANSHUL KUMAR 6 1 1 1 1 63.50
1979 2002003179 BABLI 9 2 2 2 2 76.50
1980 2002003181 SAWAN JOSHI 1 2 2 1 1 64.00
1981 2002003182 PRAVEEN ANTHWAL 9 1 1 1 1 93.00
1982 2002003186 AKANSHA SHARMA 9 2 2 1 1 44.50
1983 2002003187 ANKIT KANDPAL 9 2 2 2 2 87.00
1984 2002003192 RAHUL JOSHI 1 2 2 1 1 76.00
1985 2002003197 DIKSHANT MANORI 9 2 2 2 2 126.50
1986 2002003199 MOHAMMAD KHALID 6 2 2 2 2 90.00
1987 2002003200 DHARMENDRA CHAUDHARY 9 2 2 1 1 65.00
1988 2002003201 PANKAJ KUMAR 1 1 1 1 1 88.00
1989 2002003202 MAHIMA ADHIKARI 9 2 2 1 1 74.00
1990 2002003203 RAHUL SINGH GUSAIN 9 2 2 2 2 85.00
1991 2002003204 AMIT KUMAR NAUTIYAL 9 2 2 2 2 117.00
1992 2002003205 NITESH KUMAR 1 2 2 2 2 107.50
1993 2002003207 ANURAG NEGI 9 1 1 1 1 119.00
1994 2002003208 ANKUSH KUMAR 6 1 1 2 2 99.50
1995 2002003209 KANCHAN BISHT 9 1 1 1 1 89.00
1996 2002003210 SURENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 89.00
1997 2002003211 SACHIN KUMAR 1 1 1 1 1 26.00
1998 2002003212 SHEFALI AGGARWAL 9 1 1 1 1 63.00
1999 2002003213 VIKASH BHOOSHAN 1 2 2 2 2 54.50
2000 2002003214 ABHISHEK TIWARI 9 2 2 1 1 111.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 41
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2001 2002003216 JYOTI 9 2 2 2 2 69.50
2002 2002003217 MOHIT KUMAR 6 2 2 1 1 82.50
2003 2002003218 MONIKA JAINTH 1 1 1 1 1 60.00
2004 2002003220 AAKANKSHA MALIK 9 2 2 1 1 83.00
2005 2002003222 RAHUL GUTHLIYAL 1 2 2 2 2 52.00
2006 2002003223 ASHISH PANWAR 9 2 2 2 2 84.00
2007 2002003224 MOHIT KUMAR 9 2 2 1 1 69.00
2008 2002003226 RESHU 6 2 2 2 2 42.50
2009 2002003228 HIMANSHU KUMAR 9 2 2 1 1 65.50
2010 2002003229 AVIRAL BHARDWAJ 9 2 2 2 2 92.00
2011 2002003230 ASHISH MAINDOLA 9 1 1 1 1 102.00
2012 2002003231 PRIYANKA GOYAL 9 1 1 1 1 45.00
2013 2002003233 VINOD PRAKASH 1 1 1 1 1 42.50
2014 2002003234 SONIKA JAINTH 1 1 1 1 1 58.50
2015 2002003235 MOHD KHALID 9 4 1 1 1 1 21.00
2016 2002003236 RAJAT DHIMAN 6 2 2 1 1 136.00
2017 2002003239 VIJAY KUMAR PANT 9 2 2 2 2 66.00
2018 2002003240 ABHISHEK KHATTRI 9 2 2 2 2 86.00
2019 2002003241 PRACHI GUPTA 9 2 2 2 2 31.00
2020 2002003242 SACHIN KUMAR 9 2 2 2 2 36.00
2021 2002003244 AMIT KUMAR GAUTAM 1 2 2 1 1 71.00
2022 2002003245 ABHISHEK SHANKHWAR 1 1 1 1 1 117.50
2023 2002003247 MUNNA SINGH RAWAT 6 1 1 2 2 27.00
2024 2002003249 MUNI KUMAR BHATT 9 2 2 2 2 71.50
2025 2002003251 KM KAJAL 6 2 2 2 2 61.00
2026 2002003252 RAJEEV KUMAR 6 2 2 1 1 127.50
2027 2002003254 ANANT JAIN 9 1 1 1 1 56.50
2028 2002003255 NASIR ALI 9 2 2 2 2 47.00
2029 2002003256 SONAM BHANDARI 9 1 1 1 1 64.50
2030 2002003257 FARKHANDA NAKHAT 9 2 2 2 2 67.00
2031 2002003258 MOHD SARAFRAJ 6 1 1 1 1 41.50
2032 2002003260 VIKAS BISHT 9 2 2 1 1 103.50
2033 2002003261 VAIBHAV AGGARWAL 9 2 2 2 2 35.50
2034 2002003264 SHUBHAM 9 2 2 2 2 70.50
2035 2002003266 NEETA RANI SHEKHAWAT 9 2 2 2 2 57.00
2036 2002003268 SANTOSH SINGH 9 2 2 2 2 27.50
2037 2002003269 MAHENDRA SINGH CHAUHAN 2 1 1 2 2 76.50
2038 2002003270 PRADEEP CHANDRA 9 2 2 2 2 68.50
2039 2002003275 SHUBHAM KUMAR 1 2 2 1 1 87.50
2040 2002003279 BIPIN CHANDRA 1 2 2 2 2 40.00
2041 2002003280 MANISH KUMAR DHASMANA 9 2 2 2 2 79.50
2042 2002003282 ROHAN GUPTA 9 2 2 2 2 62.50
2043 2002003283 SRISHTY PANWAR 9 2 2 2 2 120.50
2044 2002003284 DIVYANSHU BIJALWAN 9 2 2 2 2 71.00
2045 2002003287 SANGITA KHATRI 1 2 2 2 2 42.00
2046 2002003288 PRADEEP UNIYAL 9 2 2 2 2 65.00
2047 2002003289 RAUNAK GUPTA 9 1 1 2 2 131.00
2048 2002003292 VIKAS CHAUHAN 9 2 2 2 2 96.50
2049 2002003298 ASHA BHATT 9 2 2 1 1 87.00
2050 2002003299 MOHIT SHARMA 2 2 2 2 2 40.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 42
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2051 2002003307 PALLAVI GIRI 6 2 2 2 2 104.50
2052 2002003308 RAJAT KUMAR 6 2 2 1 1 85.50
2053 2002003310 SONAM DEVI 9 1 1 2 2 41.00
2054 2002003311 MAYANK BHATT 9 2 2 2 2 114.50
2055 2002003317 MUKESH KUMAR 6 2 2 2 2 85.00
2056 2002003318 MATBER SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 112.50
2057 2002003320 SINDHU RATHOR 6 2 2 2 2 91.50
2058 2002003323 PANKAJ RAWAT 2 2 2 1 1 81.00
2059 2002003325 NITISH SINGH NAGWAL 9 2 2 2 2 40.00
2060 2002003327 SURENDRA SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 5 7.50
2061 2002003336 INDU RATHORE 6 2 2 2 2 67.00
2062 2002003343 AARTI RAWAT 9 1 1 1 1 61.00
2063 2002003344 HIMANI MEHTA 9 1 1 2 2 53.50
2064 2002003345 MANOJ SINGH BHANDARI 9 2 2 1 1 142.50
2065 2002003347 SADHNA THAPLIYAL 9 1 1 1 1 15.50
2066 2002003349 KIRTI VERMA 6 2 2 1 1 62.00
2067 2002003351 MEGHA KANOJIA 1 2 2 2 2 14.50
2068 2002003354 PRAKASH SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 55.50
2069 2002003355 ROSHAN SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 100.00
2070 2002003358 ANCHAL GUPTA 9 2 2 2 2 56.50
2071 2002003361 ABISHEK YADAV 6 2 2 2 2 108.50
2072 2002003363 SANTOSH SEMWAL 9 2 2 2 2 63.50
2073 2002003364 NIKITA JOSHI 9 2 2 2 2 70.50
2074 2002003365 SHABNAM PARVEEN 6 2 2 2 2 59.50
2075 2002003368 VIVEK PANT 9 2 2 1 1 155.50
2076 2002003370 SHIVAM GHILDIYAL 9 2 2 2 2 132.00
2077 2002003372 AMIT KUMAR YADAV 6 2 2 2 2 63.00
2078 2002003373 HARSHUL DHAWAN 9 1 1 1 1 101.50
2079 2002003374 VIJAY BADONI 6 2 2 1 1 69.00
2080 2002003376 REKHA THAPA 9 1 1 1 1 17.50
2081 2002003378 GAURAV BHOLA 6 2 2 2 2 93.00
2082 2002003380 MAINKA KAUSHAL 1 2 2 2 2 82.50
2083 2002003382 KANUPRIYA 9 1 1 1 1 49.50
2084 2002003384 AAKANSHA SHARMA 9 2 2 1 1 93.00
2085 2002003391 ARPIT JAIN 9 1 1 1 1 54.50
2086 2002003392 CHANDNI 9 2 2 2 2 120.00
2087 2002003393 MAN SINGH 1 2 2 2 2 142.00
2088 2002003395 DEEPAK SINGH BHANDARI 9 2 2 2 2 100.50
2089 2002003396 MAYANK BARTHWAL 9 2 2 2 2 90.00
2090 2002003399 JAYA PANDEY 9 1 1 1 1 19.00
2091 2002003401 MANISHA 9 2 2 2 2 60.50
2092 2002003404 RENU YADAV 6 1 1 1 1 23.00
2093 2002003405 NIDHI MISHRA 9 2 2 2 2 92.50
2094 2002003406 SEEMA 6 1 1 1 1 12.00
2095 2002003407 ANKESH KUMAR 1 2 2 1 1 47.50
2096 2002003415 VIBHA 9 2 2 2 2 37.00
2097 2002003419 AKSHAY PANWAR 1 2 2 2 2 86.50
2098 2002003421 RENU 6 1 1 1 1 61.00
2099 2002003425 AKANKSHA NAUTIYAL 9 2 2 2 2 110.50
2100 2002003426 ANJALI KUKRETI 9 1 1 1 1 50.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 43
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2101 2002003428 AMIT KUMAR 1 1 1 1 1 58.50
2102 2002003429 SUNITA RAWAT 9 2 2 1 1 72.00
2103 2002003430 SANJAY KUMAR 1 2 2 2 2 5.00
2104 2002003436 GIRIJA KISHOR 1 2 2 2 2 71.50
2105 2002003437 KARTIKEYA KHATI 2 2 2 2 2 113.00
2106 2002003440 DIPTI CHAUDHARY 6 1 1 1 1 39.00
2107 2002003441 POOJA RANA 9 1 1 1 1 121.50
2108 2002003442 ANSHUL TOMER 9 1 1 2 2 133.50
2109 2002003445 VISHWANATH 6 2 2 2 2 138.00
2110 2002003446 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 59.00
2111 2002003448 AMAN KUMAR 1 2 2 2 2 144.00
2112 2002003449 RAZIA SULTANA 9 2 2 2 2 36.00
2113 2002003453 ANAND KUMAR 1 2 2 2 2 72.50
2114 2002003454 NEELANJANA MALIK 9 2 2 2 2 50.50
2115 2002003455 OMPRAKASH SINGH 1 2 2 2 2 112.00
2116 2002003457 RAJAT GHILDIYAL 9 2 2 1 1 52.50
2117 2002003461 ANIL BARTHWAL 9 3 1 1 2 2 39.50
2118 2002003462 MONIKA SOLANKI 9 2 2 2 2 67.50
2119 2002003465 PRIYA KUMARI 6 1 1 1 1 100.50
2120 2002003466 AKASHDEEP 1 2 2 1 1 100.50
2121 2002003467 SUNNY KUMAR GUPTA 9 2 2 2 2 62.00
2122 2002003468 MANISH SAKLANI 6 2 2 2 2 74.00
2123 2002003469 DEEPAK CHAND 9 2 2 2 2 123.00
2124 2002003471 RAJEEV RANJAN 6 2 2 2 2 142.00
2125 2002003472 SHRIKANT 9 3 1 1 1 1 55.50
2126 2002003473 JASPREET KAUR 9 2 2 2 2 50.50
2127 2002003474 MADHULIKA 9 2 2 2 2 94.50
2128 2002003477 RISHABH KOTHARI 9 2 2 2 2 92.50
2129 2002003478 ZUBIN SAINI 6 1 1 2 2 111.00
2130 2002003481 BABLU 1 2 2 2 2 30.50
2131 2002003485 SURAJ JAIRWAN 1 1 1 1 1 33.50
2132 2002003486 GAURAV PANWAR 6 2 2 1 1 56.00
2133 2002003487 VIKASH PANWAR 6 2 2 1 1 97.00
2134 2002003494 VIVEK KUMAR 9 2 2 2 2 27.00
2135 2002003496 DAUD 9 2 2 1 1 29.50
2136 2002003500 GAURAV SINGH NEGI 9 2 2 2 2 37.00
2137 2002003501 VIKASH CHOUDHARY 1 2 2 1 1 108.50
2138 2002003502 ADITYA SINGH 1 2 2 2 2 86.50
2139 2002003503 MOHD SALMAN ALI 9 2 2 2 2 108.00
2140 2002003506 SHOBHIT 9 1 1 1 1 74.50
2141 2002003508 SHUBHAM NEGI 9 2 2 2 2 57.50
2142 2002003511 ASHWANI KUMAR 6 2 2 2 2 119.50
2143 2002003512 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 26.00
2144 2002003513 MAYANK RATHI 6 1 1 1 1 49.50
2145 2002003514 PRASHANT JAGWAN 9 2 2 2 2 96.00
2146 2002003515 DESHRAJ SINGH BISHT 6 2 2 2 2 69.00
2147 2002003519 BHOOPENDRA KUMAR 6 2 2 2 2 92.50
2148 2002003520 NIKHIL TAMTA 1 1 1 1 1 102.50
2149 2002003524 ANMOL INDAVE 1 2 2 2 2 70.00
2150 2002003527 PANKAJ RANA 6 1 1 2 2 65.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 44
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO T IER1
2151 2002003529 VISHAL KUMAR 6 1 1 2 2 79.00
2152 2002003530 JITENDER SINGH 9 2 2 2 2 104.00
2153 2002003532 HIMANSHU RAI 1 1 1 1 1 58.00
2154 2002003534 KUNAL KAPOOR 9 1 1 1 1 152.00
2155 2002003535 RITESH KUMAR PANDEY 9 2 2 2 2 96.00
2156 2002003537 EKTA NAITHANI 9 2 2 1 1 99.50
2157 2002003538 RISHABH TOMAR 2 2 2 2 2 89.00
2158 2002003540 ASHISH KUMAR DHIMAN 6 2 2 2 2 80.00
2159 2002003542 LAXMAN PRASAD 6 1 1 1 1 59.00
2160 2002003543 PRADEEP SINGH 2 2 2 1 1 47.00
2161 2002003545 DEEPTI NAKOTI 6 1 1 1 1 75.00
2162 2002003547 SURUCHI BHANDARI 9 2 2 1 1 63.00
2163 2002003549 ROHIT DHARMWAN 9 2 2 2 2 142.00
2164 2002003550 HARSH KUMAR SHARMA 9 2 1 2 1 132.50
2165 2002003552 AKSHAY KUMAR 1 2 2 2 2 69.50
2166 2002003553 PRITAM SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 80.50
2167 2002003554 HIMANSHU LAKHERA 9 2 1 2 1 115.50
2168 2002003555 ANUPAMA 9 2 2 2 2 94.00
2169 2002003556 NITIN NAUTIYAL 9 2 2 2 2 108.50
2170 2002003557 PANKAJ VISHVAKARMA 9 2 2 1 1 108.50
2171 2002003561 ASHUTOSH DOBHAL 9 2 2 2 2 95.00
2172 2002003562 HARENDRA SINGH 9 1 1 2 2 24.00
2173 2002003563 SHIKHA SUNDRIYAL 9 2 2 2 2 36.50
2174 2002003564 MEGHA FIRMAL 2 2 2 2 2 82.00
2175 2002003565 RAJNI 9 2 2 2 2 53.50
2176 2002003566 AMIT ASWAL 9 2 2 2 2 59.00
2177 2002003567 JAVED AHMED 6 2 2 2 2 109.00
2178 2002003568 HITENDRA KUMAR 9 2 2 2 2 74.50
2179 2002003571 KAMESH AHUJA 9 2 2 2 2 116.00
2180 2002003574 ANJALI RAWAT 2 2 2 2 2 28.50
2181 2002003575 VARSHA SUMAN 1 2 2 2 2 95.50
2182 2002003576 SHARDA 9 1 1 2 2 52.00
2183 2002003577 RAMPAL SINGH CHAUHAN 2 1 1 2 2 126.50
2184 2002003578 SUSHIL BHATTARAI 9 2 2 2 2 136.00
2185 2002003580 CHANDRA MOHAN SINGH 9 2 2 2 2 96.00
2186 2002003581 AMIT JADLI 9 2 2 2 2 96.50
2187 2002003583 ROHIT VERMA 6 2 2 2 2 120.50
2188 2002003584 KAPIL YADAV 6 2 2 1 1 85.50
2189 2002003589 RAKESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 91.00
2190 2002003590 GAGANDEEP SINGH 1 2 2 1 1 50.00
2191 2002003591 VINEET KUMAR 1 2 2 2 2 50.50
2192 2002003593 ANJU 9 2 2 2 2 155.00
2193 2002003596 ASHISH DHAMI 9 2 2 1 1 135.00
2194 2002003598 RASHMI 1 2 2 2 2 90.50
2195 2002003599 PRAVEEN CHAUHAN 2 2 2 1 1 42.50
2196 2002003602 RAHUL 6 1 1 1 1 49.00
2197 2002003604 VISHAL 9 2 2 2 2 89.00
2198 2002003605 DAMAN SHEKHAR RANA 9 2 2 2 2 117.00
2199 2002003606 SHIVANI CHAUDHARY 9 2 2 2 2 77.00
2200 2002003611 PRAVEEN KUMAR 1 2 2 1 1 46.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 45
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2201 2002003614 GEETA 9 2 2 1 1 17.50
2202 2002003616 GOPI CHANDRA KAPRWAN 9 2 2 2 2 113.00
2203 2002003619 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 81.00
2204 2002003620 MAMTA RAWAT 9 2 2 2 2 106.50
2205 2002003622 PANKAJ MANORI 9 2 2 1 1 26.00
2206 2002003623 RISHABH KUMAR 6 2 2 2 2 91.00
2207 2002003624 VISHAL TONK 6 2 2 2 2 80.50
2208 2002003627 PIYUSH RAWAT 9 1 1 1 1 108.50
2209 2002003631 RAJESH SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 142.00
2210 2002003632 ANKIT JOSHI 9 2 2 1 1 113.00
2211 2002003633 NEHA PAL 6 1 1 1 1 31.50
2212 2002003634 KUNWAR SANKALP SINGH KUSHWAH 9 2 2 2 2 78.00
2213 2002003635 DIVYA BADOLA 9 1 1 1 1 48.00
2214 2002003636 ROBIN SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 148.00
2215 2002003637 SACHIN KUMAR 1 1 1 1 1 56.00
2216 2002003638 PADMNABH PANDEY 9 1 1 2 2 112.50
2217 2002003639 AMIT AGGRAWAL 9 1 1 2 2 132.00
2218 2002003640 ADNAN HUSAIN 6 2 2 2 2 99.00
2219 2002003641 PRATIMA RANI 1 2 2 2 2 52.50
2220 2002003643 SURESH CHAUHAN 2 2 2 1 1 53.00
2221 2002003644 DIVESH THAKUR 6 2 2 2 2 115.50
2222 2002003647 MALIK SAFIYA 9 2 2 1 1 70.50
2223 2002003648 SARBEEN SINGH BHANDARI 9 2 2 2 2 127.50
2224 2002003649 AVADHESH KUMAR 1 2 2 2 2 121.50
2225 2002003650 RAHUL CHAUHAN 2 1 1 1 1 82.00
2226 2002003651 SHIVANI LAMA 2 2 2 1 1 101.50
2227 2002003653 ARVIND SINGH BUTOLA 2 2 2 2 2 128.00
2228 2002003654 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 100.00
2229 2002003655 ANOOP RAI 2 1 1 1 1 122.00
2230 2002003656 ABHISHEK KANOJIA 1 2 2 2 2 36.00
2231 2002003657 DEEPAK KUMAR 2 2 2 2 2 75.00
2232 2002003659 DISHANK PHARASI 9 2 2 1 1 148.00
2233 2002003662 YAMINI DUTT 9 2 2 2 2 29.00
2234 2002003665 ARVIND CHAUHAN 9 2 2 2 2 123.50
2235 2002003668 AMAN SHARMA 9 2 2 1 1 104.50
2236 2002003670 PUSHPENDRA KUMAR LAMEN 1 2 2 2 2 31.50
2237 2002003673 AMIT KUMAR DHILOR 1 1 1 1 1 114.50
2238 2002003677 RATNESH SINGH 1 2 2 1 1 54.00
2239 2002003679 RAMMURTI 6 2 2 2 2 63.00
2240 2002003681 SUDHANSHU RAWAT 9 1 1 2 2 103.50
2241 2002003682 AJEET JOSHI 2 2 2 1 1 79.50
2242 2002003683 NIDHI TOMAR 2 2 2 1 1 61.50
2243 2002003688 PANKAJ YADAV 9 2 2 2 2 69.00
2244 2002003690 SHUBHAM SINGH NEGI 9 2 2 1 1 36.00
2245 2002003692 HITESH KUMAR 9 2 2 2 2 92.50
2246 2002003693 SANJAY SINGH 6 2 2 1 1 109.00
2247 2002003695 PRIYANKA LAKHERA 9 2 2 2 2 59.00
2248 2002003699 MADHUR BADONI 9 2 2 1 1 93.50
2249 2002003700 SNEHA UNIYAL 9 2 2 2 2 61.50
2250 2002003701 ANKIT KUMAR 9 2 2 1 1 92.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 46
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2251 2002003704 KAPIL 2 2 2 2 2 60.50
2252 2002003705 SHARAD RAUTELA 9 1 1 1 1 72.00
2253 2002003706 SNEHA RAJPUT 9 1 1 2 2 30.00
2254 2002003709 SHUBHAM CHAUHAN 2 1 1 1 1 50.50
2255 2002003712 ARUN TOPAL 9 2 2 2 2 54.00
2256 2002003714 NISHANT MUNDEPI 9 2 2 2 2 58.50
2257 2002003715 RAGINI DOBHAL 9 2 2 2 2 73.50
2258 2002003718 PRAVEEN BAILWAL 9 1 1 2 2 123.00
2259 2002003719 SANTOSH RAWAT 9 2 2 2 2 62.50
2260 2002003722 SAJAN KUMAR CHOUDHARY 6 1 1 1 1 123.50
2261 2002003723 ABHISHEK SINGH 1 2 2 1 1 124.00
2262 2002003724 ANKIT RANA 6 2 2 2 2 136.00
2263 2002003725 YOGENDRA KUMAR 1 1 1 2 2 95.50
2264 2002003727 ANIL BHANDARI 6 2 2 2 2 95.00
2265 2002003732 PANKAJ SINGH JADORA 9 2 2 2 2 79.00
2266 2002003736 AKSHIL NEGI 9 2 2 2 2 110.00
2267 2002003737 SUNITA 9 2 2 2 2 63.00
2268 2002003738 SAVYA 9 1 1 2 2 42.50
2269 2002003739 SHILPA NAUTIYAL 6 2 2 2 2 97.50
2270 2002003742 DIVYA 9 1 1 2 2 61.50
2271 2002003744 NIKHIL CHAUDHARY 6 2 2 2 2 64.00
2272 2002003749 VIVEK THAPLIYAL 9 2 2 2 2 76.00
2273 2002003750 ATUL SINGH KHATRI 9 2 2 2 2 78.50
2274 2002003755 VIPIN MALIK 9 2 2 2 2 93.00
2275 2002003756 LALIT GOAD 6 1 1 1 1 48.00
2276 2002003758 DIGVIJAY SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 147.50
2277 2002003759 PRAVESH GAIROLA 6 2 2 2 2 107.00
2278 2002003762 KULDEEP KUMAR 6 2 2 1 1 31.00
2279 2002003763 SAURABH KUMAR 6 1 1 1 1 55.00
2280 2002003765 NAVEEN CHANDRA KUNIYAL 9 1 1 1 1 87.50
2281 2002003768 RITU TOMAR 9 2 2 2 2 117.50
2282 2002003773 ANJU 9 2 2 2 2 60.50
2283 2002003774 SUNESH KUMAR 1 2 2 1 1 33.50
2284 2002003775 PRABHAKAR CHAUDHARY 9 2 2 1 1 71.00
2285 2002003776 SHARAD DUBEY 9 2 2 1 1 117.00
2286 2002003777 SURYAKANTA 1 2 2 2 2 43.00
2287 2002003781 PRIYANKA CHAUHAN 6 1 1 2 2 84.50
2288 2002003783 PRATIBHA CHAUHAN 6 1 1 2 2 83.00
2289 2002003784 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 53.00
2290 2002003786 NITIN KUMAR 1 2 2 2 2 39.00
2291 2002003787 MAHENDRA SINGH 6 1 1 1 1 86.00
2292 2002003788 ROBIN 9 4 2 2 2 2 45.50
2293 2002003789 NEERAJ KUMAR 6 2 2 2 2 69.50
2294 2002003792 PRAVESH KUMAR 6 1 1 1 1 23.00
2295 2002003794 SHUBHAM KATHAIT 9 2 2 2 2 36.00
2296 2002003797 PRAVEJ AHAMAD 6 2 2 2 2 49.00
2297 2002003798 HEENA 9 2 2 2 2 54.00
2298 2002003799 PRADEEP SAKLANI 9 2 2 2 2 117.00
2299 2002003802 MITHLESH 2 2 2 2 2 101.50
2300 2002003803 DIGAMBAR SINGH PANWAR 2 2 2 2 2 38.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 47
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2301 2002003804 YASHVIR 2 1 1 1 1 18.00
2302 2002003806 MOHIT KUMAR NEGI 2 2 2 2 2 134.50
2303 2002003808 ANIL SINGH 2 2 2 1 1 27.50
2304 2002003809 AKASH SHARMA 9 2 2 1 1 114.50
2305 2002003811 DEEPA PAL 6 1 1 1 1 22.50
2306 2002003812 NEERAJ SINGH 6 2 2 2 2 40.00
2307 2002003814 ROHIT KUMAR 6 1 1 1 1 121.50
2308 2002003816 PRASHANT KUMAR PAL 9 2 2 2 2 75.00
2309 2002003817 PANKAJ MAIKHURI 9 1 1 1 1 35.50
2310 2002003821 SUNIL DUTT 6 2 2 1 1 39.00
2311 2002003823 SACHIN KUMAR 9 1 1 1 1 106.50
2312 2002003824 PRIYANKA BARGOTI 9 2 2 2 2 57.50
2313 2002003827 ARTI CHAUHAN 9 2 2 2 2 76.00
2314 2002003828 VIKAS 1 1 1 1 1 32.50
2315 2002003829 SURYAKANT BUTOLA 9 2 2 2 2 110.00
2316 2002003833 AKASH BHANDARI 9 2 2 2 2 94.50
2317 2002003834 NITIN SINGH BARTWAL 6 2 2 2 2 120.50
2318 2002003837 PRASHANT RAUTELA 9 2 2 2 2 110.50
2319 2002003838 RAM PAL 1 2 2 2 2 36.00
2320 2002003840 SURABHI GARG 9 1 1 1 1 87.50
2321 2002003842 ARVIND KUMAR 6 2 2 2 2 111.00
2322 2002003843 DEEPAK SINGH KIROLA 9 2 2 2 2 80.50
2323 2002003844 SAGAR SINGH PUNDIR 9 1 1 2 2 74.50
2324 2002003845 RAHUL SAINI 6 2 2 2 2 60.50
2325 2002003847 PRAMOD BAHUGUNA 9 1 1 1 1 71.50
2326 2002003849 HARPREET SINGH 9 2 2 2 2 95.50
2327 2002003852 VIPUL KUMAR 9 2 2 1 1 21.00
2328 2002003855 MOHIT KUMAR 6 2 2 2 2 45.00
2329 2002003857 MANJU DEVI 1 2 2 2 2 13.00
2330 2002003858 DEEPAK SINGH 9 2 2 2 2 48.50
2331 2002003859 BINIT SINGH NEGI 9 2 2 1 1 74.00
2332 2002003860 MANGAL SINGH BISHT 9 2 2 1 1 74.00
2333 2002003862 SURYAKANT KAMBOJ 9 2 2 2 2 49.50
2334 2002003866 SAKSHI CHAUHAN 2 1 1 1 1 94.50
2335 2002003867 AKASH NAUTIYAL 9 1 1 2 2 47.00
2336 2002003870 NAVEEN RUDOLA 9 2 2 2 2 128.50
2337 2002003872 VIKRANT CHHETTRI 9 2 2 2 2 117.50
2338 2002003877 ANURAG BHARTI 1 1 1 1 1 74.00
2339 2002003879 SONAM BISHT 9 2 2 2 2 84.50
2340 2002003881 PIYUSH ASWAL 9 1 1 1 1 86.00
2341 2002003883 CHANCHAL GARG 9 1 1 2 2 81.50
2342 2002003886 ABHISHEK YADAV 9 2 2 2 2 100.00
2343 2002003887 SAARRTHAK SHARMA 9 1 1 1 1 65.50
2344 2002003888 NEHA SINGH 1 1 1 2 2 39.50
2345 2002003890 KM MEGHA THAKUR 9 2 2 1 1 69.00
2346 2002003891 MANSI MITTAL 9 2 2 2 2 44.50
2347 2002003895 KARUNA SAHU 6 2 1 2 2 23.00
2348 2002003896 DEVENDER KUMAR 6 2 2 2 2 126.00
2349 2002003898 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 59.50
2350 2002003899 SHREY GUPTA 9 1 1 1 1 38.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 48
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2351 2002003900 KAPIL VERMA 9 2 2 2 2 126.50
2352 2002003901 VIKRAM SINGH 2 1 1 1 1 65.00
2353 2002003902 SAURABH RANA 9 2 2 2 2 140.50
2354 2002003903 INDU MAINI 9 1 1 2 2 124.50
2355 2002003904 ADITYA YADAV 6 2 2 1 1 88.50
2356 2002003906 VIKAS KUMAR 1 2 2 2 2 27.50
2357 2002003909 NEERAJ KUMAR 1 1 1 2 2 134.50
2358 2002003912 SIDDHARTH RAJAK 1 2 2 2 2 78.00
2359 2002003914 VINAY KUMAR 9 2 2 1 1 142.50
2360 2002003915 NAVEEN KHANDURI 9 3 2 2 2 2 22.00
2361 2002003918 JAIPAL SINGH 2 1 1 1 1 53.00
2362 2002003919 GAYATRI BANGIA 9 1 1 1 1 134.50
2363 2002003920 GAURAV MAVI 6 2 2 2 2 133.00
2364 2002003922 SHOBHA KUMARI 1 2 2 2 2 30.50
2365 2002003924 RACHITA UPADHYAY 6 2 2 1 1 60.50
2366 2002003925 ANKUSH KUMAR 1 2 2 1 1 15.00
2367 2002003926 PAWAN SINGH MEHTA 9 2 2 2 2 61.50
2368 2002003927 DIVYA KHATTRI 9 1 1 1 1 92.00
2369 2002003928 MANOJ KUMAR 2 1 1 1 1 51.00
2370 2002003929 MONU KUMAR 1 2 2 2 2 14.50
2371 2002003931 RAMESH CHANDRA 9 3 2 2 2 2 72.50
2372 2002003932 BABITA 9 1 1 1 1 60.50
2373 2002003936 MUKUL BIST 9 2 2 2 2 113.00
2374 2002003938 ANURAG SINGH 1 2 2 2 2 122.00
2375 2002003939 AJAY CHAUHAN 2 2 2 1 1 125.50
2376 2002003940 DEEWAN SINGH 2 2 2 1 1 56.00
2377 2002003942 SHIVANGI GAUR 9 2 2 2 2 25.00
2378 2002003943 AKHILESH PRASAD SHAH 1 2 2 2 2 53.50
2379 2002003947 SHEEBA ANSARI 6 2 2 2 2 39.00
2380 2002003948 SHAMSHER SINGH 9 2 2 2 2 83.00
2381 2002003949 DIVYA MUKHIA 1 2 2 2 2 87.50
2382 2002003950 RAJENDRA SINGH KHANAYAT 9 2 2 2 2 52.00
2383 2002003952 VIVEK SHUKLA 9 2 2 2 2 116.50
2384 2002003953 ANKIT KUMAR 1 2 2 2 2 57.00
2385 2002003954 VISHANT RAWAT 9 2 2 1 1 77.50
2386 2002003955 KAMAL KUMAR 1 2 2 2 2 74.00
2387 2002003956 NEELAM CHAUHAN 9 1 1 1 1 31.50
2388 2002003958 NIDHI NEGI 2 1 1 1 1 73.50
2389 2002003961 ARUN CHAUHAN 9 1 1 1 1 123.50
2390 2002003964 NITEESH BHANDARI 9 2 2 1 1 95.50
2391 2002003965 PRITI RAWAT 6 2 2 2 2 83.00
2392 2002003966 NESHA RAWAT 9 2 2 1 1 78.00
2393 2002003967 MOHIT SINGH DEOPA 9 2 2 1 1 148.00
2394 2002003974 ANKIT 9 2 2 1 1 130.00
2395 2002003978 ROHIT NEGI 9 2 2 2 2 128.00
2396 2002003979 KULDEEP SINGH 1 2 2 2 2 77.50
2397 2002003983 VIPIN RANA 9 2 2 2 2 40.50
2398 2002003984 UMANG VERMA 9 2 2 2 2 52.50
2399 2002003989 MONIKA RANI 9 2 2 2 2 106.00
2400 2002003990 MILAN UNIYAL 6 2 2 2 2 106.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 49
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2401 2002003991 DHARMENDRA SINGH 9 2 2 2 2 52.00
2402 2002003995 SHOBHIT NEGI 9 2 2 2 2 69.50
2403 2002003996 ANIL DATT 6 2 2 2 2 24.50
2404 2002003997 ANAND SINGH RAWAT 6 2 2 1 1 57.50
2405 2002003998 MOHIT SHARMA 9 2 2 1 1 76.00
2406 2002003999 GAYATRI DEVI 1 2 2 2 2 80.50
2407 2002004001 SATYENDRA KUMAR YADAV 6 2 2 2 2 43.50
2408 2002004002 GOPI 1 2 2 2 2 50.00
2409 2002004003 SUNIL SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 54.50
2410 2002004005 ABHILASHA THAPLIYAL 9 1 1 1 1 45.00
2411 2002004006 SRISHTY THAPLIYAL 9 1 1 1 1 81.00
2412 2002004008 SHUBHAM KUMAR GAUTAM 1 1 1 1 1 111.50
2413 2002004009 DEEPAK SINGH CHAUHAN 9 1 1 1 1 49.00
2414 2002004010 HIMANSHU RATURI 9 2 2 1 1 95.00
2415 2002004011 RINKY BISHT 9 2 2 2 2 67.00
2416 2002004012 ANKIT PUNDIR 6 1 1 1 1 57.00
2417 2002004016 ASHISH NEGI 9 2 2 1 1 59.00
2418 2002004017 SUNNI KANTA PRASAD KUSHWAHA 9 1 1 1 1 122.00
2419 2002004018 DEVENDRA SINGH CHAUHAN 9 2 2 2 2 61.50
2420 2002004019 POONAM NEGI 9 1 1 1 1 89.00
2421 2002004020 HIMANSHU SINGH BHAKUNI 9 1 1 2 2 138.50
2422 2002004022 KALPANA RANI 1 2 2 2 2 43.00
2423 2002004023 SHWETA GUPTA 9 1 1 2 2 79.50
2424 2002004025 SHAILENDRA PRASAD GODIYAL 9 2 2 2 2 80.50
2425 2002004026 ASHISH JOSHI 2 2 2 2 2 100.00
2426 2002004030 HITESH BAHUGUNA 9 2 2 2 2 86.00
2427 2002004031 PARAS ARORA 9 2 2 1 1 146.50
2428 2002004032 GURMEET SINGH 9 2 2 2 2 54.00
2429 2002004039 ABDUL WASIM 6 2 2 1 1 96.00
2430 2002004040 RAVINDER SINGH 9 2 2 2 2 83.00
2431 2002004041 FARHEEN JAHAN 6 2 2 1 1 64.00
2432 2002004042 GEETANJALI 6 2 2 1 1 92.00
2433 2002004043 RAVI KUMAR 9 2 2 2 2 83.00
2434 2002004044 SAURABH 1 1 1 1 1 47.50
2435 2002004046 AKSHAY SINGH 9 2 2 2 2 97.50
2436 2002004048 BHAGCHAND 1 2 2 2 2 46.00
2437 2002004050 ANUJ KUMAR 6 2 2 2 2 134.00
2438 2002004051 MOHD AFTAB 6 2 2 2 2 62.00
2439 2002004052 MAMTA RANI 1 2 2 2 2 88.50
2440 2002004054 ANKITA NEGI 9 2 2 1 1 81.00
2441 2002004055 SAURABH SHARMA 9 2 2 2 2 93.00
2442 2002004056 RAJ KUMAR 1 2 2 2 2 109.00
2443 2002004065 DEEPAK CHAUHAN 9 2 2 2 2 130.00
2444 2002004067 FAIZAN KHAN 9 2 2 2 2 34.00
2445 2002004068 ANOOP NEGI 9 2 2 2 2 87.00
2446 2002004071 KM PAVITRA RANI 1 2 2 2 2 25.50
2447 2002004073 PANKAJ KUMAR 6 2 2 1 1 15.00
2448 2002004074 PRASHANT RAWAT 9 2 2 2 2 121.50
2449 2002004075 JAGRATI PANWAR 9 2 2 2 2 115.50
2450 2002004076 ABHISHEK KUMAR KAUSHAL 9 2 2 2 2 88.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 50
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2451 2002004079 ARVIND PANWAR 9 2 2 2 2 75.50
2452 2002004080 NOOTUN PAL 6 2 2 1 1 14.00
2453 2002004081 ANJALI MORYA 6 2 2 2 2 78.50
2454 2002004084 MANPREET SINGH 1 2 2 2 2 41.00
2455 2002004085 BRAJENDRA SINGH 6 2 2 1 1 100.50
2456 2002004087 DINESH KUMAR 1 2 2 2 2 81.50
2457 2002004088 AMIT KUMAR 1 1 1 1 1 45.50
2458 2002004089 RAMESH YADAV 6 4 2 2 2 2 66.00
2459 2002004092 BHAVANA PAL 6 2 2 1 1 32.50
2460 2002004093 SUNAINA 9 2 2 2 2 80.50
2461 2002004094 ANIT NEGI 9 2 2 2 2 118.00
2462 2002004095 RITIKA KAUSHAL 1 2 2 2 2 81.00
2463 2002004098 ANKIT NEGI 9 2 2 2 2 75.00
2464 2002004099 ATUL ARYA 1 1 1 2 2 84.50
2465 2002004100 RAHUL BURMAN 1 2 2 2 2 38.50
2466 2002004101 SARTHAK NAUTIYAL 6 2 2 2 2 100.50
2467 2002004102 AADITYA 6 2 2 2 2 62.50
2468 2002004106 ROHIT SINGH 6 1 1 1 1 24.50
2469 2002004108 SACHIN SONI 1 2 2 1 1 45.00
2470 2002004111 SHIKHA DEVI 6 2 2 2 2 35.50
2471 2002004112 DEEPIKA 1 2 2 2 2 59.00
2472 2002004115 KALPANA BISHT 9 1 1 1 1 32.50
2473 2002004116 HIMANSHU KUMAR SAINI 6 2 2 1 1 136.00
2474 2002004118 POOJA KHANTWAL 9 1 1 1 1 102.00
2475 2002004119 VICKY SAINI 6 2 2 1 1 105.50
2476 2002004121 TEJPAL 1 2 2 2 2 57.00
2477 2002004122 TANUJA MEHTA 9 1 1 1 1 31.00
2478 2002004125 SHAILENDER SINGH NEGI 9 2 2 2 2 138.50
2479 2002004126 SHANTANU KUMAR 6 2 2 2 2 86.50
2480 2002004129 DILIP KUMAR 6 2 2 1 1 57.00
2481 2002004132 ANKITA KALA 9 2 2 1 1 58.00
2482 2002004133 MINA RAWAT 9 2 2 2 2 75.00
2483 2002004135 MOHD AJMAL 6 1 1 2 2 46.50
2484 2002004136 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 34.00
2485 2002004138 AMIT BHATT 9 2 2 2 2 108.00
2486 2002004141 VIVEK KUMAR 6 2 2 2 2 157.50
2487 2002004142 MOHAN SINGH JENWAL 1 1 1 1 1 51.50
2488 2002004143 AMAN VISHVAKARMA 6 2 2 2 2 61.50
2489 2002004146 PRITAM SINGH RANA 9 2 2 2 2 90.50
2490 2002004147 ASHIQUE DHOULIYAN 1 1 1 1 1 80.50
2491 2002004151 KIRAN RANA 9 2 2 2 2 86.50
2492 2002004152 ANUBHUTI NAUTIYAL 9 2 2 2 2 120.50
2493 2002004153 SHUBHAM GOYAL 9 1 1 1 1 114.50
2494 2002004155 HIMANSHU RAWAT 9 2 2 2 2 85.00
2495 2002004157 RAJ KUMAR 6 2 2 2 2 65.50
2496 2002004160 KM TANU SINGHAL 9 1 1 2 2 56.00
2497 2002004161 ABHISHEK CHAUDHARY 9 2 2 1 1 125.00
2498 2002004163 PRADEEP KUMAR 1 2 2 1 1 129. 50
2499 2002004164 ANKUR KAPIL 9 2 2 1 1 109.50
2500 2002004165 AMITA 9 2 2 2 2 56.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 51
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2501 2002004166 NISHANT MITTAL 9 2 2 1 1 63.50
2502 2002004167 KM ASHA SHARMA 9 1 1 2 2 49.00
2503 2002004168 NIHARIKA RAWAT 9 2 2 2 2 68.00
2504 2002004170 VIPIN PRASAD GAIROLA 9 2 2 2 2 62.00
2505 2002004171 SONIKA NAGVANSHI 1 2 2 1 1 64.50
2506 2002004172 VISHAL MITTAL 9 2 2 1 1 163.50
2507 2002004174 TANUJ SINGH 9 2 2 2 2 74.00
2508 2002004179 KM SAVITA 1 1 1 1 1 58.00
2509 2002004180 DIVYA BHATT 6 1 1 2 2 112.00
2510 2002004181 KM PALLAVI RATHI 6 2 2 2 2 72.00
2511 2002004183 MOOLCHAND KUMAR 1 2 2 2 2 57.00
2512 2002004185 DEEN DAYAL 1 2 2 1 1 38.00
2513 2002004187 RAHUL SHARMA 9 2 1 2 1 63.50
2514 2002004188 POOJA KUMARI 2 2 2 2 2 65.50
2515 2002004189 KM NIRVESH 6 2 2 2 2 10.50
2516 2002004191 SUNITA RAWAT 2 2 2 2 2 88.50
2517 2002004192 MUKESH SINGH 2 2 2 2 2 107.50
2518 2002004193 PUSHPANJALI SINGH 6 2 2 2 2 39.50
2519 2002004194 AISHWARYA JAISWAL 6 1 1 1 1 85.50
2520 2002004195 VARUN KUMAR 1 2 2 2 2 121.00
2521 2002004196 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 80.00
2522 2002004201 VIKAS KUKRETI 9 2 2 2 2 58.00
2523 2002004202 SANTOSH THAPLIYAL 9 1 1 1 1 105.00
2524 2002004204 DHANWANT KUMAR GOTHWAL 1 2 2 2 2 31.00
2525 2002004205 NEERAJ BADONI 9 2 2 1 1 90.50
2526 2002004209 SURAJ 9 2 2 1 1 112.50
2527 2002004211 AKSHAY DEYAL 1 2 2 1 1 125.50
2528 2002004212 NANDANI KUMARI 6 1 1 1 1 60.50
2529 2002004215 VINAY ARORA 9 2 2 2 2 65.00
2530 2002004216 SWATI 6 1 1 2 2 98.00
2531 2002004217 MUKESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 86.50
2532 2002004218 GARVITA GUPTA 9 1 1 1 1 53.50
2533 2002004221 SUNEEL KUMAR 6 2 2 2 2 36.00
2534 2002004224 NEETU 9 2 2 2 1 71.50
2535 2002004225 VIPIN KUMAR 1 2 2 2 2 44.00
2536 2002004226 RASHMI SINGH 1 2 2 1 1 74.00
2537 2002004229 DEEKSHA RANGAN 9 1 1 1 1 74.00
2538 2002004230 SHIVANI TAMTA 1 2 2 2 2 72.00
2539 2002004234 ROHIT LINGWAL 9 1 1 2 2 101.50
2540 2002004235 DEEPTI SUNDRIYAL 9 2 2 2 2 118.00
2541 2002004237 PAWAN DEV SAKLANI 9 2 2 2 2 111.50
2542 2002004241 YOGESH SINGH BONAL 2 2 2 2 2 57.50
2543 2002004242 RAVI KUMAR 6 2 2 2 2 63.00
2544 2002004245 RUCHI GAUR 9 2 2 2 2 131.00
2545 2002004247 KM ANJALI DEVI 6 1 1 1 1 61.00
2546 2002004248 VIPIN KUMAR 1 2 2 2 2 57.50
2547 2002004250 VIPIN SINGH 6 1 1 2 2 47.00
2548 2002004252 DAMINI GURUNG 9 2 2 2 2 110.00
2549 2002004255 GAURAV GULARIA 6 2 2 2 2 84.00
2550 2002004256 VIKRAM SINGH 9 2 2 2 2 56.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 52
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2551 2002004257 PREETAM SINGH NEGI 6 2 2 2 2 85.00
2552 2002004260 MOHITA KUTIYAL 2 2 2 2 2 34.50
2553 2002004261 PUNEET RANA 2 2 2 1 1 97.00
2554 2002004265 SUSHANT SHARMA 9 1 1 2 2 40.00
2555 2002004267 LAXMAN SINGH 2 2 2 2 2 60.50
2556 2002004268 VIVEK SINGH 9 2 2 2 2 116.00
2557 2002004270 DEEPAK NAUTIYAL 9 2 2 2 2 116.00
2558 2002004271 UDAY NAUTIYAL 6 2 2 2 2 86.00
2559 2002004272 RAMESH CHAUHAN 2 2 2 1 1 82.00
2560 2002004273 ARUN GAUTAM 1 2 2 2 2 76.50
2561 2002004275 DEEPAK CHAND 9 2 2 2 2 102.00
2562 2002004276 SACHIN KASANA 6 2 2 1 1 87.50
2563 2002004277 SACHIN SAINI 6 2 2 1 1 35.00
2564 2002004278 BAL KRISHAN 9 2 2 1 1 134.50
2565 2002004279 VIKAS DIMRI 9 2 2 2 2 102.50
2566 2002004281 ANUJA 9 2 2 2 2 71.50
2567 2002004285 ANIL KUMAR 1 2 2 2 2 91.50
2568 2002004286 LAXMAN SINGH 9 2 2 2 2 96.00
2569 2002004290 SANJAY SINGH 2 2 2 2 2 57.00
2570 2002004291 RAVI SHARMA 9 2 2 2 2 57.50
2571 2002004292 VIKRAMJIT MAJUMDAR 9 2 2 1 1 50.00
2572 2002004293 AKASH KRISHALI 9 2 2 1 1 22.00
2573 2002004294 KM SHIVANI 9 2 2 2 2 63.50
2574 2002004297 AKHIL CHAUHAN 2 1 1 1 1 54.50
2575 2002004298 HIMADRI YARSO 2 2 2 2 2 113.50
2576 2002004299 SHIKHA BISHT 9 2 2 2 2 104.50
2577 2002004300 SUMIT KUMAR ARYA 9 2 2 1 1 65.00
2578 2002004301 DIVYANSHU SUBBERWAL 1 1 1 1 1 87.00
2579 2002004304 PRASHANT NAUTIYAL 9 2 2 1 1 79.00
2580 2002004305 NITIN SEMWAL 9 1 1 1 1 117.00
2581 2002004307 ASUTOSH THAPA 9 2 2 1 1 46.00
2582 2002004308 KUNAL LAL 6 2 2 1 1 130.00
2583 2002004309 ARVIND SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 48.50
2584 2002004311 ANJALI 6 1 1 2 2 107.00
2585 2002004312 DEEKSHA SEMWAL 9 2 2 1 1 40.50
2586 2002004313 SUDHIR KUMAR 9 1 1 1 1 64.00
2587 2002004314 ENDARPAL CHANDRA 1 1 1 1 1 35.00
2588 2002004315 RAHUL SAJWAN 9 2 2 2 2 121. 50
2589 2002004316 SMIRTI RAWAT 9 2 2 1 1 79.00
2590 2002004318 RAHUL CHAMOLI 9 1 1 2 2 135.50
2591 2002004319 KUNAL NIRALA 2 2 2 2 2 129.50
2592 2002004320 DEVBRAT SHUKLA 9 1 1 1 1 147.00
2593 2002004321 RAJENDRA SINGH 9 2 2 2 2 56.50
2594 2002004322 MOHIT KUMAR 6 1 1 2 2 42.50
2595 2002004324 NISHA RAWAT 9 2 2 2 2 70.00
2596 2002004326 KM SONIYA 9 2 2 1 1 79.00
2597 2002004327 PANKAJ SINGH 9 2 2 2 2 63.50
2598 2002004329 HEMANT VERMA 6 2 2 1 1 96.50
2599 2002004330 RAJDEEP SINGH MAKHLOGA 9 2 2 2 2 56.00
2600 2002004331 ABHISHEK BHANDARI 9 2 2 2 2 119.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 53
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2601 2002004332 NIRMAL DEV 1 2 2 1 1 66.50
2602 2002004335 KALPANA JOSHI 9 2 2 2 2 128.50
2603 2002004336 MANISHA TYAGI 1 2 2 1 1 91.50
2604 2002004339 RISHABH RAWAT 9 2 2 2 2 117.50
2605 2002004341 AMIT SINGH NEGI 9 7 2 2 1 1 73.50
2606 2002004344 ARADHANA BHANDARI 9 2 2 2 2 80.50
2607 2002004345 SAKCHHAM KUMAR ROSHAN 6 2 2 2 2 130.00
2608 2002004346 VINOD KUMAR BHATT 9 2 2 1 1 130.00
2609 2002004348 ADARSH BARTHWAL 9 2 2 1 1 82.50
2610 2002004349 MOHD NOUSHAD 6 1 1 1 1 45.00
2611 2002004350 ANKIT MAMGAIN 9 1 1 1 1 88.50
2612 2002004352 SHIWANI MALIK 9 1 1 1 1 112.00
2613 2002004354 DIKSHA SAKLANI 6 2 2 2 2 106.50
2614 2002004356 DEEPAK JOSHI 9 2 2 2 2 124.00
2615 2002004359 DEVESH RATURI 9 1 1 2 2 133.50
2616 2002004362 NARENDRA RAWAT 9 2 2 2 2 96.50
2617 2002004363 MEGHA RANI 6 2 2 1 1 31.50
2618 2002004364 RAMAN SAKLANI 9 2 2 2 2 108.50
2619 2002004365 SAURABH PUNDIR 9 1 1 2 2 69.50
2620 2002004366 BHAWNA NAUDIYAL 9 2 2 2 2 94.50
2621 2002004367 SHAILESH KRISHNA DANGWAL 9 1 1 2 2 140.00
2622 2002004368 SATYA PRAKASH PACHAURI 9 2 2 2 2 114.50
2623 2002004369 RAJEEV GUSAIN 9 2 2 1 1 120.50
2624 2002004370 AJAY BADOLA 9 1 1 2 2 117.00
2625 2002004372 PUSHPENDER SINGH 9 2 2 2 2 76.50
2626 2002004373 PREM SHANKAR UPADHYAY 9 1 1 1 1 68.50
2627 2002004375 UMESH KUMAR 6 2 2 2 2 85.50
2628 2002004376 AJAY KUMAR 1 2 2 1 1 110.50
2629 2002004377 SAHIL NEGI 9 2 2 2 2 156.00
2630 2002004378 NEERAJ KANDARI 9 2 2 1 1 110.00
2631 2002004380 SUNIL KUMAR 6 2 2 2 2 53.00
2632 2002004382 SANJEEV CHAUHAN 6 2 2 1 1 107.50
2633 2002004385 SANDEEP KUMAR SOLIYAL 1 1 1 1 1 34.00
2634 2002004386 PRAVEEN BHATT 9 1 1 1 1 90.00
2635 2002004387 NAVEEN CHANDRA NAUTIYAL 6 2 2 1 1 109.50
2636 2002004390 AKANSHA SHAH 1 2 2 2 2 95.50
2637 2002004391 SURBHI NEGI 9 2 2 2 2 76.50
2638 2002004393 SHALINI NAUTIYAL 9 1 1 1 1 64.00
2639 2002004394 HEMLATA 1 2 2 1 1 45.50
2640 2002004398 AJAY VERMA 1 2 2 2 2 73.50
2641 2002004401 VIVEK KUMAR 1 5 2 2 1 1 53.00
2642 2002004403 SAUMYA SINGH 9 2 2 2 2 177.50
2643 2002004404 POOJA BHATT 9 2 2 2 2 43.50
2644 2002004405 NITIN SINGH 9 2 2 2 2 82.00
2645 2002004406 SHUBHAM GUPTA 9 2 2 2 2 111.00
2646 2002004408 AKLAIM SINGH 9 2 2 2 2 67.00
2647 2002004411 ABHISHEK HINGWAN 1 2 2 2 2 101.00
2648 2002004412 CHIRAG SHAH 9 1 1 1 1 156.50
2649 2002004413 PANKAJ KOTHIYAL 9 1 1 1 1 91.00
2650 2002004414 VIKAS KUMAR 1 2 2 2 2 80.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 54
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2651 2002004415 ANKIT RAUTELA 9 2 2 2 2 93.00
2652 2002004416 AJAY CHAUHAN 2 2 2 1 1 61.00
2653 2002004417 PAAVNI 9 2 2 2 2 88.00
2654 2002004418 KAILASH SHAH 1 1 1 1 1 59.00
2655 2002004420 PARTH GULATI 9 1 1 1 1 119.50
2656 2002004421 SAURAV CHAUHAN 6 1 1 1 1 97.00
2657 2002004423 AMIT PANT 9 2 2 2 2 112.00
2658 2002004424 ASHIMA NANDA 9 2 2 2 1 125.50
2659 2002004426 MOHIT RAWAT 9 2 2 2 2 106.00
2660 2002004429 NITIN KUMAR 1 2 2 2 2 48.50
2661 2002004432 ABHAY PAL 9 2 2 2 2 89.50
2662 2002004433 JYOTI 9 2 2 2 2 56.00
2663 2002004435 PUSHKAR BIJALWAN 6 2 2 2 2 81.50
2664 2002004436 ANKIT BAHUGUNA 9 2 2 2 2 110.00
2665 2002004437 YASH KUKREJA 9 2 2 1 1 100.00
2666 2002004438 SUDHANSHU ARORA 9 2 2 1 1 82.50
2667 2002004439 VARUN MITTAL 9 1 1 1 1 144.50
2668 2002004440 AMANDEEP SINGH 9 2 2 1 1 59.00
2669 2002004441 PRASHANT SHARMA 9 1 1 1 1 110.50
2670 2002004442 SHEEBA QURESHI 6 1 1 1 1 129.50
2671 2002004444 SHITIN 2 2 2 1 1 128.00
2672 2002004445 ANKIT SINGH RAUTHAN 9 2 2 2 2 126.00
2673 2002004446 SHIVAM SINGH 1 2 2 2 2 30.50
2674 2002004448 ROHIT SINGH 9 2 2 2 2 59.50
2675 2002004450 AVNISH KUMAR 6 1 1 1 1 83.00
2676 2002004451 SAPNA RAWAT 9 2 2 2 2 97.00
2677 2002004452 NAVED ALI 6 2 2 1 1 97.00
2678 2002004453 MOHD JAVED 6 2 2 2 2 116. 00
2679 2002004454 BHARAT RAWAT 9 2 2 1 1 123.50
2680 2002004456 JYOTI PAL 6 1 1 1 1 80.50
2681 2002004457 SURAJ SINGH 9 1 1 1 1 88.50
2682 2002004458 SHUBHAM CHOPRA 9 2 2 2 2 108.50
2683 2002004460 GURUJEET SINGH 1 2 2 2 2 25.00
2684 2002004464 ASHISH PANI VIMAL 1 2 2 2 2 64.50
2685 2002004467 RICHA DIMRI 9 2 2 1 1 140.50
2686 2002004469 VISHAL SINGH 9 2 2 2 2 109.00
2687 2002004471 SHALU 6 2 2 2 2 46.00
2688 2002004473 SAURABH NEGI 9 2 2 2 2 79.00
2689 2002004477 MUNESH KUMAR 6 1 1 1 1 40.00
2690 2002004479 ANKIT KUMAR 6 2 2 2 2 22.50
2691 2002004480 AMIT SHARMA 2 2 2 2 2 34.50
2692 2002004482 GAURAV RAMOLA 6 2 2 1 1 134.00
2693 2002004483 SANJAY SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 98.00
2694 2002004486 ANKIT BIJLWAN 6 1 1 1 1 83.00
2695 2002004487 HARISH SINGH DUNGRIYAL 2 1 1 2 2 64.50
2696 2002004489 YASHPAL RAWAT 9 1 1 1 1 127.50
2697 2002004491 VISU PRATEEK AGARWAL 9 1 1 1 1 117.50
2698 2002004492 SONIT KUMAR 1 2 2 2 2 83.50
2699 2002004493 ANCHAL 9 2 2 2 2 80.00
2700 2002004494 SHARAD KUMAR 9 1 1 1 1 88.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 55
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJS O AAO EQAAO TIER1
2701 2002004496 MUKESH KUMAR 9 2 2 2 2 101.50
2702 2002004498 ROHIT KUMAR 6 1 1 1 1 51.00
2703 2002004500 CHANDAN KUMAR 1 1 1 2 2 55.50
2704 2002004501 MOHIT KUMAR 6 1 1 1 1 33.50
2705 2002004502 AMIT SINGH TOMAR 2 2 2 2 2 44.00
2706 2002004504 VIKAS JADLI 9 2 2 2 2 78.50
2707 2002004505 ANKITA 1 2 2 2 2 44.50
2708 2002004507 SATVEER SINGH 9 1 1 1 1 76.50
2709 2002004509 DEEPA RANI 6 2 2 2 2 17.50
2710 2002004511 HIMANSHU SHARMA 9 2 2 2 2 97.00
2711 2002004512 DEEPALI LAKHERA 9 2 1 2 1 55.00
2712 2002004514 NARENDER SINGH 2 2 2 2 2 95.00
2713 2002004516 ANKUSH KUMAR 6 2 2 2 2 83.00
2714 2002004517 GANGA RAUTELA 6 2 2 2 2 52.50
2715 2002004519 VIKAS 1 2 2 2 2 30.50
2716 2002004520 NITTIN PRAJAPATI 6 2 2 1 1 79.50
2717 2002004522 VIDUSHI MALHOTRA 9 2 2 2 2 71.50
2718 2002004524 NASEEM BANO 6 1 1 1 1 113.50
2719 2002004525 BHAVANA ARYA 1 2 2 1 1 47.00
2720 2002004526 RAKESH KUMAR SINGH 6 2 2 2 2 92.50
2721 2002004527 MADHUR KUMAR GULARIA 1 1 1 1 1 71.50
2722 2002004529 ANKIT KUMAR 1 2 2 2 2 48.00
2723 2002004530 REKHA TOMAR 2 1 1 1 1 44.00
2724 2002004531 VIKRAM SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 89.50
2725 2002004533 SADDAM HUSAIN 6 2 2 2 2 33.50
2726 2002004534 PANKAJ DEVRANI 9 2 2 2 2 81.00
2727 2002004538 RISHABH CHAUHAN 2 2 2 2 2 51.00
2728 2002004539 MOHIT MALIK 9 2 2 2 2 125.50
2729 2002004540 ARVIND KUMAR 6 2 2 2 2 118.00
2730 2002004541 ARVIND KUMAR 6 2 2 1 1 62.00
2731 2002004542 KAMAL KUMAR 1 1 1 1 1 71.50
2732 2002004546 MONIKA GUSAIN 9 1 1 2 2 105.50
2733 2002004547 VIKAS SINGH 1 2 2 1 1 72.50
2734 2002004548 UPASANA RANA 9 2 2 1 1 82.00
2735 2002004550 MANISH PRASAD 9 1 1 1 1 121.00
2736 2002004552 ANIL KUMAR 9 3 2 2 2 2 69.50
2737 2002004553 DEEPAK SINGH DEOPA 9 1 1 2 2 88.50
2738 2002004555 ASHUTOSH CHAUHAN 9 1 1 1 1 85.00
2739 2002004557 ANCHAL JOSHI 9 2 2 2 2 56.00
2740 2002004558 BRAHMDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 76.50
2741 2002004559 RAHUL TOMAR 2 2 2 2 2 41.50
2742 2002004561 NEHA RAWAT 9 1 1 1 1 83.50
2743 2002004564 SARIKA RANI 1 2 2 2 2 46.50
2744 2002004565 REENU RANI 1 2 2 2 2 29.00
2745 2002004567 MADAN SINGH THALAL 6 2 2 2 2 76.50
2746 2002004571 RINKU KUMAR 1 2 2 2 2 93.50
2747 2002004572 SANJEEV KAUL 9 3 2 2 2 2 62.50
2748 2002004575 CHANDIDHAR ASWAL 9 2 2 2 2 52.00
2749 2002004578 TRIBHUWAN SINGH BORA 9 1 1 2 2 116.50
2750 2002004580 VINIT KUMAR SHARMA 9 2 2 1 1 16.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 56
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2751 2002004582 MUNESH KUMAR MEENA 2 1 1 2 2 101.00
2752 2002004584 KM RUCHIRANI 6 1 1 1 1 29.00
2753 2002004585 SANDEEP PRASAD CHAMOLI 6 2 2 2 2 123.00
2754 2002004588 AVINASH KANT PRABHAKAR 1 1 1 1 1 80.00
2755 2002004589 SHUBHAM SINGH 2 2 2 2 2 49.00
2756 2002004590 SANJAY SINGH 6 1 1 1 1 95.50
2757 2002004593 ANKIT SINGH PANWAR 6 2 2 1 1 88.50
2758 2002004594 HEMANT MALASI 9 1 1 1 1 86.50
2759 2002004595 ANJALI SHARMA 9 1 1 1 1 49.50
2760 2002004596 RUPA SHARMA 6 1 1 2 2 122.00
2761 2002004597 KM NEELAM SHARMA 2 1 1 1 1 35.50
2762 2002004601 RAHUL CHAUHAN 9 2 2 2 2 59.00
2763 2002004602 SHUBHAM DABRAL 9 1 1 1 1 108.00
2764 2002004605 NITIN ASWAL 9 2 2 2 2 96.00
2765 2002004610 MAHESH SINGH RAWAT 6 2 2 2 2 78.00
2766 2002004611 SANDEEP SINGH RAUTHAN 9 2 2 1 1 95.50
2767 2002004614 SUNIL KUMAR 1 2 2 2 2 35.00
2768 2002004615 SANDEEP NEGI 9 2 2 2 2 66. 50
2769 2002004616 AKSHAY KUMAR SINGH 9 1 1 2 2 43.50
2770 2002004617 ANKITA ALE 9 2 2 2 2 71.50
2771 2002004618 SACHIN KUMAR 9 1 1 1 1 22.50
2772 2002004621 AKHILESH SILSWAL 9 2 2 2 2 154.50
2773 2002004622 DEEPANSHU CHAUDHARY 9 1 1 1 1 55.50
2774 2002004623 MOHIT KUMAR YADAV 6 2 2 1 1 125.50
2775 2002004624 HIMANSHU TOMAR 6 2 2 2 2 74.50
2776 2002004625 VIPIN PRASAD BIJALWAN 6 1 1 2 2 91.50
2777 2002004626 MAHAVIR SINGH 2 2 2 2 2 71.00
2778 2002004627 SIKANDAR SINGH 6 2 2 2 2 106.50
2779 2002004629 RAM NIWAS 6 2 2 2 2 21.00
2780 2002004630 BABITA RANA 2 2 2 1 1 51.50
2781 2002004634 SHALINI GAUTAM 1 2 2 2 2 56.00
2782 2002004636 MUKESH CHAUHAN 2 2 2 1 1 98.00
2783 2002004639 ALOK KUMAR 1 2 2 2 2 91.00
2784 2002004640 SANDEEP CHAND 9 2 2 2 2 73.00
2785 2002004643 HIMANSHU KUMAR 9 1 1 1 1 48.50
2786 2002004646 RAVI PUNDIR 9 2 2 2 2 16.50
2787 2002004648 ADITI SINGH 9 2 2 2 2 121.50
2788 2002004649 VIVEK BHATT 9 2 2 2 2 102.50
2789 2002004652 DIKSHA NEGI 9 2 2 1 1 9.50
2790 2002004654 NIKKY SHARMA 9 2 2 2 2 39.00
2791 2002004655 CHANDNI GAUTAM 1 2 2 2 2 50.50
2792 2002004656 SHUBHAM YADAV 6 1 1 1 1 56.50
2793 2002004659 PRIYA RAJWAR 9 2 2 2 2 62.50
2794 2002004661 SUNITA SHARMA 9 1 1 2 2 83.00
2795 2002004662 ABHISHEK SODAI 1 2 2 2 2 83.50
2796 2002004663 NIKHIL KUMAR 1 2 2 2 2 73.00
2797 2002004664 SHWETA GAUTAM 1 2 2 2 2 38.50
2798 2002004665 MUKESH NEGI 2 1 1 1 1 79.00
2799 2002004666 TUSHAR SHARMA 9 1 1 1 1 107.50
2800 2002004667 DIKSHA 9 2 2 1 1 34.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 57
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2801 2002004669 ANKIT KUMAR 1 1 1 1 1 27.00
2802 2002004671 VIKESH KUMAR 1 2 2 2 2 2.50
2803 2002004675 RANVEER SINGH 2 2 2 2 2 83.50
2804 2002004676 POOJA BHATT 9 2 2 2 2 56.00
2805 2002004677 AMAR CHAND 9 2 2 2 2 98.50
2806 2002004684 RADHA DEVI 6 2 2 1 1 59.00
2807 2002004685 KIRTI AJAD 6 2 2 2 2 27.50
2808 2002004687 NEHA NEGI 2 2 2 2 2 58.50
2809 2002004692 REKHA MEENA 2 2 2 2 2 47.00
2810 2002004693 AKASH SINGH KABSURI 9 2 2 2 2 94.00
2811 2002004694 PRAMESH RANA 2 2 2 2 2 62.50
2812 2002004697 SURAJ SINGH 9 2 2 2 2 78.50
2813 2002004698 JITENDER 9 2 2 2 2 111.00
2814 2002004699 ATUL BADONI 9 2 2 2 2 120.00
2815 2002004700 MANISH RANA 9 1 1 2 2 51.00
2816 2002004701 MOHAN SINGWAL 9 2 2 1 1 68.00
2817 2002004702 NAINA GUPTA 9 2 2 1 1 148.50
2818 2002004703 PRIYANKA JAIN 9 2 2 2 2 78.50
2819 2002004704 SAPNA DEVI 6 1 1 1 1 63.50
2820 2002004710 AKASH KUMAR 1 2 2 2 1 107.50
2821 2002004711 PRABHJYOT KAKKAR 6 1 1 1 1 74.00
2822 2002004713 SANDEEP SHARMA 9 2 2 1 1 134.00
2823 2002004714 BALPREET KAUR SETHI 9 2 2 1 1 93.00
2824 2002004715 KAPIL RAWAT 9 1 1 1 1 34.00
2825 2002004716 POOJA UPADHYAY 9 2 2 2 2 47.50
2826 2002004717 DIKSHA SAINI 6 2 2 2 2 76.50
2827 2002004720 TEENA TOMER 6 1 1 1 1 114.00
2828 2002004723 ABHINAV KUMAR BHATIA 9 1 1 1 1 144.50
2829 2002004725 SHAURYA BHATT 9 2 2 2 2 61.00
2830 2002004726 KM POOJA 1 2 2 1 1 66.50
2831 2002004731 TAJVEER SINGH RANA 9 2 2 1 1 60.00
2832 2002004732 ASHISH LUCKY VERMA 1 2 2 2 2 86.50
2833 2002004735 HEMANT KUMAR 9 2 2 2 2 39.50
2834 2002004737 RADHIKA SHARMA 9 1 1 1 1 49.50
2835 2002004738 SHIVAM NAUTIYAL 2 2 2 1 1 103.50
2836 2002004739 NARENDRA SINGH 9 2 2 1 1 29.00
2837 2002004744 SAHZAD 6 2 2 2 2 32.00
2838 2002004746 PRADEEP CHAUHAN 2 1 1 1 1 54.00
2839 2002004748 AKANSHA CHAUHAN 9 2 2 2 2 105.00
2840 2002004749 BHUPENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 21.00
2841 2002004750 VINAY CHAUHAN 2 2 2 1 1 78.00
2842 2002004751 NARENDRA DOBHAL 2 1 1 2 2 65.50
2843 2002004752 AKHILESH KUMAR VERMA 6 1 1 1 1 58.00
2844 2002004753 HARSH SUMAN 6 2 2 1 1 74.50
2845 2002004754 VIPUL AGROHI 9 1 1 1 1 117.00
2846 2002004755 RANJANA KASHYAP 9 2 2 2 2 76.50
2847 2002004758 ANITA 9 2 2 2 2 71.00
2848 2002004759 ANISHA RAMOLA 9 2 2 2 2 60.50
2849 2002004760 VIDYA WATI 9 2 2 2 2 35.00
2850 2002004762 DIVYA SHARMA 9 2 2 2 2 28.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 58
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2851 2002004763 NEHA PANWAR 9 2 2 2 2 88.00
2852 2002004764 ABHISHEK NEGI 9 2 2 2 2 89.50
2853 2002004765 KAVITA SINGH 9 2 2 1 1 68.00
2854 2002004767 VINEET SHARMA 9 2 2 1 1 80.00
2855 2002004768 HARJEET SINGH 1 2 2 2 2 25.50
2856 2002004769 ASHUTOSH BHATT 9 1 1 1 1 76.50
2857 2002004772 KIRAN BHATT 9 2 2 1 1 89.00
2858 2002004773 SHEFALI PANWAR 9 2 2 2 2 31. 00
2859 2002004774 NALINEE 6 2 2 2 2 67.50
2860 2002004775 SAKSHI 9 2 2 2 2 38.50
2861 2002004777 ANAMIKA RAWAT 9 1 1 1 1 114.50
2862 2002004778 NISHANT VERMA 9 1 1 1 1 94.00
2863 2002004780 SANJAY KUMAR 1 2 2 2 2 73.00
2864 2002004781 DEEPAK 6 2 2 2 2 90.50
2865 2002004783 SALONI JAIN 9 1 1 1 1 105.50
2866 2002004785 DIGAMBER SINGH 6 2 2 1 1 75.00
2867 2002004786 RAJESH TOMAR 2 2 2 2 2 69.00
2868 2002004790 VARSHA 1 2 2 2 2 57.50
2869 2002004791 NEHA SHARMA 9 2 2 2 1 74.00
2870 2002004792 ASHUTOSH SHARMA 9 2 2 1 1 105.00
2871 2002004793 NAVEEN SINGH PATWAL 9 1 1 1 1 53.50
2872 2002004794 KHUSHBOO RANI 9 2 2 1 1 55.50
2873 2002004799 AKHLESH NEGI 9 2 2 1 1 107.50
2874 2002004800 SHIVAM SHARMA 9 2 2 1 1 97.00
2875 2002004801 PADMINI GUSAIN 9 2 2 2 2 171.00
2876 2002004803 TUSHAR KAUSHIK 9 2 2 1 1 31.50
2877 2002004804 DEEPAK GIRI 6 2 2 1 1 46.00
2878 2002004805 BRIJ KISHORE TRIPATHI 9 2 2 1 1 37.50
2879 2002004806 BHAWANA 9 2 2 2 2 59.50
2880 2002004815 SHIVANI KHANDURI 6 1 1 2 2 83.50
2881 2002004817 NISHA RAWAT 6 1 1 1 1 83.00
2882 2002004819 SURENDRA SHARMA 2 2 2 2 2 52.50
2883 2002004820 RAHUL UNIYAL 9 2 2 2 2 62.50
2884 2002004821 VIKRAM SINGH 1 2 2 1 1 89.00
2885 2002004822 INDERPAL 1 2 2 2 2 19.00
2886 2002004823 MOHIT SEMWAL 9 2 2 1 1 145.50
2887 2002004825 SANTOSH NEGI 6 2 2 2 2 109.00
2888 2002004827 PANKAJ MAMGAIN 9 2 2 2 2 106.50
2889 2002004828 SHIVAM TAYAL 9 1 1 2 2 95.50
2890 2002004829 KESHAW DUTT 2 2 2 2 2 48.00
2891 2002004831 AMAN RAWAT 9 1 1 1 1 37.50
2892 2002004832 DEEPIKA PATIYAL 9 2 2 2 2 97.50
2893 2002004833 MO NAWAZISH 6 2 2 2 2 11.50
2894 2002004834 HIMANSHU SHARMA 9 2 2 2 2 17.00
2895 2002004835 NAVNEET BIJALWAN 6 1 1 2 2 67.00
2896 2002004836 SANJEEV KUMAR KURMANCHALI 9 1 1 1 1 45.50
2897 2002004838 LILA RAWAT 9 2 2 2 2 75.50
2898 2002004841 SANTOSH BADOLA 9 2 2 2 2 92.50
2899 2002004843 RAHUL SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 60.00
2900 2002004845 AKANKSHA 9 2 2 2 2 87.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 59
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2901 2002004848 PULKIT KUMAR 9 2 2 1 1 95.50
2902 2002004849 HUNNY BISHT 9 2 2 1 1 147.50
2903 2002004855 KANCHAN 9 2 2 2 2 42.00
2904 2002004857 VIKASH KUMAR 1 2 2 2 2 60.00
2905 2002004858 MUKESH RAI 6 2 2 2 2 34.50
2906 2002004859 PINKY ASWAL 9 2 2 2 2 48.00
2907 2002004861 MONIKA BISHT 9 2 2 2 2 72.00
2908 2002004862 DIKSHA SINGH 1 2 2 2 2 68.50
2909 2002004863 SONAM 1 2 2 2 2 27.50
2910 2002004864 VISHAL KUMAR SINGH 9 4 2 2 1 1 56.50
2911 2002004865 POOJA RUDOLA 9 2 2 2 2 85.50
2912 2002004866 KRISHNA KUMAR TIWARI 9 1 1 1 1 37.00
2913 2002004868 GAURAV SHARMA 9 4 1 1 1 1 37.50
2914 2002004871 HIMANSHU RAWAT 9 1 1 1 1 130.00
2915 2002004872 ATUL KUMAR 6 2 2 2 2 140.00
2916 2002004874 RAHUL 1 2 2 2 2 64.50
2917 2002004876 MUNTIAZ ALI 6 2 2 1 1 125.50
2918 2002004877 KM NEHA SAINI 6 1 1 1 1 36.50
2919 2002004878 AMIT JAGWAN 9 2 2 1 1 153.00
2920 2002004881 SHALINI UNIYAL 9 2 2 2 2 30.50
2921 2002004885 VISHAL GUPTA 9 1 1 1 1 34.50
2922 2002004886 GEETIKA RAI 6 2 2 1 1 96.50
2923 2002004888 HARI SINGH 9 2 2 2 2 74.50
2924 2002004890 RAJAT GOEL 9 2 2 2 2 92.50
2925 2002004892 PRACHI RAJPUT 9 1 1 1 1 126.00
2926 2002004895 SACHIN SINGH TOMER 9 2 2 2 2 122.50
2927 2002004896 SHILPA 1 2 2 2 2 55.00
2928 2002004899 POOJA RANI 1 2 2 1 1 29.00
2929 2002004901 VIDUSHI KAMBOJ 6 1 1 1 1 55.50
2930 2002004903 PRATIBHA RANA 2 2 2 1 1 78.50
2931 2002004904 MANISHA BISHT 9 2 2 2 2 35.00
2932 2002004905 NEELAM RAWAT 9 2 2 1 1 67.50
2933 2002004906 MUNESH VERMA 6 1 1 1 1 47.00
2934 2002004907 SHASHI SINGH 6 2 2 2 2 41.50
2935 2002004908 SACHIN KUMAR MITTAL 9 2 2 2 2 66.00
2936 2002004909 ANJALI PANWAR 9 1 1 2 2 116.00
2937 2002004912 SAURABH MEHTA 9 1 1 1 1 100.00
2938 2002004914 JITENDRA KUMAR 1 2 2 1 1 80.50
2939 2002004917 PRATEEK KUMAR 1 2 2 2 2 70.00
2940 2002004918 SUVIDHA 1 2 2 1 1 54.00
2941 2002004920 NEETI JUYAL 6 1 1 1 1 14.00
2942 2002004921 DHARMENDRA PRATAP SINGH 6 2 2 2 2 59.00
2943 2002004925 ROBIN SINGH 1 2 2 2 2 74.50
2944 2002004931 SHAILENDER SINGH GARBYAL 2 2 2 1 1 38.50
2945 2002004932 DISHA 6 2 2 1 1 129.00
2946 2002004935 KM HIMANSHU 6 2 2 2 2 70.50
2947 2002004937 SHUBHAM GOYAL 9 1 1 1 1 125.00
2948 2002004938 SONIYA 1 2 2 1 1 79.50
2949 2002004939 AVNEESH SHARMA 9 1 1 1 1 24.50
2950 2002004940 VIJAY KUMAR VERMA 6 1 1 1 1 129.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 60
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
2951 2002004941 SANJAY SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 123.00
2952 2002004942 HIMANSHU BAHUGUNA 9 2 2 1 1 73.50
2953 2002004945 RIMA SHAKYA 6 2 2 2 2 50.00
2954 2002004946 KHUSHI RAM 6 2 2 2 2 58.00
2955 2002004947 SACHIN ASWAL 6 2 2 2 2 76.50
2956 2002004948 DEEP CHAND BAIRWA 1 1 1 1 1 76.00
2957 2002004949 AYUSHI VERMA 9 2 2 2 2 95.50
2958 2002004950 SHIVANI DHAMANDA 9 2 2 1 1 98.00
2959 2002004951 ROHAN SHUKLA 9 2 2 2 2 118.00
2960 2002004953 BIPIN BISHT 9 2 2 2 1 92.00
2961 2002004954 NEERAJ DUTT 6 1 1 2 2 41.50
2962 2002004955 ASHWANI KUMAR 6 7 2 2 1 1 60.00
2963 2002004958 MANOJ KUMAR SAHA 6 2 2 2 2 75.50
2964 2002004959 AMIT KUMAR 1 1 1 1 1 94.50
2965 2002004962 MANISH SHARMA 2 2 2 2 2 65.50
2966 2002004966 KESHAR SINGH 2 2 2 2 2 73.00
2967 2002004968 VARSHA RANI 9 1 1 1 1 79.50
2968 2002004970 ANIL KUMAR SINGH 1 1 1 1 1 92.50
2969 2002004972 NEHA GOSWAMI 9 1 1 2 2 47.50
2970 2002004976 VIKARAN YADAV 6 2 2 2 2 46.50
2971 2002004977 SONAM RAJ 1 2 2 2 2 21.00
2972 2002004978 ARUN RANA 9 2 2 2 2 56.00
2973 2002004981 ANITA MEHRA 9 2 2 2 2 74.00
2974 2002004983 RAVINDRA SINGH 2 2 2 2 2 101.50
2975 2002004985 VIKAS JOSHI 9 1 1 2 2 41.50
2976 2002004987 DIVYA VISHNOI 9 1 1 1 1 81.00
2977 2002004991 PRACHI AGGARWAL 9 1 1 2 2 100.00
2978 2002004995 ADITYA SINGH 6 2 2 1 1 60.00
2979 2002004997 AKASH SINGH 1 2 2 1 1 44.50
2980 2002004998 PRADEEP RAWAT 9 2 2 2 2 60.50
2981 2002004999 SANJAY KUMAR 6 1 1 1 1 58.00
2982 2002005000 NEELAM MAMGAIN 9 1 1 1 1 97.00
2983 2002005001 HIMANSHU GAUTAM 1 2 2 1 1 91.00
2984 2002005002 GAJENDRA SINGH 9 2 2 2 2 57.50
2985 2002005003 ANAMIKA 9 1 1 2 2 41.00
2986 2002005004 NEETU KUMAR 6 1 1 2 2 40.50
2987 2002005005 KUMAR SAJAN LAMBIYAN 1 2 2 1 1 82.00
2988 2002005006 GIRISH SHARMA 2 2 2 2 2 30.50
2989 2002005008 KUMAR RAJAN LAMBIYAN 1 2 2 1 1 81.00
2990 2002005011 RAJBEER SWAMI 6 2 2 2 2 147.50
2991 2002005013 AJAY KUMAR 6 2 2 2 2 68.00
2992 2002005014 GEETA BANGARI 9 1 1 1 1 37.50
2993 2002005016 KAMAL KISHOR 9 2 2 2 2 110.50
2994 2002005017 MONIKA RANA 9 2 2 2 2 52.50
2995 2002005020 SIDDHARTHA KUMAR 1 2 2 2 2 74.50
2996 2002005022 MOHIT SHARMA 9 2 2 1 1 119.00
2997 2002005023 PRIYA SINGH 1 2 2 2 2 75.00
2998 2002005026 KAMAL KISHOR 9 2 2 2 2 39.00
2999 2002005029 ANJALI NEGI 9 2 2 2 2 81.50
3000 2002005031 SANJAY PAYAL 9 2 2 2 2 89.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 61
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3001 2002005034 ANIL KUMAR 6 2 2 2 2 53.00
3002 2002005035 SAJANGAM 2 2 2 2 2 45.50
3003 2002005039 SANJAY NEGI 2 2 2 2 2 136.00
3004 2002005040 RAJNI 6 2 2 2 2 51.00
3005 2002005041 VIVEK SINGH NEGI 9 1 1 1 1 80.50
3006 2002005042 SHIVAM PRAKASH SHUKLA 9 2 2 2 2 127.00
3007 2002005043 FARHEEN USHMA 6 2 2 2 2 86.00
3008 2002005044 KM SONAM 9 2 2 2 2 33.00
3009 2002005045 NISHA RANA 6 2 2 2 2 52.00
3010 2002005046 PARAS JOSHI 9 2 2 2 2 20.00
3011 2002005049 KAPIL KUMAR 6 2 2 2 2 22.00
3012 2002005050 PRIYANKA 1 2 2 2 2 53.50
3013 2002005053 NISHA ASWAL 9 2 2 2 2 49.50
3014 2002005057 AMIT RAWAT 9 2 2 1 1 150.00
3015 2002005058 JAGDISH SINGH 9 1 1 1 1 52.50
3016 2002005060 DIKSHA RANA 9 2 2 1 1 128.00
3017 2002005062 RAHUL SHARMA 2 2 2 2 2 73.50
3018 2002005063 GAJENDRA SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 92.50
3019 2002005064 RINKU SINGH NEGI 9 2 2 2 2 84.50
3020 2002005065 YASHPAL TOMAR 2 2 2 1 1 60.00
3021 2002005066 DIVYA RANA 2 1 1 1 1 86.50
3022 2002005070 PRIYADARSHANI 2 2 2 2 2 97.00
3023 2002005073 VIPPIN KUMAR 9 3 2 2 1 1 63.50
3024 2002005076 POOJA NEGI 9 2 2 2 2 92.00
3025 2002005077 KM SHIVANI 1 1 1 1 1 22.50
3026 2002005079 MALTI RANI 1 2 2 2 2 48.50
3027 2002005080 RAHUL BISHT 9 2 2 2 2 85.00
3028 2002005083 GIRISH CHAND ARYA 1 2 2 2 2 72.00
3029 2002005085 REENA NEGI 2 1 1 1 1 82.50
3030 2002005086 MANISHA NEGI 9 2 2 2 2 65.00
3031 2002005089 DEEKSHA RAUTHAN 9 1 1 1 1 75.50
3032 2002005093 RUPALI RAUTHAN 9 1 1 1 1 65.50
3033 2002005094 SHIVAM KUMAR 6 2 2 2 2 77.50
3034 2002005095 PRIYANKA KAPROOWAN 9 2 2 2 2 73.00
3035 2002005097 MEENAKSHI BISHT 9 1 1 1 1 50.50
3036 2002005100 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 60.00
3037 2002005101 MANOJ TOMAR 2 2 2 2 2 101.50
3038 2002005103 VINEET BURMAN 1 2 2 2 2 78.00
3039 2002005106 MANSOOR ALI 6 2 2 2 2 39.50
3040 2002005108 PRASHANT RAWAT 9 2 2 2 2 41.50
3041 2002005110 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 49.00
3042 2002005112 TRISH PAL 6 1 1 1 1 115.50
3043 2002005116 VIKAS SINGH TOMAR 2 2 2 1 1 7 3.50
3044 2002005117 AAKASH KUMAR 9 2 2 2 2 61.00
3045 2002005118 NAMRATA PRASAD 1 2 2 2 2 96.00
3046 2002005120 PANKAJ BISHT 6 1 1 1 1 34.50
3047 2002005121 NEETIKA 6 2 2 2 2 80.50
3048 2002005122 VERTIKA SEMWAL 9 2 2 2 2 42.50
3049 2002005123 RAVI YADAV 6 1 1 1 1 106.00
3050 2002005124 ANCHAL RAWAT 9 2 2 2 2 98.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 62
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3051 2002005125 KESHAV JAISWAL 1 2 2 1 1 95.50
3052 2002005128 SWATI NAITHANI 9 2 2 1 1 85.50
3053 2002005131 RAMANAND GIRI 6 3 2 2 2 2 78.00
3054 2002005136 VIKAS SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 74.50
3055 2002005137 RAJENDRA DUTT 2 1 1 1 1 85.50
3056 2002005138 ASHISH KAINTURA 9 2 2 2 2 76.50
3057 2002005139 DEEPSHIKHA 1 2 2 2 2 27.00
3058 2002005141 KM PINKI 9 2 2 2 2 76.50
3059 2002005144 AJVEER SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 41.50
3060 2002005145 RAVINDRA KUMAR 9 3 2 2 2 2 77.00
3061 2002005147 SOHAN SINGH 1 1 1 1 1 40.00
3062 2002005148 SONAM CHAND 6 2 2 2 2 69.50
3063 2002005152 ASHISH KUMAR 9 2 2 2 2 71.50
3064 2002005153 PAWAN RANA 6 2 2 2 2 59.00
3065 2002005155 ASHWINI PUNDIR 9 2 2 1 1 89.50
3066 2002005156 R JAGRITI RAWAT 9 2 2 2 2 67.00
3067 2002005157 RAJVARDHAN 1 2 2 1 1 108.50
3068 2002005158 SAMIKSHA PANWAR 9 2 2 2 2 66.00
3069 2002005159 BABLU 1 1 1 1 1 65.50
3070 2002005161 NEHA DUMKA 9 1 1 1 1 62.50
3071 2002005162 AKANKSHA ROHILLA 9 2 2 2 2 57.00
3072 2002005165 MANAN CHETTY 9 7 2 2 2 2 97.50
3073 2002005166 NITESH KUMAR 1 2 2 2 2 23.50
3074 2002005167 SATYAM KUMAR 6 2 2 1 1 51.50
3075 2002005169 RISHI PAL VERMA 6 1 1 1 1 71.00
3076 2002005170 MEENAKSHI SHARMA 9 2 2 2 2 118.50
3077 2002005171 SAPNA 1 2 2 2 2 47.00
3078 2002005174 KM NEELAM 6 2 2 2 2 31.00
3079 2002005175 RAMESH 2 4 1 1 2 2 37.50
3080 2002005176 HARENDRA KUMAR 6 2 2 2 2 95.50
3081 2002005177 RAGINI SHARMA 6 2 2 1 1 77.50
3082 2002005178 AKASH CHOUDHARY 1 2 2 2 2 113.00
3083 2002005180 HARISH SINGH KATHAIT 9 2 2 2 2 95.00
3084 2002005181 NEERAJ YADAV 6 2 2 1 1 54.50
3085 2002005182 KRISHNA SINGH RANA 6 2 2 2 2 61.00
3086 2002005184 PANKAJ KUMAR LAWANIYA 1 2 2 2 2 16.00
3087 2002005185 ANKIT KUKRETI 9 1 1 1 1 118.00
3088 2002005186 PRIYA 9 2 2 2 2 53.50
3089 2002005187 HIMANSHU DHIMAN 6 2 2 1 1 98.50
3090 2002005188 PARIJAT GAIROLA 9 2 2 2 2 93.00
3091 2002005192 PRERNA SHARMA 9 2 2 1 1 91.50
3092 2002005193 SANDHYA 9 2 2 2 2 64.50
3093 2002005194 PANKAJ SINGH 9 2 2 2 2 96.50
3094 2002005196 MANISHA BAHUGUNA 9 2 2 2 2 68.50
3095 2002005197 ANKIT RATHORE 2 2 2 2 2 113.50
3096 2002005200 VIPUL JOSHI 9 2 2 2 2 66.00
3097 2002005202 ARJUN SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 87.50
3098 2002005203 PRIYANKA PANWAR 9 2 2 2 2 44.50
3099 2002005204 BHARU SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 91.50
3100 2002005206 ASHISH AGGARWAL 9 7 2 2 2 2 47.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 63
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3101 2002005208 KSHITIJ POKHRIYAL 9 2 2 2 2 102.50
3102 2002005209 AMIT PANT 9 2 2 2 2 60.00
3103 2002005210 BHAVYA CHAUDHARY 1 1 1 1 1 53.00
3104 2002005211 SATVEER 2 2 2 2 2 88.00
3105 2002005215 SONIKA PANWAR 2 2 2 2 2 35.50
3106 2002005218 ROHIT SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 78.00
3107 2002005221 AJAY JOSHI 2 1 1 1 1 125.50
3108 2002005222 DEEPAK KAINTURA 9 2 2 1 1 97.50
3109 2002005223 SHOBHA VERMA 6 2 2 2 2 66.00
3110 2002005224 BHOOPENDRA SINGH RANA 9 2 2 2 2 111.50
3111 2002005225 SHAGUN BEHARWAL 9 2 2 1 1 84.00
3112 2002005226 SARFARAJ AHAMAD 6 2 2 1 1 45.00
3113 2002005227 DHRUV UPADHYAY 9 1 1 1 1 44.00
3114 2002005228 PARAG SHARMA 9 2 2 2 2 54.00
3115 2002005229 POOJA SINGHAL 9 2 2 2 2 66.00
3116 2002005230 ABHINAV 6 2 2 2 2 52.50
3117 2002005232 POOJA 9 2 2 2 2 74.50
3118 2002005234 BABY MEWAR 6 2 2 2 2 31.50
3119 2002005237 SUSHOBHIT UNERIYA 1 2 2 2 2 76.00
3120 2002005238 PANKAJ SATI 9 2 2 2 1 99.00
3121 2002005240 GAURAV GIRI 6 2 2 1 1 99.00
3122 2002005242 MONIKA SINGH 9 1 1 1 1 96.50
3123 2002005243 ANIL SINGH 2 2 2 1 1 88.50
3124 2002005244 MINAKSHI SHARMA 9 2 2 2 2 113.50
3125 2002005245 SHYAM KISHOR KUKRETI 9 4 1 1 1 1 43.50
3126 2002005247 DEEPAK SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 71.00
3127 2002005248 BABITA JOSHI 9 2 2 2 2 95.50
3128 2002005249 DIVYA AGGARWAL 9 2 2 2 2 62.50
3129 2002005250 RAWAT NARENDRASINGH SURENDRASINGH 9 2 2 2 2 74.50
3130 2002005251 AMIT SINGH KANDIYAL 9 2 2 2 2 89.00
3131 2002005252 ANKIT JOHRI 1 2 2 1 1 50.00
3132 2002005253 NIVEDITA SHARMA 9 2 2 2 2 102.50
3133 2002005256 VIVEK CHAUHAN 2 2 2 2 2 7 6.50
3134 2002005258 LAKSHAY KUMAR SHANWAN 1 2 2 2 2 38.00
3135 2002005261 VIPIN DOBRIYAL 9 2 2 1 1 44.50
3136 2002005263 ASHISH DABRAL 9 2 2 2 2 95.50
3137 2002005264 PRADEEP CHAUHAN 2 2 2 2 2 44.00
3138 2002005265 MANISH VERMA 9 2 2 1 1 83.50
3139 2002005267 GRAHDEEP KUMAR 9 2 2 2 2 84.50
3140 2002005269 RIYA RAWAT 9 2 2 1 1 83.00
3141 2002005270 SHUBHAM PAINULY 9 2 2 2 2 17.50
3142 2002005271 PRATISHTH SHARMA 9 2 2 2 2 64.50
3143 2002005275 DIVYANSHU RAI 9 2 2 2 1 38.00
3144 2002005280 LOVEJEET SINGH 9 2 2 1 1 30.00
3145 2002005281 HEMANT KUMAR JOSHI 9 2 2 2 2 104.00
3146 2002005282 PRABHANSHU YADAV 6 1 1 1 1 118.00
3147 2002005283 NARENDER SINGH 2 2 2 1 1 26.50
3148 2002005285 MAHESH PANT 9 2 2 2 2 54.00
3149 2002005287 SIDDHARTH THAPLIYAL 9 1 1 2 2 115.50
3150 2002005289 GAURAV RAWAT 9 2 2 1 1 62.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 64
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3151 2002005290 NEETIKA YADAV 6 1 1 1 1 76.50
3152 2002005291 ANKIT SEMWAL 9 2 2 1 1 83.50
3153 2002005292 HIMANSHI KANOJIA 1 1 1 1 1 56.50
3154 2002005293 SUNNY RANA 9 2 2 2 2 77.50
3155 2002005298 ASHISH SINGH 9 2 2 2 2 93.50
3156 2002005299 VIPIN SEMWAL 6 2 2 2 2 73.50
3157 2002005300 SANDEEP NEGI 9 1 1 1 1 105.00
3158 2002005301 NIDHI JOSHI 2 2 2 1 1 84.00
3159 2002005303 PARVEJ ALAM 6 2 2 2 2 68.50
3160 2002005306 SURBHI BAHUGUNA 9 2 2 2 2 104.50
3161 2002005309 POOJA SEMWAL 6 2 2 2 2 87.50
3162 2002005310 SEOUL BHARGAVA 1 2 2 1 1 57.50
3163 2002005311 VARSHA CHAUDHERY 1 2 2 1 1 82.00
3164 2002005312 AMBALA 6 2 2 1 1 51.00
3165 2002005314 NEELANSHU SHEKHAR 6 1 1 2 2 60.00
3166 2002005317 ALKA RAWAT 9 2 2 2 2 80.50
3167 2002005318 AVINASH 1 2 2 1 1 87.50
3168 2002005319 CHHATRAPAL SINGH 1 2 2 1 1 87.50
3169 2002005320 KHARAK SINGH BORA 9 1 1 1 1 54.00
3170 2002005322 SANJANA 9 2 2 2 2 94.50
3171 2002005323 SARASWATI PUROHIT 9 2 2 2 2 106.50
3172 2002005327 AMIT SHAH 1 2 2 1 1 94.00
3173 2002005328 YOGESH AWASTHI 6 2 2 2 2 63.00
3174 2002005329 ANAND SINGH 2 2 2 1 1 53.00
3175 2002005330 MUKESH SINGH LASPAL 2 1 1 1 1 68.00
3176 2002005331 AANCHAL GUSAIN 9 2 2 2 2 94.00
3177 2002005332 VIPIN CHAUHAN 2 2 2 1 1 93.00
3178 2002005333 SANDEEP ALEY 9 2 2 2 2 66.00
3179 2002005335 KULDEEP GHUNIYAL 1 1 1 1 1 71.00
3180 2002005337 VINEET CHAUHAN 2 2 2 1 1 66.50
3181 2002005338 TWINKLE BHANDARI 9 2 2 2 2 95.50
3182 2002005340 AAYUSH SINGH GUSAIN 9 2 2 2 2 81.50
3183 2002005341 ANKIT KUMAR 1 2 2 1 1 64.50
3184 2002005342 PRAGYA SAXENA 9 2 2 2 2 140.50
3185 2002005343 KAVINDRA SINGH 1 2 2 1 1 70.00
3186 2002005344 PREETI RAWAT 2 2 2 2 2 80.00
3187 2002005345 SHIV KUMAR GAUTUM 1 2 2 2 2 69.00
3188 2002005348 PRADEEP CHAUHAN 2 2 2 1 1 56.50
3189 2002005349 BOBY KANYAL 9 2 2 2 2 100.00
3190 2002005351 NITIN RATURI 6 2 2 2 2 57.50
3191 2002005355 KAPIL BENJWAL 9 2 2 2 2 41.50
3192 2002005357 PANKAJ YADAV 6 1 1 1 1 120.00
3193 2002005358 PRADEEP KUMAR 6 1 1 1 1 115.50
3194 2002005360 PIYUSH PRABHAKAR SINGH 1 2 2 2 2 43.00
3195 2002005361 PINKI JANGPANGI 2 2 2 1 1 41.50
3196 2002005362 ALOK KUMAR PAL 6 2 2 2 2 76.50
3197 2002005364 SAURABH BHATT 9 2 2 2 2 60.50
3198 2002005365 NIKITA 2 2 2 2 2 63.50
3199 2002005367 NAINA VERMA 6 2 2 2 2 134.50
3200 2002005368 BHUSHAN KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 40.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 65
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3201 2002005369 RAHUL KUMAR PAL 6 1 1 2 2 82.50
3202 2002005370 VIPIN CHANDRA 9 2 2 2 2 61.00
3203 2002005371 RITU KANDWAL 9 2 2 2 2 83.00
3204 2002005372 KRUITIKA SHELLY 6 2 2 1 1 96.00
3205 2002005373 ANIL ARYA 1 2 2 2 2 48.50
3206 2002005374 RAHUL THAPLIYAL 9 2 2 2 2 87.00
3207 2002005376 RAHUL RAWAT 9 2 2 2 2 139.50
3208 2002005379 RITU TOMAR 2 2 2 2 2 108.00
3209 2002005385 RAHUL KUMAR SINHA 9 2 2 2 2 82.00
3210 2002005388 BHARAT SINGH 2 2 2 2 2 55.00
3211 2002005389 SEEMA 9 1 1 1 1 85.50
3212 2002005392 JONI KUMAR 1 2 2 2 2 26.50
3213 2002005394 ANIL CHAUHAN 2 1 1 1 1 38.50
3214 2002005395 VINAY PUROHIT 9 1 1 1 1 76.00
3215 2002005396 ATUL CHOUDHARY 9 2 2 2 2 101.50
3216 2002005397 ANKIT KUMAR ARYA 9 2 2 1 1 133.50
3217 2002005398 KANCHAN MAURYA 6 2 2 2 2 101.00
3218 2002005399 VIVEK RAWAT 9 1 1 1 1 120.50
3219 2002005401 ANJALI PANWAR 9 1 1 1 1 141.00
3220 2002005402 MOHIT MAURYA 6 2 2 2 2 61.00
3221 2002005403 MANWAR SINGH 9 2 2 2 2 100.00
3222 2002005404 MANJEET SINGH 6 2 2 2 2 95.00
3223 2002005405 DEEPAK CHAUHAN 2 2 2 2 2 3 6.00
3224 2002005406 ANIL JOSHI 2 1 1 1 1 61.50
3225 2002005407 ROHIT NEGI 9 1 1 1 1 104.50
3226 2002005409 AKHILESH KUMAR 1 7 2 2 2 2 107.00
3227 2002005410 ROHIT KAMAL 1 2 2 1 1 60.00
3228 2002005411 SHUBHAM KUMAR 6 2 2 1 1 118.50
3229 2002005413 PANKAJ SHARMA 9 1 1 1 1 61.00
3230 2002005415 DEVENDER MENON 1 2 2 1 1 67.50
3231 2002005416 SHOORVEER SINGH 6 1 1 2 2 55.50
3232 2002005418 NAVEEN THAPLIYAL 9 2 2 2 2 91.50
3233 2002005419 DEEPAK KUMAR 1 2 2 1 1 47.00
3234 2002005420 NEHA PUNETHA 9 2 2 2 2 87.50
3235 2002005424 PRABHAT NAUTIYAL 2 2 2 2 2 73.50
3236 2002005425 ROHIT SINGH 9 2 2 2 2 82.50
3237 2002005428 RAJAT KUMAR 1 2 2 1 1 40.00
3238 2002005429 BABITA RANA 6 1 1 1 1 52.50
3239 2002005431 VIPUL PUNDIR 9 2 2 2 2 130.00
3240 2002005433 POOJA 1 1 1 1 1 26.50
3241 2002005435 AKARSH KUMAR 6 2 2 2 2 78.00
3242 2002005437 AZAD SINGH 9 2 2 2 2 52.00
3243 2002005438 JITENDRA TRIPATHI 9 2 2 2 2 84.50
3244 2002005439 KANAK SINGH NEGI 9 2 2 2 2 87.00
3245 2002005444 MUKESH SINGH BASERA 9 2 2 1 1 66.50
3246 2002005445 NARESH KUMAR 6 2 2 2 2 51.50
3247 2002005447 RUCHI PUROHIT 9 2 2 2 2 38.00
3248 2002005448 RAJU SAGAR 1 2 2 1 1 50.00
3249 2002005449 ISHA NAUTIYAL 2 2 2 1 1 91.00
3250 2002005451 RACHNA 1 1 1 1 1 47.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 66
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3251 2002005452 SURBHI 9 2 2 1 1 79.00
3252 2002005455 SHABNAM PARVEEN 9 2 2 2 1 46.50
3253 2002005456 HARISH CHAND 9 2 2 2 2 34.00
3254 2002005457 SACHIN GAIROLA 9 2 2 2 2 58.00
3255 2002005458 NEELANSHU CHAUHAN 9 2 2 1 1 98.50
3256 2002005462 RAKESH SINGH NEGI 9 1 1 2 2 62.00
3257 2002005465 SHIPRA PANDEY 9 2 2 2 2 78.00
3258 2002005467 AJAY KUMAR 1 2 2 2 2 76.50
3259 2002005468 POOJA CHAUHAN 6 2 2 2 2 46.00
3260 2002005470 KULDEEP SINGH RAWAT 6 2 2 1 1 76.50
3261 2002005472 SONAM SEMWAL 6 2 2 1 1 51.00
3262 2002005473 ANIL SINGH 9 3 2 2 2 2 121.00
3263 2002005474 VIKRANT 1 2 2 1 1 72.50
3264 2002005475 GAURAV SHARMA 9 1 1 1 1 118.00
3265 2002005476 JULEE 2 2 2 2 2 65.50
3266 2002005477 BHASKAR CHANDRA 9 2 2 1 1 73.50
3267 2002005480 AMIT DHAUNDIYAL 9 1 1 1 1 72.50
3268 2002005484 SONU KUMAR 1 2 2 2 2 67.50
3269 2002005488 SUNNY KUMAR 1 2 2 2 2 39.50
3270 2002005491 NIKHIL RANA 9 2 2 2 2 93.00
3271 2002005492 SANDEEP CHAUHAN 2 2 2 2 2 53.00
3272 2002005493 AMIT SINGH 9 2 2 1 1 55.00
3273 2002005495 DIKSHA RATURI 9 1 1 1 1 74.00
3274 2002005497 SHUBHAM KUMAR 1 1 1 2 2 120.00
3275 2002005498 MISBA QAMAR 9 2 2 2 2 48.50
3276 2002005499 PANKAJ CHAUHAN 9 2 2 2 2 71.50
3277 2002005500 PAWAN KUMAR 1 2 2 2 2 79.50
3278 2002005501 SANDEEP SINGH PATWAL 9 2 2 1 1 65.00
3279 2002005502 SAGAR PAYAL 9 2 2 2 2 64.50
3280 2002005504 ABHILASH JAKHAR 9 2 2 2 2 147.50
3281 2002005505 SATPAL TOMAR 2 2 2 1 1 70.50
3282 2002005506 KUSUM MALVIYA 6 2 2 2 2 63.50
3283 2002005507 NITISHA SINGH 9 2 2 2 2 54.50
3284 2002005508 AVNISH BHATT 9 2 2 2 2 99.50
3285 2002005509 DHARMBIR SINGH 9 2 2 2 2 70.00
3286 2002005512 SACHIN 1 1 1 2 2 62.00
3287 2002005517 BHAWANA PILKHWAL 9 2 2 2 2 80.50
3288 2002005518 RAKESH PRASAD 6 1 1 1 1 46.00
3289 2002005520 NEELAM RANA 9 2 2 1 1 37.00
3290 2002005521 MANISH BHANDARI 9 2 2 1 1 66.50
3291 2002005522 DIVYA PANDEY 9 2 2 1 1 39.50
3292 2002005527 NEHA PANWAR 9 2 2 2 2 111.00
3293 2002005528 ABHA MALL 9 2 2 1 1 85.00
3294 2002005529 ARVIND SINGH RAWAT 6 4 2 2 2 2 70.00
3295 2002005530 ARTI 9 2 2 2 2 73.50
3296 2002005531 KAPIL 2 2 2 2 2 45.50
3297 2002005534 KUNAL SINGH 9 2 2 2 2 61.00
3298 2002005535 AKANSHA ARYA 1 2 2 1 1 94.00
3299 2002005536 AMAN 6 2 2 2 2 130.00
3300 2002005540 SAURAV KUMAR SHARMA 2 2 2 2 2 5.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 67
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3301 2002005542 POOJA 6 2 2 2 2 47.00
3302 2002005543 LAVI RANI 6 1 1 2 2 102.00
3303 2002005544 SHIV KUMAR 1 2 2 2 2 61.00
3304 2002005547 ANJALI 9 2 2 2 2 45.00
3305 2002005548 VIJAY PAL SINGH RATHORE 2 2 2 2 2 40.50
3306 2002005549 RAJNEESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 70.00
3307 2002005550 VIJAY SAINI 6 2 2 2 2 55.50
3308 2002005551 AMAR ANAND SHARMA 2 2 2 2 2 42.00
3309 2002005552 VIJAY KUNIYAL 9 2 2 2 2 104.50
3310 2002005557 PRADEEP KUMAR 2 2 2 2 2 98.50
3311 2002005560 SIDDHARTH LINGWAL 6 2 2 2 2 68.00
3312 2002005562 RAHUL RATHI 9 1 1 1 1 37.50
3313 2002005564 POONAM NEGI 9 1 1 1 1 3 7.00
3314 2002005567 SHUBHAM TIWARI 9 1 1 1 1 111.50
3315 2002005568 NITIN GAUR 9 2 2 2 2 95.50
3316 2002005569 SHITAL KUMAR 1 2 2 2 2 44.50
3317 2002005570 ARCHANA 9 2 2 2 2 21.00
3318 2002005571 VINAY RANA 1 2 2 1 1 117.50
3319 2002005572 CHETAN KUMAR 1 1 1 1 1 52.50
3320 2002005574 SHIKHA SOLANKI 9 2 2 2 2 80.00
3321 2002005578 SHRISTI NEGI 9 1 1 1 1 107.00
3322 2002005580 PRIYANKA PAL 6 2 2 2 2 33.50
3323 2002005583 RANJITA NEGI 9 4 1 1 1 1 45.00
3324 2002005584 SUBHASHINI NAUTIYAL 6 1 1 1 1 111.50
3325 2002005585 RAHUL PATWAL 9 1 1 1 1 43.00
3326 2002005587 AJAY KANDARI 6 1 1 1 1 48.00
3327 2002005589 KHUSHAL RAM 1 2 2 1 1 21.00
3328 2002005591 YOGESH BADHANI 6 1 1 1 1 97.50
3329 2002005592 KM AZARA NASREEN 6 2 2 1 1 47.50
3330 2002005595 KESHAR SINGH RAI 2 2 2 1 1 28.50
3331 2002005598 PRATEEK KANDPAL 9 1 1 1 1 107.50
3332 2002005601 JYOTI 6 1 1 1 1 123.50
3333 2002005602 VINOD SINGH RAWAT 2 2 2 1 1 43.50
3334 2002005604 RASHMI SETH 6 2 2 2 2 88.50
3335 2002005607 DHEERENDRA SINGH 9 1 1 2 2 87.00
3336 2002005609 PALLAVI GARG 9 2 2 1 1 112.00
3337 2002005610 DIGVIJAY SINGH 6 2 2 2 2 139.00
3338 2002005612 RAUSHANI KUMARI 2 2 2 2 2 35.50
3339 2002005616 BHUPENDRA SINGH 1 2 2 2 2 62.00
3340 2002005617 MITALI MISHRA 9 2 2 2 2 69.00
3341 2002005618 NEERAJ MAINDOLIYA 9 2 2 1 1 155.00
3342 2002005619 MUKUL KUMAR 9 2 2 2 2 83.00
3343 2002005621 PUJA KUMARI 2 2 2 2 2 32.50
3344 2002005622 ARJUN SINGH 6 3 1 1 2 2 74.00
3345 2002005623 RAJAT KUMAR KAUSHAL 9 2 2 1 1 88.00
3346 2002005627 SHUBHAM BALIYAN 9 1 1 1 1 109.00
3347 2002005628 ANJALI GODIYAL 9 2 2 2 2 32.00
3348 2002005629 MANOJ SINGH NEGI 9 2 2 2 2 97.00
3349 2002005630 SATYENDRA KUMAR VERMA 6 3 2 2 2 2 98.00
3350 2002005632 SOPAN RAWAT 9 2 2 2 2 62.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 68
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3351 2002005633 MOHD UVAISH 6 1 1 1 1 60.00
3352 2002005635 ISTAKAR ALI 6 2 2 1 1 60.00
3353 2002005638 NIMISHA YADAV 6 2 2 2 2 65.00
3354 2002005640 ASHUTOSH DIMRI 9 2 2 2 2 41.00
3355 2002005641 POOJA 9 2 2 2 2 48.00
3356 2002005642 PREETI 9 2 2 2 2 20.50
3357 2002005644 PRADEEP SINGH GUSAIN 9 2 2 2 2 48.50
3358 2002005645 KAMAL RANA 9 3 2 2 2 2 99.00
3359 2002005647 NEERAJ KUMAR 1 1 1 1 1 22.00
3360 2002005650 GAURI SHANKER MAITHANI 9 2 2 2 2 67.50
3361 2002005652 PREETI RANA 9 2 2 1 1 65.00
3362 2002005655 SHIKHA RAWAT 9 2 2 2 2 81.50
3363 2002005656 NAVEEN BANGARI 6 2 2 2 2 96.50
3364 2002005658 SHREY PUNDIR 9 2 2 2 2 74.50
3365 2002005659 DHERENDRA SINGH RAWAT 6 1 1 1 1 50.00
3366 2002005662 RUCHI RANI 1 2 2 2 2 62.00
3367 2002005663 DEEPAK 6 2 2 2 2 38.00
3368 2002005664 AMIT SINGH SAJWAN 6 1 1 1 1 97.50
3369 2002005667 UJJAWAL GUPTA 9 2 2 1 1 48.00
3370 2002005670 PARUL NISHAD 6 2 2 2 2 35.50
3371 2002005673 VINEET KUMAR KARAL 1 2 2 1 1 75.00
3372 2002005675 MOHD SAHIB 9 2 2 2 1 25.00
3373 2002005676 GAYATRI DEVI 6 1 1 1 1 39.00
3374 2002005678 MAHIPAL SINGH HARKOTIA 2 2 2 2 2 43.00
3375 2002005680 ADITI AGGARWAL 9 2 2 2 2 62.50
3376 2002005681 KRITIKA CHAMOLI 9 2 2 1 1 94.50
3377 2002005683 ANKIT KUKRETI 6 1 1 1 1 80.50
3378 2002005685 ASHA JAGGI 9 2 2 1 1 115.00
3379 2002005687 NEERAJ KUMAR YADAV 6 2 2 2 2 40.00
3380 2002005690 RITU DEVI 9 2 2 2 2 41.00
3381 2002005693 SANTOSH PANWAR 9 2 2 2 2 44.50
3382 2002005694 SHASHANK DABRAL 9 2 2 1 1 62.00
3383 2002005696 MOHD AZAM 6 2 2 2 2 39.00
3384 2002005697 RAHELA BANO ZAIDI 9 2 2 2 2 75.50
3385 2002005698 DEEPAK MANDHAR 6 2 2 2 2 55.50
3386 2002005700 NITIKA SAJWAN 6 1 1 1 1 65.50
3387 2002005704 BHAWANA 1 1 1 1 1 60.00
3388 2002005706 KUMARI ARTI 1 2 2 1 1 40.00
3389 2002005707 KM SEEMA DEVI 6 1 1 1 1 52.50
3390 2002005708 ANURAG RAWAT 9 2 2 1 1 146.00
3391 2002005709 RAJAT BHATIA 9 2 2 1 1 137.50
3392 2002005712 SULTANA 6 2 2 2 2 48.50
3393 2002005714 SHIKIN DEVI 1 2 2 2 2 55.00
3394 2002005719 NARESH RAWAT 9 1 1 1 1 48.00
3395 2002005720 AKASH DEEP SINGH 9 2 2 2 2 127.50
3396 2002005722 MUKESH KUMAR 1 2 2 1 1 76.00
3397 2002005723 DEEPAK DHAMI 9 2 2 2 2 97.50
3398 2002005724 PRARNA JOSHI 2 2 2 2 2 45.00
3399 2002005726 JYOTI CHIRAL 9 2 2 2 2 62.50
3400 2002005727 SANTOSH SINGH 9 1 1 2 2 55.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 69
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3401 2002005730 SAURAV AGGARWAL 9 2 2 2 2 123.50
3402 2002005731 RAJKUMARI RAWAT 9 2 2 2 2 34.50
3403 2002005733 NITIN VIG 9 2 2 2 2 8 0.50
3404 2002005735 MADHAN PAL 1 2 2 2 2 26.00
3405 2002005742 MANORANJAN 6 2 2 1 1 70.00
3406 2002005743 RANJAN NEGI 9 1 1 1 1 99.50
3407 2002005745 AKHIL SHARMA 9 2 2 2 2 35.50
3408 2002005752 ASHA NEGI 9 2 2 1 1 60.00
3409 2002005753 ANKIT SONKER 1 2 2 2 2 62.50
3410 2002005758 VIVEK NEGI 9 1 1 1 1 111.50
3411 2002005762 ABHILASHA 1 2 2 2 2 71.50
3412 2002005764 VIKRAMADITYA DAHIYA 9 2 2 2 2 91.00
3413 2002005765 ASHUTOSH GAUR 9 2 2 2 2 83.00
3414 2002005767 ANUJA BISHT 6 2 2 1 1 33.00
3415 2002005769 SANDEEP KUMAR 1 2 2 1 1 53.50
3416 2002005772 RASHMI KOTIYAL 9 2 2 2 2 52.50
3417 2002005773 SURENDRA SINGH RANA 2 1 1 1 1 111.00
3418 2002005775 NEERAJ SINGH DHANIK 9 2 2 2 2 127.00
3419 2002005778 NISHANT MOGRA 1 2 2 2 2 113.50
3420 2002005781 ARVIND KUMAR 6 2 2 2 2 68.00
3421 2002005785 RENU THAPLIYAL 9 1 1 1 1 71.50
3422 2002005787 GULSHAN CHAUHAN 2 1 1 1 1 77.00
3423 2002005790 RAM BHAROSE KAUSHIK 9 4 2 2 1 1 79.50
3424 2002005791 DAVASH KUMAR 9 2 2 2 2 150.00
3425 2002005792 HIMANSHU KUMAR 1 1 1 1 1 48.50
3426 2002005798 NAVNEET SINGH NEGI 9 2 2 1 1 86.50
3427 2002005799 VIPIN PANWAR 9 2 2 1 1 135.00
3428 2002005802 POOJA BHARDWAJ 9 2 2 2 2 125.50
3429 2002005806 VAIBHAV JAISWAL 6 2 2 1 1 90.50
3430 2002005812 PUSHKAR SINGH 9 3 2 2 2 2 67.00
3431 2002005813 SONU KUMAR 1 1 1 1 1 102.00
3432 2002005814 PRIYANKA RAWAT 9 2 2 2 2 85.00
3433 2002005817 VIKAS THAPLIYAL 9 2 2 2 2 115.00
3434 2002005819 ANGAD CHAUDHARY 9 2 2 1 1 127.00
3435 2002005820 RAVINDER 1 1 1 2 2 47.00
3436 2002005826 SANJEEV KUMAR 9 2 2 2 2 75.00
3437 2002005831 YOGITA KANDPAL 9 2 1 2 2 88.00
3438 2002005833 UPENDRA PRATAP 1 1 1 1 1 37.50
3439 2002005834 NITIN KUMAR 9 2 2 2 2 70.50
3440 2002005836 PURAN SINGH THAKUR 9 2 2 2 2 49.50
3441 2002005841 ANURAG KASHYAP 6 2 2 2 2 50.00
3442 2002005843 VIPUL GAUTAM 9 2 2 2 2 89.00
3443 2002005844 NETTAR SINGH 1 1 1 1 1 42.00
3444 2002005845 SHASHANK CHAUHAN 6 2 2 2 2 121.50
3445 2002005846 KM JYOTI VEDWAL 9 2 2 2 2 76.50
3446 2002005847 SANGEETA GOLEY 6 1 1 1 1 132.50
3447 2002005848 KANTI TOMAR 2 2 2 1 1 65.00
3448 2002005849 SHUBHAM SHARMA 9 1 1 1 1 87.50
3449 2002005851 SOHAN PRAJAPATI 6 2 2 2 2 131.00
3450 2002005852 AJAY SINGH KHAROLA 9 1 1 2 2 51.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 70
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3451 2002005854 RAJVINDER KAUR 9 2 2 2 2 84.00
3452 2002005855 NEESHU 9 2 2 2 2 28.00
3453 2002005857 ANKIT RAWAT 9 2 2 2 2 73.00
3454 2002005862 MONIKA RAWAT 9 2 2 2 2 38.50
3455 2002005864 VISHAL KUMAR 1 2 2 2 2 48.00
3456 2002005865 SAKSHI DHONDIYAL 9 1 1 1 1 77.00
3457 2002005866 ASTHA GOYAL 9 2 2 2 2 101.00
3458 2002005869 RIYA BHANDARI 9 1 1 1 1 97.50
3459 2002005871 VIPIN RANA 2 1 1 1 1 55.00
3460 2002005872 AASHISH KUMAR 6 2 2 2 2 44.00
3461 2002005874 DEVENDER TOMER 2 2 2 1 1 63.50
3462 2002005877 CHANDRAPAL KUMAR 1 1 1 1 1 63.50
3463 2002005878 NISHA YADAV 9 1 1 1 1 36.00
3464 2002005882 SUNIL DUTT 6 2 2 1 1 83.50
3465 2002005883 SHEETAL UPADHYAY 6 1 1 1 1 24.50
3466 2002005884 NIRUPMA KAUSHIK 9 2 2 2 2 77.00
3467 2002005886 SHUBHAM SARASWAT 9 1 1 1 1 63.50
3468 2002005892 PRAVEEN SINGH 9 2 2 2 2 62.00
3469 2002005893 KM BHAKTI 9 2 2 1 1 53.50
3470 2002005894 BISHAN SINGH 9 2 2 1 1 42.50
3471 2002005896 KRITARTHA NABIYAL 2 2 2 2 2 69.00
3472 2002005897 SACHDEV SINGH 1 2 2 2 2 64.50
3473 2002005899 SONALI KASHYAP 6 2 1 2 1 82.50
3474 2002005900 RENU CHAUHAN 2 1 1 1 1 87.00
3475 2002005904 VIRENDER KUMAR 1 1 1 1 1 88.50
3476 2002005905 KAILASH SINGH 9 2 1 2 2 98.50
3477 2002005908 DIVYANSHI RANA 9 2 2 1 1 55.00
3478 2002005909 RAJAT NEGI 9 1 1 1 1 66.50
3479 2002005910 NAVDEEP KUTIYAL 2 2 2 2 2 69.00
3480 2002005911 VIKASH KANDARI 9 1 1 1 1 76.50
3481 2002005913 SHIVANGI TRIPATHI 9 2 2 1 1 56.00
3482 2002005914 KARISMA RANA 9 2 2 2 2 32.50
3483 2002005915 NEHA THAPLIYAL 9 2 2 2 2 143.50
3484 2002005920 NARENDRA SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 49.50
3485 2002005921 MAYANK ANURAGI 1 2 1 2 1 117.00
3486 2002005922 NEEMA 1 1 1 1 1 34.50
3487 2002005923 MALVIKA KASHYAP 9 2 2 2 2 81.50
3488 2002005924 PARVIND 6 2 2 2 2 129.50
3489 2002005925 SHAILJA JETLI 9 2 2 1 1 85.00
3490 2002005926 UMANG KUMAR DHIMAN 1 1 1 2 2 59.50
3491 2002005927 SHEFALI BHANDARI 9 1 1 1 1 53.50
3492 2002005928 BHARTI RANA 9 2 2 1 1 7.00
3493 2002005930 RUCHITA 2 2 2 2 2 39.00
3494 2002005931 NARESH SHARMA 2 2 2 2 2 52.50
3495 2002005933 KAVINDRA 9 2 2 1 1 80.00
3496 2002005936 SHIVANI JETLI 9 2 2 1 1 84.50
3497 2002005937 ARVIND SINGH NEGI 2 2 2 2 2 64.50
3498 2002005942 NAVJOT 1 2 2 2 2 89.50
3499 2002005943 VAISHALI RAJPUT 9 2 2 2 2 34.00
3500 2002005944 SAKSHI 9 1 1 2 2 118.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 71
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3501 2002005946 UMESH SINGH SAMANT 9 2 2 2 2 53.00
3502 2002005947 BRIJENDRA KUMAR MEENA 2 2 2 1 1 109.50
3503 2002005948 ROHAN SOLANKI 9 1 1 2 2 120.50
3504 2002005949 RAHUL SINGH BISHT 2 2 2 1 1 46.00
3505 2002005950 PRIYA DHIMAN 6 2 2 2 2 71.00
3506 2002005951 KRISHAN KUMAR JHA 9 1 1 1 1 137.50
3507 2002005956 PRIYANKA 1 1 1 1 1 44.50
3508 2002005957 MANISHA SALONI 6 2 2 2 2 126.50
3509 2002005959 SABYASACHI PANDA 9 2 2 2 2 83.50
3510 2002005960 SUMIT JOSHI 9 2 2 1 1 140.50
3511 2002005961 ANSHAL RATTI 9 2 2 2 2 70.50
3512 2002005962 SAVITHRI KUMARI 9 1 1 1 1 35.00
3513 2002005963 SHEKHAR KUMAR 6 2 2 2 2 74.00
3514 2002005964 ABBAL SINGH 9 3 2 2 2 2 94.00
3515 2002005973 AMBIKA MAITHANI 9 1 1 1 1 84.50
3516 2002005977 ISHEETA SINGH 1 2 2 2 2 85.50
3517 2002005978 UPENDER SHARMA 9 1 1 2 2 46.50
3518 2002005979 VANESH MEENA 2 2 2 2 2 72.50
3519 2002005981 SACHIN GAIROLA 9 2 2 2 2 100.50
3520 2002005982 SAURABH RATURI 9 2 2 2 2 99.50
3521 2002005983 SHIVANI RAWAT 9 1 1 1 1 15.00
3522 2002005986 AAKASHDEEP MANN 9 1 1 1 1 149.50
3523 2002005987 SOHAN PRAKASH SEMWAL 9 2 2 2 2 91.00
3524 2002005988 GAURAV GARG 9 2 2 2 2 109.00
3525 2002005989 RAJKUMARI 6 2 2 1 1 28.00
3526 2002005990 ASHANA BHANDARI 9 2 2 2 2 40.00
3527 2002005992 VIJAY CHAND RAMOLA 9 2 2 2 2 161.50
3528 2002005993 GAURAV MANN 9 2 2 1 1 159.00
3529 2002005994 SHASHI KANT GAIROLA 9 2 2 2 2 69.00
3530 2002005996 KIRAN JANGPANGI 2 2 2 1 1 48.00
3531 2002005997 SAKSHI PAL 6 2 2 1 1 61.00
3532 2002005999 PANKAJ RAWAT 9 2 2 2 2 126.50
3533 2002006001 ANURAG SOLANKI 9 2 2 2 2 96.50
3534 2002006002 ANITA RANA 9 1 1 1 1 97.50
3535 2002006003 DEVAL DIXIT 9 1 1 1 1 30.50
3536 2002006007 SHIVAM KUMAR JARIYAL 2 2 2 2 2 68.00
3537 2002006009 KM PRATIBHA KASHYAP 6 1 1 1 1 51.00
3538 2002006010 YASHIKA SHARMA 9 1 1 1 1 42.50
3539 2002006012 RIYA SHARMA 9 2 2 2 1 84.00
3540 2002006013 DEV KUMAR 1 2 2 2 2 72.00
3541 2002006017 RAJ KUMAR 6 1 1 2 2 81.00
3542 2002006020 MAHENDRA RAWAT 2 2 2 2 2 49.00
3543 2002006021 TANUJ NEGI 9 1 1 1 1 72.50
3544 2002006026 MAYANK KALA 9 1 1 1 1 32.50
3545 2002006027 SUMIT RANA 9 1 1 1 1 93.00
3546 2002006030 NIRMAL SINGH 9 3 2 2 2 2 54.00
3547 2002006032 SADHANA KOTHIYAL 9 1 1 1 1 93.50
3548 2002006033 AMBIKA KAPOOR 9 2 2 2 2 69.00
3549 2002006036 CHANDRAPAL SINGH PARIHAR 9 2 2 2 2 95.00
3550 2002006038 ANITA PANTHRI 9 2 2 2 2 52.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 72
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3551 2002006039 MANJU MANRAL 9 2 2 2 2 102.50
3552 2002006040 PAYAL JOSHI 2 1 1 2 2 29.00
3553 2002006041 RAHUL BHANDARI 9 2 2 2 2 144.50
3554 2002006043 SUMIT KUMAR 9 1 1 1 1 103.00
3555 2002006044 AMAN KUMAR 1 2 2 1 1 71.00
3556 2002006045 AYUSHI PANWAR 9 1 1 1 1 91.50
3557 2002006046 MANDEEP 2 2 2 1 1 61.00
3558 2002006047 SHEETAL SHARMA 9 1 1 2 2 80.00
3559 2002006049 ANKITA MANRAL 9 2 2 2 2 60.50
3560 2002006050 POOJA SHARMA 9 2 2 1 1 54.50
3561 2002006051 ANJU 9 2 2 2 2 66.50
3562 2002006053 ASHISH NEGI 9 2 2 2 2 71.50
3563 2002006055 AMIT KUMAR 1 1 1 2 2 67.00
3564 2002006058 KHUSHBOO PANGTEY 2 2 2 1 1 119.00
3565 2002006059 KM POOJA 9 2 2 1 1 64.50
3566 2002006060 SAGAR NEGI 9 2 2 2 2 75.50
3567 2002006061 MONIKA SINGH 1 2 2 1 1 87.00
3568 2002006062 AKSHAT KAPRUWAN 9 2 2 2 2 17.50
3569 2002006063 SURYA KANT 6 2 2 2 2 104.00
3570 2002006064 MOHIT KUMAR 9 2 2 2 2 97.50
3571 2002006065 SMRITI JOSHI 9 1 1 1 1 74.00
3572 2002006066 JUGAL GOYAL 9 2 2 1 1 58.50
3573 2002006067 DEVENDRA PANT 9 2 2 2 2 97.50
3574 2002006070 SWATI SINHA 9 2 2 2 2 58.50
3575 2002006071 JYOTI 9 2 2 2 2 84.50
3576 2002006072 AYUSH BINJOLA 9 1 1 1 1 137.00
3577 2002006073 SUNIL NEGI 9 2 2 2 2 65.00
3578 2002006074 RINKI KAINTURA 6 2 2 2 2 116.00
3579 2002006075 DIVYANSHU NAUTIYAL 9 2 2 2 2 118.50
3580 2002006077 RAJAT TYAGI 9 1 1 2 2 70.50
3581 2002006079 SONIKA 1 2 2 1 1 73.00
3582 2002006080 ARNAV GUPTA 9 2 2 1 1 62.00
3583 2002006081 NEERAJ PANWAR 6 2 2 2 2 67.00
3584 2002006083 MANOJ KUMAR 6 2 2 2 2 100.50
3585 2002006084 RANJANA CHAUHAN 2 2 2 2 2 41.50
3586 2002006085 AAZAR IMAM QUATEEL 6 1 1 1 1 136.00
3587 2002006086 SATYENDRA PAL JUGELA 1 2 2 1 1 96.00
3588 2002006088 DEVENDRA SINGH 9 2 2 2 2 81.50
3589 2002006089 HIMANSHU THAPLIYAL 6 2 2 2 2 134.00
3590 2002006090 MANJU RAJ 1 1 1 1 1 79.00
3591 2002006092 MAYANK KUMAR 1 2 2 2 2 97.00
3592 2002006095 MONIKA ARYA 1 2 2 2 2 66.00
3593 2002006096 RAJESH CHAUHAN 2 2 2 1 1 70.00
3594 2002006097 KAMLESH SEMWAL 9 2 2 2 2 46.50
3595 2002006098 HARENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 69.00
3596 2002006101 VIPIN KUMAR 9 2 2 2 2 53.50
3597 2002006103 GOUTAM GHOSH 9 3 2 2 1 1 107.50
3598 2002006104 KRISHAN KUMAR BISANDRE 1 1 1 2 2 155.50
3599 2002006108 SANJAY SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 87.50
3600 2002006110 VINEET SEMWAL 2 2 2 2 2 52.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 73
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3601 2002006111 HITESH UPADHYAY 9 2 2 2 2 89.00
3602 2002006112 VIBHA RATHORE 2 2 2 2 2 67.00
3603 2002006117 PREETI PAL 6 2 2 2 2 34.00
3604 2002006118 PRIYANKA PAL 6 2 2 2 2 76.50
3605 2002006119 JASWANT SINGH MARCHHAL 2 2 2 2 2 63.50
3606 2002006120 MUKESH YADAV 6 1 1 1 1 77.50
3607 2002006121 MAANAS NAYAK 9 2 2 2 2 118.00
3608 2002006122 PRASHANT NAUTIYAL 2 1 1 1 1 107.00
3609 2002006123 HARISH CHANDRA 1 1 1 1 1 76.50
3610 2002006124 MAHIPAL SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 100.50
3611 2002006127 SHOBHA PAL 2 4 2 2 2 2 111.00
3612 2002006128 NEERAJ RANA 9 2 2 2 2 125.00
3613 2002006129 VIKASH KUMAR 1 2 2 2 2 54.50
3614 2002006132 ASHISH RATHOR 1 2 2 2 2 90.50
3615 2002006133 SACHIN SINGH DHAMI 9 2 2 2 2 79.50
3616 2002006135 MOHD SHUAIB 9 2 2 2 2 73.00
3617 2002006137 MOHIT ASWAL 9 2 2 2 2 126.50
3618 2002006138 HIMANI SALAR 9 2 2 2 2 37.50
3619 2002006139 ANAKPAL SINGH NEGI 6 2 2 2 2 104.00
3620 2002006142 DEVENDRA SINGH 9 2 2 2 2 87.00
3621 2002006144 MAYANK GAIROLA 9 2 2 2 2 68.00
3622 2002006145 SUMAN KUMARI 9 2 2 2 2 95.00
3623 2002006147 JYOTI NEGI 9 1 1 1 1 100.50
3624 2002006148 NAVEEN KUMAR 1 2 2 1 1 67.50
3625 2002006149 MOHIT NEGI 9 2 2 2 2 72.00
3626 2002006152 ROBIN SHARMA 9 2 2 2 2 95.50
3627 2002006154 MEENAKSHI RAWAT 9 2 2 2 2 73.00
3628 2002006156 KUNAL KISHORE 6 2 2 2 2 52.00
3629 2002006157 PRADEEP KUMAR 1 2 2 2 2 84.00
3630 2002006159 RAJAT KUMAR 6 2 2 1 1 82.50
3631 2002006160 SANJEEV KUMAR 6 2 2 1 1 47.50
3632 2002006162 PRADEEP NAUTIYAL 2 2 2 1 1 62.50
3633 2002006165 VIJAY PAL 6 2 2 2 2 47.00
3634 2002006166 SRISHTI KHANSALI 9 1 1 1 1 118.50
3635 2002006168 DEEPAK KHETWAL 9 2 2 2 2 113.50
3636 2002006169 SURAJ RATHI 9 2 2 2 2 42.50
3637 2002006170 GAURAV SINGH 9 2 2 2 2 106.00
3638 2002006172 CHAMAN SINGH 6 2 2 2 2 63.00
3639 2002006174 ARTI BHATT 9 2 2 2 2 36.50
3640 2002006175 SUNIL KUMAR 1 2 2 1 1 59.00
3641 2002006176 SHEKHAR DHIMAN 6 2 2 2 2 53.50
3642 2002006177 DEEPAK MUYAL 1 1 1 1 1 47.50
3643 2002006178 KANNU PRIYA SURYA 1 2 2 2 2 82.50
3644 2002006179 PRAMEET KUMAR 1 1 1 2 2 84.00
3645 2002006180 MADHURI SINGH 9 1 1 2 2 122.00
3646 2002006183 ADESH CHAUHAN 9 1 1 1 1 72.00
3647 2002006187 RAKESH KUMAR 6 1 1 1 1 32.50
3648 2002006188 YOGESH KUMAR 1 2 2 2 2 31.50
3649 2002006192 ANJALI 9 2 2 2 2 88.00
3650 2002006193 ROHAN KUMAR 1 2 2 2 2 48.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 74
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3651 2002006197 MANU PANWAR 9 2 2 2 2 103.50
3652 2002006198 ANKIT KASANA 6 2 2 2 2 73.00
3653 2002006200 VINEET GOSWAMI 6 2 2 2 2 113.00
3654 2002006201 VINITPAL 6 1 1 1 1 116.50
3655 2002006203 KIRAN PRATAP 2 2 2 1 1 38.00
3656 2002006205 AFREEN KHAN 6 1 1 2 2 56.50
3657 2002006207 GAURAV SINGH 9 1 1 1 1 81.50
3658 2002006209 SUMIT KUMAR 6 2 2 2 2 58.50
3659 2002006210 DIVYA TOMAR 2 2 2 1 1 42.00
3660 2002006213 DEEPAK ARYA 6 2 2 2 2 76.50
3661 2002006214 ANUP KUMAR 1 1 1 1 1 66.50
3662 2002006215 LAXMAN RANA 9 2 2 1 1 60.50
3663 2002006217 NEHA CHAUHAN 2 2 2 1 1 52.50
3664 2002006218 SACHIN KUMAR 1 2 2 1 1 77.50
3665 2002006219 RUCHI NEGI 9 1 1 1 1 33.00
3666 2002006220 KAMAL SINGH 6 1 1 2 2 93.50
3667 2002006221 ASHISH CHAUHAN 2 1 1 1 1 63.00
3668 2002006225 ASIF SAIFI 6 2 2 1 1 45.00
3669 2002006226 NAVEEN SINGH 9 1 1 1 1 113.00
3670 2002006228 KM ANJU 6 2 2 1 1 11.00
3671 2002006229 NEERAJ POKHRIYAL 6 1 1 1 1 67.50
3672 2002006231 NARENDRA BHATT 9 2 2 2 2 139.00
3673 2002006232 RAVINDRA SINGH 2 2 2 2 2 50.50
3674 2002006233 DHEERENDRA SINGH 9 2 2 2 2 45.00
3675 2002006236 SWAPNA SHARMA 9 2 2 1 1 69.50
3676 2002006239 SATISH CHANDRA JOSHI 9 1 1 1 1 32.50
3677 2002006243 RUPA DEVI 1 1 1 1 1 20.00
3678 2002006245 JAY KARAN 1 1 1 1 1 97.00
3679 2002006248 SAGAR CHAUHAN 9 2 2 2 2 29.00
3680 2002006249 KESHAV SINGH 9 2 2 2 2 78.50
3681 2002006250 RUPALI RATHORE 9 2 2 2 2 39.50
3682 2002006252 DEEPAK CHAND DOTIYAL 9 2 2 2 2 93.00
3683 2002006257 BASANT KUMAR 1 2 2 2 2 55.50
3684 2002006258 RAHUL BHARDWAJ 9 1 1 1 1 46.00
3685 2002006260 ABHIMANYU SHARMA 9 2 2 1 1 123.00
3686 2002006266 PRADEEP KUMAR 9 1 1 1 1 56.00
3687 2002006268 MONIKA BHARTI 1 2 2 2 2 140.00
3688 2002006269 ASHISH SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 119.50
3689 2002006270 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 38.50
3690 2002006272 DHARMVEER SINGH 1 2 2 2 2 43.50
3691 2002006273 ANURAG RAJ 1 1 1 1 1 29.50
3692 2002006275 RANGVEER SINGH 2 1 1 1 1 23.00
3693 2002006276 ARUN BISHT 6 2 2 2 2 115.00
3694 2002006278 ANKIT RAJ 6 2 2 2 2 53.00
3695 2002006280 TARUN KAMBOJ 9 2 2 2 2 73.00
3696 2002006282 ANKIT BHANDARI 9 2 2 1 1 61.00
3697 2002006285 RAJAN SINGH PARMAR 6 2 2 2 2 94.00
3698 2002006286 NEERAJ KUMAR ARYA 1 1 1 2 2 66.00
3699 2002006290 RUCHI RAWAT 9 1 1 2 2 125.00
3700 2002006291 PRASHANT PANT 9 2 2 2 2 140.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 75
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3701 2002006292 AYUSH SINGHAL 9 1 1 1 1 57.00
3702 2002006294 MAYANK KOTHARI 9 1 1 1 1 60.50
3703 2002006296 RICHA VERMA 6 2 2 2 2 79.50
3704 2002006297 MAYANK SHAKYA 1 1 1 1 1 84.00
3705 2002006301 PREETI NEGI 9 1 1 1 1 69.50
3706 2002006302 PRATEEK DIXIT 9 2 2 2 2 47.00
3707 2002006304 ROMESH BHANDARI 9 2 2 2 2 114.50
3708 2002006306 SHANKAR SINGH MANRAL 9 2 2 2 2 134.00
3709 2002006307 ASHA LOTIYAL 6 1 1 1 1 51.00
3710 2002006309 ABHISHEK RANA 9 2 2 1 1 126.50
3711 2002006310 GAURAV SHAH 9 2 2 2 2 78.50
3712 2002006313 AKSHAY CHAUHAN 2 2 2 1 1 57.00
3713 2002006314 NITISH SINGH CHAUHAN 6 2 2 2 2 55.50
3714 2002006316 DVENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 93.00
3715 2002006317 DEEPA CHAUHAN 6 1 1 1 1 51.00
3716 2002006318 POONAM GUSAIN 9 2 2 2 2 60.00
3717 2002006319 SHUBHAM LAKHERA 9 2 2 2 2 66.50
3718 2002006322 SHIVAM TYAGI 9 1 1 2 2 35.50
3719 2002006327 SHUBHAM 1 2 2 2 2 64.00
3720 2002006328 SHIVANI BHARTI 1 1 1 1 1 37.50
3721 2002006330 ASHWANI BALUNI 9 2 2 2 2 86.00
3722 2002006332 DHARMENDRA SINGH 9 1 1 1 1 42.00
3723 2002006334 KAPIL 9 1 1 2 2 54.50
3724 2002006338 ASTHA BISHT 9 1 1 1 1 52.50
3725 2002006341 MADHURI RAWAT 9 2 2 2 2 60.50
3726 2002006344 VIJAY GIRI 6 2 2 2 2 48.50
3727 2002006351 NEERAJ KUMAR VERMA 6 2 2 2 2 89.50
3728 2002006353 RAJEEV SINGH SHAH 1 1 1 2 2 29.00
3729 2002006354 GAUTAM BISHT 9 1 1 1 1 125.50
3730 2002006357 BHANU PRATAP SINGH PANWAR 9 2 2 2 2 83.50
3731 2002006358 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 46.50
3732 2002006359 SHUBHAM NEGI 9 1 1 1 1 91.50
3733 2002006360 VINAY KUMAR 1 2 2 2 2 42.00
3734 2002006362 RAHUL KUMAR OJHA 9 2 2 2 2 80.00
3735 2002006364 DEEKSHA 1 2 2 2 2 29.50
3736 2002006367 SURAJ SINGH MANRAL 9 2 2 2 2 65.50
3737 2002006370 LATA SAINI 6 1 1 1 1 42.50
3738 2002006372 SHUBHAM KAPRUWAN 9 2 2 1 1 42.00
3739 2002006373 DEVENDRA SINGH 9 2 2 2 2 168.00
3740 2002006376 AIZAZ AHMAD 6 2 2 2 2 101.50
3741 2002006377 RAHUL BISHT 6 1 1 1 1 101.00
3742 2002006383 NITISH ASWAL 6 2 2 2 2 76.00
3743 2002006385 PANKAJ SINGH CHAUHAN 6 2 2 2 2 67.50
3744 2002006386 NISHA DEVI 6 1 1 1 1 30.50
3745 2002006389 VINITA GOEL 9 2 2 1 1 23.50
3746 2002006391 PRIYA DHIMAN 9 2 2 2 2 97.50
3747 2002006392 NITESH SINGH MAHAR 9 2 2 2 2 100.00
3748 2002006395 YOGESH BARTWAL 9 1 1 2 2 86.50
3749 2002006397 SOMPRAKASH 9 1 1 1 1 48.50
3750 2002006398 JAGVEER 1 1 1 2 1 36.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 76
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3751 2002006403 HIMANI 9 2 2 2 2 29.50
3752 2002006405 VISHAL KUMAR 6 1 1 1 1 89.00
3753 2002006406 AMARJYOTI RATURI 9 2 2 2 2 75.50
3754 2002006407 POONAM BORA 9 2 2 1 1 93.00
3755 2002006408 RAHUL BAGDWAL 9 2 2 1 1 122.00
3756 2002006412 PARVIND SINGH CHAUHAN 9 2 2 2 2 36.00
3757 2002006413 ANUJ TOMER 9 2 2 1 1 92.00
3758 2002006414 KHUSHAL SINGH 9 3 2 2 2 2 39.50
3759 2002006420 ANIL KUMAR 6 2 2 2 2 120.00
3760 2002006421 KAMLESH PRASAD 9 2 2 2 2 49.00
3761 2002006423 VIRVAL SINGH RAJWAR 9 1 1 1 1 101.50
3762 2002006424 SAPNA 6 1 1 1 1 35.50
3763 2002006425 RAJESH RAUSHAN KUMAR 6 2 2 2 2 54.00
3764 2002006426 MEENAKSHI CHAUHAN 2 1 1 1 1 46.50
3765 2002006428 SAJAL GUPTA 9 2 2 1 1 103.00
3766 2002006429 SHIVLAHAREE MEENA 2 1 1 1 1 99.50
3767 2002006431 SUNIL 2 2 2 2 2 59.50
3768 2002006436 SHASHANK NAITHANI 9 2 1 1 1 108.00
3769 2002006437 KM KAJAL NEGI 9 1 1 1 1 15.00
3770 2002006438 MONIKA CHOUDHARY 9 2 2 2 2 93.00
3771 2002006441 SANDEEP KUMAR 9 2 2 1 1 81.50
3772 2002006449 POONAM 9 2 2 1 1 82.50
3773 2002006451 ANAMIKA VERMA 6 2 2 1 1 57.00
3774 2002006452 GOVIND SINGH 9 2 2 2 2 90.00
3775 2002006453 KESHAV NAUTIYAL 6 2 2 2 2 79.00
3776 2002006454 KULDEEP SINGH 1 1 1 2 2 42.00
3777 2002006455 AJAY KRISHNA 9 1 1 1 1 79.00
3778 2002006458 SAKSHI 9 1 1 1 1 83.50
3779 2002006461 KAUSTUBH SEMWAL 9 1 1 2 2 77.00
3780 2002006462 BEENA 1 1 1 1 1 75.50
3781 2002006463 ABHISHEK JUNEJA 9 1 1 1 1 171.00
3782 2002006464 KAREENA 1 2 2 2 2 48.00
3783 2002006465 ARNAB BOSE 9 2 2 2 2 101.50
3784 2002006466 ANIRUDH GUSAIN 9 2 2 2 2 107.50
3785 2002006467 PRADEEP SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 97.00
3786 2002006468 PRIYANKA NEGI 9 2 2 2 2 43.50
3787 2002006469 SAURAV PARMAR 2 2 2 2 2 79.00
3788 2002006471 KM AARTI 9 1 1 1 1 19.50
3789 2002006473 SHIV ASHISH BHADWAL 9 2 2 2 2 134.50
3790 2002006476 RAHUL CHAUHAN 2 2 2 2 2 95.00
3791 2002006477 SATENDRA SINGH 9 1 1 1 1 56.00
3792 2002006478 SHWETA ANAND 1 2 2 1 1 105.50
3793 2002006479 MANOJ RANA 2 2 2 2 2 99.00
3794 2002006480 MOHIT KUMAR 6 2 2 2 2 52.00
3795 2002006482 KUSUMLATA 9 2 2 2 1 68.50
3796 2002006483 PRADEEP KUMAR 1 2 2 1 1 53.00
3797 2002006484 ABHISHEK NEGI 9 1 1 1 1 56.00
3798 2002006486 SARWAR ALI 6 2 2 2 2 72.50
3799 2002006487 PRASHANT KUMAR 9 1 1 2 2 101.00
3800 2002006488 GUNJAN BHATT 9 1 1 1 1 79.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 77
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3801 2002006489 ANKIT KUMAR JOSHI 1 2 2 2 2 88.00
3802 2002006491 MUKESH KUMAIN 9 2 2 1 1 77.00
3803 2002006493 RAJESH RAWAT 9 1 1 1 1 105.50
3804 2002006494 GULSHAN 1 2 2 1 1 85.50
3805 2002006495 KALPANA 9 2 2 2 2 32.50
3806 2002006496 RAHUL GOSWAMI 9 2 2 2 2 111.00
3807 2002006497 TARANA KANDARI 9 2 2 1 1 55.50
3808 2002006499 NIKHIL GOYAL 9 2 2 2 2 82.00
3809 2002006501 DEEPAK KUMAR 1 1 1 1 1 78.50
3810 2002006502 NITESH KHANNA 2 1 1 1 1 95.50
3811 2002006503 JYOTI CHAUHAN 9 1 1 1 1 100.50
3812 2002006504 ASHWANI CHANDRA 1 2 2 1 1 75.50
3813 2002006505 AMIT KUMAR 9 2 2 2 2 72.00
3814 2002006509 SHIVANI RATHI 9 2 2 2 2 34.00
3815 2002006510 JAYANT S RAWAT 2 2 2 1 1 107.50
3816 2002006511 TRIBHUWAN SINGH NITWAL 2 2 2 1 1 44.00
3817 2002006514 PARUL KOTHIYAL 9 2 2 2 2 82.00
3818 2002006515 ADITYA GOYAL 9 2 2 2 2 100.50
3819 2002006518 NEHA SHARMA 9 1 1 1 1 124.00
3820 2002006519 REENU YADAV 6 2 2 2 2 67.00
3821 2002006520 GURDEEP SINGH 6 2 2 2 2 128.00
3822 2002006521 KAILASH KHALI 9 2 2 1 1 136.00
3823 2002006522 SUNIL CHAUHAN 2 1 1 2 2 47.00
3824 2002006525 RAJANI DEVI 9 2 2 2 2 1.00
3825 2002006526 ANAND SINGH 2 2 2 1 1 66.50
3826 2002006527 POOJA SAJWAN 9 2 2 2 2 82.50
3827 2002006529 VAISHALI SINGH 9 2 2 2 2 79.50
3828 2002006530 SHIVANI SAKLANI 9 2 2 2 2 91.50
3829 2002006531 KAPIL 2 2 2 1 1 115.50
3830 2002006532 MOHIT KHANTHWAL 9 2 2 2 2 61.50
3831 2002006533 ANIRUDH KHALI 9 2 2 1 1 104.00
3832 2002006536 UTTKARSH SHARMA 9 2 2 2 2 146.50
3833 2002006538 MEGHA KHARKWAL 9 2 2 2 2 118.00
3834 2002006539 GARIMA SHAH 9 1 1 1 1 73.50
3835 2002006541 VIJENDRA SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 57.50
3836 2002006542 POOJA SAMANT 9 2 2 2 2 109.00
3837 2002006544 BHUPENDER SINGH 9 2 2 2 2 67.00
3838 2002006545 ADITYA KUMAR 9 2 2 2 2 51.50
3839 2002006546 GAJENDRA SINGH 6 2 2 2 2 70.00
3840 2002006548 DIVYANJALI KAINTHOLA 9 2 2 2 2 39.50
3841 2002006549 KM JONI DEVI 9 2 2 2 2 13. 00
3842 2002006551 ALOK KUMAR RAMAN 1 2 2 1 1 104.00
3843 2002006553 VINAY BISHT 9 3 1 1 2 2 88.00
3844 2002006560 SAILESH BHATT 9 1 1 1 1 138.00
3845 2002006561 PANKAJ CHANDRA PANDEY 9 2 2 2 2 93.50
3846 2002006563 INDU DHIMAN 6 2 2 2 2 91.00
3847 2002006565 HIMANSHU CHANDRA PANDEY 9 2 2 2 2 68.50
3848 2002006566 SHOBHIT SINGH PUNDIR 9 1 1 1 1 35.00
3849 2002006568 SADIQ HUSSAIN 9 1 1 1 1 64.00
3850 2002006570 RAVI KUMAR 6 2 2 2 2 70.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 78
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3851 2002006572 SONIT KUMAR 1 2 2 1 1 72.00
3852 2002006573 PRAKASH SINGH CHUPHAL 9 1 1 1 1 81.50
3853 2002006576 VINIT CHAUDHARY 9 1 1 1 1 37.50
3854 2002006577 SAGAR SILSWAL 9 2 2 2 2 89.00
3855 2002006578 NIDA PARVEEN 9 1 1 1 1 75.50
3856 2002006582 INDRA SINGH BHARH 9 1 1 1 1 74.00
3857 2002006583 PRIYANKA BISHT 9 2 2 2 2 92.00
3858 2002006584 SACHIN ASWAL 6 2 2 2 2 83.00
3859 2002006586 JYOTI VERMA 6 1 1 1 1 48.00
3860 2002006588 SANDEEP 1 2 2 1 1 25.50
3861 2002006590 SUBODH SHARMA 9 2 1 1 1 80.50
3862 2002006592 SHIKHA KAMBOJ 6 1 1 1 1 84.50
3863 2002006596 PULKAWALI GUPTA 9 2 2 2 2 155.50
3864 2002006597 NARESH 2 2 2 2 2 82.00
3865 2002006598 ASTHA PALETHA 1 1 1 1 1 51.00
3866 2002006600 VARUN S RAWAT 9 2 2 1 1 142.50
3867 2002006602 ANOOP SINGH 9 1 1 1 1 78.00
3868 2002006603 PUNIT KUMAR 9 1 1 1 1 123.50
3869 2002006605 PRIYANKA BISHT 9 1 1 1 1 57.50
3870 2002006606 KM POOJA GILL 6 2 2 1 1 55.00
3871 2002006607 MUKUL BUDAKOTI 9 1 1 2 2 135.00
3872 2002006608 NITESH BISHT 9 1 1 2 2 114.50
3873 2002006609 BHARAT LAL VERMA 6 2 2 2 2 131.50
3874 2002006611 SHIVALI RAWAT 9 2 2 2 2 63.50
3875 2002006613 VISHAL SHERWAL 1 2 2 2 2 113.00
3876 2002006615 PRACHI NEGI 9 2 2 2 2 83.00
3877 2002006617 PRATAP SINGH 9 1 1 1 1 78.00
3878 2002006620 MAMTA NEGI 9 2 2 2 2 58.00
3879 2002006621 ASHISH KUMAR PAL 6 2 2 2 2 103.00
3880 2002006622 PRIYA KUMARI 9 1 1 1 1 95.50
3881 2002006623 ANKUSH MAAN 9 2 2 2 2 77.00
3882 2002006627 GAURAV KHATRI 9 2 2 2 2 91.00
3883 2002006628 RAVINDRA SINGH 2 1 1 2 2 90.50
3884 2002006630 VAIBHAV GUPTA 9 2 2 2 2 71.00
3885 2002006631 SHALINI SHIVALIA 1 2 2 2 2 81.00
3886 2002006632 PANKAJ KUMAR UPADHAY 6 2 2 1 1 81.50
3887 2002006633 SHALU DHIMAN 6 1 1 2 2 53.00
3888 2002006634 POOJA 6 2 2 2 2 45.00
3889 2002006635 RAHUL KASHYAP 6 2 2 2 2 39.00
3890 2002006636 SANDEEP UNIYAL 9 2 2 1 1 24.00
3891 2002006637 ARSHIT GONDWAL 1 2 2 2 2 128.50
3892 2002006638 SHUBHANGI MEHTA 9 1 1 1 1 151.50
3893 2002006639 SACHIN KUMAR 9 4 2 2 2 2 110.50
3894 2002006640 SANDHYA 6 2 2 2 2 37.00
3895 2002006642 VINOD PRAKASH 6 3 1 1 1 1 34.00
3896 2002006644 GAURAV GUPTA 9 2 2 2 2 53.00
3897 2002006645 VIKRAM SINGH 2 1 1 1 1 97.00
3898 2002006646 DEEPAK KUMAR 6 2 2 2 2 27.00
3899 2002006647 PRASHANT RANA 9 2 2 2 2 79.50
3900 2002006649 NITISH DHYANI 9 2 2 2 2 82.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 79
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3901 2002006651 ANKIT CHAUHAN 2 1 1 1 1 22.50
3902 2002006652 MOHAN LAL 6 2 2 2 2 79.50
3903 2002006653 MAYANK PANWAR 6 1 1 1 1 56.50
3904 2002006654 LALIT 9 2 2 2 2 63.00
3905 2002006656 BHUVNESH SHARMA 6 2 2 2 2 150.50
3906 2002006657 ROHIT SHARMA 2 2 2 1 1 90.00
3907 2002006658 PUNEET KUMAR 1 2 2 2 2 81.00
3908 2002006659 RAKSHA RANA 9 1 1 1 1 94.00
3909 2002006660 MANMEET SINGH 2 1 1 1 1 100.50
3910 2002006661 AVINASH CHAUHAN 2 2 2 1 1 49.00
3911 2002006662 SARJUN SINGH 1 2 2 2 2 75.00
3912 2002006664 ABHIMANYU 9 2 2 2 2 37.50
3913 2002006668 MEHAK SHARMA 9 2 2 2 2 109.00
3914 2002006669 ASHOK MEHRA 9 2 2 2 2 80.00
3915 2002006670 SONU KUMAR 1 2 2 2 2 70.00
3916 2002006671 MANISH PANWAR 1 2 2 1 1 109.00
3917 2002006672 ABHISHEK SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 128.50
3918 2002006673 MUKUL POKHRIYAL 9 3 1 1 1 1 90.00
3919 2002006674 ANKITA HARKOLI 1 2 2 2 2 92.00
3920 2002006675 AKASH 6 1 1 1 1 108.50
3921 2002006678 TEJVIR 1 1 1 1 1 114.50
3922 2002006680 PARMANAND SHARMA 9 2 2 2 2 83.50
3923 2002006681 SURBHI PATWAL 9 2 2 2 2 84.00
3924 2002006684 KARAN SAINI 9 2 2 2 2 106.00
3925 2002006686 SHALINI SAILANI 1 1 1 1 1 49.00
3926 2002006689 SOBHIT SINGH 1 2 2 1 1 123.00
3927 2002006690 ADITYA TIWARI 9 1 1 1 1 117.50
3928 2002006691 MANISHIKA KOTNALA 9 2 2 2 2 33.50
3929 2002006693 GAURAV RAWAT 9 2 2 2 2 124.00
3930 2002006694 ARUN RAWAT 9 2 2 1 1 86.50
3931 2002006696 GOPAL SINGH 2 2 2 1 1 66. 50
3932 2002006699 PRAMENDRA SINGH 9 2 2 2 2 139.00
3933 2002006700 PAWAN KALARA 9 2 2 2 2 142.00
3934 2002006701 DIKSHA AGRAWAL 9 2 2 2 2 32.50
3935 2002006702 SHEETAL SINGHAL 9 2 2 1 1 71.50
3936 2002006704 GAJENDRA SINGH 1 2 2 2 2 61.00
3937 2002006705 NAKUL SINGH 1 2 2 2 2 78.50
3938 2002006710 PADAM SINGH 1 1 1 1 1 63.00
3939 2002006714 VINAY RAWAT 9 1 1 1 1 62.00
3940 2002006716 SANDEEP LAKHERA 9 2 2 2 2 102.50
3941 2002006717 NISHA 9 1 1 1 1 57.50
3942 2002006718 PREETI NEGI 9 1 1 1 1 57.50
3943 2002006723 ANKITA 9 1 1 2 2 64.00
3944 2002006724 UDAYVEER SINGH 2 1 1 1 1 73.00
3945 2002006725 VINAY SONIYAL 1 1 1 1 1 48.50
3946 2002006729 AMIT KUMAR 6 2 2 2 2 117.50
3947 2002006730 ANUJ KUMAR 6 2 2 2 2 102.50
3948 2002006731 GOVIND SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 94.50
3949 2002006733 VAIBHAV KUMAR THAPA 6 2 2 2 2 112.50
3950 2002006734 GAURAV NEGI 9 2 2 2 2 124.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 80
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
3951 2002006735 SHIVANI 9 2 2 2 2 62.00
3952 2002006736 ANIT PRASAD 6 1 1 1 1 80.50
3953 2002006737 LALIT THAPA 9 2 2 2 2 81.50
3954 2002006739 SANDEEP RATURI 6 2 2 2 2 139.00
3955 2002006740 DHEERAJ KUMAR 1 1 1 1 1 105.50
3956 2002006744 ANKUR KUMAR 6 2 2 2 2 64.50
3957 2002006745 VAIBHAV PATWAL 9 2 2 2 2 108.50
3958 2002006746 JAVED AHMAD 6 2 2 2 2 51.00
3959 2002006749 ROOPA 6 2 2 2 2 100.50
3960 2002006750 SHIVAM KUMAR 9 2 2 1 1 36.00
3961 2002006751 MONIKA RAWAT 9 2 2 2 2 115.00
3962 2002006752 SURENDRA SINGH 9 2 2 2 2 45.50
3963 2002006755 PANKAJ RAWAT 9 2 2 2 2 66.50
3964 2002006756 KAPIL KUMAR 6 2 2 2 2 106.50
3965 2002006757 SHILPI RAWAT 9 2 2 2 2 107.50
3966 2002006758 SUMIT SINGH RANA 6 2 2 2 2 78.00
3967 2002006760 PANKAJ MAINDOLI 9 2 2 2 2 68.50
3968 2002006761 AKHILESH KAILKHURA 9 2 2 2 1 76.50
3969 2002006762 NEELAM JOSHI 9 1 1 1 1 68.00
3970 2002006766 POOJA 1 1 1 2 2 32.00
3971 2002006767 RAJESH CHANDRA GAIROLA 9 2 2 2 2 60.00
3972 2002006768 SUNIL RANA 9 2 2 2 2 39.00
3973 2002006770 GEETA NEGI 9 2 2 1 1 138.00
3974 2002006771 UDIT KUMAR ROHILA 6 2 2 1 1 79.50
3975 2002006772 YOGIT NAUTIYAL 9 1 1 2 2 102.50
3976 2002006776 ASHISH BHANDARI 9 2 2 2 2 80.00
3977 2002006777 DEVESH PANDEY 9 2 2 2 2 111.50
3978 2002006779 KM AFSHA PRAVEEN 9 2 2 2 2 27.00
3979 2002006780 ANURAG RAJ GAUTAM 9 1 1 1 1 99.00
3980 2002006782 SANJAY SINGH 9 1 1 2 2 169.50
3981 2002006785 AMIT SINGH BHANDARI 9 1 1 1 1 19.00
3982 2002006788 PRAVEEN SUNDRIYAL 9 2 2 2 2 105.50
3983 2002006789 SHIVANGI VERMA 6 2 2 2 2 52.50
3984 2002006790 JYOTI GAUTAM 1 2 2 1 1 92.50
3985 2002006791 NISHA RAWAT 9 1 1 2 2 95.50
3986 2002006793 SAURABH JOSHI 9 1 1 1 1 59.50
3987 2002006794 HARSH KUMAR 1 2 2 2 2 50.50
3988 2002006796 ANKUL RANA 9 1 1 1 1 26.50
3989 2002006797 HIMANI MADHWAL 9 2 2 2 2 26.00
3990 2002006798 ANIL KUMAR TRIPATHI 9 3 2 2 2 2 146.50
3991 2002006799 KRISHNA BAHADUR CHHETRI 9 2 2 2 2 147.50
3992 2002006800 GAURAV BHANDARI 9 2 2 2 2 35.50
3993 2002006802 ANKIT RAWAT 9 2 2 2 2 68.00
3994 2002006803 TANYA KHARE 9 2 2 2 2 114.00
3995 2002006804 SHUBHAM RAWAT 9 2 2 1 1 135.00
3996 2002006805 KULWANT RAJ DHIMAN 6 2 2 2 2 48.50
3997 2002006806 INDU KHANKRIYAL 9 1 1 1 1 62.50
3998 2002006808 VISHAL TOMAR 2 1 1 1 1 83.00
3999 2002006809 SWATI RAWAT 9 2 2 2 2 54.50
4000 2002006811 VAISHALI PRASAD WAGHLEY 9 2 2 1 1 85.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 81
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4001 2002006812 VIMAL ASWAL 6 2 2 2 2 68.50
4002 2002006815 SACHIN RAWAT 9 2 2 2 2 115.50
4003 2002006819 PRIYANKA PAL 6 2 2 2 2 55.00
4004 2002006820 HIMANSHU KUMAR GAUTAM 1 1 1 1 1 57.50
4005 2002006821 SUBODH BHARTI 1 2 2 1 1 76.00
4006 2002006823 VIVEK TOMAR 2 1 1 1 1 63.50
4007 2002006828 NANDITA RANA 9 1 1 1 1 66.50
4008 2002006829 MANISH RAWAT 9 1 1 1 1 102.00
4009 2002006833 PINKI RAWAT 9 2 2 2 2 38.00
4010 2002006835 KAVITA NEGI 9 2 2 2 2 92.50
4011 2002006837 DARAKSHA KHATOON 6 2 2 2 2 41.50
4012 2002006838 DURGESH CHANDRA NAUTIYAL 6 1 1 1 1 76.50
4013 2002006839 KOMAL HURIYA 9 2 2 1 1 119.00
4014 2002006840 ABHINAV KUMAR DHIR 1 2 2 2 2 94.50
4015 2002006842 ARUN KUMAR 6 2 2 1 1 51.50
4016 2002006845 PARTH RAWAT 9 2 2 2 2 57.50
4017 2002006846 MITALI MALL 9 2 2 2 2 47.50
4018 2002006847 RAHUL KUMAR SAKLANI 9 2 2 1 1 58.50
4019 2002006849 SHAMSHAD ALI 6 2 2 1 1 23.50
4020 2002006850 VIKAS 6 2 2 1 1 46.50
4021 2002006852 ANJANI PANT 9 2 2 1 1 86. 00
4022 2002006854 ASHANA THAPA 6 2 2 1 1 71.00
4023 2002006855 SNEGDHA SINGH 1 2 2 1 1 113.00
4024 2002006858 PREETAM SINGH BISHT 9 2 2 2 2 128.00
4025 2002006859 SANDEEP KUMAR 6 4 1 1 1 1 94.50
4026 2002006860 MOHINI 6 2 2 2 2 80.00
4027 2002006861 KARAM SINGH 9 1 1 1 1 75.50
4028 2002006862 SURUCHI SHRAMA 9 1 1 1 1 65.00
4029 2002006863 KM NIDHI DEVI 9 2 2 2 2 28.00
4030 2002006865 ANKIT DABRAL 9 2 2 2 2 100.00
4031 2002006868 MANMOHAN SINGH 2 1 1 1 1 35.00
4032 2002006869 RAJNEESH KUMAR GAUTAM 1 2 2 1 1 60.50
4033 2002006871 AMIT KUMAR 9 2 2 2 2 134.00
4034 2002006873 LATA TIWARI 9 2 2 2 2 125.50
4035 2002006874 AMIT SEMWAL 9 2 2 1 1 113.00
4036 2002006875 VIKAS RAWAT 9 2 2 2 2 27.50
4037 2002006878 BIJENDER SINGH 1 1 1 1 1 62.00
4038 2002006879 RITU BISHT 9 2 2 2 2 63.00
4039 2002006881 ARCHANA ASWAL 9 2 2 2 2 75.00
4040 2002006882 NEHA GARG 9 2 2 2 2 65.50
4041 2002006887 RAHUL SHARMA 9 2 2 2 2 131.50
4042 2002006888 MANEESHA RAWAT 9 2 2 1 1 24.00
4043 2002006891 PANKAJ SINGH RAUTHAN 9 2 2 2 2 82.00
4044 2002006893 ANAMIKA RAMOLA 6 2 2 2 2 86.50
4045 2002006896 ASHOK KUMAR 1 1 1 1 1 78.00
4046 2002006897 PREETAM SINGH RANA 9 1 1 1 1 76.50
4047 2002006898 SUMIT 6 2 2 1 1 80.00
4048 2002006900 NISHA 6 1 1 1 1 65.00
4049 2002006903 SACHIN PANDEY 9 2 2 2 2 65.00
4050 2002006908 RAZA ABBAS 9 1 1 1 1 105.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 82
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4051 2002006914 AISHA 9 2 2 1 1 59.00
4052 2002006915 ANKIT BUTOLA 9 1 1 2 2 81.50
4053 2002006917 VIVEK KUMAR 9 2 2 1 1 59.00
4054 2002006918 SHALU SAINI 6 1 1 1 1 66.50
4055 2002006920 SUNITA 9 2 2 2 2 70.50
4056 2002006921 HARISH CHANDRA SINGH 9 2 2 2 2 113.50
4057 2002006925 VAISHALI DHIMAN 6 2 2 1 1 64.00
4058 2002006928 SONI DEVI 1 2 2 2 2 37.50
4059 2002006929 NAROTTAM SINGH 1 1 1 1 1 57.50
4060 2002006930 SWATI NEGI 9 2 2 1 1 69.50
4061 2002006931 SANDEEP RAWAT 9 2 2 2 2 81.50
4062 2002006936 SHASHANK KUMAR 1 2 2 1 1 64.50
4063 2002006937 NEHA GUPTA 9 2 2 2 2 104.00
4064 2002006939 HIMANSHU THALAL 6 2 2 1 1 45.50
4065 2002006943 NEHA CHAWLA 9 2 2 1 1 26.00
4066 2002006945 PUSHKAR RAJ CHANDEL 6 2 2 2 2 92.00
4067 2002006946 VAISHALI KAMBOJ 9 2 2 2 2 165.50
4068 2002006956 RAHUL KUMAR 1 1 1 1 1 60.50
4069 2002006958 ANKUR BAHUGUNA 9 2 2 2 2 130.00
4070 2002006961 SAURABH KHOKHER 9 2 2 2 2 99.00
4071 2002006968 SUNEEL KUMAR 1 2 2 2 2 44.50
4072 2002006969 DIVYA BHARTI 9 2 2 2 2 44.00
4073 2002006970 DEEPANSHU TYAGI 9 2 2 2 2 96.50
4074 2002006971 AYUSH KASHYAP 6 2 2 2 2 74.50
4075 2002006973 ANKIT SAHU 6 1 1 2 2 58.50
4076 2002006977 DIWAKAR 9 1 1 2 2 39.00
4077 2002006978 GAURAV NEGI 9 1 1 1 1 37.50
4078 2002006979 AMARDEEP YADAV 6 2 2 2 2 50.00
4079 2002006982 AKSHAY PATHAK 9 2 2 2 2 149.00
4080 2002006985 VARSHA BISHT 6 2 2 1 1 35.00
4081 2002006986 YOGENDRA SINGH 9 2 2 1 1 82.50
4082 2002006989 UTTAM SINGH 9 2 2 2 2 91.50
4083 2002006990 MAMLESH CHANDRA NAUTIYAL 6 2 2 2 2 103.50
4084 2002006991 MUKESH KUMAR 6 1 1 1 1 75.50
4085 2002006992 ANUMEHA BARTWAL 9 2 2 2 2 86.50
4086 2002006993 HIMANSHU 9 2 2 2 2 66.50
4087 2002006994 NITIKA TANDON 9 1 1 2 2 85.00
4088 2002006996 RIYA PAHWA 9 2 2 2 2 66.00
4089 2002006997 KARISHMA MEHRA 9 2 2 2 2 77.00
4090 2002006998 RABINA 9 2 2 2 2 76.00
4091 2002006999 MOHIT TOMAR 9 2 2 2 2 86.50
4092 2002007003 KANWARDEEP SINGH DANG 9 2 2 1 1 53.50
4093 2002007004 KULDEEP RAWAT 6 2 2 2 2 41.00
4094 2002007005 CHITRA JUYAL 9 2 2 2 2 87.00
4095 2002007011 ANUJ KUMAR 1 2 2 2 2 31.00
4096 2002007012 AKANSHA VAISHYA 9 4 1 1 1 1 47.00
4097 2002007019 DHEERAJ KUMAR SHUKLA 9 1 1 2 2 42.50
4098 2002007021 NAMRATA VISHWAS 9 2 2 2 2 72.50
4099 2002007023 DEEPAK KUMAR PANDEY 9 2 2 1 1 115.00
4100 2002007025 VARUN AGNIHOTRI 9 2 2 2 2 141.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 83
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4101 2002007027 GAURAV ROHAL 9 2 2 2 2 116.50
4102 2002007028 SWATI JEROWER 1 2 2 2 2 80.00
4103 2002007029 AMIT RAWAT 9 2 2 2 2 83.50
4104 2002007030 DEEPAK BISHT 9 2 2 1 1 79.50
4105 2002007031 RADHIKA ASWAL 9 2 2 2 2 65.00
4106 2002007032 POOJA YADAV 6 2 2 1 1 77.00
4107 2002007035 SUNIL NAUTIYAL 9 2 2 2 2 107.00
4108 2002007036 BARKHA SAJWAN 9 2 2 2 2 72.00
4109 2002007039 ANAMIKA GUPTA 9 2 2 2 2 90.00
4110 2002007042 MOHD SHOAIB 9 2 2 2 2 96.50
4111 2002007043 MONIKA NEGI 9 2 2 2 2 113. 50
4112 2002007044 FARMAN ALI 6 1 1 2 2 79.50
4113 2002007045 ANKUR KUMAR 6 2 2 2 2 91.50
4114 2002007048 DIVYA NEGI 9 2 2 2 2 77.50
4115 2002007050 RITESH RAJVANSHI 9 2 2 2 2 108.00
4116 2002007051 GAURAV MOHAN KANDWAL 9 2 2 2 2 98.00
4117 2002007052 RENU RANI DABAS 9 2 2 2 2 79.00
4118 2002007054 RICHA TOMAR 9 2 2 1 1 30.50
4119 2002007056 NEHA RAMAN 1 1 1 1 1 109.00
4120 2002007057 SHIVAM KUMAR SINGH 1 2 2 1 1 62.50
4121 2002007058 MAHAVEER PRASAD GAUR 9 2 2 2 2 83.50
4122 2002007061 PREETI KUMARI YADAV 6 1 1 1 1 43.00
4123 2002007062 SANJEEV PUNDIR 9 2 2 2 2 34.00
4124 2002007063 ASHISH BIST 6 1 1 1 1 156.50
4125 2002007064 NANDKISHORE 2 2 2 2 2 77.00
4126 2002007065 VIKAS RANA 9 1 1 2 2 107.50
4127 2002007066 MAHAVEER SINGH 2 2 2 2 2 42.50
4128 2002007068 SURAJ SINGH 9 2 2 2 2 108.00
4129 2002007070 NITESH KUMAR 9 2 2 1 1 114.50
4130 2002007071 MANOJ SINGH 1 2 2 2 2 31.50
4131 2002007072 ADITYA JAIN 9 1 1 1 1 62.00
4132 2002007074 SANJAY SHARMA 9 2 2 2 2 42.50
4133 2002007077 ANCHAL SHARMA 9 2 2 1 1 62.00
4134 2002007078 SONALI MAMGAIN 9 2 2 1 1 34.50
4135 2002007084 RAKESH CHAND 6 2 2 1 1 125.50
4136 2002007086 KM RACHNA KUMARI 1 1 1 1 1 20.50
4137 2002007088 ATUL BHARTI 1 2 2 2 2 72.50
4138 2002007092 MUNISH KUMAR 9 2 2 2 2 60.50
4139 2002007093 POOJA CHAUDHARY 9 1 1 1 1 41.00
4140 2002007094 NEHA SINGH 1 1 1 1 1 20.50
4141 2002007096 HARSHITA PAL 6 1 1 1 1 33.50
4142 2002007097 ANKIT YADAV 6 2 2 2 2 117.00
4143 2002007098 ARUN YADAV 6 2 2 1 1 108.00
4144 2002007099 VIKAS KUMAR 1 1 1 1 1 63.00
4145 2002007103 KINKAL KUMAR 1 1 1 1 1 14.50
4146 2002007104 PRIYANKA VERMA 1 2 2 2 2 34.50
4147 2002007105 KARUN KUMAR 1 1 1 1 1 79.50
4148 2002007106 RAKHI NEGI 2 2 2 2 2 46.50
4149 2002007107 MUKUL ARYA 6 1 1 1 1 80.50
4150 2002007108 RITIKA DIXIT 9 1 1 1 1 60.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 84
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4151 2002007109 ISHA NEGI 9 2 2 2 2 101.00
4152 2002007110 TANYA JAIN 9 1 1 1 1 108.50
4153 2002007111 ANUJ KUMAR 1 2 2 1 1 84.00
4154 2002007114 PAWAN KUMAR 2 1 1 1 1 67.50
4155 2002007118 AJAY SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 110.00
4156 2002007119 KM YOGITA TIWARI 9 2 2 2 2 88.00
4157 2002007120 PREETI NEGI 9 2 2 2 2 94.50
4158 2002007123 MITHUN KUMAR SAHANI 6 1 1 1 1 43.00
4159 2002007124 VIVEK CHAUHAN 2 2 2 1 1 135.50
4160 2002007125 SANJAY SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 100.50
4161 2002007129 NEERAJ KUMAR 1 1 1 1 1 79.50
4162 2002007131 NEHA SHARMA 9 1 1 2 2 81.50
4163 2002007135 RAJENDRA SINGH NEGI 6 2 2 2 2 73.00
4164 2002007139 JAYSHANKAR KUMAR PANDEY 9 2 2 2 2 57.50
4165 2002007140 KRITI JAIN 9 2 2 1 1 139.50
4166 2002007142 KM PRIYANKA KESHAV 9 2 2 2 2 43.50
4167 2002007143 HIMANSHU 9 2 2 2 2 130.50
4168 2002007144 SAMEER ALI 6 1 1 2 2 54.50
4169 2002007146 SHUBHAM 1 1 1 1 1 61.50
4170 2002007147 AKANKSHA JUGRAN 9 1 1 2 2 59.00
4171 2002007148 SANJAY SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 86.50
4172 2002007149 KM POOJA PUNDIR 9 2 2 2 2 17.50
4173 2002007150 PRASHANT 1 1 1 1 1 68.00
4174 2002007151 KUMARI MUNNI JESTHA 9 2 2 2 2 49.50
4175 2002007154 KM MONIKA RANI 1 2 1 2 2 -4.50
4176 2002007156 VISHAL 9 7 2 2 2 2 35.50
4177 2002007158 ADITYA KUMAR KANOJIA 1 2 2 2 2 86.50
4178 2002007159 ANUPRABHA KUNWAR 2 2 2 2 2 50.00
4179 2002007161 ARADHNA 9 2 2 2 2 99.50
4180 2002007163 DAMINI PRADHAN 9 2 2 2 2 24.50
4181 2002007164 AKANKSHA JOSHI 9 1 1 1 1 29.00
4182 2002007165 PARMAL SINGH 6 2 2 2 2 53.00
4183 2002007167 RAJNEESH BHANDARI 6 2 2 2 2 61.00
4184 2002007168 RUCHI RAWAT 9 2 2 2 2 97.50
4185 2002007171 POONAM THAPLIYAL 9 2 2 2 2 53.00
4186 2002007173 VIKASH KUMAR 1 2 2 1 1 76.50
4187 2002007176 HIMANSHU NEGI 9 2 2 2 2 69.50
4188 2002007177 DEEPAK SINGH RAWAT 6 1 1 1 1 71.00
4189 2002007180 JASPAL SINGH 2 2 2 2 2 120.00
4190 2002007181 SUMIT SINGH 9 2 2 1 1 106.00
4191 2002007184 AKHILESH BAMOLA 9 2 2 2 2 98.00
4192 2002007186 RAKESH BALUNI 9 2 2 2 2 124.50
4193 2002007188 PRADEEP KUMAR RAWAT 9 2 2 2 2 113.50
4194 2002007190 AJAY RANA 9 1 1 1 1 37.50
4195 2002007192 KM USHA DEVI 6 2 2 2 2 45.00
4196 2002007194 SHOORVEER 2 2 2 2 2 25.50
4197 2002007195 RAJAN KUMAR 9 1 1 2 2 126.00
4198 2002007197 AKASH AHLAWAT 9 1 1 1 1 163.00
4199 2002007202 ANJALI SHARMA 9 2 2 2 2 57.00
4200 2002007203 SHEKHAR KUMAR 9 2 2 2 2 109.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 85
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4201 2002007205 GAURAV VERMA 6 2 2 2 2 67. 50
4202 2002007207 HIMANSHU BARTWAL 9 2 2 2 2 129.00
4203 2002007208 NITIN KUMAR SURYA 1 2 2 2 2 95.50
4204 2002007209 KONIKA SONKER 1 2 2 2 2 57.50
4205 2002007210 KAVITA RAWAT 9 4 2 2 2 2 73.50
4206 2002007213 GOVIND RAM 2 2 2 1 1 77.00
4207 2002007214 JYOTI BANGA 9 2 2 2 2 119.00
4208 2002007215 ANURAG BISHT 9 2 2 2 2 102.00
4209 2002007218 SUMAN KUMARI 9 2 2 2 2 91.50
4210 2002007219 LALIT KISHOR 1 2 2 2 2 46.50
4211 2002007220 MILAN RAWAT 2 2 2 2 2 143.50
4212 2002007223 VIPUL MAITHANI 9 2 2 1 1 97.00
4213 2002007224 ATAR BHARTI 1 1 1 1 1 47.50
4214 2002007225 ASHISH BUTOLA 9 2 2 2 2 80.00
4215 2002007229 SHUBHAM KUMAR 9 2 2 1 1 103.00
4216 2002007230 PUSHKAR MEENA 2 1 1 1 1 77.00
4217 2002007231 PUSHPA BARMOLA 9 2 2 2 2 107.50
4218 2002007232 HIMANI RAMOLA 6 2 2 2 2 66.00
4219 2002007233 PRERNA MEHNDIRATTA 9 2 2 2 2 53.50
4220 2002007234 AMIT PRATAP SINGH 9 2 2 2 2 67.00
4221 2002007235 VATSAL MITTAL 9 2 2 2 2 109.00
4222 2002007236 NEHA SINGH BISHT 9 2 2 1 1 81.00
4223 2002007237 KM HINA PARVEEN 6 2 2 2 2 25.00
4224 2002007238 PREETI NIRALA 1 2 2 1 1 90.50
4225 2002007239 PRITHVIRAJ SINGH GWAL 2 2 2 1 1 116.50
4226 2002007241 ASHISH UNIYAL 9 2 2 2 2 65.50
4227 2002007252 RAJAN CHAUHAN 9 1 1 1 1 129.00
4228 2002007253 PRIYANKA BADONI 9 1 1 1 1 95.50
4229 2002007256 NEERAJ RAWAT 9 2 2 2 2 123.50
4230 2002007257 HARI SHANKER DAS 1 2 2 2 2 73.50
4231 2002007258 PRASHANT SHARMA 9 2 2 1 1 76.50
4232 2002007260 JITENDRA NAUTIYAL 9 1 1 1 1 79.50
4233 2002007261 NEHA KHAMPA 2 2 2 2 2 43.00
4234 2002007262 KAMAL SINGH 9 2 2 2 2 47.00
4235 2002007263 BHARAT BISHT 9 2 2 2 2 135.00
4236 2002007264 KAMAL CHAND 9 1 1 1 1 134.00
4237 2002007267 ASHISH RAWAT 9 2 2 1 1 60.00
4238 2002007268 MANISH NEGI 9 2 1 1 1 135.00
4239 2002007270 SONIYA RAWAT 6 1 1 1 1 111.50
4240 2002007272 UTTAM SINGH RAWAT 6 2 2 1 1 84.00
4241 2002007276 VARSHA NEGI 9 2 2 2 2 124.00
4242 2002007279 KANCHAN KANDPAL 9 2 2 1 1 110.00
4243 2002007283 PRASHANT RAWAT 9 2 2 2 2 98.00
4244 2002007285 DOLLY VERMA 1 2 2 2 2 64.50
4245 2002007289 SHIVAM CHHETRI 9 1 1 1 1 111.50
4246 2002007290 JASBEER SINGH CHAUHAN 2 1 1 2 2 98.00
4247 2002007291 RITU PANWAR 2 2 2 2 2 55.00
4248 2002007292 MAYANK RAWAT 9 2 2 2 2 59.00
4249 2002007293 SWATI BHANDARI 9 2 2 2 2 32.50
4250 2002007294 SHASHANK KUMAR 9 2 2 2 2 131.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 86
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4251 2002007295 SARISHMA 9 2 2 1 1 137.50
4252 2002007297 CHERRY MISHRA 9 2 2 1 1 64.50
4253 2002007298 SHUBHAM TAMTA 1 2 2 2 2 92.00
4254 2002007299 ABHISHEK RAJPUT 9 2 2 1 1 126.00
4255 2002007300 ARCHANA 9 1 1 1 1 57.50
4256 2002007301 MEGHA DIXIT 9 2 2 1 1 74.00
4257 2002007307 AKSHAT SAHIL RAJPUT 9 2 2 2 2 116.00
4258 2002007308 ANUJ KUMAR 9 2 2 2 2 140.50
4259 2002007310 NITIN KATARIA 1 1 1 1 1 67.50
4260 2002007313 ARVIND SINGH BISHT 2 2 2 1 1 77.50
4261 2002007314 SHOBHIT KUMAR 9 1 1 1 1 104.50
4262 2002007316 SNEHA MARTOLIA 2 1 1 1 1 44.50
4263 2002007317 PRAMOD SINGH 9 1 1 1 1 165.50
4264 2002007318 SHASHANK SINGH CHOUDHARY 1 2 2 2 2 126.00
4265 2002007319 PRANAVA RAWAT 9 2 2 2 2 71.50
4266 2002007321 DEEPIKA 9 1 1 1 1 61.00
4267 2002007322 AJAY VERMA 9 2 2 1 1 146.50
4268 2002007323 PANKAJ BIJALWAN 9 2 2 2 2 165.50
4269 2002007324 DEEPAK BIJALWAN 9 2 2 2 2 110.50
4270 2002007325 RAVINDRA SINGH 2 2 2 2 2 96.50
4271 2002007328 RAVINDER SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 105.00
4272 2002007330 MADHU RANA 9 2 2 1 1 117.50
4273 2002007331 RAHUL RAWAT 9 2 2 1 1 46.50
4274 2002007335 DEEPIKA BISHT 9 1 1 2 1 124.50
4275 2002007336 NANDINI TYAGI 9 1 1 2 2 94.00
4276 2002007338 PAWAN SINGH KORANGA 9 2 2 2 2 87.50
4277 2002007342 NARENDRA RANA 2 2 2 1 1 46.50
4278 2002007343 ANSHUL CHAUKIYAL 9 1 1 2 2 100.50
4279 2002007344 PANKAJ UPRETI 9 2 2 2 2 92.00
4280 2002007347 RAJESH SINGH KUNWAR 9 2 2 1 1 129.00
4281 2002007348 POONAM KANDARI 6 2 2 2 2 93.00
4282 2002007351 PANKAJ MAURYA 9 1 1 2 2 97.00
4283 2002007352 NEHA 6 1 1 1 1 69.50
4284 2002007353 PIYUSH NAITHANI 9 2 2 2 2 107.50
4285 2002007354 SUMIT KUMAR 6 1 1 1 1 92.50
4286 2002007356 AMIT KUMAR 6 1 1 1 1 56.00
4287 2002007359 SHILPA VERMA 6 2 2 2 2 108.00
4288 2002007362 VINAY SINGH RAWAT 2 2 2 1 1 117.00
4289 2002007363 GHANSHYAM SINGH 9 2 2 2 2 126.00
4290 2002007364 SIDDHANT NEGI 9 2 2 2 2 84.00
4291 2002007365 SHANKAR SINGH RANA 2 2 2 1 1 90.50
4292 2002007366 JAYOTI DEVI 9 2 2 2 2 136.50
4293 2002007367 VANDANA KANYAL 9 2 2 2 2 122.00
4294 2002007368 MEDISETTI BHAVANA 6 2 2 1 1 78.50
4295 2002007369 MOHD MAHITAB ALAM 6 2 2 2 2 64.00
4296 2002007370 HARSHPATI NAINWAL 9 3 2 2 2 2 14 7.00
4297 2002007372 MANOJ KUMAR 1 1 1 1 1 58.00
4298 2002007373 VIVEK KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 65.00
4299 2002007375 SUNIL NEGI 9 4 1 1 2 2 97.00
4300 2002007376 SANDEEP KUMAR 9 2 2 1 1 93.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 87
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4301 2002007377 MOHD AFTAB ALAM 6 4 2 2 2 2 60.00
4302 2002007378 GAZALA MALIK 6 2 2 2 2 32.50
4303 2002007383 AYUSH MITTAL 9 2 2 2 2 99.00
4304 2002007384 MOHD IRFAN 9 4 1 1 1 1 30.00
4305 2002007388 SUNIL BHARTI 6 2 2 2 2 74.50
4306 2002007389 GEETA PANT 9 2 2 2 2 76.00
4307 2002007390 DILIP KUMAR SHARMA 9 1 1 1 1 84.00
4308 2002007391 VIVEK KUMAR 6 2 2 2 2 53.00
4309 2002007392 SANDEEP SINGH 9 2 2 2 2 63.50
4310 2002007393 RADHESH KUMAR MANI TRIPATHI 9 2 2 2 2 51.00
4311 2002007394 HIMANSHU RAMOLA 9 1 1 1 1 122.50
4312 2002007397 SACHIN NAUTIYAL 9 1 1 2 2 102.50
4313 2002007399 ANCHITA RAMOLA 9 1 1 1 1 139.50
4314 2002007400 AANCHAL NEGI 9 1 1 1 1 52.00
4315 2002007402 NEERAJ RANI 6 2 2 2 2 27.50
4316 2002007404 SATYENDRA SINGH 9 2 2 2 2 61.50
4317 2002007405 SIDDHARTH CHAUHAN 2 2 2 1 1 99.00
4318 2002007406 SHREYANSH KARANWAL 6 2 2 1 1 71.00
4319 2002007407 RAHUL 2 2 2 2 1 50.50
4320 2002007409 SAURAV DEV 1 2 2 2 2 87.00
4321 2002007410 POONAM YADAV 6 1 1 1 1 39.00
4322 2002007412 ALOK KUMAR 1 4 2 2 2 2 117.50
4323 2002007414 ARUN KUMAR ARYA 1 1 1 1 1 96.00
4324 2002007415 PRAMOD SINGH BISHT 9 1 1 1 1 26.00
4325 2002007416 PRADEEP KUMAR 6 2 2 2 2 54.00
4326 2002007417 RAJ KUMAR 6 2 2 2 2 77.00
4327 2002007418 SHUBHAM CHAUHAN 9 2 2 2 2 101.00
4328 2002007422 SURBHI 6 2 2 2 2 25.00
4329 2002007423 NAVEEN BHATT 6 2 2 1 1 109.50
4330 2002007424 NARESH CHANDRA JADLI 9 1 1 2 2 82.50
4331 2002007426 KAPILRAJ NISHAD 6 2 2 1 1 75.00
4332 2002007427 ANKIT KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 92.00
4333 2002007434 NARENDRA ARYA 1 1 1 1 1 87.50
4334 2002007437 BINDU KHATI 9 2 2 2 2 99.00
4335 2002007438 AMREEN 9 2 2 2 2 86.50
4336 2002007439 CHARU BHANDARI 9 1 1 1 1 121.00
4337 2002007440 KOMAL SHAHI 6 2 2 2 2 45.50
4338 2002007441 POOJA JADLI 9 1 1 2 2 92.00
4339 2002007444 MUKESH SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 62.00
4340 2002007445 VINOD SINGH 1 1 1 1 1 45.50
4341 2002007446 ASHISH KUMAR 1 2 2 2 2 92.50
4342 2002007447 SHIKHA GUSAIN 9 1 1 1 1 84.50
4343 2002007448 ANUBHA BHADULA 9 2 2 2 2 131.50
4344 2002007449 SOUMYA 9 2 2 2 2 137.50
4345 2002007450 ABHISHEK BHADULA 9 2 2 2 2 77.50
4346 2002007452 DEEPAK SINGH BISHT 9 2 2 2 2 69.00
4347 2002007453 VIPIN KUMAR 6 2 2 2 2 87.00
4348 2002007455 NIRANJAN SINGH RAMOLA 9 2 2 2 2 135.50
4349 2002007457 VIJAY SINGH 1 1 1 1 1 37.00
4350 2002007458 DEVRAJ SINGH 6 1 1 1 1 97.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 88
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4351 2002007460 AKSHAY CHHETRI 6 1 1 1 1 116.00
4352 2002007461 HIMANSHU ARYA 9 2 2 1 1 127.50
4353 2002007462 SHUBHAM PANDEY 9 1 1 1 1 82.50
4354 2002007465 AKSHAY NEGI 9 1 1 1 1 86.00
4355 2002007467 ANKIT NEGI 9 2 2 2 2 138.00
4356 2002007469 SWETA RANA 9 2 2 2 2 60.00
4357 2002007470 SHASHI NEGI 9 2 2 1 1 91.50
4358 2002007471 GARIMA SHAH 2 2 2 2 2 55.00
4359 2002007472 MONIKA RAWAT 9 2 2 2 2 45.50
4360 2002007473 PRASHANT CHANDOLA 9 2 2 2 2 166.50
4361 2002007474 SAPNA SWARUP 1 1 1 2 2 72.50
4362 2002007475 PAYAL DHYANI 9 2 2 2 2 96.00
4363 2002007476 RAKESH SINGH 9 2 2 2 2 45.00
4364 2002007478 VIPIN VERMA 6 2 2 2 2 131.00
4365 2002007480 JAVED AHMED 6 2 2 2 2 34.00
4366 2002007481 SURENDRA SINGH CHAUHAN 2 2 2 1 1 70.00
4367 2002007482 MANISH 6 1 1 1 1 54.50
4368 2002007483 ANKUSH KUMAR 1 2 2 2 2 94.50
4369 2002007484 SANDEEP SINGH 9 2 2 2 2 106.00
4370 2002007485 VIJENDRA KUMAR 1 1 1 1 1 51.50
4371 2002007486 SOURAV BHANDARI 9 2 2 2 2 79.50
4372 2002007487 TUSHAR 6 2 2 2 2 121.50
4373 2002007489 GARIMA MATURA 6 1 1 1 1 160.00
4374 2002007491 PREETI 9 2 2 1 1 67.00
4375 2002007492 ABHISHEK BHATT 9 2 2 2 2 136.50
4376 2002007496 KAVITA SINGH 1 2 2 2 2 99.00
4377 2002007498 KAMAL SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 84.00
4378 2002007499 ANKIT KUMAR 6 2 2 2 2 73.00
4379 2002007500 NEERAJ BARMOLA 9 1 1 1 1 96.50
4380 2002007501 NEETU 9 2 2 2 2 82.50
4381 2002007502 ANIL KUMAR 6 1 1 1 1 36.00
4382 2002007505 SACHIN RIYAL 9 1 1 1 1 75.00
4383 2002007506 GAURAV KUMAR SINGH 1 1 1 1 1 118.50
4384 2002007510 MAKAN SINGH 9 2 2 2 2 30.50
4385 2002007511 SUDHANSHU BINJOLA 9 2 2 2 2 78.50
4386 2002007513 ANIL KUMAR 1 1 1 1 1 5 3.50
4387 2002007514 RAJANI RAWAT 9 2 2 2 2 61.50
4388 2002007515 SHAILENDRA SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 61.50
4389 2002007517 SABA ALAM 9 4 2 2 2 2 77.00
4390 2002007518 ANKIT BUDAKOTI 9 2 2 2 2 106.00
4391 2002007519 DIVYANK MALL 9 2 2 2 2 60.00
4392 2002007520 HIMANSHU TIWARI 9 2 2 2 2 127.00
4393 2002007521 ROSHAN LAL 1 2 2 1 1 32.50
4394 2002007524 VIKAS DHARIWAL 9 2 2 2 2 107.50
4395 2002007525 MANISH BHANDARI 9 2 2 2 2 144.50
4396 2002007527 PANKAJ TOMAR 6 1 1 1 1 15.50
4397 2002007528 RAGHAV SINGH TOMAR 9 2 2 2 2 94.50
4398 2002007529 SHALU KALSA 1 2 2 2 2 57.00
4399 2002007530 SHIVANGI JOSHI 9 2 2 2 2 104.50
4400 2002007536 ASHISH JAYASWAL 6 1 1 1 1 49.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 89
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4401 2002007537 ANKIT NEGI 9 2 2 2 2 110.00
4402 2002007538 SARTHAK PANTHRI 9 2 2 2 2 72.00
4403 2002007540 GAURAV KUMAR KHANTWAL 9 2 2 2 2 112.00
4404 2002007541 POOJA NEGI 9 2 2 2 2 44.00
4405 2002007542 VIDYA SAGAR 9 3 2 2 2 2 65.50
4406 2002007543 PRIYA SHARMA 9 2 2 2 2 24.50
4407 2002007544 SUDEEP SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 109.00
4408 2002007545 SIMRAN 1 2 2 2 2 44.00
4409 2002007546 SHEFALI 9 2 2 2 2 88.00
4410 2002007549 RASHMI 6 2 2 2 2 40.00
4411 2002007553 DIGVIJAY SINGH 6 1 1 1 1 90.00
4412 2002007555 SHAGUN CHAUDHARY 9 2 2 2 2 141.00
4413 2002007556 KM RITIKA KOTHIYAL 9 2 2 2 2 64.00
4414 2002007557 ANIRUDH BHATNAGAR 9 2 2 2 2 148.00
4415 2002007558 PRADEEP RANA 2 1 1 1 1 80.00
4416 2002007561 PREETI NEGI 9 2 2 2 2 41.00
4417 2002007564 NEERAJ SINGH JAYANT 1 2 2 2 2 82.00
4418 2002007565 MOHIT SINGH 9 1 1 1 1 41.00
4419 2002007566 NEERAJ GUPTA 9 1 1 1 1 154.00
4420 2002007570 VIPIN SINGH NEGI 9 2 2 2 2 94.00
4421 2002007573 KAMAL NAYAN SHARMA 9 2 2 2 2 146.50
4422 2002007574 ANKIT KUMAR 1 1 1 1 1 138.50
4423 2002007575 RAHUL SHARMA 2 2 2 1 1 116.50
4424 2002007576 VIVEK DIWAKER 1 2 2 2 2 60.00
4425 2002007579 VIVEK BAGRI 9 2 2 2 2 102.50
4426 2002007580 GAJENDRA JANGID 6 1 1 1 1 113.00
4427 2002007582 VIKRAM SINGH LUNTHI 9 1 1 1 1 107.50
4428 2002007583 TIRUPATI 1 2 2 1 1 32.50
4429 2002007588 MOHIT KUMAR 6 2 2 1 1 68.00
4430 2002007591 ANUJ CHAUHAN 9 2 2 2 2 119.00
4431 2002007592 AYUSH MEHRA 9 2 2 2 2 102.50
4432 2002007593 DEVENDRA SINGH NEGI 9 2 2 2 2 105.00
4433 2002007595 DAN SINGH PIMOLI 9 2 2 2 2 125.00
4434 2002007596 RAJESH SINGH KANYAL 9 1 1 1 1 135.00
4435 2002007597 SURYAKANT VATS 9 2 2 2 2 16.00
4436 2002007598 MANISH KUMAR 9 2 2 2 2 70.00
4437 2002007599 PREM SINGH NEGI 9 2 2 2 2 120.00
4438 2002007600 DEEPANSHU MALIK 9 2 2 2 2 118.50
4439 2002007601 DIKSHA ARYA 1 2 2 1 1 38.00
4440 2002007602 GAURI CHAUHAN 9 1 1 1 1 14.00
4441 2002007603 HIMANSHU SINGH 1 2 2 2 2 113.00
4442 2002007604 ANJU KHATRI 9 2 2 2 2 36.00
4443 2002007605 ANKIT KUMAR 1 2 2 1 1 38.50
4444 2002007606 NEHA PANDEY 9 2 2 2 2 54.50
4445 2002007608 PRANJAL KARNATAK 9 2 2 2 2 141.50
4446 2002007609 NEERAJ KUMAR 6 2 2 2 2 105.50
4447 2002007610 NADEEM 9 2 2 2 2 42.50
4448 2002007612 SHOBHIT CHOUDHARY 9 1 1 1 1 113.00
4449 2002007613 MAHAVEER SINGH PANWAR 6 1 1 2 2 67.00
4450 2002007614 HIMANSU AHALAWAT 9 1 1 2 2 142.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 90
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4451 2002007617 GAUTAM GUPTA 6 2 2 2 2 95.00
4452 2002007618 SEEMA 9 1 1 2 2 23.50
4453 2002007620 TUSHAR TYAGI 9 2 2 2 2 67.50
4454 2002007622 ANURAG UNIYAL 9 2 2 1 1 132.50
4455 2002007625 GAJENDRA SINGH 9 3 2 2 2 2 55.00
4456 2002007626 BRIJ MOHAN BISHT 9 2 2 2 2 78.50
4457 2002007628 AYUSH SHARMA 9 1 1 1 1 126.00
4458 2002007629 MAMTA BISHT 9 2 2 2 2 40.00
4459 2002007630 RAHUL PANWAR 9 2 2 2 2 144.00
4460 2002007632 RAKESH KUMAR 1 2 2 2 2 8.50
4461 2002007633 HIMANSHU CHAUDHARY 9 2 2 2 2 157.50
4462 2002007635 RAJ KUMAR 1 1 1 1 1 76.50
4463 2002007637 SUBHAM PANCHPAL 2 2 2 1 1 119.50
4464 2002007638 PREETIKA BISHT 9 2 2 2 2 38.50
4465 2002007639 SWAPNIL BONAL 2 2 2 1 1 134.50
4466 2002007640 ANURAG KUKRETI 9 2 2 2 2 72.50
4467 2002007642 RAMAN LODHI 9 2 2 2 2 65.00
4468 2002007643 JUNAID MALIK 6 1 1 1 1 61.00
4469 2002007645 PREETI KASHYAP 6 2 2 2 2 99.50
4470 2002007647 NIKHIL BONAL 2 2 2 1 1 36.00
4471 2002007649 PRAVEEN KUMAR 6 2 2 2 2 49.00
4472 2002007651 SHADMA PARVEEN 6 1 1 1 1 71.50
4473 2002007652 PRIYANKA VERMA 9 2 2 2 2 140.00
4474 2002007653 SHWETAMITA ANAND 9 2 2 1 1 114.50
4475 2002007656 DEEPA SINGH 1 2 2 1 1 19.00
4476 2002007657 NARENDRA SINGH 2 2 2 2 2 7 5.00
4477 2002007658 KAPIL KUMAR 6 2 2 2 2 96.00
4478 2002007660 MAYANK KUMAR 1 1 1 1 1 62.50
4479 2002007662 SUNIL KUMAR 6 2 2 2 2 42.50
4480 2002007663 ANUSHREE NAUTIYAL 9 1 1 1 1 62.00
4481 2002007664 SHUBHAM CHAUHAN 9 2 2 2 2 68.00
4482 2002007665 AKETA RAWAT 9 1 1 1 1 80.50
4483 2002007670 ROHIT DOBHAL 2 1 1 1 1 34.50
4484 2002007671 ASHISH KHANDURI 9 1 1 1 1 63.50
4485 2002007672 ANKIT KUMAR 6 2 2 1 1 119.00
4486 2002007675 GAURAV KASHYAP 6 2 2 2 2 97.00
4487 2002007679 SUSHMITA PANT 9 2 2 2 2 98.50
4488 2002007680 VANDANA PHARSWAN 9 2 2 2 2 130.00
4489 2002007682 AASHISH BHANDARI 9 1 1 1 1 64.50
4490 2002007683 JITESH RAWAT 9 2 2 1 1 90.50
4491 2002007686 LOUREMBAM SURJANA DEVI 6 1 1 1 1 100.00
4492 2002007687 ASHISH THAPLIYAL 9 2 2 2 2 88.50
4493 2002007691 VIJAY KUMAR 9 2 2 1 1 127.00
4494 2002007692 HARISH ANAND 6 2 2 2 2 60.00
4495 2002007694 NEHA GUPTA 9 2 2 2 2 69.50
4496 2002007696 SAMIK GANGULY 9 2 2 2 2 109.50
4497 2002007700 RAGHUBEER SINGH 2 2 2 1 1 42.00
4498 2002007701 SHRISTY VERMA 1 2 2 2 2 125.50
4499 2002007702 MAYANK SHARMA 9 2 2 1 1 71.00
4500 2002007703 AKASH PUNDIR 1 2 2 2 2 37.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 91
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4501 2002007704 HARSHIT JAIN 9 2 2 2 2 86.50
4502 2002007706 POOJA SAINI 6 1 1 1 1 113.00
4503 2002007707 SHUBHANKAR SHUBH DHYANI 9 2 2 2 2 138.50
4504 2002007710 DIKSHA KUMARI 1 2 2 1 1 113.50
4505 2002007713 VINOD KUMAR 1 2 2 1 1 39.00
4506 2002007715 PALAK GUPTA 9 2 2 2 2 125.50
4507 2002007717 SANDEEP SINGH NEGI 6 2 2 1 1 41.50
4508 2002007719 SUMAN RAWAT 9 2 2 2 2 150.00
4509 2002007720 KIRTI 1 2 2 2 2 80.00
4510 2002007721 PAWAN PANWAR 6 1 1 1 1 34.50
4511 2002007724 MAYANK SINGH 1 2 2 1 1 110.00
4512 2002007728 BITTU KUMAR 6 2 2 1 1 68.00
4513 2002007729 SUHAIL ANIS 6 2 2 2 2 122.00
4514 2002007730 SUDIKSHA MISHRA 9 2 2 1 1 87.50
4515 2002007733 ANJALI RAWAT 9 2 2 2 2 95.50
4516 2002007734 SHALU DHIMAN 6 1 1 1 1 84.50
4517 2002007737 MAYANK PAL 9 1 1 1 1 99.50
4518 2002007738 SUNIL KUMAR 6 2 2 1 1 59.50
4519 2002007739 PRIYA BHANDARI 9 2 2 2 2 106.00
4520 2002007741 SANGAM KUMAR 9 2 2 2 2 104.50
4521 2002007746 DHARMENDRA KUMAR 6 2 2 2 2 80.50
4522 2002007747 SHUBHAM KUMAR SINGH 9 2 2 2 2 149.00
4523 2002007748 MAHESH MELWAN 6 2 2 2 2 97.00
4524 2002007750 VASHALI 9 2 2 2 2 29.50
4525 2002007751 KM NEHA PANWAR 6 2 2 2 2 46.00
4526 2002007752 PRIYANKA BHATT 9 2 2 2 2 80.00
4527 2002007753 ANIL KUMAR 1 2 2 2 2 122.00
4528 2002007754 SAURABH KUMAR 9 1 1 2 2 103.50
4529 2002007758 VIKASH JAYARA 6 2 2 2 2 86.50
4530 2002007759 SUKHDEEP SINGH PHARSWAN 9 2 2 2 2 117.50
4531 2002007763 ANAND SINGH 9 2 2 2 2 55.00
4532 2002007764 HIMANK PALLAV 1 2 2 2 2 32.50
4533 2002007765 POONAM KUMARI 9 2 2 2 2 109.00
4534 2002007768 SHASHANK SHARMA 9 2 2 2 2 59.50
4535 2002007771 YASHPAL SINGH NEGI 2 1 1 1 1 52.00
4536 2002007772 DURGESH GAUTAM 9 2 2 2 2 86.50
4537 2002007773 AKANKSHA SRIVASTAVA 9 2 2 1 1 104.50
4538 2002007774 VISHAL GULERIA 9 2 2 1 1 61.00
4539 2002007775 RAJESH PRASAD 9 1 1 2 2 99.00
4540 2002007778 SONI RAWAT 9 1 1 1 1 111.00
4541 2002007779 MANISHA CHAUHAN 2 2 2 1 1 90.00
4542 2002007780 GAMBHEER SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 35.00
4543 2002007781 SHEELA RANA 9 2 2 2 2 57.50
4544 2002007782 SONU 1 2 2 1 1 123.50
4545 2002007783 VIJAY KUMAR 9 2 2 2 2 89.50
4546 2002007786 SHWETA SINGH 1 2 2 1 1 107.00
4547 2002007788 DIKSHA LAKHERA 9 1 1 1 1 118.50
4548 2002007792 DEVENDER SINGH 9 1 1 1 1 92.00
4549 2002007795 MOHIT RATURI 9 2 2 2 2 39.00
4550 2002007796 NAVEEN NEGI 9 2 2 2 2 91.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 92
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4551 2002007798 RAHUL DWIVEDI 9 1 1 1 1 56.00
4552 2002007800 LALIT 9 2 2 2 2 76.50
4553 2002007801 SATYENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 47.50
4554 2002007803 RAHUL NEGI 9 2 2 2 2 119.50
4555 2002007804 LOKENDRA BHATT 9 2 2 2 2 129.50
4556 2002007805 VIBHU BADOLA 9 2 2 2 2 62.00
4557 2002007813 SANJAY NAUTIYAL 2 2 2 1 1 43.50
4558 2002007815 VEDIKA RAUTHAN 9 2 2 1 1 14.00
4559 2002007820 PRERIT SINGH 9 2 2 2 2 55.00
4560 2002007821 RAKHI 9 1 1 1 1 64.50
4561 2002007822 ANIL SHARMA 2 2 2 2 2 49.50
4562 2002007827 PANKAJ RAWAT 9 2 2 1 1 86.50
4563 2002007828 MADHU PARIHAR 9 1 1 1 1 44.50
4564 2002007835 THUNKHLAI KIRAN CHANDRA BRAHMA 2 2 2 2 2 94.50
4565 2002007838 ARVIND SHARMA 2 2 2 2 2 100.50
4566 2002007839 GAJENDRA SINGH 9 2 2 1 1 7 2.50
4567 2002007844 SRISHTI KUMAR 9 2 2 2 2 159.00
4568 2002007845 SARITA BISHT 9 2 2 1 1 27.00
4569 2002007846 APARNA BHATNAGAR 9 2 2 2 2 65.50
4570 2002007847 ANKITA SAKLANI 6 1 1 1 1 125.00
4571 2002007848 ANJALI RANA 9 2 2 2 2 132.00
4572 2002007849 SHREYA KUMAR 9 2 2 1 1 113.00
4573 2002007850 VISHAL KAMBOJ 9 2 2 2 2 105.50
4574 2002007851 PUSHPANK CHANDRAKANT 1 2 2 1 1 130.50
4575 2002007852 PANKAJ PAL 2 2 2 2 2 114.00
4576 2002007853 DIWAKAR SINGH 9 2 2 2 2 114.50
4577 2002007854 MANISH SINGH SAJWAN 9 2 2 2 2 61.00
4578 2002007857 ANJALI SATI 9 2 2 2 2 128.50
4579 2002007858 SOMESH CHAUDHARY 9 1 1 2 2 123.50
4580 2002007861 DRONA KHURANA 9 2 2 1 1 117.00
4581 2002007862 PRADEEP KUMAR 1 2 2 2 2 54.50
4582 2002007864 ROHIT JOSHI 2 2 2 2 2 73.50
4583 2002007865 SEEMA SHAH 1 1 1 1 1 46.50
4584 2002007866 ABHISHEK NEGI 9 1 1 2 2 97.00
4585 2002007867 RAVINDRA RAWAT 9 1 1 2 2 106.00
4586 2002007868 ALPANA SHAH 1 2 2 2 2 93.50
4587 2002007869 PRIYANKA BHARDWAJ 9 2 2 1 1 103.50
4588 2002007870 RITIKA PAL 6 2 2 2 2 68.00
4589 2002007872 PARWESH SINGH BISHT 9 2 2 2 2 89.50
4590 2002007874 SAURABH KUMAR 1 1 1 1 1 40.00
4591 2002007875 MOHIT 6 2 2 2 2 114.50
4592 2002007876 RAHUL SINGH NEGI 9 2 2 2 2 98.00
4593 2002007877 SANTOSH CHAND 9 2 2 2 2 124.50
4594 2002007878 BRAHAMDUTT SHARMA 2 1 1 1 1 80.00
4595 2002007880 GULAFSHA 6 2 2 2 2 18.00
4596 2002007881 DEEPAK SINGH 9 2 2 2 2 140.00
4597 2002007882 RAJEEV KUMAR 6 4 2 2 1 1 84.00
4598 2002007883 KULDEEP JOSHI 2 2 2 2 2 60.00
4599 2002007884 VAIBHAV POKHRIYAL 9 1 1 1 1 130.00
4600 2002007885 ANKITA NEGI 9 1 1 1 1 70.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 93
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4601 2002007886 MOHD SALMAN 6 1 1 1 1 44.50
4602 2002007887 ABHISHEK YADAV 6 2 2 2 2 89.50
4603 2002007888 TARUN KUMAR 1 2 2 1 1 87.00
4604 2002007889 RAJAT CHAUHAN 1 2 2 1 1 92.50
4605 2002007890 NITESH BELWAL 9 1 1 1 1 112.50
4606 2002007891 MAYANK TIWARI 9 2 2 1 1 90.00
4607 2002007892 NEERAJ KUMAR SINGH 9 2 2 2 2 100.00
4608 2002007893 VIDHITA PANWAR 9 2 2 2 2 106.00
4609 2002007895 SHREYASI JOSHI 9 1 1 1 1 85.00
4610 2002007896 AKASH GUPTA 9 1 1 2 2 144.50
4611 2002007897 AAKASH SAXENA 9 2 2 1 1 127.00
4612 2002007898 ANUJ CHAUHAN 9 2 2 2 2 76.50
4613 2002007899 RAHUL RANA 9 1 1 2 2 139.00
4614 2002007900 LOKENDRA SINGH RAWAT 9 1 1 2 2 88.50
4615 2002007901 ANKIT PANDEY 9 2 2 2 2 127.50
4616 2002007902 NISHA PAL 9 1 1 1 1 33.00
4617 2002007903 PRANJAL BOHRA 9 2 2 2 2 80.00
4618 2002007904 DIKSHANT KUMAR 1 2 2 2 2 26.50
4619 2002007905 KAMAL KISHORE 1 2 2 1 1 86.50
4620 2002007906 PRADEEP PUNDIR 9 4 2 2 2 2 55.00
4621 2002007907 SIDDHARTHA SARKAR 9 2 2 1 1 168.50
4622 2002007908 ROHIT TALWAN 1 2 2 2 2 54.50
4623 2002007910 SUMIT SAINI 6 2 2 2 2 81.00
4624 2002007911 ASHEESH KUMAR 6 2 2 2 2 65.00
4625 2002007912 SHIV KUMAR 6 2 2 2 2 88.50
4626 2002007915 KAMAL 9 2 2 2 2 123.50
4627 2002007916 RAVINDRA KUMAR SAHDEV 1 1 1 1 1 85.00
4628 2002007917 SUNIL DUTT BALONI 6 2 2 2 2 137.00
4629 2002007918 CHANDAN SINGH 1 1 1 1 1 98.50
4630 2002007919 NAVEEN BALONI 6 2 2 2 2 78.50
4631 2002007921 RAHUL KUMAR 1 1 1 1 1 35.50
4632 2002007922 ASHWANI BIST 9 1 1 1 1 102.50
4633 2002007924 HIMANSHU PARIHAR 9 2 2 2 2 46.50
4634 2002007925 KULDEEP RAWAT 9 1 1 2 2 52.50
4635 2002007926 SUBHASH SINGH 9 2 2 2 2 39.00
4636 2002007927 IMRAN HUSSAIN REHMANI 6 1 1 1 1 116.50
4637 2002007928 SHUBHAM BADONI 9 1 1 1 1 84.50
4638 2002007930 RAMKRISHAN SHAH 1 2 2 1 1 87.00
4639 2002007932 MUKESH PUSPWAN 9 2 2 2 2 86.50
4640 2002007933 NAVEEN SINGH NEGI 9 2 2 1 1 83.50
4641 2002007934 TUSHAR CHAUHAN 9 2 2 2 2 73.00
4642 2002007935 ARVIND SINGH 2 2 2 1 1 70.50
4643 2002007940 ARCHANA CHAUHAN 9 2 2 2 2 58.00
4644 2002007941 UDAY VEER SINGH 1 2 2 1 1 81.50
4645 2002007943 KM JYOTI 1 1 1 2 2 13.50
4646 2002007944 SUMEDHA ATTRI 9 2 2 1 1 73.50
4647 2002007945 RUPAL SHARMA 9 1 1 1 1 62.50
4648 2002007946 AKANSHA PUNDIR 9 2 2 2 2 110.50
4649 2002007950 RAKESH SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 89.00
4650 2002007951 PUSHPENDRA SINGH 9 1 1 2 2 120.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
Page No : 94
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4651 2002007953 PINKI 9 1 1 1 1 97.50
4652 2002007954 SUDHIR NAUTIYAL 6 2 2 2 2 82.00
4653 2002007955 RAJAT KHATRI 9 2 2 1 1 138.50
4654 2002007956 SWAPNIL KUKRETI 9 2 2 2 2 57.50
4655 2002007957 SATYAM ROHILLA 9 2 2 2 2 32.00
4656 2002007958 AJAY RANA 6 2 2 2 2 11 8.50
4657 2002007959 PREM DEOLI 9 2 2 2 2 61.50
4658 2002007962 SHIVANKAR DHAR 9 2 2 2 2 129.00
4659 2002007963 VINOD MURARI 9 2 2 2 2 153.50
4660 2002007964 JAYDEEP SINGH 2 1 1 1 1 90.00
4661 2002007965 SATPAL 2 2 2 1 1 82.50
4662 2002007967 NUTAN GUSAIN 9 1 1 1 1 92.50
4663 2002007976 RAJAT SEMWAL 9 1 1 1 1 69.00
4664 2002007977 SHAIFALI NEGI 9 2 2 2 2 63.50
4665 2002007978 HIMANSHU SEMWAL 9 2 2 2 2 69.00
4666 2002007980 SALONI GOYAL 9 1 1 1 1 81.00
4667 2002007983 PRIYANKA KOTNALA 9 2 2 1 1 71.50
4668 2002007984 SHIKHA RAWAT 9 2 2 1 1 92.00
4669 2002007986 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 37.50
4670 2002007987 ARUN KUMAR 9 2 2 2 2 89.00
4671 2002007989 JYOTI RAY 9 1 1 2 2 129.50
4672 2002007990 MOHINI 9 1 1 2 2 114.00
4673 2002007994 ROHIT 1 1 1 1 1 49.50
4674 2002007995 SHARAD CHAUHAN 9 1 1 1 1 131.50
4675 2002007996 HEMANT SINGH MARTOLIA 2 2 2 2 2 69.50
4676 2002007997 KAVITA TOMAR 2 2 2 2 2 33.00
4677 2002008000 SUNDER PAL 6 1 1 1 1 102.50
4678 2002008001 BABLU RAM 6 2 2 2 2 40.50
4679 2002008004 RAJESH JOSHI 9 2 2 1 1 65.00
4680 2002008005 ANITA MARTOLIA 2 2 2 2 2 45.00
4681 2002008008 TARUN KUMAR SONI 6 1 1 1 1 45.50
4682 2002008012 UJJWAL BALIYAN 9 2 2 1 1 40.00
4683 2002008013 PRAVEEN DHASMANA 9 1 1 1 1 48.00
4684 2002008014 ANUJ KUMAR 1 2 2 2 2 74.00
4685 2002008015 MANPREET KAUR 9 1 1 2 2 106.50
4686 2002008018 SHUBHAM SINGH PANWAR 9 2 2 2 2 70.00
4687 2002008020 SAURABH PANWAR 9 1 1 2 2 89.00
4688 2002008021 MONTI MORYA 1 2 2 2 2 30.00
4689 2002008022 RAJENDRA KANYAL 9 1 1 1 1 80.50
4690 2002008023 PREETI BISHT 9 2 2 2 2 61.00
4691 2002008024 POOJA MORYA 1 2 2 2 2 22.50
4692 2002008026 MANISH KUMAR 6 2 2 2 2 63.00
4693 2002008028 REETU RANI 6 2 2 2 2 137.00
4694 2002008029 NITIN MADHWAL 9 1 1 1 1 109.00
4695 2002008031 AKASH BISHT 9 1 1 1 1 54.50
4696 2002008033 MANOJ SINGH BHANDARI 9 2 2 2 2 86.00
4697 2002008034 MAHENDRA ASWAL 6 2 2 2 2 80.00
4698 2002008035 SHAILENDRA SINGH 9 2 2 2 2 118.50
4699 2002008036 VIPIN KUMAR 6 4 2 2 2 2 59.50
4700 2002008038 MAHESH CHANDRA 9 2 2 2 2 84.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 95
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4701 2002008039 ASHISH KARANWAL 1 1 1 1 1 27.50
4702 2002008040 VIVEK CHOUDHARY 9 2 2 2 2 149.00
4703 2002008041 AMAN SHARMA 9 1 1 1 1 129.00
4704 2002008044 NEHA KUMARI 1 2 2 2 2 34.50
4705 2002008046 ROSHANI CHAUHAN 2 2 2 1 1 64.00
4706 2002008047 HARISH RAWAT 2 2 2 2 2 59.00
4707 2002008048 VINOD SINGH ASWAL 9 1 1 1 1 33.50
4708 2002008050 UMESH KANTI 9 2 2 2 2 92.00
4709 2002008051 LAKEE RAM 2 2 2 2 2 49.00
4710 2002008052 YATIT PRATAP SINGH PANWAR 9 2 2 2 2 29.50
4711 2002008054 ALOK BADMWAL 1 2 2 2 2 98.00
4712 2002008056 UMASHANKAR SHARMA 9 2 2 2 2 77.00
4713 2002008057 VIPIN KUMAR SAINI 6 2 2 2 2 37.50
4714 2002008060 SAKSHIKA CHAUHAN 2 2 2 2 2 66.50
4715 2002008062 SATPAL SINGH 2 2 2 2 2 55.50
4716 2002008063 AKSHAY KUMAR KALRA 9 2 2 2 2 101.50
4717 2002008064 MOHIT SAHANI 9 2 2 1 1 77.50
4718 2002008065 RAJENDRA SINGH KARKI 9 2 2 1 1 35.00
4719 2002008067 PIYUSH SARASWAT 1 2 2 2 2 81.00
4720 2002008068 DEEPAK 9 1 1 2 2 71.00
4721 2002008070 SHEFALI SHARMA 9 2 2 1 1 42.50
4722 2002008071 RAJIV NAUTIYAL 6 1 1 1 1 85.00
4723 2002008075 POOJA GAIROLA 9 2 2 2 2 105.50
4724 2002008076 NEHA BHATT 9 2 2 1 1 59.50
4725 2002008077 GANESH SINGH PANGTEY 2 2 2 1 1 80.00
4726 2002008078 PRIYANKA NEGI 9 2 2 2 2 99.50
4727 2002008079 VIJAY SINGH CHAUHAN 9 2 2 2 2 100.00
4728 2002008080 ABHISHEK SAXENA 9 2 2 2 2 50.00
4729 2002008081 PRITI BHANDARI 9 2 2 2 2 49.50
4730 2002008084 KM NAZREEN 6 2 2 1 1 94.00
4731 2002008085 AKHILESH GHILDIYAL 9 2 2 2 2 44.50
4732 2002008086 PRAVEEN SINGH RANA 2 1 1 1 1 41.50
4733 2002008091 AKARSH VERMA 6 2 2 2 2 100.00
4734 2002008093 JAYAVEER CHAUHAN 2 2 2 1 1 112.00
4735 2002008094 JATIN SINGHAL 1 2 2 2 2 110.00
4736 2002008097 ARUNENDRA SINGH BHADAURIYA 9 2 2 1 1 137.00
4737 2002008099 PRIYANKA RAWAT 9 2 2 1 1 93.00
4738 2002008102 SHIVANI NEGI 9 1 1 2 2 77.00
4739 2002008105 SHAHBAZ KHAN 6 1 1 1 1 112.00
4740 2002008106 GAJENDRA SINGH 9 1 1 1 1 78.50
4741 2002008108 BABLOO CHAUHAN 2 2 2 2 2 27.00
4742 2002008109 BALWANT SINGH 6 1 1 1 1 38.50
4743 2002008110 KULDEEP KUMAR 1 4 2 2 2 2 21.00
4744 2002008111 AYUSH THAPLIYAL 9 1 1 1 1 108.50
4745 2002008112 MANJU SAINI 6 2 2 2 2 41.00
4746 2002008115 KM ANU BHARTI 1 2 2 2 2 40.50
4747 2002008116 KAJAL VIRENDRANATH TIWARI 9 2 2 1 1 51.00
4748 2002008117 RICHA SEMWAL 6 2 2 2 2 45.50
4749 2002008118 GUNJAN 6 2 2 1 1 94.50
4750 2002008120 KUNAL KUMAR 9 2 2 2 2 140.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 96
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4751 2002008121 ANAND SINGH 2 1 1 1 1 96.50
4752 2002008122 SAURABH SINGH 9 2 2 2 2 53.00
4753 2002008123 PANKAJ SINGH 9 2 2 2 2 32.50
4754 2002008125 MONIKA 1 2 2 2 2 86.00
4755 2002008126 MUKUL SINGH 1 2 2 2 2 44.50
4756 2002008128 SHIKHA BHATT 9 2 2 2 2 56.00
4757 2002008131 KM SWATI 1 2 2 1 1 51.00
4758 2002008132 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 73.50
4759 2002008134 ASHISH JAIN 9 2 2 2 2 93.50
4760 2002008136 VIRENDRA KUMAR 2 1 1 1 1 51.00
4761 2002008137 PRINCY RANA 9 2 2 1 1 52.50
4762 2002008138 KM SAKSHI BIDLA 9 1 1 1 1 42.50
4763 2002008141 PRACHI JOSHI 6 2 2 2 2 94.00
4764 2002008143 AKAANKSHI RAWAT 9 2 2 2 2 81.00
4765 2002008144 SANDEEP SINGH BHAURYAL 9 1 1 2 2 102.50
4766 2002008146 KAMNA SHARMA 9 2 2 1 1 76.00
4767 2002008147 GAURAV 1 1 1 1 1 43.50
4768 2002008148 VIKASH CHAMOLI 9 1 1 1 1 62.00
4769 2002008150 ANURAG GURUNG 6 2 2 2 2 78.00
4770 2002008153 SAURABH PANDEY 9 1 1 1 1 84.00
4771 2002008154 AASHTA CHOUDHARY 6 1 1 1 1 56.00
4772 2002008155 AJAY JOSHI 9 2 2 2 2 146.50
4773 2002008156 KHUSHBOO 9 2 2 2 1 72.00
4774 2002008157 DEEPAK RANA 9 2 2 2 2 62.00
4775 2002008165 AKASH BHATT 9 1 1 1 1 96.00
4776 2002008167 KUNWAR SINGH 2 2 2 2 2 56.50
4777 2002008168 AMIT BARTWAL 9 2 2 2 2 123.50
4778 2002008169 PANKAJ SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 62.50
4779 2002008170 MOHINI SAJWAN 9 2 2 2 2 80.50
4780 2002008172 SUMIT KUMAR SINGH 9 2 2 2 2 62.00
4781 2002008174 TRISHI ANAND 1 2 2 1 1 40.50
4782 2002008176 DEEPENDRA KUMAR 9 2 2 2 2 142.00
4783 2002008177 PRITIKA PATWAL 9 1 1 1 1 104.00
4784 2002008178 VIDESH PANWAR 6 2 2 2 2 142.50
4785 2002008183 KAVITA 2 2 2 1 1 33.50
4786 2002008186 SUNISHTHA JOSHI 2 2 2 1 1 114.50
4787 2002008188 RAKESH CHAUHAN 2 2 2 2 2 36.00
4788 2002008189 SURABHI JOSHI 9 2 2 2 2 112.50
4789 2002008192 YASHPAL CHAUHAN 2 2 2 2 2 65.00
4790 2002008198 KAMINI RANA 9 1 1 1 1 50.00
4791 2002008202 ABHISHEK SEMWAL 9 1 1 1 1 53.00
4792 2002008203 MANOJ CHAUHAN 2 2 2 2 2 80.50
4793 2002008206 MOHD VASHIT 6 1 1 1 1 61.00
4794 2002008207 ANKIT SINGH RAJPUT 9 2 2 1 1 44.00
4795 2002008208 PRATEEK WALDIA 9 2 2 1 1 93.50
4796 2002008209 PRASHANT KUMAR RAVI 1 2 2 1 1 42.00
4797 2002008211 AMAN ZAKI 9 2 2 1 1 49.50
4798 2002008214 VIPIN KUMAR PATHIK 1 1 1 2 2 54.50
4799 2002008215 SUDESH KUMAR 1 2 2 2 2 86.50
4800 2002008216 PRIYA RANI 1 2 2 2 2 38.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 97
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4801 2002008217 VINAY PRATAP CHAUHAN 2 2 2 2 2 49.50
4802 2002008218 SANJEEV SINGH 1 2 2 2 2 75.50
4803 2002008219 VISHAKA CHHETRI 9 2 2 2 2 67.00
4804 2002008222 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 79.00
4805 2002008223 SHUBHAM RAWAT 9 2 2 2 2 65.00
4806 2002008224 ABHISHEK KUMAR 1 2 2 2 2 131.00
4807 2002008226 SHUBHAM SAINI 6 2 2 2 2 121.00
4808 2002008227 ASHISH BAMOLA 9 2 2 2 2 111.50
4809 2002008229 AKANSHA MISRA 9 2 2 1 1 85.00
4810 2002008231 GANGA SINGH 9 2 2 2 2 75.50
4811 2002008232 MANVEER SINGH 6 2 2 2 2 77.00
4812 2002008235 GAURAV KUMAR 1 2 2 2 2 55.50
4813 2002008236 PREETI RATHOR 9 2 2 2 2 50.00
4814 2002008237 PIYUSH CHAUHAN 2 2 2 1 1 94.50
4815 2002008238 MUKESH KUMAR CHAMOLI 6 2 2 1 1 55.00
4816 2002008241 RINKI 1 1 1 2 2 72.00
4817 2002008243 AJAY SINGH 9 2 2 2 2 89.50
4818 2002008245 SHUBHAM KUMAR 1 2 2 1 1 47.00
4819 2002008247 ESHA AGGARWAL 9 2 2 2 2 15.50
4820 2002008253 KM PRAGYA BIJALWAN 2 2 2 1 1 68.00
4821 2002008254 KM PRIYANKA THAKUR 6 2 2 1 1 31.00
4822 2002008256 BHUPINDER SINGH 1 2 2 2 2 91.50
4823 2002008257 LOKENDRA SINGH DHAMI 6 2 2 2 2 112.00
4824 2002008258 MANU MAAN 9 2 2 2 2 103.50
4825 2002008259 GURJEET SINGH 9 1 1 2 2 57.50
4826 2002008260 SANDHYA 9 2 2 1 1 74.50
4827 2002008261 AARTI SAINI 6 1 1 1 1 35.00
4828 2002008262 MOHIT KUMAR 1 2 2 1 1 65.00
4829 2002008265 ADITI VACHHER 9 2 2 2 2 96.50
4830 2002008266 NAJRUDDIN 9 1 1 1 1 32.50
4831 2002008268 SARITA RAWAT 9 1 1 1 1 22.50
4832 2002008270 ARUN KUMAR 9 2 2 2 2 81.00
4833 2002008273 JYOTI KHAMPA 2 1 1 1 1 48.00
4834 2002008275 RINKI GAUR 6 1 1 1 1 86.00
4835 2002008277 RINKU DEVI 9 2 2 2 2 74.00
4836 2002008278 SMRITI CHATURVEDI 9 2 2 2 2 78.00
4837 2002008279 DIKSHA YADAV 9 2 2 2 2 47.50
4838 2002008280 RAVI JOSHI 9 2 2 2 2 86.00
4839 2002008282 NARENDAR SINGH 2 2 2 2 2 72.00
4840 2002008283 DEEPAK RANA 9 2 2 2 2 113.50
4841 2002008285 LAV SAGAR 9 2 2 2 2 57.00
4842 2002008287 MANJEET SINGH 9 2 2 2 2 98.50
4843 2002008288 AKHILESH RATURI 9 1 1 1 1 47.50
4844 2002008290 ABHISHEK NAUTIYAL 9 2 2 1 1 148.50
4845 2002008295 MANOJ SINGH BARTWAL 9 1 1 1 1 107.50
4846 2002008296 NITU CHAUBEY 9 2 2 2 2 48.50
4847 2002008297 PRIYANK RAWAT 6 2 2 1 1 111.00
4848 2002008298 TUSHAR SINGH 1 2 2 1 1 119.00
4849 2002008299 ASLAM ALI 6 2 2 1 1 33.50
4850 2002008300 PRAMOD SINGH 9 2 2 2 2 86.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 98
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4851 2002008301 VIPIN NAUTIYAL 9 1 1 1 1 110.00
4852 2002008302 LALIT KUMAR 1 2 2 2 2 21.50
4853 2002008303 MOHD ASHIF 6 2 2 2 2 86.00
4854 2002008304 VIVEK PUROHIT 9 1 1 1 1 97.00
4855 2002008305 SHAGUN UNIYAL 9 1 1 2 2 114.00
4856 2002008306 RUHI GUSAIN 9 2 2 1 1 67.50
4857 2002008307 SHAURAV UPADHYAY 9 1 1 1 1 68.00
4858 2002008309 SAVAN KUMAR 1 2 2 2 2 53.50
4859 2002008310 JAYA ARORA 9 2 2 2 2 44.50
4860 2002008314 ANURAG PUROHIT 9 1 1 1 1 88.50
4861 2002008315 ANJALI PHARASI 9 1 1 1 1 62.50
4862 2002008316 SHOBHA 9 1 1 1 1 85.00
4863 2002008318 VIKAS YADAV 6 2 2 2 2 72.50
4864 2002008321 SAKSHI RAUTELA 9 1 1 1 1 93.50
4865 2002008322 TIKARAM 6 2 2 2 2 40.50
4866 2002008323 SANJAY RATHOUR 2 1 1 1 1 32.00
4867 2002008324 DEEPAK KUMAR 6 2 2 2 2 136.00
4868 2002008325 ANCHAL SUNDRIYAL 9 2 2 2 2 78.50
4869 2002008327 AMIT NEGI 9 2 2 2 2 71.50
4870 2002008328 SHUBHAM KUMAR 9 2 2 1 1 76.00
4871 2002008330 EKTA THAKUR 6 2 2 2 2 49.00
4872 2002008333 ANUKRITI BADOLA 9 1 1 2 2 92.50
4873 2002008335 ARUN BADONI 9 1 1 1 1 118.50
4874 2002008337 AJAY SINGH 9 2 2 2 2 67.50
4875 2002008339 DINESH NEGI 2 1 1 1 1 65.00
4876 2002008340 ANJALI 1 1 1 1 1 65.00
4877 2002008345 SUMIT KHURCHE 1 2 2 2 2 51.00
4878 2002008346 JASWANT SINGH DHANIK 9 2 2 2 2 37.00
4879 2002008347 KAPIL RAWAT 6 2 2 2 2 123.50
4880 2002008348 SANJAY KUMAR 1 2 2 2 2 96.50
4881 2002008350 PRADEEP KUMAR 1 1 1 2 1 37.50
4882 2002008351 GAURAV KUMAR 9 2 2 2 2 44.00
4883 2002008352 DEVENDRA LASIYAL 9 1 1 1 1 82.50
4884 2002008354 MAYANK NAUTIYAL 9 2 2 2 2 136.50
4885 2002008355 POONAM JOSHI 2 2 2 1 1 47.50
4886 2002008356 KULDEEP 6 2 2 2 2 48.00
4887 2002008358 SANKALP CHANDRA 1 2 2 2 2 133.00
4888 2002008360 NIMIT CHAUHAN 9 2 2 2 2 91.50
4889 2002008364 ABHISHEK KUMAR 6 1 1 2 2 106.50
4890 2002008368 ANOOP SINGH NEGI 9 1 1 1 1 40.50
4891 2002008369 VIRENDRA NAUTIYAL 9 2 2 2 2 67.00
4892 2002008370 SURENDRA SINGH PANWAR 9 1 1 1 1 23.50
4893 2002008375 RAJAT PRAKASH 9 1 1 1 1 112.50
4894 2002008381 PRERANA 9 1 1 2 2 50.00
4895 2002008382 SHRUTI RAJ TOMAR 2 1 1 2 2 57.00
4896 2002008383 SARVODAY KUMAR 9 2 2 2 2 57.00
4897 2002008384 NEHA UNIYAL 6 2 2 1 1 55.00
4898 2002008389 AMIT KANDWAL 9 2 2 2 2 88.50
4899 2002008390 AMIT SINGH NEGI 9 1 1 1 1 47.50
4900 2002008391 VIVEK RAJ 1 2 2 2 2 106.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 99
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4901 2002008394 VIKUL KUMAR 9 2 2 2 2 101.00
4902 2002008396 ANJALI SHARMA 2 2 2 1 1 103.00
4903 2002008401 JYOTI DEVRANI 9 1 1 1 1 61.50
4904 2002008402 SHUBHI AGARWAL 9 2 2 2 2 93.50
4905 2002008404 SHUBHAM SOLANKI 9 2 2 2 2 43.00
4906 2002008405 SONAL 6 2 2 2 2 29.50
4907 2002008407 ABHISHEK PAL 9 1 1 1 1 110.00
4908 2002008408 ANKUSH BHATT 9 2 2 1 1 80.50
4909 2002008411 VIVEK UNIYAL 9 2 2 2 2 87.50
4910 2002008414 DEVENDRA KUMAR JOSHI 9 1 1 2 2 64.50
4911 2002008415 VIPUL MALVA 1 1 1 2 2 134.00
4912 2002008416 MAUSAM KUMAR 1 2 2 1 1 36.50
4913 2002008417 SOURABH KUMAR 1 1 1 2 2 63.00
4914 2002008418 GORAV KUMAR 9 2 2 2 2 100.50
4915 2002008419 NEERAJ 2 2 2 1 1 75.00
4916 2002008420 RAMAN JETLI 9 2 2 2 2 54.50
4917 2002008421 MUNENDRA SINGH 9 2 2 2 2 56.50
4918 2002008425 VISHNU KUMAR 6 2 2 2 2 27.00
4919 2002008428 RAHUL DABRAL 9 1 1 1 1 128.00
4920 2002008429 SHAMSHER SINGH RAI 2 2 2 2 2 79.50
4921 2002008434 ABHISHEK MANARIYA 1 2 2 2 2 94.50
4922 2002008436 KUMAR PIYUSH 9 2 2 2 2 105.50
4923 2002008437 SRISHTI 1 2 2 1 1 97.00
4924 2002008439 NISHAKANT 6 2 2 2 2 79.50
4925 2002008440 SEEMA JOSHI 9 2 2 2 2 58.00
4926 2002008442 ANKIT KUMAR 9 1 1 1 1 112.50
4927 2002008447 GEETA 9 1 1 1 1 107.00
4928 2002008451 ANKUSH RUHELA 6 1 1 2 2 93.50
4929 2002008452 DEEPAK SINGH MAURYA 6 2 2 2 2 62.50
4930 2002008454 ARUN KUMAR BHARDWAJ 6 2 2 1 1 130.50
4931 2002008455 GAURAV KUMAR 9 2 2 2 2 84.50
4932 2002008458 ADIT KUMAR 9 2 2 1 1 98.50
4933 2002008462 ARTI TOMAR 2 2 2 2 2 45.00
4934 2002008463 DHARMANDRA SINGH MARTOLIA 2 1 1 1 1 59.00
4935 2002008464 SUNAINA MEENA 2 2 2 2 2 48.50
4936 2002008465 NITIN KUMAR 9 2 2 2 2 75.50
4937 2002008467 YAMINI RANA 2 2 2 2 2 58.50
4938 2002008469 ROMESH KUMAR 6 2 2 1 1 25.50
4939 2002008470 PIYUSH BHANDARI 9 2 2 2 2 78.50
4940 2002008471 KIRAN BIJALWAN 9 1 1 1 1 64.50
4941 2002008472 VIJAY MALETHA 9 1 1 1 1 109.00
4942 2002008474 CHANDAN KUMAR 9 2 2 2 2 100.00
4943 2002008476 RAVINDAR SINGH RAWAT 6 1 1 1 1 85.00
4944 2002008477 KM LOVELI 9 2 2 2 2 31.00
4945 2002008478 ABHISHEK KANDWAL 9 1 1 1 1 53.00
4946 2002008481 BANTI KUMAR 6 2 2 2 2 45.50
4947 2002008482 ASHU RANI VISHNOI 9 2 2 2 2 41.50
4948 2002008484 RAVI PRAKASH THAPA 9 2 2 2 2 75.50
4949 2002008485 ROBIN KUMAR 1 2 2 2 2 27.50
4950 2002008487 PRASHANT CHAUHAN 9 2 2 2 2 102.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 100
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
4951 2002008488 RUCHI JOSHI 9 2 2 2 2 82.00
4952 2002008489 VIPIN KAPOOR RAJ 1 2 2 2 2 117.50
4953 2002008490 ASHISH RUHELA 9 2 2 2 2 84.00
4954 2002008492 SHAILENDRA SINGH 1 2 2 2 2 76.50
4955 2002008493 RAJENDRA SINGH 9 3 1 1 2 2 91.50
4956 2002008494 ASTHA JUYAL 9 1 1 1 1 58.00
4957 2002008495 SWETA CHAUHAN 2 1 1 1 1 53.00
4958 2002008498 GARIMA 6 1 1 1 1 78.50
4959 2002008499 KAJAL RANI 9 1 1 1 1 88.00
4960 2002008500 SONU GAURAV 1 2 2 2 2 72.50
4961 2002008504 SAURABH KUMAR 9 2 2 2 2 98.50
4962 2002008505 ASHISH SAH 9 2 2 2 2 61.50
4963 2002008506 MAMTA THAPA 9 2 2 2 2 75.50
4964 2002008508 GUNJAN CHAUHAN 2 2 2 2 2 58.00
4965 2002008510 KM AANCHAL SONAL 2 2 2 1 1 5 3.00
4966 2002008511 MITALI SHAH 9 1 1 1 1 88.00
4967 2002008512 RAKESH SWARNKAR 6 2 2 2 2 62.50
4968 2002008513 NEHA CHAUHAN 2 2 2 2 2 86.00
4969 2002008516 ROHIT SHARMA 9 1 1 1 1 96.50
4970 2002008517 DEVESH CHANDRA KHANSILI 9 4 2 2 2 2 76.00
4971 2002008518 MANISH 6 2 2 2 2 57.00
4972 2002008519 SUSHMA THAPA 9 2 2 1 1 56.50
4973 2002008520 KOMAL 1 2 2 2 2 18.00
4974 2002008525 NAVEEN CHANDRA 9 2 2 2 2 102.50
4975 2002008526 VIVEK SHARMA 9 2 2 1 1 127.00
4976 2002008528 RAVI PAL 6 2 2 2 2 63.50
4977 2002008532 VAIBHAV RASTOGI 9 1 1 1 1 74.00
4978 2002008533 KOMAL SHARMA 9 2 2 2 2 68.50
4979 2002008535 KANTI RAM RANA 2 2 2 1 1 69.00
4980 2002008537 NINIKA THAPA 9 2 2 2 2 120.50
4981 2002008538 PRADEEP KUMAR 1 2 2 2 2 44.50
4982 2002008540 GIRISH CHAND 9 2 2 2 2 68.00
4983 2002008542 PRINCE KUMAR 1 2 2 2 2 36.50
4984 2002008544 SANJAY CHAUHAN 2 1 1 1 1 68.50
4985 2002008545 VISHAL SAIN 6 2 2 2 2 92.50
4986 2002008546 SUGANDHA SAXENA 9 2 2 2 2 119.00
4987 2002008547 DIKSHA BATRA 9 2 2 2 2 61.00
4988 2002008548 AKSHAY SINGH NEGI 9 2 2 1 1 30.50
4989 2002008549 VISHAL KUMAR 9 1 1 1 1 76.00
4990 2002008550 ANKIT AGARWAL 9 2 2 2 2 46.50
4991 2002008552 MANMOHAN SINGH 1 1 1 1 1 18.00
4992 2002008554 RAVI KUMAR 9 2 2 2 2 145.00
4993 2002008555 PREETI TOMAR 9 1 1 1 1 60.50
4994 2002008556 NITIN KUMAR 9 3 2 2 2 2 128.50
4995 2002008558 MOHIT TANWAR 9 2 2 1 1 12.50
4996 2002008559 ANKITA JOSHI 9 1 1 1 1 25.50
4997 2002008560 KESHAV DEV 1 2 2 2 2 103.00
4998 2002008563 OJASVI CHAUHAN 9 2 2 2 2 111.00
4999 2002008566 BHARTI RAI 2 2 2 2 2 32.50
5000 2002008567 SHIVANI DEVI 6 2 2 2 2 54.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 101
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5001 2002008568 LAXMAN SINGH 2 1 1 1 1 56.50
5002 2002008570 KIRAN NAUTIYAL 2 2 2 1 1 46.50
5003 2002008572 ALOK GUSAIN 9 1 1 1 1 45.00
5004 2002008573 SHOBHIT SINGH KHERA 1 2 2 2 2 92.50
5005 2002008574 ABHIYANT JOSHI 9 2 2 2 2 58.00
5006 2002008575 RENU MALL 9 2 2 2 2 77.50
5007 2002008576 KUSUM SAKLANI 9 2 2 2 2 58.50
5008 2002008577 SHIVAM KUMAR 6 2 2 1 1 72.50
5009 2002008578 ABHISHEK SAJWAN 6 2 2 2 2 128.00
5010 2002008579 GAURAV BELWAL 9 2 2 2 2 137.50
5011 2002008580 RICHA SHARMA 2 2 2 2 2 53.50
5012 2002008583 NEHA KHOLIYA 9 2 2 2 2 112.00
5013 2002008584 MONU 6 1 1 1 1 48.00
5014 2002008585 RUPA DEVI 1 1 1 1 1 22.50
5015 2002008588 DIMPAL KUMARI 6 1 1 2 2 54.00
5016 2002008589 PANKAJ BISHT 9 2 2 1 1 85.50
5017 2002008592 MANISHA MATHUR 2 2 2 2 2 90.00
5018 2002008593 MONIKA SAJWAN 6 2 2 2 2 69.00
5019 2002008595 VIJAY KUMAR 1 2 2 2 2 103.50
5020 2002008596 DAULEE 9 1 1 2 2 56.00
5021 2002008598 KM USHA 1 1 1 1 1 6.00
5022 2002008600 SHAJAD ALI 6 2 2 2 2 106.00
5023 2002008601 GEETA RAWAT 6 2 2 2 2 96.50
5024 2002008602 MUKUL MATHUR 2 2 2 2 2 54.00
5025 2002008604 AAYUSHI 9 1 1 1 1 86.50
5026 2002008605 HIMANSHU MEENA 9 2 2 2 2 97.50
5027 2002008606 VIKRAM SINGH 9 2 2 2 2 90.00
5028 2002008607 SHAHADATT ALI 6 2 2 2 2 117.50
5029 2002008608 NITESH THAPA 9 2 2 2 2 101.00
5030 2002008610 NISHA KATHAIT 9 2 2 1 1 35.50
5031 2002008611 LAKSHEY KASHYAP 6 2 2 2 2 88.00
5032 2002008612 RAHUL YADAV 6 2 2 1 1 103.00
5033 2002008613 DIVYA RAI 2 2 2 2 2 40.50
5034 2002008614 ANJALI VASHISTH 9 2 2 1 1 103.50
5035 2002008619 SHUBHANGI AGGARWAL 9 2 2 2 2 74.00
5036 2002008621 SAORABH BALUNI 9 2 2 2 2 107.00
5037 2002008622 NEELAM YADAV 6 2 2 2 2 29.00
5038 2002008624 DEEKSHA BADOLA 9 2 2 2 2 65.00
5039 2002008625 SHIVA VERMA 9 1 1 1 1 71.50
5040 2002008626 ARVIND SINGH NEGI 9 2 2 2 2 110.50
5041 2002008627 KAMAL SINGH 1 2 2 2 2 59.00
5042 2002008629 SUNCHIT YADAV 9 1 1 1 1 88.00
5043 2002008630 DIKSHA PANDEY 9 1 1 1 1 84.50
5044 2002008635 ASHISH RAWAT 6 2 2 2 2 109.00
5045 2002008637 NEELAM GUPTA 9 2 2 2 2 79.50
5046 2002008638 HEMANT SHARMA 9 2 2 2 2 60.00
5047 2002008641 KM SUSHILA DHAMI 9 1 1 1 1 99.00
5048 2002008642 SUCHITA DIXIT 9 2 2 2 2 62.00
5049 2002008643 AAYUSH KUMAR 9 1 1 2 2 100.50
5050 2002008649 VINEET MOHAN 1 2 2 1 1 55.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 102
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5051 2002008650 ARVIND SINGH BARTWAL 9 1 1 1 1 68.00
5052 2002008651 JOGENDRA SINGH SAGAR 1 2 2 2 2 39.00
5053 2002008652 KAVITA BISHT 9 2 2 1 1 81.00
5054 2002008653 ASHUTOSH KOTHARI 9 2 2 2 2 146.50
5055 2002008655 VIPIN SHARMA 2 1 1 1 1 81.00
5056 2002008657 BHASKAR BISHT 9 2 2 2 2 86.00
5057 2002008660 PRIYANKA NAUTIYAL 9 1 1 1 1 14.00
5058 2002008663 BHUPENDRA THAKUR 2 2 2 1 1 31.00
5059 2002008664 NIKITA VERMA 6 2 2 2 2 101.00
5060 2002008665 POONAM RANI 6 2 2 1 1 23.50
5061 2002008666 DEEPAK KUMAR 6 2 2 1 1 81.50
5062 2002008667 VIKUL VATS 9 2 2 2 2 113.00
5063 2002008668 ABHISHEK KOTHARI 9 2 2 2 2 116.50
5064 2002008669 AMIT NEGI 9 4 2 2 2 2 70.00
5065 2002008671 RATAN CHAND RAMOLA 6 1 1 1 1 11.00
5066 2002008672 RITU GAUR 9 2 2 2 2 62.00
5067 2002008673 MOHD UVAIS 6 2 2 1 1 35.00
5068 2002008674 UJJWAL SHARMA 9 1 1 1 1 89.50
5069 2002008676 DINESH SINGH 9 1 1 1 1 60.50
5070 2002008677 AKANSHA GOYAL 9 1 1 2 2 77.00
5071 2002008679 SHIVANG RATURI 9 2 2 2 2 82.00
5072 2002008680 SAGAR SINGH NEGI 9 2 2 2 2 70.50
5073 2002008682 ASHISH DHIMAN 6 2 2 2 2 69.50
5074 2002008683 NITIN RAWAT 9 1 1 1 1 32.50
5075 2002008686 BHANU PRATAP SINGH RANA 9 2 2 1 1 57.00
5076 2002008688 ROHIT KUMAR 9 4 2 2 2 2 50.50
5077 2002008689 DEEPALI 1 1 1 1 1 82.50
5078 2002008691 ADITYA KOCHAR 1 2 2 2 2 98.50
5079 2002008695 DEEPAK SHAH 6 1 1 1 1 87.50
5080 2002008696 DEEPALI RAWAT 9 2 2 2 2 104.00
5081 2002008699 ROHIT KUMAR NEGI 9 1 1 1 1 103.50
5082 2002008700 SURENDER SINGH JETHURI 9 2 2 1 1 64.00
5083 2002008701 NEERAJ NEGI 2 2 2 2 2 52.50
5084 2002008702 NEERAJ KUMAR 1 2 2 2 2 52.00
5085 2002008703 PARIKSHIT RAWAT 9 2 2 1 1 116.50
5086 2002008707 SAURAV KUMAR AGRI 1 1 1 1 1 89.00
5087 2002008711 RISHABH RAWAT 9 1 1 1 1 39.00
5088 2002008712 SANDEEP 1 2 2 2 2 46.50
5089 2002008713 MANOJ KUMAR 6 1 1 1 1 74.00
5090 2002008718 DEEPA 9 2 2 2 2 80.50
5091 2002008719 ROHIT BHATT 9 1 1 1 1 61.50
5092 2002008720 ANSHUL KUMAR 6 2 2 1 1 97.00
5093 2002008721 JITENDRA SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 114.00
5094 2002008722 SANDEEP SINGH NEGI 9 2 2 2 2 75.50
5095 2002008723 TUSHAR KANT 6 2 2 1 1 136.00
5096 2002008725 AASHUTOSH GUSAIN 9 2 2 1 1 99.50
5097 2002008726 AKASH KUMAR 9 1 1 1 1 92.50
5098 2002008731 PRERNA PANT 9 1 1 1 1 129.50
5099 2002008732 SONAM NEGI 9 1 1 1 1 138.50
5100 2002008733 CHANDI PRASAD 9 2 2 2 2 39.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 103
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5101 2002008735 NITISH RAWAT 9 2 2 1 1 67.50
5102 2002008736 HIMANSHU NEGI 9 1 1 1 1 117.00
5103 2002008737 SHIVAM DABRAL 9 1 1 1 1 84.50
5104 2002008738 PRIYA BISHT 9 2 2 2 2 86.50
5105 2002008739 ANKIT CHAUHAN 6 1 1 1 1 48.00
5106 2002008740 SAKSHI RAWAT 9 1 1 1 1 74.00
5107 2002008742 SUNIL BADONI 9 2 2 1 1 80.50
5108 2002008744 NANCY AGARWAL 9 2 2 2 2 51.00
5109 2002008745 ASHISH TOMAR 2 1 1 2 2 79.00
5110 2002008747 BHUPENDRA BISHT 9 2 2 1 1 145.50
5111 2002008748 ASHISH BIST 9 2 2 1 1 122.00
5112 2002008749 SAURABH KHANDURI 9 2 2 2 2 94.50
5113 2002008751 RESHMA BISHT 9 1 1 2 2 50.50
5114 2002008752 PRASTUTI KANIKA JHA 9 1 1 1 1 81.00
5115 2002008753 MANOJ KUMAR 6 3 1 1 1 1 76.50
5116 2002008754 ABHISHEK SHARMA 6 1 1 1 1 94.50
5117 2002008755 BOBY NATH 1 1 1 1 1 59.00
5118 2002008758 SIMRAN PAL 9 2 2 1 1 80.50
5119 2002008759 SUMEGHA POKHRIYAL 9 2 2 2 2 88.00
5120 2002008760 DEVENDRA SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 148.00
5121 2002008761 SHASWAT GUSAIN 9 2 2 1 1 122.00
5122 2002008763 RAJKIRAN SINGH SAINI 6 1 1 1 1 103.50
5123 2002008764 MANVENDRA SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 53.50
5124 2002008765 BHUPESH KAPRI 9 2 2 2 2 114.00
5125 2002008766 KAMINI NEGI 9 1 1 2 2 48.50
5126 2002008767 TARUNA DEVRANI 9 1 1 1 1 92.50
5127 2002008768 SNEHA JOSHI 9 1 1 1 1 66.00
5128 2002008769 VIKAS NEGI 6 2 2 2 2 76.50
5129 2002008773 SHIVANSHU SEMALTY 9 2 2 2 2 82.00
5130 2002008775 YOGESH SINGH RAWAT 2 2 2 2 2 74.00
5131 2002008778 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 45.50
5132 2002008780 NARESH NAUTIYAL 9 3 2 2 1 1 92.00
5133 2002008783 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 49.00
5134 2002008785 DEEPAK CHAUHAN 6 1 1 1 1 132.50
5135 2002008788 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 83.50
5136 2002008789 AYUSH KOHLI 1 2 2 2 2 91.50
5137 2002008791 PIYUSH RAJ TOMAR 2 1 1 2 2 76.50
5138 2002008792 DEEPAK SINGH NEGI 9 2 2 2 2 99.00
5139 2002008795 POOJA PUNDIR 6 2 2 2 2 22.50
5140 2002008796 SHAILANSHU SEMALTY 9 2 2 2 2 95.50
5141 2002008799 RAJAT SINGH BISHT 9 1 1 1 1 140.00
5142 2002008801 DINESH SINGH 1 2 2 2 2 46.50
5143 2002008803 AMIT BIST 9 2 2 2 2 121.00
5144 2002008804 NITIN KAMBOJ 9 2 2 1 1 94.50
5145 2002008805 NISHANT BUDAKOTI 9 2 2 1 1 154.00
5146 2002008806 DIGVIJAY CHAUHAN 2 1 1 1 1 58.00
5147 2002008809 SMARITI 6 1 1 1 1 25.50
5148 2002008810 VINAY KUMAR SODHI 1 2 2 2 2 77.00
5149 2002008811 SUDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 89.50
5150 2002008812 SHALLY GOYAL 9 2 2 1 1 79.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 104
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5151 2002008813 SANDEEP KUMAR 1 1 1 1 1 26.50
5152 2002008814 PRIYA 6 2 2 2 2 117.00
5153 2002008816 ADITAYA RANA 6 2 2 2 2 127.00
5154 2002008818 AYUSH CHOUDHRY 9 2 2 2 2 137.50
5155 2002008819 MANISH NEGI 9 2 2 2 2 115.50
5156 2002008820 NIKHIL GUPTA 9 2 2 2 2 125.50
5157 2002008821 NEERAJ LOHANI 9 2 2 2 2 97.00
5158 2002008823 DEVENDRA KUMAR SHUKLA 9 2 2 2 2 155.00
5159 2002008826 DEEPAK BHATT 9 2 2 2 2 102.00
5160 2002008827 SUMAN CHAUHAN 2 1 1 1 1 101.50
5161 2002008830 ASHISH TOMAR 2 2 2 2 2 78.00
5162 2002008831 ASHA 6 2 2 1 1 52.00
5163 2002008835 RAHUL RAWAT 9 2 2 2 2 129.50
5164 2002008836 TARENDRA SINGH BISHT 9 2 2 2 2 66.00
5165 2002008837 HIMANI TYAGI 9 2 2 2 2 50.00
5166 2002008838 RAHUL SINGH BISHT 9 1 1 1 1 113.50
5167 2002008842 ABHISHEK RAMOLA 6 2 2 2 2 93.50
5168 2002008844 DEEKSHA RAMOLA 9 1 1 1 1 65.00
5169 2002008846 DEVESH KUMAR 6 1 1 1 1 120.00
5170 2002008847 MUKESH RANA 9 4 1 1 1 1 13.50
5171 2002008850 ANKIT TOMAR 2 2 2 2 2 55.00
5172 2002008851 ANKIT NEGI 9 2 2 1 1 98.50
5173 2002008856 AVNEESH KUMAR 6 2 2 2 2 126.50
5174 2002008857 SACHIN KUMAR 6 2 2 2 2 131.50
5175 2002008859 SUNIL DUTT SATI 9 1 1 1 1 85.50
5176 2002008860 ANKUL KUMAR 9 4 2 2 2 2 60.00
5177 2002008862 PARUL KATHAIT 9 2 2 2 2 85.50
5178 2002008863 PRABHAT DANGWAL 9 2 2 2 2 121.50
5179 2002008864 RAMAN 1 2 2 2 2 75.50
5180 2002008865 MAHIPAL SINGH 9 1 1 1 1 36.00
5181 2002008866 SUNIL PRASAD CHAMOLA 9 3 2 2 2 2 77.00
5182 2002008869 MANJULKAR TRIPATHI 9 2 2 1 1 43.00
5183 2002008870 PARAS BAMPAL 2 2 2 2 2 95.00
5184 2002008871 MOHIT SINGH 9 1 1 2 2 141.00
5185 2002008874 KM MONIKA 9 1 1 2 2 105.50
5186 2002008875 MEENA 2 2 2 2 2 43.00
5187 2002008876 RAJESH SINGH 9 3 2 2 2 2 85.00
5188 2002008879 SHUBHAM SURYAVANSHI 9 2 2 1 1 137.00
5189 2002008880 ALOK CHAUDHARI 6 2 2 1 1 125.50
5190 2002008881 KOMAL 9 2 2 2 2 36.00
5191 2002008882 ANKIT CHAUHAN 6 2 2 2 2 73.50
5192 2002008884 MAYANK GAURAV 9 1 1 1 1 139.50
5193 2002008886 AJEET KUMAR 1 2 2 1 1 109.50
5194 2002008888 SHIVANI BISHT 9 2 2 2 2 98.00
5195 2002008889 SACHIN KUMAR 1 2 2 2 2 80.50
5196 2002008890 MOHIT VERMA 6 2 2 2 2 59.00
5197 2002008892 SANJAY NEGI 2 2 2 2 2 35.00
5198 2002008893 HEMCHANDRA JOSHI 9 1 1 1 1 115.50
5199 2002008898 SOORAJ ANAND 1 2 2 2 2 87.00
5200 2002008900 NAVEEN NEGI 9 1 1 1 1 33.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 105
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5201 2002008901 SANDEEP JOSHI 6 1 1 1 1 56.50
5202 2002008902 BHAVNISH KUMAR 1 2 2 1 1 103.00
5203 2002008904 PEEYUSH JAKHMOLA 9 2 2 2 2 51.00
5204 2002008905 KRITIKA JOSHI 9 2 2 2 2 62.50
5205 2002008906 RAHUL 6 2 2 1 1 68.00
5206 2002008907 DIVYA BHUSAN SINGH NEGI 9 2 2 2 2 104.00
5207 2002008908 ABHISHEK DIXIT 9 2 2 1 1 106.50
5208 2002008909 SUMIT SINGH SAJWAN 6 2 2 2 2 109.00
5209 2002008910 HIMANI RANA 9 1 1 1 1 77.00
5210 2002008911 SHASHANK YADAV 6 2 2 2 2 59.00
5211 2002008914 SACHIN JASWAL 9 2 2 2 2 127.00
5212 2002008915 ROHIT SINGH 9 2 2 2 2 135.00
5213 2002008917 RAJENDRA SINGH 9 2 2 1 1 61.50
5214 2002008919 ANKITA BALONI 9 1 1 1 1 80.50
5215 2002008921 VIPIN KUMAR 1 2 2 2 2 44.50
5216 2002008922 SUCHITA 9 4 2 2 2 2 68.00
5217 2002008926 SONIKA DOBHAL 2 2 2 2 2 25.00
5218 2002008927 DHARAMBEER SINGH 9 2 2 2 2 54.00
5219 2002008928 ANKIT BHANDARI 9 1 1 2 2 89.50
5220 2002008929 ABHISHEK KOTHARI 9 2 2 2 2 106.50
5221 2002008933 PARUL CHAUHAN 2 2 2 1 1 67.50
5222 2002008936 AJAY PRASAD NAUTIYAL 9 7 2 2 2 2 92.00
5223 2002008937 SHIKHA SHARMA 9 1 1 1 1 28.00
5224 2002008938 AYUSH GUPTA 9 2 2 2 2 113.00
5225 2002008939 HARI SINGH 6 1 1 1 1 98.50
5226 2002008940 BIPIN RAWAT 9 2 2 2 2 112.00
5227 2002008942 AMIT KUMAR 1 2 2 1 1 49.50
5228 2002008944 DEEKSHA UNIYAL 9 2 2 2 2 70.00
5229 2002008946 LALIT KUMAR GIRI 6 1 1 1 1 58.50
5230 2002008947 DEEPIKA PHARASI 9 2 2 2 2 81.00
5231 2002008948 GAURAV SHARMA 9 1 1 2 2 34.00
5232 2002008949 SAMIR JAVED 9 2 2 2 2 96.00
5233 2002008950 SMITA BHATT 9 2 2 2 2 122.00
5234 2002008951 NAVNEET SHARMA 9 2 2 2 2 149.50
5235 2002008952 SONU MALETHA 9 2 2 2 2 88.00
5236 2002008953 NISHANT MANRAL 9 2 2 2 2 80.00
5237 2002008955 SURBHI KOTHARI 9 2 2 1 1 46.50
5238 2002008957 SIDDHARTH CHAUHAN 2 2 2 2 2 48.00
5239 2002008958 SHEESHA CHAUHAN 6 2 2 2 2 60.00
5240 2002008960 AKASH KUMAR 1 1 1 1 1 47.50
5241 2002008962 KULWANT SINGH 1 1 1 1 1 58.00
5242 2002008963 ASHISH YADAV 9 2 2 2 2 83.00
5243 2002008964 MANOJ PHULARA 9 1 1 2 2 93.50
5244 2002008965 GEETANJALI GUPTA 9 1 1 1 1 75.50
5245 2002008966 LALIT KUMAR 1 2 2 2 2 13.50
5246 2002008970 SANDEEP RAWAT 9 2 2 2 2 58.50
5247 2002008971 KM REETIKA PANWAR 2 2 2 2 2 87.00
5248 2002008973 SAWAN KUMAR 1 2 2 2 2 76.50
5249 2002008977 DILBAGH SINGH 1 2 2 2 2 119.00
5250 2002008978 PRASHANT YADAV 6 2 2 1 1 43.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 106
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5251 2002008979 MUKESH KALA 9 2 2 2 2 81.50
5252 2002008980 ABHISHEKJHA 9 1 1 1 1 120.00
5253 2002008981 PRATEEK JUYAL 9 2 2 1 1 39.50
5254 2002008982 MANOJ SINGH NEGI 2 2 2 2 2 45.00
5255 2002008985 SHIVAM PANWAR 9 2 2 1 1 116.50
5256 2002008986 KRITIKA GARBIYAL 2 2 2 2 2 95.00
5257 2002008990 KM SHANU ARYA 1 2 2 2 2 35.50
5258 2002008992 SARITA KHANDURI 9 2 2 2 2 105.00
5259 2002008993 SANDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 119.00
5260 2002008994 NITIN BISHT 9 2 2 2 2 45.50
5261 2002008995 RAHUL RANA 2 2 2 2 2 89.50
5262 2002008999 RASNA NEGI 2 2 2 1 1 54.50
5263 2002009000 LOVELY VERMA 6 2 2 2 2 51.50
5264 2002009003 SHIKHA SAINI 6 1 1 1 1 25.00
5265 2002009004 RUKSHAR JAHAN 6 2 2 1 1 42.50
5266 2002009005 URVASHI RANI 1 2 2 1 1 55.50
5267 2002009006 ABHISHEK SRIVASTAVA 9 2 2 1 1 111.50
5268 2002009008 ANJU 9 2 2 2 2 37.00
5269 2002009009 VIKASH PATWAL 9 2 2 2 2 76.00
5270 2002009010 GAURAV DHIMAN 6 2 2 1 1 99.00
5271 2002009011 TWINKLE LOBRA 1 2 2 2 2 48.00
5272 2002009012 NEHA DEVI 6 1 1 2 2 10.50
5273 2002009014 KM POOJA 9 1 1 1 1 40.00
5274 2002009018 ABHISHEK PANWAR 9 2 2 2 2 76.50
5275 2002009019 SHIVANI BHADOLA 9 2 2 2 2 35.50
5276 2002009020 AMEER JAHAN 9 4 2 2 2 2 25.00
5277 2002009021 DIPENDAR SINGH 9 2 2 2 2 73.00
5278 2002009022 KESHAV KUMAR 1 2 2 2 2 32.50
5279 2002009023 SHWETA 1 2 2 2 2 45.00
5280 2002009025 AGRIMA RAWAT 9 2 2 2 2 87.00
5281 2002009026 SANDEEP RAWAT 9 2 2 2 2 82.00
5282 2002009027 NEERAJ SINGH NEGI 9 2 2 2 2 56.00
5283 2002009028 RAHUL BISHT 9 2 2 1 1 106.50
5284 2002009031 DHANANJAY SINGH DASILA 9 2 2 2 2 86.00
5285 2002009033 VANSHIKA GAIROLA 9 2 2 2 2 82.00
5286 2002009034 SANJEEV KUMAR 1 2 2 2 2 82.50
5287 2002009037 DEEPAK JUYAL 9 2 2 1 1 46.50
5288 2002009039 MANISH JUYAL 9 2 2 1 1 83.00
5289 2002009042 IRAM KHAN 9 2 2 2 2 15.50
5290 2002009044 PARMINDER SINGH 2 2 2 2 2 122.00
5291 2002009045 POOJA BISHT 9 1 1 1 1 97. 50
5292 2002009049 RAJNEESH CHINDRA 1 2 2 1 1 53.00
5293 2002009050 SONIKA JOSHI 9 2 2 2 2 73.50
5294 2002009053 ANKIT KUMAR 1 2 2 1 1 87.50
5295 2002009055 NISHAT PARVEEN 6 1 1 1 1 67.00
5296 2002009056 ANMOL JAIN 9 1 1 2 2 85.50
5297 2002009058 MANISHA THAPLIYAL 9 2 2 2 2 55.50
5298 2002009059 LOKESH PANWAR 9 2 2 2 2 115.00
5299 2002009060 SHIKHA NAUTIYAL 9 1 1 1 1 70.00
5300 2002009065 JITIN NEGI 9 2 2 2 2 123.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 107
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5301 2002009067 AMIT SINGH NAYAL 9 1 1 1 1 53.50
5302 2002009069 ANCHAL SODI 1 2 2 2 2 59.00
5303 2002009071 NEHA TIWARI 9 1 1 1 1 60.50
5304 2002009075 ISHA JAIN 9 2 2 2 2 63.00
5305 2002009076 MUKESH GUNSOLA 9 2 2 2 2 86.00
5306 2002009078 RENUKA 1 2 2 2 2 38.50
5307 2002009079 VINEET RAWAT 9 2 2 1 1 125.00
5308 2002009080 SHAILJA KAUSHIK 9 2 2 1 1 139.00
5309 2002009083 AMAN RAWAT 9 1 1 1 1 82.50
5310 2002009086 AJAY KUMAR 1 1 1 1 1 78.50
5311 2002009087 KUNWAR SINGH 9 2 2 1 1 109.50
5312 2002009094 KM POONAM PAL 9 2 2 2 2 11.00
5313 2002009097 ASHISH KUMAR 6 2 2 2 2 55.50
5314 2002009098 PRABHAKAR PRASAD RATURI 6 2 2 2 2 61.50
5315 2002009099 SOURABH CHAUDHARY 9 2 2 2 2 48.50
5316 2002009101 KM BEENU KUMARI 6 2 2 2 2 35.50
5317 2002009104 NEERJA MAMGAIN 9 2 2 1 1 65.50
5318 2002009105 PRIYA RANI 1 2 2 2 2 53.50
5319 2002009106 ABHAY PRATAP SINGH RATHOLIA 1 2 2 2 2 101.50
5320 2002009107 ABHISHEK KUMAR 6 2 2 2 2 64.50
5321 2002009108 RUPESH KUMAR 1 4 1 1 1 1 42.50
5322 2002009109 HARSHITA AGGARWAL 9 2 2 2 2 103.50
5323 2002009110 ARTI BHATT 9 2 2 2 2 125.50
5324 2002009111 REKHA 9 2 2 2 2 46.50
5325 2002009112 ANUPRIYA 9 2 2 1 1 72.00
5326 2002009113 NEHA ANSARI 6 2 2 2 2 88.00
5327 2002009114 DIKSHA 1 1 1 1 1 82.50
5328 2002009117 BHUPENDRA KUMAR 1 1 1 1 1 75.00
5329 2002009118 NAVEEN SINGH BHANDARI 9 2 2 1 1 119.50
5330 2002009120 LAXMI SAINI 6 2 2 2 2 76.00
5331 2002009121 RAHUL KUMAR 1 1 1 1 1 36.00
5332 2002009123 KAJAL ARORA 9 1 1 1 1 105.00
5333 2002009124 NITYA CHAUDHARY 9 1 1 1 1 56.00
5334 2002009129 AMAN RAWAT 9 2 2 2 2 35.00
5335 2002009130 AMIT JOSHI 9 2 2 2 2 103.00
5336 2002009133 DALBEER SINGH 9 7 2 2 2 2 33.50
5337 2002009134 PRACHI BHATT 9 1 1 1 1 68.50
5338 2002009136 KAJAL SHARMA 9 2 2 2 2 9.00
5339 2002009138 ANUJ CHAUHAN 2 2 2 1 1 91.50
5340 2002009139 MANVVAR CHOUHAN 6 2 2 2 2 45.00
5341 2002009142 MAYANK SEMWAL 9 1 1 2 2 43.50
5342 2002009143 ARJUN KUMAR 6 2 2 1 1 39.00
5343 2002009144 MAHAK MISHRA 9 1 1 1 1 104.00
5344 2002009146 RENUKA TOLIA 2 2 2 2 2 99.00
5345 2002009147 RAHUL CHAUHAN 2 2 2 1 1 97.00
5346 2002009148 MANUJA 2 2 2 2 2 62.50
5347 2002009149 PRABHAT KUMAR 9 2 2 2 2 18.00
5348 2002009153 KULDEEP SINGH KAINTURA 6 1 1 2 2 90.50
5349 2002009155 ROSHAN KUMAR 6 2 2 1 1 38.00
5350 2002009156 NITIN KUMAR 1 2 2 1 1 80.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 108
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5351 2002009158 DEEPAK KUMAR 1 2 2 1 1 57.50
5352 2002009159 RAVI KUMAR 6 1 1 1 1 132.50
5353 2002009160 SANDHYA RANI 6 2 1 1 1 36.00
5354 2002009162 LOKENDRA KUMAR 6 1 1 1 1 13.50
5355 2002009163 SHRIYA SHARMA 9 2 2 2 2 118.00
5356 2002009165 SANJAY FONIA 2 2 2 2 2 74.50
5357 2002009167 AMIT SAKLANI 9 2 2 2 2 88.50
5358 2002009170 HIMANSHU NAITHANI 9 2 2 2 2 84.50
5359 2002009171 RAMAN KUMAR 6 1 1 1 1 37.50
5360 2002009172 DEVENDRA SINGH 9 2 2 2 2 77.50
5361 2002009173 GURMEET SINGH 6 2 2 2 2 71.00
5362 2002009174 SUNIL KUMAR 1 1 1 1 1 38.00
5363 2002009175 ATUL KUMAR 9 2 2 2 2 114.50
5364 2002009179 MOHIT SEMWAL 9 2 2 1 1 91.00
5365 2002009180 SHIVANI SHASTRI 1 2 2 2 2 64.00
5366 2002009185 GURUSHARAN SINGH 6 1 1 1 1 61.50
5367 2002009186 AMIT JUYAL 9 2 2 2 2 79.00
5368 2002009187 PRAMILA 9 2 2 2 2 56.00
5369 2002009189 PRASHANT KHATRI 9 2 2 2 2 56.50
5370 2002009190 GUNJAN GUPTA 9 2 2 2 2 123.00
5371 2002009192 ATUL ARYA 6 2 2 2 2 103.00
5372 2002009193 ANKIT 1 1 1 1 1 99.50
5373 2002009194 JUHI CHADHA 9 1 1 1 1 137.00
5374 2002009196 MAHENDRA SINGH 1 2 2 2 2 140.50
5375 2002009197 KRISHNA KUMAR SHARMA 2 2 2 2 2 126.50
5376 2002009199 SONALI SETH 9 2 2 2 2 81.00
5377 2002009203 MAYANK DABRAL 9 1 1 1 1 126.00
5378 2002009205 RAHUL SINGH NEGI 9 2 2 2 2 85.50
5379 2002009206 MOHIT JOSHI 2 1 1 1 1 44.50
5380 2002009207 HIMANSHU PAINULY 9 1 1 1 1 134.50
5381 2002009208 DEEPA SAMANT 9 2 2 2 2 7 5.50
5382 2002009211 BHAIRAV DUTT 1 1 1 1 1 53.00
5383 2002009213 RUPENDRA KUMAR 1 2 2 2 2 106.50
5384 2002009215 GURJEET SINGH 1 2 2 1 1 70.00
5385 2002009217 AMRIT LAL 2 2 2 1 1 99.50
5386 2002009218 DEEPANSHU VATSAL 9 2 2 2 2 106.00
5387 2002009221 NEHA 6 1 1 1 1 54.00
5388 2002009223 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 59.50
5389 2002009224 SAKHI SAINI 6 2 2 2 2 103.00
5390 2002009225 ALKA DEVI 1 1 1 1 1 75.00
5391 2002009226 RASHMI KAPTIYAL 9 2 2 2 2 55.50
5392 2002009229 MONU SINGH 6 2 2 2 2 46.50
5393 2002009231 KM MANISHA DEVI 1 1 1 2 2 42.00
5394 2002009232 NEHA MITTAL 9 1 1 2 2 74.50
5395 2002009234 DEVENDRA KUMAR 6 2 2 2 2 18.50
5396 2002009235 RAKESH SINGH 2 2 2 1 1 25.50
5397 2002009237 ARCHIT PANDEY 9 2 2 1 1 74.00
5398 2002009241 ANIRUDH KANWAL 9 1 1 2 2 125.50
5399 2002009245 MADAN SINGH 1 2 2 2 2 46.00
5400 2002009248 MOHAMMAD SHAOKEEN 6 2 2 2 2 61.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 109
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5401 2002009249 AGAM KANDERI 9 2 2 1 1 93.00
5402 2002009250 VIKRAM SINGH RANA 9 2 2 2 2 37.50
5403 2002009251 PARUL 1 2 2 2 2 80.50
5404 2002009252 NIDHI GUPTA 9 1 1 2 2 72.50
5405 2002009255 KIRTI NEGI 9 2 2 2 2 54.50
5406 2002009256 RAHUL RAJOR 1 1 1 1 1 79.50
5407 2002009259 RAJENDRA SINGH 2 1 1 2 2 64.50
5408 2002009262 BRIJ BHUSHAN 1 4 2 2 2 2 29.50
5409 2002009264 AKASH NAZAAR 6 2 2 2 2 73.00
5410 2002009265 NIDHI RAWAT 9 2 2 2 2 52.50
5411 2002009266 KM ALKA SAINI 6 2 2 1 1 37.50
5412 2002009269 KANIKA BADWAL 2 2 2 2 2 58.50
5413 2002009273 KM GAURAV SAINI 6 2 2 1 1 30.00
5414 2002009274 HIMANSHU BHANDARI 9 2 2 2 2 146.50
5415 2002009277 NEETU 9 2 2 2 2 59. 00
5416 2002009278 ANISH KUMAR DUBEY 9 1 1 2 2 82.50
5417 2002009280 TUSHAR JAINWAL 1 2 2 2 2 61.50
5418 2002009283 KM RUCHI 9 1 1 1 1 52.00
5419 2002009289 SANA BEGUM 9 2 2 2 2 92.00
5420 2002009290 RASHMI RAWAT 9 1 1 2 2 74.00
5421 2002009292 VIMAL KUMAR YADAV 6 2 2 2 2 136.00
5422 2002009293 MEHZABEEN 6 2 2 2 2 67.50
5423 2002009294 TUSHAR SINGH 1 2 2 2 2 146.50
5424 2002009295 KAMENDRA KUMAR 9 2 2 2 2 56.50
5425 2002009298 RAVI SAXENA 9 2 2 2 2 115.50
5426 2002009299 KAVIRAJ BHATT 9 2 2 2 2 76.00
5427 2002009300 PANKAJ UNIYAL 9 2 1 1 1 134.00
5428 2002009303 SONU RANA 2 2 2 2 2 51.50
5429 2002009305 ARVIND PUNDIR 9 2 2 2 2 56.50
5430 2002009306 SOURABH KUMAR 1 2 2 1 1 115.50
5431 2002009308 SANDEEP KUMAR 9 3 2 2 2 2 99.50
5432 2002009313 AMAN KUMAR 6 1 1 1 1 92.00
5433 2002009317 PRASHANT KAUSHIK 9 2 2 2 2 68.00
5434 2002009318 NISHTHA YADAV 6 2 2 2 2 51.00
5435 2002009320 SACHIN KUMAR 1 2 2 2 2 75.50
5436 2002009321 MUKESH KUMAR 1 2 2 2 2 99.00
5437 2002009322 NITISH DOBHAL 6 2 2 2 2 80.00
5438 2002009326 NISHI 6 2 2 2 2 85.50
5439 2002009327 RAVI PAL 6 2 2 2 2 91.00
5440 2002009328 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 33.00
5441 2002009332 ANKIT KUMAR 9 1 1 1 1 110.00
5442 2002009333 BOBBY JAYADA 9 2 2 2 2 65.50
5443 2002009334 VIPIN CHANDER 9 2 2 1 1 48.50
5444 2002009335 APARAJITA BIJALWAN 9 2 2 2 2 109.50
5445 2002009338 SACHIN KUMAR 6 2 2 2 2 50.00
5446 2002009339 ROHIT TOMAR 2 2 2 2 2 78.00
5447 2002009343 SHISHIR VARSHNEY 9 2 2 1 1 98.00
5448 2002009349 ANKIT TOMAR 2 2 2 2 2 69.50
5449 2002009350 KOMAL 1 2 2 2 2 69.50
5450 2002009351 DALIP KHERA 1 2 2 2 2 95.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 110
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5451 2002009354 DEEPALI SHARMA 9 2 2 2 2 100.00
5452 2002009355 ARADHANA MISHRA 9 1 1 1 1 58.00
5453 2002009356 VAIBHAV JOSHI 9 2 2 2 2 78.50
5454 2002009358 SONI PATWAL 9 2 2 2 2 76.00
5455 2002009359 NEELAM NEGI 9 1 1 1 1 117.00
5456 2002009363 PREETY RANI 1 2 2 2 2 35.00
5457 2002009364 PRADEEP DIMARI 2 2 2 2 2 34.50
5458 2002009365 AYUSH KUMAR ARYA 1 2 2 1 1 88.50
5459 2002009367 ASHISH CHAMOLI 9 2 2 2 2 92.00
5460 2002009368 MD FARDEEN 6 2 2 2 2 25.00
5461 2002009370 ADITYA SAKLANI 6 2 2 2 2 45.50
5462 2002009374 SURABHI 9 1 1 1 1 41.50
5463 2002009375 RUKSHAR PARVEEN 9 1 1 1 1 73.50
5464 2002009376 DHEERAJ SINGH BISHT 9 2 2 2 2 123.00
5465 2002009393 DEEPANKAR JUYAL 9 2 2 2 2 48.50
5466 2002009394 NISHANT RANA 9 1 1 1 1 126.50
5467 2002009396 AMIT TAILWAL 9 2 2 2 2 33.50
5468 2002009397 AMJAD KHAN 6 2 1 1 1 122.50
5469 2002009398 MAYANK TYAGI 9 2 2 2 2 45.00
5470 2002009399 SHUBHAM RANA 9 1 1 1 1 65.00
5471 2002009402 VIRENDER KUMAR 1 2 2 1 1 83.50
5472 2002009403 MANOJ KUMAR 1 2 2 1 1 44.50
5473 2002009407 ANKIT KUMAR 6 2 2 2 2 43.50
5474 2002009408 PRACHI NEGI 9 2 2 2 2 75.50
5475 2002009410 GAGANDEEP SINGH 6 1 1 1 1 59.50
5476 2002009411 JITENDRA KUMAR 1 2 2 1 1 107.50
5477 2002009413 RACHNA RAWAT 6 1 1 1 1 91.50
5478 2002009414 ANOOP SINGH 6 2 2 1 1 67.50
5479 2002009419 KAMAL SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 47.50
5480 2002009420 DEEPIKA VERMA 9 2 2 1 1 61.00
5481 2002009422 SACHIN RAWAT 2 2 2 2 2 77.00
5482 2002009424 DALVEER SINGH 6 2 2 1 1 41.00
5483 2002009426 VAIBHAV PANT 9 2 2 1 1 93.00
5484 2002009428 SHASHANK PUROHIT 9 2 2 2 2 144.00
5485 2002009434 GAURAV CHANDRA BISHT 9 1 1 2 2 57.00
5486 2002009435 ANKIT KUMAR 6 1 1 1 1 74.00
5487 2002009438 RUCHI BHARTI 1 2 2 2 2 51.00
5488 2002009439 MOHD MOBEEN 9 2 2 2 2 70.00
5489 2002009440 LADVANTI DAKSH 6 2 2 2 2 83.00
5490 2002009441 SHIRISTI GAIROLA 9 2 2 2 2 117.50
5491 2002009442 AKSHAY KUMAR 1 1 1 1 1 24.50
5492 2002009443 SHARDUL KANDARI 9 1 1 1 1 92.50
5493 2002009446 SRINKHLA PUNDIR 9 2 2 2 2 75.00
5494 2002009447 LAVRAJ SINGH KORANGA 6 1 1 2 2 49.50
5495 2002009451 SRISHTI TOMAR 9 2 2 2 2 77.00
5496 2002009452 SUMIT KUMAR 6 2 2 2 2 68.50
5497 2002009454 NITIN SINGH 9 2 2 1 1 36.50
5498 2002009456 UTKARSH BHATNAGAR 9 2 2 1 1 69.00
5499 2002009457 SUNNY GUSAIN 9 2 2 1 1 145.00
5500 2002009460 SRISHTI BISHT 9 2 2 2 2 135.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 111
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5501 2002009465 RUCHI KAMBOJ 9 2 2 2 2 125.50
5502 2002009466 MOHIT KUMAR 6 2 2 2 2 120.00
5503 2002009468 NIKANT BALIYAN 9 1 1 1 1 129.50
5504 2002009469 JITENDER PRAJAPATI 9 2 2 2 2 47.00
5505 2002009473 GANESH CHAND 9 2 2 2 2 14 8.50
5506 2002009474 RAVINDER KUMAR 1 5 2 2 1 1 36.00
5507 2002009475 VIVEK KUMAR 6 2 2 2 2 96.00
5508 2002009476 SATENDRA PAL 1 2 2 2 2 95.00
5509 2002009478 PREETI GAUTAM 1 2 2 2 2 24.00
5510 2002009479 TANUJ KHAPRA 9 1 1 1 1 45.00
5511 2002009483 GAURAV KUMAR 1 2 2 2 2 51.00
5512 2002009485 SAKSHI 1 2 2 2 2 60.00
5513 2002009486 GEETANJALI GAUTAM 1 2 2 2 2 21.00
5514 2002009487 SIDDHARTHA VIJAY 9 2 2 2 2 87.00
5515 2002009488 MOHIT KANDWAL 9 2 2 2 2 16.00
5516 2002009489 KM KIRTI 6 2 2 2 2 89.50
5517 2002009490 SUMIT NEGI 9 2 2 2 2 106.50
5518 2002009493 SANGEETA 9 1 1 1 1 25.00
5519 2002009495 DEEPAK SINGH LASPAL 2 2 2 2 2 84.00
5520 2002009496 RAJAT JOSHI 9 2 2 2 2 51.00
5521 2002009501 AMIT SAJWAN 9 2 2 1 1 127.00
5522 2002009502 LALIT KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 147.50
5523 2002009503 RAHUL 6 2 2 1 1 118.00
5524 2002009504 RANVEER SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 107.00
5525 2002009505 TARANDEEP SINGH SAINI 9 2 2 2 2 71.00
5526 2002009507 VIVEK KUMAR SAUKHANDA 9 2 2 2 2 98.50
5527 2002009508 PRASHANT 2 2 2 2 2 66.50
5528 2002009511 RICHA JOSHI 9 1 1 1 1 93.50
5529 2002009513 AASTHA CHAUDHARY 9 2 2 2 2 91.50
5530 2002009515 MANOJ KUMAR 1 4 2 2 1 1 129.00
5531 2002009517 PRAKASH RAWAT 9 2 2 1 1 90.00
5532 2002009519 NISHANT SINGH 1 1 1 1 1 63.50
5533 2002009523 VINEET KUMAR DHYANI 9 2 2 2 2 22.50
5534 2002009525 DIMPAL 2 2 2 2 2 27.50
5535 2002009527 SHUBHAM MAMGAIN 9 1 1 1 1 80.00
5536 2002009530 MANOJ KUMAR PRADHAN 9 2 2 2 2 10.00
5537 2002009536 ANKIT KUMAR 1 2 2 1 1 45.00
5538 2002009537 ANSHUL RAWAT 6 2 2 2 2 112.00
5539 2002009543 ASHU 1 2 2 1 1 23.00
5540 2002009544 KIRAN KATHAYAT 9 1 1 1 1 85.50
5541 2002009548 ARTI SAINI 6 1 1 1 1 49.50
5542 2002009549 BHARAT SINGH PIMOLI 9 1 1 2 2 104.00
5543 2002009552 AMIT BADOLA 9 2 2 2 2 73.50
5544 2002009553 SAAKSHI VAISH 9 2 2 1 1 149.00
5545 2002009554 VERSHA RANI 6 1 1 1 1 66.00
5546 2002009555 SILKY VERMA 9 1 1 2 2 31.00
5547 2002009556 MANISH TOMAR 2 2 2 2 2 103.50
5548 2002009558 KANCHAN NOURIYA 6 2 2 2 2 34.00
5549 2002009560 VIVEK KUMAR TOMAR 9 1 1 1 1 125.50
5550 2002009561 HARSH VARDHAN 9 2 2 1 1 79.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 112
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5551 2002009562 MINTU KUMAR 1 2 2 2 2 54.00
5552 2002009563 AVNEET KAUR 6 2 2 1 1 118.00
5553 2002009566 POOJA NEGI 9 1 1 1 1 93.50
5554 2002009567 MANGESH KUMAR 1 1 1 1 1 62.00
5555 2002009568 KM MOHINI 9 2 2 1 1 40.00
5556 2002009569 PRASHANT SINGH RAUTELA 2 2 2 2 2 70.50
5557 2002009570 SUMANT SAGAR 1 2 2 2 2 114.50
5558 2002009571 BHAVANA PANWAR 9 2 2 2 2 57.50
5559 2002009572 MUKESH SINGH BUDIYAL 2 2 2 2 2 48.50
5560 2002009573 VIJIT RATHI 9 2 2 2 2 161.00
5561 2002009574 TEKCHAND 1 1 1 1 1 27.00
5562 2002009579 MAMLESH KUMAR BHARDWAJ 1 2 2 2 2 48.50
5563 2002009580 KALPANA VERMA 1 2 2 2 2 45.00
5564 2002009581 SAURABH SHARMA 9 2 2 1 1 129.50
5565 2002009586 DINESH TOMAR 2 2 2 2 2 46.50
5566 2002009587 HIMANSHU CHANYAL 1 2 2 1 1 64.00
5567 2002009589 MAYANK SINGH 1 2 2 2 1 105.00
5568 2002009591 RAJAT CHAUHAN 2 2 2 1 1 96.00
5569 2002009593 ASHISH TOMAR 2 2 2 2 2 47.50
5570 2002009594 DIVYA CHAUHAN 2 1 1 1 1 50.00
5571 2002009595 GAURAV SINGH RAWAT 6 2 2 2 2 142.50
5572 2002009597 CHIRAG SACHDEVA 9 2 2 2 2 57.00
5573 2002009599 ANURAG DOBRIYAL 9 2 2 1 1 157.00
5574 2002009600 ANKIT KUMAR 1 1 1 2 2 68.50
5575 2002009601 PANKAJ NEGI 9 1 1 1 1 100.00
5576 2002009603 NAVEEN RAUTHAN 9 2 2 1 1 56.00
5577 2002009605 MUKUL ANAND 1 2 2 2 2 100.00
5578 2002009606 AKSHAY UNIYAL 6 1 1 1 1 96.00
5579 2002009607 PALLAVI RAUTELA 9 1 1 2 2 111.00
5580 2002009608 VANDANA 9 2 2 1 1 72.50
5581 2002009610 KM AKANKSHA 9 2 2 1 1 42.50
5582 2002009611 DEEPAK NEGI 9 2 2 1 1 79.00
5583 2002009612 JYOTI CHAUHAN 9 2 2 2 2 123.50
5584 2002009615 RAJBEER SINGH NEGI 9 2 2 2 2 57.50
5585 2002009616 DIVYA NAITHANI 9 2 2 2 2 85.50
5586 2002009617 VINEET SEMWAL 9 2 2 2 2 111.00
5587 2002009619 VITTHAL KUMAR 9 2 2 2 2 94.50
5588 2002009621 PANKAJ BHANDARI 9 2 2 2 2 112.00
5589 2002009624 ASHISH NEGI 9 2 2 2 2 92.00
5590 2002009625 DINESH SINGH NEGI 9 2 2 1 1 62.00
5591 2002009626 CHETNA RAWAT 9 2 2 2 2 107.00
5592 2002009628 DHARMENDRA 6 2 2 2 2 40.00
5593 2002009629 RAJAT CHANDER 9 1 1 1 1 105.00
5594 2002009630 DEEPAK KASHYAP 6 2 2 2 2 111.00
5595 2002009634 DEVESH CHAUDHARY 9 2 2 2 2 90.50
5596 2002009635 ALKA UNIYAL 9 2 2 1 1 77.00
5597 2002009636 RAHUL SINGH ASWAL 9 2 2 2 2 54.00
5598 2002009637 PANKAJ RATURI 9 2 2 2 2 131.50
5599 2002009638 VIKRANT BHANDARI 9 2 2 1 1 58.00
5600 2002009639 JYOTI CHAUDHARY 1 2 2 2 2 119.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 113
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJS O AAO EQAAO TIER1
5601 2002009640 SHIVAM BADONI 9 2 2 2 2 63.00
5602 2002009643 GAURAV MANJERA 9 2 2 2 2 87.00
5603 2002009644 AMIT MARCHHAL 2 2 2 2 2 62.00
5604 2002009647 SUDHIR DOBHAL 9 2 2 1 1 118.00
5605 2002009649 ANKIT SHARMA 6 2 2 2 2 89.00
5606 2002009651 ANUJ GUNSOLA 9 2 2 2 2 58.50
5607 2002009652 ABHISHEK SHUKLA 9 1 1 1 1 91.50
5608 2002009653 AKSHAY PANWAR 9 2 2 2 2 78.50
5609 2002009654 ROHIT SHARMA 9 1 1 1 1 80.00
5610 2002009655 ARTI PANWAR 9 2 2 2 2 57.00
5611 2002009656 ANKUSH KUMAR 9 2 2 2 2 124.50
5612 2002009657 SATISH MARCHHAL 2 2 2 2 2 53.50
5613 2002009658 PAYAL GUSAIN 9 2 2 2 2 64.50
5614 2002009659 ROHIT KUMAR 9 1 1 1 1 88.50
5615 2002009661 OSHIN JOSHI 9 2 2 2 2 104.50
5616 2002009662 TARA PADA MAHATO 6 2 2 2 2 69.00
5617 2002009663 ASHUTOSH GIRI GOSWAMI 6 2 2 1 1 119.00
5618 2002009664 SHIVAM RATHI 9 1 1 1 1 110.00
5619 2002009665 PRASHANT KUMAR DHIMAN 6 1 1 1 1 53.00
5620 2002009668 SANDEEP RAWAT 9 2 2 2 2 129.00
5621 2002009669 ANKIT BISHT 9 2 2 1 1 84.00
5622 2002009670 ANITA 9 1 1 1 1 39.00
5623 2002009673 ANURAG KOTHARI 9 2 2 1 1 107.00
5624 2002009674 RAJAT SEHGAL 1 1 1 1 1 88.50
5625 2002009675 ROHIT BISHT 9 2 2 2 2 109.00
5626 2002009676 AYUSH BHATT 9 2 2 2 2 57.00
5627 2002009677 SAURABH TYAGI 9 2 1 1 1 101.00
5628 2002009680 SHIPRA PUNDIR 9 2 2 2 2 82.50
5629 2002009681 STUTI RAWAT 9 2 2 2 2 99.50
5630 2002009685 AJAY SINGH 1 2 2 1 1 99.00
5631 2002009686 UMESH DIMRI 2 1 1 1 1 65.50
5632 2002009688 LAXMAN SINGH KAIRA 9 2 2 2 2 120.00
5633 2002009690 VIVEK SAJWAN 9 2 2 2 2 110.00
5634 2002009691 SUMIT SINGH BHAUNT 2 2 2 2 2 87.50
5635 2002009692 RAMAN SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 150.50
5636 2002009694 MANJULIKA SHARMA 9 2 1 2 1 126.50
5637 2002009695 MUKESH PANT 9 2 2 2 2 131.50
5638 2002009696 ANUJ KHATI 9 1 1 1 1 128.00
5639 2002009701 ARTI PUNDIR 9 2 2 2 2 38.00
5640 2002009702 AMIT KUMAR 1 2 2 1 1 122.50
5641 2002009704 NAVNISH KHATTRI 9 1 1 1 1 74.00
5642 2002009708 SMIRITI PARMAR 9 2 2 2 2 55.00
5643 2002009709 ANIRUDH KUMAR 1 2 2 2 2 72.50
5644 2002009710 AKSHAT KAPOOR 1 2 2 2 2 104.00
5645 2002009715 ANKIT CHAUDHARY 9 2 2 1 1 88.00
5646 2002009716 MOHIT BHATT 9 2 2 2 2 11.50
5647 2002009718 KAJAL CHAUHAN 2 2 2 1 1 48.00
5648 2002009720 NEHA KHANDURI 9 1 1 2 2 102.50
5649 2002009721 NARENDRA SINGH 9 2 2 1 1 65.00
5650 2002009722 RAKESH KUMAR 1 2 2 1 1 48.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 114
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5651 2002009725 VISHANT KUMAR 9 2 2 2 2 123.00
5652 2002009727 NEHA TOMAR 6 2 2 2 2 31.50
5653 2002009728 RAJEEV KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 81.00
5654 2002009730 PRADEEP KUMAR 1 2 2 2 2 30.00
5655 2002009733 SATYAPAL 6 2 2 2 2 43.00
5656 2002009735 RAKESH PANDEY 9 1 1 1 1 96.50
5657 2002009739 AYUSH PAINULY 9 2 2 2 2 128.00
5658 2002009741 VANDANA YADAV 9 2 2 2 2 70.50
5659 2002009743 DEEPANSHU KUMAR ARYA 1 1 1 1 1 75.50
5660 2002009744 AVINASH KUMAR 9 1 1 1 1 48.00
5661 2002009745 JYOTI 9 2 2 2 2 121.00
5662 2002009746 SHABNAM 9 1 1 1 1 67.00
5663 2002009748 YUVRAJ SINGH 2 2 2 2 2 53.50
5664 2002009750 SONIKA RAWAT 9 2 2 2 2 99.50
5665 2002009754 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 50.00
5666 2002009755 ANURAG SHARMA 9 2 2 1 1 138.00
5667 2002009757 SONU KUMARI 6 2 2 2 2 66.00
5668 2002009758 DIKSHA 9 2 2 2 2 44.00
5669 2002009759 DEORAJ VATS 9 2 2 2 2 78.50
5670 2002009761 RUCHI MAMGAIN 9 2 2 2 2 52.50
5671 2002009763 NIRMAL SINGH SAMANT 9 2 2 2 2 104.00
5672 2002009765 SARITA 9 2 2 2 2 29.50
5673 2002009766 DEEPAK KUMAR 1 1 1 1 1 103.00
5674 2002009768 HANSRAJ DHAKRIYAL 2 1 1 1 1 66.00
5675 2002009770 SUNDER SINGH 1 1 1 1 1 31.50
5676 2002009772 ANKIT VERMA 6 2 2 2 2 30.00
5677 2002009773 GEETA MOGHA 9 2 2 1 1 91.50
5678 2002009775 ANUSHI BAHUGUNA 9 1 1 1 1 100.50
5679 2002009776 SURAJ SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 128.00
5680 2002009777 SIDDHARTH JAIN 9 1 1 1 1 156.00
5681 2002009778 ATUL CHAUHAN 6 2 2 2 2 51.00
5682 2002009779 BABLI PAL 6 1 1 1 1 29.50
5683 2002009782 ANKUSH BHIDOLA 9 2 2 2 2 80.00
5684 2002009783 ATUL PARMAR 2 1 1 1 1 64.50
5685 2002009784 VIPIN BAJPAI 9 2 2 1 1 136.50
5686 2002009789 KUNAL SHARMA 9 1 1 1 1 60.50
5687 2002009790 ROHIT NEGI 9 2 2 2 2 163.50
5688 2002009791 RAKESH JOSHI 9 2 2 2 2 125.00
5689 2002009793 VISHAL CHAUDHARY 1 2 2 2 2 94.50
5690 2002009794 ABHAY BIST 9 2 2 2 2 95.50
5691 2002009795 MONIKA 1 1 1 1 1 19.50
5692 2002009796 ASHISH PAINOULY 6 2 2 1 1 23.50
5693 2002009797 LALIT KISHOR TYAGI 9 1 1 2 2 61.50
5694 2002009800 PRIYA DHYANI 9 2 2 2 2 68.50
5695 2002009801 APARNA PANDEY 9 2 2 2 2 86.50
5696 2002009802 DEVENDRA KUMAR 1 1 1 1 1 53.00
5697 2002009804 NEHA CHAUHAN 2 2 2 2 2 59.00
5698 2002009807 SHIVENDRA PRATAP SINGH CHAUHAN 9 2 2 2 2 56.50
5699 2002009809 POOJA NAINWAL 9 2 2 2 2 93.50
5700 2002009810 AJAY 1 2 2 2 2 112.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 115
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5701 2002009811 AMIT YADAV 6 1 1 2 2 116.00
5702 2002009812 CHANDRA SHEKHAR KAPRI 9 1 1 1 1 74.50
5703 2002009813 SUMEGHA SOLANKI 9 2 2 2 2 92.00
5704 2002009814 PRABHAT RANA 9 2 2 2 2 44.00
5705 2002009815 ASSUNA 9 2 2 1 1 37.50
5706 2002009816 UDAY SINGH YADAV 6 1 1 1 1 46.50
5707 2002009817 RAHUL RAJ 1 2 2 2 2 104.00
5708 2002009818 JYOTI PANDEY 9 1 1 1 1 51.00
5709 2002009819 SUNIL RAWAT 6 1 1 2 2 40.00
5710 2002009821 SHIVANI KUKRETI 9 2 2 2 2 68.00
5711 2002009822 MONI 1 2 2 2 2 83.00
5712 2002009825 ARUSHI DHIMAN 9 2 2 2 2 87.50
5713 2002009826 RANJANA RATHORE 6 2 2 2 2 62.00
5714 2002009828 URVASHI 9 2 2 1 1 59.00
5715 2002009829 HIMANSHU KUMAR 1 1 1 1 1 51.50
5716 2002009830 PRAVESH NEGI 9 2 2 2 2 85.00
5717 2002009831 NISHA RAWAT 9 2 2 1 1 50.50
5718 2002009832 KM ANUSHKA 1 1 1 1 1 24.00
5719 2002009833 GUDDI BADOLA 9 2 2 2 2 61.00
5720 2002009841 DIGVIJAY SINGH 9 2 2 2 2 118.50
5721 2002009842 SHUBHAM 6 1 1 1 1 63.00
5722 2002009843 GAURAV SINGH FARSWAN 9 2 2 1 1 35.50
5723 2002009845 AMIT KUMAR 6 1 1 2 2 58.50
5724 2002009846 ANJU 9 1 1 2 2 128.50
5725 2002009850 RAHUL SINGH 9 1 1 1 1 82.50
5726 2002009854 NADEEM 6 1 1 1 1 29.00
5727 2002009856 VINAYA PRAKASH 1 2 2 1 1 14.50
5728 2002009859 ROCKY YADAV 6 1 1 1 1 101.00
5729 2002009860 ANKUR GOEL 9 1 1 1 1 80.00
5730 2002009863 VIJAY KUMAR 9 1 1 2 2 91.50
5731 2002009866 SONU KUMAR GAUTAM 1 2 2 2 2 97.50
5732 2002009869 ANUJ KUMAR 6 1 1 1 1 53.50
5733 2002009870 RAHUL RAWAT 9 1 1 1 1 84.00
5734 2002009872 RAHUL DIMRI 9 2 2 2 2 78.50
5735 2002009876 PRIYA BHANDARI 9 1 1 1 1 80.00
5736 2002009879 NISHA 1 2 2 1 1 108.00
5737 2002009880 ANKIT TIWARI 9 2 2 2 2 65.50
5738 2002009881 NIKHIL RANA 6 2 2 2 2 65.50
5739 2002009882 KIRAN 1 2 2 2 2 14.50
5740 2002009883 ABHISHEK SARASWAT 9 2 2 2 2 72.50
5741 2002009884 POOJA DHIMAN 6 2 2 2 2 68.00
5742 2002009885 VIKAS KUMAR 6 2 2 2 2 36.50
5743 2002009886 MOAATIK 6 2 2 2 2 92.00
5744 2002009889 POOJA CHAUDHARY 9 2 2 1 1 70.00
5745 2002009890 NITIN KUMAR 1 1 1 1 1 51.00
5746 2002009891 RAVINDRA KUMAR 1 2 2 2 2 53.00
5747 2002009893 SHREYA KHANDURI 9 1 1 2 2 107.00
5748 2002009894 VIVEK KIMOTHI 9 2 2 2 2 112.00
5749 2002009895 MANDEEP KUMAR 1 1 1 1 1 121.50
5750 2002009896 VIKRANT THAKUR 9 2 2 2 2 131.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 116
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5751 2002009905 ROHIT PAINULY 6 2 2 2 2 96.00
5752 2002009908 PIYUSHA DHINGRA 9 2 2 1 1 65.50
5753 2002009912 DALJEET KAUR 9 2 2 2 2 46.00
5754 2002009914 RAJENDRA PARSAD MAMGAI 9 2 2 1 1 116.50
5755 2002009916 SAURABH KUMAR 1 2 2 2 2 124.50
5756 2002009917 JITENDRA KUMAR 1 2 2 1 1 58.50
5757 2002009918 SHIVANGI KOTHARI 9 1 1 2 2 96.00
5758 2002009920 MOH SULTAN 6 2 2 2 2 56.00
5759 2002009924 SAROJINI ROUTELLA 9 1 1 1 1 19.50
5760 2002009928 HARISH KUMAR 6 1 1 2 2 57.50
5761 2002009929 RAHUL BISHT 9 2 2 2 2 111.50
5762 2002009930 DEVRAT CHOUDHARY 9 2 2 2 2 84.00
5763 2002009933 DIMPAL JOSHI 9 2 2 1 1 77.50
5764 2002009938 RAHUL KUMAR 1 2 2 1 1 71.50
5765 2002009939 GAMBHIR SINGH 2 2 2 2 2 64.50
5766 2002009941 SURAJ RATHOD 6 2 2 1 1 151.00
5767 2002009943 ANJALI RAWAT 9 1 1 1 1 65.00
5768 2002009944 UDIT SAINI 6 2 2 1 1 100.00
5769 2002009947 SHALINI GUSAIN 9 2 2 2 2 23.00
5770 2002009950 RAVI CHAUHAN 6 1 1 1 1 71.00
5771 2002009951 KIRAN BENJWAL 9 2 2 2 2 86.00
5772 2002009954 ATMARAM 2 2 2 2 2 74.00
5773 2002009955 VINEET DUTT 2 2 2 2 2 81.00
5774 2002009957 NEHA PRAVEEN 6 1 1 2 2 59.50
5775 2002009958 SUNIL KUMAR 9 1 1 1 1 12.50
5776 2002009959 ANKUSH KUMAR 6 2 2 2 2 88.50
5777 2002009960 NIKITA 9 1 1 1 1 25.00
5778 2002009962 SANDEEP SINGH 9 2 2 2 2 76.50
5779 2002009967 SHIVAM MITTAL 9 4 2 2 1 1 86.50
5780 2002009970 UPASNA YADAV 6 1 1 1 1 49.50
5781 2002009971 BANSHI LAL 6 2 2 2 2 98.00
5782 2002009974 MANPREET SINGH SAINI 6 1 1 1 1 45.00
5783 2002009978 RITESH RAWAT 9 2 2 2 2 83.00
5784 2002009979 ADITI CHAUDHARY 9 2 2 2 2 99.00
5785 2002009980 MONICA BISHT 9 1 1 1 1 96.00
5786 2002009981 SWETA NEGI 9 1 1 1 1 46.00
5787 2002009984 AJAY NAUTIYAL 9 1 1 1 1 134.00
5788 2002009987 KM REENA KASHYAP 6 2 2 2 2 19.50
5789 2002009988 POOJA ASWAL 9 2 2 1 1 81.00
5790 2002009989 RAVI KUMAR 1 1 1 1 1 48.50
5791 2002009992 SANJAY PRASAD 9 1 1 1 1 65.00
5792 2002009994 SONIKA NAUTIYAL 2 2 2 2 2 42.00
5793 2002009998 VIKASH KUMAR BIJARNIYA 6 2 2 1 1 124.00
5794 2002009999 GANGA CHAUHAN 2 2 2 2 2 78.50
5795 2002010001 NITIN VERMA 9 2 2 1 1 75.00
5796 2002010002 SACHIN KUMAR 6 2 2 2 2 107.50
5797 2002010003 NAGENDER SINGH 1 1 1 1 1 3 2.00
5798 2002010006 BHAGWATI 6 4 2 2 2 2 29.00
5799 2002010007 DIKSHA TYAGI 9 2 2 1 1 73.00
5800 2002010008 NIRMALA RAWAT 9 2 2 1 1 59.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 117
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5801 2002010009 NAVJYOTI MANRAL 9 2 2 2 2 136.00
5802 2002010012 NIRMIT KAMBOJ 9 2 2 1 1 144.00
5803 2002010014 SUMIT KUMAR 6 2 2 2 2 62.50
5804 2002010015 RICHA CHAUDHARY 9 1 1 1 1 116.50
5805 2002010017 MAUSAMI BHANDARI 9 2 1 1 1 101.00
5806 2002010019 HOSHIYAR SINGH 6 1 1 2 2 96.00
5807 2002010021 MOHKKIM 6 2 2 2 2 78.50
5808 2002010022 YAMINI DHYANI 9 2 2 1 1 13.00
5809 2002010023 HIMANSHU KUMAR 9 2 2 2 2 111.50
5810 2002010024 DIKSHA KANDPAL 9 2 2 2 2 118.00
5811 2002010027 BRIJESH KUMAR PATHAK 9 3 2 2 2 2 52.00
5812 2002010031 RAJAT TYAGI 9 1 1 2 2 113.00
5813 2002010033 MAINPAL SINGH 1 2 2 2 2 39.00
5814 2002010034 RITIKA VERMA 9 2 2 2 2 103.00
5815 2002010037 VINAY CHHETRI 9 2 2 2 2 96.50
5816 2002010040 RAJNISH KUMAR 6 1 1 1 1 88.50
5817 2002010042 JAGDISH SINGH BHANDARI 9 2 2 2 2 86.50
5818 2002010045 MANOJ KUMAR 1 2 2 2 2 47.50
5819 2002010046 SANJU SINGH 9 2 2 1 1 67.00
5820 2002010047 SANDEEP 1 1 1 1 1 25.50
5821 2002010048 ANJALI RANI 1 1 1 1 1 92.50
5822 2002010050 KM NAINA CHAUHAN 9 2 2 2 2 61.00
5823 2002010051 RITIKA KAMBOJ 6 2 2 2 2 22.00
5824 2002010054 NARESH TOMAR 2 2 2 2 2 61.00
5825 2002010058 NIRBHAY KUMAR UPADHYAY 9 2 2 2 2 58.50
5826 2002010059 ANKIT DHULIYA 9 2 2 1 1 136.00
5827 2002010060 DEEPAK KUMAR 1 2 2 2 2 21.50
5828 2002010062 ANKUSH SINGH 9 2 2 2 2 71.00
5829 2002010064 ROHIT RAWAT 9 1 1 2 2 97.00
5830 2002010066 RAJANI NAUTIYAL 9 2 2 2 2 45.00
5831 2002010067 ANKIT BHATT 9 2 2 1 1 112. 00
5832 2002010069 PRAMILA CHAUHAN 2 1 1 1 1 51.00
5833 2002010070 RAVINDER DHAWAN 9 4 1 1 1 1 46.00
5834 2002010071 PAWAN KUMAR 1 2 2 2 2 76.00
5835 2002010072 VIKAS PANWAR 9 2 2 2 2 83.50
5836 2002010074 AYUSH VERMA 9 2 2 1 1 102.00
5837 2002010079 NIDHI RATHORE 2 2 2 2 2 60.50
5838 2002010082 GAURAV LAKRA 9 1 1 2 2 66.00
5839 2002010083 SALEEM KHAN 6 1 1 1 1 97.50
5840 2002010084 SAGAR SINGH RANA 9 2 2 1 1 88.00
5841 2002010085 DEEPAK SINGH BONAL 2 4 2 2 1 1 59.00
5842 2002010086 MAHAVEER SINGH 2 1 1 2 2 87.50
5843 2002010087 SHIVAM BHANDARI 9 2 2 2 2 43.00
5844 2002010089 MANISH KUMAR 1 2 2 2 2 77.00
5845 2002010092 AYUSHI CHAUHAN 2 2 2 2 2 91.00
5846 2002010093 MANISH PANDEY 9 1 1 1 1 113.50
5847 2002010094 BIRENDER PAL SINGH 9 2 2 2 2 25.00
5848 2002010096 VIKAS KUMAR 1 2 2 2 2 110.00
5849 2002010100 ANKIT KUMAR 9 2 2 2 2 87.00
5850 2002010104 TAPAS NAITHANI 9 2 2 2 2 67.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 118
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5851 2002010105 ASHISH KUMAR 6 2 2 2 2 84.50
5852 2002010110 DEEPAK SINGH RAWAT 6 2 2 2 2 33.50
5853 2002010111 KM POOJA 1 1 1 1 1 11.50
5854 2002010112 SAURABH KUMAR 9 2 2 1 1 86.00
5855 2002010113 MAYANK KUMAR 1 2 2 2 2 124.00
5856 2002010116 SWATI SHARMA 9 2 2 2 2 55.00
5857 2002010117 DEVIKA NARULA 9 2 2 1 1 37.50
5858 2002010119 SAJID WAQAR ZAIDI 9 2 2 2 2 120.50
5859 2002010120 SUBHASH SINGH 2 2 2 1 1 27.00
5860 2002010121 SURUCHI CHAUHAN 6 2 2 1 1 61.00
5861 2002010124 MONICA MER 9 2 2 2 2 131.00
5862 2002010125 PARVEJ KHAN 9 1 1 1 1 40.00
5863 2002010126 KIRAN RAWAT 9 2 2 2 2 48.50
5864 2002010129 DHIRESH RAJ 1 2 2 1 1 139.50
5865 2002010131 HIMANSHU PUROHIT 9 1 1 1 1 143.00
5866 2002010133 ROHAN ZUTSHI 9 2 2 2 2 112.00
5867 2002010134 ROHIT KOHLI 1 2 2 2 2 102.50
5868 2002010140 GIRISH CHAND 9 2 2 1 1 144.00
5869 2002010144 GAURAV SHARMA 9 2 2 2 2 120.00
5870 2002010145 AASTHA JAIN 9 2 2 2 2 107.00
5871 2002010148 DHARMENDRA SHARMA 9 2 2 2 2 11.50
5872 2002010149 RISHABH NAUTIYAL 9 1 1 2 2 113.50
5873 2002010151 SARVESH MALIK 9 2 2 2 2 68.50
5874 2002010152 UJJWAL KUMAR CHANDOLA 9 2 2 2 2 106.50
5875 2002010154 ROHIT CHANDRA PATHAK 9 2 2 2 2 94.00
5876 2002010156 RITIKA 6 2 2 1 1 50.00
5877 2002010157 PRAKASH KANYAL 9 2 2 2 2 50.00
5878 2002010158 DEEKSHA SHARMA 6 2 2 2 2 80.00
5879 2002010159 MANOJ KUMAR 1 1 1 1 1 94.50
5880 2002010161 GAURAV YADAV 6 2 2 2 2 90.50
5881 2002010162 MANJEET SINGH KHALSA 1 2 2 2 2 92.00
5882 2002010163 SUMIT KUMAR 6 1 1 1 1 99.50
5883 2002010164 ARCHANA BHANDARI 9 1 1 1 1 46.00
5884 2002010165 DILEEP KUMAR 6 1 1 1 1 23.50
5885 2002010167 SANTOSH PRASAD 9 4 1 1 2 2 42.00
5886 2002010168 AJAY KUMAR 1 1 1 2 2 49.00
5887 2002010172 OJASVII PRATAP SINGH 9 2 2 2 2 87.50
5888 2002010173 PRERANA SHARMA 9 2 2 2 2 28.50
5889 2002010174 AMIT KUMAR 9 2 2 1 1 162.50
5890 2002010177 KRITIKA CHHABRA 9 2 2 2 2 53.50
5891 2002010178 PREETI 9 2 2 2 2 77.50
5892 2002010180 SANJAY KUMAR MEENA 2 2 2 2 2 50.00
5893 2002010181 SORABH THAKUR 9 1 1 1 1 86.00
5894 2002010182 AMIT KUMAR VERMA 6 2 2 1 1 134.50
5895 2002010187 SUDHA PANT 9 2 2 2 2 51.00
5896 2002010189 PREETPAL SINGH 9 2 2 1 1 97.50
5897 2002010191 MANOJ 6 2 2 2 2 44.50
5898 2002010193 SUMIT 6 2 2 2 2 86.50
5899 2002010194 VIVEK YADAV 6 1 1 1 1 11.00
5900 2002010195 PRIYANKA CHAUHAN 6 2 2 2 2 60.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 119
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5901 2002010196 ANSHUMAN MAMGAIN 9 2 2 1 1 74.50
5902 2002010200 RAHUL KUMAR 6 1 1 1 1 73.50
5903 2002010203 CHETNA GOEL 9 4 2 2 2 2 103.00
5904 2002010204 CHAND KIRAN 6 2 2 2 2 108.50
5905 2002010207 ANKIT TOMER 9 2 2 1 1 91.50
5906 2002010208 SUBHASHINI SHARMA 9 2 2 2 2 89.00
5907 2002010209 KRISHAN KUMAR 9 2 2 2 2 47.00
5908 2002010210 RASHMI CHAUDHARI 9 1 1 2 2 13.50
5909 2002010212 HIMANSHU GHANSALA 9 2 2 2 2 116.50
5910 2002010214 AJNEESH KUMAR 1 2 2 1 1 84.50
5911 2002010215 SHIVANI SINGH 6 2 2 2 2 99.00
5912 2002010216 DURGA PRASAD 9 2 2 1 1 99.50
5913 2002010217 KAPIL SHARMA 9 2 2 1 1 123.50
5914 2002010220 SACHIN KUMAR 6 1 1 1 1 101.50
5915 2002010222 SACHI RANA 6 2 2 1 1 104.00
5916 2002010224 AYUSHI SHARMA 9 2 2 2 2 15.50
5917 2002010228 WASI AKHTAR ZAIDI 9 1 1 1 1 61.00
5918 2002010231 CHETAN KAUSHIK 9 2 2 2 2 79.50
5919 2002010234 RAHUL ARORA 9 2 2 2 2 89.50
5920 2002010237 BHANU PRATAP SINGH 9 2 2 2 2 123.00
5921 2002010238 MEENA 9 2 2 1 1 6 7.50
5922 2002010239 RAJEEV KUMAR 1 2 2 2 2 66.00
5923 2002010240 PREETI GAHLOT 9 1 1 1 1 68.00
5924 2002010243 RAVINDRA SINGH RAWAT 9 1 1 1 1 115.00
5925 2002010246 SHILPA 1 4 2 2 2 2 59.50
5926 2002010247 VAIBHAV SOLANKI 1 1 1 1 1 21.50
5927 2002010248 KANISHTHA CHAUDHARY 1 2 2 1 1 97.00
5928 2002010250 SANJEEV KUMAR 6 2 2 2 2 44.50
5929 2002010251 NIDHI 1 1 1 1 1 70.50
5930 2002010252 NAVEEN DUTT JOSHI 2 2 2 1 1 56.00
5931 2002010254 KARTIK BISHT 9 2 2 2 2 111.50
5932 2002010255 RAVIKANT 6 2 2 1 1 51.50
5933 2002010257 NIKHIL NEGI 9 2 2 2 2 89.00
5934 2002010258 NARENDER 6 2 2 1 1 85.00
5935 2002010259 POUCHUN RONGMEI 2 1 1 2 2 58.50
5936 2002010262 POONAM SHARMA 2 1 1 2 2 39.00
5937 2002010264 PRADEEP KANIYAL 1 2 2 2 2 58.00
5938 2002010265 SUBHASH SINGH 9 2 2 2 2 88.00
5939 2002010268 MEGHA GIRI 6 1 1 1 1 47.00
5940 2002010269 RISHU PANWAR 9 1 1 1 1 90.00
5941 2002010271 MUKUL BHATNAGAR 6 1 1 1 1 51.50
5942 2002010273 SACHIN KUMAR 6 2 2 2 2 112.00
5943 2002010275 SRISHTI GUPTA 9 1 1 1 1 81.50
5944 2002010277 AMRISH KUMAR 1 2 2 2 2 90.50
5945 2002010278 SHALU DEVI 6 2 2 2 2 25.50
5946 2002010279 AKASHDEEP HALDHAR 1 2 2 2 2 99.50
5947 2002010281 KAMLESH CHANDRA 9 3 2 2 2 2 44.00
5948 2002010282 AARTI RAWAT 9 2 2 2 2 58.00
5949 2002010283 PRASHANT PASPOLA 9 2 2 2 2 92.00
5950 2002010284 PRASHANT BHUSHAN SHAH 1 2 2 2 2 61.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 120
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
5951 2002010286 KM RASHMI 1 1 1 1 1 63.00
5952 2002010287 RIYASAT ALI 6 2 2 2 2 75.00
5953 2002010288 MOHIT PRASAD 9 2 2 1 1 89.00
5954 2002010289 JYOTI RAWAT 9 2 2 2 2 67.50
5955 2002010290 ROHIT KAMBOJ 9 1 1 1 1 70. 00
5956 2002010291 KANCHAN ARORA 9 2 2 1 1 53.50
5957 2002010292 KM MEENU VEDWAN 9 1 1 1 1 16.00
5958 2002010293 GARIMA SHARMA 9 2 2 2 2 75.50
5959 2002010294 RAJESH KUMAR 1 2 2 2 2 76.50
5960 2002010297 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 146.50
5961 2002010301 SONI SINGH 1 2 2 2 2 92.00
5962 2002010302 ADEEBA ANAM 9 2 2 1 1 104.50
5963 2002010304 DEEPTI ASWAL 6 2 2 2 2 29.00
5964 2002010305 HIMANSHU CHAUBEY 9 2 2 2 2 82.50
5965 2002010306 SRIKANT SHAH 9 2 2 1 1 22.00
5966 2002010308 VINOD SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 91.50
5967 2002010309 VIPIN RAWAT 9 2 2 2 2 134.00
5968 2002010310 MAHESH CHANDRA GUPTA 9 2 2 2 2 74.00
5969 2002010311 SONEE KUMAR 6 1 1 1 1 75.50
5970 2002010313 RAMVEER SINGH YADAV 6 2 2 1 1 84.00
5971 2002010314 ANUJ KUMAR 1 2 2 1 1 62.50
5972 2002010316 SANDEEP KUMAR 1 4 1 1 1 1 56.50
5973 2002010317 ADITI KULSHRESTHA 9 2 2 2 2 74.00
5974 2002010319 AMARDEEP KUTIYAL 2 2 2 2 2 30.50
5975 2002010320 SHIVAM JOSHI 9 2 2 2 2 84.50
5976 2002010323 MEENAKSHI GAUR 9 1 1 1 1 44.00
5977 2002010325 KAMINI WALIA 9 1 1 1 1 76.50
5978 2002010327 DEVENDRA UPADHYAY 9 2 2 2 2 153.50
5979 2002010328 SANJEEV KUMAR 1 1 1 2 2 55.50
5980 2002010330 KM VANDANA 1 2 2 2 2 73.50
5981 2002010331 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 1 90.50
5982 2002010332 RADHA PAL 6 1 1 1 1 58.50
5983 2002010333 BIRJESH KUMAR 1 1 1 1 1 29.50
5984 2002010335 ASHISH BHARDWAJ 9 2 2 1 1 80.00
5985 2002010336 AYUSH MEHTA 9 2 2 2 2 79.00
5986 2002010338 NIKHIL KUMAR 9 2 2 1 1 115.00
5987 2002010340 MOHIT JAISWAL 6 2 2 2 2 57.00
5988 2002010342 VIKRAM SINGH 9 2 1 1 1 144.00
5989 2002010343 SACHIN KUMAR 1 2 2 1 1 86.50
5990 2002010344 PRIYANKA VERMA 6 2 2 2 2 112.50
5991 2002010346 RUPAKSHI VISHNOI 9 2 2 1 1 94.50
5992 2002010347 ABHISHEK KAUSHIK 9 2 2 1 1 77.00
5993 2002010348 ALOK DABRAL 9 2 2 2 2 34.50
5994 2002010350 SHUBHAM KAUSHAL 9 2 2 2 2 59.00
5995 2002010351 MALKHAN SINGH 6 1 1 1 1 39.00
5996 2002010352 DEEPAK KUMAR 9 2 2 2 2 2.50
5997 2002010354 SANDEEP KUMAR 1 2 2 2 2 23.50
5998 2002010355 AMIT BIJALWAN 9 1 1 1 1 56.50
5999 2002010356 PRAKASH BHATT 9 2 2 2 2 117.50
6000 2002010357 RAVNEESH KUMAR 1 2 2 2 2 23.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 121
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6001 2002010359 HARSHVARDHAN SINGH 1 2 2 2 2 80.00
6002 2002010361 NAVNEET KUMAR 1 2 2 1 1 72.50
6003 2002010362 ESHWAR SINGH RANA 9 2 2 2 2 87.50
6004 2002010364 VAISHALI RAWAT 9 2 2 2 2 74.00
6005 2002010368 PRADEEP SINGH 1 2 2 2 2 94.50
6006 2002010369 SRIJAN CHAUHAN 6 2 2 2 2 40.50
6007 2002010371 AKANSHA RATHA 1 1 1 1 1 42.50
6008 2002010372 SHWETA MALIK 9 2 2 2 2 52.50
6009 2002010374 ATISHAY JAIN 9 1 1 1 1 94.00
6010 2002010376 RAHUL KUMAR 6 2 2 1 1 73.00
6011 2002010377 ANUJ KUMAR 1 2 2 2 2 62.50
6012 2002010379 HITESH KUMAR VACHAK 1 2 2 2 2 103.50
6013 2002010380 BIPIN KUMAR 1 2 2 2 2 53.50
6014 2002010381 HEMANT GAUR 6 2 2 2 2 133.50
6015 2002010383 NEELAM SATI 9 1 1 1 1 7.00
6016 2002010385 ROBIN SINGH 9 2 2 2 2 93.50
6017 2002010386 SHRUTI KUMAR 1 2 2 2 2 55.50
6018 2002010388 KULDEEP SINGH RAWAT 6 1 1 1 1 41.00
6019 2002010389 MANOJ KUMAR 6 2 2 2 2 57.00
6020 2002010390 VARUN PANDEY 9 2 2 2 2 87.50
6021 2002010391 NIKHIL KUMAR 1 5 2 2 1 1 34.00
6022 2002010394 MUKESH SHAHI 9 2 2 2 2 62.00
6023 2002010396 DINESH KUMAR SARASWAT 9 2 2 2 2 102.50
6024 2002010397 KARTIKEY KUMAR 1 1 1 1 1 52.00
6025 2002010399 JYOTI SINGWAL 1 2 2 2 2 51.50
6026 2002010401 AVIRAL CHAND RAMOLA 9 1 1 1 1 77.00
6027 2002010403 ANKIT BHATT 9 1 1 1 1 93.00
6028 2002010404 MOHAMMAD FAHEEM 6 1 1 1 1 58.50
6029 2002010405 NEETU THAPA 6 2 2 1 1 82.00
6030 2002010406 POOJA BHATT 9 2 2 2 2 77.00
6031 2002010407 AJEET 6 2 2 2 2 80.00
6032 2002010409 SONAM 9 2 2 1 1 52.00
6033 2002010411 PRATEEK PANDEY 2 1 1 1 1 103.50
6034 2002010412 PRABHAT KUMAR 9 2 2 2 2 121.50
6035 2002010415 ABHISHEK DHOUNDIYAL 9 2 2 2 2 85.50
6036 2002010417 ANSHUL GUPTA 9 1 1 1 1 59.00
6037 2002010421 MOHD FAISAL 6 1 1 1 1 96.50
6038 2002010422 AJAY SAINI 6 1 1 1 1 56.00
6039 2002010423 ANSHU KUMARI 9 2 2 1 1 87.00
6040 2002010424 ANKIT KUMAR 9 2 2 1 1 97.00
6041 2002010425 DURGA RAWAT 6 1 1 2 2 50.00
6042 2002010426 CHARUL 1 2 2 2 2 75.00
6043 2002010427 ARUSHI 9 2 2 1 1 110.50
6044 2002010429 ANANTA GUSAIN 9 1 1 2 2 65.00
6045 2002010430 VISHWADEEP AGGARWAL 9 1 1 2 2 78.00
6046 2002010431 ARJUN SAINI 6 2 2 2 2 93.50
6047 2002010432 SANJAY 1 2 2 2 2 28.50
6048 2002010433 VANDNA SONDHI 1 2 2 1 1 64.00
6049 2002010434 RAHUL KUMAR RANA 1 2 2 2 2 81.50
6050 2002010435 ADITYA KUMAR SAINI 6 2 2 2 2 69.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 122
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6051 2002010436 PURVA PANT 9 2 2 1 1 90.00
6052 2002010438 RITU JOSHI 2 2 2 2 2 60.00
6053 2002010443 RAHUL RAJ 9 2 2 2 2 104.50
6054 2002010444 MOHIT MISHRA 9 2 2 2 2 88.00
6055 2002010445 MONIKA CHAUDHARY 1 2 2 1 1 65.50
6056 2002010446 JYOTI SHAH 1 2 2 1 1 70.00
6057 2002010447 SUMIT TYAGI 9 1 1 1 1 62.50
6058 2002010450 ANURAG CHOWDHARY 9 1 1 1 1 70.50
6059 2002010451 RAGHUVEER SINGH 2 2 2 2 2 85.00
6060 2002010452 NEHA 9 2 2 2 2 61.50
6061 2002010453 VIVEK SINGH 1 2 2 2 2 53.00
6062 2002010454 PREETI BHANDARI 6 2 2 2 2 75.00
6063 2002010455 ANIL BISHT 9 2 2 2 2 124.50
6064 2002010456 YAMINEE 9 2 2 1 1 52.50
6065 2002010459 MOHIT KUMAR 1 2 2 1 1 54.00
6066 2002010460 SANJANA 9 2 2 2 2 56.00
6067 2002010461 POOJA NEGI 9 2 2 2 2 39.00
6068 2002010462 ABHISHEK KAKKAR 9 2 2 1 1 57.00
6069 2002010465 ADITYA SINGH 1 2 2 2 2 77.00
6070 2002010466 NIDHI MEHTA 9 2 2 2 2 53.00
6071 2002010467 SAURABH CHAUDHARY 9 2 2 1 1 110.50
6072 2002010470 SANKALP BHUSAL 9 1 1 1 1 110.50
6073 2002010471 PRIYA 1 2 2 2 2 121.00
6074 2002010472 AMAN PAINULY 9 1 1 1 1 69.50
6075 2002010473 NIKITA AGARWAL 9 2 2 2 2 91.50
6076 2002010475 KM RUCHI PAL 1 2 2 2 2 22.50
6077 2002010477 MONICA PARMAR 2 2 2 2 2 96.50
6078 2002010480 HIRENDRA PRAKASH 1 1 1 2 2 58.50
6079 2002010482 VANDANA PANWAR 9 2 2 2 2 93.00
6080 2002010483 SHARMILA CHAUHAN 2 2 2 2 2 60.00
6081 2002010484 RITIKA DHARMSATTU 1 2 2 2 2 58.50
6082 2002010485 YOUDHBIR SINGH 9 2 2 2 2 99.00
6083 2002010486 NISHANT UPADHAYAY 9 2 2 1 1 78.50
6084 2002010489 RAJESH PANT 9 1 1 1 1 155.50
6085 2002010492 HARSH MOHAN BHARTI 1 2 2 2 2 79.00
6086 2002010493 ARCHANA PAINYULI 9 2 2 2 2 40.50
6087 2002010496 REENA TIWARI 9 2 2 1 1 88.00
6088 2002010497 DHEERAJ 2 2 2 2 2 124.50
6089 2002010498 ABHISHEK RAWAT 9 2 2 1 1 135.50
6090 2002010500 BHASKAR SINGH RAWAT 2 2 2 2 2 87.50
6091 2002010501 MAHESH KUMAR 1 1 1 1 1 44.50
6092 2002010502 AYUSH BISHT 9 2 2 1 1 58.00
6093 2002010504 KULDEEP SINGH 1 2 2 1 1 85.50
6094 2002010505 JAHNAVI PANDEY 9 2 2 2 2 108.00
6095 2002010506 AKASH NEGI 9 2 2 1 1 128.50
6096 2002010507 POOJA CHAUHAN 2 2 2 2 2 31.50
6097 2002010508 SHIVANI CHAUHAN 2 2 2 2 2 66.00
6098 2002010509 VIVEK CHANDRA 9 2 2 1 1 65.00
6099 2002010511 MANISHA TAMTA 1 2 2 1 1 122.00
6100 2002010512 SARITA 1 2 2 2 2 21.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 123
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6101 2002010513 YATENDRA SINGH 1 2 2 1 1 75.00
6102 2002010516 ATUL KUMAR SINGH 1 2 2 2 2 138.00
6103 2002010517 AMARDEEP SINGH RAWAT 9 2 2 1 1 59.50
6104 2002010518 PARVINDER KUMARI 1 2 2 2 2 34.00
6105 2002010520 ANOOP SINGH 9 2 2 2 2 109.50
6106 2002010521 RUCHIKA 9 2 2 2 2 46.50
6107 2002010523 AANCHAL BHALLA 9 2 2 1 1 99.50
6108 2002010525 BINNY AHUJA 9 2 2 1 1 67.00
6109 2002010526 SHAGUN SHUKLA 9 2 2 2 2 83.50
6110 2002010528 ARUN KUMAR 1 2 2 2 2 54.00
6111 2002010530 JAIPAL SINGH 9 2 2 2 2 100.00
6112 2002010531 SHUBHAM GOSWAMI GIRI 6 2 2 1 1 83.50
6113 2002010532 MANISH SINGH 9 1 1 2 2 52.50
6114 2002010533 RISHABH RAWAT 9 2 2 2 2 53.00
6115 2002010534 AANCHAL RAWAL 9 2 2 1 1 83.50
6116 2002010535 KARAMBEER RAWAT 6 2 2 2 2 74.50
6117 2002010536 ARVIND KATHAIT 9 2 2 1 1 97.50
6118 2002010538 JUHI SINGH 1 2 2 1 1 87.00
6119 2002010540 ANKITA LAL 9 1 1 1 1 94.50
6120 2002010541 SACHIN SHARMA 2 2 2 2 2 95.50
6121 2002010542 KIRTI SHARMA 9 2 2 1 1 89.00
6122 2002010543 KUNAL DHYANI 9 1 1 1 1 107.50
6123 2002010546 BHOOREY HASAN 6 5 2 2 2 2 52.00
6124 2002010549 ASHU KUMAR 6 2 2 2 2 35.00
6125 2002010552 HIMANSHU RAWAT 9 2 2 1 1 52.50
6126 2002010553 AKHILESH KUMAR 6 2 2 2 2 23.50
6127 2002010554 ASHEESH SILSWAL 9 2 2 2 2 70.00
6128 2002010555 MONIKA 9 1 1 1 1 104.00
6129 2002010556 KM DIVYA RANI 6 2 2 2 2 49.00
6130 2002010557 LALIT NARAYAN MISHRA 9 3 2 2 2 2 97.00
6131 2002010559 DEEKSHA CHAUHAN 9 2 2 2 2 82.00
6132 2002010560 DIGPAL SINGH 9 2 2 1 1 85.00
6133 2002010561 NARESH PANT 9 2 2 2 2 48.50
6134 2002010562 PRIYANKA RAWAT 9 2 2 2 2 85.50
6135 2002010563 NARESH CHAUHAN 2 1 1 1 1 84.00
6136 2002010566 SHALABH SINGH 1 2 2 2 2 58.50
6137 2002010567 RAHUL MAITHANI 9 1 1 1 1 111.50
6138 2002010568 KM SHILPI PRAJAPATI 6 2 2 2 2 25.50
6139 2002010572 GANGA RAM 1 2 2 2 2 61.00
6140 2002010574 SURAJ GAIROLA 9 2 2 2 2 138.50
6141 2002010578 PANKAJ KANDARI 9 2 2 2 2 55.50
6142 2002010579 DIVYA GUSAIN 9 1 1 1 1 74.50
6143 2002010581 PREETI RANA 6 2 2 2 2 77.50
6144 2002010583 VIKAS VARDHAN 1 2 2 2 2 85.50
6145 2002010588 PRERNA BIJLWAN 9 1 1 1 1 44.50
6146 2002010589 PUSHPENDER SINGH 6 2 2 1 1 90.00
6147 2002010592 PARUL 9 2 2 2 2 101.50
6148 2002010596 NEHA MEHNDIRATTA 9 2 2 2 2 60.00
6149 2002010599 BHARAT BHOOSHAN 1 2 2 2 2 88.50
6150 2002010600 PEEYUSH BHATT 9 2 2 2 2 156.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 124
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6151 2002010601 PRAVESH CHAMOLI 9 1 1 2 2 54.00
6152 2002010605 ANKIT KUMAR 1 2 2 2 2 48.00
6153 2002010606 NEERAJ KUMAR 2 1 1 1 1 31.50
6154 2002010610 RASU KUMAR 9 2 2 2 2 106.50
6155 2002010612 ANJU TOMAR 2 2 2 2 2 67.50
6156 2002010613 VISHANT KUMAR 9 2 2 1 1 77.00
6157 2002010614 NEHA 1 2 2 2 2 79.50
6158 2002010615 NEELAM 1 2 2 2 2 89.50
6159 2002010617 VIKAS KUMAR 6 2 2 1 1 56.00
6160 2002010626 ABHISHEK PACHHMI 6 2 2 2 2 102.50
6161 2002010627 KUNTI 9 2 2 2 2 32.00
6162 2002010628 AMIT THAPA 9 2 2 2 2 129.50
6163 2002010629 AASTHA 2 2 2 2 2 69.00
6164 2002010630 RAVINDRA SINGH 9 1 1 2 2 79.00
6165 2002010633 ADITYA SHARMA 9 2 2 2 2 89.50
6166 2002010634 POOJA 9 2 2 2 2 44.50
6167 2002010635 HIMANSHU PUNDIR 9 2 2 2 2 120.00
6168 2002010638 SUNIT KUMAR 1 2 2 2 2 58.00
6169 2002010639 SUNIL SINGH CHAUHAN 2 1 1 2 2 97.50
6170 2002010640 ASHWINI TAMTA 1 2 2 2 2 77.50
6171 2002010645 MANENDER SINGH NEGI 9 1 1 2 2 103.00
6172 2002010646 MAHESH 9 2 2 2 2 108.50
6173 2002010647 MILAN BISHT 9 2 2 2 2 40.50
6174 2002010655 PRIYANKA SINGH 9 2 2 2 2 44.00
6175 2002010657 PRIKSHIT KUMAR 6 2 2 2 2 155.50
6176 2002010660 KM VIJETA 9 2 2 2 2 40.00
6177 2002010661 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 56.50
6178 2002010662 ANIL DAS 2 1 1 1 1 57.50
6179 2002010663 MAYANK BHARDWAJ 9 2 2 2 2 63.50
6180 2002010664 RAVI KUMAR 6 2 2 2 2 81.50
6181 2002010666 SRISHTI RAWAT 9 1 1 2 2 55.50
6182 2002010670 VIVEK CHAUHAN 2 2 2 2 2 42.50
6183 2002010671 PRADEEP SINGH NEGI 6 2 2 2 2 58.00
6184 2002010672 SAURABH 9 1 1 2 2 43.00
6185 2002010674 RAVINDER SINGH BISHT 9 2 2 1 1 106.00
6186 2002010675 KM SHIVANI 6 1 1 1 1 33.00
6187 2002010677 SHRUTANT 9 1 1 1 1 133.50
6188 2002010686 PANKAJ KUMAR 9 2 2 1 1 53.00
6189 2002010687 PRASHANT NEGI 9 2 2 2 2 100.50
6190 2002010692 VIJAY KUMAR SRIVASTAVA 9 2 2 1 1 77.50
6191 2002010693 SURESH CHANDRA ANDOLA 9 1 1 1 1 48.00
6192 2002010694 NAVEEN KUMAR 6 1 1 1 1 121.00
6193 2002010696 VIKAS BAHUGUNA 9 2 2 2 2 39.00
6194 2002010697 DEEPA BOHRA 9 1 1 2 2 32.50
6195 2002010700 ASHISH RAWAT 9 2 2 2 2 123.50
6196 2002010701 SAWAN KUMAR 9 2 2 2 2 33.00
6197 2002010703 PRIYA RAJ 9 1 1 1 1 73.50
6198 2002010707 ROHIT KUMAR YADAV 6 1 1 1 1 115.00
6199 2002010708 RAJHANS 9 1 1 1 1 66.50
6200 2002010709 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 37.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 125
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6201 2002010710 HIMANSHU PHARTIYAL 9 1 1 1 1 83.00
6202 2002010711 SHISHPAL SINGH 1 2 2 2 2 57.50
6203 2002010712 NITISH KHATANA 6 2 2 2 2 81.50
6204 2002010713 KAPIL RAWAT 9 2 2 2 2 95.00
6205 2002010716 PURNIMA KANOJIA 1 2 2 2 2 67.50
6206 2002010717 PRIYANKA CHOUDHARY 6 2 2 2 2 109.00
6207 2002010718 PAWAN CHAUHAN 9 2 2 2 2 88.50
6208 2002010719 RUCHI SACHDEVA 9 1 1 1 1 32.50
6209 2002010720 KM ALKA RANA 9 2 2 2 2 42.00
6210 2002010722 DIVYA KHANNA 2 1 1 1 1 99.00
6211 2002010723 AAKANSHA PAL 6 2 2 2 2 48.00
6212 2002010724 DEEPAK SINGH PANGTEY 2 2 2 2 2 74.00
6213 2002010725 ANJALI UNIYAL 9 2 2 1 1 113.50
6214 2002010726 SUCHITA 1 2 2 1 1 71.50
6215 2002010727 INDERJEET KAUR 6 2 2 2 2 45.50
6216 2002010729 GAJENDRA SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 71.50
6217 2002010731 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 60.50
6218 2002010732 ARUN KUMAR 1 2 2 2 2 69.00
6219 2002010733 PANKAJ KUMAR 9 2 2 2 2 68.00
6220 2002010738 RAVI KUMAR 6 1 1 1 1 39.00
6221 2002010741 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 70.00
6222 2002010742 ATUL SINGH 9 2 2 2 2 108.50
6223 2002010743 RAVI KANT 6 2 2 1 1 44.00
6224 2002010744 YOGENDRA SINGH BISHT 6 1 1 1 1 63.50
6225 2002010745 NARESH SINGH CHAUHAN 6 1 1 1 1 47.50
6226 2002010747 GURMEET SINGH 9 2 2 2 2 83.00
6227 2002010749 FAUZIA 9 2 2 1 1 69.00
6228 2002010751 YOGESH KUMAR 1 2 2 2 2 56.00
6229 2002010752 DINESH KUMAR 6 2 2 2 2 41.00
6230 2002010753 RANVEER SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 65.00
6231 2002010754 DEEPAK JOSHI 9 2 2 2 2 143.50
6232 2002010755 BOBY KUMAR 6 1 1 2 2 73.00
6233 2002010756 ANKIT YADAV 6 2 2 2 2 86.50
6234 2002010763 KM POONAM DEVI 6 4 2 2 2 2 30.00
6235 2002010764 ANANDITA 1 2 2 2 2 66.50
6236 2002010766 MANISH TOMAR 9 2 2 2 2 117.50
6237 2002010769 DINESH KUMAR 1 2 2 2 2 64.00
6238 2002010771 SAURBINDER GUSAIN 9 2 2 2 2 99.50
6239 2002010773 PARUL DEVI 6 2 2 1 1 74.50
6240 2002010774 AMAN BAJPAI 9 1 1 1 1 71.00
6241 2002010778 RAGINI GOYAL 9 1 1 1 1 135.00
6242 2002010785 DINESH KUMAR 6 2 2 2 2 22.50
6243 2002010786 MOHD RASHID 6 2 2 2 2 114.00
6244 2002010787 ANKUSH RAUTHAN 9 2 2 2 2 123.50
6245 2002010789 ANKIT KUMAR 6 2 2 2 2 88.00
6246 2002010790 RAVI SHARMA 9 1 1 1 1 37.00
6247 2002010792 SUSHIL KIMNI 9 1 1 1 1 115. 00
6248 2002010796 MD MUSTAKIM 6 2 2 2 2 81.50
6249 2002010797 DARSHAN SAH 9 2 2 2 2 100.00
6250 2002010801 ASHUTOSH RAWAT 9 1 1 1 1 93.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 126
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6251 2002010806 SHRADHA BHATT 9 1 1 1 1 68.50
6252 2002010807 MANISHA RAMOLA 9 2 2 2 2 47.00
6253 2002010808 BARU SINGH 2 1 1 2 2 41.50
6254 2002010809 PULKIT AIRAN 9 1 1 1 1 58.00
6255 2002010810 AMIT ASWAL 9 1 1 2 2 122.50
6256 2002010811 NAVNEET SINGH BISHT 6 2 2 2 2 77.00
6257 2002010812 ARUN SILORI 9 2 2 2 2 97.00
6258 2002010814 DIVYA THAPA 9 2 2 1 1 32.50
6259 2002010816 DEEPAK KUMAR 6 2 2 1 1 65.50
6260 2002010817 SONIYA 1 2 2 2 2 40.50
6261 2002010818 ATUL KUMAR 9 2 2 2 2 119.50
6262 2002010819 AASHISH 1 2 2 2 2 17.50
6263 2002010820 VISHAL KASHYAP 6 1 1 2 2 48.00
6264 2002010823 HIMANSHI VERMA 9 2 2 1 1 70.00
6265 2002010826 RAHUL KESTWAL 9 2 2 2 2 135.00
6266 2002010827 SHIVANGI SHARMA 9 2 2 1 1 82.50
6267 2002010828 AJIT PAL 6 1 1 1 1 67.50
6268 2002010830 RAJNEESH KUMAR 1 1 1 1 1 59.50
6269 2002010831 PRASHANT SINGH MARTOLIA 2 1 1 1 1 59.50
6270 2002010832 VINAY MAURYA 6 1 1 1 1 114.50
6271 2002010833 SACHIN GULERIA 9 2 2 2 2 96.00
6272 2002010834 SUKIRTI RAWAT 9 1 1 1 1 118.00
6273 2002010835 BABITA KANDPAL 9 2 2 1 1 40.00
6274 2002010837 VARSHA RANGHAR 9 2 2 2 2 116.00
6275 2002010842 VINAY KUMAR KOHLI 1 2 2 2 2 103.50
6276 2002010845 KULDEEPAK SINGH 9 2 2 2 2 94.50
6277 2002010847 SURENDRA SINGH RAWAT 2 2 2 1 1 72.00
6278 2002010849 NISHANT KAMBOJ 9 2 2 2 2 124.00
6279 2002010850 VIMAL CHAUHAN 9 2 2 1 1 157.00
6280 2002010851 ARVIND KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 14.00
6281 2002010852 VIKASH KUMAR SHARMA 6 2 2 2 2 33.50
6282 2002010855 ESHITA SINGH 9 2 2 1 1 124.50
6283 2002010857 DEEPAK SINGH 9 1 1 1 1 77.00
6284 2002010859 SHIVAM GUPTA 9 2 2 2 2 70.50
6285 2002010862 GAURAV SINGH NEGI 9 2 2 1 1 109.00
6286 2002010865 NAINA SINGH 1 2 2 1 1 40.50
6287 2002010866 AKSHAY NEGI 9 2 2 1 1 85.50
6288 2002010867 KM PRAKSHI 1 2 2 2 2 6.00
6289 2002010870 AVNISH KUMAR THAPLIYAL 9 1 1 2 2 74.00
6290 2002010871 RAJEEV NAYAN UNIYAL 9 2 2 2 2 55.00
6291 2002010872 SONAM THAKUR 9 2 2 2 2 13.00
6292 2002010874 SUCHI RANI 1 2 2 2 2 36.50
6293 2002010875 NEERAJ KUMAR 1 2 2 2 2 33.50
6294 2002010876 SONY 6 2 2 2 2 95.00
6295 2002010880 SHUBHAM RANA 6 2 2 1 1 66.00
6296 2002010881 AKHILESH SINGH BISHT 6 2 2 2 2 66.50
6297 2002010882 DIVYANSHU SINGH KANYAL 9 2 2 2 2 42.00
6298 2002010883 ANJUL ARYA 9 1 1 1 1 62.50
6299 2002010884 SANDEEP RANA 2 2 2 2 2 96.00
6300 2002010885 CHANDNI 9 2 2 2 2 106.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 127
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6301 2002010886 GAURAV RANA 6 1 1 1 1 66.50
6302 2002010888 ROHIT SOLANKI 9 2 2 2 2 122.00
6303 2002010890 DIKSHA DEVLAL 9 2 2 2 2 69.50
6304 2002010891 NAND KISHOR 6 4 1 1 2 2 112.00
6305 2002010892 MAMTA JOSHI 9 2 2 1 1 143.00
6306 2002010893 AJAY BADONI 9 2 2 2 2 135.50
6307 2002010894 SUMIT KUMAR 6 2 2 1 1 92.00
6308 2002010896 ANKIT UNIYAL 9 2 2 2 2 105.50
6309 2002010897 KIRAN BISHT 9 2 2 2 2 28.50
6310 2002010900 RAJESH LAL VERMA 1 1 1 1 1 80.50
6311 2002010902 KM MANJU SAINI 6 2 2 2 2 84.00
6312 2002010903 POOJA SAKLANI 9 2 2 1 1 110.00
6313 2002010904 SANDEEP SINGH 1 2 2 2 2 87.50
6314 2002010905 ANSHUL KUMAR 6 1 1 1 1 79.50
6315 2002010907 ANUP RAWAT 6 1 1 2 2 47.50
6316 2002010908 SAURABH TIWARI 9 2 2 2 2 109.50
6317 2002010912 NIDHI KHUKSHAL 9 2 2 2 2 95.00
6318 2002010913 AMIT KUMAR 9 2 2 2 2 122.50
6319 2002010915 REKHA BISHT 9 2 2 2 2 95.50
6320 2002010916 DEVANSH 1 2 2 2 2 106.50
6321 2002010917 KM HEENA PARVEEN 9 2 2 2 2 27.50
6322 2002010919 SHILPI BAMOLA 9 2 2 1 1 69.50
6323 2002010920 AARTI SEMWAL 6 1 1 1 1 28.00
6324 2002010923 ROSHAN YADAV 6 2 2 2 2 83.50
6325 2002010926 VIKRANT SINGH 9 2 2 2 2 80.00
6326 2002010929 TANYA ROY 9 1 1 2 2 115.00
6327 2002010930 KAVITA SAKLANI 6 1 1 1 1 38.00
6328 2002010931 DIVYA KUMARI 1 2 2 1 1 104.50
6329 2002010932 VIKRANT KUMAR 6 2 2 2 2 85.50
6330 2002010934 RAVI KUMAR 1 2 2 2 2 58.50
6331 2002010935 ASHISH KUMAR 1 2 2 2 2 56.50
6332 2002010938 YOJESHVEER SINGH 6 2 2 2 2 59.00
6333 2002010939 SHUBHAM MADHWAL 9 1 1 1 1 55.00
6334 2002010940 DEEPAK KUMAR 1 1 1 1 1 30.50
6335 2002010941 ANKIT KUMAR 9 2 2 1 1 62.00
6336 2002010943 NISHA JOSHI 9 2 2 2 2 40.50
6337 2002010945 KRASHAN KANT SHARMA 9 2 2 2 2 6 5.50
6338 2002010947 NIDHI SAHI 9 1 1 1 1 35.00
6339 2002010948 PRIYANKA JOSHI 2 2 2 2 2 75.00
6340 2002010951 RITU 9 2 2 2 2 76.50
6341 2002010953 ASHISH BHATT 9 2 2 1 1 115.50
6342 2002010956 NEERAJ RAWAT 9 2 2 1 1 66.00
6343 2002010958 APARAJITA NEGI 9 2 2 1 1 129.50
6344 2002010960 GEDELA VASUDEV 2 2 2 2 2 68.00
6345 2002010962 PRIYANKA BISTH 9 1 1 1 1 32.50
6346 2002010963 DEEPA DYOUNDI 9 1 1 1 1 127.00
6347 2002010964 ANKIT NAGAR 9 2 2 1 1 118.00
6348 2002010966 ISHAN RAWAT 9 2 2 2 2 109.00
6349 2002010968 TANUJA SRIVASTAVA 9 2 2 1 1 27.50
6350 2002010969 AMIT KUMAR 1 2 2 2 2 72.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 128
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6351 2002010972 SUMIT PANDEY 9 1 1 1 1 73.50
6352 2002010973 VINEETA BISHT 9 2 2 2 2 126.50
6353 2002010974 KM SAPNA DEVI 6 2 2 2 2 26.00
6354 2002010975 JITENDRA RAWAT 9 1 1 1 1 116.50
6355 2002010976 DILSHANA 6 2 2 1 1 60.50
6356 2002010977 SHUBHAM AGGARWAL 9 2 2 2 2 38.00
6357 2002010978 RITIKA KAITHWAS 1 2 2 2 2 26.00
6358 2002010979 MANISH MALHOTRA 9 2 2 2 2 106.00
6359 2002010980 RISHI ARORA 9 2 2 2 2 46.00
6360 2002010981 JYOTI DUBEY 9 1 1 1 1 85.00
6361 2002010982 PRADEEP KUMAR DOBHAL 9 2 2 2 2 32.00
6362 2002010984 ANCHAL 6 2 2 1 1 61.00
6363 2002010986 AVINASH KUMAR 1 1 1 1 1 89.50
6364 2002010987 VANDANA DUBEY 9 1 1 1 1 80.00
6365 2002010988 MAYANK NEGI 9 2 2 2 2 97.50
6366 2002010991 GAURAV SINGH LINGWAN 9 2 2 2 2 137.00
6367 2002010992 DIKSHA GAUTAM 1 2 2 2 2 113.00
6368 2002010993 DIKSHA WALIA 6 2 2 2 2 63.50
6369 2002010994 REKHA DHASMANA 9 2 2 2 2 72.50
6370 2002010996 KM ANITA 1 2 2 1 1 59.50
6371 2002010998 MUKESH SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 117. 50
6372 2002011000 ANKUR SETHWAL 1 2 2 2 2 55.00
6373 2002011002 KALPANA 1 2 2 2 2 40.50
6374 2002011005 SAPNA BHARDWAJ 9 2 2 2 2 66.00
6375 2002011006 SACHIN KUMAR 1 2 2 2 2 90.50
6376 2002011007 GAURAV PAL 6 1 1 1 1 56.50
6377 2002011008 MANSI GERA 9 1 1 1 1 66.50
6378 2002011009 RUPENDRA KUMAR 1 2 2 1 1 52.00
6379 2002011012 KM PREETI DEVI 6 2 2 2 2 32.00
6380 2002011013 SHALU 1 1 1 2 2 58.00
6381 2002011014 ANITA NEGI 9 2 2 2 2 90.00
6382 2002011020 MATEEN AHMAD 6 2 2 1 1 89.00
6383 2002011021 NAINA 1 2 2 1 1 30.50
6384 2002011022 NISHCHAY YADAV 6 2 2 2 2 135.50
6385 2002011025 HARSHEEN KAUR 9 2 2 2 2 109.50
6386 2002011026 JYOTI KANYAL 9 2 2 2 2 65.50
6387 2002011029 MAYANK PRATAP SINGH 9 1 1 2 2 96.50
6388 2002011030 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 66.00
6389 2002011031 ANZAR AHMED 6 2 2 2 2 76.00
6390 2002011032 DARSHANA KANYAL 9 2 2 2 2 69.50
6391 2002011033 DHEERAJ NEGI 9 1 1 1 1 78.00
6392 2002011034 MONIKA SINGH 9 2 2 1 1 73.00
6393 2002011035 SURENDRA GOSWAMI 6 1 1 1 1 32.50
6394 2002011036 MEENAKSHI GHAGHAT 1 2 2 2 2 29.50
6395 2002011037 SHUBHAM ARORA 9 2 2 2 2 106.50
6396 2002011038 DEEPAK MISRA 9 2 2 1 1 81.50
6397 2002011041 AMIT BISHT 9 2 2 2 2 123.50
6398 2002011042 SIDDHARTH CHAUBEY 9 1 1 1 1 124.00
6399 2002011044 AJAY KUMAR 1 2 2 1 1 72.50
6400 2002011047 MONIKA CHAUDHARY 9 2 2 2 2 66.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 129
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6401 2002011049 VIPIN KUMAR 9 2 2 2 2 103.00
6402 2002011050 SHIVAM KAPRI 9 1 1 1 1 76.50
6403 2002011051 RAVI PRATAP SINGH 1 1 1 2 2 88.00
6404 2002011052 KARAN PATHAK 9 2 2 2 2 53.50
6405 2002011053 DHARMENDER SINGH GUSAIN 9 2 2 2 2 41.50
6406 2002011054 NARENDRA SINGH 2 2 2 2 2 10.00
6407 2002011055 RUPALI SINGH 1 2 2 2 2 40.50
6408 2002011056 ASHISH KUMAR 9 2 2 2 2 64.50
6409 2002011057 PANKAJ KUMAR 1 2 2 2 2 57.50
6410 2002011059 DHEERAJ KUMAR 6 2 2 2 2 38.00
6411 2002011062 NEHA UPRETI 9 2 2 1 1 76.00
6412 2002011065 AKHILESH TAMTA 1 2 2 2 2 48.50
6413 2002011066 PANKAJ KUMAR 6 2 2 2 2 52.00
6414 2002011073 NEERAJ MAMGAIN 9 1 1 2 2 137.50
6415 2002011074 GAURAV KUMAR 1 2 2 2 2 107.50
6416 2002011076 TARUN PANDEY 9 2 2 2 2 110.50
6417 2002011077 SASHIMONGLA JAMIR 2 2 2 2 2 58.00
6418 2002011084 ROBIN KUMAR 1 2 2 2 2 77.00
6419 2002011085 SATYA PRAKASH 6 1 1 1 1 103.00
6420 2002011089 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 73.50
6421 2002011090 PRAMILA 9 1 1 1 1 84.00
6422 2002011092 ANIRUDH BHASKAR 9 1 1 2 2 75.50
6423 2002011095 VANDANA PAUDEL 9 2 2 2 2 45.00
6424 2002011101 SAGAR PAUDEL 6 2 2 2 2 110.00
6425 2002011103 DIKSHA THAPA 9 2 2 2 2 20.50
6426 2002011106 VIVEKANAND 9 2 2 1 1 107.50
6427 2002011111 NAVEEN KALA 9 2 2 1 1 110.50
6428 2002011112 KM SHIVANI CHOUDHARY 9 1 1 1 1 18.00
6429 2002011115 NIKUNJ DEORA 9 1 1 1 1 90.00
6430 2002011117 RAHUL DEV 9 2 2 1 1 137.00
6431 2002011119 NEHA KANDWAL 9 2 2 2 2 49.00
6432 2002011121 VARUN CHAUHAN 2 2 2 2 2 91.00
6433 2002011122 RAVI SHANKAR YADAV 6 1 1 2 2 77.50
6434 2002011126 SUGANDHA 6 1 1 1 1 44.00
6435 2002011127 DEEXA CHAUHAN 9 1 1 2 2 56.00
6436 2002011129 MOHIT 1 2 2 2 2 62.50
6437 2002011136 HARSHITA NEGI 9 1 1 2 2 67.00
6438 2002011138 KESHAR SINGH KHANNA 1 1 1 1 1 43.00
6439 2002011140 DUSHYANT KUMAR 1 2 2 2 2 23.50
6440 2002011141 HARSH KHEPAR 6 2 2 2 2 137.00
6441 2002011144 SHUBHAM KOTHIYAL 9 2 2 1 1 109.00
6442 2002011146 GIRISH KUMAR TOMAR 6 2 2 2 2 13.00
6443 2002011151 GULAFSHA 6 2 2 2 2 21.50
6444 2002011156 AVINASH BHANDARI 9 1 1 2 2 94.00
6445 2002011160 SARITA 9 1 1 1 1 66.00
6446 2002011162 RUBY CHAUHAN 2 2 2 2 2 26.50
6447 2002011163 KM ANJU 9 2 2 1 1 52.00
6448 2002011164 PANKAJ SINGH 9 2 2 1 1 72.00
6449 2002011167 SHABNAM PARVEEN 6 2 2 1 1 30.50
6450 2002011170 ALTAF AHMAD 6 2 2 2 2 64.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 130
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6451 2002011171 ANITA TANDON 9 1 1 2 2 53.00
6452 2002011175 ROHIT SINGH RAWAT 2 2 2 2 2 50.50
6453 2002011178 KM SHILKI 6 2 2 2 2 61.50
6454 2002011180 ABHAY SINGH 9 2 2 2 2 127.00
6455 2002011182 YUGESH KUMAR PATEL 6 2 2 2 2 52.00
6456 2002011185 VIKAS KUMAR 9 2 2 1 1 65.00
6457 2002011186 MONIKA 9 2 2 2 2 60.50
6458 2002011187 ANKIT CHAUDHARY 9 2 2 2 2 64.00
6459 2002011191 AMISHA NEGI 9 2 2 2 2 38.00
6460 2002011192 NIKHALESH NAUTIYAL 2 2 2 2 2 53.00
6461 2002011193 DEEPIKA 6 2 2 1 1 10 6.00
6462 2002011194 SHEHRUN NISHA 6 1 1 2 2 44.00
6463 2002011195 VIPIN CHAUHAN 2 2 2 2 2 83.50
6464 2002011196 JATIN KUMAR 1 2 2 2 2 49.50
6465 2002011197 CHAYNIKA GARG 9 2 2 2 2 84.50
6466 2002011199 GAURAV KUMAR 6 2 2 2 2 78.00
6467 2002011202 SONAM RAJBHAR 9 2 2 1 1 65.50
6468 2002011203 RAHUL KUMAR PRAJAPATI 6 1 1 1 1 54.50
6469 2002011204 NEELAM GOURAV 1 2 2 2 2 53.00
6470 2002011205 ANUJ SINHA 9 2 2 2 2 143.00
6471 2002011208 SHEETAL 9 2 2 2 2 74.50
6472 2002011211 SHIKHA NAUTIYAL 9 2 2 2 2 44.50
6473 2002011213 DEEPIKA RAWAT 9 2 2 2 2 41.50
6474 2002011214 ANUJ DOGRA 1 2 2 1 1 48.50
6475 2002011217 SHANU PRIYA 1 2 2 1 1 87.50
6476 2002011219 ASHWIN KOTNALA 9 2 2 2 2 71.00
6477 2002011220 SHIVRAM 2 2 2 2 2 64.50
6478 2002011223 NEETU KUMAR 1 2 2 2 2 102.00
6479 2002011225 SANJAY DUTT 2 2 2 2 2 96.00
6480 2002011226 RITU 9 2 2 2 2 97.00
6481 2002011228 SHAHANVAAZ 6 2 2 1 1 77.50
6482 2002011229 ANKUSH SHARMA 9 2 2 2 2 64.00
6483 2002011230 SHALINI GUPTA 9 1 1 1 1 58.50
6484 2002011231 DIVYA VERMA 9 2 2 2 2 129.50
6485 2002011232 SANJAY SHARMA 2 2 2 2 2 40.50
6486 2002011233 SHARAD DUTT 1 1 1 1 1 126.50
6487 2002011234 DEEPA KUNDALIYA 9 2 2 2 2 28.00
6488 2002011238 ANKIT CHAUDHARY 6 2 2 2 2 135.00
6489 2002011240 VIKAS BARTHWAL 9 2 2 2 2 109.00
6490 2002011242 SUBIN JOSHI 2 1 1 1 1 73.50
6491 2002011245 RAHUL VERMA 6 1 1 1 1 41.50
6492 2002011246 ASHISH 9 2 2 1 1 65.50
6493 2002011248 NITIN KUMAR 6 1 1 1 1 110.00
6494 2002011250 SHIVAM GUPTA 9 2 2 2 2 62.00
6495 2002011251 NISHA DHAMI 9 1 1 1 1 48.00
6496 2002011255 ANUBHI TYAGI 9 1 1 1 1 77.50
6497 2002011256 VINEET KUMAR 9 1 1 1 1 81.50
6498 2002011257 RASHMI SINGH 1 1 1 1 1 30.00
6499 2002011261 SUJATA THAPA 9 1 1 1 1 15.50
6500 2002011263 RAHUL KUMAR 1 2 2 2 2 38.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 131
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6501 2002011264 DIKSHA RANA 6 2 2 2 2 101.00
6502 2002011267 RAJNEESH KUMAR 1 2 2 2 2 32.50
6503 2002011270 PRIYANKA CHAUHAN 9 2 2 2 2 82.00
6504 2002011272 KIRAN DHAMI 9 1 1 1 1 49.50
6505 2002011274 VINDER SINGH 1 1 1 1 1 88.00
6506 2002011275 SHIVAL SHARMA 9 1 1 2 2 47.50
6507 2002011276 NEHA 1 2 2 2 2 34.50
6508 2002011277 ARJUN 1 2 2 2 2 85.00
6509 2002011278 VIJAY KANDARI 9 2 2 2 2 96.00
6510 2002011279 ARPIT KUMAR 9 1 1 1 1 37.00
6511 2002011282 GERISH KUMAR 9 1 1 1 1 86.00
6512 2002011283 RAVI KUMAR 1 2 2 2 2 63.00
6513 2002011284 RAVI KUMAR 1 2 2 2 2 22.50
6514 2002011287 NEELAM NAUTIYAL 9 2 2 1 1 63.00
6515 2002011291 MANISH KUMAR 9 2 2 2 2 24.50
6516 2002011293 SAMEER KAPIL 9 2 2 2 2 88.50
6517 2002011294 ASHUTOSH 9 1 1 1 1 64.50
6518 2002011296 KHUSHBOO KUSHWAHA 6 2 2 1 1 70.00
6519 2002011298 PANKAJ UPRETI 9 2 2 1 1 114.50
6520 2002011300 AYUSHI RASTOGI 9 2 2 2 2 17.00
6521 2002011301 SWATI NEGI 9 2 2 2 2 56.00
6522 2002011303 VISHAL KASHYAP 6 2 2 2 2 69.50
6523 2002011304 GEETA KANDARI 9 2 2 2 2 52.50
6524 2002011306 MAHAK MAHESHWARI 9 1 1 1 1 73.50
6525 2002011308 TEJPAL SINGH RAWAT 9 1 1 2 2 109.50
6526 2002011311 PRIYANKA CHAUHAN 9 2 2 2 2 86.00
6527 2002011314 REKHA RAMOLA 9 2 2 2 2 61.00
6528 2002011316 RAJ GAURAV 1 1 1 1 1 31.50
6529 2002011318 NEHA 9 1 1 1 1 42.00
6530 2002011319 ATUL SINGH BISHT 2 2 2 2 2 25.00
6531 2002011321 ANKIT KANDARI 9 2 2 2 2 162.00
6532 2002011325 SUHAIL RANA 6 1 1 1 1 60.50
6533 2002011326 AMIT KUMAR 6 2 2 2 2 37.00
6534 2002011327 PRASHANT KUMAR 1 1 1 1 1 51.50
6535 2002011334 HIMANSHU 6 2 2 2 2 44.50
6536 2002011336 VINEET NEGI 9 2 2 2 2 42.50
6537 2002011338 SHANU PRIYA CHAUHAN 9 2 2 1 1 49.00
6538 2002011341 PRITAM SINGH TOMAR 2 2 2 1 1 102.50
6539 2002011343 YOGENDER SINGH 2 2 2 2 2 40.50
6540 2002011344 KM PRIYANKA SAMMAL 9 2 2 1 1 20.00
6541 2002011349 NITIN MUKESH 9 1 1 1 1 137.00
6542 2002011350 ASHISH ASWAL 6 2 2 2 2 88.00
6543 2002011351 NITESH CHANDRA BHATT 9 2 2 2 2 115.50
6544 2002011352 AYUSH KUMAR VERMA 6 2 2 1 1 45.50
6545 2002011354 PRITAM SINGH 9 1 1 1 1 44.50
6546 2002011356 ABHISHEK RAWAT 9 1 1 1 1 49.00
6547 2002011357 AASTHA DEV 9 2 2 1 1 82.50
6548 2002011360 ISHAN DOBHAL 9 1 1 1 1 110.50
6549 2002011361 AJAY UPRETI 9 2 2 1 1 69.50
6550 2002011365 PRAVEEN KUMAR 6 2 2 2 2 128.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 132
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6551 2002011366 AKSHITA 9 2 2 2 2 102.00
6552 2002011369 VIPIN KUMAR 6 2 2 1 1 53.50
6553 2002011371 ATUL KUMAR VERMA 1 2 2 2 2 118.50
6554 2002011372 HIMANSHU BHATT 9 1 1 1 1 59.50
6555 2002011373 ADITYA PANWAR 9 2 2 1 1 97.00
6556 2002011374 NISHANT THAKUR 9 2 2 2 2 130.00
6557 2002011376 SHAHNAWAZ 6 2 2 2 2 63.00
6558 2002011377 VIVEK THAPA 9 1 1 1 1 95.00
6559 2002011379 HIMANSHU PAL 6 2 2 2 2 98.00
6560 2002011381 KM POOJA KUMARI 6 1 1 1 1 33.00
6561 2002011382 SACHIN SINGH 9 2 2 1 1 110.50
6562 2002011383 KUNAL TAPRIYAL 1 2 2 1 1 60.00
6563 2002011384 SUMIT SINGH 6 1 1 1 1 61.50
6564 2002011385 ASHITA RATURI 9 1 1 1 1 82.00
6565 2002011386 MAYA KUMARI 6 2 2 2 2 73.00
6566 2002011388 KRITINA RAWAT 9 1 1 1 1 100.00
6567 2002011389 SACHIN KUMAR 9 2 2 2 2 73.00
6568 2002011390 GAJENDRA RAWAT 9 1 1 1 1 51.00
6569 2002011391 ALKA 1 2 2 2 2 34.50
6570 2002011395 KRISHAN PAL 1 2 2 2 2 61.50
6571 2002011398 VIRAT UNIYAL 9 2 2 2 2 78.00
6572 2002011399 ARJUN SINGH 9 2 2 2 2 84.00
6573 2002011400 NAVRAT KUMAR BHAKODIA 1 2 2 2 2 91.50
6574 2002011403 KUSUM 6 2 2 2 2 47.00
6575 2002011404 SHIKHA TOPAL 9 1 1 1 1 32.50
6576 2002011406 SANJEEV RAWAT 9 2 2 2 2 89.50
6577 2002011407 MAYANK BAJPAI 9 1 1 1 1 97.00
6578 2002011409 AMIT YADAV 9 2 2 2 2 65.00
6579 2002011411 MAYANK RAWAT 9 1 1 1 1 48.00
6580 2002011412 VIKRAM SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 64.00
6581 2002011413 SURABHI LINGWAL 6 2 2 2 2 116.50
6582 2002011414 NARENDRA SINGH 9 1 1 1 1 51.50
6583 2002011415 MONIKA CHANDELIYA 1 1 1 1 1 103.50
6584 2002011417 RAHUL JOSHI 2 2 2 1 1 108.50
6585 2002011418 POOJA 9 2 2 2 2 90.00
6586 2002011421 AKSHAY PUNDIR 9 1 1 1 1 170.00
6587 2002011425 AMIT SINGH SAJWAN 9 2 2 2 2 91.50
6588 2002011426 VIKAS KUMAR 6 2 2 2 2 37.00
6589 2002011427 BINEET VISHWAKARMA 9 2 2 2 2 81.00
6590 2002011429 ANAMIKA NEGI 9 2 2 2 2 92.00
6591 2002011430 MANJU NEGI 9 2 2 2 2 135.00
6592 2002011431 SHASHANK YADAV 6 2 2 2 2 90.50
6593 2002011432 MOHIT KUMAR 9 2 2 1 1 139.50
6594 2002011435 ANKIT WALIA 9 2 2 2 2 61.00
6595 2002011436 RAJAT RAI 9 1 1 1 1 62.50
6596 2002011437 MAHENDRA SINGH RAWAT 2 2 2 2 2 52.50
6597 2002011438 VIVEK SAJWAN 9 2 2 1 1 133.00
6598 2002011439 ANKIT NEGI 9 2 2 2 2 149.00
6599 2002011440 SWATI GOYAL 9 1 1 1 1 108.00
6600 2002011442 HIMANSHU NAUTIYAL 9 2 2 1 1 106.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 133
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6601 2002011443 OMPAL SINGH 6 1 1 2 2 109.50
6602 2002011444 PAWANESH VYAS 6 2 2 2 2 75.50
6603 2002011445 VIVEK GOYAL 9 1 1 2 2 153.50
6604 2002011446 KRITIKA 9 2 2 1 1 100.00
6605 2002011447 VIPLOVE 6 2 2 2 2 91.00
6606 2002011448 SOURABH KUMAR 1 2 2 1 1 48.50
6607 2002011450 RAJESH BINJOLA 9 2 2 2 2 139.50
6608 2002011456 KANCHAN KURIYAL 9 1 1 2 2 90.50
6609 2002011457 SANJEEV KUMAR SHARMA 9 2 2 2 2 130.50
6610 2002011459 PAWAN KUMAR 6 1 1 1 1 86.50
6611 2002011464 HARMENDRA SINGH 1 2 2 2 2 56.00
6612 2002011466 SATVINDER KAUR 9 2 2 1 1 87.50
6613 2002011467 VISHAL PRATAP SINGH 9 2 2 1 1 85.00
6614 2002011468 RADHA RANI 1 1 1 1 1 102.50
6615 2002011469 ASHUTOSH 9 1 1 1 1 72.50
6616 2002011473 SAURABH 1 2 2 1 1 74.50
6617 2002011474 TANYA DEVAL 9 1 1 1 1 114.50
6618 2002011475 MAYANK SINGH 1 2 2 2 2 114.00
6619 2002011479 PURNIMA RAWAT 9 2 2 1 1 128.00
6620 2002011483 AKSHAY KARKI 9 2 2 2 2 128.50
6621 2002011488 KAMINI KUMARI 9 1 1 1 1 93.50
6622 2002011489 NITIN CHAUHAN 1 1 1 2 2 113.50
6623 2002011493 PRATEEK BISHT 9 2 2 2 2 65.50
6624 2002011494 PRAVEEN SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 77.00
6625 2002011499 VARNIKA KULSHRESTHA 9 1 1 2 2 51.00
6626 2002011501 PRIYANKA YADAV 6 2 2 2 2 82.50
6627 2002011502 MUNNA SINGH NEGI 2 2 2 1 1 96.50
6628 2002011503 KRISHNA TOMAR 9 2 2 1 1 79.00
6629 2002011505 SAMEER DOBHAL 9 1 1 2 2 134.50
6630 2002011506 ABHISHEK GHILDIYAL 9 1 1 1 1 61.00
6631 2002011507 SUBHAM GUSAIN 9 2 2 1 1 140.50
6632 2002011509 RAKESH SINGH NEGI 2 1 1 1 1 72.50
6633 2002011510 JAPNEET SINGH 9 2 2 2 2 131.00
6634 2002011512 LATESH JOSHI 9 2 2 2 2 49.00
6635 2002011513 MANISH KUMAR 6 2 2 2 2 122.00
6636 2002011514 TANU KALA 9 2 2 1 1 48.50
6637 2002011515 BRADAWAR SINGH 2 1 1 1 1 95.50
6638 2002011517 ANUSHKA GUPTA 9 2 2 2 2 136.00
6639 2002011518 ASHISH KUMAR RAWAT 9 1 1 1 1 51.50
6640 2002011522 ANURAG NEGI 9 2 2 2 2 108.50
6641 2002011523 CHANDAN KUMAR 6 2 2 1 1 139.00
6642 2002011525 SACHIN 6 1 1 1 1 32.00
6643 2002011526 MAHESH SEMWAL 9 2 2 2 2 59.50
6644 2002011527 AKASH NAUTIYAL 9 1 1 2 2 141.50
6645 2002011528 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 67.00
6646 2002011531 NAVODITA KANDARI 2 1 1 1 1 126.00
6647 2002011532 AKANSHA NANDWANI 9 2 2 2 2 94.50
6648 2002011536 SHUBHAM TYAGI 9 2 2 2 2 84.50
6649 2002011537 SHIVAM BISHT 9 2 2 2 2 116.00
6650 2002011539 MOHIT MISHRA 9 2 2 2 2 103.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 134
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6651 2002011542 VIVEK CHAMYAL 9 2 2 1 1 97.00
6652 2002011544 RAGHAV GOYAL 9 1 1 2 2 70.00
6653 2002011545 HIMANSHU SINGH 9 2 2 2 2 125.00
6654 2002011546 NEKHITA TALWAR 9 2 2 2 2 157.00
6655 2002011547 NISHANT RAMAN 1 2 2 2 2 77.00
6656 2002011548 PRAFFUL PHARASI 9 1 1 1 1 119.00
6657 2002011550 RENU SAINI 6 2 2 2 2 86.00
6658 2002011552 SACHIN KUMAR DESWAL 9 2 2 2 2 75.00
6659 2002011553 INDRAJEET PAILU 9 1 1 1 1 44.00
6660 2002011555 PRAVESH RAWAT 9 1 1 1 1 101.00
6661 2002011557 NITESH CHAMOLI 9 2 2 2 2 60.00
6662 2002011558 KULDEEP SINGH RAWAT 6 1 1 1 1 72.50
6663 2002011559 SANJAY KUMAR 1 2 2 2 2 48.50
6664 2002011562 GHANSHYAM SINGH BHANDARI 9 2 2 2 2 50.50
6665 2002011563 MOHIT DHYANI 9 2 2 2 2 125.50
6666 2002011564 KARTIK KUMAR 6 2 2 2 2 78.00
6667 2002011572 SHRUTI DHASMANA 9 1 1 1 1 86.50
6668 2002011573 NIKHIL KUMAR 9 2 2 2 2 45.50
6669 2002011574 HIMANI RANA 9 2 2 1 1 64.50
6670 2002011575 SWATI SURIRA 9 2 2 2 2 64.50
6671 2002011578 SANDEEP SINGH RAWAT 9 2 2 2 2 127.00
6672 2002011580 ROHIT KUMAR 1 2 2 2 2 47.00
6673 2002011581 PRIYA KARDAM 1 1 1 1 1 83.50
6674 2002011582 BHUPESH SAMTA 9 1 1 1 1 143.50
6675 2002011583 NEERAJ 1 1 1 1 1 66.50
6676 2002011587 SHARAD CHANDRA GAUR 9 2 2 2 2 95.00
6677 2002011588 POOJA RAWAT 9 1 1 1 1 82.00
6678 2002011589 DIKSHA SACHDEVA 9 2 2 2 2 96.00
6679 2002011590 MANISH KUMAR 6 2 2 2 2 117.00
6680 2002011591 PREETAM SINGH 1 2 2 2 2 41.00
6681 2002011595 PRIYANKA SHARMA 9 1 1 1 1 104.00
6682 2002011596 BISHAMVER SINGH 1 2 2 2 2 69.00
6683 2002011600 RUCHI BHANDARI 9 2 2 2 2 97.00
6684 2002011604 HIMANI CHAUHAN 9 4 1 1 2 2 66.00
6685 2002011608 GOPAL 6 2 2 2 2 103.50
6686 2002011609 PRADEEP SINGH 1 2 2 2 2 64.00
6687 2002011610 DHEERAJ KUMAR 1 2 2 1 1 62.00
6688 2002011611 VIVEK SOLANKI 9 1 1 1 1 108.50
6689 2002011612 VIKASH KOTHIYAL 9 2 2 2 2 98.00
6690 2002011618 JAIDEEP SINGH 9 2 2 1 1 94.00
6691 2002011619 POOJA RAWAT 9 1 1 1 1 59.00
6692 2002011620 AARTI 9 2 2 2 2 81.50
6693 2002011622 SANDHYA BISHT 6 1 1 1 1 81.50
6694 2002011623 SOVIT TYAGI 9 1 1 1 1 70.00
6695 2002011624 AAMIR AHMED 6 2 2 1 1 40.00
6696 2002011625 BHARAT SINGH PUNDIR 9 1 1 1 1 42.50
6697 2002011626 MANOJ POKHRIYAL 9 3 2 2 2 2 71.00
6698 2002011628 SAKSHI 1 2 2 2 2 66.00
6699 2002011629 SANJAY TARIYAL 9 2 2 2 2 132.50
6700 2002011630 NAGENDRA SINGH NEGI 9 2 2 2 2 77.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 135
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6701 2002011634 RASHMI 9 2 2 2 2 65.50
6702 2002011638 DEEPAK KUMAR 2 2 2 2 2 66.50
6703 2002011639 KM ANJANA DEVI 1 2 2 2 2 37.00
6704 2002011640 SHUBHAM YADAV 6 2 2 1 1 123.00
6705 2002011643 SHIVANI KUMARI 6 2 2 1 1 71.00
6706 2002011644 VIVEK DOBHAL 6 2 2 1 1 11.50
6707 2002011645 SHISHUPAL SINGH 2 1 1 2 2 52.50
6708 2002011646 CHANDAN SINGH SANGELA 9 2 2 2 2 80.50
6709 2002011648 AJEET PAL SINGH PANWAR 9 4 1 1 1 1 96.00
6710 2002011649 ARCHANA 6 2 2 2 2 73.00
6711 2002011650 NANDA DANGWAL 9 1 1 1 1 94.00
6712 2002011652 KM GEETA 9 1 1 2 2 51.50
6713 2002011653 SURENDRA SINGH NEGI 2 1 1 1 1 68.50
6714 2002011656 SANDEEP HATWAL 9 1 1 2 2 84.50
6715 2002011657 JASPREET KAUR SAINI 9 2 2 2 2 74.00
6716 2002011658 MAJAL LAL 1 2 1 1 1 42.50
6717 2002011659 SHAHJAD ALI 6 2 2 1 1 61.00
6718 2002011661 NEHA 9 1 1 1 1 67.50
6719 2002011662 MANISH KUMAR YADAV 6 2 2 2 2 100.00
6720 2002011663 DEEPAK 6 1 1 1 1 98.50
6721 2002011664 VISHAL CHOUDHARY 9 2 2 2 2 82.00
6722 2002011665 RANBEER SINGH 1 2 2 1 1 83.50
6723 2002011667 KM ASHWANI 1 2 2 2 2 28.00
6724 2002011671 VIVEK BAHUGUNA 9 1 1 1 1 122.00
6725 2002011674 VIKAS CHAUHAN 9 2 2 1 1 107.00
6726 2002011675 VISHAL CHAUHAN 9 2 2 2 2 38.50
6727 2002011676 SAKSHI BHATT 9 2 2 2 2 127.00
6728 2002011680 HARSHIT BHANDARI 9 1 1 1 1 111.00
6729 2002011681 AASHISH BHATT 9 2 2 1 1 32.50
6730 2002011683 DIVYAM GUNJYAL 2 1 1 1 1 86.00
6731 2002011685 SANDEEP JOSHI 9 2 2 2 2 109.50
6732 2002011688 DEEPAK RAWAT 9 2 2 2 2 108.00
6733 2002011690 AMIT KUMAR DHYANI 9 1 1 1 1 141.50
6734 2002011693 MEENAXI GUSAIN 9 2 2 2 2 70.00
6735 2002011698 JYOTSANA GARBYAL 2 2 2 1 1 51.50
6736 2002011700 NITIN RAWAT 9 2 2 2 2 118.00
6737 2002011701 SHIVENDER SHRIVASTAVA 9 2 2 2 2 83.00
6738 2002011702 ARUN KUMAR JOSHI 9 2 2 2 2 70.50
6739 2002011703 GAURAV KUMAR 6 2 2 2 2 46.00
6740 2002011707 RAGHUNATH SINGH 9 2 2 1 1 141.00
6741 2002011708 DESHPAL SINGH 9 1 1 1 1 69.50
6742 2002011709 VIBHANSHU RANJAN 9 2 2 1 1 36.00
6743 2002011712 RAVINDERA SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 38.50
6744 2002011714 SONALI RANI 9 2 2 2 2 75.00
6745 2002011715 POOJA BELWAL 9 2 2 2 2 26.50
6746 2002011717 VIVEK BISHT 9 2 2 1 1 112.50
6747 2002011720 MUDIT THAPLIYAL 9 2 2 1 1 76.00
6748 2002011721 JANKI BHANDARI 9 1 1 1 1 80.50
6749 2002011722 SURAJ SINGH 9 2 2 2 2 88.50
6750 2002011723 KM DIVYA BELWAL 9 2 2 2 2 42.00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 136
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6751 2002011725 BHUPENDRA SINGH 9 2 2 1 1 43.50
6752 2002011727 ROHIT KUMAR 6 2 2 1 1 62.00
6753 2002011732 ANJALI DABRAL 9 2 2 1 1 45.00
6754 2002011736 ABHISHEK BENJWAL 9 2 2 2 2 89.50
6755 2002011738 ANKIT SHARMA 9 2 2 2 2 73.00
6756 2002011741 SURENDRA SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 53.00
6757 2002011742 KULDEEP SINGH CHAUHAN 2 1 1 1 1 53.00
6758 2002011743 VISHANT TOMAR 1 2 2 2 2 47.50
6759 2002011744 BHURA DEV 6 2 2 1 1 20.00
6760 2002011745 KAMAL CHAND 9 1 1 1 1 109.00
6761 2002011748 BABURAM 1 2 2 2 2 56.00
6762 2002011749 DEEPANSHU SHARMA 9 2 2 2 2 76.00
6763 2002011750 JONI KUMAR 6 2 2 2 2 45.00
6764 2002011751 ZOHRAN ALI KHAN 9 2 2 2 2 34.00
6765 2002011753 SONU KUMAR 1 2 2 2 2 42.00
6766 2002011757 MAINPAL 1 2 2 2 2 85.00
6767 2002011759 MEENAKSHI TARIYAL 9 1 1 2 2 87.00
6768 2002011760 PRERNA 1 2 2 2 2 78.50
6769 2002011761 ANUJA 9 1 1 1 1 107.00
6770 2002011763 SUMIT NEGI 9 2 2 1 1 132.50
6771 2002011765 LOVE DESHWAL 9 1 1 1 1 103.00
6772 2002011769 VIKAS KUMAR 1 2 2 2 2 95.00
6773 2002011771 VIBHA PAL 6 2 2 1 1 112.00
6774 2002011772 VIVEK CHHETRI 9 2 2 1 1 41.00
6775 2002011774 NOORISH KAUSAR 9 2 2 2 2 39.00
6776 2002011775 VIKAS KUMAR 6 2 2 2 2 62.00
6777 2002011777 PANKAJ KUMAR 6 2 2 2 2 43.50
6778 2002011778 VINAY MATURA 6 1 1 1 1 65.00
6779 2002011780 VIKAS KUMAR 1 2 2 2 2 41.50
6780 2002011785 VIKRANT SHARMA 9 2 2 2 2 102.50
6781 2002011786 RAVI KUMAR ANTAL 6 1 1 1 1 99.00
6782 2002011789 GAUTAM RAWAT 9 2 2 1 1 75.50
6783 2002011793 RAJVEER SINGH TOMAR 2 2 2 2 2 67.00
6784 2002011796 VISHAL KAUSHAL 6 2 2 2 2 32.00
6785 2002011798 KM AMREEN 6 2 2 1 1 61.50
6786 2002011799 JAIVEER SINGH TOMAR 2 2 2 2 2 107.00
6787 2002011801 HARISH SHARMA 9 2 2 1 1 89. 00
6788 2002011804 AKASH TOMAR 6 2 2 2 2 67.00
6789 2002011807 DALVIR SINGH TOMAR 2 2 2 2 2 101.00
6790 2002011808 VIPIN KUMAR 1 2 2 2 2 33.50
6791 2002011809 NITYADEEP SHARMA 9 1 1 1 1 67.00
6792 2002011812 VAIBHAVI KHATRI 9 2 2 2 2 55.50
6793 2002011813 ANSHU SINGH 1 2 2 1 1 69.00
6794 2002011815 ASHISH NEGI 9 2 2 2 2 156.50
6795 2002011822 SATENDAR SINGH 6 1 1 2 2 36.00
6796 2002011823 SAKSHI PANWAR 9 2 2 2 2 89.00
6797 2002011824 ANITA JOSHI 9 2 2 1 1 43.50
6798 2002011825 ANIL BHATT 6 2 2 2 2 44.00
6799 2002011826 SWATI NAUTIYAL 1 2 2 2 2 47.50
6800 2002011827 PANKAJ KUMAR 9 2 2 1 1 77.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 137
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )
MARKS OF THE CANDIDATES
( REGION - NR )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL NAME CAT1 CAT2 CAT3 JSO EQJSO AAO EQAAO TIER1
6801 2002011830 UDIT GHILDIYAL 9 1 1 1 1 129.50
6802 2002011835 BASANT GOYAL 9 2 2 2 2 99.00
6803 2002011837 ASHA KASHYAP 6 2 2 1 1 59.50
6804 2002011838 MOHIT KUMAR 9 2 2 2 2 111.00
6805 2002011839 KM SAROJ 6 1 1 1 1 34.50
6806 2002011841 BEEJA CHAUHAN 2 2 2 2 2 79.00
6807 2002011842 PRIYANKA KHATRI 9 1 1 2 2 77.00
6808 2002011843 AYUSH GOYAL 9 2 2 1 1 91.50
6809 2002011846 MADHUBALA SAINI 6 1 1 1 1 51.00
6810 2002011847 SHATAKSHI GUPTA 9 1 1 1 1 112.50
6811 2002011848 DUSHYANT VEER SINGH 9 2 2 2 2 49.50
6812 2002011849 ROHIT 1 2 2 2 2 123.00
6813 2002011852 GEETA CHAUHAN 2 2 2 2 2 55.00
6814 2002011855 ABHISHEK MANI 9 2 2 2 2 85.50
6815 2002011857 VIJAY KUMAR 1 2 2 1 1 31.50
6816 2002011862 RAHUL GIRI 6 2 2 2 2 84.00
6817 2002011865 KHUSHBU MAHESHWAL 1 2 2 2 2 75.00
6818 2002011866 SACHIN GOUTAM 1 2 2 2 2 51.50
6819 2002011867 KM POOJA DEVI 6 2 2 2 2 37.00
6820 2002011869 NITIN PATHAK 9 2 2 2 2 121.50
6821 2002011876 DIVYA AGNIHOTRI 9 1 1 1 1 80.00
6822 2002011877 PARVESH KUMAR 1 2 2 1 1 72.50
6823 2002011881 VIVEK 9 2 2 2 2 142.00
6824 2002011882 RAJAT KUMAR SINGHAL 9 2 2 2 2 112.00
6825 2002011883 ANKIT PARMAR 2 2 2 1 1 85.50
6826 2002011887 SAIF ALI KHAN 6 2 2 2 2 83.50
6827 2002011888 SUMIT KUMAR 1 2 2 2 2 38.50
6828 2002011890 AMIT SINGH MOLPHA 2 2 2 1 1 66.50
6829 2002011891 GAURAV GOSWAMI 6 2 2 2 2 101.50
6830 2002011896 RUBY 1 1 1 1 1 38.50
6831 2002011898 ROBIN SINGH 9 2 2 2 2 60.00
6832 2002011902 SHOORVEER SINGH TOMAR 2 1 1 1 1 54.50
6833 2002011905 ANKIT SHARMA 9 1 1 1 1 89.00
6834 2002011907 BHARTEE DEVI 1 1 1 1 1 40.50
6835 2002011908 AJEET SINGH CHAUHAN 2 2 2 2 2 119.00
6836 2002011910 PREETI DEVI 9 1 1 1 1 16.50
6837 2002011918 AMAN GUPTA 9 2 2 2 2 136.50
6838 2002011924 ANUJ NAUTIYAL 6 2 2 2 2 64.50
6839 2002011925 NEELAM KHAROLA 6 2 2 2 2 43.00
6840 2002011927 PREETI 9 2 2 1 1 75.00
6841 2002011929 PANKAJ JAKHWAL 9 2 2 2 2 109.50
6842 2002011931 NISHA 9 2 2 2 2 118.50
6843 2002011933 ANKIT UPRETI 9 2 2 1 1 118.50
6844 2002011935 NAVED KHAN 9 1 1 2 2 132.50
6845 2002011936 PRADEEP PANWAR 9 2 2 2 2 105.50
6846 2002011938 DEEPAK BISHT 9 1 1 1 1 88.00
6847 2002011939 ANISHA PANWAR 9 1 1 1 1 39.00
6848 2002011941 KOMAL SINGH 1 2 2 2 2 99.50
6849 2002011942 LOVELY GUMBER 9 2 2 1 1 64.50
6850 2002011945 DEVRAI BHADUR SINGH 1 1 1 1 1 60.50

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Page No : 138
-------
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2017 ( TIER-1 )